Naše silné a slabé stránky

Ďalší zo starých článkov, z marca 2011, ktoré som vtedy z nejakého dôvodu nezverejnila:

Viete, že človek nemá silné a slabé stránky? “Silný” a “slabý” sú totiž len dve posudzovačné slová. Silný vzhľadom na čo? Slabý vzhľadom na čo? Rozhodujúca je kombinácia vlastnosti a situácie, v ktorej ju prejavíme. Čítať ďalej