Predsa musí byť na svete aj niečo VIAC… Kľúč ku šťastiu

Niekedy si v živote prichodíme ako v obrovskom šlapacom kole – nahodili sme cestu, dostávame výsledky, ale odrazu akoby sa stratil vietor z našich plachiet – veci nás prestávajú baviť, strácame motiváciu, začíname pochybovať o sebe a svojom mieste na svete a čoraz častejšie nás prepadá pocit, že predsa musí byť na svete aj niečo iné, niečo viac…

Prečo k tomu dochádza? Príčin môže byť niekoľko. Buď sme vyštartovali cestou, ktorá vyzerala taká úžasná pre iných, alebo sme si odžili svoje a naše priority v živote sa postupne zmenili. Čítať ďalej

Február s drakmi: prekonaj svoj strach a nárokuj si svoje zlato

Dokončenie výpiskov z Brada Schipke:

Predstavte si, že ste v hlbokej jaskyni. Vzduch je naplnený vôňou vlhkej zeme a niekde v diaľke počujete kvapkanie vody.

Ticho preruší mohutné zarevanie, ktoré otriasa skalami okolo vás…

Vzhliadnete a pred vami stojí obrovský, desivý drak! Jeho šupiny sa ligocú v prítmí. Stojí rozkročený na kope žiarivého zlata a drahokamov. Čítať ďalej

Január s anjelmi: Odkaz anjelov cez Debbie Johnsonovú

Na záver výťahov zo seminárov s Debbie Johnsonovou Angels, Your Access to Heavenly Guidance and Help, teda Anjeli, váš prístup k usmerneniu a pomoci z Nebies máme ešte odkaz, ktorý odchannelovala, s dvomi užitočnými informáciami na záver:

Existuje dôvod, pre ktorý ste tu, na Zemi. Je na to dôvod; všetko je podľa božieho plánu. Všetci sme tu z nejakého dôvodu. Takže prvé, čo si Čítať ďalej