Prečo je ťažké puknúť naše vajíčko?

Dnes je tu tretia zo štyroch videolekcií Crack Your Egg. Dnes to bude o tom, prečo je také ťažké to vajíčko puknúť.

Začína to pekným osobným príbehom, ktorý nejdem spracovávať celý, ale hlboko sa ma dotkol, pretože som si uvedomila, že aj u mňa to je tiež tak nejak podobne. Autor (Henk čokoľvek) rozpráva, ako si pred časom prichodil ako zajatec, uväznený v nejakom väzení. Život bol preňho boj. V noci nedokázal zaspať, ráno sa mu nechcelo vstávať. Ako keby sa musel každý deň potýkať s nejakým typom frustrácie – bolesťou, hnevom, strachom, vinou, nevraživosťou alebo príkorím (toto mi pripomenulo moje posledné týždne) a aj keď nič také nebolo, zasa ho niečo iné vyviedlo z rovnováhy. A hoci sa snažil vylepšiť to, akýkoľvek cieľ si stanovil, nezávisle od úsilia ho nedosiahol: Čítať ďalej

Ako fungujú mozog a myseľ?

Predchádzajúca časť: Čo všetko vieme zmeniť?

Čo práve vnímate? Vnímate svoj dych? Vnímate, ako sa vám pri dýchaní pohybuje hruď? Spomínate si, čo ste mali na raňajky? Alebo aké to je, milovať niekoho?

Nech už sme si vedomí hocičoho, jedno je pravda: myšlienky, emócie, pocity, vnemy, spomienky, obrazy, nádeje a sny rovnako ako všetky ostatné, podvedomé činnosti mozgu do veľkej miery (ak nie dokonale) závisia od činnosti nášho nervového systému, menovite mozgu. A je zjavné, že hocijaké zmeny v hmote mozgu vedú k zmenám mysle(nia). To dokazujú následky úrazov, porážky, antidepresív, ale aj meditácie (a šálky silnej kávy 🙂 ). Čítať ďalej

Dve podstatné zručnosti sebarozvoja

Toto je výťah z audioprogramu Ricka Hansona a Richarda Mendiusa Meditations to Change Your Brain, prednášky Using your mind to change your brain.

Všetci chceme byť šťastní, milovaní, úspešní, spokojní, vyvážení, vyrovnaní a múdri. Otázka však znie – ako? Možno najefektívnejším spôsobom, ako dosiahnuť vnútorný kľud a vyrovnanosť a stav blaženosti, je použiť myseľ na to, aby nám zmenila mozog.

Veľa nástrojov presne na toto – na zmenu štruktúry mozgu pomocou mysle – poskytujú rôzne meditačné techniky. Čítať ďalej

O ľudskom mozgu a ľudskej mysli

“Vyrovnanosť je dokonalá, neotrasiteľná vyváženosť mysle.” — Nyanaponika Thera

Začala som si čítať Hansona a Mendiusa a je to zaujímavé čítanie: neuropsychológia a meditatívne techniky v jednom. Zatiaľ som na prvých stranách a tak mám len všeobecné fakty, ale keď prečítam viac, znova sem niečo hodím. Takže dnes o tom, čo je mozog a čo je myseľ a prečo je to také komplikované 😛 :

Aj NLP hovorí, že telo a myseľ sú prepojené nádoby a nakamuflovaním istého postoja tela sa dá zmeniť aj kvalita nášho vnímania. Kým som učila reč tela, robili sme rôzne experimenty – napríklad sme neznámeho človeka k sebe pustili na “prijateľnú” vzdialenosť a keď sme ho požiadali, aby potom zaťal ruku v päsť a napriahol ju, stáli sme len kúsok mimo jeho dosahu… Náš mozog podvedome vedel dekódovať, kedy sa budeme cítiť bezpeční. Keď sme toho človeka poznali lepšie (a myseľ ho dekódovala ako “kamarát”), mohol k nám oveľa bližšie, než sme sa začali cítiť nepríjemne (“ohrození”). Čítať ďalej

Psychická intuícia – keď jednoducho vieme, čo sa stane

Psychická intuícia spočíva v tom, že vopred akosi jednoducho vieme, čo nastane – buď nás to napadne, alebo máme pocit, že sme to práve “vymysleli”. Preto je psychická intuícia veľmi ťažká na overovanie. Zle sa odlišuje, ktoré myšlienky sú naše vlastné a ktoré sú “záblesky budúcnosti”.

Psychickí intuitívci veľmi často fungujú vnútri oveľa rýchlejšie ako zvyšok sveta – čo ich nezriedka popudzuje. Rýchlo robia úsudky a rozhodnutia, ich mozog pracuje skokovito, majú záblesky poznania a narábajú s informáciami, ktoré si nikto okolo nich neuvedomuje. Vynikajúco spájajú aj zdanlivo nesúvisiace informácie. Často sa vám zdá, že dokončujú vaše vety miesto vás. Čítať ďalej

Programujeme svoj mozog

Viete, že ľudský mozog je masa obrovského potenciálu? Je schopný vecí, o ktorých by sme si nikdy nemysleli, že ich dokážeme… Náš problém je, že k nemu obvykle nemáme “kľúč”.

Tých kľučov je niekoľko: afirmácie, hypnóza a tranzové stavy, zmena vnútorného monológu, mágia a rituály… alebo jednoducho binaurálne procesy, teda “nataktovanie” mozgu na istú vlnovú dĺžku.

Všetko, čo robíme, má nejakú dominantnú frekvenciu. Naše mozgové vlny kontrolujú, ako myslíme a ako reagujeme na všetky stimuly, ktoré práve pociťujeme. Môžeme ich nastaviť na učenie, relaxáciu, na vysoký výkon, alebo ich môžeme celkom odstaviť. Keď relaxujeme, naše mozgové vlny majú istú frekvenciu; keď sme v pohotovosti, majú inú vlnovú frekvenciu. Čítaj zvyšok

Meníme svoj vnútorný monológ

Celý deň beháme po svete s tým, že nám vnútri v hlave prebieha vnútorný monológ. Prostredníctvom neho zhodnocujeme situácie, zaujímame k nim stanovisko, prisudzujeme im emócie a ukladáme si ich do pamäti. A súčasne každou jednou vetou vnútorného monológu sa utvrdzujeme v tom, že realita je skutočne taká, ako predpokladáme, že bude, ako očakávame, že bude, a ako vnímame, že je. A ak je realita zlá, berieme isté vnútorné uspokojenie z toho, že sme ju odhadli správne, miesto toho, aby nás trápilo to podstatné – prečo je taká a nie iná?! Čítať ďalej

Ľudia okolo nás a my

Po svete behá spústa ľudí. Časť z nich nám “sedí”, pretože nám pripomínajú nás samých, časť nám “nesedí” – nerozumieme ich motívom, hodnotám a postojom.

Na to, aby sme ich pochopili, potrebujeme si ozrejmiť dve veci: po prvé, či mali v detstve prevahu zážitkov úspechu alebo neúspechu, a po druhé, ktorú polovičku mozgu majú lepšie “zapojenú”. Čítať ďalej