by rodrigo rod

“Neexistuje spôsob, ako sa zaobísť bez naguala. Viem to, hovorím to a hovorili to aj všetci nagualovia predo mnou. Nie zo sebadôležitosti; je to len uznanie skutočnosti, že človek-nagual je nagualom preto, lebo lepšie ako ostatní dokáže chápať ducha. Ale to je všetko. Všetci sme napojení na ducha a len náhodou na človeka, cez ktorého dostávame jeho správu.” (The Art of Dreaming)

Carlos Castaneda

vtaky kricia

“Verím v tento nezmyselný, krásny chaos existencie a som pripravený nechať sa ňou viesť, kamkoľvek ma zavedie. Nemám cieľ, lebo existencia nemá cieľ. Jednoducho JE, kvitnúca, prekvitajúca a tančiaca – ale nepýtajte sa, prečo. Proste príval energie bez nejakého dôvodu. Som s existenciou.” 

Osho