enhanced-buzz-25114-1320185216-95

“Sebadôležitosť je náš najväčší nepriateľ. Len na to pomysli – čo nás oslabuje je, že sa cítime dotknutí činmi a zločinmi našich spolublížnych. Naša sebadôležitosť spôsobuje, že väčšinu života trávime dotknutí a niekým ukrivdení.”

Carlos Castaneda

by Fritz Heimerl

“Oslobodenie nie je o tom, že máme prestať byť ľudskí a polovicu emócií nemáme cítiť. Práve naopak. Oslobodenie je o tom, že v sebe spojíme všetky aspekty ľudskosti, všetky emócie.”

Vivien Novak