Začíname šamansky putovať: tri svety, silové zvieratá a spirituálni učitelia

Keď sa mám vrátiť ku svojim koreňom šamanizmu, mala by som sa vrátiť k Villoldovi a Wesselmanovi. Keďže Villoldo je rozsiahlejšia knižka, začnem Wesselmanom 😛 .

Od Wesselmana mám rozkošnú drobnú knižočku The Journey to the Sacred Garden, ktorú som si kúpila jednak preto, že bola stručná, jednak preto, že mala dobré recenzie a jednak preto, že obsahovala CDčko s nahratými bubnami pre šamanské cesty. To som ešte netušila, že ja bubny neznášam!

No dobre, bubny-nebubny, zvyšok knihy bol výborný. Jasný, stručný, založený na vizualizácii. To som ešte netušila, že ja neviem dobre vizualizovať! 😛

A tak som sedela s knižkou a dozvedela som sa toto:

Bubnovanie (alebo pre mňa hocijaký iný typ relaxačnej hudby) poskytuje zvuk, ktorý nás prenesie na naše želané miesto. Robíme to jednoducho koncentráciou, ktorú z “tu a teraz” presunieme do “tam” (a “tam” čas neexistuje).

Bežné bubnovacie šamanské sekvencie sú robené tak, že istú dobu udržiavajú monotónny, stabilný rytmus (o tom inokedy a inde), potom je “zlomová sekvencia” a za ňou nasleduje “návratová sekvencia” rýchlejšieho bubnovania, ktorá nás má priviesť späť.

Vyrábame si ochranu

Wesselman píše: “Jednoducho prenesiem svoju pozornosť k Nebu a požiadam duchov “tam hore”, aby nastavili moju osobnú vibráciu na “vysokú”, aby sa žiadna nižšia vibrácia nemohla na mňa prichytiť alebo ma dokonca obmedzovať v pohybe. Túto základnú ochranu robím vždy, než sa pustím “vyliezť z tela”.”

Na čo sa nachystať

Počas šamanskej cesty (tak sa hovorí tomu stavu, keď “vylezieme z tela”) budeme mať rôzne vnemy mimofyzickej reality. Aké budú, to závisí od toho, čo za typ osobnosti sme my – ktorý komunikačný kanál u nás prevláda. Ak väčšinu informácií získavame zrakom, budeme mať predovšetkým zrakové vnemy. Hudobníci môžu počuť hudbu, zvuky, hlasy. Kinestetici môžu mať fyzické pocity. A ľudia usadení primárne v svojej hlave budú vedieť.

Ja patrím k tým posledným. Ak sa niekedy dostanem do hlbokého tranzu, je to ako telka: vidím a počujem, mám chuť, fyzické pocity, všetko. Ale väčšinou fungujem takmer celkom bez tranzu – len v hlbokej relaxácii. Keď cítim, ako sa mi v tele pohybuje energia, viem, že sa dá vyliezť z tela…

Obrazy, ktoré uvidíme, budú pochádzať z nášho vlastného podvedomia, z nášho skladiska “všetkého, čo poznáme”. To nech nás nepletie – “tam vonku” je to len samá energia/vibrácia a formu dostáva, až keď ju preženieme cez sito našich vlastných skúseností. Napriek tomu nemôžeme povedať, že by sme si všetko len vymýšľali – niekedy sa nám na cestách objavia drobnosti, o ktorých sme nemohli vedieť a ktoré jednoducho sú tak. Spomínam sa, keď mi Snakebite rozprávala, ako bola za Cailleach a videla ženu s modrými rukami. Neskôr, keď na internete zisťovala, ako vlastne Cailleach vyzerá, tak našla obrázky ženy s modrými rukami…

Spirituálne roviny

Šamani pracujú väčšinu času v zmenenom stave vedomia. S praxou dokážu tento stav vyvolávať silou vôle. Pritom sa pohybujú v troch oblastiach:

 • Horný Svet, ktorý sa nachádza nad fyzickou rovinou existencie a je naplnený svetlom; toto je oblasť osídlená bohmi a bohyňami, spirituálnymi hrdinami minulosti, anjelmi a vzostúpenými a vysokovyvinutými nefyzickýmibytosťami. Je to Nebo z monoteistických náboženstiev. Tu sídlia spirituálni učitelia.
 • Pod fyzickou rovinou existencie je umiestnený Dolný Svet, ktorý vytvoril veľký sen Prírody (tu podozrievam, že ide o snívajúcu Gaiu). Toto je svet dobrodružstva a moci, ktorý navštevujú šamani už od počiatku vekov, keď sa chcú kontaktovať s duchmi rastlín, zvierat, elementálov (primárnych, hrubých a zištných energií) alebo so samotnou Matkou Zemou. Sem si šamani chodia po svoje silové zvieratá, spirituálnych sprievodcov a mimoriadne schopnosti. Aby sa sem dostali, obvykle prechádzajú tunelom, ktorý často žiari. To sa podobá na zážitky ľudí, ktorí takmer zomreli.
 • Tretí svet je Stredný Svet. Tento je svojou povahou duálny. Na jednej strane je v ňom svet hmoty, viditeľného, uchopiteľného, ale aj svet nehmotný, kam ľudia odchádzajú, keď snívajú. (Hovoríme tomu aj astrálna rovina.) Všetko vo fyzickom svete má svoj aspekt aj v mimofyzickom astráli. Ak sa natrénujeme, vieme presúvaním pozornosti vnímať oba svety súčasne. V Strednom Svete, v jeho nefyzickej časti, existuje aj miesto, ktoré je našou bránou k iným realitám – naše silové miesto, “posvätná záhrada”.

Takmer univerzálnym symbolom tohto šamanistického kozmu po celom svete je Strom života, ktorého korene sú zapustené v Dolnom Svete, jeho kmeň prebieha Stredným Svetom a jeho koruna siaha do Horného Sveta. Iným symbolom je vysoká hora, na ktorej vrcholku sídlia bohovia (napr. grécky Olymp).

Niekedy sa toto prepojenie jednotlivých svetov prejavuje ako svetelná mriežka alebo spleť svetelných vlákien, ktoré sa šíria kozmom. To je spôsob, akým vidím energiu ja – až na to, že nie je svetielkujúca, ale tmavá.

Silové miesto: posvätná záhrada

Takže buď si vyberieme nejaké miesto, ku ktorému máme silnú pozitívnu väzbu a ktoré si dokážeme živo predstaviť, alebo si také miesto vytvoríme – miesto, kde sa budeme cítiť dobre. Toto miesto sa stane našou “posvätnou záhradou” alebo “silovým miestom” – miestom, kde máme najvyššiu silu a moc.

Mne ani táto časť cvičenia nešla ľahko. Stále som sa nevedela rozhodnúť, ktoré miesto si budem predstavovať ako svoju posvätnú záhradu. V tom čase som na zaspatie počúvala CD Shamanic Healing a život všetko vyriešil miesto mňa – jednoducho som zistila, že pri zaspávaní sa mi každú noc sníva o tom istom mieste. Bol to les, cez ktorý viedla cestička a tá končila na nejakej lúčke. A mala som svoje posvätné silové miesto…

Na tomto mieste platia štyri pravidlá:

 • Všetko na tomto mieste je symbolom pre nejaký aspekt nášho života.
 • So všetkým na tomto mieste sa dá nejakým spôsobom komunikovať.
 • Všetko na tomto mieste možno meniť, aby to bolo presne také, ako chceme.
 • Keď niečo na tomto mieste zmeníme, zmení sa na oplátku aj daný aspekt v našom fyzickom živote.

Wesselman má na posvätnom mieste pekné cvičenie: posvätné miesto je miesto našej najvyššej sily/moci. Kým sme tam, rátame do štyroch a predstavujeme si, ako moc/sila vchádza ako svetelný lúč do vrchola našej hlavy. Pri výdychu zasa rátame do štyroch a cítime, ako sila zostupuje hlavou, krkom a hruďou a ukladá sa v našom solárnom plexe alebo trochu nad ním. Štyri až osem dychov by malo podstatne zvýšiť našu silu.

(Tak na toto cvičenie som celkom zabudla… Fajn, že som to znova čítala!) Cvičenie sa dá používať v každej situácii, keď to potrebujeme.

Posvätné miesto má ešte jednu dobrú vlastnosť (na ktorú som tiež už dávno zabudla):  môžeme si tu vytvoriť myšlienkovú formu niečoho, po čom veľmi túžime v našom hmotnom živote. Je to prvý krok k tomu, aby sa nám daná vec do života dostavila. Keď si takto niečo vytvoríme a potom tomu venujeme veľkú pozornosť zakaždým, keď tam ideme, sústredená pozornosť zapríčiňuje, že energia nasleduje pozornosť. Vytvárame silné energetické pole, ktoré bude pre danú vec fungovať ako silný magnet.

A nezabúdajme – čím viac energie máme, tým viac vecí dokážeme dosiahnuť.

Posvätné miesto je súčasne odrazový môstik, z ktorého putujeme do iných svetov.

Ideme do Dolného Sveta

Začneme svoju cestu tým, že si povieme ochrannú motlitbu alebo afirmáciu alebo mantru (ja som mantrová) a prenesieme sa do svojej záhrady. Keď tam už sme, poprezeráme si podrobne celé miesto, či sa v ňom niečo nezmenilo od našej poslednej návštevy. Potom začneme hľadať nejaký otvor, ktorý vedie nadol do zeme.

Tento “portál” môže byť jaskyňa alebo myšia nora, bútľavý strom prasklina v skale alebo tunel za vodopádom. Môže to byť aj podvodný vstup (niekedy putujem cez odtok nášho bazéna) alebo schodisko nadol, stará studňa alebo výťah.

Keď takéto miesto nájdeme, pozorne ho preskúmame. Potom doň vojdeme.

Ako postupujeme nadol tunelom, v duchu si naformulujme jasnú žiadosť, aby nás na druhom konci, v Dolnom Svete, čakal náš spirituálny sprievodca.

Kd vyjdeme z tunela, preskúmajme podrovne celé okolie a hľadajme niečo, čo by mohlo byť náš spirituálny sprievodca – a môže to byť niekedy niečo celkom iné, než sme očakávali! Môže to byť naše obľúbené zviera, ale aj mýtická bytosť, napríklad drak alebo gryf (to je to, čomu dnes už hovorím Kerub 🙂 ), jednorožec alebo víla. Všetko sú to bytosti Dolného Sveta a práve z Dolného Sveta prenikajú do nášho vnímania. Ich úlohou je dať nám silu, energiu, moc, ochranu a podporu – stačí o to požiadať.

Veľmi často sa spirituálni pomocníci objavujú ako zvieratá, preto sa hovorí aj “silové zviera”. Ale môžu to byť aj rastliny, stromy, elementáli (jeden z mojich je napríklad vodný fénix 🙂 ) alebo dokonca Slnko.

Keď vstúpime do Dolného sveta a nájdeme tam niekoho, ako na nás čaká, spýtajme sa: “Si tu, aby si mi bol spirituálnym pomocníkom?”

Kedykoľvek sa spirituálneho pomocníka niečo pýtame, dávajme dobrý pozor, pretože čokoľvek sa udeje, je súčasťou odpovede. Možno nedostaneme presnú alebo slovnú odpoveď. Keď som sa kontaktovala s Gaiou, spočiatku mi len ukazovala posunkami. Niekedy sa nám možno vynorí nejaká dávno zabudnutá spomienka, prepadnú nás pocity alebo neodbytné myšlienky alebo proste budeme vedieť. Možno zistíme takto, že sme súčasťou odpovede a musíme si to pekne sami poskladať.

Svojho spirituálneho sprievodcu môžeme aj požiadať, aby nás vzal na pochôdzku Dolným Svetom. Možno nám ukáže nejaké silové miesto, ktoré budeme potrebovať alebo sa nám zíde – jaskyňu s drahými kameňmi alebo zámok alebo niečo iné. Dávajme pozor na to, kadiaľ chodíme – sprievodca nám ukazuje cestičky k silovým miestam, ktoré pre nás od tohto okamihu sú vždy dosiahnuteľné.

Ak zviera/bytosť, ktorú stretneme prvú, nám ukáže alebo odpovie, že nie je náš spirituálny sprievodca, môžeme ho požiadať, aby nás k nemu vzalo alebo aspoň ukázalo, ktorým smerom sa máme pustiť.

Ak na nás zdanlivo nikto nečaká, urobme si výlet a v duchu (alebo aj nahlas) volajme naďalej nášho spirituálneho sprievodcu. Niekde – myslím, že to bol Harner – som čítala, že stačí sledovať zvieratá, ktoré sa nám ukazujú. To, ktoré uvidíme 3x vždy z rôznych uhlov, je náš spirituálny sprievodca. (A tí, ktorí nevidia ako ja, majú smolu. 😦 Ja Harnera fakt nemusím.)

Môžeme zistiť, že máme viac ako len jedného spirituálneho sprievodcu. Keď som si robila osobný totem, tak som každú čakru obsadila nejakým spirituálnym pomocníkom; jeden z nich bol dokonca strom. Wesselman: “Tradiční šamani zbierajú spirituálnych pomocníkov, pretože čím viac ich majú, tým viac vecí dokážu dosiahnuť. Pomocníci majú vlastnosti a schopnosti, ktorými sa navzájom odlišujú. Niektorí výborne ochraňujú, iní nás dovedú k informáciám a iní zas pomáhajú liečiť.”

Wesselman keď sa spája s novým pomocníkom, vždy od neho žiada všeobecnú moc, ochranu a podporu. Skúma aj podstatu ich vzťahu: “Čo za ciele máme dosiahnuť spoločne? Aké vlastnosti a schopnosti máš, ktoré mi pomôžu liečiť? Ako ti ja naopak môžem poslúžiť? Prečo si ku mne prišiel?”

A nebojme sa: ak sme si urobili ochranu cez modlitbu, afirmáciu či mantru a žiadali sme o spirituálneho pomocníka, tak náš úmysel k nám pritiahne presne takúto bytosť!

Návrat z cesty

Keď bubny začnú volať k návratu, rozlúčme sa so spirituálnym  sprievodcom a vráťme sa tunelom späť do našej záhrady. Odtiaľ môžeme preniesť pozornosť späť do nášho tela.

Až sa so spirituálnymi pomocníkmi bližšie zoznámime, môžeme ich pozvať do našej posvätnej záhrady. Musíme to urobiť, pretože žiadna spirituálna bytosť nesmie zasahovať do nášho života, ak ju k tomu vyslovene neprizveme. A pozor na takých, čo nám hovoria, čo máme alebo nemáme urobiť. Nijaký spirituálny sprievodca nám nikdy nepovie, čo máme robiť. My sme tí, čo majú slobodnú vôľu! Oni sú len vibrácie, ktoré nám pomôžu, ak o to máme záujem.

Zriedkavo sa objavia aj výnimky – napríklad nás varovaním spirituálny sprievodca zachráni pred nešťastím alebo smrťou, ak náš čas ešte neprišiel.

Cesta do Horného Sveta

Horný Svet sa stotožňuje v kresťansko-židovsko-islamských náboženstvách s Nebom/Rajom. Stretávame tu rôzne božstvá, bájnych hrdinov, anjelov a vzostúpené bytosti. Tieto bytosti nám slúžia ako spirituálni učitelia.

To, čo obvykle označujeme ako “spirituálny sprievodca”, nie je náš spirituálny pomocník z Dolného Sveta, ale bytosť z Horného Sveta, hoci aj spirituálni pomocníci nás niekedy učievajú.

Ja som v tejto úlohe mala anjelov (vrátane Gaie) a bytosť, ktorá si hovorila Kumara (a pri bližšej kontrole som zistila, že ide o Sanat Kumaru; táto bytosť sa prihlásila skôr, než som vôbec o nejakom Sanat Kumarovi počula 🙂 ). Snakebite zas má bohyne ako Afroditu, Hekaté a Cailleach. Ja som s bohyňami nikdy nemala do činenia, jedine raz v podobe obvodnej internistky. 😛

Človek môže mať aj viac ako len jedného učiteľa, takže si môžeme vyžiadať svojho primárneho učiteľa (ja tomu hovorím “veliteľ” 🙂 ).

Cesta do Horného Sveta môže byť veľmi zábavná, pretože primárny spôsob, ako sa tam dostať, sa deje “letom duše”. Len čo si zaumienime cestovať za svojím učiteľom, môžeme byť “vytiahnutí z tela”, vycucnutí alebo jednoducho nás tam vezme niekto, kto lieta – napríklad duch sokola alebo labute (fakt, tak to vo Wesselmanovi stojí doslova: “the swan” 🙂 ). Alebo sa môžeme premeniť na niečo, čo lieta, napr. na orla, a poletíme sami.

V Hornom Svete je viacero rôznych úrovní. Zapamätávajme si, cez koľko rovín prelietame, než sa dostaneme do cieľa. Keď sa vrátime, zapíšme si to.

Všetci máme v Hornom Svete svojho primárneho duchovného učiteľa. Ten disponuje všetkými informáciami a vedomosťami, ktoré kedy budeme potrebovať. Niekedy učiteľ jednoducho odpovedá na otázky, inokedy nám posiela sny alebo vízie alebo predstavy, ktoré sa nám náhle vynoria v mysli. (To je môj prípad. Najprv sa vynorí myšlienka. Ak si ju nevšimnem, príde vízia.)

Spirituálny učiteľ nám nikdy nehovorí, čo máme urobiť, ale poskytne nám informácie o tom, aké možnosti máme alebo čo všetko je urobiteľné. Preto otázky “mal by som” nefungujú. Otázky “čo”, “kedy”, “ako” a “prečo” dávajú oveľa výdatnejšie odpovede. Mne sa osvedčilo aj pýtať sa modelovaním: “ak by som urobila to-a-to, bol by výsledok pre mňa príjemný/optimálny?”

Keď položíme otázku, dávajme dobrý pozor, čo sa bude diať. Možno sa nám v mysli vynorí séria starých spomienok alebo dostaneme nejaký obraz, ktorý často na prvý pohľad nemá nič spoločné s našou otázkou. Učitelia odpovedajú často veľmi symbolicky, ale keď sa nad “odpoveďou” zamyslíme, nie je zakódovaná natoľko, že by sme nedokázali pochopiť jej obsah.

Môžeme svojho učiteľa pozvať do svojej posvätnej záhrady, alebo si môžeme vytvoriť špeciálne miesto, kde sa budeme stretávať.

Šamanská cesta a karma

Každý z nás má v danom živote nejaký cieľ. Takisto má “strapec” iných duší/energií/nehmotných bytostí, ktoré bdejú nad tým, že svoj cieľ naplní. Môžeme použiť šamanskú cestu na to, aby sme sa s týmto “strapcom” spojili. Stretávame sa s nimi v Hornom Svete, ale môžeme si ich aj zavolať do našej posvätnej záhrady. Môžeme sa od nich dozvedieť, čo je naším životným poslaním a môžeme sa dozvedieť, čomu sa v tomto živote máme zosilnene venovať. Prípadne môžeme zistiť, či sa náš karmický kontrakt nedá znovu vyjdenať. (Môj sa dal. 🙂 )

No, a teraz si už nepotrebujete kupovať túto knihu. 😀

32 thoughts on “Začíname šamansky putovať: tri svety, silové zvieratá a spirituálni učitelia

 1. Hela mne je samanske cestovanie najblizsie. Nim som spontanne zacinala, vtedy som nevedela do akej kategorie to zapada – volala som to moja fantazia 🙂 Prechod medzi svetmi (dimenziami) ja vnimam ako zhustnutu energiu neurcitej farby, ktora ma vzdy väcsi odpor ako energia dimenzii ktore spaja (citim ako vhupnem).
  Nasla som v clanku par veci o ktorych som nevedela (zhmotnovanie na silovom mieste) – vyskuuusam. Aj ked momentalne mi zhmotnovanie ide velmi rychlo v realnom svete – az sa nestiham cudovat.
  Vies co je sranda? Predtym ako som isla na kurz channelingu bola som zvyknuta hovorit s bytostami okrem ineho z Hornej roviny samanskou technikou. Na kurze nas ucili inu techniku, ktora mi az tak nesadla, tak som si ju skombinovala so samanskou cestou. Co som si ponechala z kurzovej techniky je pociatocne spojenie sa so zemou a “vesmirom”. A potom – haluz – na pokracovani kurzu sme si rozpravali ako sa nam darilo, tak som teda spomenula ze som ich techniku napasovala na moju… a… ucitel tak na mna kuka..hovori ze: Zaujimave, ja som sa pytal (asi nejakeho jeho sprievodcu), ze ako mam tento kurz vyucovat a on mi nadiktoval presne tu techniku co si mi teraz opisala. 😀
  Inac, samanskou cestou sa ja dostavam aj na ine planety – v podstate ich podla clanku mozme nazvat ine svety, ine dimenzie…
  Tesim sa na citanie dalsich samanskych clankov 🙂 juppiiiiiiii

  Páči sa mi

 2. Helar, som neskutočne rada, že si sa dala práve na šamanizmus. Je to moja srdcovka a viem, že by som sa mala uberať práve týmto smerom… 🙂 Inšpirácia padla na úrodnú pôdu, haha. 😀 Už len nájsť si viac času. 😕
  (Neskutočne sa teším týmto šamanským článkom. 😉 )

  Páči sa mi

 3. 🙂 Ono je to veľmi prirodzené a dajú sa dosiahnuť rýchlo výsledky, preto je to aj veľmi motivujúce. Teraz experimentujem s jednou novou metódou “vyleizania z tela” a zatiaľ sa mi aj nezvyčajne darí… takže čoskoro pribudne článok! 🙂

  Páči sa mi

 4. Ja mám problém “ukotviť” sa v inej realite. Keď vycestujem, a niesom v hlbokom tranze, táto realita sa mi stále prelína s tou druhou. Raz mi napadlo, že sa prenesiem do inej reality, a rýchlo pribehnem k stromu a silno ho objímem. Celkom to fungovalo, ale len na krátky čas. Už mi nič iné nenapadá. Nepoznáš Helar nejaké iné spôsoby “ukotvenia sa”?

  Možno by môj problém mohol spočívať aj v relaxácii. Telo mám zrelaxované úplne perfektne až na tvár. Očí sú na tom najhoršie. Aj keď sa zo všetkých síl začnem premiestňovať do inej reality a následne sa tam pohybovať, rozbolia ma oči. Tak ma nejako začnú škriabať.

  A preto je u mňa skutočne vydarená šamanská cesta veľmi zriedkavá, a neviem, čo s tým.

  Páči sa mi

  • Tomáš….pokús sa vcítiť do toho miesta nezaujímaj sa o stav v akom si, či sa navrátiš hneď, len prežívaj, čo sa ti deje v tej inej realite. Potom sa to samé rozbehne. :o)

   Páči sa mi

  • Tomáš,

   rôzni ľudia potrebujú rôznu hĺbku tranzu alebo “druhej pozornosti”. U mňa je celkom bežné, že vnímam obe reality cez seba. Pokiaľ nemáš problém z mimofyzickej reality vystúpiť a potom tam skočiť späť, je to OK. Proste to je tvoj spôsob.

   Na prehĺbenie tranzu sa podľa Villolda dajú potlačiť isté body na lebke. Nákres som dávala na minigrimi: https://eprakone.wordpress.com/2010/01/15/ako-vyliezt-z-tela/

   To, či v mimofyzickej realite zostaneš a ako dlho, závisí od tréningu a od energie, ktorú máš. A tam by mohol byť problém. Podľa toho, čo si písal pri článku o Espeasovi, máš čulý vnútorný monológ a zaoberáš sa sebou a svetom naokolo. To by mohla byť príčina, prečo vypadávaš z mimofyzickej reality – sám sa z nej vyhadzuješ tým, že sa nedokážeš ešte od tej fyzickej celkom odpútať.

   Vravel si, že čítaš Castanedu. Skús ne-robenie. Alebo skús rekapitulovať. A cvič – najlepšie žam žung, “držanie balóna” (ruky vo výške ramien). Mňa toto najviac napumpovalo energiou.

   A neupínaj sa príliš na výsledok. Šamanská cesta má byť sranda, nie makačka. Keď sa nepodarí dnes, podarí sa zajtra. Alebo pozajtra, Alebo až o rok, ale potom sa z nej už možno ani nevrátiš, taká výborná bude! 😆

   Páči sa mi

 5. Ešte skúsim jednu vec. Keď sa budem pokúšať o šamanskú cestu, uviažem si šatku cez oči, alebo zaborím hlavu do vankúšov, ale tak, aby sa mi dobre dýchalo.

  Páči sa mi

 6. Do dolného sveta chodím cez tunel, tam som stretla svojho orla a delfíny.
  Strážkyňa pramneňa poznania sa mi ozvala sama , zrejme bola z horného sveta. Len raz sa mi stala zvláštna vec. Ccela som sa pozrieť do svojej hlavy( vnútorne si poupratovať ju) a bol tam prievan. ako som zatvorila dvere, tak ma vietor vytiahol hore cez korrunnú čakru a ťahal ma do neba. Stála som na oblakoch a pozerala sa , ale na okolo nebol nikto. Dostala som strach a vrátila som sa naspäť. Ten prievan sa mi stal ešte raz, ale radšej som zavrela dvere. Je možné, že ma nejaká energia ťahá k sebe?

  Páči sa mi

  • Nemyslím 🙂 … Keď nie sme pevne uktovení, tak všeličo má tendenciu vyťahovať nás z tela. Podľa castanedovcov každá silnejšia energia na nás takto pôsobí cez pupok. Takže mne to vyzerá, že by si mala trochu popracovať na svojom uzemnení. Máš priepustné Bublajúce žriedla? (=malé, ale silné čakry v chodidlách) Dá sa to vycítiť rukou. Pošúchaj si ruky o seba, prilož si dlaň k chodidlu asi 10 cm od neho a ak sa ti urobí spojenie medzi dlaňou a chodidlom (cítiš ako nejakú zmenu – vibráciu, teplo,…), tak sú otvorené. Ak necítiš, skús cvičiť – postaviť sa na špičky a späť na nohu a na špičky a späť na nohu a takto dokola.

   Páči sa mi

 7. Vyskúšam ďakujem. Len je zaujímavé, že sa dostávam takto na miesta len vizuálne, ale astrálným telom sa dostať zatiaľ nemôžem. Len silná vibrácia, napnutie tela a tras, cítim ťahanie cez 6 čakru a to je všetko. Možno nie som na to pripravená a treba si urobiť prieskumi najskorej takto. 😕

  Páči sa mi

  • Martina,

   nemysli si, že sa niečo od teba oddelí a pošpacíruje po ceste… Ak sa v duchu dostávaš, tak sa dostávaš astrálnym telom. Totiž “v duchu” je “astrálnym telom”. Neexistuje “tam vonku” – všetko to ide cez naše vnútro a “tam vonku” je vlastne “vovnútri”. Celý vesmír je (pravdepodobne) “vovnútri”. Všetko. Neviem to povedať inak 😦 …

   Páči sa mi

 8. Ahoj.. Mám menší problém.. Kdykoliv se snažím dostat do jakéhokoliv světa vřdy mě něco jakoby táhne z5 do rality… Nevím jestli je to tím že se mi jednou povedlo astrálně cestovat a nemohl se dostat z5 do svého těla… Ale je to strašné.. Bratr (19 let) se zajímá především o astrální cestování. A PSI energii… On právě říkal že mě tam nejspíše nechce pustit mé podvědomí… Teď nějak tak popíši jak se to děje. Když mám spuštěné bubny.. A začínám se soustředit vždy mi začínají klepat výčka. A když už se dostanu do tranzu alespoň částečného a cítím věci kterých se dotýkám tak.. Se musím přemáhat abych uvnitř vydržel… Furt jsem jakoby napůl uvnitř těla… Nevím jak se s tím vypořádat… 😦

  Páči sa mi

   • Myslíš pravopis… :)…. Ten neumím od narození… prolejzám z češtini se 4kama již od 6 třídy… :)… A stejně je tam líp… 😀

    Páči sa mi

   • Neviem, ale ako poznám Iskru, toto asi nemal na mysli. Iskra obvykle nevychováva. Iskra je parťák. 😛

    Keď nemôžeš vyliezť z tela, bude za tým nejaký strach. Asi toto mal Iskra na mysli; rozhodne by som to mala na mysli ja. 🙂

    Páči sa mi

  • 😆 David, tak to sme už 2ja, čo nevedia pravopis, ale nebude to asi podmienka na AC. Nie žeby som ja nejako pravidelne a vedome špacíroval po astrále, ale tak z času na čas sa niečo spontánne prihodí 😀
   Presne ako spomenula Sun, bude za tým nejaký betárisko “strach” a tak ja by som začal asi buď stopovať ako Dunčo, že čo je to za strach formou rekapitulácie, alebo spontánne len tak “čistiť”, alebo ako písal Čikitet, môžeš skúsiť ten pôst, ale to ja sa nejako k tomu ešte stále nemám.
   Ešte 1 vec ma napadla, čo by som sa ťa rád opýtal. Prečo práve AC je to, čo ťa momentálne priťahuje? Čo by si s tým rád dosiahol, resp. aký prínos by to pre teba malo mať?

   Páči sa mi

   • Promin že odepisuji tak pozdě… Čo tím chci dosáhnout.. Asi nejvíce to že jsem četl že se takto dá i něco jako sporituálně léčit.. Obnovit prostě strom života uvnitř člověka.. (Hlavně psychycká léčba) Kamarád má hrozně psychycky nemocnou matku.. Ne že by byla nějakej psychopat ale sebemenší stres jí dělá potíže… Proto jsem taky se ohledně spiritua začal zabývat.. (Nejdříve ale šlo jen o energii PSI) Pro mě by to nemělo žádný přínos… Nehodlám tím nějak vydělávat ale i tak se snad může tím pomoci… Ten takzvaný “Strom života” který je uvnitř člověka je jako posvátná zahrada… Čím nestabilnější jste tím více je rozházená a jsou tam věci které se odráží ve vašem stavu.. První se ale snažím získat něco co mi v tomhle pomůže a ukáže cestu.. Tak jsem se dostal k Shamanizmu a ten mě fascinoval… Když jsem se pokoušel vidět auru u vlastní ruky nic jsem neviděl… Asi jsem byl to 1% lidí kteří jí hned vidět nedokáží ale to jsem odběhl… Jde oto že to není jako PSI energie.. Která proudí jedním směrem a furt se opakuje… Je to jakoby ta energie proudila skz vás tím se také dostanete na tu Šamanskou cestu…. Věřím že tu paní toho stresu dokážu zbavit… Ona si to nezaslouží… Je klidná hodná.. člověk v pohodě…a AC… to mě fascinovalo tím že je to něco jako cesta pryč ze sebe.. Cesta po koloběhu té energie.. Určitě pravopis není k AC potřeba.. 🙂 ale je to první v čem mi nadávají když píši dlouhé články…. Já osobně strach z AC nemám ale jestli je někde uvnitř je to pro mě špatné… Je pravda že teď jsem také ve špatné psychycké situaci a moc toho nenaspím… 🙂

    Díky za nabýdku týdeního půstu ale to bych já nevydržel… Bych vycestoval z těla ale jako andělíček… 😛 (Jistě že vím že andělem se stane jen čistá duše.. 🙂 Ale je to lidově… 😀 )

    Páči sa mi

   • Čikitet, ty si vážne myslíš, že je treba decká strašiť, keď sú nezorientované? Neexistujú babráci – existujú len tí, ktorí to preto, že ich niekto strašil, nikdy neskúsili… Tvoje slovo má váhu, ako si práve včera niekomu inému písal – tak uvažuj, než ho povieš. Práve si vytvoril negatívnu realitu pre niekoho, pre koho vôbec nemusela existovať.

    Páči sa mi

  • Píšeš, že by si chcel pomáhať, ale čo ma viac zaujalo je to, čo si spomínal o tej ceste “preč od seba”. Prečo ťa zaujalo práve toto?
   Čo sa týka toho pomáhania iným, v tom sa veľmi nevyznám. Ja som sa dal na cestu pomáhania okoliu, cez pomoc samému sebe. Stretol som sa s veľa názormi, kde sa spomína, že základ je najprv “pomôcť” sám sebe, preto aj tu sa 99,9% diskusií vedie ohľadom sebaspoznávania. Ja takto chápem celú EZOteriku. Je to cesta do hĺbky seba a 1 z jej vedľajších sprievodných javov, je aj cestovanie mimo telo, ale ja ho fakt vnímam ako vedľajší, ale to je iba môj pohľad na VEC 🙂

   Páči sa mi

   • Ok chápu jak to bereš ty.. 🙂 Ale vem to tahle. Někde jsem četl že zkušený Shaman dokáže najít Spirituální zvíře pro člověka jiného.. Což by mohlo znamenat že kdyby mě ten člověk vpustil do jeho zahrady mohl bych jí navštívit. A udělat tam taktrochu “pořádek”.. Ty mě asi nechápeš… Jde oto že Energie cestuje v proudech jak kolem těla tak vnitřkem těla.. AC je vlastně “Napojení na ten co jde okolo těla.. ” Shamanské cesty naopak.. “Ten co jde dovnitř do těla”.. Je pravda že tím nechci jen pomáhat. Ostatním.. Má to mít užitek i pro mě. Hlavně ohledně pomoci s mím životem.. Chtěl jsem jen poradit jak z toho těla ven (Aď jde o AC bo Shamanské Cesty).. 😦 Musím to vědět… Jelikož v to věřím… Kamarád ani nevěří a i přez to mu to problémi nedělá hlavně mu nedělá problémi AC… :/ (( Otázka tak navrh.. Jsou v AC bitvy.. Nebo jakoby války ??))

    Páči sa mi

   • David, na tvoju otázku ohľadom vojen v AC Ti odpovedať žiaľ neviem. Nezaujímal som sa do teraz o tento fenomén a nemám s AC ani veľa skúseností.
    Dascalos ale spomínal, že v rámci práce “svetla”, chodieval so svojimi žiakmi a inými bytosťami svetla, po rôznych frontách a poskytovali tam raneným a zblúdilím dušiam mŕtvych útechu a “prvú pomoc” v zmysle, kam sa po živote uberať a prečo je to tak a pod., také niečo ako crash kurz pre duchov “začiatočníkov” 🙂
    Viem ale, že ak niečo nejde, tak to má svoj dôvod a nájsť ho najlepšie dokáže každý sám, ale chce to hľadať, študovať a skúšať. Samozrejme môže Ti “pomôcť” aj niekto skúsenejší, ale väčšina “učiteľov”, ktorých som stretol, bola toho názoru, že toto sú len “sprievodné javy” keď bytosť kráča po “ceste”.
    Veľa štastia 🙂

    Páči sa mi

   • sú tam strážcovia …treba vlastné svetlo…. pozor na hmlu ..beztvarí polapia zvedavca a zajmú ho, až do zabudnutia ..blčiací prejde 😀

    Páči sa mi

 9. Zdravím, rád by som sa opýtal, respektíve poradil, ak je to možné s niečím ohľadom spirituálnych sprievodcov, teda konkrétne o silovom zvierati. Som “mág” amatér, doteraz som väčšinu času (nejakých 5 rokov) venoval teórii, knihám a štúdiu rôznych smerov, od mágie ako takej cez šamanizmus, meditáciu a tak ďalej. Momentálne som sa však rozhodol, že je čas prejsť k praxi a zúžitkovaniu naučeného a vystavil som si sedem dňový “magický plán” akéhosi sebazasvätenia (aj keď som rituál sebazasv. už vykonal, podľa “návodu” na Vašej stránke, takže neviem), ktorý pozostáva s každodenným harmonogramom, začína meditáciou, pokračuje vytvorením astrálneho chrámu a podobne. Akurát sa venujem prvému dňu, začiatku, keďže dnešný dátum mi je numerologicky veľmi blízky, ba priam výhodný a tak som pred spaním skúsil kontaktovať prvýkrát silové zviera (no prvý ako prvý, väčšinou som to skúšal cez hudbu, meditácie a podobne, no nejako nerezonujem na upokojenie sa a navodenie vyššieho stavu, ani omamné látky, čo boli poslednou možnosťou nepomohli) s tým, že som si opakoval akúsi mantru na stretnutie svojho sprievodcu v sne, ktorý si budem pamätať. Ráno som si hneď všetko zapísal, ale aj napriek tomu, že som sa v sne ocitol v zoo, jediné zviera na ktoré si pamätám, bol môj pes. Takže ak smiem, mám tri otázky, s ktorými by som rád vyšiel von. Po prvé, je možné, že mojím silovým zvieraťom je pes, dokonca môj vlastný, a ak áno, akú súvislosť s tým má snový pobyt v zoo (okrem iných lokácii)? Druhá, čo môže byť problémom, ak nedokážem meditovať, respektíve naladiť sa na tú “vyššiu strunu”, akokoľvek sa snažím či skúšam rôzne prostriedky (skúšam si odblokovať dokonca aj čakry, no nevnímam žiadnu zmenu)? A posledná, tretia, dá sa sebazasvätenie nejako obnoviť alebo zrušiť, ak s ním nie som spokojný (hoc jedinou udičkou mi bola pri rituáli prudká zmena vzduchu v uzavretej miestnosti a následný záchvev plameňov sviečok)?

  Za odpovede a vypočutie, teda skôr vyčítanie vopred ďakujem. 😉

  PS: Budem veľmi rád, ak mi niekto poradí, lebo úprimne, túto relatívnu očistu veľmi potrebujem, jednak ma to k tomu nesmierne priťahuje, no a na druhej strane som bol v poslednom období na tom po psychickej stránke veľmi zle, až ma vlastný psychológ posielal na psychiatriu, čo zapríčinili celoživotné udalosti a prežitky, takže budem a už teraz som vďačný za každú pomoc (v zmysle obnovy som si pred pár dňami dokonca vyholil dlhé vlasy, takže… 😀 )..

  Páči sa mi

  • Pre mňa áno… Energia je energia – podobu jej dávame my. 🙂

   Ale zažila som raz spirituálneho učiteľa, ktorého som nepoznala, neskôr som na internete podľa mena zistila, že existuje aj pre iných – a jeho podoba, čo opisovali iní, sa kryla s tým, ako som ho vnímala ja… takže nakoniec si nemôžem byť ničím istá. 🙂

   Páči sa mi

 10. Lebo vnútorne mám rovnaký dojem, aj keď je “obal” iný, len ma mätú všakovaké delenia, o ktoré sa potkýnam. A relatívne odlišné zamerania rôznych prevedení.
  A z vlastnej sebadôležitosti: sú to nejaké objektívnejšie časti nás samých alebo skutočne vzdialenejšie energie?

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s