Šamanizmus: než začneme pracovať pre iných

Pokračujem ďalšou kapitolou z knižky Katie Weatherupovej:

Keď začneme používať šamanské praktiky, môžeme cítiť aj potrebu pomáhať pomocou nich iným. Robiť šamanské cesty pre iných môže byť veľmi podnetné i pre vlastný rozvoj, ale nie je to nutné. So šamanizmom sa nespája požiadavka pracovať aj pre iných.

Ale ak cítite nutkanie dať sa cestou liečiteľa a pomáhať iným v ich procese hojenia a rastu, existuje zopár špeciálnych základných lekcií, na ktorých potrebujete popracovať. Platí to rovnako v prípadoch, kedy si tým zarábate na živobytie, ako aj keď nežiadate ani halier za svoje služby. Je to rovnaké, či už robíte šamanské cesty, energetické liečiteľstvo, psychoterapiu, ošetrovateľstvo alebo hocijaký iný typ liečenia.

Pri práci pre iných budú informácie a energia, ktorú im odovzdáme, použité rôznym spôsobom. Niektorí ľudia ich prijmú a použijú pre vlastný rozvoj. Iní ich prijmú a budú sa k nám vracať a žiadať nové a nové bez toho, aby na svojom živote niečo zmenili.

“V skutočnosti neliečime nikoho okrem nás; len pre iných vytvárame priestor, aby sa mohli sami vyhojiť. Tým, že ich podporujeme a podržíme a odrážame ich vlastnú múdrosť a silu, poskytujeme im príležitosť vyhojiť sa a podrásť.”

Ak chceme hocikoho – aj seba – liečiť, mali by sme začať tým, že sa najprv postaráme o svoje vlastné potreby a vyhojenie, že sa zbavíme závislosti na určitom výsledku a postaráme sa, aby naše snahy boli v správnom vzťahu k zvyšku Univerza.

Najprv vyhojme sami seba

Je veľmi jednoduché chodiť po svete a hľadať ľudí, ktorých rany sú horšie ako naše vlastné. Ak toto je váš impulz pomáhať, čoskoro budete venovať svoju energiu liečeniu týchto ľudí a pritom zanedbáte svoje vlastné rany a bariéry. Váš impulz môže vyplývať zo súcitu a záujmu o iných, ale často sa za ním skrývajú aj iné, menej obdivuhodné motívy.

Ak trávite veľa času s ľuďmi, ktorí sú zjavne poškodenejší a biednejší ako vy sami, cítite sa vďaka porovnávaniu s nimi zdraví a kompletní. Totiž najlepšou výhovorkou na to, aby sme sa nemuseli zapodievať vlastnými ranami a nedostatkami, je naprávať rany a nedostatky iných.

Nech už je naším motívom súcit alebo snaha vyhnúť sa riešeniu seba samého, je dôležité uvedomovať si v každom okamihu, že vyliečiť nás dokáže jedna jediná osoba – my sami. Kým nevyhojíme seba, nedokážeme byť veľmi nápomocní ostatným. Weatherupová:

“Strávila som roky snahou pomáhať iným miesto toho, aby som vyhojila svoje vlastné problémy a nakoniec som len plytvala časom a striedavo oblažovala a týrala objekty môjho záujmu.”

Zažila som pár ľudí, ktorí “liečili” iných alebo “pomáhali iným” tak, že u každého videli tie problémy, ktorými sa nechceli zapodievať sami u seba – a tak ich liečili u každého jedného nezávisle od toho, či daný človek podobný problém mal alebo nie. Jedna z liečiteliek takto navrávala problémy so vzťahom každému, kto nejaký vzťah mal – až kým sa jej nerozpadol jej vlastný vzťah; potom začali jej klienti mať problémy s osamelosťou. 🙂 Ak nie sme sami vyvážení, máme tendenciu premietať svoje problémy do iných ľudí a ošetrovať ich tam. 🙂

Ak chceme pracovať pre iných, nemusíme byť sami ani dokonalí, ani dokonale vyhojení, ale je veľmi rozumné venovať dosť veľkú časť energie  na seba a svoje vlastné vyhojenie a osobný rast a popri tom pomáhať iným.

“Keď som začala svoju spirituálnu cestu, dychtila som použiť svoje nové nástroje a techniky na liečenie iných. Zakaždým, keď som sa snažila vyštartovať podnikanie v tejto bolesti, narazila som na prekážky, ktoré ma nútili zamerať svoju energiu a hojenie do vlastného vnútra. Cítila som sa, ako keby som nikdy nemala dostať príležitosť pomáhať iným. Ale keď sa veci začali pekne zoraďovať a moja vlastná prax sa začala vzmáhať, všetko do seba hladko zapadlo. Ako pracujete sami na svojom vyhojení, venujte pozornosť tomu, či ho okolnosti podporujú alebo nie. Je oveľa jednoduchšie robiť veci v správnom čase ako v čase, ktorý ste si na to naplánovali.”

Na prvé miesto klaďme seba

Ak idete cestou liečiteľa, potrebujete sa naučiť na prvé miesto klásť seba. Zabezpečte si, že všetky vaše potreby sú naplnené, v tom aj oddych, láska a pozornosť. Vtedy máte totiž dostatok energie, aby ste ju mohli venovať aj iným. Ak sami seba postavíte do úzadia, čoskoro vyhoríte.

“Často počúvam od láskavých ľudí, ako sa starajú z celých síl o iných a nikto sa nestará o nich. V takomto prípade najlepšie, čo možno urobiť, je prestať dávať iným v nádeji, že niekto z nich dá vám, a miesto toho dávať sebe. Keď sa najprv postaráte o svoje vlastné potreby, budete dávať iným z pozície lásky, nie z pozície povinnosti či dokonca výmenného obchodu. Martýri vyvolávajú zlý pocit v každom vrátane seba samých.

Pokiaľ si dávam pozor na to, aby som sa postarala najprv o svoje vlastné potreby, nechávam si z času na čas možnosť uprednostniť niekoho iného bez toho, aby to na mňa malo negatívny dopad.”

Naučme sa prijímať

Ak ste sa rozhodli pomáhať iným pri ich liečení a raste, potrebujete sa okrem dávania naučiť aj prijímať. Pre tých, čo kráčajú cestou liečiteľa, je dávanie často radostné a zázračné. Univerzum často vytvára situácie, kde maličká časť našej energie je obrovským darom pre niekoho iného.

Skutočnou lekciou však nie je to, ako dávať, ale ako prijímať. Svet je plný ľudí, ktorí dokážu úžasne dávať, ale nevedia prijímať. Pre každý typ liečivej energie, ktorý svetu poskytujeme, sa naučme tento typ energie aj prijímať. Ak sa totiž naučíme len dávať a nie projímať, nenaučili sme sa dôležité lekcie nášho vlastného rastu ako vďačnosť a pokoru. Ak má energia naším životom pretekať v nekonečnom cykle, musíme byť niekedy aj na tom prijímajúcom konci, nie len na tom dávajúcom; aby sme mohli dávať, potrebujeme najprv prijať.

Rešpektujme voľbu iných vyliečiť alebo nevyliečiť sa

Jedna z najťažších vecí, ktoré musíme prekonávať, je rozhodnutie niekoho iného nevyliečiť alebo nerozvíjať sa. Často sú nám blízki ľudia veľmi poranení a je ťažké akceptovať, že liečenie musí byť vyžiadané a prijaté. Vždy môžete ponúknuť, ale keď niekto povie “nie”, má na to právo a vy jeho rozhodnutie musíte rešpektovať. A hlavne u blízkych ľudí je veľmi ťažké udržať si potrebný odstup, aby sme dokázali akceptovať aj ich rozhodnutie nevyliečiť sa.

Z pohľadu veľkého plánu môže ich choroba obsahovať dôležitú lekciu. Možno si vybrali na úrovni duše spracovávanie niečoho iným spôsobom. Alebo možno len nie sú pripravení sa vyliečiť. Keď sme sami hlboko vnorení do nášho vlastného vyhojenia, len ťažko rozumieme, že niekto iný si môže nevybrať vyhojenie. Ale ak neakceptujeme jeho právo rozhodnúť sa tak, ako sa rozhodol, prekračujeme etické línie a dostávame sa zo súladu s Univerzom. Sloboda voľby patrí jednoducho k základným zákonom našej existencie a jednoducho nemáme právo zasahovať do rozhodnutia niekoho iného vyliečiť alebo nevyliečiť sa. Nevyžiadané liečivé energie nie sú prejav súcitu, ale energetický útok.

Niektorým ľuďom nevieme pomôcť

Pri práci s inými rýchlo zistíme, že existujú ľudia, ktorí nás síce o pomoc žiadajú, ale my im ju nedokážeme poskytnúť. Veľmi často sú to ľudia, ktorí každý svoj maličký problémik chcú riešiť cez magický zásah, ale nie sú ochotní zmeniť nič na svojom vlastnom správaní či prístupe.

Nemôžeme pomôcť každému. Nie je našou úlohou zachraňovať svet, rovnako ako nie sme pre niekoho jeho jediná voľba a možnosť. Venujme teda čas a energiu tým, ktorým pomôcť dokážeme. Ak na konci liečenia cítime radosť a spokojnosť, vtedy sme boli prospešní.

Nenaväzujme sa na výsledok

Ďalším aspektom liečiteľského živobytia je potreba získať odstup od konkrétneho výsledku, čím umožníme klientovi zvoliť si svoju vlastnú skúsenosť a zážitok z liečenia.

Táto časť je ťažká hlavne z emocionálneho hľadiska. Náš rozum rýchlo pochopí, že presný výsledok nie je v našich rukách, pretože pracujeme s energiami silnejšími ako naša vôľa, ale napriek tomu mávame emocionálnu väzbu na konkrétne riešenie situácie. Treba hodne práce na sebe a svojom vnútri, aby sme sa tejto predstavy výsledku dokázali zbaviť.

Nenaberajme energiu iných ľudí

Možno sme dokonale zvládli umenie energeticky sa chrániť pred protivnými ľuďmi alebo na miestach, kde sa premáva veľa národa, ale napriek tomu sa nám môže stávať, že naberieme nepríjemnú energiu od klientov. To preto, že keď liečime iných ľudí, presúvame sa do ich energetického poľa a navyše ešte aj vytočíme svoju vlastnú energetickú citlivosť na plné pecky, pretože takto ľahšie získavame intuitívne informácie o tom, ako tomu druhému pomôcť.

Pamätám sa, ako som raz robila SRT a do vedľajšej miestnosti vošiel manžel ženy, s ktorou som bola, negativista ako vyšitý. Dvere izby boli síce zatvorené, ale bolo ho počuť, ako fučí a prská za stenou. Do 5 sekúnd ma chytila migréna, do 20 minút ma sklátila. A to všetko len preto, že som bola úplne otvorená pre prácu s kyvadlom (bola som žiak, nie učiteľ) a zabudla som sa chrániť (mala som na sebe len jaspis). Na druhý deň, poučená predošlou skúsenosťou, som si na krk zavesila malu z lapisu lazuli a bolo. 🙂

Mnohí ochotní ľudia, ktorí chcú pomáhať, majú mylné presvedčenie, že môžu niekomu inému pomôcť niesť jeho ťažobu. Keď potom vidia, ako niekto trpí, podvedome na seba preberú časť jeho utrpenia, časť jeho negatívnej energie. Problém je v tom, že to nikomu nepomôže a len nám to zbytočne priťaží.

“Keď som začínala s liečiteľstvom, veľmi som sa snažievala uľaviť svojim klientom. Jednak preto, že som chcela, aby videli, aký som macher, ale aj preto, že som jasne videla ich bolesť a chcela som ju zmierniť. Výsledkom bolo, že som na seba nakladala ich energetickú záťaž. Odchádzala som z liečenia a niesla so sebouenergiu a váhu ich situácie. Ale moje preberanie ich energie im nijako nepomáhalo – len ja som sa cítila unavená a smutná.”

Empatia je úžasná vec. Pomáha nám dokonale sa naladiť na nášho klienta. Ale nepreberajme jeho problémy, pocity alebo emócie! Ak niekto, na kom nám záleží, má problémy, netlmme svoje vlastné šťastie. Čím viac budeme emočne v poriadku, tým lepšie mu dokážeme pomôcť.

A ak máme obavy…

…spýtajme sa svojich spirituálnych sprievodcov. Urobme si šamanskú cestu a vyjasnime si nasledovné:

 • Čo mi prekáža, aby som sa staral(a) najprv o seba?
 • Ako sa dokážem zbaviť závislosti na výsledku?
 • Čo potrebujem vyhojiť na sebe, ak chcem pomáhať iným?
 • Ako môžem zlepšiť svoju schopnosť prijímať?
 • Ako sa viem vyhnúť tomu, aby som naberal(a) energiu iných ľudí?

7 thoughts on “Šamanizmus: než začneme pracovať pre iných

 1. Velice zaujímavé,len ma tak napadá,že nenaberať energiu iných ludí…. teda ako je to v pripade “kryštálových” ľudí,ktorý automaticky naberajú energiu ľudí,teda ich negatívnu energiu? Myslíte,že by oni mohli mať úspech v liečiteľstve príp. či by to zvládli? Aj ked´ na druhej strane tú negatívnu energiu by mali automaticky transformovať,ale pri takej dávke?

  Páči sa mi

  • Hyppo, o kryštáľových, dúhových a indigových deťoch tu nájdeš viac článkov a je tam tuším aj písané, čo majú robiť, aby zostali v rovnováhe :). Mne z toho vyplýva to, čo už napísala Tina. Ak má niekto tendenciu naberať negativitu, mal by sa jej pravidelne zbavovať (čistiť sa), aby ho to nezložilo. Čím vyššie energeticky na tom si, tým viac priťahuješ všeliaké typy “tažkej” energie. Najlepšie na zbavenie sa negativity je nenaberať ju a aj na to tu nájdeš návodov viac 🙂

   Páči sa mi

 2. Sú ľudia, ktorí liečenie realizujú iba cez ho` oponopono (https://eprakone.wordpress.com/2011/04/03/ako-funguje-hooponopono/), t.j. iných liečia tak, že keď toho druhého trocha presondujú (naladia sa naňho), nájdu svoj vlastný stres, ktorý im v tele z cudzej situácie vznikne a tohto stresu sa prostredníctvom Ho` oponopono zbavujú. Čo sa mi zdá ako celkom milá liečiteľská technika. Inými slovami, liečia sa obidvaja zároveň, je to ako keď príde učiteľ k žiakovi a zistí, že je rovnaký žiak ako ten druhý (a berie to ako možnosť pre seba). 😀 To dáva odpoveď aj na niektoré otázky v závere článku . 🙂

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s