Nový typ detí – sú ešte vôbec "ľudské"?

drunvaloPredposledný newsletter Shapeshifterov priniesol opis interview, ktoré robila Diane Cooperová s Drunvalom Melchizedekom. Volalo sa Children of the New Dream (Deti nového sna), bolo vybrané z externého zdroja a ja tu z neho dávam polopreklad-polovýcuc:

Diane: Takže, Drunvalo – kto sú tieto “deti nového sna”, ktoré ťa tak vzrušujú?

Drunvalo: V poslednom čase som dokázal identifikovať tri rôzne typy “nových” detí. Prvý typ sú “superpsychické čínske deti”. Druhý typ sa nazýva “indigové deti” a tretí sa nazýva “deti AIDSu”.

Ten prvý typ, “superpsychické čínske deti”, bol objavený v roku 1984, keď našli dieťa s celkom mimoriadnymi psychickými schopnosťami. Výskumníci na ňom robili všetky možné psychické testu, ktoré si len viete predstaviť – a dieťa malo 100%-nú úspešnosť! Mohli ste obracať karty v celkom inej miestnosti – dieťa zakaždým presne vedelo, čo na danej karte je zobrazené!

Časopis Omni sa teda vydal do Číny a napísal o tom článok. Našli jedno dieťa a potom ďalšie. Keď sa pobrali do Číny v roku 1984, považovali všetko za trik na pritiahnutie pozornosti, a tak tvrdo experimentovali: dali 100 detí do jednej miestnosti, vybrali nejakú knihu a z nej náhodne vytrhli nejakú stránku. Pohúžvali ju a skryli si ju v podpazuší. A tieto decká dokázali čítať slovo po slove všetko, čo na takýchto stránkach stálo – test za testom! A tieto fenomény sa neobmedzujú len na Čínu. Rozšírili sa po celom svete. Mňa samého sa často pýtajú rodičia, čo majú robiť s dieťaťom, ktoré už všetko vie? Myslím, že Lee Carrollová nazýva takéto deti, ktoré sa narodili v USA, indigové deti.

Osobne sa nazdávam, že oba typy detí pochádzajú z toho istého zdroja, ale nemôžem si tým byť istý. Vyzerajú ako dve samostatné skupiny, fantasticky psychicky vyvinuté. Ale mňa najviac zaujíma tá tretia skupina – “deti AIDSu”.

Tak pred 10-11 rokmi sa v USA narodilo dieťa s AIDS. Testovali ho pri narodení a testovali ho po 6 mesiacoch. Výsledky testov boli pozitívne. Potom ho testovali po roku a chlapec bol ešte stále AIDS-pozitívny. Potom ho netestovali, až keď už dosiahol vek 6 rokov – a zistilo sa, že chlapec už nemá žiaden AIDS! Vlastne ani neexistovali príznaky, že by bol kedy infikovaný! Vzali ho na UCLA, aby zistili, čo sa deje – a zistili, že nemá “normálnu” ľudskú DNA…

V ľudskej DNA máme 4 nukleotidy (vďaka Daeduwen za prekladateľskú výpomoc 😛 ), ktoré sa kombinujú v trojiciach a vytvárajú 64 rôznych vzorov, ktorým sa hovorí kodóny. Ľudská DNA na celom svete má 20 týchto kodónov “zapnutých” a zvyšok “vypnutých”, s výnimkou troch štartovacích a ukončovacích kódov. Vedci si vždy mysleli, že tie vypnuté kodóny predstavujú naše staré programy z minulosti.

Nuž, tento chlapec mal “zapnutých” 24 kodónov – o 4 viac než hociktorá iná ľudská bytosť. Vedci skúmali, akú silnú imunitnú schopnosť chlapec má. V Petriho miske zmiešali jeho bunky so smrteľnou dávkou AIDS – a bunky ostali bez odozvy. Postupne zvyšovali dávku, až presiahla 3000-násobok dávky potrebnej na infikovanie ľudskej bytosti – a jeho bunky zostali nedotknuté a bez infekcie. Neskôr testovali jeho krv bunkami rakoviny a zistili, že dieťa bolo imúnne voči všetkému!

Potom našli ďalšie dieťa so zapnutými týmito kodónmi, potom ďalšie a ďalšie, potom 10.000, potom 100.000 a dnes UCLA odhaduje, že asi 1% celkovej ľudskej populácie má túto novú DNA. To značí, že na svete žije približne 60.000 ľudí, ktorí nie sú “ľudskí” podľa starých kritérií…

Diane: Je táto aktivácia nových kodónov dokázaná len u novorodených detí?

Drunvalo: Nuž, väčšinou ide o deti, ale teraz už nachádzajú aj dospelých s touto DNA. V súčasnosti sú tým zasiahnuté čoraz väčšie počty ľudí a šíri sa to. Nezabudni – začalo to pred nejakými 5 rokmi takmer z nuly a teraz sa to rýchlo šíri ako nejaká choroba. Je to ako vypuknutie niečoho nového – a toto je len začiatok.

Druhá časť sa týka novej knihy “Prelomenie biblického kódu”, ktorá sa zaoberá tým, že hebrejskú bibliu prehnali cez špecializovaný počítačový program. Na strane 164 vedci vložili do programu slovo AIDS a prekladač vyprodukoval slová ako HIV, “v krvi”, “imunitný systém”, “smrť” – všetko slová, ktoré si človek spája s AIDS, ale bola tam aj jedna veta, ktorej nerozumeli: “koniec choroby”… a to sa tu asi aj deje!

Vedci začínajú hovoriť, že toľko nových ľudí má v súčasnosti túto cudziu DNA, že sa domnievajú, že sme pri zrode novej ľudskej rasy – rasy, ktorá zjavne netrpí chorobami. Myslia, že ide o veľmi špecifickú reakciu emocionálneho, mentálneho tela – vlnu/vibráciu, ktorú telo vydáva a ktorou mutuje svoju vlastnú DNA.

Sedel som s Greggom Bradenom, ktorý o tom písal ako jeden z prvých, a veríme, že tento fenomén má tri časti. Prvá časť je, že myseľ vidí Jednotu. Vidí Kvet života. Vidí, že všetko je navzájom mnohonásobne poprepájané. Nevníma nič ako oddelené.

Druhá časť je byť sústredený v svojom srdci – milovať.

A tretia časť je vystúpiť z polarity a prestať posudzovať svet naokolo. Kým posudzujeme veci ako dobré alebo zlé, sme uväznení v polarite a zostávame v stave “pádu” (zrejme v zmysle “vyhnanie z Raja”).

Myslím, že títo ľudia (s novou DNA) nejako vystúpili z posudzovania a sú v stave, keď všetko vidia ako jedno a pociťujú lásku. Čokoľvek robia v svojom vnútri, produkuje vibráciu, ktorá na obrazovke počítača vyzerá takmer ako presná kópia molekuly DNA. Vedci si preto myslia, že spôsobom, akým žijú svoj život, títo ľudia rozvibrovávavjú svoju DNA a menia tieto štyri kodóny, čím sa stávajú imúnnymi proti chorobám.

Čo vedci nevedia a čo bude treba ešte hodne, hodne skúmať, je to, či okrem imunity sa v týchto ľuďoch deje ešte niečo iné. Možno budú nesmrteľní – kto vie? Možno vyvinú iné charakteristiky, o ktorých sme ani nesnívali. Možno sú navzájom poprepájaní? Možno majú telepatické spojenie?

Diane: Stretol si sa s týmito ľuďmi? Možno ich kontaktovať?

Drunvalo: Nuž, viem o tomto už asi dva roky, sám som sa pustil touto cestou a pravdepodobne som sa dostal do toho, čo oni robia. Vošiel som do merkaby a požiadal som podvedomie, aby zmenilo moje kodóny tým istým spôsobom. Odkedy som to pred dvomi rokmi začal robiť, ešte som nedokázal ochorieť. Neviem, či sa mi ich podarilo zmeniť alebo nie – to sa asi dozviem len pomocou testu DNA. Napriek tomu som sa vystavoval všelijakým nákazovým situáciám, snažil som sa ochorieť – a ak som niečo aj nachytal, tak do hodiny to prešlo a zmizlo…

Zaujímavé je, že takmer žiadnu novú DNA nenájdete u superpsychických čínskych detí. Nájdete ju však v Rusku a v USA. Vyzerá to, že vznikajú “hniezda” tejto DNA – a ak sa nemýlime, tak je to veľmi špecifická forma reakcie, na ktorú sa celá New Age vlna zameriava.

Diane: Myslíš, že títo ľudia menia svoju DNA nevedomky?

Drunvalo: Myslím, že niekto položil cestu – jedno dieťa to niekde spravilo. Potom to premietlo do energetickej mriežky Zeme a odvtedy to v nej existuje a každý to môže použiť. Len čo sa to do mriežky dostalo, iní ľudia sa na to podvedome napojili a v meditácii a motlitbe začali robiť zmeny. Práve sa rodí nová rasa a je to jeden z najzaujímavejších fenoménov na tejto planéte! A akoby si to nikto neuvedomoval…

Diane: Si jediný, koho som počula o tom hovoriť.

Drunvalo: Skúmal som to aspoň 2 roky a čakal som, kým niečo poviem, lebo som si chcel byť istý. V knihe o indigových detiach je rozsiahly výskum na túto tému. Existujú internetové stránky, na ktoré ako rodič takéhoto dieťaťa môžete ísť a dozviete sa, čo sa s vaším dieťaťom deje. Tieto deti celkom presne vedia, ako sa cítite a čo si myslíte. Nič pred nimi neukryjete.

[…]

Diane: Myslíš, že to súvisí s dosiahnutím istého stavu vedomia?

Drunvalo: Áno, veľmi špecifický stav vedomia zapríčiňuje zmeny v našej DNA.

Diane: Ako to ovplyvní celú tú aktiváciu DNA, ktorá sa dnes tak veľmi “predáva”?

Drunvalo: Ak poznáš svoje éterické telo a vieš, ako funguje psychická energia, ak rozumieš spojeniu podvedomia so zvyšným životom na tejto planéte, potom môžeš inštruovať svoje podvedomie. Ono vie presne, ktoré kodóny treba zmaniť a ak ho o to požiadate, malo by to urobiť. Ale vyžaduje si to opustenie polaritného vnímania – nemyslieť v termínoch ako “dobrý” a “zlý”, ale vidieť prepojenosť, dokonalosť a jednotu života. Je to veľmi presná reakcia tela, mysle a emócií.

Telo prestane rozpoznávať dobré a zlé, ale začne vnímať vyšší cieľ za všetkým. Hovoril o tom Ježiš, Krišna i Sai Baba, ale teraz sa to skutočne deje – niečo sa skutočne mení v hmatateľnej podobe: vzniká nová DNA. Je to tu a možno to doložiť.

Diane: Aký dopad to má na naše životy?

Drunvalo: Každý z nás sa môže rozhodnúť, či tento vzorec, ktorý deti vytvorili, bude nasledovať alebo nie. Hovorí sa “deti budú ukazovať cestu”. Ak im budeme dôverovať, jeden z vedľajších účinkov je imunita voči nemociam.

Diane: Mnohí z nás sa snažia o nesmrteľnosť. Avšak poznám ľudí, ktorí povedia, že byť imúnny voči nemociam znamená rozhádzať cyklus života a smrti, ktorý drží planétu v rovnováhe. Čo ty na to?

Drunvalo: Neposudzujem to. Deje sa to a ak to rozhádže cyklus života a smrti – je za tým nejaký vyšší zmysel. Možno títo ľudia, čo neochorejú, nakoniec ani nezomrú a možno ich vedomie je tak zladené s vedomím Zeme, že vytvára jeden dokonalý komplex bez znečistení a drancovania zásob. 2ahko môžeme žiť so 6 miliardami ľudí alebo 20 miliardami – ak budeme žiť inak…

Priestoru je tu dosť, ide len o to, že používame zdroje spôsobom, ktorý ničí planétu. Ak by sme žili inak, mohlo by sa to zmeniť. Možno cez týchto ľudí získame odpovede… Ak niekto je imúnny voči chorobám, je istým spôsobom v konečnej harmónii so životom.

Prirovnajme to k baktériám a vírusom. Útočíme na ne jedovatinami ako penicilín a ten ich zabíja – s výnimkou pár jedincov. Týchto pár zosilnie. Postupne sa stanú imúnne voči jedovatinám, ktoré na ne používame. A nedeje sa vlastne to isté nám? Mutujeme do stavu, keď začíname byť imúnni voči jedovatinám a baktériám a vírusom…

[…]

(Z mája 2009)

26 thoughts on “Nový typ detí – sú ešte vôbec "ľudské"?

 1. 20 kodonov aktivnych doteraz 4 sa prave aktivuju…kolko ich je neaktivnych?
  kolko sa ich ešte aktivuje…to je otázka =)
  Ďakujem za článok akurát pred pár dňami som sa zamýšlal nad indigo

  Páči sa mi

 2. Ja .. som sa akurát dozvedel že mám absolvované všetko. Už od minulého roka tam nechodím na očkovania ani prehliadky a ani nebudem. Akurát ako mám odrbať tetanovku ktorá sa robí v 18tich?

  Páči sa mi

 3. čikitet,
  raz si tu spomínal mužov v čiernom, mohol by si mi presnejšie vysvetliť čo sú to zač?
  ja viem, že som mimo tému ospravedlňujem sa, ale naozaj to potrebujem.

  Páči sa mi

 4. bordel na svete? 😀 a veru riadnyyy 😀 inak na margo clanku,pride mi to ako ten “prirodzený prechod” prirodzena evolucia, nielen dusevne ale aj fyzicky…. ospravedlnte ma ze som sa tak dlho neozvala …

  Páči sa mi

 5. no tak ako prvy si precitam na tomto blogu clanok od helar LOA…cela nadsena rozmyslam ze aj viem co by som naprogramovala,reku,aby mi maly nebol nikdy chory,len sa mi to zda trochu huste zelania hned na zaciatok na to aby som tomu mohla vobec sama uverit a hen na co si kliknem na ako druhe v poradi:))))zacinam si zbierat sanku zo zeme,nejste vy daki bosoraci?:)))

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s