Šamanské liečenie: rušíme minulé sľuby a dohody

Pokračujem ďalšou pasážou z Katie Weatherupovej k spôsobom využitia šamanských ciest. Dnes to bude o rušení dohôd z minulosti.

Alberto Villoldo rozpráva príbeh ženy, ktorá za ním prišla po tom, čo sa dozvedela, že jej dospelá dcéra má diagnostikovanú rakovinu prsníka. Na svojej šamanskej ceste Villoldo videl scénu, ktorá vyzerala ako niečo z minulého života. Ona a jej deti boli zasypané pod zrúteným domom a pomaly mrzli na smrť. Ako držala svoje umierajúce deti, modlila sa, aby jej deti zomreli skôr ako ona, aby ich mohla objímať a tíšiť, ako zomierali. Nanešťastie, Univerzum nezaregistrovalo, že táto modlitba sa týkala len tohto jediného razu. Intenzita emócií, s akou bola vyslovená, vytvorila energetickú tendenciu zabezpečiť tie isté podmienky aj v ďalších životoch. Villoldo v jej mene vyjednal zmenu kontraktu na “zabezpečte, aby moje deti vždy vedeli, že ich milujem”.

Dohody a sľuby, ktoré si v tomto živote alebo iných dávame, do vysokej miery ovplyvňujú náš život. Náš zámer definuje, ako činíme so svetom. Vo fyzickom svete naše voľby spúšťajú naše konanie a to nám dáva rôzne výsledky. V šamanskom a energetickom svete naše zámery utvárajú naše vzťahy a ovplyvňujú to, čo dostaneme od Univerza. Takže zakaždým, keď s plnou vážnosťou a emocionalitou urobíme nejaký sľub sebe alebo niekomu inému, Univerzum nás vezme za slovo a podporí nás v tom, aby sa ten sľub zhmotnil.

Čo sa týka sľubov a dohôd, sú tri typy: Prvý sú sľuby, ktoré dáme v tomto živote. Potom sú sľuby z iných životov a to tretie sú kontrakty duše, ktoré sa uzatvárajú pred vstupom duše do fyzického sveta.

V tomto jednom bode, ak poznáte môj vzťah k reinkarnácii, tak viete, že sa moja predstava odlišuje… ale veď je to len moja predstava. 🙂

Sľuby z tohto života sú veľmi často prísľuby, ktoré sme si dali sami sebe v detstve – napríklad nikdy už nikomu nedoverovať alebo nikdy nebyť zraniteľný (môj prípad). S týmito prísľubmi sa pracuje najľahšie pretože máme všetky potrebné informácie o ich vzniku a povahe. A aj keď si možno prísľuby z detstva nepamätáme, bežné formy terapie nám umožňujú dopracovať sa k nim na základe našich dnešných vzorcov správania a tých spomienok na detstvo, ktoré ešte máme.

Prísľuby a kontrakty z minulých životov sú trochu komplikovanejšie. Jeden z najčastejších takýchto prísľubov je nikdy viac nepoužiť svoje spirituálne schopnosti. Je to dané tým, že v minulosti ľudia so schopnosťami, ktoré ich susedia nechápali, veľmi často boli zavrhnutí a rovnako často zomreli násilnou smrťou, upálení na hranici. V takýchto podmienkach ľudia so spirituálnymi schopnosťami začali tieto schopnosti potláčať a popierať. Zakaždým, keď to urobili s veľkým presvedčením a silnou emóciou, mohol tým vzniknúť energetický odtlačok, ktorý sa preniesol do ďalších životov.

Tretí typ sú dohody, ktoré sme si sami vytvorili pred inkarnovaním.

Mnohí ľudia silno rezonujú s predstavou, že si plánujeme život, ešte kým sme v nehmotnej forme. Podľa tejto filozofie si vyberáme rodičov a vyberáme si svoju životnú cestu. Vyberáme si lekcie, ktoré chceme absolvovať, a vyberáme si, ktoré emocionálne poryvy a vášne chceme zakúsiť. Keď sa inkarnujeme, nemáme vedomú spomienku na tie životné lekcie a situácie, ktoré sme sa rozhodli absolvovať.

Keď cítime v sebe túžbu alebo nutkanie niečo robiť alebo niekým byť, poukazuje to na tieto plány. (To je divné; ja som odjakživa mala fixnú ideu, že stojím na najvyššom poschodí mrakodrapu, pomaly prepadnem cez balkón, odrazu mi na chrbte vyhúknu krídla a odletím. 😛 Myslím, že som od prvého okamihu chcela ísť preč… a skúšala som to všetkými dostupnými metódami s výnimkou programu pre astronautov. 😉 ) Keď niekto žije presne to, čo ho baví, tak zo šamanského pohľadu je presne v línii kontraktu svojej duše, ktorý si vybral. Pritom môže ísť o porodenie detí, kreatívne sebaprejavenie,  liečiteľstvo, veda alebo technika – hocičo, z čoho vám spieva srdce.

Pokiaľ kráčame cestou, ktorá je v línii nášho kontraktu duše, zažívame maximálnu možnú podporu Univerza. Vyzerá to, ako keby nám svet podsúval nové a nové príležitosti a udržiaval nás v dobrom rozmare. Tieto príležitosti môžu byť niekedy nami vnímané aj ako negatívne, napríklad choroby alebo príkoria, ktoré nám pomáhajú absolvovať nejakú životnú lekciu. A niekedy sú príjemné – stretáme v tom správnom okamihu tých správnych ľudí, ktorí nám pomôžu na ceste ďalej.

Samy o sebe ani zmluvy ani prísľuby nie sú “dobré” či “zlé”. Sú to jednoducho príkazy pre Univerzum, aby vedelo, čo nám má posielať. Inými slovami, prísľub či dohoda je prostriedok na koncentrovanie zámeru tak, aby zhmotnil danú situáciu alebo skúsenosť, kým naša vedomá pozornosť sa sústreďuje na niečo iné.

Pri každej zmluve či prísľube z tohto či iných životov i pri kontraktoch duše vždy máme na výber: môžeme sa rozhodnúť dohodu nedodržať alebo ju môžeme preformulovať. Napríklad ak sme sa s nejakou dušou dohodli, že sa nám narodí ako dieťa, a zmeníme plány, tak táto duša napriek tomu príde do nášho života, len môže byť dieťaťom niekoho iného – suseda, kamaráta, niekoho z našej rodiny.

Zato by sme ale nemuseli bezhlavo rušiť dohody len preto, že sa nám práve nehodia. Možno sme urobili niekedy voľbu, ale okolnosti sa zmenili a voľba už je neoptimálna – vtedy máme nárok preformulovať dohodu. Tak je to v hmotnom svete s dohodami, ktoré robíme medzi sebou. Neexistuje nejaké jasné pravidlo, čo sa dá alebo nedá preformulovať v dohodách urobených s inými. Je to vždy vec danej situácie a snahy nájsť riešenie, ktoré bude výhodné pre obe strany. Ak takéto riešenie nevieme nájsť, môžeme dohodu zrušiť, ale riskujeme tým, že prídeme o dôveru toho druhého.

V energetickom svete máme tiež právo preformulovávať urobené dohody. Existuje aforizmus, že žiaden bojový plán neprežije kontakt s nepriateľom. Takisto kontrakty duše, ktoré sa ešte pred inkarnovaním zdali dokonalé a perfektné, nemusia byť až také úžasné v chvíli, keď už svoj život skutočne žijeme. Ľudia majú slobodnú vôľu a vplyv ich životov navzájom je nepredvídateľný. Môže sa stať, že v priebehu života sa rozhodneme pustiť inou cestou, než sme si vybrali pred narodením. Ak sa tak rozhodneme, je to naša voľba a nikto nás za to nebude odsudzovať.

Alberto Villoldo rozpráva o praktike, ktorú nazýva prinavrátenie osudu a v ktorej sa šamanské techniky používajú na to, aby sme si zvolili inú cestu, než ktorou sme sa pôvodne vydali. Napríklad niekto zomiera na nevyliečiteľnú nemoc a dokončil už všetky úlohy, ktoré si so sebou do tohto života vzal. Možno si naplánoval, že v danej dobe zomrie, ale neskôr sa rozhodne, že by predsa len skúsil ešte niečo nové. Môže si vyjednať nový osud, prežije chorobu a bude sa venovať celkom odlišnej ceste.

Šamanské nástroje a dohody a prísľuby

Predovšetkým môžeme šamanské techniky využiť na to, aby sme porozumeli dohodám, prísľubom a kontraktom, ktoré sme na energetickej rovine uzavreli a ktoré majú najsilnejší dopad na našu súčasnú situáciu. Stačí sa pobrať na svoje silové miesto a spýtať sa našich sprievodcov niektorú z nasledovných otázok (ktorá sa hodí najviac):

 • Ktoré základné dohody z minulých životov majú dopad na môj súčasný život?
 • Ukážte mi, prosím, tie dohody, ktoré mi bránia naladiť sa na Univerzum.
 • Ktoré kontrakty duše sa práve teraz prejavujú?
 • Aké voľby, čo robím, nie sú v súlade s mojimi kontraktmi duše?
 • Ako sa môj život dnes odchýlil od môjho plánu života?
 • Aké prísľuby som urobil(a) ako dieťa, ktoré ma teraz ovplyvňujú?
 • O čo podvedome žiadam Univerzum, aby mi to zhmotnilo do života?
 • Je táto záležitosť výsledok nejakého kontraktu alebo prísľubu?

Keď si pozisťujeme, čo za dohody a prísľuby sa prejavujú, môžeme s nimi začať niečo robiť. Ak sme v minulých životoch prisahali, že už nikdy viac nepoužijeme svoje liečiteľské schopnosti, môžeme tento prísľub zrušiť. Ak sme niekomu sľúbili, že s ním navždy zostaneme, a už to neprospieva ani nám, ani jemu, môžeme chcieť túto dohodu zmeniť. Ak sme zistili, že náš kontrakt duše bol o liečení hudbou, môžeme sa rozhodnúť ísť na kurz spevu alebo hry na nejaký nástroj.

Väčšie kontrakty duše môžu byť energeticky náročnejšie na úpravy, ale môžeme požiadať o pomoc našich spirituálnych pomocníkov:

 • Pomôžte mi vyjednať nový kontrakt/zmeniť tento kontrakt duše z minulého života.
 • Aký by bol výsledok, keby som naplnil(a) tento kontrakt duše?
 • Aký by bol dopad, keby som sa rozhodol(a) tento kontrakt duše nenaplniť?
 • Pomôžte mi zistiť, či tento kontrakt je ešte stále v môj prospech.
 • Čo môžem práve teraz urobiť, aby som otvoril(a) tento kontrakt?

Ako ideme svojou cestou, postarajme sa, aby prísľuby, dohody a kontrakty duše pracovali v náš prospech a nie proti nám. Prejavme im úctu tým, že si urobíme čas na to, aby sme ich preskúmali a prípadne preformulovali, ale nemusíme sa nimi cítiť naveky zviazaní a môžeme ich zrušiť alebo zmeniť, ak už neodrážajú našu situáciu alebo naše ciele.

4 thoughts on “Šamanské liečenie: rušíme minulé sľuby a dohody

 1. Aký je rozdiel medzi kontraktom a dohodou duše? Chcela by som to vedieť, kým ich začnem chápať a chcieť meniť či potvrdiť. Je to potvrdením našej slobody.

  Páči sa mi

  • Asi len môj idiolektický 😉 … “Dohoda” používam v súlade s Ruizom, teda na veci, ktoré sme dohodli už v tele, a “kontrakt duše” používam ako terminus technicus, pretože som ho niekde už tak videla. Ale nevylučujem, že pri spracovávaní som to mlela jedno cez druhé – ovšem “kontrakt duše” je vždy pred inkarnáciou (to je tá časť, s ktorou ja mám problém, pretože je príliš “antropomorfná”) a dohody môžem nazývať niekedy tak a niekedy onak – robila som to niekoľko dní po sebe za dosť podivných okolností a tak som bola menej bezchybná svojím slovom 😛 ako obvykle. This time only.

   Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s