Stalkujeme naše energetické výdaje: 1. Energetická kvalita nášho konania

Už sme hovorili o tom, že každý z nás má nejakú osobnú silu a že je naším záujmom, aby bola čo najvyššia. Máme aj rýchle cvičenie, pomocou ktorého vieme zistiť, s akou úrovňou energie sme vstúpili do života.

Z pohľadu toltékov každá naša myšlienka a každé naše konanie má istú “energetickú kvalitu”. Ak sme viac ako “len hmota” – ak sme polia energie – tak vstupujeme do energetickej interakcie so všetkými ostatnými energiami tohto sveta. A počas týchto interakcií (Tina tomu hovorí “energetické výmeny”) sa naša vlastná úroveň energie mení – to, čo robíme, ju buď zvyšuje, alebo z nej naopak uberá.

Ako však zistíme, aký typ energetickej výmeny práve podstupujeme? Victor Sánchez má na to jednoduché rozlíšenie: Čítať ďalej

Vyosená realita: o nerovnováhe v rovnováhe

Nasledujúcu pasáž som našla v jednom z ezoterických newsletterov, ktoré dostávam. Je zo stránky Revolutioniz a zapáčila sa mi, takže ju spracujem:

Pýtali ste sa: “Ale ako môžeme my byť vyosení a v nerovnováhe, ak realita, ktorej súčasťou tak-či-tak sme, je v rovnováhe alebo ľahostajná?”

Použijem metaforu… Predstavte si vaňu plnú vody. Nijaká voda nepriteká z kohútika a vo vani je zátka, takže voda ani neodteká. Voda je v princípe “v rovnováhe” – vyvážená.

Ale teraz nejakým činom vytvoríte vo vode vír. Vír môže mať svoj vlastný záujem v rámci “všetkého-čo-je”, čo je pre nás v tomto príklade voda. A z perspektívy víru môžu veci vyzerať hodne nevyvážene a divoko. Čítať ďalej