Zavrznutí nie sme v situácii, ale v našich zvyklostiach

guy finley novyNezávisle od toho, ako hociktorý jeden moment vyzerá, nikdy nie ste “zavrznutí” v situácii; skôr ste len dočasní zajatcovia toho, čo sa ešte potrebujete dozvedieť o svojom vlastnom vedomí. — Guy Finley

(Regardless of appearance in any given unwanted moment, you are never “stuck” in a situation; rather, you are only a temporary captive of what you’ve yet to understand about your own consciousness.) Čítať ďalej

Kľúč k sebapremene

Prišlo e-mailom od Guya Finleyho:

Sebapozorovanie je kľúčom k vedomiu vyššieho rádu; ním sa učíme uvedomovať si naše vlastné pocity a myšlienky, ako cez nás prechádzajú.

Pozorovať sám seba znamená, že nesmieme byť zamilovaní do seba. Vyššie vedomie vďaka sebapozorovaniu zvyšuje našu možnosť voľby, pretože tento vnútorný nadhľad nás stavia nad hru a umožňuje nám vnímať všetkých hráčov. Sebazamilovanosť sa podobá skôr na to, že trčíme dole “v hre”.. Nielenže nevidíme všetkých hráčov, ale aj tí, ktorých vidíme, do nás nechutne často vrážajú a menia náš smer, až už nevieme, kam ísť. A v tom spočíva celá pointa: prestaňme bežať a vrážať do seba a začnime vidieť. Čítať ďalej

Spávate s tasmánskym diablom?

“Snažiť sa nevidieť niečo, čo nechcete vidieť alebo priznať, že je to pravda o vás… to je ako snažiť sa skryť tasmánskeho diabla pod perinou: spíte len natoľko dobre, nakoľko ho dokážete udržať sýteho a spiaceho, čo značí, že všetok svoj čas venujete jeho pohode.” — Guy Finley

(Trying to ignore something you don’t want to see or know is true about yourself… is like trying to hide a Tasmanian Devil under your bedcovers: you only sleep as well as you can keep it fed and still, which means all your time is spent attending to its comfort.) Čítať ďalej

Countdown 2012: 281 – naša veľká šanca

“Každá pravda, ktorú kedy objavia – každé nové svetlo, ktoré kedy zažiari – už existuje v našom vedomí. Všetko, čo kedy budeme vedieť a odovzdávať ďalej o láske, pokore, porozumení a obetavosti – tajomstvá, ktoré odhalia a potom vyriešia staré bolesti – nás čakajú v našom vnútri. V tejto pravde je skrytá naša veľká šanca ako jedincov i ako ľudskej rasy.” — Guy Finley

(Every truth ever discovered — each new light that will ever burn bright — already exists in our consciousness. All we will ever know and share about love, humility, compassion, and sacrifice — the secrets that will reveal and then resolve old sorrows — awaits us within ourselves. Hidden in this truth is our great promise, both as individuals and as a race of beings.)

Každý na svete má darček práve pre teba

“Nič nás nerobí obyčajnejšími, viac podobnými všetkým tým, ktorých posudzujeme, ako keď sa podvedome identifikujeme s  myšlienkami a pocitmi, čo nám navrávajú, že sme akosi odlišní, lepší ako všetko okolo nás.” — Guy Finley

(Nothing makes us more common, more alike all that we judge, than unconsciously identifying with those thoughts and feelings that tell us we’re somehow different, better than all that we see.) Čítať ďalej

Vezmime silu negatívnym stavom mysle

“Je len jeden spôsob, ako poraziť to, čo nás ovláda: vidieť, že všetko, proti čomu bojujeme, sme v konečnom dôsledku my sami.” — Guy Finley

(There’s only one way to conquer what overcomes you: see that all you really ever fight with is yourself.)

Keď sa snažíme vyhrať vojnu v našom vnútri, jedna z najdôležitejších lekcií je pochopiť, že k našim negatívnym stavom máme veľmi hlboké puto – fascinujú nás. Presne tak! Ale prečo? Prečo si ich tak mojkáme? Odpoveď vás možno prekvapí: Čítať ďalej

Medzi dvoma mlynskými kameňmi

V newsletteri od Chrisa Cadea mi prišlo čosi na zamyslenie spolu s príbehom od Guya Finleyho. Oboje sa mi páčilo, takže tu je to:

Nikto neprejde životom nepošrámaný. Všetci máme ťažké situácie. Všetci máme extrémne ťažké situácie. A pretože sme tie bytosti, čo večne vyhľadávajú radosť a vyhýbajú sa bolesti, keď sa dostaneme do ťažkostí, prvé, čo urobíme, je snažiť sa to “napraviť”.

Ak cítime bolesť, snažíme sa odstrániť bolesť.

Ak cítime konflikt, snažíme sa vyriešiť konflikt.

Ak čelíme neistote, snažíme sa niečoho zachytiť.

Pozor – nie je nič zlé na tom, že minimalizujeme bolesť, konflikty a neistotu. Len spôsob, akým to robíme, nám pričasto zabraňuje nájsť optimálne riešenie.

Väčšinou sa to totiž snažíme urobiť tak rýchlo, ako sa len dá. Rýchlo skoncovať s bolesťou. Okamžite vyriešiť konflikt. Čítať ďalej