Jediný guru je vlastná skúsenosť

“Nechcem nasledovateľov – a to myslím vážne. V okamihu, kedy začnete nasledovať niekoho, prestanete nasledovať Pravdu. Je mi ukradnuté, či počúvate to, čo hovorím, alebo nie… Ja chcem v svete dosiahnuť jednu konkrétnu vec a idem za ňou s nezlomnou koncentráciou. Zapodievam sa jedinou podstatnou vecou: oslobodiť človeka. Oslobodiť ho od všetkých klietok, všetkých strachov, a nie zakladať náboženstvá, nové sekty, ani vytvárať nové teórie a nové filozofie.” — Jiddu Krishnamurti

Čítať ďalej

Prečo nikdy neuvidím jednorožca :-)

Pokračujeme v čítaní… Kapitola 1 obsahuje veľmi pekné pasáže k ľudskému vnímaniu a poznaniu. Pokúsim sa ich tu zoradiť tak, aby dávali zmysel:

Tak Castaneda bol s donom Juanom v buši na “stretnutie s poznaním”. Mal zážitok, že v kroví na nich niekto striehol – nejaký človek, ale potom naňho skočil a premenil sa na vtáka. Don Juan vyhlásil, že to nebol ani človek, ani vták, ale “nočný motýľ poznania”.

Nato si Carlos vzdychol, ako tomu nedokáže uveriť; ako stále u dona Juana predpokladá, že ho manipuluje – že s ním hrá hry, aby uňho niečo dosiahol. Čítať ďalej

Meditácia nie je technika, ale stav mysle

“Už samotný proces učenia sa, ako meditovať, je popretím meditácie. Meditácia je niečo celkom iné. Nie je to výsledok nejakého cvičenia, disciplíny, obsedenia či dodržania pravidiel. Ale keď začneš rozumieť procesu konformity, obsedenia, túžby dosiahnuť, túžby niečo získať, potom porozumenie tohto všetkého je súčasť meditácie. Sebapoznanie, teda poznanie cestičiek vašich vlastných myšlienok a domyslievania myšlienok až do konca je začiatok meditácie.” — Jiddu Krishnamurti

Čítať ďalej

Nedôsledné myslenie

Tu je čosi, s čím bojujem, že si ani nepamätám, ako dlho… Vyvrcholilo to pred pár dňami, kedy sa jedna kočka dostala do tejto situácie, pomenovala to a urobila z toho tému:

“Väčšina z nás nemyslí dôsledne, ale len útržkovito; to, čo myslíme na jednej rovine, protirečí tomu, čo myslíme na inej rovine. Na istej rovine niečo cítime, na inej to popierame, takže aj naše každodenné správanie je rovnako protirečivé, roztrieštené a je zdrojom konfliktov, utrpenia a zmätku.” — Jiddu Krishnamurti Čítať ďalej

A záleží na tom?

Otázka: Prepáčte, ale ešte ste nepovedali, kto bol váš Majster.

Krishnamurti: A záleží na tom? /…/ Vždy sa vypytujeme, kto je Majster, kto je vzdelanec, kto je umelec, čo namaľoval ten obraz. Nikdy sa nesnažíme objaviť pre seba obsah obrazu nezávisle od osoby maliara. Len keď viete, kto je autor, poviete, že je báseň pekná. To je snobizmus, obyčajné papagájovanie názoru, a ničí to vaše vlastné vnútorné vnímanie reality danej veci… Ak sa vám nejaký obraz páči a napĺňa vás dobrým pocitom, je pre vás naozaj zaujímavé, kto ho namaľoval? Ak sa sústredíte na nájdenie zmyslu, pravdy v obraze, potom vám obraz sprostredkuje svoj význam.

Zabludovaná myseľ neobjaví pravdu

Človek, ktorý rozumie životu, nepotrebuje vieru. Človek, čo miluje, nemá vieru; má lásku. To ten, koho pohltil intelekt, má vieru, pretože intelekt vždy vyhľadáva istotu, ochranu; vždy sa vyhýba nebezpečenstvu a preto si vytvára predstavy, presvedčenia, ideály a vieru, za ktorými sa môže skryť. Čo by sa stalo, keby si s násilím zaobchádzal priamo, tu a teraz? Bol by si pre spoločnosť nebezpečný – a pretože Čítať ďalej