Nie je bdenie, nie je spánok…

12977_654854767882230_933318523_nZo stránky Spirit Science and Metaphysics:

Dr. Robert Monroe, najzručnejší novodobý astrálny putovateľ, hovoril o jednom zo svojich podivuhodných stretnutí v mimofyzickej realite. Keď sa dostal na samý koniec (a začiatok) času a priestoru, stretol vysokovzostúpenú bytosť ktorá sa práve chystala splynúť so Zdrojom alebo “Celkom, z ktorého pôvodne pochádzajú všetky veci”. Bob sa tej bytosti spýtal, aké je to, byť kompletný. Dostal túto odpoveď:

“Poznáme to dobre. Vieme to povedať tvojimi slovami.

Nie je začiatok, nie je koniec,
je len premena.
Nie je učiteľ, nie je žiak, Čítať ďalej

Kryon o meditácii

Popri spracovávaní vrstiev DNA sa v knihe Kryon vyjadruje aj k veciam, ktoré s DNA priamo nesúvisia. Vyberám pasáž k meditácii. Je to polopreklad (t.j. hoooodne voľný preklad na úrovni zmyslu, nie na úrovni vety, ba dokonca ani na úrovni odseku 🙂 ).

Sú medzi vami ešte aj ľudia, ktorí zavrzli v tom, čomu budem hovoriť stará, treťodimenzná metafyzika. Sú to channelovači a liečitelia, sediaci na seminári a snažiaci sa pochopiť to, čo sa vyučuje – presne toto učenie. Ale miesto chápania sa ich myseľ tomu všetkému sústavne prieči a stále si hovorí: “Čo to má byť, všetka táto veda?  Čo sa stalo s dobrými starými časmi, kedy sme si len tak plynuli, channelovali, keď sme na to mali chuť, ponárali sa do dlhých hlbokých meditácií a venovali sme sa dobrej, silnej energetickej práci? Čo sa stalo so stretnutiami, kde by sme boli strávili tri-štyri hodiny v meditácii a posielali energiu planéte a jeden druhému?” Nuž, mám odpoveď – a mnohým sa nebude páčiť. Čítať ďalej

Sila za vzostupom sa volá “láska”

Piaty channeling od Suzan Carollovej, tentokrát správa od Arkturiánov. Zasa idem len “vycucávať” ( 😉 fujto, upírisko jeden!):

Máj je tohto roku dôležitý mesiac. Bude obsahovať špeciálne prekvapenia, ktoré naše srdcia naplnia radosťou. Ako to možno povedať v realite, kde platí základná ilúzia, že iní majú moc nad nami? Preto, lebo teraz sa oslobodzujeme od potreby nechávať sa viesť hocikým iným okrem nášho vlastného vnútra.

Práve toto oslobodenie sa od potreby, aby nám iní hovorili, čo je správne/nesprávne značí, že dostávame voľbu vzostúpiť. Vzostup je totiž voľba a niektorí si ju môžu vybrať; iní zas ešte neskončili so svojimi skúsenosťami času, polarity, oddelenia a obmedzení, ale dá sa predpokladať, že kto číta správu od Akrturiánov, do tejto skupiny už nepatrí. Čítať ďalej

Sme bližšie, ako si myslíte

Pokračujeme štvrtým channelingom Suzan Carollovej, zasa obvyklým “prerozprávacím” spôsobom; jediné skutočne novátorské na tejto časti je len to, že ju píšem iba jednou rukou, pretože na druhej buvá chorý a hladný Lassiterík a ja mu nechcem robiť ďalšiu nepohodu. Preto ak budú preklepy, dúfam, že sa ponad ne prenesiete. 🙂

Tento channeling je správa od Plejáďana z Galaktickej Federácie a je z 18. 4. 2012:

Kámo Plejáďan vraví, že slúži(a) na fialovom lúči a súčasne na vesmírnej lodi Athena. (OK, z nejakého dôvodu pomenovávajú svoje kozmické lode podľa našej mytológie. Minule som už čítala aj to, že angličtina je najdokonalejší jazyk Univerza. Obávam sa, že žijem hodne vzdialená od toho výseku Pravdy, v ktorom sú tieto hlášky udržateľné… 😕 ) Čítať ďalej

Pretrhávame reťaze treťodimenznej ilúzie

Tretí channeling Suzan Carollovej; tento je z 15. 4. 2012. Postupujem svojím obvyklým spôsobom – prerozprávam (a možno aj budem rýpať, dneska mám takú nejakú “rýpavú” náladu 😛 ):

Čoskoro k nám preniknú ďalšie informácie od mimofyzických bytostí. Dostanú sa však len k tým, čo sú pripravení prijať ich – a vtedy, keď na to budú pripravení. Len čo budeme pripravení, začneme vnímať množstvo “tlmičov”, ktoré sme si nevedomky vo vedomí vytvorili, aby sme sa nastavili výlučne na tretiu dimenziu. Len čo takto začneme vnímať, dostávame sa za tieto bariéry a vnímame už aj realitu vyšších dimenzií (ja ešte stále presne neviem, o čom hovoria, ale nemyslím, že to vadí). Ilúzia fyzickej reality sa pomaly rúca a vstupujeme do matice mnohých možných realít, ktoré sa odjakživa skrývali za ilúziou tretej dimenzie. Čítať ďalej

Čo so sebou v procese trasformácie?

Druhý channeling Suzan Carollovej; tento je z 12. 4. 2012. Zasa postupujem ako pri prvom channelingu a len prerozprávam. Začnem však priamo citátom, pretože tento citát tak úžasne zapadá do môjho svetonázoru, ako keby som ho bola vymyslela sama 😛 :

“Hovoríš s nami po celý čas, pretože tvoje Vyššie Ja sedí s nami tu za jedným stolom.”

🙂 Všetci máme tú časť z nás, ktorú si neuvedomujeme, za “jedným stolom” s ostatnými energiami – teraz a stále. Yesssss! 😎

No a teraz už ten channeling, teda aspoň jeho hlavné myšlienky: Čítať ďalej

El Morya pre nás

Posledná časť z newsletteru Suzan Carollovej (prvé dve časti som spracovávala tu a tu) obsahovala správu od El Moryu. Zasa zostručnené:

Doteraz vzostupení majstri s nami hovorili ako jednotlivci, pretože to pre nás bolo porozumiteľnejšie, ale teraz začínajú hovoriť ako skupina, pretože mnoho ľudí už integrovalo multidimenzné myslenie a tak sú schopní nasledovať. Hoci si to fyzicky neuvedeomujeme, pretože multidimenzný operačný systém v nás ešte plne nenabehol, začíname sa posúvať zo stavu “jediného vysvetlenia” k stavu “množina možností”. Čítať ďalej

Keď je hmota konfrontovaná so svetlom

Pred chvíľkou (= pre vás “včera”) mi mailom prišiel nový newsletter od Suzan Carollovej. To je tá s tými Arkturiánmi, ak si pamätáte. 🙂 Začala som čítať a okamžite ma to dostalo, ale je toho asi 12 strán, takže budem len robiť výcuc a bude to na pokračovanie, dobre?

Začína to:

Cítite v poslednom čase únavu? Zdá sa vám, že nezávisle od toho, koľko spíte, ešte by ste potrebovali viac? Takéto to bolo pre mnohých nás. Niektorí aj zistili, z čoho sme unavení. Sme unavení s nízkej frekvencie tretej dimenzie. Rozdiel medzi frekvenciou svetla, ktorá vchádza do nášho vedomia, a frekvenciou fyzického sveta začína byť taký veľký, že sa stáva čoraz ťažším držať sa súčasne oboch svetov. Čítať ďalej

Schopnosť rozlišovať

Čím viac čítam Rothera, tým lepšie chápem, prečo mi ho Gabriel naordinoval a prečo práve teraz. Je to, ako keď vám niekto dá do ruky lepidlo, ktorým konečne máte šancu pozliepať jednotlivé kúsky skladačky a získať tak ucelenejší obraz. Sú obdobia, kedy zbierate čriepky poznania, a sú obdobia, kedy ich spracovávate. U mňa zjavne nastáva obdobie spracovania. (Dúfam, že potom budem zas o kúsok zorientovanejšia. 🙂 ) V týchto obdobiach mávam často pocit, že niekto iný hovorí miesto mňa veci, ktoré viem, ktoré cítim, ale nikdy som ich nedokázala naformulovať. Aj toto je taký prípad. Steve Rother: Čítať ďalej

Plyňte…

Dnes som od GabyBaby dostala tento channeling Maytreiu:

Denní rovnodennost přináší změnu do vnímání reality. Díky propojení celoplanetární mřížky dochází k uvolnění hranic dimenzí a k prostupu vašeho vědomí těmito mezerami, které jsou nastavené tak, abyste se kdykoliv mohli přesouvat tam i zpět. Dnešní den (=23.9.2011) dochází k propojení systému bran mezi hvězdnými soustavami. Vaše cesta vzestupu je otevřena. Každým dnem se prohlubuje vaše vědomí a vnímání sebe sama v sounáležitosti s vesmírem. Vnímáte sebe sama jako součást toho, co je. Jste spojeni. Nikdy nejste sami. Cítíte pocit oddělenosti, ale to je jen mája. Ve skutečnosti jste spojeni na mnoha úrovních. Vaše fyzická těla v ydávají daleko vyšší frekvence a vibračně získáváte čím dál vyšší stupeň. Díky energiím, které přicházejí z vesmíru, jste na všech úrovních očišťováni. Proto mnoho z vás má tolik problémů a starostí, neboť neustále máte mnoho co k řešení. Díky těmto energiím se očišťujete, i když pro vás někdy možná bolestně. Výsledek však stojí za to. Je to nezbytné ve vaší cestě dál. Čítať ďalej