Láska, moc a pokoj v duši – alebo aj nie

Pokračujem ďalšou kapitolou z Evy Pierrakosovej, ktorá popisuje, ako sa tri základné (“božské”) črty lásky, moci a vnútorného pokoja skreslene predvádzajú v našom živote. U “zdravého” človeka medzi nimi panuje vyváženosť, čo znamená, že žiadna z týchto čŕt u “zdravého” človeka nekonkuruje ani neprotirečí tým zvyšným dvom; fungujú ako vyvážený tím.

Iné je to u osobnosti s pokriveným sebavnímaním, u ktorej sa navzájom vylučujú, takže vytvárajú vnútorný konflikt. K tomu dochádza preto, že človek podvedome zvolí jednu z čŕt ako tú, ktorou ide riešiť svoje životné problémy. Tomu hovoríme “pseudoriešenie”. Čítať ďalej

Z projektu Rok pre seba: Biceps našej vôle – ochota

Obvykle, keď hovorím o energiách, ktoré máme k dispozícii, aby sme dosiahli čokoľvek v živote, používam staré incké delenie na energiu emocionálnu (munay), mentálnu (yachay) a vôľovú (llankay).

Energia emocionálna je presne o tom, ako sa volá – o emóciách. Dnes už vieme, že emócie sú dobrý pomocník, ale zlý radca, ak im nekriticky (=bez skúmania) načúvame. Môžu sa stať vstupnou bránou do sveta tŕňov. Sú prvotným spúšťačom, že na niečo uprieme zvýšenú pozornosť. Sú akoby spínačom, ktorý rozhoduje o tom, čo v živote bude pre nás dôležité. Čítať ďalej

Postreh dňa: zlez z balkóna a ča-ča-ča!

V poslednom čase som sa náramne nadchýnala nad tým, že sa mi podarilo vyliezť “na balkón” a sledovať všetko odtiaľ – seba na scéne, samotný dej i veľký obraz… Bez toho, aby sa ma to dotýkalo.

Myslela som, že už som nebodaj vzostúpila. 😛

Takže: tuuuuudle. Figu. H***o. R*ť Palovu. A tak ďalej. 🙂

Posledných pár dní som mala depresiu. Silnú, nechutnú. Vlastne sa Čítať ďalej

Začarovaný kruh vnímania a ako ho prelomiť

zivot zacinaPred chvíľkou som na nástenke objavila nový článok na eldhwen blogu s názvom “Duchovno?!?” a zo zvedavosti som sa tam šla pozrieť, či náhodou nepíšu o Tine a jej blogu… 😉 Bol to zas jeden z tých prebraných českých článkov a nakopol moje myslenie istým smerom.

Prvé, čo ma dostalo, bol štýl autorky. Šla som sa pozrieť na jej webovú stránku a tento článok sa neodlišuje od ostatných jej článkov. Keďže štýl mi nesedel, už som nečítala podrobne, ale aj tak mám pocit, že veľa jej myšlienok by som bez zaváhania podpísala.

Naučila som sa však niečo iné. Naučila som sa, že to, ako píšeme o druhých (a ako vidíme tých druhých), vypovedá jedine o nás… To, čo v situácii chceme vidieť, to v nej nájdeme. Ak chceme vnímať, akí sú tí druhí nedokonalí, nájdeme pre to nejaký dôkaz. A to, čo vnímame, zas na druhej strane vytvára okolo nás určitý svet, v ktorom sa potom pohybujeme a pretože vnímame zosilnene nedokonalosť, v tejto začarovanej slučke do svojho sveta dostávame nedokonalosti stále viac a viac… No-go. Nielen voči autorke, ale aj voči mne. Okamžite som si spomenula na tých svojich “ksichtov”. A spomenula som si aj, ako sa to “necítilo dobre” a preto som začala s bobríkom mlčania. Čítať ďalej

O mysliacich, cítiacich a robiacich ľuďoch

enneagram-mapUž som tu dávno nemala enneagram. A to sa budete čudovať – ale pred pár týždňami som sa zapísala na internetový kurz enneagramu. Hlavne preto, lebo bol zadarmo. 😉 Aj tak som si myslela, že už mi nič nové nedokážu povedať…

Mýlila som sa – a priepastne.

Najprv som informácie, ktoré prichádzali, brala tak trochu podozrievavo. Čo za blbiny to sú? Ja to poznám inak! Ale potom som sa donútila pozrieť sa na to, či to dokážem otočiť tak, aby som v tom našla pravdu… a našla som! Tak som si povedala, že si dám malé opakovanie enneagramu. Nemôžem urobiť nič s tým, aby som nezomrela stará, ale môžem urobiť veľa pre to, aby som nezomrela blbá. 😛 Čítať ďalej

Anonymní stalkovači: príprava na druhé stretnutie

Naše prvé stretnutie “anonymných stalkovačov” prebiehalo hodne živelne – hlavne preto, že som nemala čas pripraviť ho. Síce ešte stále nemám čas, ale ako som spracovávala Greggovú, dostala som nápad, ako štruktúrovať druhé stretko. Tu je:

Zasa sa budeme točiť okolo bezchybnosti slovom. Už sme si povedali, že bezchybnosť slovom je o tom, či tú energiu, ktorú máme, využívame produktívne – teda aby sme si vytvorili život, v akom chceme žiť (pretože slovo tvorí). Alebo ju využívame neproduktívne, vytvárame si život, o ktorý moc nestojíme, ale ženú nás naše nutkania, autopiloty, komplexy, strachy, predsudky a podobný balast – a nútia nás používať energiu (a tým aj slovo) ne-bezchybne. Čítať ďalej

Naše energetické telo: ako čakry riadia naše vnímanie

Čakrám sa venuje Kenneth Smith dosť podrobne, pričom sa opiera o bežný ezoterický systém siedmich čakier.

Čakry sú “energetické generátory”. Každá z nich sa spája so špecifickou funkciou. Nachádzajú sa v blízkosti miechy a vzostupujú od kostrče pozdĺž chrbtice až na vrchol hlavy. Niektoré systémy prezentujú systém čakier ako mimofyzické slučky energie, ktoré vstupujú do tela chodidlami a postupujú nahor, pričom telo opúšťajú cez vrchol hlavy navon a potom stekajú zasa nadol. Iné systémy kladú čakry do súvisu s istými žľazami endokrínneho systému alebo s istými orgánmi tela, kým iné ich skôr umiestňujú do istých častí tela bez priameho napojenia na žľazy alebo orgány.

Všetky systémy sa však zhodujú na tom, že čakry ovplyvňujú fyzické telo a spájajú ho s fyzickým aj mimofyzickým prostredím vnútri i mimo energetického tela. Čítať ďalej

Úvaha o trojčlenkách

V jednom rozprávaní o meditácii spomína Greggová, že ju posadili do trojuholníka v kruhu:

„Trojuholník predstavoval trojicu fyzického, éterického (po našom najskôr „mimofyzického“) a spirituálneho. Vonkajší kruh predstavoval ohnivý kruh, ktorý symbolizoval ochrannú skupinu učňov okolo každého Naguala.“

A mne to pripomenulo ešte čosi – incké „tri energie“: yachay, llankay a munay. Môj problém je len s priradením. Vôľové by som priradila fyzickému, ale potom mi nesedí to, že anjeli sú prevažne vôľová energia; nejako sa mi zatiaľ nepodarilo na žiadneho siahnuť 😛 . U mňa sa to potom pospájalo nasledovne: fyzické je o tele a jeho vzťahu k prostrediu, takže sa mi to spája s emocionálnou energiou; éterické je mimohmotné, je to energia v rôznych podobách a spája sa mi to s vôľou a tvorením a spirituálne, hoci to znie tak osvietenecky, sa mi spája s rozumom a jeho schopnosťou poznávať. Čítať ďalej

Kontrolovaný úlet a cesta so srdcom

Toto je pre mňa momentálne dosť ťažká téma, pretože som sa do nej zamočila až vyše uší bez toho, aby som tušila, do čoho leziem… Niekedy koncom júla som sa rozhodla “skočiť do priepasti”. Vedela som, že to môže porobiť divné veci s mojou psychikou, ale brala som to ako situáciu: má svoj začiatok, priebeh a koniec a keď skončí, otrasiem sa a pôjdem ďalej. Potrebovala som to urobiť kvôli fluidite, o ktorú som sa snažila. Veď niečo sa už len naučím… tak som skočila.

A viete čo? Zistila som, že nejde o situáciu s jej začiatkami, priebehmi a koncami, ale o zmenu stavu… o nekonečnú cestu novým prostredím. Nechtiac som sa dostala do stavu “kontrolovaného úletu”. Čítať ďalej

Osem bodov úplného jedinca

Na to, že ideme písať o tom, čo z nás robí úplného jedinca (totality of oneself, výraz, s ktorým som až dodnes mala problém), tento článok bude ohromujúco neúplný… 🙂 Zatiaľ som sa neprepracovala k podrobnému opisu všetkých ôsmich bodov, ale kniha ešte nekončí. 🙂

Je to trochu dlhší preklad a nadväzuje na rozhovor o poznaní, ktorý mali Castaneda a don Juan a ktorý je v tomto článku. Čítať ďalej