Čakry a vhodné správania

Na fejsbúku som našla článok k čakrám, ktorý nebol objavný, ale sprevádzal ho jeden skutočne šikovný obrázok. Predstavuje presvedčenia alebo správania, ktoré nám pomôžu nastoliť v našich čakrách rovnováhu. A preto šup s ním sem! Tu je:

slogany k čakrámKoreňová čakra: Menej sa tras, viac miluj.

Sakrálna čakra: Menej nariekaj, viac si vychutnávaj.

Solárny plexus: Menej pozoruj, viac konaj.

Srdečná čakra (správne by malo byť “srdcová”, ale všade mám vďaka omylu z roku 2006 “srdečná”, takže to už teraz meniť nebudem): Menej odsudzuj, viac akceptuj.

Hrdelná čakra: Menej hovor, viac počúvaj.

Tretie oko: Menej sa mrač, viac sa usmievaj.

Korunná čakra: Menej špekuluj, viac pociťuj.

P.S.: Vzhľadom na terminologickú debatu, ktorá sa rozpútala dole v diskusii, dodávam jedno. Týka sa to mojej interpretácie korunnej čakry. Slovo “feel” sa v angličtine používa v dvoch významoch – emocionálne preciťovať alebo fyzicky pociťovať. V tej vetve ezoteriky, kde sa pohybujem, je racionálnejšie vysvetlenie “fyzicky pociťovať”, teda používať svoje telo ako nástroj spätnej väzby (napr. kineziológia, biorgonómia). To preto, že ľudské city (emócie) sa menia okamih od okamihu, ale keď vás kole v boku, tak vás proste kole v boku nezávisle od toho, či sa hneváte alebo radujete. A preto v mojom ponímaní sa tam hodí to “fyzické pociťovanie” viac. Kto tam však chcete mať emócie, dajte si tam emócie a budete ich tam mať. Vaša voľba. 🙂 Musíme pracovať s tým, čo dokážeme stráviť.

20 thoughts on “Čakry a vhodné správania

   • Čitatelia však takto podľa môjho názoru prichádzajú o možnosť dostať sa k pôvodnej informácii, ktorú by si mohli interpretovať podľa seba (a odlišne). Keď sa chcem s niekým podeliť o informácie, prečo mu ponúkať interpretácie?

    Keď som si článok otvorila, nenačítalo mi obrázky kvôli slabšiemu pripojeniu na internet. Pri texte “Menej sa tras, viac miluj.” mi len napadlo: “Čo to znamená? Mám sa menej hýbať?”. Ja si totiž pod pojmom “triasť sa” predstavujem pohyb, tanec, ako napríklad pri brušných alebo brazílskych tancoch. Veta potom stráca pôvodný zmysel. Ak by som tiež niekomu preposlala moju interpretáciu toho, čo som čítala (napríklad “Menej sa vrť,…”), už by sa pri koreňovej čakre nerozoberal strach (fear), ale pohyb, a to je už dosť odlišné!
    Podobne pri sakrálnej čakre. Pôvodné slovo “complain”, čo znamená “sťažovať si/sa”, je pre mňa dosť odlišné od “nariekať”. Frfloš sa stále na niečo sťažuje. Avšak: Matka, ktorá prišla o svoje dieťa, narieka. Sťažnosť a nárek, dve celkom odlišné situácie.

    Prosím, dbajte o bezchybnosť slovom.

    Páči sa mi

   • Saren,

    chápem, že si nemohla načítať obrázok. Ten obrázok slúži ako presne to, čo chceš,”možnosť dostať sa k pôvodnej informácii”. Za nechodivosť internetu ale nezodpovedám, to mi azda uveríš.

    Páči sa mi

   • saren

    hlboko súcitím s každou Matkou ktorá príde o svoje dieťa …..

    nárek takejto matky je počuť až do navzdialenejších kútov univerza …..

    ale?
    nariekanie, je sťažovanie si ….
    teda takáto Matka si skutočne sťažuje ( nemusí nutne iným, sťažuje to sama sebe ….. )
    preto prosím, nebudte na seba tak prísna, …. lebo vy nie ste teraz prísna na helar, ale iba sama na seba …..

    príjemný, vnútorným pokojom naplnený zvyšok dňa želám, všetkým … 🙂

    Páči sa mi

   • Sun,
    môj komentár nebol koncentrovaný na nevyspytateľnosť internetového pripojenia. Tú informáciu som uviedla pre bližšie načrtnutie situácie. Chcela som poukázať na to, aké následky môže mať šírenie interpretácií, keď sa pôvodná informácia môže ľahko stratiť a interpretácia sa môže považovať za zdrojovú informáciu. Na internete (aj mimo neho) sa to často krát stáva a nesprávne interpretácie sú podľa mňa jedným z faktorov, ktoré prispievajú ku zhoršujúcej sa mienke o ľuďoch, zaoberajúcich sa ezoterikou, parapsychológiou a podobnými smermi, a môžu prispieť aj k rozmachu mylných informácií a “šarlatánov”.

    lmhp (lilah),
    keď píšeš “sťažuje to sama sebe”, podľa všetkého myslíš “sťažovať” v zmysle “robiť obtiažnym, zhoršovať okolnosti”. Slovo “sťažovať” má ale aj ďalší význam, “sťažovať si” ako “nadávať, reptať”. “Nárek” má význam “hlasný plač”, “nariekať” znamená “bolestne, hlasno, zúfalo plakať”. Aj keď tieto pojmy sa môžu vyskytovať spoločne v nejakej situácii alebo predstava jedného vyvolá predstavu ďalšieho zo spomenutých, sémanticky si nie sú rovné. Jednoducho povedané, “sťažovanie si” a “nariekanie” nie je to isté.

    Moje komentáre nie sú myslené zle. Zrejme ale rozvírili pokojnú hladinu. Som nestranný pozorovaťeľ. Napísala som svoj názor a na oplátku som dostala nálepku prísneho človeka.
    lmhp, ja viem, že nie som prísna na Helar (Sun). Byť na niekoho prísna ani nie je v mojom úmysle. Tvoja reakcia ale vyznieva tak, že predpokladáš mierenie prísnosti odo mňa práve na Sun. Neviem kto si, aby si ma označovala tak, či onak. Pritom len o niečo vyššie na tejto stránke sa píše: “Menej odsudzuj, viac akceptuj”.

    Páči sa mi

   • Saren,

    na tvojom komentári ma prekvapila tá posledná veta: “Prosím, dbajte o bezchybnosť slovom.”

    OK… a čo presne by si si želala, aby som teraz urobila? Zmazala článok? Napísala ten preklad tak, ako ho cítiš ty, a nie tak, ako ho cítim ja?

    Alebo si len želáš, aby som sa cítila vinovatá, že som niečo zrýpala a nie som “bezchybná slovom”?

    Nakoľko môj pohľad ochudobňuje čitateľov o možnosť urobiť si svoj vlastný pohľad? Ak nevedia po anglicky, tak by sa k pôvodnej informácii neboli dostali tak či onak a ak aby som ja prekladala len “slovníkovo”, aj tak je podľa slovníka napr. “complain” vo viacerých významoch:

    com·plain [kuhm-pleyn]
    verb (used without object)

    1. to express dissatisfaction, pain, uneasiness, censure, resentment, or grief; find fault: He complained constantly about the noise in the corridor.

    2. to tell of one’s pains, ailments, etc.: to complain of a backache.

    3. to make a formal accusation: If you think you’ve been swindled, complain to the police.

    Ty si si vybrala, ak sa nemýlim, pozíciu 2 alebo 3, ja som si vybrala pozíciu 1 (synonymum: “whine”). Výber môže hovoriť o mne, ale čí výber je teraz správnejší? Kto to rozhodne?

    Píšeš: “aké následky môže mať šírenie interpretácií, keď sa pôvodná informácia môže ľahko stratiť a interpretácia sa môže považovať za zdrojovú informáciu”. Saren – všetko v našom vnímaní je len interpretácia. Niet “zdrojových informácií”. Sú len “zdrojové dáta” a ich interpretáciou získavame informácie (definícia z Knowledge Managementu). Ešte raz: nemôžem za to, že sa zdroj stratil tebe z obrazovky. To, že ty si ho nemala na obrazovke, ťa donútilo napísať komentár, v ktorom obhajuješ čitateľov, že nemajú prístup k originálu. A teraz ideš ešte ďalej a používaš slová ako “nesprávne interpretácie”, “zhoršujúca sa mienka”, “mylné informácie” a “šarlatáni”. A to všetko len preto, že ty na svojej obrazovke si nevidela obrázok… O čo ti teda vlastne ide?

    A tým sa dostávame k tej bezchybnosti slovom. Bezchybnosť slova je vždy bezchybnosť energetickej transakcie, nie iba vhodný výber výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ. Značí, že ak od niekoho nepožadujeme zmenu situácie/správania, tak nepoužijeme svoje slovo ani na to, aby sme v ňom vyvolali pocit viny. Ty vlastne odo mňa nežiadaš nič iné, než aby som sa hanbila za svoju nedokonalosť… Nuž, niet sa za čo hanbiť. Som, aká som, vnímam, ako vnímam, píšem, ako píšem, a ten zvyšok je už nespisovný. 🙂

    Páči sa mi

   • Zdravím,

    len bezkontaktne k zvláštne rozprúdenej debate kvôli interpretačnému šumu: Sun použila svoj preklad, ktorý zodpovedal prekladu umeleckému, nie doslovnému, preto je jej výber fráz a slov správny z jej hľadiska, kým Saren by vzhľadom k znalosti angličtiny dokázala na základe originálu význam pôvodného príspevku viac prispôsobiť svojej vnútornej analógii k téme. Pravdu máte obidve, len jedna používa preklad umelecký a druhá by radšej preklad doslovný. Preto “šum”.

    Na druhej strane Imhp dokázal(a) nadinterpretovať vzniknutú situáciu bez objektívneho cenzora, a preto krásne aplikovala Jungovu personu stínu – projekcia toho, čo sa nám nepáči na sebe, na iných ľudí a vyhľadávanie týchto vlastnosti aj keď tam nie sú (preto nadinterpretácia) – odporúčam neuzatvárať názor na ľudí na základe tak málo znalostí a znakov, Saren jednoznačne nepoznáte a na základe Vášho komentára Vás ubezpečujem, že sa mýlite 🙂 (P.S.: vyňatok zo slovníka slovenského jazyka: nariekať -a nedok.
    1. plačom, bedákaním prejavovať žiaľ, bolesť ap., bedákať, horekovať: žalostne nariekať, nariekať nad stratou, od bolesti; pren. husle nariekajú clivo znejú
    2. ponosovať sa, žalovať sa: nariekať na chorobu,
    dávajte si pozor na to, na čo upozorňuje Saren – rozdiel medzi prekladom a interpretáciou.)

    Inak Sun, Vaše osobné preklady sú zaujímavé, prečo ste však nedokončili šiestu a siedmu čakru? Zaujímal by ma Váš preklad.

    S pozdravom,
    Peter Uriel

    Páči sa mi

   • Peter Uriel,

    hehe… pretože keď som to prekladala z obrázka na fejsbúku, spodný riadok bol prekrytý lištou a ja som to nespozorovala… Ešte som špekulovala, prečo tam nie je niečo “pozitívne”, ale nič som nevymyslela… Ďakujem za upozornenie, idem to dorobiť. 😉

    Páči sa mi

   • saren

    nič ste nerozvírila …. 🙂
    u mňa teda nie …. nezvyknem sa nechať rozvíriť názormi iného ….

    saren, málokedy ma zaujíma aký význam je čomukoľvek ( a teda i slovám ) prisudzovaný ….
    pomenovanie, teda určenie významu je pre mňa určenie hranice ……
    teda? ezotericky škatuľky ….. 🙂

    mňa zaujíma podstata …
    a v tomto slove, nariekanie, teda = nárek = teda hlasný plač, a ešte k tomu zúfalý plač v spojení so situáciou,
    matka narieka nad stratou dieťaťa …. je sťažovanie si, ….
    no sme na tom čo sa pochopenia týka rozdielne …

    nerozprávam o sťažovaní sa susedom, priateľkám atd ….
    … sťažuje si situáciu, žitie v tu a teraz, neprijatím toho, že na odídení dieťaťa nič nezmení …..
    tá bytosť s ňou žije od teraz, tak ako doteraz ……
    čo sa zmení na tom, že už nemá túto formu … ?

    pokiaľ žije v srdci, žije neustále ……

    k ostatnému sa nemám potrebu vyjadrovať, …. nevidím to ako Vy, a presviedčať Vás či kohokoľvek nemienim …. 🙂

    ale? predsa ešte len …..
    vy sama ste predsa poukazovala na niečo, a síce, ak to správne chápem, na to, že helar nepreložila texty “tabuľkovo” …
    a ja sa teraz pýtam,
    no a?
    komu to vadí, ? … a hlavne prečo … ? 🙂

    Páči sa mi

   • Zdravím,

    len bezkontaktne k zvláštne rozprúdenej debate kvôli interpretačnému šumu: Sun použila svoj preklad, ktorý zodpovedal prekladu umeleckému, nie doslovnému, preto je jej výber fráz a slov správny z jej hľadiska, kým Saren by vzhľadom k znalosti angličtiny dokázala na základe originálu význam pôvodného príspevku viac prispôsobiť svojej vnútornej analógii k téme. Pravdu máte obidve, len jedna používa preklad umelecký a druhá by radšej preklad doslovný. Preto “šum”.

    Na druhej strane Imhp dokázal(a) nadinterpretovať vzniknutú situáciu bez objektívneho cenzora, a preto krásne aplikovala Jungovu personu stínu – projekcia toho, čo sa nám nepáči na sebe, na iných ľudí a vyhľadávanie týchto vlastnosti aj keď tam nie sú (preto nadinterpretácia) – odporúčam neuzatvárať názor na ľudí na základe tak málo znalostí a znakov, Saren jednoznačne nepoznáte a na základe Vášho komentára Vás ubezpečujem, že sa mýlite 🙂 (P.S.: vyňatok zo slovníka slovenského jazyka: nariekať -a nedok.
    1. plačom, bedákaním prejavovať žiaľ, bolesť ap., bedákať, horekovať: žalostne nariekať, nariekať nad stratou, od bolesti; pren. husle nariekajú clivo znejú
    2. ponosovať sa, žalovať sa: nariekať na chorobu,
    dávajte si pozor na to, na čo upozorňuje Saren – rozdiel medzi prekladom a interpretáciou.)

    Inak Sun, Vaše osobné preklady sú zaujímavé, prečo ste však nedokončili šiestu a siedmu čakru? Zaujímal by ma Váš preklad.

    S pozdravom,
    Peter Uriel

    Páči sa mi

   • peter uriel hámor

    🙂

    Ďakujem,
    a teraz Vás, ak smiem, požiadam, prosím prečítajte si, čo som dopísala saren po vašom komentári ….. 🙂

    Ďakujem za pochopenie a
    pokojnú dobrú noc želám 🙂 všetkým ….. nie len Vám 🙂

    Páči sa mi

   • kuk … ? … 🙂

    čakala som, ani neviem na čo, …. ešte som nešla hají …. ale, k veci …..

    áno, presne tak ako helar, som to pochopila, precítila i ja …..
    a prečo som napísala saren, aby nebola taká prísna na seba?
    pretože túto, ako to nazvala helar? energetickú transakciu vyslala zo seba samej, zo svojho pochopenia,
    zo svojej mysle, …. bohužiaľ, či sa nám to páči alebo nie, jednoducho je toto fakt
    a síce, čokoľvek čo vonku vidíme, vidíme zo svojej mysle, zo svojich pochopení, zo svojích predstáv,
    nik iný nám v hlave nesedí, a teda je prirodzené že aj ked hovorí k inému, komentuje iba svoj náhľad ….
    preto, preto nemá byť na seba tak prísna ….. 🙂

    a aby to bolo jasné úplne, neposudzujem osobu, posudzujem text, ktorý tu zanechala ….
    je pravda že o nej nič neviem, a teda nedokážem posudzovať nič a nikoho osobu, len z textu …..
    to ale hádam už vieme,
    či .. ? … 🙂

    PS: tá bezchybnosť slovom ma rozosmiala …. ak je niekto bezchybný, nemá problém mať indiferentný postoj k “chybám” iného … 🙂 zvlášť keď precítil, že chyby, vlastne neexist ….. 🙂

    Páči sa mi

   • 🙂

    v tom prípade
    Ďakujem Vám za dobre mienenú radu, ….. ako s ňou naložím? …
    a čo ja viem? uvidíme …. 🙂
    ale asi nijako …. prepáčte mi prosím, riadim sa vlastným cítením, ….. 🙂

    dobrú ešte raz ….. 🙂

    Páči sa mi

 1. Mne sa Helkine preklady práve naopak páčia. Mňa pri pohľade na anglický text vždy napadnú presné ekvivalenty – “hypnóza originálu”, a tak obdivujem ľudí, ktorí vedia pomenovať veci domácimi výrazmi, hovorovými, tak, ako nám huba narástla. Nemám pocit, že by sa Helka dopustila významného významového posunu, dokonca by som povedala, že jej preklady sú fakt trefné. Klobúk dolu, Heli.

  Páči sa mi

 2. …o čo vám všetkým ide v tejto hre so slovíčkami???? o dokazovanie si vlastnej pravdy, resp. správnosti vlastného pochopenia podstaty harmonizácie čakier prezentovanej Sun??…myslím, že Vesmíru úplne jedno, ako si to kto z vás vysvetľuje, skôr ho “zaujíma”, ako samotnú harmonizáciu dokážete realizovať u seba..

  Páči sa mi

 3. Doslovny preklad nie je vzdy ten najspravnejsi a najpresnejsi..helar preklada celkom trefne, myslim..este nieco : feel v mnohych jazykoch znamena okrem ‘citit’ aj ‘pocut’..a teraz bud mudry..:D

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s