Keď ti svet našepkáva (by Santiguada)

unnamed´´(Keď sa nikam neponáhľaš a vzdáš sa nutkania kontrolovať výsledok), dokážeš začuť, čo ti svet našepkáva. Niekedy ti napovedia znamenia, ako ďalej. Napríklad čo použiť na zmiernenie ťažkostí. Alebo dostaneš nápovedu, ako dopadne istá situácia, k akým dôsledkom povedie isté konanie. Prirodzene, môžeš konzultovať aj iné sily, dozvieš sa rovnako. Čítať ďalej

Jednoducho nastal tvoj čas

castaneda asoiMám nejaké napäté, nervózne obdobie. Celkom bezdôvodne – a netuším, čo sa deje. Keď sa pýtam, sú odpovede vyhýbavé alebo ich okamžite zabúdam, takže rátam, že to nemám vedieť. A do toho mi príde tento citát:

“To, čo sa ti deje, je pôsobenie Večnosti. Tvoja nervozita pramení z podvedomého pocitu, že už nemáš čas. Si si toho vedomý, hoci si to mentálne neuvedomuješ. Cítiš nedostatok času a to ťa robí netrpezlivým. Viem to, pretože to isté sa stalo mne a všetkým bosorákom mojej vetvy. V istom okamihu celá jedna etapa môjho života či ich života skončila. Teraz je rad na tebe. Jednoducho nastal tvoj čas.

Čítať ďalej

Nedes sa odstupu, des sa opakovania

slava white2 zosvetlene

“Ako sa človek učí vidieť, stáva sa všetkým tým, že sa stáva ničím. Takpovediac zmizne, hoci tu stále ešte je. Povedal by som, že to je obdobie, kedy sa človek môže stať všetkým alebo môže dostať všetko, čo si zmyslí. Ale on nechce nič a miesto toho, aby sa so svojimi spolublížnymi zahrával ako s hračkami, spája sa s nimi uprostred ich šialenstva. Jediný rozdiel medzi nimi je, že vidiaci človek kontroluje svoje šialenstvo, kým ostatní to nedokážu. Vidiaceho človeka už jeho spolublížni aktívne nezaujímajú. Videnie ho už totálne odpútalo od všetkého, čo poznal predtým.

Nedovoľ, aby ťa predstava odpútania desila. To, čo by ťa malo desiť, je poznanie toho, že pred tebou leží celý život robenia toho, čo si robil doteraz.” — don Juan

Čítať ďalej

Keď súcit stráca zmysel

slava white2 zosvetlene

“Pre mňa bol nagual Elias ako závan sviežeho vzduchu. Trpezlivo mi všetko vysvetľoval. Podobne ako ja vysvetľujem teraz tebe, ale s trošičku viac čohosi. Nenazval by som to súcitom, ale skôr empatiou. Bojovníci sú neschopní cítiť súcit, pretože už neľutujú sami seba. Bez hnacej sily sebaľútosti stráca súcit zmysel.” — don Juan

(To me the nagual Elias was like a breath of fresh air. He would patiently explain everything to me. Very much as I explain things to you, but perhaps with a bit more of something. I wouldn’t call it compassion, but rather, empathy. Warriors are incapable of feeling compassion because they no longer feel sorry for themselves. Without the driving force of self-pity, compassion is meaningless.)

Bez obáv či premieľania v hlave

slava white2 zosvetlene

“Keď už raz urobíš rozhodnutie, odlož stranou všetky svoje drobné obavy. Tvoje rozhodnutie by ich malo prekonať. Stále dokola ti opakujem, že najúčinnejší spôsob života je život bojovníka. Rob si starosti a premýšľaj, než urobíš nejaké rozhodnutie, ale len čo si ho urobil, pusti sa doňho bez obáv či myšlienok; pred tebou bude stáť milión iných rozhodnutí. To je spôsob bojovníka. Keď sú veci nejasné, rozmýšľa bojovník o smrti. Predstava smrti je jediná vec, ktorá udržiava oheň v našej duši.” — don Juan

Čítať ďalej

Nemáme čas

slava white2 zosvetlene

“Nemáš nijaký čas, priateľ môj, nijaký čas. Nikto z nás nemá čas. Odporúčam ti začať si všímať, že nemáme nijakú záruku, že naše životy budú pokračovať donekonečna. Zmena prichádza náhle a nečakane – a tak prichádza i smrť. Existujú ľudia, ktorí si dávajú veľký pozor na to, akej povahy sú ich skutky. Ich šťastím je konať v plnom vedomí toho, že nemajú čas, a preto ich skutky majú zvláštnu moc.” — don Juan

Čítať ďalej

Divný svet

slava white2 zosvetlene

“Pre obyčajného človeka je svet podivný, pretože ak ho práve nenudí, tak mu nerozumie alebo s ním bojuje. Pre bojovníka je svet podivný, pretože je ohromujúci, úžasný, tajuplný, nepredstaviteľný. Bojovník musí prevziať zodpovednosť za to, že je tu, v tomto zázračnom svete, v tejto zázračnej dobe.” — don Juan

(For an average man, the world is weird because if he’s not bored with it, he’s at odds with it. For a warrior, the world is weird because it is stupendous, awesome, mysterious, unfathomable. A warrior must assume responsibility for being here, in this marvellous world, in this marvellous time.)