Šamanské liečenie: práca s naším “tieňom”

Práca s tieňom je o zažití a akceptovaní každej časti z nás bez toho, aby sme ju chlievikovali ako “dobrú” či “zlú” a je to podstatná časť na ceste k tomu, aby sme sa stali “kompletným človekom”, ako to hovoria toltékovia.

Táto pasáž z Katie Weatherupovej k spôsobom využitia šamanských ciest patrila pre mňa k tým bolestivejším, ale aj tak hodne objasňujúcim. Keď pozerám na výpisky, tak to budem musieť prekladať dobreže nie vetu po vete 😕 … No, nevadí, my to nejako zvládneme 🙂 : Čítať ďalej

Šamanské liečenie: rušíme minulé sľuby a dohody

Pokračujem ďalšou pasážou z Katie Weatherupovej k spôsobom využitia šamanských ciest. Dnes to bude o rušení dohôd z minulosti.

Alberto Villoldo rozpráva príbeh ženy, ktorá za ním prišla po tom, čo sa dozvedela, že jej dospelá dcéra má diagnostikovanú rakovinu prsníka. Na svojej šamanskej ceste Villoldo videl scénu, ktorá vyzerala ako niečo z minulého života. Ona a jej deti boli zasypané pod zrúteným domom a pomaly mrzli na smrť. Ako držala svoje umierajúce deti, modlila sa, aby jej deti zomreli skôr ako ona, aby ich mohla objímať a tíšiť, ako zomierali. Nanešťastie, Univerzum nezaregistrovalo, že táto modlitba sa týkala len tohto jediného razu. Intenzita emócií, s akou bola vyslovená, vytvorila energetickú tendenciu zabezpečiť tie isté podmienky aj v ďalších životoch. Villoldo v jej mene vyjednal zmenu kontraktu na “zabezpečte, aby moje deti vždy vedeli, že ich milujem”. Čítať ďalej

Šamanské liečenie: práca s minulými životmi

Pokračujem výpiskami z Katie Weatherupovej a musím povedať, že pri tejto téme som sa konečne cítila pochopená… Už chvíľu mám totiž novú teóriu o minulých životoch. Ešte kým som bola zástancom mechanistickej predstavy, že tak ako sivobradý pán v bielom dlhom tričku s nápisom “Boh” existuje priehľadná, amorfná “duša”, čo je stále jedna a tá istá entita, celkom som vedela pracovať s tým, že ideme zo života do života a… a ten dôvod mi unikal. 😕 No ale hinduisti tvrdili, že “duše”, tak sa im verilo.

Potom prišli  do môjho života toltékovia a oni mali trochu inú teóriu – a mojim taoistickým koreňom oveľa bližšiu. Nie “jedna duša, rôzne životy”, ale energetické vlákna, ktoré sa vzájomne kombinujú do “osoby”, ktorá žije, jej spomienky sa ukladajú v energetickom vlákne (a to by vysvetľovalo aj akašické záznamy), pri smrti osoby sa energetické vlákna rozídu a nové sa skombinujú do novej osoby, ovšem so spomienkami všetkých tých predošlých životov uloženými v sebe a prístupnými pre “osobu”, ktorú v danom okamihu tvoria. Čítať ďalej

Šamanské liečenie: práca s líniou predkov

Pokračujem ďalšou pasážou z Katie Weatherupovej k spôsobom využitia šamanských ciest. Dnes to bude o práci s predkami.

Mnohé kultúry si uctievajú svojich predkov. Nejde o to, aby sme v našich predkoch vytvárali pocity blaženosti, ale preto, že línia predkov nám pripomína všetky tie schopnosti a múdrosti a úspechy pri vysporadúvaní sa so zmenami, ktoré sme po nich podedili.

Keď požiadame predkov o pomoc, zoradia sa všetci po matkinej vetve za jedným plecom a všetci po otcovej línii za druhým plecom a poskytujú bezvýhradnú lásku, múdrosť a podporu. Ich energie plynú celou líniou až k nám a našim deťom ako ich posledným dedičom. Čítať ďalej

Šamanské liečenie: rušíme putá

Pokračujem jednotlivými technikami z úvodného článku. Moja prvá (tá, s ktorou mám najväčšie skúsenosti) je rušenie pút; niektorí ju nazývajú aj “odrezávanie sa” alebo “pretínanie reťazí”. Je to spôsob, ako si uvoľniť  a zvýšiť osobnú energiu. Znamená zbavovanie sa traumatizujúcich zážitkov z minulosti, zbavovanie sa už ukončených vzťahov a vytvorenie si zdravých energetických hraníc.

Weatherupovej rozprávanie začína príkladom cvičenia. Bola na kurze pretínania pút a robili tam cvičenie, ktoré je príkladom na komplexnosť ľudských energetických vzťahov. Bolo ich približne 12 ľudí stojacich v kruhu. Každý z nich dostal niekoľko šnúr, ktoré on na jednom konci držal a druhý koniec dal držať niekomu inému, kým všetci neboli pospájaní jednou obrovskou sieťou. Potom každý človek podal svoje konce šnúr vedľastojacemu a šiel do stredu kruhu. Stál tam obklopený zo všetkých strán šnúrami. Kým stál bez pohybu, dalo sa to zniesť, ale len čo sa začal hýbať, začali ho šnúry obmedzovať v každom pohybe… Čítať ďalej

Šamanské cesty a liečenie

Zasa som vzala do ruky nedočítanú knižku Katie Weatherupovej. Síce som jednu kapitolu preskočila a urobím z nej len citáty, lebo mi v tom chýbal nejaký zjednocujúci motív, ale potom som sa dostala na kapitolu deviatu, na Šamanské liečenie. A ako si ju čítam, chytám slinu, čo všetko idem skúšať.

Otázka je, načo potrebujeme šamanské cesty pre náš každodenný život. Denne sa pohybujeme po svete, zažívame situácie a niekedy sa na nás niečo nalepí alebo dôjde k takej energetickej výmene, že na konci dňa sme celí vyšťavení. Vtedy nám šamanské cesty pomôžu doplniť alebo obnoviť energiu – a to aj napriek tomu, že ich niekedy robíme na úkor spánku. Aspoň ja som zistila, že keď som si naplánovala šamanskú cestu a mala som len štyri hodiny na spanie, napriek tomu, že mi cesta ubrala ešte trištvrte hodinu zo spánku, ráno som sa necítila vôbec vyčerpaná. Čítať ďalej

Šamanizmus a predpovedanie budúcnosti

“Naši spirituálni sprievodcovia v skutočnosti nepredpovedajú budúcnosť; oni jednoducho vnímajú energetické vzťahy, témy a spojenia medzi ľuďmi a udalosťami a vedia nám ich ukázať. Ale naši sprievodcovia nám nedajú nijakú informáciu, pri ktorej by nebolo v našom najvyššom záujme mať ju.

Čas v šamanskej realite existuje inak. Sprievodca, ktorý čas vníma ako špirálu, po ktorej sa možno pohybovať oboma smermi, nebude mať spoľahlivé informácie pre náš jednosmerný, lineárny čas.

Keď sa pýtate svojich sprievodcov na budúci výsledok vecí, dajú vám odpoveď podľa toho, ako je energia zladená v danom okamihu. Vždy je príležitosť zmeniť pravdepodobný výsledok – zmena zamerania pozornosti a energie zmení zladenie energií a tým aj výsledok, ktorý nastane.” — Katie Weatherup

Šamanizmus: než začneme pracovať pre iných

Pokračujem ďalšou kapitolou z knižky Katie Weatherupovej:

Keď začneme používať šamanské praktiky, môžeme cítiť aj potrebu pomáhať pomocou nich iným. Robiť šamanské cesty pre iných môže byť veľmi podnetné i pre vlastný rozvoj, ale nie je to nutné. So šamanizmom sa nespája požiadavka pracovať aj pre iných.

Ale ak cítite nutkanie dať sa cestou liečiteľa a pomáhať iným v ich procese hojenia a rastu, existuje zopár špeciálnych základných lekcií, na ktorých potrebujete popracovať. Platí to rovnako v prípadoch, kedy si tým zarábate na živobytie, ako aj keď nežiadate ani halier za svoje služby. Je to rovnaké, či už robíte šamanské cesty, energetické liečiteľstvo, psychoterapiu, ošetrovateľstvo alebo hocijaký iný typ liečenia. Čítať ďalej

Šaman a etika

Kedysi som kdesi čítala, že zásady sú tu nie pre dobré časy, ale pre zlé časy. Aj Katie Weatherupová píše, že naša etika zaváži práve v situáciách, kedy si jej dodržanie od nás žiada obetu. Sama rozpráva, ako odmietla plne hradenú cestu do Škótska, pretože neopätovala romantické city toho, kto ju pozýval. Hovorí, že chcela byť schopná povedať “nepoužívam ľudí” miesto “nepoužívam ľudí okrem prípadov, kedy majú niečo, čo velice-prevelice chcem”. 🙂

Naša etika sa zakladá na niečom tak nehmatateľnom ako pocit dobrého/zlého. Je predovšetkým o tom, či zostávame v správnom (=vyváženom) vzťahu sami k sebe. Naša sebaúcta závisí od toho, či dokážeme žiť v súlade s našimi osobnými etickými štandardmi. A keď nemáme sebaúctu, nedokážeme sa mať radi. Čítať ďalej

Šaman, posadnutosť, psychické útoky a čierna mágia

Znova sa vraciam ku knižke Katie Weatherupovej (po roku 😦 ). Tentokrát som sa pustila do kapitoly o šamanských strachoch, mimofyzických bytostiach, posadnutosti a čiernej mágii. Keďže ja som k týmto veciam dosť indiferentná a veľmi ma ani nezaujímajú, bolo to pre mňa pomerne “objavné” čítanie. 🙂

Nejaké kontakty s mimofyzickými bytosťami (asi) mám, ale pre mňa je to vždy len “energia” a ak ju viem nahmatať, viem ju aj babrať, ak ju nahmatať neviem, mám svoju “operenú rotu” na to, aby ho/ju pozdravovali za mňa 😉 . Ale Weatherupovej rozdelenie mi prichodí pomerne prehľadné, nie príliš pomenovávacie (v poslednom čase mávam pocit, ako keby príliš presné triedenie na chlieviky a podchlieviky nahrádzalo skutočnú prax a pragmatické poznanie) a také… pozitívne 🙂 . Hoci Weatherupová sama má alebo mala strach z duchov, bojuje proti tomuto strachu u iných a mne sa to páči – ak sa totiž niečoho bojíme, tak pred tým utekáme a neskúmame to. Miera svalnatých nôh: 100. Miera zmúdrenia: nula. Utekáme pred naším vlastným strachom. A ako môže niekto ujsť pred súčasťou sebou samého? 🙂 Čítať ďalej