Psychické videnie – vidíme a snívame budúcnosť

Každý človek má dva druhy videnia – normálne, fyzické videnie cez oči a psychické videnie cez “oko duše” alebo Tretie oko.

Psychické videnie je taký druh mimozmyslového vnímania, ktorý sa prejavuje ako príjímanie obrazu, tvaru alebo vizuaálneho dojmu. Obvykle sa spája s dostávaním vizuálnych signálov buď počas meditácie, v ostrých zábleskoch vedomia alebo najčastejšie cez sny. Zakaždým, keď vizualizujeme, využívame na to aparát psychického videnia. Keď snívame alebo len rojčíme, tieto obrazy tiež využívajú naše vnútorné oko. Psychické videnie v podstate je niečo ako televízia vnútri hlavy, ktorá nám ukazuje obrazy a informácie, ktoré náš fyzický zrak nezachytáva.

Metafyzici veria, že sídlom psychického videnia je oblasť na našom čele, tzv. čelová čakra. Nazývajú ju Tretím okom. Táto oblasť funguje ako anténa pre psychické videnie:

clairvoyant

Mnohé náboženstvá túto oblasť pri krste alebo požehnávaní niečím potierajú.

Podľa tradície sa Tretie oko spája s epifýzou. Táto žľaza je uložená hlboko v prednej časti mozgu a je to najzáhadnejšia žľaza s vnútorným vylučovaním. Jej funkciu ešte stále dobre nechápeme, ale veda ju spája s komplexnými funkciami ako citlivosť na svetlo. Ešte logickejším prepojením psychického videnia a čela sú čelné mozgové laloky, tzv. frontálny kortex. Posledné štádiá vizuálnej interpretácie sa odohrávajú v tejto časti mozgu, ktorá leží za naším čelom. Takisto pri snímaní mozgovej aktivity počas spánku sa zistilo, že vo fáze REM, kedy sa oči prudko hýbu a kedy sa nám aj snívajú naše sny, frontálny kortex vykazuje zvýšenú aktivitu, ale tylová časť mozgu naopak “spí”. Snové obrazy teda vnímame skôr vnútorným okom ako našimi skutočnými očami. (Táto informácia ma prekvapila. Doteraz som nevedela, kde vnímame obrazy z očí, ale pri pokusoch môj pocit išiel až dozadu do hlavy. Potom som sa v knihe dočítala o tylových lalokoch. Zvláštne – a neoverené.)

Psychickí vizionári potrebujú vidieť. Preto majú radi okolo seba veľa okien a veľa svetla. Ak sa potrebujú rozhodnúť o aute, ich predtucha príde, keď sa budú pozerať na autá. Potrebujú vidieť to, o čom majú rozhodnúť.

Preto sú napríklad aj hodne nepružní, ak im niekto začne meniť ich predstavu. Ak za psychickým vizionárom prídete s nápadom, ktorý mení jeho vnútorný obraz, okamžite sa dopočujete “nie”. Ak mu ho začnete podsúvať po malých dávkach a tak, aby mal čas sám si svoj obraz upraviť, nenarazíte na väčší odpor.

Pokus pre jedného a jeho Tretie oko

Neveríte, že máte aj psychické “oko”? Urobte si so mnou pokus: otvorte a zavrite oči. Všimnite si, ako po zatvorení očí sa vaša pozornosť presúva nahor, do oblasti čela. To preto, že keď sme zavreli oči, zostalo mozgu na pozeranie už len to jedno psychické oko – a tak sa snaží ho aktivovať. No a v tom je niekedy problém.

Každý človek má fyzický zrak i psychické Tretie oko. Za tie roky, čo sme na svete, sa však sústavne trénujeme v používaní fyzického zraku, a to na úkor toho psychického. Tým pádom naše Tretie oko zakrnieva a nie je funkčné. Aktivujeme ho tým, že sa sústredíme na čelovú oblasť nášho mozgu.

Cvičenie 1: Lokalizujeme Tretie oko

Začneme tým, že si najprv nájdeme stred nášho fyzického zraku, potom si nájdeme stred nášho psychického zraku a potom sa naučíme presúvať pozornosť medzi týmito dvoma.

 • Uvoľníme sa a pozeráme pred seba. Kým pozeráme na všetko pred nami. cítime, kde je centrum nášho zraku vzhľadom na našu tvár. Ak s tým máme problém, zdvihneme ruku, ukazovákom ukážeme na seba a bez toho, aby sme ju sledovali (pozorujeme všetko naokolo) ju približujeme k tvári, až sa nám dotkne niektorého miesta. Dbáme len, aby sme ju mali v strede nášho zorného poľa. Väčšina ľudí skončí s ukazovákom opretým o koreň nosa vo výške očí. To je centrum nášho fyzického zraku.
 • Minútu alebo tak sa sústreďujeme a preciťujeme centrum fyzického zraku, aby sme si ho dobre zapamätali a vedeli ho hocikedy znova nájsť.
 • Teraz ideme hľadať centrum psychického videnia. Zatvoríme oči. Okamžite by sme mali pocítiť presun pozornosti nahor, preč od fyzického centra zraku. Je to automatizmus, ktorý cíti väčšina ľudí – keď sa zavrie fyzické oko, mozog automaticky prepína na vnútorné oko. Aj s otvorenými očami máme prístupní obe možnosti, ale obvykle psychické videnie nevnímame, lebo sa sústreďujeme na oči.
 • Otvoríme a zatvoríme oči. Všímame si, či cítime presun pozornosti. Potom sa pri zatvorených očiach snažíme vycítiť stred nášho psychického videnia, oblasť, do ktorej sa naša pozornosť presúva. Obvykle to býva oblasť na čele medzi obočím, tak 1-2 cm nad obočím. (V tejto fáze nie je dôležité, aby sme čo najpresnejšie určili centrum psychického videnia. Dôležité je, aby sme cítili presun pozornosti.)
 • Pri otvorených očiach jemne presunieme pozornosť do centra psychického videnia. Pozorujeme, ako sa nám menia pocity a vnemy, keď to robíme. U mňa dostáva obraz odrazu hĺbku, akoby som videla poza veci, a trochu stmavne. Vaše pocity však budú individuálne, preto buďte otvorení všetkému, čo príde.

  

Jasnovidné správy

Skeptici tvrdia, že psychické videnie nie je nič iné len forma predstavivosti, teda naša fantázia. Je však medzi nimi rozdiel – kým fantázia vytvára obrazy, psychické videnie ich iba prijíma alebo vyťahuje zo spomienok a zážitkov uložených v podvedomí. Preto fantázia produkuje celkom nové situácie, kým psychické videnie nám pomocou existujúcich zážitkov posiela správy o tom, čo robíme alebo by sme mali robiť. A v mieste, kde sa stretajú, je oblasť symbolických obrazov.

Vizualizácia a jasnozrivosť využívajú ten istý zmyslový aparát – naše vnútorné oko. Preto trénovanie jedného zlepšuje aj to druhé, keďže zlepšuje naše obládanie spoločného aparátu. Ak sme zruční vo vizualizovaní, budú aj naše psychické vidiny ostrejšie a jasnejšie.

Mnohí ľudia neberú do úvahy tie jasnovidné správy, ktoré dostávajú. Obvykle ich považujú len za záblesky zaspávajúcej alebo neposednej mysle – hlavne vtedy, keď sú obrazy symbolické, nepresné alebo nešpecifické. Každý symbol má však svoj význam!

Človek spoznáva svet cez svoje fyzické zmysly, ktoré mu dávajú fyzicky overiteľné vnemy. Keď však naše vedomie dostáva psychické správy, tak vlastne získava signály z prostredia na frekvenciách, pre ktoré nemá vytvorené fyzické vstupné kanály a pre ktoré naše vedomie nemá vytvorené vhodné kategórie. Preto všetky “odlišné” informácie treba najprv pretlmočiť do sveta našich existujúcich poznávacích kategórií. To sa deje najčastejšie cez symboly, cez situácie a zážitky z nášho doterajšieho života. Naša vizuálna pamäť udalostí má na seba naviazaný celý kontext pocitov, interakcií alebo varovaní, ktoré s danou udalosťou spájame. Preto ponúka oveľa dokonalejší komunikačný prostriedok ako len tvary a farby. Ak podvedomie použije takýto symbol, dokáže nám jediným obrazom odovzdať oveľa širšiu paletu informácií. Preto pre dekódovanie jasnozrivých zábleskov sú dôležité pocity, ktoré so sebou prinášajú.

Niekedy je jasnovidná správa taká silná, že nepotrebuje používať žiadne symboly – je doslovná, absolútne jasná a často má veľmi presnú správu o budúcnosti. Raz som napríklad sedela pri televízore, ale v duchu som zvažovala rôzne možnosti, ktorými som chcela riešiť istú situáciu. Vtedy sa mi cez obraz televíznej obrazovky ukázal priesvitný, ale jasný obraz tváre môjho anjela strážneho a povedal mi: “Nerob to.” To bola celkom jasná jasnovidná správa na dvoch kanáloch súčasne – vizuálnom a sluchovom. (Ale zasiahla tú nesprávnu osobu. Ja vždy skúsim, čo to urobí, ak spravím presne to, pred čím ma vystríhajú… Sorry, anjel – mal si vedieť, s kým máš do činenia! 😕 )

Existujú štyri typy jasnovidných správ (asi ste už zistili, že odlišujem medzi jasnozrivosťou, ktorá využíva videnie, a jasnovidnosťou – jasnovidectvom, ktoré je o poznaní budúcnosti cez hociktorý mimofyzický kanál):

Abstraktný obraz alebo symbol je obvykle farba, farebný vzorec, obrys, tvar a podobne. Pretože je abstraktný, často ho prehliadneme. Je to ako keď večer pri telke čítame – vieme, že niečo v nej beží, ale nevieme presne, čo.

Obraz založený na vizuálnej spomienke vzniká vtedy, keď podvedomie tlmočí psychické signály do obrazu z našej minulosti, ktorý sme schopní pochopiť a interpretovať. Čím pestrejší život a zážitky sme mali, tým ľahšie podvedomie premieňa správy na zrozumiteľné symboly. Vtedy obvykle vidíme udalosti alebo ľudí z nášho života, ale kľúčom k významu správy nie sú tieto udalosti a títo ľudia, ale pocity a spomienky, ktoré sa s danou udalosťou spájajú. 

Priamy vizuálny obraz je skutočný vizuálny vnem, ako v mojom prípade bola spomínaná tvár anjela. Takéto vnemy majú predovšetkým ľudia, ktorí majú vizuálny kanál veľmi citlivý a schopný spracovávať presné obrazy. (No a potom niekedy aj ľudia ako ja, ktorým sa “pošťastí”.)

Predtucha je priamy pohľad do budúcnosti a môže prísť cez hociktorý z mimofyzických zmyslov. Napríklad šoférujete auto, dostanete “záblesk” prasknutej pneumatiky, spomalíte a pneumatika praskne – našťastie pri rýchlosti, kde vás to už nestojí život. Najčastejšie mávajú ľudia takéto predtuchy, keď sa ich blízki dostanú do ťažkostí, alebo keď sú v ohrození života. Vtedy býva naliehavosť správy taká silná, že obíde všetky symboliku a prijmeme ju ako to, čo vskutku je – ako výstrahu. 

Práve z toho posledného dôvodu sa ľudia často boja svojich “zábleskov”, lebo sa boja, že uvidia niečiu smrť – a čo potom? Takáto predtucha nám možno nedáva možnosť udalosť odvrátiť, ale dáva nám možnosť zmierniť jej dopad na nás i na iných. Možno milovaného človeka nezachránite – ale máte ešte trochu času, ktorý s ním môžete stráviť a na ktorý budete po celý zvyšok života spomínať!

Jasnovidci rôznych zmyslov

Niektorí ľudia spájajú jasnovidectvo s obrazom – a to s jeho istou kvalitou. Ak nemajú “kvalitný” obraz, neveria, že ide o jasnovidnosť. To je nezmysel! Niektoré jasnovidné zážitky sú skutočne len “záblesky”, iné sú len dojmy. Nejde o obraz, ide o správu. A správa k nám môže doraziť štyrmi kanálmi.

Psychickí vizionári majú HD obraz a my im môžeme závidieť. Ak však ste psychický intuitívec, vaša jasnovidnosť sa diametrálne odlišuje od psychickej vízie. Máte skôr tendenciu vidieť záblesky obrazov, nie stabilný obraz. Môžete to prehliadať, pretože budete čakať na dlhotrvajúci obraz vo vašej mysli – a príde len záblesk a zhasne. Ale to bola vaša jasnovidnosť! A keďže vašou silnou stránkou je práve tá “záblesková” kvalita, tá rýchlosť, nesnažte sa umelo obraz zadržiavať, ale sa spoľahnite na to, čo vám intuícia našepká.

Iný typ sú psychickí “ciťáci”. Títo vidia skôr nepresné, zmätené a zahmlené obrazy, akoby obrazy impresionistov. Ak sem patríte, nesnažte sa umelo obraz zaostriť, ale počúvajte svoje vnútro, aký pocit vám našepkáva. A ak ste psychické “uško”, možno vôbec nijaké obrazy neuvidíte. Jednoducho odrazu príde pochopenie pre celkový obraz a jeho prepojenia – ako jedno do druhého zapadá.

Nech už ste čokoľvek – nesnažte sa nasilu! Ak sa snažíte nasilu si privolať obraz, sústreďujete sa do fyzických očí a vlastne tým zabarikádujete Tretie oko. Jednoducho sa sústreďte na vec a počkajte, či sa niečo nevynorí. Obvykle obraz príde do 5-10 sekúnd. Ak neprišiel, predýchajme to a začnime znova.

Cvičenie 2: Prijímame jasnovidnú správu

Najlepšie je natrénovať si jasnovidnosť formou zábavy – “pozrime sa, či to pôjde!”

 • Uvoľnime sa, pohodlne sa usaďme a zavrime oči. Cítime, ako sa naša pozornosť presúva nahor do čela. Sústredíme sa na túto oblasť. Chvíľu v nej zotrváme a čakáme, či sa vynoria nejaké obrazy alebo dojmy.
 • Napíšme si mená piatich ľudí, ktorých poznáme. Zatvoríme oči a postupne si tých ľudí v duchu vyvoláme. Cez Tretie oko sa snažíme ku každej osobe získať nejaký obraz alebo dojem. Zapíšeme si ich spolu s pocitmi, poznatkami a pochopením, ktoré pritom získame.
 • Buďme otvorení všetkým štyrom typom jasnovidných signálov! Ak získame čistý symbol alebo farbu, zaznačme si ju. Ak máme vizuálny vnem, pozrime sa aj na pocity a intuíciu, čo sa s ním spájajú. Všímejme si okolnosti. Ak vidíme nejakú udalosť, snažme sa odhadnúť, či ide o súčasnosť alebo predtuchu.
 • Nesnažme sa analyzovať dojmy, kým ich prijímame, aby sme sa nevytrhli z psychického naladenia.
 • Nakoniec si pozrieme poznámky ku každému z tých piatich ľudí a analyzujeme, čo sme sa k nim dozvedeli.

Táto technika sa dá ešte vylepšiť tak, že si mená napíšeme na lístočky, potom lístočky zložíme tak, aby sme mená nevideli, ťaháme ich jeden po druhom, sústredíme sa na ne a zapíšeme si vnemy, ktoré sa nám s lístočkom spájajú. Nakoniec sa pozrieme, k akému menu sa viažu. A ak sa dá, skontaktujeme sa s danou osobou a overíme si u nej to, čo sme vnímali.

Podobným spôsobom si môžeme vyžiadať aj symbol na každý deň, ktorý by nás mal viesť a zaručiť nám úspech.

Cvičenie 3: Ako interpretovať sny?

Najbežnejšou formou psychického videnia, ktorú zažil absolútne každý človek, sú naše sny. Hlavná ťažkosť, ktorú ľudia mávajú s jasnovidnými snami, je problém s ich interpretovaním, pretože psychické videnie je najsymbolickejší z našich psychických zmyslov. Vlastne väčšina snových obrazov je skôr symbolická ako doslovná.

Prvý krok, ktorý dobre pomáha, je presunúť svoju pozornosť do Tretieho oka a pozrieť sa na sen cez Tretie oko.

Druhý krok je  rozhodnúť sa, či budeme obrazy zo snov považovať sa doslovné správy alebo za symboly s hlbším významom. Vo všeobecnosti platí – čím silnejšia je správa, ktorú prinášajú, tým priamočiarejší je sen. Priamočiare sny budú vždy živo nápadné: budú mať silné a jasné farby, zvuky a pocity. My sami v nich budeme väčšinou aktívne vystupovať.

Symbolické sny majú tendenciu byť zmätenejšie. Pretože psychická správa nie je dosť silná na to, aby vytvorila jasný obraz, musí ho podvedomie nahradiť symbolmi, ktoré túto správu budú “zastupovať”. Celkový pocit z takéhoto sna býva slabší.

Ak chceme interpretovať symbolické sny, musíme sa predovšetkým oboznámiť s tým, aké symboly naše vlastné podvedomie používa. Niektoré symboly sú vysoko individuálne, iné mávajú spoločný význam (“archetypálny”) – sny o smrti blízkej osoby alebo sny o narodení dieťaťa napríklad signalizujú koniec jedného a začiatok niečoho nového.

Psychické správy, ktoré dostávame vo forme psychického videnia, rezonujú súčasne aj v našich ostatných mimofyzických zmysloch. Preto môžeme tieto zmysly využiť, ak si chceme objasniť význam symbolov v našej jasnozrivej správe. Ak sme psychickí „ciťáci“, budeme sa pýtať, aký pocit máme z toho, čo by správa mohla znamenať. Ak sme psychickí intuitívci, intuícia nám napovie význam symbolu, len sa musíme spoľahnúť na prvý dojem. Ak sme psychické „ušká“, použijeme svoju logiku, analýzu a vnútorný monológ.

 • Pripomeňme si jeden-dva čerstvé sny, ktoré nám neboli celkom jasné.
 • Presunieme pozornosť do Tretieho oka a necháme pred vnútorným zrakom prebiehať jeden zo snov.
 • Pritom si zaznamenávame všetky pocity, nápady, náhle záblesky pochopenia.
 • Zapíšeme si, čo by podľa nás mohli jednotlivé obrazy znamenať.
 • Ak je tých významov viac, zapíšeme si ich všetky a pomocou ostatných mimofyzických zmyslov sa snažíme zistiť, ktorý význam je najpravdepodobnejší.
 • Postupne sa takto ponárame hlbšie a hlbšie do správy, ktorú nám sen priniesol.
 • Pokračujeme dovtedy, kým nemáme pocit, že sme už vyčerpali všetky symboly. Nesnažíme sa nasilu analyzovať ďalej – mohli by sme totiž podvedomie naučiť, že nám má posielať nesprávne odpovede!

Takýmto spôsobom môžeme interpretovať nielen nedávne, ale aj staré sny. Jediné, čo potrebujeme, je pamätať si ich. Preto odporúčam každému, aby si viedol svoj vlastný „senník“ 😛 – zošítok, do ktorého si sny hneď po zobudení priebežne zapisuje. Potom si takýto sen pripomenieme, „natiahneme“ si ho do Tretieho oka a pomocou ostatných zmyslov začneme sondovať, čo za správy sú v ňom skryté.

Podobne postupujeme aj pri jasnozrivých zážitkoch („zábleskoch“) a pri snoch s otvorenými očami, ktoré tiež často nesú v sebe správy z podvedomia.

38 thoughts on “Psychické videnie – vidíme a snívame budúcnosť

 1. no mne niekedy nabehnu z nicoho nic ked lezim v posteli a myslim na vsetko mozne nejake obrazy, spojene s pocitmi z minulosti… viem ze mi to strasne nieco pripomina no neviem co… vacsinou su tie obrazy ako jednoduche geometricke utvary… no nikdy nemozem prist na to co to ma znamenat….

  Páči sa mi

 2. ja mam posledne dni depresiu, a akosi mam pocit ze sa to priejavilo aj na mojich snoch. su zive, vyvolavaju strach, hrozu, strasne silne pocity, take az nepoznane. a dnes som mala strasne vela okamihov ked som videla zablesk obraz toho sna, aj ked si uz teraz viac pamätam skor tie pocity ako obraz. mozno mi chce podvedomie naozaj nieco naliehavo povedat neviem..:(

  Páči sa mi

 3. Sandra,

  nič sa nedeje… Ak k vám podvedomie potrebuje dostať nejakú správu a vy nie ste “na príjme”, použije jednoducho “väčšie kladivo”… Bude sa vám to snívať tak dlho a v toľkých obmenách, až nakoniec nejaký z tých snov “sadne”.

  Páči sa mi

 4. mne sa stávajú predtuchy…napríklad počujem syna na zavolať “maáámííí” a viem, že do 15 min. je doma…alebo spomeniem si na manžela a o chvíľu počujem vrznúť dvere tak viem, že je na ceste domov…alebo ma napadne, že by som chcela práve “tento” film a o dva dni ho vidím v stánku…náhodou:-). Spočiatku som to prehliadala ale dnes sa to snažím prijmať “vedome”. myslela som na jedného známeho a bolo to tesne pred spaním anejako som to nechala otvorene a zadriemala som, o chvíľu som mala sen o autonehode, videla som zretelne dve autá v sebe, noc, blikajúce svetlá záchranky, pobehujúcich ludí, počula som policajnú sirénu a žmúrila som oči, lebo ma všetko akoby oslepovalo…a zrazu som si uvedomila,že nespím,ale sedím na posteli a tento obraz sa premietal akoby na stenu…uvedomila som si, že nespím….priznám sa, bola som z toho asi trochu vystrašená, všetko bolo absolútne reálne…a potom to prestalo…nejaky čas som bola “slepá” čo si vysvetlujem ako obranný mechanizmus môjho podvedomia….asi som nebola pripravená príjmať takeho správy….ale s odstupm času sa mi opet zacalo “rozvidnievat”…snažím sa príjmat všetko čo vidím a pocujem…a neriešiť či sa mi to páči a či nie…

  Páči sa mi

 5. Kedysi som maval vizie – niekedy to boli konkretne situacie z minulosti, alebo z buducnosti a inokedy len obrazy, zvuky, symboly a pod… Potom sa mi vizie “stopli”, mohlo nieco sposobit zatvorenie 3. oka? Je mozne, ze sa mi uz vizie nevratia? Neviem, co mam robit, mozno robim nieco zle… 😦 Ked ma niekto s viziami nejake skusenosti, prosim ozvite sa mi mailom: Lexikon5696@azet.sk
  Vopred diky…

  Páči sa mi

  • Ja som si pred rokmi otvoril vnútorné videnie keď som niekoľko rokov každý deň cvičil jogovú polohu kobry. Keď som ju prestal cvičiť tak sa toto fantastické inšpiratívne videnie stratilo. Ak nebudem pohodlný tak sa k tomu cvičeniu vrátim.

   Páči sa mi

 6. Jožo,

  všetky psychické schopnosti trpia v týchto prípadoch: 1. príliš zapájame mozog, 2. sme zrovna na ego-tripe (ego obmedzuje intuíciu), 3. máme obdobie vnútorného napätia a očakávania niečoho zlého, 4. umožnili sme nášmu vnútornému monológu, aby zosilnel.

  Takže odpomoc: 4. skľudniť myseľ a začať relaxovať a meditovať, prípadne sa venovať nejakému manuálnemu hobby, ktoré nás veľmi baví; 3. relaxovať, zmieriť sa s tým, že bude ako bude, a pretrpieť zlé obdobie; 2. popracovať na svojom egu a uvedomiť si, že ono je len naša “falošná osobnosť” a nemá nijaké psychické schopnosti ako naša skutočná osobnosť – duša (sú tu meditácie na potlačenie ega); 1. meditovať, uvoľniť sa a čakať… nič nepríchádza nasilu, všetko má svoj vlastný rytmus a my musíme prejaviť schopnosť dôverovať tomuto rytmu. Vízie znova prídu. Čo sme už raz dokázali, dokážeme hocikedy znova.

  Aha, a zabudla som – lieky tiež niekedy obmedzujú psychické schopnosti. Rovnako ako nedostatok spánku a narušený imunitný systém. Treba vybehnúť do prírody a tráviť tam viac času ako obvykle, hlavne v blízkosti veľkých stromov.

  Páči sa mi

 7. Helar,
  Ďakujem!!! Veľmi pekne a dobre si to napísala… Nedostatok spánku – asi v tom spočíva môj problém…
  Pokúsim sa s tým niečo robiť + skúsim aj meditovať a viac času tráviť v prírode…
  Inak, tie veľké stromy – oni nám pomáhajú “otvoriť sa vesmíru” ? Fungujú niečo ako spojka medzi “nebom a zemou” ?

  Páči sa mi

 8. Jožo,

  veľké stromy sú hlavne ohromná zásobáreň energie 😛 … Treba ich objímať a “nasávať” z nich! (Je to dovolené, nie je to priživovanie, my im zas tiež asi niečo odovzdávame.)

  Páči sa mi

 9. Často sa mi stava, že pri veciach, ktoré robím si zrazu uvedomím, akoby som to už raz prežil a zrazu viem čo bude v blízkej budúcnosti nasledovať. Ale pritom neviem ako dávno som ten obraz už videl, pamätám si pocity, ktoré sa mi neskôr aj dostavia…. Dali by sa tie obrazy nejako usmernit aby som si ich vedel dlhsie zapamätať?

  Páči sa mi

 10. Kopi07,

  dôležité nie je vedieť presne, kedy sa nám pôvodný obraz vynoril, ale konať podľa predtuchy. Tak natrénujeme podvedomie, že počúvame jeho rady (pretože o nič iné nejde) a ono nám ich začne posielať v čoraz väčšom množstve.

  Páči sa mi

 11. ahoj helar
  Viem že v poslednej dobe asi vela otravujem ale potrebujem od teba poradiť. Mam mladšiu sestru (ktora ma jden rok) veľmi zle cez noc spí, prebudi sa možno aj 10 krat a zaspava tiež ťažko. Nevieš ako bi som jej mohol pomôcť?

  Páči sa mi

 12. Tomi,

  s deťmi nemám skúsenosti, ale relaxačná hudba ticho na pozadí pomáha u dospelých. Aby sa vylúčilo niečo fyzické, je lepšie ísť s tým k detskému lekárovi.

  Celestínske proroctvo som nedokázala čítať. Tá kniha zrejme nie je pre mňa. 🙂

  Páči sa mi

 13. Ahoj, vidim ze tu uz dlho nikto nenapisal tak neviem ci tato stranka este je aktualna. Ale chcel som sa spytat, lebo videnia mavam od kedy si pametam, asi od 4-5 rokov vzdy som videl presne co sa stane, vacsinou to su situacie, pri ktorych sa nic nedeje aspon si to myslim, lebo neviem naco by som sa mal zamerat ked ich vidim, a potom mam este ine videnia zo zaciatku som ich mal cisto len ked som bol ja v ohrozeni, ze sa mi malo nieco stat, ale pred par rokmi som zacal vidiet ako sa stavaju veci aj inym ludom (kamaratom alebo rodine) a pri tych videniach si aspon ja myslim ze precitujem ich pocity nie moje, taktiez som doteraz menil videnia podla seba, lebo to co som videl a nechcel som aby to tak bolo som vzdy zmenil, lebo mam taky isty pocit neviem ho opisat velmi ale je to ako keby som vede,l ze ked to spravim tak, tak to bude dobre ako chcem ja. Potreboval by som radu ako ich mozem aspon obmedzit ak nie zastavit, lebo malo spanku to nijak neoslabuje, vacsinou mam 1-4 videnia denne v priemere, bol by som rad keby si vedela pomoct.

  Páči sa mi

 14. Ahoj Matus, tiez neviem, ci je tato stranka este aktualna ale snad hej..clanok bol dost zaujimavy ale ja osobne som sa nad mojimi videniami nikdy takto “vedecky” nezamyslala..skusala som aj tie cvicenia, ktore sem autorka napisala ale asi to neviem dost ovladat, vzhladom na to, ze ked som robila to s tymi kamaratmi papierikmi, tak hned pri prvom som videla bojujucich ludi, akoby nejaka vojna a dost krvi, intuicia mi aj napoveda, co to asi je len nechapem, preco mi to moj mozocek dava najavo takymito strasnymi vyjavmi 🙂 videnia mam uz tiez oddavna ale nikdy som tomu neprikladala nejaku pozornost..asi pred siestimi rokmi som zacala vykladat z kariet, pretoze mi moje vnutro napovedalo, ze to mam urobit..asi pred pol rokom sa moje videnia zacali prejavovat dost jasne a v kazdom nachadzam zmysel, len mam zmatky v tom, ze vidim davnu minulost, pritomnost aj buducnost a casto krat neviem rozoznat co je co…neviem ci by mi mohol niekto poradit ale aspon porozpravat sa snad hej 🙂 crystalis1@post.sk

  Páči sa mi

 15. Prečo keď sa snažím používať tretie oko, ma v tej oblasti akoby začne ťahať – zvnútra hlavy von dakde pre čelo. Je to pocit akoby keď snívate a niečo vás ťahá keď lietate alebo tak nejak. A ešte mám niekedy tendencie zakloniť hlavou dozadu a pozerať sa “hore” a znova cítim to ťahanie teraz nahor. Viete mi niekto poradiť?? Ďakujem veľmi pekne 🙂

  Páči sa mi

 16. Casto sa mi stava, ze cca 3-4 dni sa mi do mysle vnara nejaka znama osoba, ktoru som spoznal, no neudrziavam s nou kontakt. Po tom si zmyslim na konretnu situaciu, jasny obraz, akoby film, ze ju stretnem na konretnom mieste. O par hodin na to stretnem tu osobu. Vsetko sedi – osoba, miesto no v mojich predstavach, sa nezhoduje len oblecenie, ktore ma pri realnom stretnuti ine… Co to je? Preco, ked si na niekoho zmyslim naozaj ho stretnem? Chcel by som vediet, aky to ma zmysel, lebo sa mi to uz niekolko rokov deje dost casto… dakujem

  Páči sa mi

 17. Ja si myslím že to bude naopak. Ty si len videl že ju stretneš nie že by si to privolal. Myslím si že to bolo skôr niečo ako jasnovidectvo ako projekcia..

  Páči sa mi

 18. ..je to nejaká predzvesť, tvoje vyššie ja vie viac dopredu čo sa stane a tak nás upozorní. Ten stav poznám aj ja. Niekto ma v mysli napadne za nejaký čas mi zavolá, alebo ho stretnem.

  Páči sa mi

 19. Dakujem za nazory. Len teda ak mozem, dodam, este jednu malickost. Tym, ze “predstavami”, ci co… na konretne stretnutie, tym to nekonci. Vzdy to pokracuje tym, ze tu osobu oslovim a dalej vidim ako sa bude ta situacia vyvijat. Lenze pri realnom stretnuti, som sa tomu vzdy vyhol, lebo som pozeral ako puk a radsej som sa danej osobe oblukom vyhol, aby si ma nevsimla. Asi by som mal nabuduce skusit pokracovat v tej mojej vizii, ci co to je… Ved to ani pomenovat neviem. Aby som zistil, ci tich ludi nestretavam z dovodu, aby som im pomohol alebo daco takeho… Je to cele nejake divne, ked tomu nerozumiem.

  Páči sa mi

 20. Pokial nemáš víziu ako ja, že vidíš svojho brata ako ho zrazí auto a okrem nej dalšie dve vízie s ním spojené, tak je to ok. Potom len čakám, či sa to stane, alebo to mám brať ako symbol nejakého upozornenia.
  Mal by si si prečítať nejakú literatúru o jasnovidectve, zrejme máš rozvinuté tretie oko takpovediac…popracuj na sebe.

  Páči sa mi

 21. dost casto sa mi stáva ze ked som niekde na niakom urcitom mieste ,zdá sa mi ze som ta uz bola a to bolo naozaj velakrát odohrávaju sa mi prestne tie isté predstavy aké som mala aj vo svojiích snoch neviete mi poradit co to znamená?

  Páči sa mi

 22. poznate niekto nejaku dobru literaturu o viziach? hlavne o snovych kebyze… dik 🙂

  pata: mne sa stava presne to iste uz vyse roka. Pri skutocnosti sedi absolutne vsetko, to na ktore predmety sa upriamujem, ludia, dialogy… dost to bolo desne na zaciatku, ale potom som si zvykla brat to v style “veci sa vyvijaju, tak ako maju.” Chcela som to nejak rozvynut, aby to bolo vyuzitelne, ale netusim ako, tak to nechavam volne plynut.
  Vacsinou si to uvedomim ked sa dostanem do nejakej novej situacie, (na novom mieste s novimi ludmi, a tak)
  Len v poslednom case sa vyskytli dve divne situacie:
  – Dopredu som si vybavila viziu zo sna, co sa mi nikdy predtym nestalo a nechcela som spravit to co som videla… ale neslo to. Bolo to fakt hnusne, lebo som to vedela dost dlho dopredu. Potom som si povedala, “ved to nebolo take zle, ako sa zdalo,” ale aj tak…
  – Uvedomila som si, ze ked som videla okamih ktory sa prave deje, tak som sa v minulosti prave zobudila z vizie toho okamihu… to bolo tiez dost divne.
  inak vobec netusim ako to vyuzit, ovladat ani nic…

  Páči sa mi

 23. Zdravím. som michal zo stredného slovenska a mám 15 rokov. jožo, kopi07 a Matus máme toho množstvo spoločného… ja mám vízie aj predtuchy. vízie sú úplne reálne až na kúsok okraju ktorý je rozmazaný, zväčša vidím svojím pohladom ale často vidím aj seba. stále seba vidím v budúcnosti pri úplne nepodstatných situáciách. nechcem povedať nepodstatných. ale pred možno piatimi rokmi som si zasekol ruku medzi rúrami a snívalo sa mi to – ja som hovoril presne že to takto nechcem, vždy som robil niečo iné ale stále som robil presne to čo v sne až niekedy pred dvomi – tromi rokmi sa mi podarilo prvý krát spraviť to čo som v sne nerobil – snívalo sa mi že som kráčal z izby do izby ale ja som sa otočil a vrátil som sa. tiež sa mi stalo mnoho iných situácií. tiež rovnako ako Matusovi sa mi to deje od 4 – 5 tich rokov. situácie sa mi snívajú aj niekoľko rokov dopredu. napríklad ja som bol šprt – totálny. ale zmenil som svoj život od základov, teraz balím jednu úžasnú babu ale aj tak sa mi aj možno pred 5-timi rokmi snívalo niečo čo som teraz zažil – nič podstatné. mimo to pred časom sa mi snívalo že som išiel s kamarátmi a kamarátkami cez most a vyšli a naproti sedela hmm no povedzme kamarátka s takým tipom. resp. stalo sa mi to. snívalo sa mi to ešte predtím než som ju poznal a to ju poznám od začiatku školského roku 2009/2010 – keď sa mi to snívalo a ked som sa zobudil nechápal som tomu a tak som na to proste zabudol. a stalo sa mi množstvo takýchto situácií. a potom tie predtuchy – keď sa stretnem s hocjakým človekom – hneď viem aký je. ešte sa mi vážne nestalo že po fakt dlhom čase by osm ho zle odhadol. niekedy proste v zlomku sekundy vidím čo bude v budúcnosti – napr. v škole sme hrali turnaj na jednú bojovú hru. išiel som niečo spraviť ale zrazu mi hovorili že som na stotinu zastal a potom normálne dalej ale mne sa to zdalo ako nejakých 5 sekúnd a totálne jasne (ešte jasnejšie ako tie sny, ktoré až na okraje vidím ako realitu) som videl že ma súper porazí a vyhrá kolo. a stalo sa tak. mal som šancu zmeniť to ale vedel som že to spraví – ale i tak som do toho šiel. niekedy proste uvažujem a zdá sa mi keď napr. idem v aute okolo bilbordou proste keď začnem uvažovať ako keby som sa na reklamný slogan pozeraj aj 30 sekúnd ale pritom sa pozerám asi sekundu, dve. celkom som sa bál o tomto hovoriť raz ekd som mal asi 10 rokov som to spomenul pred bratom že sa mi niečo takéto deje a začal sa smiať a povedal mi že som debil 😀 v živote by ma nenapadlo že je nás takto veľa a ešte aj otvorená diskusia proste super vec. neviem – to s tím egom na to som prišiel sám, a prednedávnom aj to s tím presúvaním pozornosti ale v živote som na to netrénoval. neviem neviem ale páči sa mi to. chcel by som to viac trénovať. síce keď som bol malý snívali sa mi veci ešte aj z tejto doby a ešte zrejme aj ďalej tak teraz to zažilo totálny útlm. niekedy som mal za noc aj 10 snov a teraz len občas nejaký a takúto hmm víziu? už mám len zriedka. ale víziu si uvedomím až keď ju začnem prežívať asi najskôr pretože sa mi snívala pred mnohými rokmi. a často sa mi sníva ten istý sen. myslím, keď som bol totálne malý pamatám si na jeden sen a za minulé obdobie sa mi sníval dosť často. o psychológiu, manipuláciu atď sa zaujímam od 11-tich rokov kôli tímto víziam. viem toho najzaj veľa o farbách, pôsobení, priestore, vnímaní, podvedomí atď… ale veeeeeeľmi ma trápi že tieto vízie prestávajú – je to časť mňa – páči sa mi to – chce aby to pokračovalo ! – idem ja tieto cvičenia robiť ale nie je niečo účinnejšie??? prosím o vyjadrenie, odpoveď, radu alebo už hocičo na e-mail anubiss65@gmail.com . snáď som tu napísal všetko podstatné. doplnujem: sni aj cítim a vnímam a myslím v nich a aj cítim ako hýbem telom pretože JA s nim hýbem – nie sen. ale proste viem prečo to robím, kam ideme ale v sne toto práve neviem.

  Páči sa mi

 24. Ahoj Heli,
  keď som pri otvorených očiach presunula pozornosť na tretie oko, môj obraz sa rozmazal a neskutočne ma začali páliť oči. Čo si myslíte, že to znamená?

  Páči sa mi

 25. Konečne po veľmi dlhom čase mám i ja sám opäť čítať na webe veľmi zaujímavé, ezoterické články 🙂 Je to príjemný relax a obdivujem stále autorku, ktorá ma vytrvalosť v tom čo robí a i na platforme internetu rozosieva takéto zaujímavé informácie verejnosťi 🙂 Láska a svetlo nech Vás sprevádza po celý život 🙂

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s