“Až kamsi pod suterén našej pamäti…”

14657328_587788881404566_1413209360908528715_nNašla som citát typu, ktorý ja naozaj nemôžem… ale podelím sa oň s vami:

Každý máme svoje starostlivo ukryté tajomstvá. Ležia v nás a svojím jedom zaplavujú čistotu našej duše. Trápia nás. Bolia. Oberajú o energiu. Snažíme sa ich ukryť až kamsi pod suterén našej pamäti, ale sotva za nimi zatvoríme dvere trinástej komnaty, prestúpia múrom a týrajú nás ďalej. Niet miesta, kde Čítať ďalej

Reklamy

Voľný pád a toltécke učenie

10352336_799671533386289_6425365290045109654_nNapadlo mi urobiť niečo ako “prevodník” medzi mojimi knižkami a toltéckymi témami, ktoré sa vyskytovali u Carlosa Castanedu, ako aj piatimi dohodami Miguela Ruiza. Hlavne u tých Castanedových tém to nie je vždy celkom zjavné, pretože moje skúsenosti sú vysoko osobné a niekedy až po dlhom čase som si uvedomila, Čítať ďalej

Prečkať to

12274502_10207629331592477_3871845614407393913_nNašla som cez fejsbúk čosi, čo ma hodne (a vhodne) oslovilo:

“Pre mňa vzdať sa všetkej kontroly bolo o tom, že som bola v hocijakej situácii, ktorá práve nastala, bez potreby alebo nutkania čokoľvek s ňou urobiť.

Hovorím hlavne o strachu o telo, ale aj o čomkoľvek, čo bezprostredne vyplávalo na povrch. Čítať ďalej

Ako “zastaviť svet”

10246690_583511348433931_1542934376690870553_nZo stránky The Eagle and the Nagual:

“Prvým činom učiteľa je predostrieť predstavu, že svet, ktorý vidíme, je len náš popis sveta – to, ako sme si ho interpretovali.

Akceptovať túto predstavu môže byť pre človeka jedna z najťažších vecí v živote. Naša vnútorná pohodička nás udržiava v našom špecifickom vnímaní sveta, ktoré nás vedie k tomu, že sa cítime a konáme, ako keby sme o svete vedeli úplne všetko.

Učiteľ sa snaží zrušiť toto vnímanie.

Bosoráci to nazývajú “zastaviť vnútorný monológ” a sú presvedčení, že toto je najdôležitejšia technika, ktorú sa žiak môže naučiť.” Čítať ďalej

Trataka – cvičenie na zízanie

Sun_EyeToto ani neviem, odkiaľ mám – do počítača som si to natiahla pred dvoma rokmi a zabudla spracovať. A ako za sebou “zametám stopy”, tak sa k tomu vraciam:

Trataka – koncentrované zízanie – je intenzívne pozeranie sa bez odvrátenia pohľadu na malý bod, až kým sa nespustia slzy. Je to jednoduchá metóda koncentrácie, kde sa energie zmyslov, emócií a rozumu sústreďujú na ten istý bod. Najprv sa ho učíme na nejakom objekte, neskôr sa sústreďujeme aj na predstavy. Vytvára nepohyblivý, nepremenlivý stav mysle. Čítať ďalej

Keď sa telo prebúdza zo sna myšlienok

Vo Felixovi Wolfovi som našla peknú interpretáciu toltéckeho “zastaviť svet” (stopping the world). Aspoň mne jeho uhol pohľadu pomohol dať si celú techniku veľmi presne do kontextu:

“Zastaviť svet značí zastaviť náš nepretržitý, nutkavý prúd myšlienok, ktorý upevňuje našu interpretáciu reality. Zastaviť svet značí umožniť našim myšlienkam, aby stíchli, pričom však naša myseľ zostáva dokonale bdelá a vedomá.

Vnímanie v takomto stave ticha či tichého vedomia je čisté a priame. Neexistuje iné poznanie toho, čo vnímame, len priame, bezslovné intuitívne “vedenie”. Poznanie sa k nám dostáva ako vnem celého tela, nie ako vnem rozsekaný a vedený cez naše obvyklé zmysly. Naše telo sa prebúdza zo sna myšlienok.” Čítať ďalej

Svet dona Juana: Nepoznané a nepoznateľné

Nie všetky emanácie Orla sú nám prístupné; prevažná väčšina z nich patrí do oblasti nepoznateľného. V The Fire From Within hovorí don Juan, že oblasť poznateľného je tvorená siedmimi veľkými pásmami emanácií, ktoré sú v konečnom dôsledku prístupné vnímaniu a sú rozdelené na poznané a nepoznané.

Oblasť poznaného je v skutočnosti len malá časť z tých emanácií, ku ktorým môžeme získať prístup. Obvykle však práve v tejto malej časti zostávame po celý náš život. Obsahujú všetky tie prvky, ktoré vnímame v realite každodenného života. Všetko, čo ľudia robia a sú, spadá do tejto časti emanácií. Čítať ďalej

Vnútorný monológ a rovnica boja

Castaneda: The Second Ring of PowerDon Juan stále opakoval, že podstatnou súčasťou jeho bosoráctva bolo zrušenie vnútorného monológu. Týmto sa totiž vypína pozornosť tonalu. Don Juan zastaveniu vnútorného monológu vravel zastaviť svet. Vysvetľoval, že istá časť z nás je vždy držaná pod zámkom, pretože sa jej bojíme, pretože pre náš rozum vyzerá ako „šialený príbuzný“, ktorého držíme ukrytého v pivnici, len aby sme sa ním nemuseli zapodievať. Táto časť je naša druhá pozornosť a keď sa táto konečne môže uprieť na niečo, svet sa zastaví (svet vo vnímaní “každodenná fyzická realita”). Čítať ďalej

Ako zastaviť svet: ne-robenie

“Teraz nastal čas, aby si nerobil to, čo vždy robíš. Seď tu, kým neodídeme, a ne-rob.”

Týmto vyhlásením don Juan uvádza v Castanedovom živote novú kapitolu a jednu podstatnú bosorácku zručnosť – ne-robenie. 🙂

Priznám sa, keď som sa o ne-robenie potkla prvýkrát (čo nebolo až tak dávno, keďže knihy čítam neporiadne a na preskáčku), pomýlila som si ho s taoistickým princípom wu-wei, nezasahovaním. Ale nie je to to isté. Kým wu-wei nám pomáha začleniť sa do vyššieho celku, ne-robenie buduje celkom inú zručnosť – borí našu fixáciu na svet tonalu a uvoľňuje energiu pre vnímanie nagualu. Čítať ďalej

O toltéckom učení, nagualoch, stalkeroch a snívačoch

Nedávno sme tu mali s Ninou dosť nepeknú debatu o tom, či zosmiešňujem nagualov a duchovne vyspelé bytosti alebo nie. Vtedy som to celkom nechápala a myslela som, že tým „duchovne vyspelé bytosti“ myslí seba a svoju skupinku blízkych a „zosmiešňovaním“ to, že si dovoľujem mať iný názor. Ale môj kamarát, letitý pedagóg, ma kedysi učil: vždy hľadaj vo vyjadrení človeka (on tým myslel „žiaka“) niečo, čo tomu vyjadreniu dáva logiku. A tak som hľadala… 🙂

Tu je výsledok môjho hľadania: uvedomila som si, že existujú dva rôzne uhly pohľadu na celé toltécke učenie – inštitucionálny (alebo hierarchicko-štrukturálny) a procesný. Čítať ďalej