Šamanské liečenie: rušíme putá

Pokračujem jednotlivými technikami z úvodného článku. Moja prvá (tá, s ktorou mám najväčšie skúsenosti) je rušenie pút; niektorí ju nazývajú aj “odrezávanie sa” alebo “pretínanie reťazí”. Je to spôsob, ako si uvoľniť  a zvýšiť osobnú energiu. Znamená zbavovanie sa traumatizujúcich zážitkov z minulosti, zbavovanie sa už ukončených vzťahov a vytvorenie si zdravých energetických hraníc.

Weatherupovej rozprávanie začína príkladom cvičenia. Bola na kurze pretínania pút a robili tam cvičenie, ktoré je príkladom na komplexnosť ľudských energetických vzťahov. Bolo ich približne 12 ľudí stojacich v kruhu. Každý z nich dostal niekoľko šnúr, ktoré on na jednom konci držal a druhý koniec dal držať niekomu inému, kým všetci neboli pospájaní jednou obrovskou sieťou. Potom každý človek podal svoje konce šnúr vedľastojacemu a šiel do stredu kruhu. Stál tam obklopený zo všetkých strán šnúrami. Kým stál bez pohybu, dalo sa to zniesť, ale len čo sa začal hýbať, začali ho šnúry obmedzovať v každom pohybe…

Putá na osoby

Šnúry z Weatherupovej cvičenia predstavujú energetické putá pripájajúce nás k ľuďom, miestam a udalostiam. Vznikajú z našich myšlienok a emócií, hlavne z tých silných. Vysielame ich k iným a iní ich vysielajú k nám. Energetické putá vytvára mnoho vecí: úpenlivá modlitba za bezpečie alebo život milovaného človeka, nesmierna nostalgia za letom, kedy sme mali deväť, či zúrivosť na nejakú situáciu či osobu. Myšlienka alebo emócia môže byť príjemná alebo bolestivá – oboje vytvára energetické putá. Rovnako aj iní môžu poslať svoje putá k nám so svojimi silnými myšlienkami alebo emóciami. Tieto energetické putá sú istá forma psychického prepojenia a umožňujú výmenu informácií a energie.

Putá sami o sebe nie sú zlé. Energetické puto, ktoré nás napája na naše Vyššie Ja, je absolútne dôležité pre to, aby sme sa cítili dobre. V spirituálnej praxi vedome vytvárame putá napr. so Zemou (ukotvujeme sa) alebo so Zdrojom (prijímame od neho energiu, napr. pri reiki). Na druhej strane, keď udržiavame energetické putá s niekým, na koho sme parádne naštvatí alebo kto nám v minulosti urobil veľmi zle, tieto putá nám odcucávajú energiu.

A ako zistíme, že nejaké puto existuje?

“V tom okamihu, kedy nám mysľou prebleskne myšlienka alebo spomienka a zmení sa naše emocionálne rozpoloženie, môžete sa staviť, že presne tam máte nejaké energetické puto.”

Ak nám energetické puto dáva dobré pocity – radosť, lásku, môžeme sa rozhodnúť, že si ho chceme ponechať. Ale v prípade bývalých najdrahších alebo bývalých partnerov je po ukončení vzťahu veľmi vhodné prerezať putá. Ak to neurobíme, napriek rozchodu/rozvodu sa budeme ešte stále cítiť naviazaní na danú osobu.

Rovnako rozumné je pretínať putá, ktoré k nám vyslali iní ľudia.

Niektoré šamanské vetvy vravia, že človek by mal pretínať pravidelne všetky putá okrem toho, ktoré má so svojím Vyšším Ja. Napríklad v toltéctve to je základná premisa. Ide totiž o maximálne uvoľnenie energie, ktorá inak zostáva viazaná v energetických putách, a dáva najväčšiu slobodu meniť sa. Ovšem ani toltékovia to neberú absolútne – napríklad bosoráci, aj keď “cestujú naľahko”, so sebou zvyknú brať spomienky na isté situácie. Takisto v budhizme je vraj pretínanie pút súčasťou praktík odosobnenia sa. Tento prístup však nemusí byť pre každého: napríklad ak pretnete putá s manželom a deťmi, môžete sa im odcudziť. Pokiaľ teda nechcete byť bosorákom, ale len žiť voľnejší život, môžete sa rozhodnúť niektoré putá si ponechať.

No a tu sa dostávame k tomu, že nemusíme pretínať všetky putá. To sa nám hodí najmä v rodinných vzťahoch, kedy máme daného človeka radi a hodne od neho dostávame, ale miestami nás ide z neho rozhodiť. V takomto prípade sa môžeme rozhodnúť, že vo vzťahu s touto osobou pretneme len tie putá, ktoré nám uberajú energiu.

Putá na situácie

Pretínanie pút je veľmi dobré pri situáciách, ktoré potrebujeme uzavrieť, aby nás už do budúcnosti neovplyvňovali. Ja som kedysi experimentovala – pokúšala som sa zmeniť minulosť. Išla som späť do bodu, kedy môj vtedajší problém začal, prežila som si ho v šamanskej realite a zachovala som sa inak než pôvodne – opustila som ju ešte predtým, než som sa do nej pôvodne zamontovala. Keď som sa vracala späť do prítomnosti (letela som ako labuť), tak v krajine podo mnou som videla obrovské biele fľaky – minulosť zmizla… Žiaľ, pretože som na ňu bola emocionálne stále napojená a neošetrila som energetické putá, tak som síce prišla o spomienky, ale minulosť som nezmenila. (Ono to bolo možno dané aj tým, že som sa vtedy ťahala za prsty s anjelmi a tým sa ale vôbec nehodilo, aby som babrala minulosť… Takže dnes chodím ako blbec, nič si nepamätám a keď chcem niečo vedieť, musím sa pýtať Gabriela. 😕 )

NLP, ale aj toltécka rekapitulácia, EFT alebo SRT používajú iný spôsob: ponechávajú spomienku, len celkom vynulujú jej emocionalitu. Na toto sa podobá aj šamanské rušenie pút – nevzdávame sa skúsenosti, len na ňu nemáme priamu energetickú linku.

Putá so zosnulými

Inou oblasťou pre rušenie pút je náš vzťah k ľuďom, ktorí už zomreli. Je to ťažké, hlavne kým ešte smútime. Keď pretneme puto, duša zosnulého sa môže posunúť ďalej a my dokážeme znova naplno žiť život. Keď mi teraz zomrela maminka, po pár dňoch som znova cítila, ako sama niečo dotýka na nohe, akoby ma to držalo za nohu. Kedysi som si myslela, že je to Cica, ale Cica bola v tom čase už späť a tak ma napadlo, či to po celý čas nebola moja maminka, tá časť z nej, ktorá sa už nevedela cez Alzheimera prebojovať navonok… Spýtala som sa Gabriela, či to smiem očistiť cez SRT, aby som niečo nepokazila. Dostala som povolenie a tak som čistila… a dotyky skončili.

Niekedy, ak je puto silné a nepretneme ho, tak ten, čo prežil, cíti “volanie smrti” – možno nemá samovražedné úmysly,  ale je fascinovaný smrťou a tlačí sa do smrti. To sa prejavuje ako choroba, emocionálne problémy, strata chuti do života, reťaz nešťastných náhod, ktoré ho ohrozujú na zdraví alebo živote.

Mne sa toto stalo po smrti môjho otca. Mala som pocit, že som mala urobiť viac, že som ho mala zachrániť… Urobila som, čo bolo v mojich silách, ale stále som mala výčitky, že som nedokázala viac. Nebola som suicidálna; naopak, prebrala som v rodine aj jeho funkciu a frčala som na plné pecky, len aby som maminke vytvorila aspoň ako-také nebolestné prostredie. Lenže láska k životu sa vytratila. A na ktorési výročie jeho úmrtia som dostala rakovinu (a nešla som s ňou k lekárovi až kým už nebolo takmer neskoro).

Ideme pretínať putá

Prvý krok pri pretínaní pút je vyjasniť si s absolútnou istotou, ktoré putá chceme preťať. Či pretneme všetky putá s výnimkou toho k svojmu Vyššiemu Ja, či si chceme ponechať putá čistej lásky k ľuďom a či si chceme ponechať putá k šťastným spomienkam. Takisto potrebujeme rozhodnúť, či pretíname všetky putá daného typu, alebo len jedno určité puto. Niekedy putá treba pretínať individuálne, pretože inak sa neskôr napojenie obnoví. To vtedy, ak ide o veľmi silný a hlboko zakorenený emocionálny prežitok – napríklad rozchod s milovanou osobou, s ktorou sme dlhé roky žili. V takýchto prípadoch sa pretínajú putá nielen jednotlivo, ale často aj opakovane a rôznymi spôsobmi. Putá s vysokým emocionálnym nábojom si totiž vyžadujú oveľa väčšie sústredenie a rozhodnutie.

Čo sa týka samotného pretínania, máme k dispozícii viacero metód. Najbežnejšia je vizualizácia, kedy si predstavíme danú osobu a puto, ktoré nás s ňou spája (zapamätáme si jeho veľkosť i “textúru”) a potom si predstavíme nejaký nástroj -nôž, nožnice, meč, kosák – ktorým to puto pretneme. Niekedy pomôže si ten nástroj zväčšiť, aby sa puto pretínalo ľahšie, alebo si predstaviť, že je ostrejší než čokoľvek iné na svete (a tak bude vedieť preťať aj naše puto). Táto vizualizácia je dobrá vtedy, ak sme si vedomí, že nejaké putá máme.

Takisto ju môžeme použiť každý večer pred spaním, aby sme preťali všetky putá, ktoré sme nazbierali za celý deň.

Iná technika je požiadať anjelov, sprievodcov a/alebo silové zvieratá, aby prišli a preťali putá, ktorých sa chcete zbaviť. Je to veľmi rýchla metóda, má len jednu nevýhodu – ak máme puto, ktoré ešte nemáme plne spracované, môže sa nám stať, že ho pretnú a ono sa po čase znova napojí.

Tak aj o tomto môžem rozprávať celé romány 😉 . Mám výbornú riadenú meditáciu od Diany Cooperovej, kde ideme za archanjelom Michaelom a požiadame ho o preťatie pút. V časoch, kedy som sa s anjelmi vadila ako besná, som ju využila. Pohádala som sa s Gabrielom a povedala som si, že s ním zatočím. 😳 Nahodila som slúchadlá a už som si vykračovala za Michaelom do jeho zámku a povedala som mu, že má preťať moje putá na Gabriela. Nechcel. Videla som, ako sa zvíja, že to musí urobiť, ale bola som si vedomá toho, že moja vôľa je silnejšia ako jeho (v tomto jedinom prípade) a tak som mu to povedala a donútila som ho, aby to puto preťal. Bolo obrovské, takmer celá moja osoba bola napojená na jeden bod energie Gabriel… Michael puto preťal. Dva dni som zažívala pohodu, a potom to pomaličky znova začalo – proste som to nemala spracované a o týždeň som bola presne tam, kde na začiatku. 😕

Idem tú meditku nahovoriť, aby ste ju mohli použiť. Nech nie som jediná, ktorá si nabije držku. 😛

Ďalší zo spôsobov je napr. havajské ho’oponopono (po našom aj “poňopoňo” 😛 )

No a najšamanskejší spôsob rušenia pút je cez šamanskú cestu.

“Poberiem sa do svojej posvätnej záhrady s jasným úmyslom, ktoré putá idem rušiť. Len čo prejdem do šamanskej reality, ak požiadam, že chcem energetické putá vidieť, tak ich uvidím, ako sa napájajú na moje fyzické a energetické telo. Keď prerezávate putá v šamanskej realite, použite nástroj podľa vlastného uváženia – meč, zlaté nožnice a pod. – a prestrihnite tie putá, ktoré ste sa rozhodli zrušiť. Možno uvidíte, ako sa menia na prach po prestrihnutí a možno len zmiznú.”

Po prerušení pút je dobré preliečiť oblasť, kde bolo u nás puto prichytené. Niekedy veľmi hrubé putá môžu poškodiť aurické pole, čo značí, že v budúcnosti budeme ľahšie na seba viazať podobný typ energie. Preto je dobré vizualizovať svetlo, ako vchádza do poškodenej oblasti a vytláča z nej všetky zvyšky pôvodnej energie puta.

10 thoughts on “Šamanské liečenie: rušíme putá

 1. Z vlastnej skúsenosti by som dodala, že je dobré sa najprv opýtať svojho pomocníka, anjela, alebo niekoho, komu dôverujeme, či je dobré niektoré puto prerušiť. Keď sa na to ide hurá-systémom, môže sa stať, že sa prerušia putá, ktoré sú pre rast našej duše potrebné a ostanú neodstrihnuté také, ktoré už mali byť dávno prerušené. Mne sa tak stalo, že po niektorých vo mne ostalo bolestivé prázdno a nepomohlo ani svetelné uzdravovanie, a naopak to, čo som neodstránila dôsledne, akoby ešte zmocnelo… akoby malo svoju inteligenciu a po prvých pokusoch sa na mňa pripravilo. Doteraz mám s jedným dosť vážny problém a to som už vyskúšala rôzne spôsoby. Je také silné, že s ním bojujem aj vo sne. Dnes v noci som si povedala – ale veď je to len sen, zobudím sa a bude to v poriadku. Lenže bol to sen v sne. Prišla som na to, keď som sa naozaj prebudila. Dzivéééé.

  Páči sa mi

 2. Ďakujem za článok, je veľmi dobrý. Neviem ale pochopiť, že ako je možné odstrániť spomienku, a zostane energetické puto. Nemám s tým skúsenosť, ale keď si to predstavím tak to puto ide od teba kam? Do prázdna? A keby aj išlo do prázdna, tak prečo sa nedá prerušiť? Alebo nedá sa požiadať o obnovu celého balíka spomienok, ktoré si týmto činom stratila, keď ti chýbajú naspäť?

  Páči sa mi

  • jani, tie putá idú od teba k istému človeku nezávisle na tom, či si sa zbavila spomienok alebo nie. Aj tak si myslím, že spomienky sa vymazať nedajú úplne. Ale niekto to možno dokáže. Naše zmysly majú svoje vlastné spomienky a tie už len tak jednoducho nevymažeš. Určité zvuky, vône, skladby, pohyby, chute, sú na niečo a niekoho previazané a tam sa musí pracovať najtvrdšie. Ale môže to byť aj inak 😀 .

   Páči sa mi

   • Lebo ja si to predstavujem, že keď sa vymaže spomienka, to je akoby si vymazala niečo z PC v sieti, ale pritom na serveri to zostalo. Zdôvodňujem si to tak, že ak ide nášmu Pánbožkovi o skúsenosti a spomienky, tak nepovolí mazanie, len zmenu užívateľského nastavenia. Akože ty to nevidíš, ale pritom to tam je. No a keď si niečo omylom vymažem, tak by mohlo byť možné obnoviť pamäť, lebo existuje záložný zdroj. Akurát že tu to nebolo omylom, tak správca siete bude možno nahnevaný. Len ma zaujalo,že Helar písala, že tam vidí biele miesta namiesto spomienok. Tak reku, opýtam sa.

    Páči sa mi

 3. Mne sa teraz stalo ze som, ja neviem, asi chcela byt Jeziskovskejsia ako Jezisko, tak som si s perspektivnym partnerom v ramci meditacie pretala vsetky puta aby akoze zostala len bezpodmienecna laska, ak taka medzi nami je. No a vztah sa o par tyzdnov skoncil, este skor ako sa poriadne zacal. Co viem, mali sme karmicku vazbu, a dobry zaciatok, takze ja som velmi chcela, aby z toho nieco bolo, no ale nestalo sa tak. Mohlo to byt sposobene tym, ze som babrala co som nemala? A ak, malo by este vyznam puto obnovit? Ci to by uz bolo na urovni znasilnovania slobodnej vole toho druheho a tak ci tak je uz na to neskoro? Kto by mi vedel poradit? dakujem vam

  Páči sa mi

 4. …spomienky sa nedajú celkom vymazať…iba na úrovni fiziologickej…iba na úrovni “duše”…na úrovni ducha zostávajú a sú večné…navždy sú zapísané…a navždy majú k nim pristup všetci…

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s