Rozcvičujeme energiu v čakrách

Na webe som našla peknú stránku o čakrách, kde sú na jednotlivé čakry uvedené aj cvičenia na ich vyváženie (aktiváciu alebo potlačenie, ak sú príliš aktívne). Tak som sa na nej bola “zásobiť” a tu je výsledok 🙂 . Viac o čakrách je aj v tomto článku (alebo kliknutím na heslo “čakry” pod názvom článku), ako aj na minigrimi.

V ideálnom prípade chceme, aby energia pretekala celým systémom čakier oboma smermi. Na tieto cvičenia si sadneme do meditačného posedu, vnoríme sa do seba a potom robíme cvičenia tak, že sa sústredíme vždy na jednu čakru v čase. Najprv postupujeme od koreňovej po korunnú a potom sa vraciame od korunnej späť nadol ku koreňovej.

Po čase vyskúšajme, či dokážeme viesť energiu všetkými čakrami odrazu, a to oboma smermi.

Koreňová čakra: Muladhara

Zem, fyzická identita zameraná na sebazáchovu

Táto čakra je umiestnená dole celkom na konci chrbtice a tvorí náš základ. Predstavuje element Zem a preto sa spája s našimi inštinktmi prežitia a naším pocitom ukotvenia a spojením nášho tela s fyzickou rovinou. Keď je vyvinutá a vitálna, prináša nám zdravie, blahobyt, bezpečie a dynamické vystupovanie.

Cvičenia pre koreňovú čakru:

Koreňová čakra má do činenia s ukotvením sa a vysielaním energie nadol do našich koreňov a do Zeme. Toto cvičenie sa zameriava na energetizovanie nôh a lepšie ukotvenie:

Stojíme s nohami rozkročenými na šírku bokov, špičky chodidiel sú zľahka vytočené dovnútra. Nohami zatlačíme nadol a navonok, akoby sme sa nimi snažili rozpoliť podlahu pod nami. Keď zohýbame kolená, nadýchneme sa; keď nohy tlačíme nadol a do strán, vydýchneme a vytláčame vzduch nohami. Opakujeme, kým naše nohy nezačnú vibrovať.

Keď sa toto cvičenie naučíme, môžeme ho robiť hocikedy a hocikde – keď stojíme v rade, varíme, čerpáme benzín alebo telefonujeme.

Iné cvičenie uvádza Osho: sadneme si “po indiánsky”, s prekríženými nohami.  Uvoľníme sa a sústredíme sa na naše dýchanie. Pri nádychu treba, aby sa brucho vydulo, pri výdychu sa musia brušné svaly stiahnuť (čiže presne naopak, ako to robí väčšina dospelých). Proste vťahujeme dych do tela uvoľnením brucha a vypudzujeme ho z tela tým, že brucho stlačíme. Keď sa takto ukľudníme a sme sústredení, začíname sa kývať zboku na bok, aby vždy na zemi bola len jedna polovička zadku. Toto robíme chvíľu a po chvíli začneme pritom zo seba vyrážať “jallá, jallá”. (Ono to vlastne u Osha znie “Alláh”, ale u nás sa Alah veľmi nenosí a tak som to nahradila podobnou konštrukciou bez významu; dôležité sú obe hlboké “a” a uzáver medzi nimi, ktorý robí “l”, ale mohlo by to byť aj “n” alebo “t”, pokiaľ sa artikuluje v strede podnebia, kde je prechod energetického meridiánu cez ústnu dutinu.) Toto robíme spočiatku 5-10 minút, neskôr aj pol hodinu; niekedy bývajú výsledky kričania dramatické a po skončení sa nám môže točiť hlava, ale to patrí k veci. (Zdroj: minigrimi.)

Takisto všetky cviky precvičujúce panvovú oblasť pomôžu rozprúdiť energiu v koreňovej čakre. Dobré je chodenie ako zápasníci sumo – naširoko sa rozkročiť, zadok čo najnižšie, chrbát vyrovnaný, stehná by mali byť rovnobežné s podlahou, ruky zaprieť o kolená a takto “chodiť” (teda, lepšie povedané “tackať sa” z nohy na nohu). Toto posilňuje aj sakrálnu čakru. (Zdroj: minigrimi.)

Iné cvičenia z YouTube:

Sakrálna čakra: Svadhisthana

Voda, emočná identita zameraná na sebau(spo)kojenie

Druhá, sakrálna čakra je umiestnená v bruchu v miestach ženských pohlavných orgánov, močového mechúra a spodnej časti chrbta. Spája sa s elementom Vodou, emóciami a sexualitou. Spája nás s inými prostredníctvom citov, žiadostivosti, pocitu a pohybu. Keď je dobre vyvinutá a silná, prináša nám plynulosť, ladnosť, hĺbku prežívania, sexuálne naplnenie a schopnosť akceptovať zmenu.

Cvičenia pre sakrálnu čakru:

Sakrálna čakra sa spája s elementom Voda a teda jej účelom je plynulosť.

Sedíme pohodlne “po indiánsky”, s prekríženými nohami. Nadýchneme sa do brucha, brucho vydujeme a chrbát potlačíme dozadu. Predstavíme si, že sa nám boky roztiahnu do šírky. Vydýchneme tým, že stlačíme brušné svaly a vtiahneme brucho, pričom pupok priťahujeme k chrbtici. Pokračujeme a postupne zrýchľujeme. Dovolíme plynulému pocitu pohybu panvy, aby sa preniesol na celú chrbticu.

Iné cvičenia z YouTube:

Toning sakrálnej čakry:

Solárny plexus (pupočná čakra):

Manipura

Oheň, ego zamerané na sebadefinovanie

Táto čakra sa označuje aj za “čakru moci”. Je umiestnená v oblasti solárneho plexu, teda tesne v miestach, kde končia spodné rebrá hrudného koša. Ovláda našu osobnú moc, vôľu a nezávislosť, ako aj náš metabolizmus. Keď je dobre rozvinutá, dáva nám energiu, efektívnosť, spontánnosť a silu bez snahy ovládnuť iných.

Cvičenie na solárny plexus:

Sústredíme sa na posilnenie fyzickej a tým aj osobnej sily pomocou cviku podobného klikám. Ľahneme si na zem tvárou nadol, ruky oprieme o zem pod plecami. Celé telo zdvihneme zo zeme v jednom plynulom pohybe – prsty na nohách sú pokrčené, zvyšok tela akoby tvoril dosku rovnobežne so zemou pár centimetrov nad ňou. Túto pozíciu držíme aspoň minútu.

Ak chceme cvik trochu skomplikovať, striedavo zdvihneme zo zeme aj jednu nohu.

Iné cvičenia z YouTube:

Toning solárneho plexu:

Srdcová čakra: Anahata

Vzduch, sociálna identita zameraná na sebaakceptovanie

Srdcová čakra je centrum sedemčakrového systému. Viaže sa s láskou a funguje ako integrátor protikladov v ľudskej psychike: myseľ a telo, mužský a ženský, persona a tieň, ego a jednota. Dobre rozvinutá srdcová čakra nám umožňuje cítiť hlbokú lásku, porozumenie, vnútorný mier a centrovanosť.

Cvičenie pre srdcovú čakru:

Srdcová čakra sa viaže s elemenom Vzduch, preto sa pri nej pracuje s dychom. Nasledovné cvičenie rozširuje naše srdce vo všetkých smeroch.

Usadíme sa pohodlne v meditačnej pozícii. Chrbát máme vzpriamený. Zatvoríme oči a prenesieme svoju pozornosť do nášho srdca. Ak to dokážeme, cítime jeho tlkot. Spočiatku začneme nadychovať a vydychovať v pravidelných, vyrovnaných intervaloch. Potom si predstavíme, že sa nadychujeme do našej ľavej strany tela (prijímacej) a rozširujeme naše srdce doľava. Takto sa párkrát nadýchneme, potom si predstavíme, že sa nadychujeme do našej pravej strany (vysielacej), rozšírime naše srdce doprava a cítime, ako sa celé otvára. Potom sa nadýchneme do spodnej časti nášho srdca a prehĺbime naše pochopenie pre seba i pre iných. Po pár nádychoch a výdychoch si predstavíme, že sa nadychujeme do hornej časti nášho srdca, pričom sa srdce roztiahne až po ramená. Nakoniec sa nadýchneme a vytlačíme energiu nášho srdca navonok, do okolitého sveta. (Zdroj: Puran and Susanna Bair–Energize Your Heart.)

Iné cvičenia z YouTube:

Hrdelná čakra: Višuddha

Zvuk, kreatívna identita zameraná na sebavyjadrenie

Táto čakra sa nachádza na hrdle a spája sa s komunikáciou a kreativitou. Tu vnímame svet symbolicky cez vibráciu, napríklad vibráciu zvuku pri hovorení.

Cvičenie na hrdelnú čakru:

Hrdelná čakra pôsobí cez zvuk a vibráciu. Môžeme si urobiť výbornú čakrovú meditáciu, pri ktorej využijeme bídža mantry, teda posvätné zvuky jednotlivých čakier zo starých hinduistických textov. Opakujeme tieto mantry dokola v rytme, ktorý je nám príjemný. Ak chceme čakru skľudniť, používame pomalší rytmus, ak ju chceme energetizovať, opakujeme bídža mantru rýchlejšie. Môžeme ich spievať všetky v jednom tóne, alebo môžeme začať spievať v hlbokých tónoch pre spodné čakry a čakru od čakry tón zvyšovať. Podstatné je, aby sme pri tom mali dobrý pocit.

Bídža mantry pre jednotlivé čakry:

Čakra Zvuk/bídža mantra
1. Lam
2. Vam
3. Ram
4. Jam
5 Ham
6. Kšam; inde Óm
7. ticho

Iné cvičenia z YouTube:

Tretie oko (čelová čakra):

Adžna/Aďna

Svetlo, archetypálna identita zameraná na sebareflexiu

Táto čakra sa nazýva čelová čakra alebo Tretie oko. Spája sa s videním – fyzickým i mimofyzickým, intuitívnym. Ako taká otvára naše psychické schopnosti a naše pochopenie na úrovni archetypov. Keď je dobre rozvinutá, umožňuje nám jasný pohľad na veci a ich vzájomné súvislosti – vykresľuje nám “veľký obraz”.

Cvičenie na Tretie oko:

Tretie oko predstavuje svetlo, vyššiu myseľ, intuíciu a predstavivosť. Jednoduché cvičenie, ktoré nám umožní dostať do nášho vnútorného sveta čo najviac svetla, je “zachytiť” svetlo, kedykoľvek ho vidíme, a vniesť ho do vnútra:

Keď budeme nabudúce pozorovať nádherný západ slnka, otvoríme celé svoje vnútro pocitu, že do seba ako špongia nasávame svetlo. Potom zatvoríme oči a vizualizujeme, čo sme práve videli. Robíme to tak dlho, až si dokážeme obraz na požiadanie vyvolať pred vnútorným zrakom.

Toto môžeme robiť, kedykoľvek vidíme krásnu farbu, svetlo prechádzajúce vitrážou, svetlo cez konáre stromov, svetlo sviečky pri meditácii… Pokúsme sa tieto obrazy si zapamätať a vyvolať si ich o niekoľko dní neskôr. To nám pomôže rozvinúť si schopnosti Tretieho oka.

Veľmi podobné cvičenie som našla aj v Castanedovi (The Second Ring of Power) – slúžilo  na zvýšenie osobnej energie bosoráka. Dôležité je práve pre Snívačov – bosorákov, čo dosahujú svoje ciele cez sny – pretože snívanie im uberá priveľa energie. Na dobíjanie používajú naberanie slnka cez oči, hlavne cez to ľavé. Cvičenie spočívalo v tom, že sedeli s poloprivretými očami a pomaly hýbali hlavou zo strany na stranu a naberali do seba slnečné svetlo.

Iné cvičenia z YouTube:

Toning Tretieho oka:

Korunná čakra: Sahasrara

Myšlienka, univerzálna identita zameraná na sebaspoznanie

Korunná čakra sa viaže s vedomím vo forme čistého vnímania. Je to naše prepojene na celý ten svet “mimo”, na vševediacu existenciu mimo priestoru a času. Ak je táto čakra rozvinutá, prináša nám porozumenie, múdrosť, pochopenie, spirituálne prepojenie a pocit blaženosti.

Cvičenie pre korunnú čakru:

Najlepším cvičením pre korunnú čakru je meditácia. Existuje však mnoho foriem meditácie. Môžeme meditovať pri chodení, pri státí, keď sa sústreďujeme na náš dych, pri odriekaní mantier, predstavovaním si niečoho, alebo jednoducho vyprázdnime celkom našu myseľ a sedíme v prázdnote. (To si vyžaduje prax.)

Najdôležitejšie je spojiť sa cez našu korunnú čakru s nekonečným Zdrojom tak, aby sme tvorili otvorený systém, ktorý si zo Zdroja naťahuje energiu do korunnej čakry a odtiaľ ju vedie nadol do zvyšných čakier. Týmto spôsobom sa čakry stávajú kondenzátormi kozmickej energie, ktoré kondenzujú Univerzálne Vedomie do siedmich rovín zhmotnenia: myšlienka, svetlo, zvuk, vzduch, oheň, voda a zem.

Iné cvičenia z YouTube:

A teraz všetky čakry v jednom…

A tu je ešte jedno cvičenie, rytmické a tanečné, ktorým “pumpujeme” energiu do našich čakier. Možno vyzerá smiešne, ale funguje 🙂 :

21 thoughts on “Rozcvičujeme energiu v čakrách

  • Aniel,

   ak ide o závislosť následkom pocitu nenaplnenia, tak sakrálna (sebaukájanie), ak ide o závislosť následkom nemožnosti presadiť sa a vytvoriť si svoje vlastné ego, tak solárny plexus. Čiže tie fyzické budú najskôr sakrál, tie psychické asi solár. To je môj názor na vec.

   Páči sa mi

 1. Možno by bolo dobré v rámci spoznávania a pochopenia čakier spomenúť aj protipóly ich kladného pôsobenia, to čo Anodea Judith symbolicky nazýva “démoni” čakier.

  Podľa nej má každá čakra špecifického démona, ktorý ruší jej zdravie a podkopáva identitu čakry. Používa slovo démon na vyjadrenie protipôsobiacej sile, ktorá zdanlivo zabraňuje prirodzenej aktivite čakry. Zdanlivo preto, lebo démoni vznikajú aby nás niečo naučili. Protipôsobenie, alebo protisila zvyčajne má za následok zosilnenie toho, proti čomu pôsobí. Prítomnosť démona zdržiava čakru v jej “práci”, ale táto výzva nás tiež núti priviesť viac pozornosti k tej konkrétnej “práci”, takže následne ju dokážeme robiť lepšie. Nespozorovaní démoni nás zdržiavajú v ceste napred. Fixujú našu energiu na určitej čakrovej úrovni, skratujú naše aktivity a vyjadrenie, blokujú rozriešenie. Keď reagujeme na démona a skúmame dôvod, prečo tam je, nachádzame hlbšie poznanie seba samých. Napríklad uvedomenie si nášho strachu nám umožňuje čeliť mu a pochopiť jeho pôvod, napokon sa stávame odvážnejšími. Uvedomenie si žiaľu umožňuje liečenie a vracia ľahkosť do srdca.

  Démonom prvej čakry je strach. Strach vzniká, keď niečo ohrozuje naše prežitie. Bráni nám v cítení sa bezpečne, sústredene, pokojne. Vytvára prehnanú bdelosť, prehnanú ostražitosť, ktorá tlačí energiu do horných čakier.

  Démonom druhej čakry je vina. Vina alebo pocit viny ničí prirodzený prúd emocionálnej a sexuálnej energie cez telo, zabraňuje nám oslovovať, znižujúc emocionálne a sexuálne väzby s inými.

  Démonom tretej čakry je hanba. Hanba trhá sebaúctu, osobnú silu, spontánnu aktivitu a blaho. Hanba otáča vyžarujúcu energiu tretej čakry proti nám.

  Žiaľ je démonom srdcovej čakry. Zármutok pôsobí proti ľahkosti a rozpínavosti srdcovej čakry, zanechávajúc pocity ťažkosti a uzatvorenosti. Žiaľ vychádza z poranení srdca.

  Lži predstavujú démonickú antitézu ku pravdivej komunikácii v piatej čakre. Lži prekrúcajú náš vzťah k vonkajšiemu svetu skreslenými, skomolenými informáciami.

  Ilúzia je démonom šiestej čakry. Fixuje našu pozornosť a zdržiava nás od presného vnímania.

  Pripútanie je démonom siedmej čakry. Pripútanie je malé zameranie pozornosti, ktoré zahaľuje uvedomenie si jednoty s kozmickým vedomím.

  Páči sa mi

 2. super poznatok a ďakujem ….ale tiež ako Maťka by som ten strach vymenil do 3 a hambu do 1 čakry-…teda tak by mi to viac dávalo zmysel(ale nie všetko nám zmysel dávať musí ,že))))))

  Páči sa mi

 3. Podľa mňa tie veci úplne že sedia, a mne zapadajú do môjho momentálneho svetonázoru 🙂
  Hlavne keď to berieš ako čisté pocity.
  Čistý klasický (“hororový”) strach zažívaš fakt vtedy keď ti ide o hlavu :), o tvoje prežitie.
  Čistá hanba zase súvisí fakt s naším sebahodnotením, naším egom, s naším konaním.
  Ja vnímam pocity ako strachovanie sa a stres ako zmiešaniny. Napríklad taký pracovný stres je kombinácia strachu a hanby. Bojíme sa že niečo nestihneme, respektíve že niečo neurobíme poriadne a potom sa budeme za to hanbiť.

  Páči sa mi

 4. Ahoj HELI…chcel by som sa spýtať na názor ohľadne koreňovej čakry…podľa mňa u nás mužov je umiestnená niekde ako je perineum(teda mezdi semenníkmi a konečníkom)tak s ňou teda aj pracujem a občas si tam prikladám kamene ak pracujem vtedy práve takto…ale v poslednom čase keď som čítal a dozvedal sa tak som si všimol že niektoré zdroje uvádzajú jej umiestnenie až niekde pri kostrči…hm?

  Páči sa mi

  • Aniel,

   ako to ja viem, je umiestnená medzi pohlavnými orgánmi a konečníkom. Ale to nie je vec presnosti “na milimetre” a vnútorne sú čakry poprepájané meridiánmi, takže si nerob vrásky. 🙂

   Páči sa mi

 5. Mila Helar,
  mozes mi prosim ta povedat ci spravne funguje sakralna cakra po gynekologickej operacii? Nepodarilo sa mi zistit tuto informaciu. Neviem ci nie je potrebne sa viacej nou zaoberat /cvicenia, liecive kamene…atd/

  Dakuejm za odpoved.

  Páči sa mi

  • Tarotka,
   čakry sú energetické útvary a teda fungujú aj po operáciách orgánov, ovšem môžu byť oslabené, odporúčam cvičiť, koľko to len ide. Ale odporúčam robiť cvik na celé telo, nie len na danú čakru, aby niekde inde nevznikla blokáda. Takých osem kúskov brokátu alebo tai či alebo žam žung alebo čchi kung alebo Tibeťania sú výborné cviky; aj jóga by mala byť dobrá, ale nemám s ňou skúsenosti.

   Páči sa mi

 6. No to je super!! Tai chi aj jogu cvicim takze by to snad malo pomoct aby dobre fungovala sakralna cakra. Zaujali ma vsak aj cvicenia magicke prechody- predpokladam ze aj tie by mohli byt vhodne, ci?

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s