Sedem základných zákonov Univerza

zabkaprinc1Keď hľadáte, kdečo začne vyzerať ako zaujímavosť, hoci ešte pred týždňom by ste to hodili do koša… V poslednom týždni mi prišlo na e-mail mnoho ponúk. Na stránke jednej z nich som našla informácie o 7 základných zákonoch Univerza. Už sme sa dávno neuniverzovali 😛 , takže poďme na to!

(Mimochodom, ja som sa pri prekladaní hodne naučila o sebe a o tých svojich predsudkoch, ktoré som si ani neuvedomovala… Takže čítajte pozorne – možno to zmení váš život; a ak nič iné, tak to pravdepodobne rozšíri váš uhol pohľadu!)

Temptation_by_Sylwiaa

1. Zákon príťažlivosti / zákon rezonancie (LOA)

Zákon príťažlivosti (Law of Attraction) alebo zákon rezonancie hovorí, že čokoľvek vysielame do Univerza, to k sebe (a aj nám ako zdroju vysielania) priťahuje energie, ktoré sú v rezonančnom súlade, majú rovnakú alebo podobnú frekvenciu či vibráciu.

Zákon rezonancie možno vyjadriť rôznymi spôsobmi:

 • Energia nasleduje pozornosť. (Na čo sa sústreďuješ, do toho vteká energia – tvoja i tá “Univerzálna”.)
 • To, o čom premýšľaš, posilňuješ.
 • Rovnaké priťahuje rovnaké. (Po slovensky: vrana k vrane sadá, rovné rovné si hľadá. 🙂 )

Takisto existujú rôzne slovné spojenia, ktoré ho popisujú, hoci ľudia možno nevedia, že hovoria o zákone rezonancie:

 • zčistajasna
 • synchronicita
 • božie požehnanie
 • štístko
 • náhodička
 • osud
 • karma

Ešte raz, “zákon rezonancie hovorí, že čokoľvek vysielame do Univerza, to priťahuje energie podobnej frekvencie, rezonancie alebo vibrácie“.

Zákon rezonancie dáva výsledky – či ich chceme alebo nie (ak sme Univerzu vysielali nechcene nejaký signál, napr. “nezaslúžim si…”).

Priťahujeme to, čo sme, a súčasne to, na čo sa sústreďujeme. Ak cítime negativitu, priťahujeme negatívne skúsenosti. Ak cítime lásku a vyrovnanosť, priťahujeme pozitívne skúsenosti. Môžeme pritiahnuť len tie kvality, ktoré sami máme. Takže ak chceme mať v živote voľnosť a radosť, musíme sa dostať do stavu, keď sa cítime, akoby sme voľnosť a radosť v živote už mali…

Skutočne, zastavme sa na chvíľku a poďme si precítiť, ako by sa tieto veci cítili. Ako by sme cítili voľnosť? Zmenili by sme zamestnanie? Žili by sme niekde inde?

A ako by sa cítila radosť? A hojnosť?

No dobre – a teraz, keď ste si ten pocit predstavili, tak zavrite znova oči a predstierajte, že to už máte. Predstavte si, že za tmou za vašimi viečkami je už domov, auto či partner, ktorých ste si vysnívali, či trezor plný peňazí alebo celkom zdravé telo…

Nesmiete si len predstavovať, že to máte. Musíte skutočne cítiť, že to máte a že ste si to zaslúžili.

No a teraz si priznajme – ako často denne zotrvávame v takýchto úžasných okamihoch a ako často miesto toho zotrvávame v negatívnych pocitoch ako “nemám to-a-to”, “som tlstý”, “ľudia ma nemajú radi”…

Keď sa sústavne sústreďujeme na to zlé – ako chceme pritiahnuť do svojho života to dobré?

Zákon rezonancie nie je nová myšlienka! V histórii ho učili Ježiš aj Budha. A hoci názov LOA dostal prednedávnom, existoval odjakživa!

Tu je pár príkladov:

 • “Tvoja viera ťa uzdravila.” Toto povedal Ježiš. Ukázal, že ak chceme zastaviť utrpenie, musíme zastaviť naše obmedzujúce myšlienky a presvedčenia. Bola to viera toho človeka, ktorá ho uzdravila – začala ako myšlienka a premenila sa na vyliečenie. Ježiš nepovedal: “uzdravil som ťa”, ale “tvoja viera ťa uzdravila”.
  Veriť znamená mať presvedčenie, ktoré nám dodáva silu. Ktoré naše presvedčenia nám uzatvárajú cestu k tomu, čo chceme dosiahnuť? Tie nám stoja v ceste, že dnes nežijeme náš vysnívaný život! Musíme veriť v Univerzum i sami v seba!
 • “Ako človek myslí, taký je.” Toto je výrok Budhu. Na čokoľvek sa v rozmýšľaní sústredíte, to sa zhmotní do vašej konkrétnej reality.
  “Sme, čo si myslíme. Všetko, čo sme, má pôvod v tom, čo si myslíme. Našimi myšlienkami utvárame náš svet.”
  “Všetko, čo sme, je výsledok toho, čo sme si mysleli. Ak človek hovorí a koná so zlým úmyslom, prenasleduje ho bolesť. Ak sú myšlienky a činy človeka čisté, obklopuje ho šťastie ako tieň, ktorý ho nikdy neopúšťa.”

A zasa si uvedomme, že zákon rezonancie pôsobí v oboch smeroch – tak pozitívne, ako aj negatívne! Ak sa teda stále sústreďujeme na to, že nemáme dosť peňazí na zaplatenie účtov, čo sa asi stane? Nebudeme mať dosť peňazí na zaplatenie účov! Ale ak sa dostaneme do duševného stavu, kedy sme presvedčení, že peňazí bude dosť, i keď ich teraz veľa nie je, potom si tie peniaze do života pritiahneme – buď ako peniaze alebo ako nápad, ako sa k nim dopracovať.

Ale na to, aby zákon rezonancie zabral, potrebujeme ešte niekoľko zákonov, o ktorých nás nikdy neučili:

pav (2)

2. Zákon úmyselného tvorenia

Zákon úmyselného tvorenia (Law of Deliberate Creation) hovorí: “To, do čoho investujem myšlienky, začínam priťahovať.  To, do čoho investujem emócie, začínam priťahovať rýchlejšie.”

To, na čo myslím, môžem dostať. Keď na to myslím s túžbou, očakávaním a presvedčením, vtedy to dostanem.

Rozdiel oproti zákonu rezonancie je, že zákon rezonancie je ako bumerang – čokoľvek vysielame, to sa k nám vracia. Zákon úmysleného tvorenia vytvára istú vibráciu vedome, čiže nie sme otrokmi našich vibrácií, ale ich pánom.

Keď sme napríklad svedkami niečoho, čo v nás vyvoláva pocit spokojnosti, zvyšujeme svoju vibráciu a budeme vibrovať na vlne “šťastie”. Ak vidíme niečo, čo nás naštve, budeme vibrovať na vlne “zlosť”. A to, čo k nám príde, bude tá istá alebo veľmi podobná vlna. Budeme mať viac toho istého.

Ak nezapojíme zákon úmyselného tvorenia, sme len pozorovateľ. Máme istú realitu, podľa ktorej vibrujeme a podľa ktorej dostávame aj životnú odozvu. Ak máme dlhy, zistíme to a začíname myslieť “nemáme dostatok peňazí”. LOA nám ochotne prinesie viac toho, čím vibrujeme – a drží nás v uzavretom kruhu dlhov a nedostatku peňazí.

To značí, že LOA pôsobí automaticky – buď v náš prospech alebo proti nám.

Len čo začneme úmyselne tvoriť našu vibráciu, ako je to popísané vyššie, prerušujeme automatizmus pôsobenia LOA a začíname si cielene a úmyselne utvárať našu budúcnosť podľa toho, ako by sme ju chceli mať…

Snow-64-1

3. Zákon umožnenia

Tretí základný zákon je zákon umožnenia (Law of Allowing). Je to princíp najmenšej aktivity, princíp nulového odporu.

Existujú dva spôsoby, ako tento zákon začať uplatňovať. Prvý je dovoliť iným, aby boli takí, akí sú. Druhý je umožniť Univerzu, aby nám dodalo to, po čom túžime.

Poďme najprv na to prvé – umožniť ľuďom, aby boli sami sebou. Hovorme si stále dokola a nahlas:

Som, kto som.
A kým som sám sebou,
umožňujem ostatným, aby aj oni boli sami sebou.

Neexistujú dvaja ľudia, ktorí by boli rovnakí. Ak dokážeme “inakosť” toho druhého nielen tolerovať, ale aj akceptovať, vtedy žijeme zákonom umožnenia.

Ak sa zákona umožnenia nedržíme, tak veríme, že niekto by mal myslieť, cítiť, veriť a konať podľa toho, čo si my myslíme, že by “mal”. Tomuto sa hovorí mať perfektné predstavy a v našom živote tieto perfektné predstavy pôsobia veľa zla! Je to protiklad akceptovania iných – posudzovanie, a to je produktom hlboko zakoreneného strachu, že ak niekto iný myslí, cíti a koná inak ako my, je niečo s nami “v neporiadku”.

Posudzovanie je emócia nižšej úrovne a ak vezmeme do úvahy LOA, budeme si takto priťahovať do života viac negatívnych ľudí, okolností a situácií. Ak potrebujeme, aby všetci a všetko bolo podľa našich predstáv, aby sme sa cítili na svete dobre a oprávnení, nikdy nepocítime voľnosť. Toto je presný opak voľnosti – je to zajatie vlastnými predstavami. A navyše sa nám nikdy nepodarí donútiť celý zvyšok sveta, aby sa správal tak, ako “by sa mal”. Z tohto dôvodu začínajú vojny…

Pozrime sa na možný príklad. Pozeráte na niekoho, kto rozpráva pri jedení a hovorí s plnými ústtami. Miesto toho, aby ste ho nechali jesť tak, ako je zvyknutý, začnete pociťovať znechutenie a odpor k tomu človeku. Skutočne si prajete, aby sa zmenil alebo prestal aspoň robiť túto jednu vec (hovoriť s plnými ústami). Navyše sa obávate, že aj vy nevyzeráte pritom zrovna najctnostnejšie, keď to nekomentujete… A tam miesto toho, aby ste ho nechali byť sebou samým, beriete to osobne a dovolíte, aby vám to pokazilo náladu a obralo vás v konečnom dôsledku o vašu slobodu.

Zákon umožnenia je tiež jedným zo zákonov, podľa ktorých “šľape” tento vesmír. Sú večné, sú tu navždy. Sú univerzálne, preto sú platné všade. Sú absolútne, či sa nám to páči alebo nie. Ovplyvňujú náš život, či si to uvedomujeme alebo nie…

Ak Univerzum o niečo žiadame a máme pritom negatívne pocity, blokujeme zhmotnenie nášho priania. Práve naše negatívne pocity nám bránia dostať, čo chceme. Ak prestaneme odporovať, dostávame sa späť do stavu umožňovania, aby k nám pritekala všetka tá hojnosť, úspech, blahobyt, voľnosť, radosť či šťastie.

Už vidíte, ako sa jednotlivé zákony navzájom dopĺňajú a spolupracujú? Ovládať len jeden z nich je dobrý začiatok, ale až použitie všetkých súčasne nám prinesie život, po akom sme vždy túžili…

yosemite

4. Zákon dostatku a hojnosti

Štvrtý zákon sa volá zákon dostatku a hojnosti (Law of Sufficiency and Abundance). Hovorí: “Práve teraz máš v sebe všetko potrebné na to, aby si viedol život svojich snov.”

Hoci sme boli vovychovávaní do presvedčenia, že žijeme vo vesmíre nedostatku, pravý opak je pravda – žijeme vo vesmíre hojnosti! V tomto vesmíre máme nekonečné zásoby všetkých úžasných a dobrých vecí a skúseností. Je v ňom dosť pre každého! Vždy! Miesto toho sme si osvojili lož, že nie je dosť pre všetkých… Toto je lož nedostatku a obmedzení.

Pravda je, že máme absolútnu hojnosť a sme schopní vytvoriť si, čokoľvek potrebujeme. Žijeme v svete, kde z energetického a spirituálneho hľadiska máme neobmedzený prísun “vecí”.  Keď sme dostali život, spolu s ním sme dostali aj moc utvárať život tak, ako si zvolíme. A nikto nás o nič “neoberá”, ak má úspech v svojom vlastnom živote! Sme večné bytosti vo fyzickej forme; blaho a hojnosť sú základom nášho vesmíru.

Predstavy a predsudky zakorenené v nedostatku obmedzujú našu schopnosť bez námahy zhmotniť to, po čom túžime. Tento nedostatok nás mentálne kontroluje tým, že nás udržiava v stave túženia po tom, čo majú iní, alebo v stave snaženia sa byť lepší ako iní.

Väčšina z nás cíti, že čo sme, čo máme a čo robíme nie je “dosť”. To je obrovská lož! Už poznáme zákon rezonancie. Ak máme pocit, že nič nie je dosť dobré, tak budeme presne toto vťahovať do nášho života! Ak pociťujeme, že nie sme dosť významní, tak potom nie sme dosť významní. Ak pociťujeme, že nemáme dostatok, tak priťahujeme nedostatok.

Je na čase, aby sme sa pozreli na pravdu našej bytosti: my sme “dosť”. V tomto okamihu, ako to čítate, ste perfektní, úplní a kompletní presne v tej podobe, v ktorej momentálne ste. Pretože sme rozvíjajúce sa bytosti, vždy budeme túžiť po “viac”, ale ak k tomu začneme pristupovať z pozície “dnes nie je dosť”, nikdy sa nenaučíme pociťovať skutočný dostatok a preto čokoľvek zhmotníme, nebude nám dosť dobré!

Takže kedy bude “dosť”?
Kedy sa budeme cítiť spokojní?
Keď schudneme tých 5 kíl?
Keď budeme mať milión na účte v banke?
Keď budeme mať konečne ideálny vzťah?

Ako budeme vedieť, čo je “dosť”?

Ak stále hľadíme navonok, na okolnosti a situácie, aby boli viac “dosť” ako dnes, nie sme v “tu a teraz”  a neceníme si, čo práve máme! Ak sa budeme naháňať za vecami mimo seba, aby sme cítili, že máme “dosť” (mimochodom, krásne to popisuje pesnička I am… I said od Neila Diamonda), nebudeme nikdy pociťovať, že máme “dosť” – keďže Univerzum je nekonečne hojné, vždy tam bude ešte niečo, čo nebudeme mať… 😛

Ak vychádzame z pocitu, že všetko v našom živote, čo práve máme, robíme a sme, je dostačujúce, zmocní sa nás obrovský vnútorný pokoj. Ak pocítime vďačnosť za to, čo práve v živote máme, a súčasne sa budeme tešiť na všetko to, čo si ešte ideme zhmotniť, spoznáme dokonalú radosť.

Čo keby sme sa práve teraz mentálne a emocionálne naladili na hojnosť? Čo keby sme pociťovali, že máme dostatok? Že sme perfektní takí, akí sme? Ako to urobiť?

Buďme spokojní práve teraz. Nečakajme, že budeme spokojní niekedy v budúcnosti.

Položme si ruku na srdce a povedzme nahlas: “Som spokojný(á) s tým, čo mám. Moja láska, bezpečnosť a šťastie ku mne prichádzajú z môjho vnútra, zo zdroja môjho stvorenia, ako zdroj a zásobáreň pre moje vlastné tvorenie.”

Začnime s tým, kde sme práve teraz a čo máme práve teraz. Stanovme si ciele, viďme sa, ako sme ich dosiahli, a buďme rozhodnutí urobiť všetko, čo treba, aby sme ich dosiahli. Mám takú malú afirmáciu, ktorú na to používam – a opakujem si ju denne: “Som ochotná urobiť absolútne všetko, čo bude treba, aby som sa stala lepšou a mala lapšie – každý deň a každým spôsobom.” To ma núti využívať každú, i drobnú šancu na zmenu a nečakať, až sa predo mnou otvoria hradné vráta do nového života!

Zhmotnenie nastáva, keď sme uzmierení s tým, kde sa momentálne nachádzame, kým súčasne nás vzrušujú možnosti, ktoré sú pred nami.

vulkan copy

5. Zákon čistého potenciálu

Piaty základný zákon Univerza je  zákon čistého potenciálu (Law of Pure Potentiality). Tento zákon sa zakladá na poznaní, že naša skutočná podstata je čisté vedomie. Zdroj všetkého, čo je, je čisté vedomie, prípadne čistý potenciál (=možnosť), ktoré sa snaží vyjadriť samé seba pomocou rôznych foriem. (Ak je to zložité, nič si z toho nerobte, budeme sa okolo toho sústavne vrtieť ako pes za svojím chvostom.)

Keď si uvedomíme, že vedomie, ktoré hýbe našimi telami i dušami, je vedomie čistého potenciálu, rezonujeme na tej istej vlnovej dĺžke ako tá sila, ktorá zhmotňuje čokoľvek v našom Univerze. Všetko je možné a kreativita nepozná hraníc.

Zákon dostatku a hojnosti nás naučil, že Univerzum nepozná hraníc. Jeho potenciál (=možnosti) je neobmedzený. Jediné obmedzenia predstavujú naše vlastné strachy, pochybnosti, neistota, nedostatok viery, nedostatok dôvery alebo hociktorá iná nízkovibračná emócia.

Ak v živote pociťujeme obmedzenia, naše ego pociťuje strach a túži po veciach, ktoré ho “oslobodia” – peniazoch, prestíži, moci.

Čo sa stane, keď tieto veci odrazu zmiznú? Keď máme všetky tie peniaze, ktoré chceme – a odrazu o ne prídeme?

Naša sloboda bola podmienečná… Ak v svojej viere a v svojom vnútri vieme, že sme súčasť Univerza a že Univerzum nám poskytne všetko to, čo potrebujeme a kedy to potrebujeme, vtedy je náš potenciál (=možnosti) neobmedzený. Keď rezonujeme unisono s čistým potenciálom, neexistuje strach. Vtedy sme skutočne slobodní.

Ak sa chceme dostať do stavu čistého potenciálu my sami, potrebujeme si vytvoriť vzťah so Zdrojom a potom konať, akoby sme boli časťou tohto Zdroja. Preto je taká dôležitá pravidelná meditácia. Keď dovolíme sami sebe stíchnuť a len byť, vytvárame si spojenie so Zdrojom a s naším čistým potenciálom.

Keď cítime spojenie s Prírodou a vidíme tú úžasnú inteligenciu v každom jej výtvore a v každej živej bytosti, vtedy sa napájame na čistý potenciál. Sedíme a sledujeme západ slnka, počúvame padať lístie alebo žblnkať vodu, cítime vôňu kvetov… Všetko toto a oveľa viac je len prejavom čistého potenciálu.

Sme neobmedzení, poznáme len lásku, netreba sa ničoho báť, sme súčasťou čistého potenciálu. Všetko je možné, pretože nič nie je nemožné. Keď sme naladení na zákon čistého potencálu, sme ukotvení v svojom strede a cítime sa pokojní a v mieri so všetkým.

odstup

6. Zákon nezaangažovanosti

Šiesty základný zákon Univerza je zákon nezaangažovanosti (Law of Detachment). Hovorí: “Ak chceme získať čokoľvek vo fyzickom Univerze, musíme sa vzdať svojej naviazanosti na to.”

To neznačí, že musíme vytvárať veci, o ktoré nestojíme, alebo že nesmieme stáť o veci, ktoré zhmotňujeme! Spomeňme si: “náhodička” a “štístko” neexistujú… Ak chceme niečo, musíme použiť zákon rezonancie. A zákon nezainteresovanosti pôsobí v súčinnosti s ním a s ostatnými zákonmi.

Celé je to o dôvere. Keď sme v stave nazaangažovanosti, dôverujeme. Nebyť zaangažovaný na tom, či výsledok príde, znamená naučiť sa dôverovať.

A teraz slovná hračka o dôvere, ktorá sa po anglicky povie TRUST:  To Rely Unto Spirit Totally, čiže “totálne sa spoľahnúť na Spirit”. A Spirit je v tomto ohľade naše Univerzum, ktorým tu toľko mávame hore-dole.

Keď vieme, že Univerzum nám dá to, čo potrebujeme – nie nutne to, čo chceme, ako by to najradšej videl náš “egúšik” -, potom sa naučíme urobiť, čo treba, a ísť ďalej. Výsledok sa už sám o seba postará a dostaví sa. Kedy? V tom najvhodnejšom okamihu. A keď dôverujeme Univerzu, že vie, ktorý okamih je “najvhodnejší”, tak sa veci dejú ešte rýchlejšie, pretože si zaprajeme a “praceme sa z cesty” zhmotňovaniu. Ak blokujeme proces zhmotňovania našimi strachmi, nedôverou vo výsledok, neistotou alebo úzkosťou, vlastne znižujeme efektívnosť toku energie a odďaľujeme okamih zhmotnenia. Ak sa naučíme dôverovať, žijeme v múdrosti neistoty a neurčitosti, kde v každom novom okamihu vznikajú nové a nové príležitosti… Spomínate si na zákon čistého potenciálu? 🙂

A sledujete, ako zákony budujú jeden na druhom?

Nezaangažovanosť je iný spôsob umožnenia. Keď skombinujeme naše úmysly a neangažujeme sa do výsledku, začínajú sa naše túžby zhmotňovať.

To neznamená, že by sme nemali stanovovať ciele a robiť opatrenia na ich dosiahnutie. Zákon úmyselného tvorenia, sila zámeru a zákon nezaangažovanosti spolupracujú pri zhmotnení našich túžob. Ak k naším cieľom a túžbam pristupujeme cez zákon nezaangažovanosti, zostávame pružní a plní dôvery, keď nám Univerzum prinesie niečo, čo s nami rezonuje, ale my sme to neočakávali. Nezaangažovanosť nám umožňuje zostať otvorení a umožniť Univerzu, aby nám donieslo niečo možno ešte lepšie, niečo, čo sme ani nepovažovali za možné…

cicavrana

7. Zákon polarity

Siedmy základný zákon Univerza sa volá zákon polarity (Law of Polarity) a hovorí: “Jednota je množina najmenej dvoch.”

V dualite tejto hmotnej reality má všetko svoj protiklad. Polarita predstavuje dva extrémne aspekty jednej a tej istej veci. Napríklad “teplota” má dva póly: teplý a studený. Teplota je tá istá “vec” a prejavuja sa cez “veci”, ktoré sú rozptýlené medzi dvomi extrémami (=pólmi): teplý a studený. Mieru vzdialenia od týchto pólov meriame v stupňoch a priradenie k jednému z týchto dvoch pólov je podmienené individuálnym vnímaním toho, čo je “teplý” a čo “studený”. “Teplý” a “studený” značia pre rôznych ľudí rôzne veci – rovnako ako bohatý a chudobný, láska a nenávisť, dobrý a zlý, …

Čo je dôležité pri zákone polarity je pochopiť silu transformácie. Tým, že zmeníme svoje vnímanie a svoj následný postoj, dokážeme zmeniť naše prežívanie niekoho/niečoho zo “zlý” na “dobrý”. “Dobrý” sa pre nás stáva novou realitou. Ak sa budeme orientovať na vyššievibračnú energiu v tomto transformačnom procese, nahradíme ňou tú nižšievibračnú. Zo “zlého” sa stane “dobré”. Keď urobíme nejakú podobnú  voľbu, dostaví sa automaticky pôsobenie zákona príčiny a následku – ako seješ, tak žneš – v závislosti od toho, akú voľbu sme v danom okamihu urobili… Môžeme takto svoju vibráciu buď zvýšiť alebo znížiť – v závislosti od toho, ako sme volili.

Je v našej moci meniť postoje a vnímanie vecí. A touto zmenou začíname zhmotňovať život, ako by sme ho chceli mať.

Iným príkladom zákona polarity je fyzické a metafyzické.  Fyzické je to, čo vidíme, počujeme, cítime dotykom, chutnáme a voniame. Metafyzické je všetko, čo vnímame cez pocity, emócie či energiu. Ak chceme zhmotniť to, čo sme si predsavzali, musíme mať pokrytú tak fyzickú ako aj metafyzickú stránku veci. Fyzická časť v nás potrebuje konať, aby sa veci diali, a metafyzická časť potrebuje urobiť svoju energetickú “domácu úlohu”. Keď oboje skombinujeme, dostávame to, po čom túžime.

Preto veľa ľudí, čo videli film The Secret, je z neho nakoniec sklamaných a nedôveruje jeho obsahu. Aby sa veci diali, musíme urobiť tak fyzické, ako aj metafyzické prípravy. Až potom sa veci začnú zhmotňovať…

188 thoughts on “Sedem základných zákonov Univerza

 1. 🙂 Ja momentálne “prežviakavam” zákony 4, 6 a 7. Ten posledný chápem a beriem, len ešte presne neviem, “ako na to”, 6 chápem, ale nedodržiavam, ale so 4 mám nekonečný problém… Som z tých, čo vyrastali v predstave “nedostatku”! 😥

  Páči sa mi

 2. Ja mam najvacsie problemy asi s 3 a 5 a v kazdom nejake trhliny, ale netreba byt preto smutny ! Nasmerujem energiu do niecoho pozitivneho a zacnem sa tomu venovat. To ako rozmyslam teraz ovplyvni moju buducnost.

  Páči sa mi

 3. Skvelé! Dávnejšie som čítala knihu od Marlo Morganovej : Posolstvo od protinožcov. Spomenula som si na pocity, ktoré som vtedy mala. Skutočne máme absolútne všetko…prajem nám dostatok viery tomu uveriť! 🙂

  Páči sa mi

 4. Je umenie byť bdelý v tom, čo chcem (subjektívne), pretože to, čo chcem nemusí byť to, čo potrebujem (objektívne). Aj preto sa niekedy chcenie nezhmotní – niekto to vníma ako trest, ujmu …, ale s prihliadnutím na Vyšší princíp je to v konečnom dôsledku odmena, ochrana 😉
  Ja mám vo zvyku prosiť takto : Bože, prosím, daj mi všetko, čo potrebujem a ak je to aj vôľa Tvoja, daj mi aj to, čo chcem.

  Páči sa mi

  • Boh nemá vôľu, Boh JE vôľa. Resp. jeden z jeho “prejavov”. …to MY môžme mať vôľu, tým pádom (byť sú)časť Boha…
   Inak pekné slová, čo píšeš, múdre.

   Páči sa mi

 5. Ten prvý poznam aj ešte pod inym nazvom – Zákon schvalnosti 😀
  Čo sa týka LOA narazil som ešte na jeden zaujimaví komment 🙂

  Existují lidé, kteří tohle studují – dr. James Hart, jeden z největších mozkových badatelů na světě toto vše prozkoumával a byl schopen vidět, že tyto věci se opravdu dějí a můžou být vědecky testovány, zatímco probíhají – testují proces tvoření. Můžete tvořit vašim MOZKEM nebo vašim SRDCEM, ale mezi tím je velmi velký rozdíl. Většina lidí na Zemi tvoří svým mozkem. Pamatujete si na to DVD, které nedávno vyšlo? The secret / Tajemství se to jmenovalo.
  Nabádají všechny k tomu – dělej tohle, tamto, tohle a toto a můžeš mít všechny peníze, které chceš a všechno ostatní. Jenomže cokoliv vytvoříte svým mozkem – mozek je polarizovaný instrument: levá strana / pravá strana; mužský prvek / ženský prvek, tak dostanete úměrnou protikladnou tvorbu přicházející zezadu, kterou nevidíte. Takže cokoliv vytvoříte, pak stejně dojdete k tomu, co nechcete a funguje to i naopak. Pokud takhle vytvoříte něco zlého, stvoříte i něco dobrého. Není to, jako když tvoříte svým srdcem. Srdce má jeden pohled, ne dva.

  Tým som nechcel poukazať na to že by LOA nefungovalo ale pozor na to aby ste tvorili srcom….
  čo si o tom myslite vy ? 🙂

  Páči sa mi

  • Myslim ze je to zaujimave ale fakt neviem comu mam verit 😀 Na myslenie pouzivame mozog ktory zobrazuje len to co moze vnimat cize siroke spektrum reality nevidime. Clovek je vraj velmy inteligentna a vnimava bytost ne ? Podla mna je to absolutna degradacia vedomia spolu s celou zvieracou risou. Bakterie a nerasty uz ani nehovorim. Oko bolo napr. vytvorene na vnimanie iba urciteho obrazu. Keby som chcel vidiet vsetko tak oko a cloveka vobec nepotrebujem. Je to ako by som bol v strede miestnosti a mal 360 stupnovy pohlad a zmyslym si ze sa budem pozerat na gaucovku iba cez biliontinu stupna cez mikroskop ktory je zahmleny a ma sietovku. Strcime si tam pandrlaka ktory sa cez to pozera a vidi taku figu z reality 😀 Priestor existuje tiez iba na rozdelenie veci. Mozno su vsetky pokope iba ako subor nekonecnych informacii co vsetko moze byt. Nemusia byt ani vyjadrene ani nikde zaznamenane. Proste su ako zaklad a nekonecne sa mozu kombinovat. Kruh je tak dokonala vec. Keby neexistovala ani jedna vec ktora by mohla vnimat kruh tak by bol proste len nevyjadreny. Jeho existencia nemoze byt znicena. Matematika sa napriklad zacina az porovnavanim a rozdelovanim veci. Zacnu nam davat zmysel ak ich porovnavam. Kruh ma 360 stupnov lebo sme si urcili stupne na branie pomeru napriklad k strane trojuholnika a podobne. Kazda vec obsahuje spojitost s nejakou inou lebo patria do jedneho celku. Stvorec a kruh su dva rozdielne tvary a predsa sa uhly rovnaju 360 stupnov. Trojuholnik zas presne polovica. Vsetko je castou niecoho ineho vetsieho. Toto su len zakladne tvary. Pri vetsich veciach a mnozstvo velicinach to len graduje ale podstatu si to zachovava tu istu. Ludsky mozog bere vacsinu veci ako samozrejmost a nedava si otazku preco.

   Páči sa mi

  • MecGyver,
   po prečítaní Tvojho príspevku som si spomenula na toto :

   Profesor na univerzite polozil svojim studentom otazku:
   – Je vsetko co existuje stvorene Bohom ?
   Jeden zo studentov nesmelo odpovedal :
   – Ano je to stvorene Bohom
   – Stvoril Boh vsetko? – spytal sa profesor
   – Ano, pane! – odpovedal student.
   Profesor sa teda spytal:
   – Ak Boh stvoril vsetko, to znamena ze Boh stvoril aj zlo, ktore existuje. A vdaka tomuto principu, nasa cinnost urcuje nas samotnych, Boh je zlo.
   Akonahle to pocul student tak stichol.
   Profesor bol sam so sebou spokojny.
   Zrazu zdvihol ruku iny student :
   – Pan profesor mozem Vam polozit otazku ?
   – Samozrejme, – povedal profesor.
   Student sa postavil a spytal :
   – Existuje chlad ?
   – Co je to za otazku, samozrejme ze ano, tebe nikdy nebolo chladno ?
   Studenti sa zasmiali otazke spoluziaka, ale ten pokracoval :
   – V skutocnosti pane chlad neexistuje , v sulade so zakonmi fyziky je v skutocnosti chlad iba nepritomnost tepla. Cloveka a predmety mozeme popisat a urcit ich energiu na zaklade pritomnosti, alebo vytvorenia tepla, ale nikdy nie na zaklade pritomnosti ci vytvorenia chladu. Chlad nema svoju jednotku v ktorej ho mozeme merat. Slovo chlad sme si vytvorili my ludia, aby sme popisali to co citime v nepritomnosti tepla.
   Student pokracoval :
   – Pan profesor, existuje tma ?
   – Samozrejme ze existuje – odpovedal profesor.
   – Znovu nemate pravdu , tma tak isto neexistuje. V skutocnosti je tma vdaka tomu ze je nepritomnost svetla. Mozeme skumat svetlo , ale nie tmu. Svetlo sa da rozlozit, skumat luc za lucom , ale tma sa zmerat neda. Tma nema svoju jednotku v ktorej ju mozeme merat. Tma je iba pojem ktory si vytvorili ludia aby pomenovali nepritomnost svetla.
   Nasledne po tom sa mladik spytal :
   – Pane existuje zlo ?
   Tentokrat profesor neiste odpovedal :
   – Samozrejme, vidime to kazdy den, brutalita vo vztahoch, medzi ludmi, trestne ciny, nasilie, vsetko toto nie je nic ine ako prejav zla.
   Na to student odpovedal :
   – Zlo neexistuje , pane. Zlo je iba nepritomnost dobra, teda Boha. Zlo je vysledok nepritomnosti bozskej lasky v srdci cloveka. Zlo prichadza vtedy ako ked prichadza tma, alebo chlad – teda v nepritomnosti svetla a tepla.
   Profesor si sadol.
   Ten student bol mlady Albert Einstein.

   Všetko so všetkým súvisí nielen v ezoterike, aj keď to nemusí byť zjavné hneď 🙂

   Páči sa mi

  • Citim, že to máš prežité a dozrel si cez náročnosť sebapoznania z /mozgu ,hlavy, ega/do SRDCA, alebo si sa – BYŤ V SRDCI – narodil a bol nápomocný hľadajúcim.
   Krásna prítomnosť.

   Páči sa mi

 6. No helar tak tu už asi nebude treba toho veľa urobiť, už len sa “znovu narodiť ”
  ak ste všetci toto dokonale pochopili, tak pochopíte aj zákon najvyšší, ZÁKON MENTALIZMU a to že celý vesmír je jedna myseľ. Tak že na domácu úlohu každý 100 x prečíta a zapametá si zákony . TAK ČO Helar tak som boh alebo nie som boh hi hi 😛

  Páči sa mi

  • domácu úlohu som síce ešte nestihla urobiť 100x, ale myslím si, že boh si aj nie si presne v takom istom pomere ako i my ostatní bohom sme aj nie sme, lebo všetko je jedno a jedno je všetko 😉

   Páči sa mi

   • Vidíš už si neveríš, sám Kristus hovoril “ste bohovia” asi je lepšie niekoho stiahnuť dole, ako pochopiť svoju božskosť a odpustenie si .. hi hi hi 😀

    Páči sa mi

   • ja si verím, ale pozerám sa na to tak, že dospelým bohom sa v plnom rozsahu staneme až keď s ním splynieme – rozplynieme sa v Jednote a teraz sme “len” na ceste k Bohu, lebo sme jeho deti alias nedospelí bohovia 🙂

    Páči sa mi

   • Hehe, nedá mi… Nie sme jeho “deti”, sme súčasť jeho vedomia a keby nie každého jedného z nás, tak jeho vedomie má “diery”… Takže či sa nám to páči alebo nie, v každom jednom okamihu našej existencie sme jeho súčasťou – a teda ním/tým/čímkoľvek… Toť moje najnovšie poznanie 🙂 …

    Páči sa mi

   • tu má helar pravdu ,sme ním, VŠETKÝM a ten, kto toto tajomstvo pozná
    sa stáva vedome ním, hi hi 😀 vlastne sme vyjadrením božskosti…samej 😛

    Páči sa mi

   • Ahoj boh Čikitet,
    ja by som si želala, aby sme všetci uskutočňovali skutky na základe svojich myšlienok a slov a pritom v súlade s Bohom 🙂

    Páči sa mi

   • Čikitet, veď ja o Tebe nepochybujem 😉 a to moje želanie bola len taká poistka pre všetkých a pre všetky prípady 🙂 a samozrejme, by si urobil to, čo by si urobil, lebo náhody neexistujú … Si tvorca reality a ja tiež 🙂

    Páči sa mi

 7. …pre mňa je úžasné,že práve niekoľko dní sa “vŕtam” v takýchto a podobných myšlienkach… prídem sem pozrieť a BUM!!!…. samé nové doplňujúce informácie… synchronicita?,či ako sa tomu nadáva? 🙂 ……ĎAKUJEM 🙂 …a mám sa opäť v čom vŕtať 🙂 … vo mne dosť rezonujú aj niektoré myšlienky z http://www.matrix-neo.cz/ ….. a E-verziu The Secret najdete tu: http://www.myinfo.sk/DOWNLOAD.htm …keď si odmyslím príliš komerčné šatičky DVD aj knihy, sú tam pre mňa skutočne veľmi zaujímavé poznatky…..

  Páči sa mi

 8. Už veľmi dlho pracujem na svojich pocitoch,ale dokopať ich,aby sa prejavili tým správnym spósobom ? Aj ja mám najväčší problém so 4,ostatné síce na vedomej úrovni chápem(aspon si to myslím),ale dostať ich do svojho podvedomia neviem.Mojím odvekým kameňom úrazu je nízka sebadóvera.

  Páči sa mi

 9. Zaujimavy clanok, dakujem. Tesim sa, ze sa uz aj helar dala na LOA, budem mat kde chodit odkukavat 🙂 Ja som si ho sice preformuloval na “Sedem základných zákonov LOA” a jeho prvy zakon na “Zákon príťažlivosti/rezonancie”, ale v podstate to je jedno, mne to takto len viac logicky sedi. Dost si mi pomohla zorientovat sa v LOA tym, ze si v nom zdoraznila a vysvetlila slovo rezonancia, lebo mi nesla do hlavy celkom podstata pritahovania. Viem, ze netreba vo vsetkom hladat logiku, podstatne je, ze to funguje, ale predsa. Potesi, ked si viem nieco aj vysvetlit, hoci svojskym sposobom, hoci riskujem, ze mozno blbo. Super priklad s tymi 2 rezonujucimi ladickami v inom clanku. Tam mi doslo, ze v podstate mozno ani nejde o doslovne pritahovanie, ako rezonovanie. Staci zacat rezonovat so zdrojmi toho, co chcem a zacnu ku mne prichadzat, sirit sa ich vlny (prichadzaju=pritahuju sa?), silneju, vyplnaju prazdny priestor, az sa dana vec zacne prejavovat v mojej realite. V podstate sa zdroju otvori, akoby novy kanal na expanziu, ktory bol dovtedy zapchaty inymi, rusivymi frekvenciami. Takze, co to vlastne je, pritahovanie, alebo expandovanie? Alebo nebodaj nebranenie prirodzenej rozpinavosti? 🙂

  Ja som mal zatial v hlave 2 zakony vesmiru: hlavny “Zakon rovnovahy” a od neho odvodeny “Zakon pritazlivosti”. Vysvetlenie – moja nenaplnena tuzba vytvara vo vesmire nerovnovahu a vesmir, ktory nerovnovahu nema rad, sa ju snazi naplnit, v podstate ju zlikvidovat. Mozno je to totalna blbost, ale bavi ma takto konstruovat. A kedze sa nerad zakona rovnovahy rychlo vzdavam, takze sa ho budem asi chvilu snazit este nejak domontovat do tychto “helarinych” zakonov, alebo naopak. Pomozete s tym niekto? 🙂

  Páči sa mi

   • Neviem. Popis sedmicky zatial asi dobre nechapem. Bud je to nejake, mne menej zrozumitelne popisanie rovnovahy, alebo nas to ma naviest k uzitocnemu preramcovavaniu reality. V zmysle “je pohar dopoly prazdny alebo plny?” Vidme ho ako chceme. V podstate to iste, co popisala nizsie moonica v diskuii. Obe vysvetlenia mi davaju pre LOA zmysel.
    Len rozmyslam, ci 7 nebolo myslene este nejak inak, ci mi nieco neuslo. Ak je to len o preramcovavani v nasej hlave, tak mi to nepride na zakon. Ak je to o rovnovahe, chyba mi v tom “vykonavacia vyhlaska”. Nejaka aplikacia do praxe.

    Páči sa mi

 10. Paradny clanok, dakujem, vela som si z neho zobral k srdcu :). Chcel by som sa vyjadrit k tomu Bohu, je to presne tak ako vravi Helar, sme sucastou jeho vedomia, cize sme ”Boh”. Da sa to zobrazit napr. na ”horiacom ohni”, z ktoreho vylietavaju male ”iskricky”, v tomto pripade ”ohen” je Boh, my sme ”iskricky” :). Sme nic ine ako sucast nekonecneho vedomia, cize Boha, sme jeho ”ocami”. Uz aj stari indiani a druidi tomu chapali, indiani to nekonecne/velke vedomie(Boh) nazyvali Waken Tanka(The Great Spirit), vedeli, ze su jeho sucastou, a ze ked pride cas, tak sa navratia do Waken Tanky :). Proste nadhera ako vsetko so sebou suvisi, nic nieje vynechane, vsetko je kompletne, harmonicke, totalne vybalancovane 🙂 .

  Páči sa mi

 11. Ahoj Helar, študujem tieto stránky už nejaký čas, dali mi veľa a ďakujem za to tebe, aj ostatným.
  Teraz sa potrebujem trošku poradiť. Ak som dobre pochopila polaritu zo 7. zákona, tak stačí pridávať alebo uberať intenzitu a tak sa posúvať od – k + na “stupnici” studený – teplý, zlo – dobro, nenávisť – láska….Ale zmiatol ma komentár MecGyvera, kde sa píše o mozgu. Ako môže vzniknúť úmerná protikladná hodnota toho čo tvorím ?( viem, že je tam zmienka o tom, že to platí pre mozog ale pre srdce nie). Trochu ma to vyľakalo, pretože ak vytváram niečo pozitívne a zároveň, či chcem alebo nie, vzniká také isté množstvo negatívneho, tak po prvé sa mi to nepáči 🙂 a po druhé tomu nerozumiem. Ak idem po “stupnici” hore dolu, nemôžem byť na jej dvoch miestach naraz. Alebo pre mozog platí jedno a pre srdiečko druhé?

  Páči sa mi

  • w.shaula,
   zaujímavá úvaha, ja mám pocit, že ak vychádzame z predpokladu, že všetko so všetkým súvisí, tak napr. posun intenzity na stupnici svetlo-temno by sa mohol prejaviť aj tak, že pridaním na intenzite svetla sa zároveň uberie na intenzite temna, lebo spolu súvisia a vzájomne reagujú a výsledok ich vzájomnej existencie by mal byť ten, že svetla bude viac ako temna – svetlo presvetlí temno …

   Páči sa mi

  • a ešte k tomu mozgu a srdcu, ja to vnímam tak, že mozog je síce častý nástroj tvorenia, ale efektívny je iba vtedy, ak zapojíme do procesu tvorenia aj srdce, takže mozog by v procese tvorenia mal mať vedenie v srdci – akoby mozog bol nástroj a srdce bolo bytosťou, ktorá nástroj používa …

   Páči sa mi

 12. Tak, a teraz ja (a asi málo šetrne): Nie všetko, čo je na internete (vrátane týchto stránok 😆 ) je stelesnená múdrosť… Neviem, prečo pletú mozog do LOA. LOA prebieha na celkom inej úrovni ako mentálnej. Prečo? Lebo je to prostredie pre našu existenciu, kým náš mozog je len jedna zo súčastí našej momentálnej existencie… Savve? To je ako porovnávať správanie oceánu so správaním pohára vody, a to ešte navyše destilovanej a denaturalizovanej a dešpiritizovanej a neviemakej ešte. (Svätenej.)

  Dôležité je, či na Univerzum nazeráme ako na finitnú (=konečnú) alebo infinitnú (=nekonečnú) vec. Ak je Univerzum finitné a rozdelené na jin a jang, pozrite si tento obrázok a povedzte, čo sa stane, ak čiernu alebo bielu zväčšíte? Radšej už vopred odpoviem: je to nemožné. Ak zväčšíte čiernu časť, zvyšok bielej sa musí niekam posunúť – čiže vytlačí časť čiernej… Tomu sa hovorí dokonalá rovnováha a funguje len vo finitnom, uzatvorenom systéme. (Ja som až donedávna bola zástancom tohto presvedčenia.)

  Iné je to, ak Univerzum berieme ako infinitné. V infinitnom Univerze nemajú veci hodnotu “biele” a “čierne”, ale len podstatu, z ktorej “biele” a “čierne” sú dva protipóly. Takže nech máme čokoľvek, vždy máme niečo, čo sa pohybuje v nejakej vzdialenosti medzi pólmi A a B. Nič netreba zväčšovať, nič netreba zmenšovať, pretože všetko je v každej chvíli rovnako prístupné pre každého – záleží len od toho, ako si veci budeme interpretovať! Nič sa neposúva – všetko je.

  Takže infinitné Univerzum už nepracuje s polaritou/dualitou, s ktorou pracuje náš finitný časopriestor. Nie je rozdiel medzi “srdcom” a “rozumom”, pretože oboje je niekde na osi, ktorá sa nazýva “tvorenie”. A preto “tvorenie” má nespočetné množstvo prejavov a je pre každého individuálne (=vnímané individuálne), ale súčasne pre všetkých spoločné (=princíp, na ktorom “frčí”, sa vždy opakuje s inými “dátami”).

  Nemyslím, že som to príliš osvetlila… ale rozhodne som dodržala tradíciu nekonečných komentárov! 😛

  Páči sa mi

  • helar,
   snažím sa sledovať stopu finitné a infinitné Univerzum v spojitosti s jednoduchým 😉 symbolom Tao a motám sa práve v tom “jednoduchom” symbole, lebo v podstate sú tam 2 tatovia(Otec,Jang) a 2 maminy(Matka,Jin). Väčší/Vyšší/Horný a menší/nižší/Dolný a Väčšia/Vyššia/Horná a menšia/nižšia/Dolná, takže Tao, Nebo – Zem a ako Hore, tak aj Dole.
   2 alebo 4 vytvárajú 1 … akoby finitné časti vytvárajú infinitnú Jednotu – Neobmedzená Nekonečná Jednota v sebe obsahuje všetko (aj obmedzené konečné) 🙂

   Páči sa mi

   • Moonica,

    “lebo v podstate sú tam 2 tatovia(Otec,Jang) a 2 maminy(Matka,Jin)” Nemtudom, ako by povedali na juhu Slovenska. Symbol jin-jang pozostáva z dvoch “zatočených” polovíc: bielej, “mužskej”, aktívnej (jang) a čiernej, “ženskej”, pasívnej (jin). Každá má v sebe bodku opačnej farby, teda neexistuje “absolútne” jin alebo jang, ale každé má v sebe zárodok svojho protikladu. Takže mne tam chýba ten “otec” a tá “matka”.

    Tao ako také je niečo (napr. Zdroj), čo vytvorilo Wu Chi – Vedomie/Univerzum. Wu Chi premietnutím seba do polarít vytvorilo Tai Chi, teda symbol jin a jang. Kombináciou protikladov jin a jang vzniká všetko ostatné v hmotnom svete. Taoizmus hovorí: Tao vytvorilo Jedno, Jedno vytvorilo Dve, Dve vytvorilo Tri a Tri vytvorilo 10.000 veci (=po čínsky “všetko”). Čiže menej filozoficky: V Ničom sa prebudilo Vedomie a tak sa Nič stalo Niečím. Vedomie sa premietlo, aby sa mohlo skúmať (=Dve), začalo so sebou interagovať a vytvorilo Zdanie separácie (=Tri, styk medzi jin a jang, ktorý má vlastnosti oboch) a zdanie separácie začalo tvoriť celý hmotný svet.

    V podstate ide o 2 póly vedomia a ich “interfejs”, ktorý má vlastnosti oboch a je v ňom umiestnený priestor našej existencie.

    P.S. o 5 minút: Ešte k tomu finitnému a infinitnému Univerzu. Finitné Univerzum vnímame na úrovni Tai Chi. Ak ideme o krok vyššie (Wu Chi), tak prestávajú mať polarity význam, pretože sú len aspektom (“zkradlovým obrazom”) toho jedného – a Univerzum sa stáva menej finitným. Neviem, či je už v tejto etape “infinitné” – ale to súvisí s tým, že ja som vždy brala Univerzum ako “finitné” a budem sa musieť od toho odučiť, čo chvíľu potrvá. Ale dnes som už začala: cestou na poštu sme sa s mamou rozprávali a mňa napadlo: “vlastne hovoríš sama so sebou”. A potom ma napadlo, keď som pozrela na cestu: vlastne kráčaš sama po sebe. Vlastne aj ten kretén sused je tvojou súčasťou – priznávam, menej vydarenou, ale predsa len… Bola to haluz. Ešte si na to len zvykám 😛 …

    Páči sa mi

   • helar,
    aj ja som doteraz vychádzala z vysvetlenia Tao v tom duchu, ako si tu napísala aj Ty, ale po prečítaní Tvojho komentára o finitnom a infinitnom Univerze som to zobrazenie zárodku jin v jangu spolu so zárodkom jang
    v jine videla z iného uhla … jang-otec, jin-matka, zárodok jin v jangu-matka, zárodok jang v jine-otec.

    Páči sa mi

  • Ták a teraz ja..hi hi :d
   Poznaj, Ó človeče, že celý vesmír je usporiadaný. Len Poriadkom si v Jednote so VŠETKÝM. Poriadok a rovnováha sú Zákonom Vesmíru. Nasleduj ho a budeš v Jednote so VŠETKÝM
   To značí 😕
   ak kývneš na jednú stranu rovnako kývne naopak v (či v dobrom či v zlom)
   takto nás vlastne zákon udržiava (trestá,odmeňuje)
   čím ostrejšie svetlo tým ostrejší tieň
   preto je to o snahe udržiavať rovnováhu lebo každú nerovnováhu cítime
   ako zlo (popálenie,podchladenie) 😀

   Páči sa mi

  • Veci sa menia podla uhlu pohladu.Vesmir je taky ako nanho nazeras.Ty to vidis na osi, niekto zas inak. V inych svetoch nemusi existovat zrak,hmat,chut,priestor a tiez mozu byt velmy zaujimave a omnoho pestrejsie ako nasa zem. Ved aj slepy clovek od narodenia si nevie predstavit ake je to vidiet. Moze si predstavit iba to co dosial pozna. Tmu si uvedomis az ked uvidis svetlo. Mozog je v tejto veci dost dolezity. Spracuvava 5 zmyslov ktore odrazaju z tejto nekonecnej reality 5 vnemov ktore sme schopni zachytit a pomocou nich mozme opisovat iba to co pozname. Tieto vnemi maju podobnu frekvenciu a spolu suvisia preto ich ma vacsina zivocichov na tejto planete. To iste plati pre fyzicke telo ktore moze reagovat len s tym co je na podobnej alebo pribliznej baze. A teraz problem s dobrym a zlym. Dobro pre mna sa niekomu inemu moze zdat ako zlo. Lebo to vidi proste inak z ineho pohladu a ma ine hodnoty. Hladat pravdu je tu zbytocne. Futbalista dal gol. Co sa stalo ze je taky stastny ? V jeho hodnoteniach urobil skok,je stastny s tim co prave dokazal. S obycajneho podnetu dokazal ziskat obrovsku euforiu stastia. Kazdy je strojcom svojho stastia. Keby ziskal priemerny clovek hodnoty chudeho azijskeho chlapca tak zije v radosti cele mesiace kym si nezvykne na to ze su aj lepsie veci. Vzdycky hodnotime s tim co mame. Ked zijeme v blahobyte tak su pre nas bezne veci zle a nechceme ich. Najstastnejsi clovek na svete je ten co vidi to co ma a nie to co nema. Mamka mi dnes hovorila o jednom chlapcovy z triedy ktoremu dala kolace z oslavy na domov pretoze je z velmy chudobnej rodiny. Ja so sestrou sme ich nechceli a ani sme ich vobec nejedli na nas vkus proste nechutnali moc dobre,proste by to vyschlo 😀 Mamka mi potom opisovala aky bol ten chlapec rad ze dostal tie kolace. Cely den si ich nosil zo sebou a popapkaval si to. Dokonca sa raz na obedoch spytal co je to biele na babovke. Ten chlapec nepoznal cukor. V ich rodine sa proste nepouzival. Clovek dosiahne svoj sen a co potom ? dosiahne dalsi a dalsi. Treba si uvedomit co mam teraz. Ja som chudobny pomere k tomu a toto je zas inak k pomere k tomu. Toto ma strasne boli a predtim ma to nebolelo. Takto sa budem len ustavicne trapit. Ked citim bolest netreba sa ju snazit zamaskovat,ignorovat ani pretvarat kto ide proti bolesti ten ju len posilnuje. Bolest neni sama o sebe zla. Potrebuje nas nazor na nu. Ma nas upozornit ked mame nieco poranene alebo ked je s nami nieco zle. Vsetko zle je na nieco dobre 😛

   Páči sa mi

 13. moonica ďakujem,
  chaos je na ústupe, mozog ako nástroj a srdiečko ako bytosť sa mi páči. Ja si viem niekedy aj tie najjednoduchšie veci skomplikovať tak, že sa v nich potom strácam.

  Páči sa mi

 14. Helar,
  niečo mi prebleslo hlavou a spýtala som sa na to. Myslím, že je lepšie nechať sa vyviesť z omylu ako sa tváriť, že mi je všetko jasné. Po tvojom komentári sa mi zahmlilo pred očami a už som sa stratila celkom. 🙂 snaď sa tým prehryziem. A keď ťa moja nevedomosť nahnevala, tak sa ospravedlňujem.

  Liked by 1 person

 15. To je síce všetko pekné, len škoda, že mi to nedáva odpoveď na praktickú otázku “Ako pozerať na zákon 7 (polarita) v súvislosti s LOA?”. Takže 7 zatiaľ presúvam hore nad ostatné, premenúvam ho na Zákon rovnováhy, pridávam mu príznak “hlavný” a ostatné mu podriaďujem, dúfajúc, že sa od neho dajú odvodiť 🙂
  – Prvé 2 sú v podstate jasné, rovnováhe napomáhajú priamo, odvodil som si to vyššie. Prvému (o rezonancii) naviac napomáha naša vizualizácia a druhému (o tvorení) naša imaginácia.
  – Tretí (o umožnení) môžme spojiť s prvým, lebo ak neumožňujem, nedokážem ani rezonovať, budú sa mi do čistej rezonancie stále pliesť “iné” frekvencie a potláčať ju.
  – Štvrtý (o hojnosti) mi súvisí s rovnováhou priamo a aj s nekonečnom. Aby mohla byť rovnováha, musí existovať nekonečno, čiže aj hojnosť všetkého, inak by bolo po rovnováhe.
  – Piaty (o čistom potenciáli) je asi kapitola sama o sebe. Helar ho pekne načrtla v inom článku o LOA, za pomoci atómov a kvantovej mechaniky, ktorú som si pozrel inde. Neviem kde ho zatiaľ zaradiť v rámci “stromu”, pasuje mi akoby ešte nad Zákon o rovnováhe, alebo paralelne s ním. Nebyť jeho, nepotrebujeme snáď ani rovnováhu a vedieť ho efektívne využívať, nepotrebujem “špajzu”. Zatiaľ ho ponechám bokom.
  – Šiesty (o umožnení) je inými slovami tretí, ani nejdem rozoberať. Ale je pekné vedieť, že existuje a ako funguje.
  Takže som si to tu kvôli zjednodušeniu zredukoval na 2 zákony: O polarite/rovnováhe a O čistom potenciáli. Ostatné sú akoby ich nevyhnutnou podmnožinou. No super, a som zase tam, kde predtým. Mám 2 nezávislé zákony, veriac (ako súčasní fyzici), že musí existovať 1 univerzálny, z ktorého sú všetky ostatné odvodené 😦 Akorát, že oni to volajú Teória relativity a Kvantová mechanika. To sa fakt tej duality nedá zbaviť? 🙂 Možno ani nie, keď prvý hovorí práve o nej 🙂

  Páči sa mi

 16. Princíp polarity v živote:
  Ak chcete zmeniť svoju náladu alebo mentálny stav, zmente svoje vibrácie KYBALION
  To znamená ak vás niečo hnevá, sústredte sa na to, čo vám pôsobí radosť.
  Čiže sa sústredíte na opačnú polaritu vášho mentálneho stavu ..hi hi 😀
  tým vyvážite svoje reakcie… 😕

  Páči sa mi

 17. princíp polarity je vlastne praktický princíp,je to nástroj pre život mága,pre manifestáciu,uzdravenie a praktizovanie božskej mágie. Máme tri roviny
  hmotná ,mentálna, duchovná, niet medzi nimi rozdielu okrem toho že kmitajú na rôznych frekvenciach . Tento princíp hovorí o tom že všetko má svoje krajnosti.
  Čiže dve polarity tej istej roviny horúco( Infra Červené vibrácie) zima (ultra fialové vibrácie )Severný a južný pól, ak sa stretnete s jednou vecou nájdete aj opak.
  Všetko je duálné ,všetko má póly,všetko má dvojice protikladov,rovnaké a predsa rozdielne je to isté.Protiklady sú vo svojej podstate totožné ,líšia sa len svojim stupňom. Každá krajnosť sa stretáva,takže všetky pravdy sú vlastne polopravdami ale aj všetky paradoxy sa dajú uviesť tým pádom v SÚLAD… KYBALION 😀
  Všimnite si farby Vašich siedmych vládcov UNTANAS= ČERVENÁ
  posledný ARDAL = FIALOVÁ

  Páči sa mi

  • a kresťania len zabudli na pôvodný význam, ale v podstate to aj u nich funguje, lebo smrť /čierna farba smútku/ je nový začiatok, znovuzrodenie, a teda oslava …

   Páči sa mi

   • viem, že to ešte nie je kompletka, musím si naštudovať Smaragdové dosky… Ale na odrazový mostík to nie je zlé… 😆 7 čakier – 7 Pánov – 7 farieb dúhy… A keď sa zmieša 7 farieb dúhy, tak ti vznikne čisté biele svetlo… 😀 Však??? Keď funguje každá čakra tak ako má, tak je telo v harmónii, v rovnováhe… A čo iné nám treba? 😀 Hm, a to moje podvedomé porovnanie “cesta dúhy” ma rozosmiala najviac… 😀

    Páči sa mi

   • jo, a ešte čerešnička na torte… 7 pánov, ktorí sa začínajú od trojky a končia deviatkou… potom nasleduje koleso šťastia… hihihi… a mág tých pánov “ovláda”… pretože ovláda umenie žiť v harmónii, rovnováhe 😛 😀

    Páči sa mi

   • héééj, už si moc premúdrelá hi hi hi 😀 nie je až také jednoduché udržať rovnováhu .. alebo je to tak strašne jednoduché, že ak si človek neželá nič …tak nebo, alebo “čikitet” vždy s niečim príde, čo tu rovnováhu naruší hi hi 😀 a práve v tej túžbe, spočíva ďalší dej života. 😀 preto mág netúži po ničom pozemskom.. lebo pozná všetky lákadlá “Májí” .. 😛

    Páči sa mi

   • Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta… 😀 Hihihi.

    Viem, že udržať rovnováhu nie je až také ľahké. Všetko sa pohybuje v kruhoch, či nie? Aj život… Cykly. Tak to má byť… Preto tie nástrahy prichádzajú znovu a znovu. Ale ten, kto ich vie ovládnuť, sa stáva ich pánom… hihi. Či sa mýlim?

    Páči sa mi

   • nemýliš sa .. ale majster žitia, sa stáva len cvičením a človek sa posiluje len na tom, čo odoláva hm 😕 😀

    Páči sa mi

   • ale to neznamená, že sa máme zavrieť do cely (či celibátu, hihi)… 😀 Musíme vedieť, čomu môžeme podľahnúť, čo rezonuje s našou vnútornou pravdou… Či sa poddáme svetským lákadlám, alebo takým, ktoré sú v súlade s kráľovstvom nebeským. A to teraz nehovorím o materiálnych veciach. 😀 Alebo mi ešte niečo nedopína???

    Páči sa mi

   • ako vám to tu pekne odsýpa ;-D

    mám radosť, ale nesúhlasím s tým posilovaním pri odolávaní 😀 či zdolávaní 😛 😀 😀

    😀 ale je fakt, že hanuman, aj hory prenáša, že 😉 😀 😀

    Páči sa mi

   • nie… ale ticho lieči … 😀 a ak si chceš pomeditovať tak uprostred diaľnice
    to asi nepôjde … utíšiť myseľ v krčme neutíšiš 😀 a niektoré vibrácie fotkou neprivoláš hi hi hi 😀 .. je treba aj vôňu a iné zmysel… deje 😀
    a podľa skutkov ..alebo ovocia “broskyne.. mňam” posudzuješ strom života 😀 a kráľovstvo nebeské je v nás … :D.. nehľadajte inde ..nô a kto chce svaly musí cvičiť.. kto chce múdrosť musí čítať a konať .. všade chcú od teba námahu…” óm gam ganepatae namahá” 😀

    Páči sa mi

   • to bolo teraz mne, alebo lilah??? 😀 hihihi

    No ale rozumiem, čo tým chceš povedať a súhlasím. 😉 Ja som toho pána života (či cyklov 😛 ) zabalila trošku viac. Napadá ma k tomu môj verš… 😆 Ponúknem ťa liečivým cestom, aby si sa rozlúčil s večným trestom… 😀 (Neviem, či toto bude práve zrozumiteľné).
    Otázka je, ako môže byť trestom niečo, čo je také krásne… 😕 😀 Hlavne keď ty sa vraciaš stále… 😛

    Páči sa mi

   • čiki!!! no pri týchto tvojich slovách som si spomenula na sen – keď si hovoril o vôni… Hm. Zvláštne. Odpojila som sa od tela, bola som s ním spojená len cez chodidlo, telo mi ležalo na zemi (na bruchu), ale žilo… bolo nahé. A ja som si ovoňala kožu. Voňala výraznejšie ako v skutočnosti, ale malo presne tú sladkastú vôňu – moju.
    Že broskynky… Odkiaľ si na toto prišiel?!? 😆 😛

    Páči sa mi

   • ale no tak čiky 😕

    chceš mi povedať, že si pri jednom chladenom pivku neutíšiš myseľ, no tak 😀 😀 😀

    white:
    presne ako písal čiky vyššie, kvôli jednej broskyni sa predsa nevzdáš poznania zo Stromu života 😀 😀 😀

    Páči sa mi

   • lilah, ja som to pochopila ináč… keď je ovocie plodom – skutkami – stromu života… Tak pozorovaním nezistíš, či sú sladké, voňavé… Tak isto ako tvoje skutky, musíš ich najprv spraviť, aby si zistila, či je tvoj strom života taký, akým si myslíš, že je… Hm.

    Páči sa mi

   • hm, lilah – pozrela som si to video ešte raz… a tentokrát so zvukom…hihihi… Takže som pochopila… a zároveň zistila, že je to tak, ako som hovorila o tom pánovi života (cyklov)… hihihi. Hm. (aj v spojitosti s tým večným trestom, haha)
    Donasávania a lovu zdar… 😆

    Páči sa mi

   • Tak toto sa pri pivečku robiť nedá hi hi 😀
    Ten, kto by nasledoval cestu múdrosti, otvorený musí byť Kvetu Života, rozširujúc svoje vedomie z temnoty, plynúc časom a priestorom v CELKU. 😀
    Hlboko v tichu, najprv sa musíš zdržiavať až do doby, kým sa neoslobodíš od žiadostivosti, slobodný od dychtivosti hovoriť v tichu. Premôcť tichom otroctvo slov. Zdržiavať sa jedla až do víťazstva nad žiadostivosťou po jedle, ktorá je otroctvom duše.
    Potom si ľahni v tme. Zavri ty oči pred lúčmi Svetla.
    Sústreď tvoju silu duše na miesto svojho vedomia, stras z nej putá tmy. Umiestni v mieste svojej mysle obraz tebou túžený, vyobraz miesto, ktoré túžiš vidieť. Vibruj tam a späť svojou silou. Uvoľni dušu z jej tmy. Prudko musíš ty triasť celou svojou silou, až kým nakoniec tvoja duša nebude slobodná. 😀
    Mocný nad slovami je oheň Kozmu, visiaci nad pláňami, neznámy ľuďom; mocný a rovnovážny, pohybujúci sa podľa Poriadku, hudba súladov, ďaleko nad človekom. Hovoriaci hudbou, spievajúci farbami, oheň počiatku Večnosti VŠETKÉHO. 😀
    Ste iskrou plameňa, Ó deti moje, horíte farbou a žijete hudbou. Počúvajte hlas a budete slobodní. Vedomie slobodné je zlúčené s Kozmom, v Jednote s Poriadkom a Zákonom VŠETKÉHO.
    Nedozvedel si sa, človeče, že napriek temnote, Svetlo poblčí ďalej, symbol VŠETKÉHO. 😀
    Modli sa túto modlitbu za dospievanie múdrosti. Modli sa za príchod Svetla do CELKU. „Mocný Duch Svetla, ktoré žiari Kozmom, pritiahni môj plameň bližšie v harmónii k tebe. Pozdvihni môj oheň von z temnoty, magnet ohňa, ktorý je v Jednote so VŠETKÝM. Pozdvihni moju dušu, ty mocný a silný. Dieťa Svetla, neodvracaj sa. Pritiahni ma silou, aby som sa rozpustil v tvojom ohnisku; v Jednote so všetkými vecami a všetky veci v Jednom, v ohni námahy života a v Jednote s Rozumom.“
    Keď oslobodíš svoju dušu z otroctva, vedz, že pre teba temnota bude mŕtva. Vždy cez vesmír môžeš hľadať múdrosť, neohraničený okovami kovanými v tele. 😀

    Páči sa mi

   • joj Čiki, vďaka za perfektné udičky… obraz sa pomaly ale iste skladá a Anup spolu s Usirom sa teší… 😆 Hahaha, sranda. Jo, sedí to do mojej koncepcie.
    A že prečo som všade videla Metatronovu mandalu… hahaha. Drunvalo je chlapík… 😀 😉

    Páči sa mi

   • jo, čiky, tak toto sa robiť pri pivečku nedá, to je fakt 😀

    môj vnútorný chrám to istí a lepšie miesto medzi nebom a zemou ako to nepoznám 😀 a je faktom to, že nepotrebujem jesť, piť iba splývať v jedno so svetlom 😀 😀 😀

    Páči sa mi

 18. Filip super dedukcia. Odstranim meno filip212 a nahradim ho pismenami ORK a mame to vydite aka podobnost vela sme toho nemuseli menit ? 😀 Ved to je skoro to iste Filip212=ORK co tam po par pismenach 😀

  Páči sa mi

  • Urob, co chces a hoci si aj ja myslim, ze Spendlik je v niektorych veciach dost mimo, dal aspon nazor, o ktorom sa da polemizovat a to ma vzdy nejaku hodnotu. Aku pridanu hodnotu ma vsak to zvatlanie, mam pocit, ze detí, ktore si tento web pomylili asi s Pokec.sk, ci nejakym četom na dobru noc? Clovek aby tu pomaly lovil nazor s lupou. Bohapuste tlachanie o nicom. Radsej sa zamysli, co s tym. Mozno by stalo za uvahu vytvorit nejaky dobrovolny kodex diskutera, na ktory sa da potom kedykolvel strucne odvolat a slusne vysvetlit cloveku, ze je mimo. Priklad, ktory ma zaujal:
   http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=902&t=1044152&sid=b3808e89c01f6df5062176fb17bd5969

   Ale nie moj web a ak to ostatnym nevadi, repektujem.

   Páči sa mi

   • Alex,
    voláš po pravidlách tohto webu a pritom jedným z pravidiel je aj to, že sa každý prispievateľ má snažiť neposudzovať a neodsudzovať iných – stručné a jasné pravidlá sú v sekcii s názvom naše spojené ezoterické blogy … Nie je korektné znevažovať deti, veď tento web nie je iba a len sympózium pre odborníkov alebo celebrity … je aj pre deti, a teda ja mám pocit, že detská otvorenosť, spontánnosť a svojský humor neuškodí ani tomuto webu.

    Páči sa mi

  • Preco to mazat ? Kazdy ma pravo vyjadrit svoj nazor. Zavana to starsou generaciou ludi. Mozme si z toho textu vytiahnut to svoje. A neviem co je na tom zle mysliet pozitivne(objektivne). Timto sa zla myslienka nevytesni ale transformuje sa na pozitivnu. Mnoho ludi moze byt tim cim chce. My sme tu ti ktory si davaju hranice. Treba si ist za svojimi snami. Ked sa nenarodime s talentom nic nam nebrani naucit sa niecomu novemu. Talent do vienka ma ten co pre to nieco aj urobil a venoval sa tomu.

   Páči sa mi

 19. Ja suhlasim s Alexom v tom, ze zato, ze niekto nezdiela nas nazor, netreba ho vymazavat. To je cenzura ako za komancov.

  Beriem dovod na vymazanie komentara ak je proti pravidlam blogu (inak na Nasich ezo-blogoch som inak ziadne pravidla nenasla, neviem, kde su…). Tak ak je rasisticky, utoci na cloveka za jeho nabozensku, sexualnu a cojaviemesteaku orientaciu, za nadavky a pdobne. Ale za vyjadrenie nazoru nie.

  Kazdy je presvedceny o svojej pravde, tak bud nech si ju tu obhaji, alebo ho prestane bavit sem chodit. Ale nechavat niektore prispevky, zato, ze podporuju nas svetonazor, a vymazavat tie odlisne, to mi zavana nerespektom a vyvysovanim sa nad druhych.

  Páči sa mi

 20. Špendlík v zadku
  demagógia,nepochopenie,alebo zámer niekoho zneuznaného.Čítala som tento článok na pútnikoch,to že sa objavil aj tu predpokladám,že bol priamo určený tejto stránke.

  Alex
  prečo ti vadia deti,si presvedšený,že sú menej inteligeńtné,menej múdre alebo vóbec sposobilé zaujímať sa a pracovať s ezoterikou?Ako si si prečítal univerzálne zákony,ked chceš diktovať a ohraničovať možnosti prejavu iných.

  Páči sa mi

  • Nerad by som sa nechal zatiahnut do zbytocnej polemiky, ved som napisal, ze ak to ostatnym nevadi, tak to respektujem. Ani neviem, ci je mudre na toto vobec reagovat. Ale obavam sa, ze su mi vkladane do ust slova, ktore som nevyslovil, ani nemyslel. Nevadia mi deti, uz vobec nie tie, ktore sa zaujimaju o ezoteriku, teda duplom nie tie, ktore citaju tieto stranky. A absolutne neznevazujem ich inteligenciu (mudrost a sposobilost mam spojenu s niecim inym), ktora je casto vyssia, ako u dospelych. Viem sa niekedy dobre zabavit aj na ich humore.
   Len som si polozil otazku (asi viac nahlas, ako bolo zdrave), ci niektore “diskusne” prispevky patria na tento web, alebo skor na niektory iny. Aj v obchodoch byva oddelenie pre deti, kde si s nim rad zablbnem a mozno aj im vyhovuje, ze sa nemusia nudit medzi regalmi s dospelymi. Ale zase, su deti a deti. Mnohe sa budu radsej motat s dopelymi medzi regalmi, ako blbnut vedla s rovesnikmi. Takze, ak nikoho nevyrusuje, ze sa rozhdoli blbnut medzi regalmi, moja hostovska malickost sa prisposobuje a respektuje.
   Pomozem si este vetou, ktora ma zaujala: “zato, ze niekto nezdiela nas nazor, netreba ho vymazavat”. Zaujalo ma v nej slovo “nazor”. Ak budem vidiet, ze sem aj deti davaju nazory, nech su akokolvek detske, ale nazory, tak nepoviem ani ň. Inak sem mozem rovno pridavat Lorem Ipsum a bude to asi v pohode.

   Páči sa mi

 21. Dufam ze to nebolo len tak ze to niekto kto nie je autor len tak skopiroval a hodil sem z blafu. Na podstatne veci v zivote musi clovek prist sam. Knihy, clanky a vsetky dalsie podobne veci nam len maju pomoct najst spravnu cestu.

  Esme. Nie kazdy je presvedceny o svojej pravde. Pravda sa hlada iba tu v logike. Inde ju nepotrebujeme. Tu sa pytame preco to tak je a niekde inde sa pytaju ako to je.

  Páči sa mi

 22. Saltinka,

  článok nebol namierený proti tejto stránke . Dala som ho sem pretože je to proste další, trošku iný pohlad na veci. Do akej miery pravdivý alebo zavádzajúci, to si netrúfam posúdiť, iba som sem prihodila “material” , nech si kazdy porozmysla podla seba.

  Ale kde je ten prispevok? Teraz kukam ze zmizol… To je daky omyl, alebo cenzúra???

  Páči sa mi

 23. Fúha, čítam predchádzajuce prispevky a zda sa že tu naozaj funguje CENZURA… …a ja že tu HLADAME pravdu…nevadí, deti, bavte sa 🙂
  Pekný večer!
  🙂

  Páči sa mi

  • Kdesi som cital, ci pocul zaujimavy vyrok jedneho ceskeho kouca: “Pravda nie je, pravda sa deje”. Zaujalo ma to natolko, ze som si ho zapamatal a ako ho postupne v zivote testujem, vychadza mi, ze to je pravda 😀

   Páči sa mi

   • Pardon, trochu som to doplietol. On povedal: “Hranice nie sú, hranice sa dejú”. Na Pravdu som si to potom ja obrátil :-))

    Páči sa mi

 24. Špendlík v zadku
  nie je tu cenzúra,niet na nu dóvod,ak sa nejaký komentár nepustí,tak len v prípade,že je vulgárny-áno,aj to sa stáva.
  Každý,kto má čo povedať,móže pridať svoj komentár k ČLÁNKU.
  Keby si si prečítala,téma tohoto článku sú univerzálne zákony,čo mal s nimi spoločné článok , ktorý si pridala?
  Majiteľkou týchto stránok je Helar,ona je bud autorkou článkov,ktoré tu prezentuje,alebo ak majú čo povedať ľudia ,tak jej pošlú článok,ktorý následne Helar zverejní,prípadne pridá článok z iných stránok.Všímaš si? Ona-Helar-majiteľka stránok.Ty,ako čitateľka móžeš pridať komentár,v ktorom s danou témou súhlasíš,alebo nesúhlasíš,to je všetko
  Preto bol tvoj článok vymazaný.

  Páči sa mi

 25. Saltinka,

  pockaj, prispevok Spendlika v Zadku sem Helar predsa pustila. A nachadzal sa tu az do momentu, kedy sa ho Aurawiever, nie Helar, rozhodol vymazat. Neviem, na zaklade coho. To podla teba nie je cenzura?

  Ja napriklad s komentarom SvZadku nesuhlasim, ale preco by mal byt vymazany??? Co sme v Číne, kde si ludia nemozu slobodne povedat svoj nazor, vazne? Znova som si ho chcela precitat, ci bol vulgarny, alebo co, ale akosi nemozem. tak zostanem pri tom, ze baba vyjadrila svoj nazor, a NIEKTO sa ho z moci jemu danej rozhodol vymazat.

  Admin ma nielen prava, ale aj povinnosti. Podla mna baba nijako neporusila napriklad Eticky kodex, tuto v Poradni, tak preco? Zeby niekomu stupila na kurie oko? A to je dostacujuci dovod?

  Dost ma stve, ze kvoli tomuto stracam chut sem chodit, lebo tento blog povazujem za jeden z najlepsich, aky poznam. Vdaka vsetkym, aj tym, s ktorych nazormi nesuhlasim. Nepotrebujem chodit na stranky, kde mi budu len hladkat ego. To je nuda. A k comu by mi to bolo, kam ma to posunie?

  Aj Helar vymazava, ale obycajne hodi komentar, preco, a to beriem. Kurna ale citat len vyvolenych, tak to by bola strasna skoda, keby sa tato stranka tak zopsula. Velmi dufam, ze aj Helar na tuto polemiku zareaguje, zaujima ma, ako to vidi ona.

  Páči sa mi

 26. Zmazaný “komentár” ktorý som sem pridala, v žiadnom pripade nebol vulgarny, neobsahoval vulgarizmy ani neetické výroky, nikoho neodsudzoval, nezhadzoval,…co len chcete…. Iba bol… Nebol to moj osobny nazor, ako som uz parkrat uviedla, bol to článok , ktorý ma dnes zaujal a prinutil nad mnohym hlbsie zauvazovat, preto som ho aj sem prilepila spolu s menom autora a stranky, ktoru som pod nim uviedla.

  Lebo som sa chcela oň s vami podeliť.

  Bola som zvedava ako nan zareaguju aj ini, ake vhlady prinesie uvazovanie nad nim z viacerych stran (lebo kazdy mame ten svoj uhol). Bez ohladu na to ci jeho obsah sa zlucuje alebo nezlucuje s osobnymi presvedceniami citatelov.
  Tento blog som doteraz povazovala za skvelý práve kvoli slobode myšlienok, ktorá mi často otvorila aj ine pohlady na mnohe veci (nemyslim teraz iba ciernobielo- nieco prijat ci neprijat-nieco je dobre alebo zle- nieco je spravne alebo nespravne) . Povazovala som tento priestor za miesto , kde sa volne dali odhalit jemne odtienky vecí, ich skryte suvislosti či splynutie určitých na pohlad paradoxov.
  Tento zásah od admina-alebo ktokolvek prispevok zmazal- považujem za povrchný. A tento blog je podla mna vselico, len nie povrchny…preto som z toho prekvapena a z pozicie citatela a “fanusika” stranky aj rozhorcena…

  Páči sa mi

 27. Groover,

  mne doslo, ze sa to objavilo aj na putnikoch. To ma nestve. Je mi jedno, kde sa ten isty clanok nachadza. Ani mi nevadi, ze hovori blbosti o reiki, nech ich hovori, ved keby sa jej komentar tu nechal, tak mozno po par prispevkoch baba usudi, ze sa zmylila.

  Ide mi o princip, vadi mi CENZURA. Opakujem, ze sem chodim kvoli roznorodosti nazorov, okrem ineho. Chcem mat slobodny pristup k informaciam, preco ma za mna niekto rozhodovat, ake informacie dostanem? Potom asi dostanem upravene informacie podla niecijeho gusta, ale ake ma ten clovek na to pravo?

  Páči sa mi

 28. Esme
  ak chceš diskutovať,nauč sa v prvom rade aj počúvať iných,nie len sled vlastných myšlienok.Ja som jasne napísala,že bol zmazaný iba preto,že to nebol komentár,ale článok.Komentáre sa nemažú a ak si si všimla,už sem predsa chodíš dosť dlho,diskutuje sa tu a nie všetci majú rovnaký názor.Zatial tu ešte nikoho neukrižovali 😀

  Páči sa mi

 29. Takže, moji milí… 🙂

  Predovšetkým priznávam, že ten komentár, ktorý Aurík vymazal, som doteraz vôbec nečítala. Povedala som mu, že v svojich článkoch môže mazať hocičo, ale v mojich len s mojím súhlasom – a potom som mu z nejakého dôvodu, bez poznania článku, ten súhlas dala… 😕 Celá táto diskusia ma zaujala natoľko, že som sa na článok išla pozrieť. A už viem, prečo ho Aurík vymazal.

  Článok je silne subjektívny. Prečo? Lebo je písaný v duchu “Prečo ma to vlastne tak irituje?” Autor je veľmi rezolútny a čo neuznáva, to neplatí. Nediskutuje, “nálepkuje”. Je to jeho vec a ak článok chcete čítať, je to zas vaša vec, ale ja za jeho zmazaním plakať nebudem:

  1. Straší ľudí. “Channeling. Pomaličky a postupne klesáme hlbšie a hlbšie do nebezpečnejších techník. … môže sa stať, že jediné s čím komunikujete, je časť vašej hlavy. Čo zaváňa takou decentnou schízou a to je ešte ten lepší prípad. Keď sa napojíte na negatívne entity, to ešte len začína show. (Teraz prichádza krásny nelogický, tzv. hypnotický preskok:) Tam už je aj cítiť častý kontakt z týmito bytosťami.” A nasleduje krásna veta, ktorá ho stavia do pozície vlastníka jedinej platnej pravdy: “Tým pádom sa relevantnosťou informácií ani príliš zaoberať nejdem. Na to, aby si niekto trúfal na komunikáciu s bytosťami, treba tréning (helar: ako možno trénovať “komunikáciu s bytosťami” bez komunikácie s bytosťami?) a nie ešte zo seba robiť prijímač. ”

  Mimochodom, dosť nepresné používanie slov. Koniec-koncov, keď hovoríme s bratom alebo kamarátom, tiež hovoríme s bytosťou. Iný príklad je “Principiálne pozitívne myslenie neodsudzujem.” Sorry, kámo, dá sa odsudzovať aj “neprincipiálne”? Je to, ako keď niekto povie “môj osobný názor je, že určite to možno je tak”. Nehodiace sa škrtnúť a nechať si zadné vrátka otvorené.

  Ďalší príklad strašenia: “O to viac ľudí končí na psychiatrii, odtrhnutí od reality s kopou vnútorných problémov. Len preto, že ich nikto neupozornil na možné riziká.” Obávam sa, že psychiatrie sú plnšie depresívnych ľudí ako skutočných ezoterikov – tí totiž preberajú zodpovednosť za svoje psychické stavy už na začiatku svojej cesty. Niekedy sa potknú, ale tá sila, ktorá im umožnila odtrhnúť sa od “davu”, im pomáha aj zrekapitulovať svoje “popapuli” a poučiť sa z neho. (Pozor: pod “ezoterik” nemyslím decká, ktorí sa chcú stať morskou pannou alebo vampírom alebo chcú pobosorovať svojej učiteľke, aby im nedala päťku alebo len preto, že je to kúúúúúl.)

  2. Všetko, čomu neverí, podáva ako humbug, nie ako neuveriteľnú, ale predsa len možnosť. “Toto všetko sú, dá sa povedať, mainstreamové ezoterické smery, alebo som počul aj nádherne vystihujúci názov pop-ezoterika. Takže všetci reikisti, teoreticky astrálni cestovatelia, extra pozitívne naladení ľudia a ostatní zástancovia týchto smerov, čítajte len pokiaľ máte odvahu. (=Ja som ten, čo vás naučí báť sa!) Cesta do hlubin začína. Muhahaha.” Ak si všimnete, zasa majiteľ jediného správneho názoru, ktorý im všetkým ide ukázať… No dobre, veľký guru… 😕

  3. Keď hovorí o hojnosti, tam s ním celkom sledujem. Až do viet: “90% prípadov ľudia prosia bytosti, ktoré by som povedal, nemajú najpozitívnejší charakter. … aký máme relevantný dôvod prosiť anjelov o hojnosť len preto, že sme možno blbí alebo leniví niečo spraviť sami?” Oki… takže tie bytosti, ktoré nemajú najpozitívnejší charakter a my ich napriek tomu o niečo prosíme, sú… anjeli?! Predýchavam, predýchavam…

  A potom sa autor zasa vymenuje za etalón a z každého, kto nezdieľa jeho hodnoty, robí niečo menej: “Ja sa nesnažím dosiahnu blahobyt, snažím sa zaistiť seba a svojich blízkych, aby som mal z čoho slušne žiť, nepotrebujem žiť v blahobyte, potrebujem len žiť.” Inými slovami: na rozdiel od tých ksichtov pozrite, aký som ja úžasný! “Týmto neodsudzujem ľudí, ktorí zarábajú veľké peniaze, práveže ich obdivujem, hlavne tých, ktorí to vedia ustrážiť a nikdy ich to bohatstvo nezničí.” Hmmm… ako to vyzerá, keď niekoho bohatstvo “zničí”? Jediný, kto je schopný toto povedať, je autor príspevku. Takže sme sa dozvedeli o jeho preferencii, ale nie o podstate problému.

  4. Keď už niečo kritizujem, mal by som to vedieť aspoň napísať… “Nič také ako inteligentná energia liečenia (áno, narážam na reiky) neexistuje. Keď som sa o tomto bavil s jedným liečiteľom, povedal mi k týmto systémom len toľko, že voľakedy trvalo, kým vôbec mohol začať žiak liečiť, aj 6 až 7 rokov. Dnes ste liečiteľom behom víkendu.” Možno písmo nie je také dôležité, ale reiki sa píše s mäkším i. Keď neviem ani toto, čo viem potom o podstate reiki? To, že som hovoril s jedným liečiteľom? Jeden nie je veľa… A to, že dnes sa reikistom môžete stať cez víkend? Je to krátko? Kedysi ste museli roky makať, aby ste si zvýšili vibráciu na istú úroveň. Dnes sa deti s tou istou vibráciou už rodia. Sú preto horšie? Sú preto lepšie? Kto to vie povedať? Reikistu nerobí dobrým liečiteľom siahodlhý výcvik, ale len výsledky jeho liečenia.

  A potom sa nám zasa zetalonieva: “Chápem, že doba napreduje, ale zase od tál po tál.” A, samozrejme, ja poviem, kde je “od tál po tál”.

  Takže aj keď nie som za cenzúru, chápem, že útlocitnejšia povaha mala cukanie článok vymazať. Ja by som ho nevymazala (potom by sa oň ľudia oveľa menej bili), ale to som len ja – žiaden etalón. Len jeden ďalší reikista. A niekdajší kanál. 🙂

  A PS: Neumóresňujte sa medzi sebou navzájom! Skutočný nepriateľ je niekde celkom inde a volá sa “predimenzované ego”.

  Páči sa mi

  • Jasne, ze sposob argumentacie autora inkriminovaneho clanku mal vela slabin a lahko napadnutelnych. Napriek tomu som tam videl aj par uzitocnych podnetov na zamyslenie a vydiskutovanie si. Ale kaslat na to, stalo sa. Co vsak sposobuje, ze u mna smutok (budem uprimny – miesajuci sa s rozladenim) pretrvava je, ze na blogu takejto kvalitnej, tolerantnej a o objektivitu sa snaziacej autorky si uzurpuje coraz vacsie prava niekto s takou utlocitnou “reiki” povahou, ze nedokaze pockat ani do vecera, aby si autorka blogu mohla precitat, co ma pod clankom napisane a dokonca ju vie netrpezlivostou zmanipulovat. Konstatovanie “už viem, prečo ho Aurík vymazal” mi velku nadej, ze sa takyto subjektivisticko-objektivisticky zasah znovu nestane nedava. Chcel by som vsak verit, ze pokoj a rozvaha tu budu prevazovat.

   Páči sa mi

 30. Ti co maju nejake skusenosti a vedia, sa nad mudrovanim tych co nevedia a nechapu, len pousmeju, lebo vedia, ze aj ti raz pochopia, najneskor vtedy, ked zomru.

  Páči sa mi

  • Rajka,

   nejako sa cítim aj ako “vychovávateľ” a ak viem ľuďom ozrejmiť, kde sa podľa mňa mýlia, tak nemienim čakať až do ich smrti… 😀

   Moja chyba, že som vtedy na článok nezareagovala a nespucovala ho tu na mieste, potom by Aurík nebol musel mazať.

   Ale priznávam, ak je nejaký komentár dlhší ako môj vlastný (a to už je čo povedať 😛 ), nemám chuť čítať ho. Takže rada do budúcnosti – dávajte sem linky a nesnažte sa z tohto blogu urobiť Leninove spisy! 😀

   Páči sa mi

 31. 😀 heh, ludkovia, nehadajte sa, viem ze to tak nemyslite ale vyzera to tak. Pustite si peknu hudbicku, povedzme si, dobre, bola to chyba to mazat, sme o kus dalej. Nabuduce uz budeme vediet a vyriesime to. Tot cela veda. Hore su najhlavnejsie zakony a hned pod tym je nazorna ukazka ze ako to nevyzera ked sa aspon jeden zakon nevyuziva na 100 percent – myslim tieto komentare. Naucme sa zakony, budme v harmonii s nimi a posuvajme sa po schodisku vedomia stale do vacsich vysin.

  Páči sa mi

 32. Téma článku bola podľa mňa super, ale text veľmi veľmi slabý. Autor dobre poukázal na veci, na ktoré by sme si mali dať pozor, ale interpretácia bola hrozná. Napr. pri tom chanelingu. Na tom som čítala už oveľa lepší názor, ktorý dáva viac zmyslu. Pri chanelingu sa môžeme rozprávať s niekým, alebo aj sami so sebou. Ani jedno, ani druhé nie je zlé. V prvom prípade môžeme dostávať cenné informácie a v druhom môžeme lepšie spoznávať sami seba a tým na sebe pracovať. Dôležité je vedieť rozlíšiť, že s kým sa rozprávame a to tak, že ak prosíme energiu o radu ( alebo s ňou proste komunikujeme ), musíme dávať pozor, čo nám energia rozpráva. Často sa môže totiž stať, že zachytávame informácie, ktoré by sme radi chceli počuť. To je potom ten bod rozlíšenia či sú tie informácie od niekoho, alebo komunikujeme sami so sebou a chceme posilniť naše vnímanie, alebo hľadať zámienky pre to, čo robíme a ako myslíme.

  Niečo takéto mi v článku chýbalo. Poukázanie na fakty, ktoré sa nám môžu prihodiť a ako sa s nimi vysporiadať, aby sme veci dostali dostali späť na pravú mieru. Aj pri tom liečení, zase. Ak niekto má nadanie na Reiky, myslím si, že za víkend môže byť schopný pochopiť veci ako súvisia a vo veľmi krátkej dobe sa vysoko vypracovať. A ten, kto na to nadanie nemá, sa to možno tréningom nenaučí nikdy…

  Páči sa mi

 33. Skvelé, vdaka za vase nazory k clanku! 🙂 dufala som povodne ze takto to bude vyzerat pri jeho vpusteni sem 🙂
  Mna priviedol k tomu viac sa zamerať na silnejsie uzemnenie emocii a mysle, na vacsiu opatrnost a potrebu viac rozlišovat v “psych” ,”ezo” zalezitostiach-za hmotou… 🙂

  Páči sa mi

 34. Myslela som tym že cosi mi vo vnutri pripomenulo, ze sa mam viac skoncentrovat do jedneho bodu (zakotvenie, uzemnenie) akoby “uprostred” , v strede mojho vnimania a odtial sa “kukat dookola” co sa tyka (aj) ezoteriky, lebo roznych autorov, smerov,pristupov je dost vela. Z tejto pozicie by som sa v nich nemala zamotat ale malo by mi to umoznit viac ich pozorovat z odstupu, vediet rozlisovat co je pre mna z kazdeho z nich potrebne v aktualnom okamihu a co z toho prave nepotrebujem, co by bolo zrovna vtedy pre mna len zaoberanie sa vzdusnymi zamkami. V podstate, co mi clanok priniesol je dost osobna vec 🙂 na ktoru sa mi tazko hladaju slova , lebo slovami vyjadrene to znie pre inak vnimajucu osobku mozno zlozito…a mozno nie 🙂
  Mam rada protiklady

  Páči sa mi

  • veľká chyba že si nenapísala svoj názor a pochopením aj iných názorov,preto je lepšie toho prečítať viac,a posudzovať menej. Ten článok som už predtým čítal,ale zdá sa mi že veľa ľudí z neho nadšených nebolo,lebo určite by tu už za tú dobu niekto link nechal,a z čoho nie je cítiť prístupnosť a pomoc iným,
   to je odmietnutie strachu iných,tak že niekto zas chce robiť inkvizíciu na základe vlastných strachov, a strach je najväčší nepriateľ skúmania. Tak že bolo by lepšie prezentovať vlastné skúsenosti, lebo ostatné sa veľmi rýchlo odhalí, a potom je to dotrhané na kusy hi hi hi hi 😀

   Páči sa mi

  • Pozri a načo máme svoj bosoracký nos?…mne v ňom oamžite “zakruti” ked niečo nie je v sulade s univerzálnymi zákonmi..

   takže zverejniť niečo a potom alibisticky čakať čo bude?….čo na to povedia ostatní?…nuž neviem,ak si to nepovažovala za vyjadrenie niečoho s čím sa stotožňuješ ,nie je mi celkom jasné prečo si to zverejnila???

   Intuicia – poznanie -intuicia- študium-intuicia -magické ukony odtial- potia etc…..je všade prítomná..
   V nej sa nachádza istota a nie v názoroch ostátných …Zostat sám sebou a nájst odvahu v sebe samom…

   Páči sa mi

  • mam taky navrh…
   skus viacej rozmyslat, ako hovorit (pisat), a zmen si prezyvku 🙂

   “…cosi mi vo vnutri pripomenulo, ze sa mam viac skoncentrovat do jedneho bodu…” – moja…co si pojedla? 🙂

   P.S.: pre pripad ze by si chcela reagovat na tento koment (ktory asi vyznie dost arogantne a posmesne) utocne, chcem len povedat, ze keby som ta mal tam, kde je ten spendlik, nic by som ti nenapisal.

   Páči sa mi

 35. Helar, obdivujem Ta pre to co robis. Tvoje clanky su uzasne a komentare trefne.Nemam nikoho, s kym by som o takychto veciach mohla hovorit, odkedy mi zomrela moja draha kamaratka. Poznali sme sa sice len par rokov, ale vela som sa od nej naucila. Konecne som nasla ludi, vdaka ktorym mozem znova napredovat.

  Páči sa mi

 36. Velmi pekny clanok ,mam z neho dobry pocit ,hlavne hlbka vysvetlenia a informacie .Idem si to vytlacit .

  Stala sa mi zaujimava vec co sa tyka zhmotnovania…cestoval som a potreboval doladavat vybity telefon ,mal som len auto nabijacku a cestoval som vlakom…)

  Zrazu prichadza chalan a vybera Laptop a tu aj pomoc s nabitim lebo nabijacka ma USB konektor.

  Zhmotnilo sa mi to do nejakych 2 hodin ,uzastne a fungujuce.

  Páči sa mi

 37. Vsetko je to pravda. Vsetko to funguje, mam to osobne odskusane. Osobne nemam problem s chapanim a aplikovanim ani jedneho zakona. Nemusite presne chapat zakony, ani ich vediet naspamat. Zakony sluzia ako navod pre tych, ktori nevedia v sebe najst lasku/radost/stastie->bozsku energiu. Ak niekto stale mysli na vsetky nezdari, nikdy sa neoslobodi. Preto pomocou tychto zakonov najdete radost, ktora vam pomoze vo vsetkych smeroch. Ak sa budete citit dobre, bude to na vas vidiet aj navonok a tym nakazite aj svoje okolie a oni vas budu mat radsej a takto dookola, zacarovany kruh. Staci sa don dostat a zotrvat.

  Páči sa mi

 38. Pozeram prave na Film+ ,, Celestinske proroctvo”. Je to o hladani 9.vhladu, alebo inak zakona. Neda sa to sice porovnat s knihou, ale je tam podla mna dobre ukazane vyzarovanie energije, jej odcerpavanie pri negativnych emociach a ine zaujimave veci, ktore ezoterik naozaj vidi.

  Páči sa mi

 39. Helar, velmi dobry clanok o tychto zakonoch, uplne mi to zodpovedalo na moje doteraz nevyriesene otazky v mojom zivote! Fakt, pokial sa clovek hlboko zamysli nad tymi zakonmi, tak zisti, ze tento svet je vlastne uplne zvrateny. Videl som viac dokumentov, kde sa hovori o tom, ze zijeme v nedostatku – ked to prenesiem do sucasnosti, tym nedostatkom je prave zle nastaveny penazny system, ktori ovladaju “mudri ludia” na spici pyramidy a myslia si, ze im to prejde a ludstvo casom zotrocia. Ale nastastie, vesmir je taky silny, ze teraz viem, ze sa to nestane! Pocit strachu je velmi zla vec, ludia sa nemozu nechat. Musia sirit medzi sebou porozumenie a lasku. Heal the world, ako spieval Jackson 🙂
  Mna velmi mrzi to, ze uz vela ludi to bolo, ktori tieto veci sirili mezi ludi..ja sa venujem tvoreniu hudby, skladam hudbu a neda mi nespomenut Michaela Jacksona, ktory bol milujuci clovek a svojimi skladbami sa snazil ludom pomahat. Bol nepohodlny pre elitu, tak bol odstraneny. Najlepsie je, ze vela ludi zacina chapat jeho pomoc az po jeho smrti. On tu zostane navzdy s nami a myslim, ze mnohym ludom otvoril oci. Takze to je jeden z prikladov, je ich samozrejme viac.
  Pri vzostupe budu dolezite podla mna uplne ine veci, ktorym teraz ludia prikladaju dolezitost a to je maximum zisku, honba za peniazmi, chamtivost a pod. Je velmi zaujimave ,ze jednym z aspektov, co nam vesmir prinasa je blahobyt…a tento blahobyt si ludia v materialnom svete predstavuju s velkym mnozstvom penazi a tuzbou po moci. Nemyslim si vsak, ze taki ludia su stastni ,maju stale nejake problemy.
  Myslim si, ze proste elita, ktora nas ovlada velmi dobre tieto zakony univerza pozna a umyselne nam ich zatajuje a oblbuje nas mediami a zabavou a rozdeluje do socialnych skupin a ja neviem co ,len aby sa ludia nemohli zblizovat a podobne a boli viac negativne naladeni ako pozitivne. Jednoducho aby sme sa nemohli duchovne rozvijat. Preto to treba niekedy “zlomit” a ludstvo otvori oci. Je to evolucia, raz to vsetci pochopime a ludstvo objavi cestu Svetla a bude vnimat zivot inym rozmerom.

  Páči sa mi

 40. Tomáš
  dobre si to napísal.Mocní boli a sú mocnými preto,že ostatných vždy udržiavali v strachu a nevedomosti.Teraz je tu však doba,ked má každý prístup k informáciám,ľudia si začali všímať,čo a prečo sa deje.A teraz sa to už deje dosť rýchlo,to máš,ako ked z kopca spustíš snehovu guľu,cestou na seba nabaľuje stále viac a viac hmoty.Čoraz viac ľudí sa začína zaoberať duchovnými otázkami a učením.Čím viac nás bude tejto planéte a vesmíru posielať lásku,tým skôr sa očistí.

  Páči sa mi

 41. Mocni velmi dobre vedia o sile, ktoru ludia maju, a preto svoj lud udrzivali v nevedomosri a omyle. Hittler siel cestou krestanstva, ale vyuzival magiu. Co nabulikal ,,bohom vyvolenemu arijskemu narodu,” vieme. Mal svojich astrologov a magov, ktori mu radili ako dobije europu. Pouzili obrateny znak slnka a v tom smere zacal robit utoky. Aj sa mu darilo, az kym nenapadol Rusko. Tam mal zakazane ist, ale on sa uz citil ako pan sveta a nepocuvol. Stalin tiez vedel o obrovskej sile myslienky a slova a mal svojich ,,bosorakov”, mal tajne ustavy na vyskum paranormalnych javov, no ludom kazal ateizmus aby nevedeli o svojej sile. Vraj clovek ktory bol pri nom ked zomieral, povedal, ze Stalin nieco videl a v ociach mal hrozu a strach.
  Tomas pise o zvratenosti sveta, no ja si myslim, ze je to vlastne karma z minulych zivotov, Obete su teraz tyrani a tyrani su obete. Ide o to pochopit a odpusit, lebo v dalsom zivote to bude zasa opacme a este horsie.

  Páči sa mi

   • Bohuzial nevieme nazov toho dokumentu o Hitlerovi, bolo to davno. To o Stalinovi som citala, no nazov knihy tiez neviem , lebo dost si knihy poziciavam. Ked mas zaujem, hod si do google nejake klucove slova, napr. Hitler Stalin magia, a on ti nieco na tuto temu vyhodi. Teraz citam knihu ,,Jitro kouzelníkú” od Jacques Bergier a Louis Pauwels. Zameriava sa najma na ezoteriku v nacizme. Je to velmi dobra kniha.

    Páči sa mi

 42. O tom Hitlerovi a Stalinovi som veru nevedel, ale myslel som si ,ze za tym bolo nieco take. Ako Helar napisala, vzdy sa jedna o spravnu interpretaciu, to je to dolezite slovo. Lenze ked v materialnom svete su na prvom mieste peniaze, lebo to je teraz zivotodarna tekutina, tak mam pocit ,ze clovek je schopny spravit cokolvek ,len aby prezil. Z tejto pozicie je to logicke, ale ideme proti sebe samym to sa neda donekonecna takto fungovat.
  Co sa tyka tej karmy, minule zivoty ,je to naozaj pravdive? Ja som sa napr. zucastnil Anjelskeho pisma, bolo mi povedane, ze je to kontakt s Anjelom Straznym, ale teraz neviem, ci je to zase otazka interpretacie, lebo na tejto stranke som sa v jednom clanku docital, ze sa to nazyva aj Chanelling alebo kontakt s Vyssim Ja! V tom nakontaktovani mi bolo povedane od jednej pani, ktora bola medium, ze som v minulom zivote bol talentovanym hudobnikom a venoval som sa aj jazykom, bavi ma aj anglictina a laka ma aj spanielsky jazyk. Ze to boli zivoty v Atlantide a Egypte. Potom mi bolo povedane ,ze som bol prekliaty od nejakych ludi tam, ktori mi akoze zavideli moj talent a pod. a tieto prekliatia a zli duchovia su na mne nalepeni v tomto zivote. Rad by som vedel, co si o tomto myslite a keby bol niekto taky dobry a mohol mi to trochu objasnit? Lebo sa citim po tom fakt divne a neviem, comu mam presne verit.
  To Garunna: Ja mam velmi rad hudbu, venujem sa jej odmalicka a snazim sa uz neskatulkovat hudobne styly, lebo som zistil, ze v kazdom je nieco osobite. Skladam relaxacnu hudbu, hram v kapelach na klavir-klavesy, obcas aj spievam a tiez skladam aj elektronicku tanecnu hudbu.

  Páči sa mi

  • Tomáš Kajman,

   anjelské písmo je súčasť channelingových metód. Kontakt cez ňu môžeš mať s hocikým z vyšších inteligencií. Vyššie Ja je náš primárny kanál, cez ktorý sme napojení na Univerzálne Vedomie (alebo ako to nazvať).

   Viera v minulé životy je to, čo to je – viera. Ak tomu neveríš, neexistuje to. Ak tomu veríš a pripúšťaš tú možnosť, dokážeš o sebe zistiť zaujímavé veci… 🙂 A niekedy sa stane, že ti rôzni ľudia z tvojej “minulosti” povedia ten istý zážitok… Tak si vyber. Veriš-neveríš? 🙂

   Páči sa mi

 43. Helar, dakujem za objasnenie.
  Snazim sa tomu verit. Dovod, preco o tom nie som dostatocne presvedceny je asi ten, ze som o tychto veciach malo studoval. A dolezite su asi pravdive informacie a nie verit vsetkemu.
  A mohla by si mi prosimta este vysvetlit ako je to s tymi temnymi duchmi? Ocistili ma tam od zlych duchov so svieckou a mali pri sebe papier a tym sa to zo mna odstranilo. Ze postupom casu by som mal citit zlepsenie v mojom zivote a pozitivny pohlad. Clovek musi ale zacat sam od seba, to je mi jasne.
  Tak ma napadlo, nemoze byt ta karma len taky “spustac” u ludi, ze si to nahovoria a pritom su to len nejake negativne veci na cloveku a vycitky svedomia? Lebo clovek sa podla mna lahko moze schovat za svoje negativne veci a vlastnosti..ja neviem, lenivost, lahostajnost, nedokaze odpustit, hadze vinu na ostatnych len nie na seba, tak si jednoducho povie ,ze ma dlh z minulych zivotov namiesto toho, aby proste zmenil pristup k ludom podla zakonov Univerza a zacal veci vidiet inak. Nemusi to byt teraz tak, ako som napisal. Ja tiez len bludim, neviem, len som rad za to ,ze sa o tychto veciach mozem porozpravat na tejto stranke, lebo vela ludi taketo veci ani neriesi a potom si myslia o vas, ze mate ist k psychiatrovi a tak:D proste povedia, neries to a zi tak ako je zauzivane..to u mna znamena, zit na konzum? 😀 odpracuj, posad sa za TV, prip. chod do krcmy a chod spat? A na druhy den znova:D Moj otec mi casto hovori, ze sa s tym mam raz a navzdy zmierit, ze clovek musi robit veci, ktore ho nebavia, aby tu prezil. Ja vsak verim, ze by tu mohol byt aj lepsi zivot ,ale ja sam nic nezmenim 🙂 tak to asi treba nechat len plynut…
  S tou hudbou, je to presne tak, v kazdom style je zaklad rovnaky, treba v tom vidiet jedno.

  Páči sa mi

 44. helar, ahoj… nebudem teraz rozpravat o channelingu ale o niecom inom a velmi ma to zaujima…. bol som u vestkine no a nevyvestila mi, a odvovodnila to tym ze zo mna citi velmi silnu moc ktora jej brani aby mohla nieco vidiet, a ze citi taktiez neco silnejsie mimo mna co ma chrani, a neguje to jej sily…viac mi k tomu nevedela sama povedat, len toto, a ze to ete pri nikom inom necitila…. no tak mi povedala ze si mam neco nastudovat na internete, ze je tu aj dost dvoverihodnych stranok a zda sa mi ze tato je jedna z nich, no a naviac mi povedala ze si mam kupit par kamenov, tak som si kupil ametyst, achat (kvoli tomu ze som byk a doporucila mi ho) a tigrie oko, a tak sa ta cem spytat ci ty nemas nejake vysvetlenie na to co som vyssie uviedol, a cel by som ta poprosit ako mozem vyuzit spravne tieto a kamene a ich silu, dakujem 🙂

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s