Šaman, posadnutosť, psychické útoky a čierna mágia

Znova sa vraciam ku knižke Katie Weatherupovej (po roku 😦 ). Tentokrát som sa pustila do kapitoly o šamanských strachoch, mimofyzických bytostiach, posadnutosti a čiernej mágii. Keďže ja som k týmto veciam dosť indiferentná a veľmi ma ani nezaujímajú, bolo to pre mňa pomerne “objavné” čítanie. 🙂

Nejaké kontakty s mimofyzickými bytosťami (asi) mám, ale pre mňa je to vždy len “energia” a ak ju viem nahmatať, viem ju aj babrať, ak ju nahmatať neviem, mám svoju “operenú rotu” na to, aby ho/ju pozdravovali za mňa 😉 . Ale Weatherupovej rozdelenie mi prichodí pomerne prehľadné, nie príliš pomenovávacie (v poslednom čase mávam pocit, ako keby príliš presné triedenie na chlieviky a podchlieviky nahrádzalo skutočnú prax a pragmatické poznanie) a také… pozitívne 🙂 . Hoci Weatherupová sama má alebo mala strach z duchov, bojuje proti tomuto strachu u iných a mne sa to páči – ak sa totiž niečoho bojíme, tak pred tým utekáme a neskúmame to. Miera svalnatých nôh: 100. Miera zmúdrenia: nula. Utekáme pred naším vlastným strachom. A ako môže niekto ujsť pred súčasťou sebou samého? 🙂

Duchovia, energie a entity

Začnem Weatherupovou:

“Keď som začala svoju spirituálnu cestu a uvedomila som si, že mám okolo seba spirituálnych pomocníkov, časť zo mňa sa cítila v strese. Cítila som sa, ako keby som nemala žiadne súkromie – ani v myšlienkach, ani v konaní. Postupne som zistila, že moji spirituálni pomocníci nie sú voyeuri a nepočujú každú moju myšlienku. Čítajú moju energiu, nie moje myšlienky, a aj to len vtedy, keď som im to umožnila. Ale necítila som sa v pohode v kontakte s duchmi, ktorých považujem za absolútne dobrých a stojacich na mojej strane.”

Nuž, moje vlastné skúsenosti sa čiastočne kryjú a čiastočne odlišujú. Možno je to typom energií, s ktorými som v kontakte – neviem. Viem len jedno: Gabriel číta moje myšlienky. Hocikedy a hocikde. Keď som sa mu chystala vyviesť nejaký podraz, vždy to vedel. Proste si to stiahol z mojej hlavy. Vybabrala som s ním tak, že som sa naučila taoistickú zručnosť “myslieť bruchom” (čo je hodne haluzná zručnosť a žerie spústu energie, pretože myslenie sa odohráva na úrovni pocitu, ktorý si náročky nedovolíme formulovať do slov, aby sa nedali stiahnuť z nášho mozgu).

Na druhej strane, už dávno pred tým, než som prečítala túto pasáž z Weatherupovej, mi hovoril, že “číta” moju energiu. Pokiaľ viem, číta ju na úrovni pocitu (nie emócie, ale “fyzického” pocitu, čo je ovšem dosť problematické pomenovanie pre niekoho, kto nemá fyzický aspekt 😕 ).

Nech už je to akokoľvek, napriek tomu, že vždy celkom presne vedeli, čo si myslím (a ja som to miestami parádne zneužila v snahe manipulovať ich), nikdy mi moje myšlienky nezazlievali, nech boli hocijako mrzké – a ja som veru schopná parádne mrzkých myšlienok! Jediný raz som dostala anjelské “poza uši”, keď som na nich vypenila a nazvala som ich v duchu dosť vulgárne (a absurdne) “k***y anjelské” a potom, keď sme sa o dva týždne znova začali rozprávať, tak prvá Gabrielova reakcia bola “takže ja som k***a?!” Ľudia, už nikdy v živote sa nechcem tak hanbiť ako vtedy! 😳 😕 😦 😥 😳

U ľudí predstava nepriateľsky naladených entít alebo už len zmätených duchov vyvoláva hodne iracionálnych obáv. Ale šaman, ktorý sa bojí kontaktu s entitami, je predurčený na problémy, preto je lepšie urobiť si šamanskú cestu k svojim pomocníkom a požiadať ich, aby vám pomohli takéto strachy odbúrať.

Weatherupová spomína na jednej strane spirituálnych pomocníkov, na druhej strane sú však aj entity (bytosti), ktoré nie sú pomocníci ani sprievodcovia. Niekedy sú to duchovia zosnulých, ktorí netušia, že sú po smrti. Niekedy ide o niečo iné. V každom prípade strach, ktorý cítime, nás nevaruje pred reálnym nebezpečenstvom. Duch nám nemôže skutočne ublížiť – proste len je a je desivý.

Ja s duchmi nemám nijakú skúsenosť. Obávam sa, že nie som dosť citlivá na to, aby som ich vycítila – čo sa pamätám, nikdy som nijakého nevidela ani necítila a nie som si veľmi istá, že na duchov verím. 🙂 Toto je jedna z tých otázok, ktoré pre seba nemám vyriešené. 🙂

Podľa Weatherupovej entity nie sú takmer nikdy dobré alebo zlé. Často sú zmätené, vydesené, niekedy dokonca naštvaté. Niekedy sa držia v hmotnom svete z nejakého falošného pocitu zodpovednosti alebo pripútanosti k nejakému miestu, ktoré milovali. Možno nie sú najpríjemnejšie na celom svete, ale nie sú zlé.

Keď je niekto vážne nevyvážený, má tendenciu priťahovať entity. Mnohí ľudia majú pocit, že sa okolo nich nachádzajú entity – a hoci je to pravda, nie je to ich hlavný problém a je to ich najmenšia starosť. Keď je niekto vážne vykoľajený, výrazne depresívny alebo zúrivý a nachytajú sa naňho nejaké entity, tieto entity nie sú také škodlivé ako toxická energia, ktorú daný človek vysiela, ktorá prelezie jeho auru a celé jeho okolie.

Niekedy aj zdraví, energeticky vyvážení a vyrovnaní ľudia môžu pritiahnuť “spolujazdcov”, ktorí naskočia na ich svetlo. Ale v takomto prípade je vplyv entity mizivý – akurát danému človeku odoberie trochu životnej energie.

Niektoré entity sú priťahované istým typom energie – hnevom, chaosom, drámami a podobne. Ale ľudia v našom živote, ktorí okolo seba robia scény a inscenujú drámy alebo štuchajú do našich bolestivých rán na nás majú oveľa silnejší negatívny vplyv ako tieto entity.

Napriek tomu je lepšie odstrániť všetky entity, ktoré sa na človeka naviazali – a to aj tie dobromyseľné. Weatherupová pri takýchto čisteniach volá spirituálnych pomocníkov danej entity a energeticky entite spolu prinavrátia stratené kúsky duše. Keď entita dostane svoje stratené kúsky duše späť, prestane sa upínať na osobu, ktorá ju nosí, a zladí sa znova s tokom energie v Univerze.

Ak máte pocit, že si na vás alebo do vášho priestoru zasadla nejaká entita, môžete urobiť niekoľko vecí. Môžete si urobiť šamanskú cestu a požiadať svojich spirituálnych pomocníkov, aby entitu z vás alebo vášho priestoru odstránili. Takisto sa ich môžete spýtať, prečo sa na vás entita naviazala. Máte právo ovládať sami svoj priestor. Môžete si privolať anjelov alebo silové zvieratá a povedať im, nech váš priestor vyčistia. Môžete páliť šalviu a vysloviť svoje prianie “všetko, čo nie je v záujme môjho najvyššieho dobra, odíď v mieri, ale odíď hneď a už sa nevracaj”. Keď čistíte priestor, je vždy dobré vyčistiť ho nielen od entít, ale aj od energie, ktorá vám už nie je nápomocná.

Na vyčistenie od entít vraj dobre zaberajú aj biele sviečky alebo misky so soľou, pretože soľ absorbuje negativitu. Tieto misky treba však každého pol roka vyprázdniť, starú soľ odhodiť a nasypať novú. Ako dobré očistné kadidlo funguje aj Dračia krv.

Pri čistení od entít si pamätajme jedno – veľké entity majú tendenciu priťahovať malé entity. Ak chceme očistiť od veľkej entity, musíme začať čistiť najprv tie malé a až potom, keď sme ich vyčistili, môžeme sa pustiť do veľkej entity.

K entitám sa oplatí pristupovať s úctou. Ak na ne udrieme silou, majú dve možnosti zareagovať – útok alebo útek. Buď sa budú skrývať alebo uhýbať, alebo si na nás nájdu nejakú nižšiu vibráciu (napr. strach), nastavia sa na ňu a máme po chlebe.

Pamätám sa, ako sme raz nejakú entitu či energiu dávali dole z jednej kočky. Mala ju za pravou lopatkou. Keď som ju vyhmátla, utekala sa skryť na ľavú polovicu tela a takto sme sa hrali na naháňačku, až kým GabyBaby nenechala pretekať energetickým tubusom danej kočky reiki, čo z nejakého dôvodu entitu držalo uväznenú v jednej polovici tela, vedela som si ju vyhmatať, zachytiť a stiahnuť preč.

Že to nebolo najelegantnejšie riešenie, to mi hovorí teraz Weatherupová:

“Ja k entitám pristupujem radšej ako k bytostiam či duchom, ktorí prestali harmonizovať s tokom energie v Univerze. Moja úloha nie je ich vykázať, ale pomôcť im vyhojiť, čo potrebujú vyhojiť, aby sa mohli pohnúť niekam, kde je to pre nich vhodnejšie. /…/ Tým, že entite dám najavo, že jej nejdem ubližovať, získavam si jej spoluprácu a ochotu pohnúť sa ďalej.”

Čierna mágia, prekliatia a psychické útoky

Vo väčšine šamanských tradícii sa hodne hovorí aj o kliatbach a čiernej mágii. Pretože sa šamani vedeli kontaktovať s mimofyzickou realitou, ľudia sa ich báli a obchádzali si ich.

Existujú príbehy o tom, ako sa ľuďom poškodilo čiernou mágiou, alebo ako ich čierna mágia dokonca zabila. Predstava, že niečo “temné” by nám mohlo urobiť zle, je jedným zo základných živočíšnych ľudských strachov. Predstavu “temného” s úspechom využíval Hollywood v svojich starých hororoch – niečo vám hrozilo a vy ste to nikdy nevideli, lebo sa to skrývalo v tme. Hollywood dobre vedel, že naša fantázia nám dokáže vykresliť tú najväčšiu hrôzu – a keby sme svoju “príšeru” videli, mozog sa okamžite prepne z režimu “báť sa” do režimu “útek alebo útok” a je po Káčinej svadbe.

Moderné výskumy ku kliatbam pristupujú z toho uhla pohľadu, že ak kliatba vôbec funguje, tak preto, že viera obete v kliatbu je taká silná, že obeť sama sa donúti zomrieť.

Ja zo svojich chabých skúseností s psychickým útokom som prišla na to, že ak na vás niekto psychicky útočí, vyvoláva to v organizme disharmóniu a tá sa prejavuje zvýšeným stresom. Ak s tým niečo neurobíme, tak sa nám začnú diať “nehody” ako každému vystresovanému človeku – a niektoré môžu dopadnúť zle. Ale ak začneme relaxovať a vedome sa budeme prelaďovať na inú vibráciu, čoskoro sa naša energetická obálka znova scelí a harmonizuje a je po psychickom útoku.

Podľa Weatherupovej skúseností v našej modernej, technologickej spoločnosti sú účinné psychické útoky také zriedkavé, že takmer neexistujú. Sú možné, ale veľmi neobvyklé; aby taký útok uspel, potrebujete totiž naplniť niekoľko podstatných podmienok.

Predovšetkým takáto útočiaca osoba potrebuje mať vysokú mieru zručnosti, ak chce cielene vyslať škodlivú energiu. Väčšina ľudí, ktorí dosiahnu potrebnú úroveň zručností, celkom presne vie aj to, čo so sebou prináša takéto zneužitie energie – ďalekosiahle karmické dopady. Čierna mágia spotrebováva obrovské množstvo energie, koncentrácie a osobnej sily. Weatherupová to prirovnáva k strieľaniu na nepriateľa cez dlaň vlastnej ruky – možno ho trafíme alebo nie, ale rozhodne zaručene trafíme seba.

“Prekročiť túto líniu čo aj u osôb, ktoré sa dopustili strašných vecí, ako napríklad znásilnenie či zneužitie detí, je nesprávne a okamžite vás vyhodí z harmónie s Univerzom. Miesto toho, aby Univerzum pracovalo vo vašom záujme, škodlivá energia, ktorú vyšlete, sa k vám mnohonásobne vráti.”

Ja to vnímam tak, že keď na niekoho zaútočíte, tak tým vlastne oznamujete Univerzu, že aj toto patrí do “vášho príbehu” – a Univerzum sa celé natešené postará o to, aby ste to do svojho príbehu dostali.

To, že niekto si zvolil spirituálnu cestu, ešte neznamená, že sa z neho stal skutočne osvietený človek. Predpokladám, že čo z neho bude, je dané jeho motívom. Väčšina ľudí však na spirituálnej ceste rastie a ako rastú, odstraňujú svoje vnútorné bloky, preteká nimi viac energie a to z nich robí etickejších ľudí. Ja tomu hovorievam, že nás Univerzum okresáva na našu správnu veľkosť. 😛

Takže späť k útokom: aby fungovali, potrebujeme osobu s vysokou mierou zručností a absolútnym nepochopením univerzálnych zákonov a správnej miery zasahovania. No a oboje súčasne v jednej a tej istej osobe nájdeme len zriedkavo.

Navyše aby úmyselný energetický útok uspel, musí mať obeť útoku výrazne zníženú osobnú silu a nahlodanú energetickú rovnováhu. Ak ste plní vitality a vaši spirituálni sprievodcovia si odvádzajú svoju prácu, zachytia každú negatívnu energiu, ktorú vám niekto posiela, a transmutujú alebo odklonia ju. To, čo v energetickom svete vysielame, sa vo fyzickom svete zhmotňuje len pomaly a s oneskorením – a to hlavne vtedy, kedy ide o pokus zhmotniť niečo, čo nie je v súlade s duchovným určením danej osoby – a to je presne prípad energetických útokov.

Kým úmyselné energetické útoky sú zriedkavé a úmyselné účinné energetické útoky takmer neexistujú, energeticky senzitívna osoba môže ľahko cítiť dopady energie, ktorú jej nevedomky posiela iná osoba.

Ak sa cítite ako pri psychickom útoku, je veľmi nepravdepodobné, že to ten druhý robí úmyselne. Môže byť vami posadnutý a vy to vnímate ako energetický útok. Ale neprisudzujte zlomyseľnosti to, čo je len slabé odhraničenia sa. Je to dôležité, pretože keď cítime, že na nás niekto energeticky útočí, je len prirodzené, že mám prianie útok vrátiť.

Nerobme to.  Impulz je prirodzený a pochopiteľný, ale ak sa necháme strhnúť a konáme podľa neho, narúšame tým náš vlastný harmonický vzťah s Univerzom a otravujeme naše energetické okolie našou vlastnou negativitou. Keďže silné emócie dokážu posielať energiu aj vtedy, kedy to vôbec nemáme v úmysle, musíme si veľmi jasne ozrejmiť, že nemáme úmysel vysielať tieto emócie.

Znova: Ak aj sme absolútne presvedčení, že niekto na nás útočí a snaží sa nám ublížiť, nevracajme mu to! V časoch stresu a nervákov, keď máme strach, nevnímame tak jasne mimofyzickú realitu. A ak nám niekto posiela negatívnu energiu a my sa toho začneme zúčastňovať, len tým posilňujeme energetickú výmenu medzi nami! A ak sa pokúsime trebárs aj z presvedčenia, že sa “obraňujeme”, vyslať niekomu negatívnu energiu, bude to len a len na naše “triko” – mimofyzická realita nepozná čas a tak je jedno, či konáme ako prví alebo len udierame na oplátku.

“Mala som možnosť pracovať s niekým, kto mal pocit, že sa naňho psychicky útočí. Jeho aurické pole bolo jeden hrozný zmätok, samé diery a preliačiny. Okolo neho sa držali desivé entity. A sprievodcovia povedali: “Povedz mu, že musí prestať robiť čiernu mágiu.” Takže to nebolo o tom, že by naňho bol niekto útočil, ale jeho viera v takúto možnosť a to, že sa zapodieval touto energiou, k nemu pritiahlo spústu nechutných vecí. A pretože sa potreboval naučiť, že nemá robiť čiernu mágiu, jeho sprievodcovia ho neochraňovali.”

🙂 Zákon rezonancie. Len čo začneme rezonovať na nízkych vibračných úrovniach, majú tieto možnosť dostať sa do nášho sveta. A to, ako rezonujeme, je úplne a výlučne v našich rukách. Je to “náš príbeh” a píšeme si ho sami. 🙂

V situáciách, kedy sa cítite pod psychickým útokom, sústreďte sa na to, aby ste zostali v harmonickom naladení na Univerzum a nechajte Univerzum, aby sa postaralo o útočníka vtedy, kedy to bude vhodné a spôsobom, aký bude vhodný. Možno sa to neudeje tak rýchlo, ako by sme si priali, ale to nie je na našom rozhodovaní.

A ak sa cítite pod psychickým útokom, choďte sa spýtať spirituálnych sprievodcov, čo sa deje a čo s tým máte robiť. Ja sa pýtam sústavne a pretože nie som veľký fanúšik psychických útokov, málokedy ma napadne, že by mohlo ísť o niečo podobné – až kyvadlo mi to vysvetlí a ja sa potom náramne bavím. Zatiaľ to vždy vyzerá tak, že sa síce spýtam na ksichta, čo na mňa útočí, dostanem odpoveď, či ho poznám alebo nie (to by mohli byť tie nevedomé útoky) ale nikdy nedostanem meno… Zrejme sa už oboznámili s mojou mierumilovnou, nezazlievačnou povahou a neriskujú, že by som vytiahla do boja. 😛

“Poznala som ľudí, ktorí si vytvorili zážitok, že na nich niekto psychicky útočí, svojím vlastným strachom a posadnutosťou. Ich strach a aspekty, ku ktorým sa odmietali prihlásiť, im spôsobili pocity psychického útoku, ale išlo výlučne o ich vlastný výtvor. Všetci predsa v konečnom dôsledku vytvárame svoju vlastnú realitu. Ak máte pocit, že Univerzum sa vás snaží dostať alebo že ľudia okolo vás vám chcú poškodiť, vytvoríte si okolo seba presne túto realitu. Je ľahké báť sa, že vám niekto pomocou metafyzických zručností ublíži – a tento strach zapríčinil, že ľudia upaľovali svojich susedov na hranici.”

Pamätajte si, že pre psychické útoky rovnako ako pre každú inú energetickú výmenu platí: Energia nasleduje pozornosť. 🙂

35 thoughts on “Šaman, posadnutosť, psychické útoky a čierna mágia

 1. Záleží od nás samotných,ako pracujeme so svojou energiou.Stávame sa vyššie vybrujúcou energiou a tým priťahujeme aj jej podobnú energiu.Ale ak dá človek prednosť pred niečim skutočne zmysluplným niečomu čo väčšinou končí “riešením”toho
  druhého,o malér máme takmer postarané 🙂

  Páči sa mi

 2. čistému bude vždy všetko čisté … špinavý uvidí špinu aj tam kde reálne nie je …

  buddha na toto hovoril … povedzte mi, prečo nikdy nikto neskúsil vykradnúť dom, ktorý je osvetlený? … 🙂 .. jo, stačí len svietiť, a zlodej, či vrah nebude mať takú silu či odvahu vniknúť .. a ak sa aj nejaký drzoun predsa len nájde .. v osvetlenom dome ho zbadáme aj my skôr .. a ponaučenie? …nekukajme na cenu elektriny a svícme 😛 🙂 ..

  Páči sa mi

 3. …“myslieť bruchom” (čo je hodne haluzná zručnosť a žerie spústu energie, pretože myslenie sa odohráva na úrovni pocitu, ktorý si náročky nedovolíme formulovať do slov, aby sa nedali stiahnuť z nášho mozgu)…
  Upsík 🙂 už viem kam mi ulietava všetka energia. V poslednom čase som tak myslel stále len som nevedel, že to je až tak energeticky náročné … ale najhoršie je to na Angličtine, lebo ju sledujem pocitmi a mozog potom nechápe a som mimo misu. 😀
  Myslím, že v utorok mi napadlo presne toto isté, že všetkých démonou som si vytvoril ja sám, pretože som sa stretol s energiou, na ktorú som nemal žiadny vplyv! Nabrala na seba Anielovu podobu. 🙂 Divné bolo, že bola v “mojom kozme” 😛 a vnútri mňa. Musel som priznať, že nič proti nej nezmôžem a odišla. 🙂

  Páči sa mi

 4. no a daju sa univerzalne zakony absolutne nechapat? daju sa ignorovat, to ano, ale ak nieco ignorujeme, neznamena to, ze nechapeme. iba nechceme chapat

  to na margo toho, ze niekto praktikujuci ciernu magiu by mal byt velmi zrucny a zaroven nechapat univerzalne zakony. mozno len zbytocne rypem, ale podla mna je velky rozdiel medzi tym, ci nieco clovek nechape alebo to odmieta chapat

  Páči sa mi

  • 🙂 Dae, nešla by som tak ďaleko… “Odmieta chápať” je už tvoja interpretácia jeho motívu. Úplne kľudne sa môže stať, že niekto má vysokú energiu k dispozícii a nepozná/neuznáva svoju zodpovednosť a obmedzenia… Mladým ľuďom sa to dnes stáva veľmi často. 1. Vyrastajú v prostredí, ktoré nie je tak poznačené nastolenými obmedzeniami ako predošlé generácie. (Hovorí sa im Nexteri alebo generácia Y a patrí to k ich základnej výbave: orientácia do seba a na zážitky). Preto majú k dispozícii oveľa viac emocionálnej energie na hocičo, čo robia. 2. Vyrastajú často prevažne v skupine rovesníkov a neprichádzajú do kontaktu s múdrosťou, skúsenosťou a hodnotami ľudí iného veku. To vedie k tomu, že zosilnene veria v svoje schopnosti a dosť často pohŕdajú staršími, odlišnými a ich hodnotami. (Zažila som na kolegovi nexterovi z veľmi dobrej, intelektuálne zdatnej rodiny; našťastie vďaka tomuto bol schopný korigovať sa, keď si natĺkol čumáčik, a začal sa pekne chytať.) 3. Tým, že komunikujú prevažne s rovesníkmi, názory ich generácie majú oveľa vyššiu váhu ako čokoľvek iné – stávajú sa sebaabsorbovaní. Nie je to egoizmus, sú schopní byť veľmi nesebeckí, ale svoje vlastné názory vnímajú ako masívne nadradené a zachovávajú sa v zhode s atmosférou skupiny.

   A máme klasický príklad: vysoká energia + vysoká sebaabsorbovanosť (=neprístupnosť argumentom) + vysoká sebainscenácia (lebo mám dychtivé publikum ľudí s podobným videním sveta) + neznalosť dopadov (a tak trochu aj nezáujem o dopady, pretože mladí ľudia nerozmýšľajú dlhodobo). Našťastie, väčšina z nich z toho vyrastie. 🙂 A dovtedy napáchajú, čo sa dá. Preto som kedysi zavrela možnosť komentovania na Bosoráckom receptári. Keď sa ma začali pýtať, ako majú mágiou zabiť učiteľku, aby im nedala zlú známku, zatiahla som ručnú brzdu. A preto sa dnes vyhýbam prílišnej komunikácii s mladými – nerozumiem im. 🙂

   Páči sa mi

   • 🙂 dakujem za vysvetlenie 🙂

    mas pravdu, ja totiz predpokladam, ze vsetci, ktori sa vrhnu na trening zrucnosti, maju dobre znalosti toho, co sa moze a co nie, z roznych skusenosti. aspekt dospievajucich akosi opominam (hanba mi 😛 )

    v tomto kontexte pripustam aj nepochopenie zakonov 🙂

    Páči sa mi

   • Je to pravda, ale zovšeobecniť sa to samozrejme nedá 😉 Nie každý mladý človek nemá záujem o kontakt so “starším a skúsenejším svetom”. Viac-menej by som povedal, že mladí ľudia sú otvorení všetkému, len akosi dnešná doba spôsobila, že si myslia, že ak by pomáhali a zaujímali by sa o starších ľudí a názory iných a nepresadzovali by si neústupčivo len ten svoj názor, asi by neboli “IN” alebo čo 😀 Vidím to v škole, celkom často… Aj na základnej to tak bolo, vtedy bolo nejaké rozšírené Gotik, EMO a podobne, to nebolo nič iné len som počúval o čiernej mágii, smrti..stále dokola. To bolo doslova vyčerpávajúce… Ale myslím že každý pozná následky použitia čiernej mágie a má voči tomu istú zodpovednosť, len sa to rozhodol ignorovať alebo neprijať..neviem. Ale som si istý, že existujú mladí ľudia, osobne sa k nim zaraďujem (dúfam, že to neznie príliš namyslene), ktorí by chceli mágiou iba pomáhať, robiť, šíriť dobro 🙂 Ale tak snáď to nie je také zlé a dá sa nám rozumieť 😉

    Páči sa mi

   • Andrej,

    🙂 v pohode, pokiaľ “robiť mágiu” znamená začínať u seba a nie vždy u tých druhých. 🙂 To je ten moment, ktorý ma vytáča – keď ja niečo chcem a idem kvôli tomu babrať všetko ostatné okrem seba.

    Páči sa mi

 5. “Niekedy aj zdraví, energeticky vyvážení a vyrovnaní ľudia môžu pritiahnuť “spolujazdcov”, ktorí naskočia na ich svetlo. Ale v takomto prípade je vplyv entity mizivý – akurát danému človeku odoberie trochu životnej energie.” — Možno trocha na upresnenie, 75 – 90 % ľudí žijúcich v súčasnosti má psychické problémy. Zdravého, energeticky vyváženého a vyrovnaného človeka stretneš zriedka. Tým že ľudia žijú v masách v mestách, nemať spolujazdcov je ako nestretnúť človeka v električke. Každá väčšia forma stresu (nové pracovisko, pohreb v rodine, rozchod manželov) spôsobuje energetické poryvy v priestore na ktoré reagujú rôzne entity “premiestňovaním sa”. Mieša sa to horom dolom. Ak sa pridajú karmické stretnutia a pod., je to divočina. Niet nad pravidelné vytestovanie a očistenie sa spôsobmi ako to v článku uvádzaš.

  “Niektoré entity sú priťahované istým typom energie – hnevom, chaosom, drámami a podobne. Ale ľudia v našom živote, ktorí okolo seba robia scény a inscenujú drámy alebo štuchajú do našich bolestivých rán na nás majú oveľa silnejší negatívny vplyv ako tieto entity.” — Majú ho preto, pretože sa spojí ich energia s entitami, ktoré sú na nich nalepené a keďže sme multidimenzionálne bytosti, častokrát aj s entitami nalepenými naprieč časom.

  “Takže späť k útokom: aby fungovali, potrebujeme osobu s vysokou mierou zručností a absolútnym nepochopením univerzálnych zákonov a správnej miery zasahovania. No a oboje súčasne v jednej a tej istej osobe nájdeme len zriedkavo.” — Takých osôb nájdeš dosť. Zvyknú to byť babky vidiečanky, ktoré nevedia ako, ale tu niečo porobia, tam niečo porobia. Majú zručnosti z iných životov, v tomto živote sa z rôznych dôvodov k poznaniu nedostali ale časť zručnosti im ostala. Podobne fungujú iní, ktorí sa v tomto živote preorientovali na spirituálnu cestu, avšak keď sa im karmicky spustí situácia, ktorú nemajú spracovanú ako opakovaný test a nezvládnu ju, zvykne to končiť tým, že podvedome použijú niektorú z manipulačných techník a už to fičí ….

  Páči sa mi

  • moze sa podla teba stat taka vec,ze niekto ma povedzme tak ako pises pri tych babkach vidiecankach dake zrucnosti o ktorych nevie a ani sa nicim takym nezaobera,ale v silne emocionalnej situacii sa podvedome spustia tieto zrucnosti a len tym ze si nieco pomysli sposobi realne zlo?

   Páči sa mi

   • Jasné, len by som nepovedal že “zlo”, je to poväčšine nejaká forma manipulácie. To, že si na to “len pomyslí” patrí skôr do hollywoodu a keďže je to podvedomé, s myslením to priamo nesúvisi. Udeje sa to na energetickej úrovni cez niektorú čakru, alebo ak má na sebe niečo nalepené o čom ani nevie, niečo z toho preskočí inam … Silne emocionálne situácie vznikajú spravidla pri blízkych osobách, tam je potom aj predpoklad, že existujú dlhodobo vytvárané aurické diery, cez ktoré sa to udeje.

    Páči sa mi

 6. Ahoj Heli, vďaka za podnetný článok. Pomohol mi uvedomiť si , že sen s duchom, ktorý som mala a bol pricucnutý v manželovej aure ako tuhá energia, ktorá sa ho držala v oblasti hrude ako kliešť a ja som ho vyhnala nakoniec bol varovaním ,že na takého natrafím. Na druhý deň som išla na cintorín zapáliť sviečky, dlho som tam nebola. Niečo mi vravelo daj si turmalín na ochranu na krk. Ako som šla k druhému hrobu narazila mi do hrude tuhá energia. Chvíľu sa mi tam držala a potom zmizla, akoby vycítila, že ju vnímam a pochopila, že nie je vítaná. Cestou domov som si oprašovala auru, či tam niečo necítim. Našťastie nie, len som pociťovala únavu. Večer som cvičila Wydu a potom stála strom a naberala energiu z univerza. Bolo to super, úplne som cítila éterické telo a pohyb energie okolo mňa. Dnes som sa na chvílu pozrela do svojho vnútra a predstavila si samú seba ako strom. Z rúk sa mi ťahali halúzky a pučali listy a nohy mi zakorenili hlboko do zeme a cez ne som ťahala energiu do seba. Bolo to tak silné, že som bola prekvapená ako sa dá zo svojho vnútorného sveta načerpať energia. Mágia zeme je mocná, darmo si mi tú kartu nevytiahla. 😉 Pekný víkend želám

  Páči sa mi

 7. Prosim Vas pomozte mi!Nasla som tuto stranku,lebo dnes rano(a je helloween)som sa zobudila po desivych snoch s dvoma krvavymi skrabancami na tvari!!!!!Sama som si ich nemohla spravit!!!!

  Páči sa mi

 8. No tie sny boli hrozne realne,bola som doma a akoby ma nieco prenasledovalo,nejaki duchovia,bolo to velmi neprijemne,no a ked som sa zobudila,tak som sa v soku pozrela do zrkadla a na cele a nose mam dva suvisle skrabance,take mensie,ale krvave a bolia.dost sa bojim.

  Páči sa mi

  • Skús pred spaním poprosiť o ochranu anjelov, alebo univerzum (otca, boha) a povedz si, že si v úplnom bezpečí a v priebehu spánku budeš zažívať samé krásne zážitky. Ak to boli “duchovia”, myslím že sa ich báť netreba. Opýtal by som sa ich, čo chcú, alebo ak máš veľký strach, pošli ich rovno do svetla, alebo zavolaj na svojich anjelov strážnych, resp. archanjelov, alebo rovno na zdroj (boha) 🙂 Pomáhajú na to aj rôzne kamienky (napr.: ametyst). Nájdeš tu k tomu napísaného dosť veľa. Aj o strachu a aj o “duchoch”, resp. iných energiách, či kamienkoch, alebo sebapoznávaní.
   Ak máš strach, skús sa sama seba spýtať, že prečo sa bojíš, resp. kde je jeho počiatok. Odpoveď nájdeš v sebe, len treba byť trpezlivý. Do vtedy to tu kľudne poriadne preskúmaj a určite tu nájdeš veľa užitočných rád vo forme článkov a komentárov. 😀

   Páči sa mi

 9. Velmi Ti dakujem,ze si sa vobec unuval a odpisal.Ja sa celkovo o ezoteriku zaujimam,mam vsetky mozne karty,kamene,mam reiki,zaujimam sa o anjelov a casto sa pred spanim aj modlim….ale vcera…neviem,vypili sme s manzelom flasku vina a isli spat,no a jedna znama mi povedala,ze by sme nemali vobec pit,lebo potom maju k nam pristup “certici”.Neviem co si mam o tom mysliet.Verim,ze sa k nam mozu dostat nizke energie…Ale tie skrabance,to uz bolo na mna moc…ja sa celkovo cely zivot velmi bojim,hlavne ked som sama,to som uplne paralyzovana od strachu,aj ked bezdovodne…som asi pripad pre psychiatra 🙂

  Páči sa mi

  • No za pokus stojí všeličo, takže ak máš pocit, že máš vyhľadať pomoc psychiatra, tak v poho 🙂 Strach bol a stále ešte aj je aj mojou lekciou a prekážkou, tak ako aj mnohých ďalších. Ja sa ho snažím pochopiť tak, že hľadám jeho zdroje vo mne a našiel som ich už zopár a kto vie koľko ich ešte vo mne je. Môj názor je taký, že jediný kto ťa dokáže zbaviť strachu, resp, pomôže pochopiť ho a tým mu vezme moc nad tebou, si ty sama.
   Super na tom odhaľovaní je, že vedľajším, alebo aj hlavným javom toho odhaľovania, je sloboda. Bez strachu si začínam konečne uvedomovať, čo to tá sloboda vlastne je a tak isto aj čo je to láska 🙂
   No a nemyslím si, že si paralyzovaná bezdôvodne. Hľadaj “Dunčo” 😉

   Páči sa mi

  • Ahoj Fox, rozhodla som sa odpísať ti aj ja, pretože tvoje zážitky mi veľmi pripomínajú tie moje. Aj ja dobre poznám tak veľký strach, že ma až paralyzuje a cítim sa voči nemu bezmocná. Už je to u mňa ale oveľa lepšie ako kedysi a asi najviac mi v tomto pomohol návod, ktorý som uviedla ako odkazy v texte tohto príspevku: http://angelarium.wordpress.com/2011/02/20/o-temnych-strankach-duse/
   Verím, že to isté pomôže aj tebe 😉

   Tento náš svet je ale tak úžasne zariadený, že sa nám nikdy nedeje nič, čo práve nepotrebujeme. Takže podľa mňa účelom tvojej nočnej mory a tých škrabancov bolo tak zvýrazniť tvoj strach, aby ťa to konečne zmobilizovalo k zmene tvojej dlhodobo neuspokojivej situácie. Keby sa ti to nestalo, možno by si sa ešte veľmi dlho so svojim nadmerným strachom trápila. A to podľa mňa už viac nepotrebuješ. 😉

   Uvidíš, onedlho budeš tým nočným návštevníkom za to, čo ti urobili, vďačná. 🙂 Teraz bude veľmi fajn, keď im dokážeš aspoň odpustiť (ak to tak, samozrejme, potrebuješ). Úprimné odpustenie je veľmi účinný rozpúšťač toho zlého. Podobné nočné mory ako ty som kedysi mávala aj ja a veľmi som sa zvykla nielen báť, ale aj hnevať. Ale raz som to na mojich nepríjemných nočných spoločníkov skúsila so slovami „Odpúšťam vám“ a v momente odišli, akoby nikdy u mňa neboli… 🙂

   Je zaujímavé, že keď som rozmýšľala nad tvojimi komentármi, „náhodou“ 🙂 mi napadlo mrknúť sa von z okna a uvidela som tam dievča so psom, ako ju ten pes divoko ťahal zo strany na stranu a jej neostávalo nič iné iba ho nasledovať tam, kam chcel on.. Hneď mi k tomu napadla paralela s tým tvojim, resp. našim strachom… že ten divoký pes je ako ten náš súčasný nadmerný strach… a potom som si v duchu predstavila pri tom dievčati toho istého, ale už pokojného psa, ktorý verne kráčal po jej boku a ťahal ju preč len v prípade, keď to ona tak potrebovala.

   Si podľa všetkého veľmi silná, len tú svoju silu používaš zatiaľ prevažne na sebadeštrukciu… držím ti teda palce, aby to bolo čoskoro v tvojom živote inak. 😉

   Páči sa mi

 10. Iskra-velmi Ti dakujem!
  Spohie-Ty ma poznas????svojimi slovami si ma uplne dostala!!Hlavne posledna veta,viem,ze mam urcite schopnosti,aj podla tarotu je moja karta Sila,jedenastka,ale doteraz som sa skor nicila,presne ako si napisala-sebadestrukcia.
  Skusim s tym nieco robit,i ked aj dnes to pokracovalo,videla som nieco aj pocula a NIC tam nebolo…
  uz rozmyslam nad psychiatrom.

  Páči sa mi

  • Fox, lekár je fajn človek, ale pokial nie je otvorený “novému”, veľmi ťa dalej posunúť väčšinou nevie.
   2 mesiace som teraz pobehoval po lekároch (mne to ide všetko zas cez žalúdok) a nakoniec mi lekár povedal, že som pre neho “oriešok” a že neexistuje objektívna príčina môjho problému, okrem mojej psychiky (stres) 🙂 a ešte sa ma opýtal, že či som stále taký optimista 😀 To ma v duchu rozosmialo :). Ako už písala Sophie, skús si/im odpustiť. Odpustenie je veľmi silný nástroj, tak isto ako odkaz, že “miluješ” (seba, svoje okolie a najviac svojich “nepriateľov”). V každom prípade je treba niekde začať. Sprav zopár pokusov a k lekárovi môžeš ísť paralelne 🙂 Ak nájdeš silu odpustiť tým bytostiam, čo ťa v noci vystrašili, napíš si to na kus papiera a daj pod vankúš. Veľa sme toho popísali o Hooponopono, je to úžasná a veľmi jednoduchá pomôcka. Čítala si od L.Hayovej / Miluj svoj život? Mne to veľmi na začiatku pomohlo 🙂

   Páči sa mi

 11. helar,
  veľmi ma zaujal Tvoj článok. ak naozaj dokážeš odstránit rôzne nežiadúce entity, tak si myslím, že práve potrebujem Tvoju pomoc, alebo aspoň konzultáciu s Tebou. v najlepšom prípade by som sa s Tebou chcela stretnúť osobne. prosím.

  Páči sa mi

  • Lagu, odkedy začínam byť precitlivelá na vytváranie novej karmy, prijala som zásadu, že pre ľudí robím, len keď dostanem povolenie. V piatok budem mať (snáď) svoj voľnejší deň, tak potom sa spýtam, či mám alebo nie a ozvem sa ti na mail.

   Páči sa mi

   • Uh, helar, asi som sa zle vyjadrila alebo sme sa zle pochopili, prípadne oboje naraz. Neviem ako by som presne vysvetlila, o čom vlastne sa potrebujem poradiť, asi to nie je celkom jasné ani mne samej, akurát, ak mám pravdu povedať, ma niečo ťahalo do komunikácie s Tebou. Ospravedlňujem sa ale som v tomto úplne nová a tak trochu zmätená, lebo neviem ako takéto veci fungujú medzi ľuďmi. Prepáč ak som napísala niečo nevhodné.

    Páči sa mi

   • Pozri, ak potrebuješ radu, využi združené poznanie tejto stránky – pošli komentár a dozvieš sa hneď niekoľko názorov, nie len ten môj. A tak sa aj zistí, či potrebuješ mňa alebo niekoho celkom iného. 🙂 Ak máš pocit, že som zareagovala zle (=> ja ten pocit nemám, preto som reagovala, ako som reagovala), tak sorry, ale nerada sa správam ako “púťová atrakcia”. Proste mi sebadôležitosť nejde k duhu, hoci sa ma drží ako kliešť. 🙂

    Páči sa mi

 12. Ďakujem ti, Helar a tebe Iskra za podnetné školenie o boji proti strachu, ktoré stále pokračuje, tentokrát pomocou Lagu z najnovších komentárov som sa dostala k tomuto super článku.
  UNIVERZUM SA NAOZAJ STARÁ, aby sme sa dostali k tomu, čo potrebujeme. Napriek tomu, že teoreticky to viem, vždy ma to v praxi prekvapí. NÁDHERA!

  Páči sa mi

 13. Ahojte
  neviem nakolko je to tu este zive alebo mrtve
  ale potreboval by som poradit… cca pred 4mi mesiacmi som zacal pocitovat nevysvetlitelnu uzkost a strach
  niekedy mam dni kedy som takmer uplne v pohode, niekedy to byva dost zle
  chcel som sa spytat, ako zistim ci by to mohol byt psychicky utok, nejaka zla entita, alebo len nejaka psycho haluz?
  tazko sa tomu brani
  este som sa chcel spytat kto by takuto vec mohol zo mna vyhnat?
  mam hladat ezoterika/ reiki liecitela, alebo tak?
  podla coho najdem toho spravneho?
  sorry je to trosku offtopic ale budem vdacny za vase odpovede…

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s