Soaring Eagle against African Sky

“Čím vyššie sa vznesieme, tým menší sa zdáme tým, čo nevedia lietať.”

Friedrich Nietzsche

3551828277_bd66a6b300

“Pre bojovníka byť vyvážený značí plynúť, nie zastaviť sa v strede prúdu a snažiť sa vytvoriť okolo seba oázu umelého a nemožného pokoja.”

Carlos Castaneda