Gabrielov prechod 14. – 20. 10. 2019: nastáva okamih významu

Niekedy sa cesta rysuje už chvíľku, ale je ešte nejasná a nepresná a tak ju ako cestu nerozoznávame. Niekedy potrebujeme po nej ísť, než si uvedomíme, že je to vlastne naša vesta… a potrebujeme sa naučiť dôverovať tomu, čo sme doteraz len tušili alebo predpokladali. Keď nadíde okamih rozhodnutia, či na túto vágnu cestu vykročíme, potrebujeme si natoľko veriť, nakoľko to dokážeme! Čítať ďalej

Reklamy

Strach a všelijaká práca na sebe

V poslednom týždni, ako plním databázu článkov na Belangelo, tak sme sa trochu motali okolo strachu. Prenášam to aj sem, aby nikto nezostal ochudobnený:

  • Strach: pathworkingové cvičenie k tomu, akú rolu hrá strach v našom živote
  • Ako čeliť svojim strachom: ako sa úpravou vnútorného monológu dá dosiahnuť znecitlivenie na “strašné” veci a čo robiť s fóbiami

Navyše pri plnení článkov do projektu Rok pre seba som niektoré z nich uvoľnila pre verejnosť Čítať ďalej

Energetický portál 7. – 13. 10. 2019: jadro možno nevidno, ale už sa vytvorilo

Doteraz sme sa držali viac-menej známeho, vychodených chodníčkov a reality, ako sme ju doteraz poznali. Na jednej strane nám to umožnilo vydýchnuť si a načerpať silu, na druhej strane sme možno odhalili súvislosti a zákonitosti, ktoré by nám inak zostali ukryté… Ale teraz nastáva čas začať sa pomaly zbavovať starých spojení a trúfnuť si vykročiť celkom novým smerom. Čítať ďalej

O hanbe a sebakritizovaní

Zasa si sem prenášam časť nedávneho článku z Belangelo. Ešte stále som nevymyslela kľúč, podľa ktorého budem články umiestňovať sem alebo na Belangelo, ale tie, ktoré tam plním teraz, sú zdrojom pre projekty, ktoré buď existujú alebo plánujem, takže toto lavírovanie medzi dvoma stránkami ešte bude asi chvíľku trvať 😕 .

A tu je motivačný výcuc: Čítať ďalej