2012 očami Drunvalo Melchizedeka

Že som sa k tomuto článku dostala, za to vďačím Sefaranas, ktorá si ho dala na svoj blog. Je to interview s Drunvalo Melchizedekom, ktoré ona tiež prevzala z webu. Už len pri pohľade na tú dĺžku som sa potešila, že tieto veci prekladal niekto iný ako ja 😛 … Takže celkom bez ostychu som ho aj s obrázkom skopírovala a Sefaranas za to dlhujem pusinku na líčko 😀 ! (Drunvalo Melchizedeka my veru môžeme 😛 .) Tu je interview:

V tomto interview bude hovořit Drunvalo Melchizedek o spuštění velkých změn na Zemi v souvislosti s rokem 2012 a o tom co věděli Máyové o těchto přicházejících změnách.

Vysvětluje, že vesmír prochází cykly. Jakmile poslední cyklus dosáhne svého konce, jež je mnohými považován, že se uskuteční roku 2012 dne 21.12., nastane masivní posun v zemských pólech. V souvislosti s tím jak dlouze posun trvá, by účinky na lidskou paměť a mysl, jakožto i na zemský povrch mohly být extrémní. Melchizedek, jenž strávil přes 25 let pracováním s Máyi, upřesnil, co mu řekli oni o těchto blížících se změnách na Zemi. Odhalil také, že Máyové věří, že onen neslavný den v prosinci roku 2012 je vlastně „nejméně pravděpodobný den“ ve kterém se může cosi přihodit. Podle nich má tento jev započít někdy v časovém úseku 24.10. 2007 a končí v roce 2015. Melchizedek poukázal na výbuch Holmesovy komety z 24.října roku 2007, jakožto předpovězený posel „momentu, kdy Konec věku započal“.

Namísto strachu z těchto potencionálních změn Země, Melchizedek sdělil, že Máyové pohlížejí na toto období jako na „čas, který má být oslavován a být z něj nadšený“, protože bude následkem pozitivních vylepšení pro lidstvo. „Ano je u toho mnoho destrukce“ říká, „ale je to i znamení nového zrodu. Zrodu nového lidstva“. Na základě toho co se naučil o Mayských předpovědích, nastupující událost vyústí ve vstup lidských bytostí do čtvrtého rozměru dimenze, kde „cokoliv si pomyslíme nebo pocítíme se stane. Je to zcela nová hra“.

GN: Pověz nám o sobě něco víc.

DM: Takže, strávil jsme 14 let studiem jistého odvětví matematiky zvaného „posvátná geometrie“ s cílem porozumět energetickému poli lidského těla. To mi zabralo 2,5 roku a tím mám na mysli studium každým dnem i nocí, abych pochopil jenom podstatu tohoto energetického pole a dalších 12 let zabralo toto pole definovat čistě matematicky. Jakmile jsem byl hotov, byl jsem schopen velice rychle pochopit mnoho starodávných myšlenek Sumeru, Egypta nebo Indie. Mnoho idejí, které tyto kultury měly, se náhle staly zcela jasnými a srozumitelnými.

GN: Jsi velice vzdělaný v matematice a fyzice. Byl jsi schopen tyto znalosti uplatnit ve svém výzkumu?

DM: Ano, pomohlo to. Jenomže posvátná geometrie je odlišná než klasické výpočty nebo něco takového. Nepotřebujete k tomu počítače nebo měřící tyče nic takového. Vše co potřebujete je rovné pravítko, kružítko, pero a tužku. Takto lze zjistit nejvíce detailní aspekty veškeré reality, galaxií prostě čehokoliv. Je neuvěřitelné jak to funguje.

GN: Ve tvém díle „Serpent of Light: Beyond 2012“ hovoříš o energii, která se proplétá jako had. Pověz nám o tom něco.

DM: Jednou z prvních věcí, kterou jsem zjistil, jakmile jsem byl schopen vidět energetické pole člověka, které má průměr okolo 18 metrů, bylo zjištění, že stejné identické komplexní elmg. pole obklopuje i samotnou Zemi. Druhy hnutí, které známe jako Jóga, Kryia Jóga, Kundalini mají taktéž přímý vztah k Zemi. Toto jsem nepochopil jako první já, ale kupodivu to bylo několik domorodých kmenů z různých koutů světa, které se mnou o tom začali hovořit.

GN: Liší se tahle energetická síla kolem jedince individuálně? Řekněme, že je někdo například nemocný. Bylo by toto energetické pole jedince menší než pole zdravého člověka? Nebo pokud je někdo pozitivní a druhý je negativní. Byla by znát nějaká změna v tomto poli?

DM: Ano, byly by tam změny, ale ne na ten způsob jakým uvažujete. Základním tvarem tohoto obklopujícího pole je „hvězda čtyřstěnu“. Je to spojení dvou čtyřstěnů, které v podstatě vytvářejí „kostku“. Jeden čtyřstěn směřuje vzhůru – mužský aspekt a druhý směřuje k zemi – ženský aspekt. Ty reprezentují všechny polarity emocionálního těla, jakož i fyzického těla. Reprezentují i základní polarity – vaši matku a otce. Takže pokud byste zažil hluboké emocionální trauma, řekněme, že vás otec bil, když jste byl malý nebo vám něco udělala vaše matka, tak to vlastně můžete pozorovat na monitoru. Daný čtyřstěn (mužský nebo ženský) by v takovém případě byl menší. Můžete sledovat, kde se emoční a mentální problémy nacházejí ve spojení s fyzickými, všechno to na sebe navazuje.

GK: Události, které se právě teď odehrávají, jsou velice zvláštní. Ještě jsem neviděl, aby tolik lidi bylo takhle poblázněno, dělají bizardní věci, jsou vypjatí. Pociťuješ to také?

DM: Já jsem v jiném státě každé 3 týdny už 25let a mluvil jsem s lidmi z celého světa. Věřte mi, to nejsou jen Spojené státy. To se děje všude. Dokonce i v malých domorodých kmenech uprostřed ničeho nebo v džunglích. Každý na Zemi to pociťuje.

GN: Co to způsobuje?

DM: Existuje mnoho faktorů, které to ovlivňují. Tohle již studuji nejméně 45let. Jsou tři různé úrovně. První bych nazval lidskou úrovní. Tato úroveň má mnoho spekter. Tam zařadíme tajnou vládu, která momentálně kontroluje všechny ostatní vlády a prakticky vše co se ve světě děje. Vlastní 86% veškerého zisku, největší banky. Jejich agenda je skutečně odlišná na rozdíl od těch jiných. Pak tu máme samotné vlády států, jež jsou z poloviny podřízeny vládě tajné. Ale i vlády mají své vlastní agendy. Armády těchto vlád, mají své vlastní tajné důvody, velice komplexní. Světové korporace mají své agendy.

Mám na mysli takové ropné společnosti, které nechtějí vidět alternativní paliva, tak jako farmaceutické společnosti nechtějí vidět alternativní způsoby léčení. A tak všechen tenhle mix věcí, který právě probíhá v lidském světě, je ve hře, každá tahle část. A nad to všechno tu máme mimozemšťany, kteří jsou zde. Těch je taky hodně. Mnohem více, než většina lidí ví. Deset let zpátky mi bylo sděleno americkou vládou, že maximum, o kterém věděli, bylo 58. Jenomže jich je mnohem více než tolik. Jsem přesvědčen, že je tu 250 000 kultur.

GN: Kultur?

DM: Tihle jsou z různých částí prostoru a časů i dimenzí a to jsou ti méně rozvinutí. Ty více rozvinuté bytosti nepotřebují vesmírné lodě, aby byli schopni se sem dostat nebo vědět co se zde děje. Nepotřebují to dělat. Záležitosti s mimozemšťany mají velmi širokou škálu. V 80. letech jsme měli šedivé, kteří každého unášeli a počet únosů se blíží k číslu 5 miliónů lidí. Potom tu je mrzačení dobytka laserem, což je opravdu vysoká úroveň laserové technologie, která se na Zemi vyskytovala v tu dobu jen na 5 chirurgických klinikách na světě. Ještě tu pak byli ještěři…O všech těchto věcech jsem již mnohokrát slyšel. Jsou pryč. Odešli. Před 4-5 lety stáli za zmrzačením asi 150 kusů dobytka a to bylo naposled, kdy jsme o nich slyšeli. Myslím si, že vím kde jsou a co dělají, ale to není podstatné.

GN: Ať už jsou kdekoliv, ale proč vůbec odešli?

DM: Neměli na výběr. Jsme s nimi ve válce, my lidé. Vyhráli jsme. V podstatě, pokud půjdete zpět k Hermésovi ze starověkého Řecka před 2000 lety, ten napsal knihu nazvanou „Smaragdové desky“ (Emerald Tablet). Když se podíváte, Hermes tam hovoří, že pokaždé co se dostaneme v cyklu k vyvrcholení doby, tak se nás pokouší ovládnout mimozemšťané. Pokaždé, protože to je náš slabý bod a jisté mimozemské rasy, které nejsou tolik vyspělé, se nám pokoušejí dělat problémy a pak vždy prohrají.

GN: Prohrají jak? Jak je přemůžeme?

DM: Příběh vypráví o tom, že asi míli pod Sfingou je ukryta vesmírná loď. Vypadá jako mince se zakulaceným vrškem a to je napsáno i na stěnách v Egyptě. Podle těchto vyprávění každých 13 tisíc let, když se dostaneme do tohoto bodu v čase, což je úzce spjato s oním 21.12.2012, někdo na Zemi najde cestu k této lodi, která tam byla umístěna dlouho dlouho předtím k ochraně lidstva a cokoliv si ten člověk pomyslí, to se stane. V tomto případě to byla teprve 23-letá žena z Peru, která se tam vypravila, podle toho co vím, a když tu loď vynesla k obloze, řekla: „Dobrá, od této chvíle šediví onemocní a budou více a více nemocní dokud nezemřou, pokud zde zůstanou“. To se stalo krátce před jejich odchodem.

GN: Je to jako přání, které se stalo skutečným.

DM: Její přání. Jak říkám, cokoliv si pomyslíte se stane. Je to mýtus, zda-li je pravdivý či nikoliv, nevím, ale já tomu nějak věřím.

GN: Jak tam tu loď dostali? Hádám, že tam musela být dříve než ta Sfinga.

DM: Jak to přesně udělali je to popsáno v materiálu “Smaragdových Desek”. K tomu se musíte naučit, jak se pohybovat 4-dimenzionálně. Nikdy jsem to nedělal, takže nevím, ale byl jsem v místech, kde musíte v pyramidě přesně být, abyste toho docílili. Ale jak říkám, mně se to nepovedlo.

GN: Pověz mi více o cyklech času. Co tímto pojmem míníš?

DM: Cykly času jsou aspektem toho všeho. Je to něco přehlíženého mnoha lidmi. Sledujeme lidský vývoj, vývoj ETs, sledujeme mnoho věcí. Avšak cykly času jsou tím, co v podstatě umožňuje, aby se všechno uskutečnilo. Z mého porozumění vědění mnoha spirituálních mistrů po celém světě, existuje jakási kosmická DNA. Rozvíjení událostí, které se v této době odehrávají, má pramálo společného s námi, avšak s pohybem planet, hvězd, galaxií a jak se tento pohyb odehrává. Když se podíváme na hodinky, jako třeba právě teď, vidíme digitálně 22:38. Avšak to není jen digitální myšlenka, ale pohyb samotné Země.

Rotace Země. Jenomže existuje i mnoho jiných cyklů Země, kterým nebylo ještě dobře porozuměno, alespoň mnoha lidmi na Zemi. Máme tady osový sklon Země, který činí v tuto chvíli přibližně 23,5 stupňů a v časovém horizontu 40 000 let se úhly pohybují v rozmezí zhruba 21-24 stupňů. Tento úhel je velmi klíčovou šablonou pro počasí a mnoho druhů způsobů, jak si věci uvědomujeme a vnímáme. Dále je tu orbita okolo Slunce. My si myslíme, že tyto věci jsou fixní, neměnné. Jenomže ony se mění. Orbita se pohybuje mezi eliptickou dráhou a pokračuje k téměř dokonalé kruhové a pak zpět zase k eliptické v časovém průběhu okolo 100 000 let.

Takže vidíte, že je tu mnoho změn. Jedna, která přichází právě teď. Jde o to, že se doslova chvěje osa Země. Když si dosadíte za osu tyč, která vyčuhuje ze Země, tak ta by obkreslovala elipsu, je to doslova, jako by vršek stékal dolů. To se děje každých 26000 let, přesněji 25 771,5 let (údaj, jenž byl vypočten roku 2000). Odtud potom vychází ono datum 21.12.2012, kdy v tento den se zkompletuje celý cyklus. Starověcí Tibeťané nebo Indové hovoří o těchto cyklech ve smyslu věků, které tu jsou, jakož hovoří i o změnách vědomí v souvislosti s tím jak postupujeme cyklem a také velmi důležitá bude změna polarit v tento konkrétní den. Mluví se o dvou polaritách cyklu (26000 :2 = 13000 let), kde jedna je mužská – tma, ta ve které se právě nacházíme a pomalu končí, a druhá je ženská – světlo. Je zajímavé, že vědci v dnešním světě věří, že severní a jižní póly jsou blízko změny polarit.

GN: Mohlo by to pro nás být nebezpečné?

DM: Pokud by změna nastala velmi rychle, pak by to nebylo až tak nebezpečné. Když Rusové kompletovali vesmírnou stanici MIR, stalo se něco velmi zvláštního. Údajně první dva lidé, kteří šli tam nahoru, se zbláznili a dokonce ztratili všechny vzpomínky. Nepamatovali si ani svoje jména a to vše jen po dvou týdnech bez magnetického pole Země. Mnoho vědců má za to, že naše paměť je spjatá s magnetismem. Jakmile se začnou póly posouvat, předpokládá se, že tu bude určitá perioda, kdy tunebude žádný magnetismus. Jestliže tato perioda bez magnetismu skutečně nastane a potrvá déle než 14 dní, může se stát spousta nepředvídatelných věcí. Pro lidskou fyziologii je magnetismus nesmírně důležitým faktorem.

GN: Znamená to, že to co je dole bude nahoře a naopak?

DM: Ne, to neznamená, že jih bude sever a sever jih. Znamená to, že osa Země se doslova přemístí do nové lokace. Zhruba před 13000 let zpátky na konci jiného cyklu proběhl také posun pólů. Vědci o tom vědí. Domnívají se, že osa Země v tu dobu byla v Hudsonově zálivu.

GK: Tuším, že se již posunula o 80 nebo 160 km.

DM: Ano. Jenomže tehdy to byl obrovský skok. Pár let zpět, se stalo něco hodně zvláštního a to, když se jižní pól na 24 hodin přemístil do jižní Kalifornie. A dějí se i významnější věci. Směry magnetických drah se z jihu stáčejí směrem do severu. Vědci objevují obrovské díry v mag. poli Země. Dráhy vystupují ven, ale stočí se hned zase zpátky. Co se týče posunu, tak ještě nikdo nebyl schopen přijít na to, jak planeta o takové velikosti a takové mase, může posunout svoji osu o 800km. Množství energie, které by bylo zapotřebí je neuvěřitelné. Asi 20-30 let zpět byl učiněn objev, a tento objev je nejvíce inteligentní myšlenka o které vím, ve smyslu – jak je to vlastně možné. Jde o to, že myšlenka je spjata s magnetismem. Zjistilo se, že zemská kůra je tlustá od 30 do 65 km. Pod ní je svrchní plášť, což je homogenní hornina rozprostřená po celé Zemi. To je to co udržuje zemskou kůru od jádra.

GN: Je to jako skořápka a vejce.

DM: Ano, přesně tak s podobnými proporcemi, možná dokonce ještě tenčí. V laboratořích vědci zjistili, že hornina, která drží zemskou kůru, se bez magnetismu stává tekutou.

GN: To by mohlo být zničující!

DM: Tím míním, že zemské kůře je umožněno se volně pohybovat. Trvalo by přibližně 14 dní, aby se svrchní plášť Země stal tekutým. Když se tak stane, nic kůru nedrží. Tektonické desky se konstantně pohybují. Za 13 000 let lehce změnily své pozice. Dalším velkým faktorem je ledová masa na jižním pólu, která není přesně ve středu na ose, ale kousek vedle. Tato masa je obrovská. Zhruba 2 míle široká. Pokud by výše uvedené faktory nastaly, pak by se všechno toto vrátilo zpět do rovnováhy a to by způsobilo, že by se póly dostaly do jiných lokací na Zemi.

GN: Co by se stalo s budovami? Co by se stalo s lidstvem?

DM: Naposledy co se to přihodilo v době kdy zde nebyly žádné velké civilizace, pokud tedy ovšem nesouhlasíte s Atlantidou a podobnými místy. Bylo zde velmi málo lidských bytostí. Pokud by k něčemu podobnému došlo v současné době – tak těžko říci. Nemáme v těchto úvahách možnost se o co opřít.

GN: Pojďme teď hovořit o Máyích, protože to s tím hodně souvisí. Již s nimi pracujete, kolik 25 let?

DM: Ano, vlastně déle. Právě v dnešním odpoledni jsem zasedal na 2 hodinovém shromáždění s Hunds Batsmanem, což je vůdce Grand Itza Maya Council (Nejvyšší Mayská Rada Itza) v Novém Mexiku.

GN: Co oni říkají o těchto událostech? Panuje u nich strach z tohoto data?

DM: Lidstvo si vytvořilo mnoho „pravd“ ohledně mayských předpovědí a ohledně toho, kdo Máyové jsou. Oni tvrdí, že jsou naprosto chybné. Podle Donalda Handa Sarii o sobě neřekli ani slovo posledních více než 500 let. Chystají se promluvit, chystají se učinit pravdivé proroctví a důvod proč to chtějí udělat, není z jejich pohledu kvůli egu nebo něco podobného, ale proto, že cítí zodpovědnost. Tvrdí, že tady byli před 13 tisíci lety a pamatují si co se stalo. Také tu prý byli před 26 tisíci lety, přesně v bodě, kde se právě nacházíme. Tehdy byl další posun pólů, vědci o tom vědí. Takže říkají, že si prošli dvěma posuny a cítí zodpovědnost ke zbytku světa.

GN: Zjevně ví, mnohem více než my.

DM: Říkají, že nemáme mít absolutně žádné obavy, ale jsou tu jisté věci, které se předpokládají, abychom udělali, což souvisí s vnitřní úrovní vědomí. Není moc co dělat externě. Nepomůže vám vykopat si díru dát do ní hromadu jídla a zbraní. To nic neřeší. Souvisí to s vazbou lidského srdce. Musíme být soustředění do našich srdcí raději než v našich mozcích a také musíme být spojeni se srdcem Země. Zní to jako pohádka.

GN: To jsem právě chtěl říci.

DM: Oni tvrdí, že Země je živá bytost a že si je vědoma každé menší věci na jejím povrchu.

GN: Víte, já tomu také věřím. Ale chvíli mi to trvalo to pochopit.

DM: Oni tomu rozhodně věří a nejsou jediní. Prakticky každý domorodý kmen na Zemi tomu věří. Pokud jste ve svém srdci spojeni se srdcem Země úak není se čeho obávat. Budete ve správný čas na správném místě. Je zde, ale i druhá stránka věci. Není to jen o posunu pólů. Nebudu zacházet moc do hloubky, protože mě Máyové dali instrukce, abych to nechal říci je.

GN: Vy ale víte, co se chystají říct, že?

DM: Ano, vím to moc dobře. Existují dvě strany Máyského proroctví – negativní a pozitivní – a svět se bohužel zaměřil především na tu negativní. Brzy vyjde i film “2012″, což bude s největší pravděpodobností o strašlivé katastrofě.

GN: Viděl jsem trailer, a máte pravdu. Bude tomu tak.

DM: Máyové jsou tímto naprosto šokováni, protože říkají, že toto je toho součástí a to se shoduje i s Egypťany, Tibeťany nebo Indy. Jakmile procházíme cyklem v tomto bodě, tak ano, je tu mnoho destrukce. Staré cykly jsou zničeny, avšak je to znamení nového zrodu. Pakliže nezůstaneme svým vědomím fixováni na staré cykly staneme se součástí obrovského přerodu v nové lidstvo, které bude mít nové vlastnosti, nové schopnosti a budeme také schopni žít novým způsobem, který si teď nedokážeme představit. Strávil jsem mnoho času s domorodými kmeny po celém světě. Neshodují se v každém detailu, avšak v hlavní myšlence a porozumění celku, ano. Uvědomují si, že toto je doba mimořádného lidského rozvoje – změna. Z jejich pohledu jde o „čas, který má být oslavován a být z něj nadšený“ . Lidstvo se blíží k přesunu na novou úroveň vědomí. Říkají, že nemusíte dělat nic. Je to jednoduché. Opravdu snadné. Jen buďte srdeční a zůstaňte spojeni se srdcem Země – a je to.

GN: Už jste se díval na některé předpovědi Hopiů?

DM: Ano, díval.

GN: No a co si myslíte?

DM: Jejich proroctví jsou trošku odlišné. V první řadě, možná jste si nevšiml, že Hopiové jsou Máyové.

GN: To tedy nevím.

DM: Tohle mi řekli. Obě strany, Hopiové i Máyové ke kterým jsem přišel. Byl jsem jedním z kronikářů jednoho kmene Hopi, který mě pak zavedl ke guatemalským Máyům. Ti jsou považováni za vůdce všech 440 Máyských kmenů. Když jsme tam byli a hovořili s radou, tak tam bylo odhaleno, že Máyové řekli Hopiům, aby odešli a šli do Four Corners oblasti (region v USA – jihozápadní Colorado, severozápadní Nové Mexiko, severovýchodní Arizona a jihovýchodní Utah ), protože věděli , že v tomto momentě, kde se právě nacházíme, existuje pro tuto dobu zvláštní spojení s touto oblastí. Jaké nevím, protože mi to neřekli. Přiznali, že Hopiové byli Máyové a že se vydali na toto místo. Jeden stařešina Hopiů mi přímo sdělil: „Ano, jsme Máyové, víme o tom.“

GN: Proroctví Hopiů je hodně temné.

DM: Ano, ale to jste neslyšel jeho druhou část. Uvolnili totiž jen první část a ta se víceméně shoduje s tím, co jsme již slyšeli od Máyů. Kousek vám řeknu. Až se dostaneme na druhou stranu, vnikneme do nové pěti dimenzionální reality. V této realitě se stáváme stvořiteli. Cokoliv si pomyslíme nebo pocítíme se stane. Je to zcela nová hra. Pokud vstoupíte do tohoto stavu ve strachu, tak strach, který vytváříte, vás z této reality vyhodí zpět. Takhle prý 5D realita funguje. Takže lidé, kteří jsou milující, kteří jsou ve svém srdci a jsou spojeni se srdcem Země budou ve velké výhodě. Ti vytvoří milující svět . Jakmile vstoupíme do této úrovně vědomí a až se dostaneme do reality, kde vlastně vytváříme vše jak postupujeme, tak tohle bude čas, kdy k nám ETs učiní svůj vstup mezi nás, protože poté už bude na stejné úrovni jako oni.

GN: Drunvalo, pověz mi něco málo o této návštěvě mimozemšťany. Kdy si myslíš, že by to mohlo přijít? Je to někdy kolem roku 2012?

DM: Mnozí lidé si myslí, že se tak stane 21. 12. 2012. Podle Máyů je to ale ten nejméně pravděpodobný den.

GN: Nejméně?

DM: Určitě se tak nestane tento den. Máme na to zapomenout, říkají. Máyové hovoří o časovém okně, které má trvat asi 7 až 8 let a které pojmenovali „Konec Času“. Myslím si, podle toho co mi řekli Máyové, že toto okno začalo 24. října 2007 a končí někdy v roce 2015. Vše co se snaží říct, je, že se to stane někdy v tomto časovém okně. Neřeknou vám to přesně, protože si myslím, že neví přesný čas, to záleží na tom, kdy Země učiní svůj krok, tudíž vše co mohou říct, je, že se to stane někdy v tomto období.

GN: Příznaky ale vidí nebo ne?

DM: Ano. Den 24. 10. 2007 je velice zajímavé datum. Je to den,kdy do naší sl. soustavy přiletěla Holmesova kometa, která vybuchla a začala expandovat do podoby velké modré koule, která doslova přerostla Slunce a jenž je registrována jako největší objekt, který byl kdy pozorován v naší sl. soustavě. Proroctví Hopiů o kterých jste mluvil, obsahuje jedno asi 200 let staré proroctví – proroctví modré hvězdy.

Foto komety Holmes po explozi dne 24.10.2007

GN: Ano, ta kometa měla modrý ocas.

DM: To ano, ale pak se výbuchem změnila celá kometa na modrou kouli větší než Slunce. Hopiové nyní věří, že to bylo proroctví modré hvězdy a Máyové věří, že je to čas, kdy Konec doby započal. Takže si nemyslím, že předpoví den, kdy to všechno začne. Je to v tomto období, to je vše co k tomu můžu říct.

GN: Edgar Cayce předpověděl, že by především v této době mělo dojít k nárůstu zemětřesení? Již pozorujeme tání ledovců v Arktidě, které se všude lámou.

DM: A podívejte se na Rossův ledovcový šelf. Ledy praskají, všude se tvoří díry a formující se jezera sahají až na úplné dno. Vidíme tekoucí vodu, která se dostává na povrch a tvoří ještě větší jezera. Vědci se kterými jsem hovořil, kteří zde pracují, říkají, že ledovce nezvratně zmizí.

GN: Existují národy, které již dnes mají problém s nárůstem hladiny oceánů.

DM: Ano, téměř všechny ostrovy budou mít opravdový problém, protože se slaná voda může dostat do systému pitné vody.

GK: Pak ale budou muset opustit celou oblast.

DM: Dalším obrovským problémem jsou ubývající korálové útesy, o čemž mnoho lidí vůbec neví. Poté co se to zjistilo, začalo být okolo toho ticho. Vědci v oblasti životního prostředí byli léta zticha, jelikož množství oxidu uhličitého, které vypouštíme do atmosféry, mělo způsobit mnohem větší problémy již před lety. Jenomže nepůsobilo, protože CO2 nějakým způsobem mizel a nevědělo se kam. Na což se přišlo asi před 3 lety. Oxid byl absorbován oceány. Právě teď je úroveň CO2 v našich oceánech na stejné úrovni, jako tomu bylo před 100 milióny lety. A to má samozřejmě radikální dopad na podmořský ekosystém. Ještě za několik desítek let tady budeme mít úbytek korálových útesů přesahující 80%.

GN: Náš pravidelný host našeho programu – Robert Felix, tvrdí, že jsme v počáteční fázi doby ledové. Co si o tom myslíte?

DM: Zcela souhlasím. Vlastně o tom mohu velmi detailně poreferovat.

GN: Ano, prosím. Robert narazil na mnoho vědců a klimatologů, kteří s ním souhlasí.

DM: My známe cyklus doby ledové. Známe ho velice dobře. Jenomže když se to celé prezentovalo radě UN (United Nations / Spojené Národy), tak odpovědní funkcionáři o tom nechtěli ani slyšet. Dr. John Hemiker (?) byl toho hlavním iniciátorem. Svého času navštívil mnoho velmi starých jezer po celém světě a odebral z nich vzorky sedimentů. Právě v nich můžete vidět období dlouhé zhruba 90 000 let bez spadaného pylu, následováno obdobím dlouhým asi 10 000 let se spadaným pylem. Svou délkou jde o průměrné cykly. Teplá období jsou dlouhá asi od 8 do 12 tisíc let a doby ledové průměrně 90 tisíc a můžou dosahovat až 120 tisíc let. Tento cyklus již probíhá nejméně 250 miliónů let, jak Hemiker zjistil. Někteří lidé to dovedli ještě dál a tvrdí přes 500 miliónů let. Teplé období tu máme již přes 10 tisíc let, a tzv. doba ledová by přišla tak jako tak, i bez vlivu člověka. Je přirozený cyklus. My tomu pouze pomáháme.

Tento cyklus je ovlivňován především dvěmi věcmi. Je to Slunce a pak jsou to kupodivu minerály ve vztahu k vegetaci. A to se evidentně děje posledních 20-30 let, vlastně od r. 1941, od toho velkého požáru na Aljašce. Jakmile mají stromy, rostliny a organické struktury nedostatek minerálů, začínají odumírat. To napomáhá lesním požárům a každý akr lesa má v sobě 50 tisíc tun CO2 , jenž začne vytvářet vzorec globálního oteplování, jenž právě zažíváme. Toto pokračuje až do konce teplé periody. A netvrdím to pouze já, ono je to vše vědecky potvrzeno.

GN: Hmm…. Vypadá to tak.

DM: Přečtěte si materiály s enviromentálním zaměřením. El Niño – dokáže změnit světové vzorce počasí až na 20 – 30 let.

GN: Právě se nacházíme v jednom z nejsilnějších cyklů minima slunečních skvrn. Může to mít nějakou spojitost s rokem 2012?. Je to, jako by tomu pradávná proroctví opravdu porozuměla. Všechno to spolu souvisí, že ano?

DM: Sluneční skvrny jsou opravdu důležité a jejich aktivita může ovlivňovat geofyzikální procesy Země. Ano, vše je spojené se vším. MNohé z toho lze nalézt uvnitř posvátné geometrie. Tak třeba Měsíci, trvá něco přes 27 dní oběhne kolem Země a přesně tu stejnou dobu trvá 1 sluneční den (otočení Slunce kolem vlastní osy). V geometrii elektromagnetického pole lidského těla jsme objevili byl kruh s dalším kruhem na jeho vrcholu s identickými proporcemi Země a Měsíce.

GN: Jaké pro to máte vysvětlení? Jak vysvětlíte psoelství posvátné geometrie? Jeden by si myslel, že za tím vším je inteligentní schéma, čemuž já věřím.

DM: A ono určitě je. Kdokoliv vesmír stvořil, byl jediným intelektem (jedna mysl). Můžu každému jasně ukázat, jak každá jednotlivá věc bytí (jsoucna), alespoň na Zemi a námi pozorovatelném vesmíru, se zakládá na posvátné geometrii. Jsou to stejné vzory (zákonitosti) a jsou vytvářeny stále znova a znova. Dokonce i věci, kterým byste nevěřil, že jsou geometrického charakteru jako třeba láska, emoce a pocity. Ty jsou také geometrické. Manfred Clynes byl tím, který na to přišel. Je to dokonce napsáno ve Wallstreet Journal. Můžete někoho vzít do jedné místnosti a z druhé pozorováním jeho elekromagnetického pole, jste schopni určit, co tento subjekt pociťuje. Vše, ať už viditelné nebo neviditelné je geometrické. Mnoho lidí se domnívá, že matematika je základ nebo také jádro reality. Ve skutečnosti to není pravda. Je to tvar a proporce a to je to co vytváří matematiku.

GN: Když hovoříte na kurzích a seminářích, jaké otázky vám lidé nejčastěji kladou? Co je nejvíce zajímá?

DM: Přicházejí za mnou zejména, aby se učili o vědomí a jakým způsobem pracuje uvnitř těla. To je podle mě ta nejdůležitější věc právě teď, abychom tohle všichni pochopili. Sesbírali jsme mnoho různých porozumění a chápání z celého světa a aplikovali jsme je do jednotného systému, tak abychom tomu mohli porozumět, jak to vše funguje, takže skutečně můžete zvýšit svoji úroveň uvědomění. V té nejjednodušší formě každodenního života chtějí lidé přesně vědět, jak se vypořádat s problémy v jejich životě. Všichni jsme lidé. Všichni máme rodiny, všichni musíme vydělávat peníze. To jsou věci, které musíme dělat.

GN: Toto jsou priority?

DM: Ano. Nemůžete na to jen tak zapomenout. A takových věcí byla hromada, když jsem odjížděl do pralesa. Zapomenout na to vše, abych porozuměl jiným věcem. To prostě nejde. A opět vše čemu jsem se naučil, se schází u porozumění, jakým způsobem prostopují energie vaším tělem a tak jste schopen uchovávat a vytvářet svou vlastní energii. Existuje způsob, u kterého můžete dýchat tak, skrz tyto energetická pole, která jsou okolo vašeho těla a ty se začnou otáčet ve dvou různých směrech. A když se takto otáčejí, objeví se disk v základně vašeho čakerního systému (Root Chakra – kořenová čakra) blízko kořene páteře, okolo vašeho těla se objeví koule a ta se nazývá – Merkaba.

Říkali tomu tak ve starém Egyptě. Žití ve své srdci je toho součástí a to proto, že mozek je tím generátorem, který vytváří pole Makaba. Je to vlastně dvě hemisféry rotující v opačných směrech. To vytvoří energetické pole, o kterém věděl a rozuměl mu celý starodávný svět. Jenomže to je jenom vnější pole. Vnitřní pole mají co do činění se srdcem. V moderním světě se upínáme především na mozek. Myslíme si, že je to ten nejúžasnější nástroj kterým jsme obdařeni. Jenomže srdce je mnohem starší a mnohem více silnější. Srdce má více intelektu než mozek. Podívejte se na početí. Lidské dítě vzniká v kouli, což je vajíčko. To vše je také geometrické. Myslíme si, že stačí jedna spermie k oplodnění vajíčka, ale doopravdy jich je k tomu potřeba buď 10, 11 nebo 12 k tomu, aby tam vytvořily vzor. Ty se pak začnou přes mitózu dělit na 2 stejné pak na 4 (ve formaci čtyřstěnu) na 8 (hvězda 2 čtyřstěnů) a stále formují obrazce po tomto vzoru až se dostanou na číslo 512 a v tomto bodě zformují tvar, jemuž se říká prstencové pole (toroidální pole) , což je jedno z unikátních energetických polí vesmíru a vše ve vesmíru je na tomto poli založeno. Bez výjimky.

Toto prstencové pole jak pokračuje v růstu a stává se lidským srdcem. Takže je tady vlastně bod ve kterém byl každý jednou pouze svým srdcem a ničím jiným. Nemáte ani ruce ani nohy, mozek prostě nic. Jste jenom srdce. To srdce začalo bít. Doktoři si po roky lámali hlavu nad tím, jak je to možné. Další překvapující skutečností je, že srdce má jakoby svůj vlastní mozek. Je malý a složen pouze ze 40 tisíc buněk, ale jsou to mozkové buňky, ne srdeční. V tomto bodě kdy se takto vyvineme se začne tvořit tělo z našeho srdce a vytvoří sevplod. Srdce se stáhne do hrudní dutiny a my může vidět nám známý plod který už všichni dobře známe. Toto ukazuje, alespoň z intuitivního pohledu, že srdce je starší a mnohem důležitější než mozek.

GN: To je nádherná analogie.

DM: Pokud půjdete zpátky v čase do starověkého Egypta zjistíte, že Egypťané při mumifikaci krále, faraóna nebo někoho důležitého nejprve vyndali všechny orgány z těla, udělali 4 hliněné džbány a do nich pak dali všechny orgány až na dva – mozek a srdce. Srdce potom zpátky uložili do těla, protože bylo nezbytné k postoupení do jiných úrovní. Co udělali s mozkem, bylo to, že ho vyhodili jako odpad, protože jim byl k ničemu. Než jsem toto pochopil, mi zabralo 15 let. (smích)

GN: Chcete říci, že vědomí může pramenit nejenom z mozku, ale především ze srdce?

DM: Ano. To je přesně to, čemu všechna dávná učení porozuměla a chápala. Vznik samotný začal v srdci a to je jejich největší tajemství. Vnější svět podle těchto lidí vlastně neexistuje – není tam. Není tam nic. Je to jen čisté vědomí a nám připadá externí, ale ve skutečnosti je interní. Toto si na určité úrovni všichni pamatujeme. Při posledním posunu pólů 13 tisíc let zpátky jsme zažili velký šok. Poklesli jsme na úrovni vědomí a ztratili jsme schopnost se chránit. Ztratili jsme paměť a vrátili se zpět na úroveň zarostlých barbarů. Odznova jsme se učili pracovat například s ohněm … byl to pro nás šok. Tentokrát to bude jiné. Mnohem lepší. I přesto, že to tak nevypadá, jsme tentokrát daleko více připraveni. Lidé budou ohromeni.

GN: Musím se dozvědět trochu více o tomto ET spojení. Hádám, že už o tom hovořili Hopiové i Máyové a i přesto, že říkáš, že jsou zde právě teď, bude ono navštívení velkou událostí? Budeme se koukat na oblohu ve stylu, jako tomu bylo v tom filmu Den Nezávislosti?

DM: Myslím si, že to bude trochu jiný druh navštívení, než je tato představa. Podle toho co vím já, a to jest opět zkušeností domorodých kmenů celého světa, je to, že oni s nimi neustále hovoří a udržují s nimi kontakt, stále je navštěvují. Pro ně to není nic neobvyklého. Také jsou schopni jednoduše otevřít dimenzionální vědomí, přičemž většina z nás ani neví co to je. Opět se vracíme k myšlence, že externí svět není to, co si myslíme, že je, ale něco jiného, což souvisí s čistým vědomím. Jakmile toto pochopíme, nastane enormní odhalení v lidském vědomí. Je to to, čemu jsme se naučili již dávno předtím, ale zapomněli jsme to, a to si již brzy připomeneme. Bude nám to připadat jako dar.

ETs jsou zde a byli tady již dlouhou dobu. Vzájemně jsme působili zejména na ty s velmi nízkými úrovněmi vědomí, jenž s námi nemají dobré záměry. Mám na mysli šedivé, kteří nás chtěli kompletně eliminovat. Ale takhle to ve vesmíru nechodí. Vesmír není ve válce a představy hvězdných válek, kde se všude mezi sebou válčí jsou naprosto mylné. Vesmír žije v míru a všechny bytosti se mají navzájem rádi a starají se navzájem o sebe. Naše galaxie kupříkladu je taktéž živá bytost. Je obklopena stejnými energetickými poli jako je obklopeno lidské tělo. Existuje pouze pár takových, kteří se nevyvíjejí v porozumění, že existuje více pro co žít, než si oni myslí a to jsou právě ti, se kterými jsme mívali problémy. Na druhou stranu podstatná většina těch na vyšší úrovni nás miluje a záleží jim na nás.

Také jsou tady ti, kteří jsou uvnitř Země a těm na nás opravdu záleží. Je pro ně osobní záležitostí nám pomoci, oni opravdu chtějí a také že nám pomůžou. Až budeme na správné úrovni vědomí, kde je budeme moci vidět a komunikovat s nimi. Další věcí bude, že budeme představeni našemu otci a matce. Nyní se dostáváme ke starověkým sumerským záznamům, kde se o tomto hovoří. Sumeřané věřili, že existovala planeta Marduk a z ní přišli Nephilim a hovoří ještě o další planetě, která není z naší sluneční soustavy – Sírius B, třetí planeta, jenž byla vlastně otcovská strana. A tato rasa s tou co zde byla – Nephilim, se spojila dohromady a vytvořili lidskou rasu. Stalo se tak, podle nejstarších záznamů na Zemi – Cuneiform Tablet ze Sumeru. Nejprve se setkáme se svou matkou a se svým otcem. Říkají, že se nejdříve setkáme se svým otcem – to jsou Siřané. Siřané jsou okolo 3-5 metrů vysocí. Jejich ženy mají 3 – 3,5 metru a muži mají 4 – 5 metrů.

GN: Opravdoví obři.

DM: Jsou vysocí, ale existují mnohem vyšší bytosti. Jsou na další úrovni vědomí, což se ukazuje v posvátných geometrických vzorech. Opravdu jim na nás moc záleží. Dokonce nám už zachránili život ani o tom nevíme, protože něco se děje na Slunci. Něco se tam děje právě teď a je to mnohem větší než si myslíme. Podle domorodců se mnozí z nich mají své základny v podzemních jeskyních systémech po celém světě, kdy se nám představí. Nevím zda se tak stane před posunem nebo až po něm, to mi nikdy neřekli, ale všichni se shodují, že nastane čas, kdy se nejprve setkáme se svým otcem, poté se svojí matkou a nakonec se zbytkem vesmíru.

GN: Bude tato planeta stejná?

DM: Ne, nikdy, protože nebude ani na stejné frekvenci vědomí. Půjde o pozitivní věc, protože jsme klesli a byli jsme na velmi temném místě pokud jste si nevšimli a teď se chystáme jít na velice světlé a milující místo, kde zjistíme, že naši bratři a sestry tam jsou opravdu pro nás, aby nám pomohli si vzpomenout, kdo opravdu jsme.

GN: Zbavíme se válek?

DM: Války nepotřebujeme. Jsou stupidní. Je to jako, když pravá ruka vezme nůž a ubodá levou. Všechny bytosti na vyšší úrovni vědomí ví, že existuje pouze jedna mysl, která prostupuje vším. Jenom jedna. Bylo tomu tak vždy a na to si nemůžeme vzpomenout. Až si to budeme pamatovat, tak budeme vědět, že když se díváte jinému člověku do očí, tak se díváte do svých vlastních očí. Když se Máyové potkají na cestě, a tuto tradici udržují přinejmenším už 26 tisíc let, tak říkají že jsou v Lak”ech, což znamená „ty jsi druhé já a já jsem druhé ty“. Takhle říkají ahoj. Je to pouze vzpomínka, jak tomu bylo dávno předtím a tato temná noc ve které jsme nyní, již téměř skončila, díky bohu.

GN: Byli jsme na cestě příliš dlouho.

DM: Ano, já vím. Víte, všechny ty konspirace jsou tady a jsou jich tuny. Když jsem vás poslouchal, když jste říkal, že hlavní záležitostí je kontrola populace, tak to je absolutně ten hlavní důvod pro většinu akcí, které vlády právě teď činí, protože všechny počítačové modely ukazují, že pokud dosáhnete určitého čísla populace, bývalo to 10, 12, 14 miliard oni vlastně přesně neví, tak nejenom že všichni lidé zahynou, ale všechno na Zemi zahyne. Takže rozumím, proč jsou tímto znepokojeni. Matička Země ale není hloupá. Ona povoluje těmto lidem zde přijít a přicházejí z nejrůznějších míst.

GN: Nemyslíte si, vědom si života této planety, že ona ví jakou úroveň populace může vydržet a snad ji i korigovat?

DM: Ano. Růst populace zpomaluje. Počet mužských spermií po celém světě klesá a klesá už po mnoho let. Co pozoruji, jak cestuji různými kouty světa jako třeba Japonsko, Rusko atd., jsou ženy, mladé ženy, které za mnou přicházejí a říkají: „Nemohu otěhotnět a to se opravdu snažím.“ Slýchávám to stále dokola. Věřím, že Matička Země zpomaluje tento proces. Tolika už povolila vstup zde, ale proč přesně je jen čirá spekulace. Sám to nevím.

GN: Toto vědomí, které jste studoval a které mě velice fascinuje, váže se to k té neviditelné energii ve vesmíru?

DM: Ano, opravdu se to k tomu váže.

GN: Jak se jí lidi naučí používat?

DM: Jak jsem již řekl, jenom 14 let mi trvalo probádat energetické pole člověka a posledních 6 – 7 let mi zabralo pochopit všechny koncové detaily. Toto elektromagnetické pole má asi 4 stupně Kelvina (4 stupně nad absolutní nulou). Je to velmi slabé pole, ale je neuvěřitelně geometrické. Je tak geometrické, že je zapotřebí počítač, abyste viděli všechny ty geometrické tvary okolo vás. Když dýcháte určitým způsobem, tak toto pole se začne točit v obou směrech a zformuje disk (vypadající jako létající talíř) okolo těla, což je Merkaba. Jenomže to je jenom začátek. Uvnitř mozku jsou 4 různé žlázy, které musí být aktivovány zároveň, aby se toto pořádně spustilo a toho může být dosáhnuto pouze tak, že duch těla opustí mozek. Doslova ho musí opustit. Cestuje z něj pryč a přesune se dolů do srdce, do malinkatého duchovního místa v srdci o kterém hovoří starověké národy. Taková místa jsou dvě. Jedno je velmi malé a uvnitř něj, je dokonce ještě menší. O tomto se hovoří v Upanišady před 6 tisíci lety v Indii. Když se duch může přesunout zpět do srdce namísto do mozku tak poté energeticky prostupuje obráceně směrem do mozku a to se děje skrz špičku jazyka a horní patro úst. Jak to může spolu souviset? Pamatujete si, jak jsem vám vyprávěl o lidském srdci a jak z něj vyrostlo tělo? Co si myslíte, že se vytváří jako první ?

GN: Jazyk?

DM: Špička jazyka. To je první věc, která se z těla vyvine. Intuitivně pak můžete říci, že duchovní místo srdce je nějak spojeno se špičkou jazyka. Na horním patru úst je něco co neznáme. V něm je to doslova sexuální orgán, který vypadá jako vagína s klitorisem, který nefunguje dokud není určitým způsobem masírován. Pokud je tímto určitým způsobem masírován, vytvoří se malá boule a mezi srdcem a mozkem začne proudit sexuální energie, která jde směrem do thalamu (thalamus). Když tohle děláte, tak thalamus spustí roznícení alfa vln ve čtyřech segmentech mozku a pokud toto trvá dostatečně dlouhou dobu a alfa vlny jsou stejné nebo alespoň relativně stejné a dostatečně silné ve všech čtyřech segmentech mozku, tak šišinka mozku, což je Třetí oko, které je doslova oční bulvou, uzře nazelenalé světlo.

Vaše oči musí směřovat lehce nahoru, protože ono místo je výše než vaše oči. Šišinka (epifýza) je dutá, má receptory barev a směřuje směrem nahoru namísto dopředu oproti normálnímu zraku. Starověké spisy hovoří o tom jak musíte třetí oko s intenzitou zahnout a vyhlížet to co nazýváme Třetí oko, ale to na co koukáme je podvěsek mozkový (Hypofýza), který je přímo před ním. Když to takto provedeme, tak většinou se stává je, že se objeví spirála, která uzavře oba orgány dohromady a za ním je tam ještě další a pokud se spojíte i s tím, tak okolo vaší hlavy se zformuje těchto 8 paprsků světla a koule se objeví okolo vaší hlavy. V tomto momentě, o čemkoliv sníte ve vašem srdci se ve vnějším světě stane skutečným a tím myslím naprosto skutečné. Existují lidé, kteří tohle studují – dr. James Hart, jeden z největších mozkových badatelů na světě toto vše prozkoumával a byl schopen vidět, že tyto věci se opravdu dějí a můžou být vědecky testovány, zatímco probíhají – testují proces tvoření. Můžete tvořit vašim mozkem nebo vašim srdcem, ale mezi tím je velmi velký rozdíl. Většina lidí na Zemi tvoří svým mozkem. Pamatujete si na to DVD, které nedávno vyšlo? The secret / Tajemství se to jmenovalo.

GN: Ano.

DM: Vydělali na tom 100 miliónů dolarů. Nabádají všechny k tomu – dělej tohle, tamto, tohle a toto a můžeš mít všechny peníze, které chceš a všechno ostatní. Jenomže cokoliv vytvoříte svým mozkem – mozek je polarizovaný instrument: levá strana / pravá strana; mužský prvek / ženský prvek, tak dostanete úměrnou protikladnou tvorbu přicházející zezadu, kterou nevidíte. Takže cokoliv vytvoříte, pak stejně dojdete k tomu, co nechcete a funguje to i naopak. Pokud takhle vytvoříte něco zlého, stvoříte i něco dobrého. Podívejte se teď na všechny ty lidi, kteří do toho spadli. Co se stalo, je, že jsou všichni u soudů, soudí jeden druhého a všechny peníze drží soudy a tak to bude po celá léta, protože to je to, co přichází zezadu. Není to, jako když tvoříte svým srdcem. Srdce má jeden pohled, ne dva.

GN: Je toto tvoření mozkem něco jako to říká to staré přísloví „Čím člověk zachází, tím také schází.“?

DM: To je karma, to je trochu odlišné. Cokoliv uděláte, tak najdete stejnou věc na druhé straně, která s tím souvisí. Stále tvoříme tím, jak cokoliv děláme, říkáme, si myslíme, cítíme – do jisté míry. Pokud tvoříte ze srdce, tak nikdy nevytvoříte nic, co by někde někomu ublížilo. Nikdy.

GN: Nezeptal jsem se vás na to období, které je na obalu vaší knihy Serpent of Light, 1949 – 2013. Proč zrovna toto období?

DM: Protože já opravdu věřím, že to je čas – 2013, kterým neprojdeme. K jejímu porozumění vedla dlouhá cesta a dlouhé hovory s Máyi. Máyové si to také nemyslí.

GN: To je téměř jako datum na náhrobním kameni.

DM: Tak trochu. Je tady jisté datum – 19. 2. 2013 – o kterém si myslím, že bude velice důležité.

GN: Když říkáte, že neprojdeme, nezačneme zase odznovu?

DM: Myslím tím starý druh existence. My se přeměníme na něco nového a v tento den – 19. 2. 2013 – to naplno odstartuje. Navzdory tomu, že Máyové věří, že tomu tak bude mnohem dříve.

GN: Kdy máme od starších očekávat oznámení?

DM: Oni právě teď točí film, který se bude jmenovat Shift of Ages vedený Donaldem Handem Sariou, jenž je něco jako prezident nebo Dalai Lama celého Máyského národa, všech 440 kmenů. V tomto filmu vysvětlí to, co Máyové ví a co si oni myslí, že se stane. Nevím, kdy film vyjde, ale vím, že jsou již skoro hotovi.

GN: Ale ono časové období podle nich končí až v roce 2015…

DM: Ano, někde tam. Nikdy mi neřekli konkrétní datum. Podle Hopiů, se na obloze objeví ještě červená hvězda a tato červená hvězda, bude značit konec tohoto období.

GN: Co bude symbolem červené hvězdy, pokud si myslíme, že modrá byla ta kometa?

DM: To nevím. Právě nyní se v souhvězdí Orionu nachází hvězda, která je těsně před zformováním supernovy. To se může stát každým okamžikem. Až se tak stane, tak nás to ovlivní a na obloze se zformuje obrovská červená hvězda. Možná je to ono, možná ne. Opravdu nevím. Nechme se překvapit.

(c)2009: Rozhlasový pořad “Coast to Coast”
(c)2009: Drunvalo Melchizsedek
(c)2009: Translation: Zordiaque

117 thoughts on “2012 očami Drunvalo Melchizedeka

  • thak , myslel som si , že to bude inteligentný článok , ale je to jedna kopa pozliepaných informácií človekom čo o vesmíre vie toľko ako keď malému decku dáte čítať článok o vesmíre.čo to si zapamätá a z toho si vytvorí svoju rozprávku. trocha sa astronómii venujem a postrehol som niekoľko nezmyselných pospletancov.uvediem príklad: autor spomína pohyb zeme a v jeho súvislosti jej sklon k ekliptike 23.5stupňa(t.j.precesia) a nejaký údaj o tom , že v nejakom časovom horizonte 40000r. sa tento uhol mení od 21-24stupňov… ;O)) tákže – táto precesia-tiež platónsky rok trvá 25725r. t.j. za tento čas pohyb pólu rovníka zeme vzhľadom k rovine ekliptiky , ku ktorej je naklonená práve tých 23.5stupňa, vykoná jeden kruh po oblohe a preto každých 2143r. je pól rovníka v inom zvieratníku-znamení . s tým súvisí aj zmena polohy Slnka v jarnom bode. každých 2143r. sa posunie do iného znamenia – preto aj pojem , že sme vo veku rýb (Slnko je v súčastnosti v polohe jarného bodu-počas jarnej rovnodennosti v súhvezdí rýb) , ktorý sa posúva do veku vodnára (Slnko počas jarnej rovnodennosti sa do nej v súčastnosti pomalinky posúva a prejde ho za tých 2143r.) tento uhol 23,5stupňa sa inak tiež mení ale veľmi málo (za 100r. je to o 0,000364″ menej) .. tákže suma sumárum … nejaký údaj o 40000r. je tu úplne irelevantný(nezodpovedá mu žiaden ciklus) a ani žiadna zmena stupňov sklonu pólu roviny zeme k rovine ekliptiky v rozmedzí 21-24 stupňov ..je to 23.5 stupňa a jeho vychýlenie véľmi pomalinky klesá … a ďalší údaj o zmene orbity – teda dráhy zeme okolo slnka .. neviem odkiaľ autor nabral údaj o nejakých 100 000r. kedy by sa mala meniť dráha zeme kolo slnka z kruhovej na eliptickú , pretože naša zem podľa posledných poznatkov obieha okolo slnka po temer kruhovej dráhe (veľmi malá excentricita) a neviem o tom , že by sa menila z kruhovej na eliptickú ;O))) … JEDNODUCHO žIADNE SKOKY NEEXISTUJú , VšETKO SA MENí PLINULE , PRESNE TAK AKO SA V NOCI Z čASU 23:59 ZRAZU STANE ĎALší DEň 0:00 HOD. A AKO AJ SA ZRAJU JEDEN ROK SKONčí A V SEKUNDE NASTANE NOVý ROK …a to som len na úvode reportáže …. je to celé jeden spletanec rôznych faktov a bludov. NEVERTE IHNEĎ VšETKéMU čO SA POPíšE ALE OVERTE SI FAKTY A POZNATKY. inak skvelá FANTASY ;O)

   Páči sa mi

 1. no ja mam dost 😀

  užastne informácia …. aj keby to bolo tisic krat dlhšie ( članok ) tak to vydrzim čitat bez prestania…. aj ked sem tam mi myšlienky odpadavali z hlavy ::D nedokázal som tolkým infoškam dávat zmysel hned naraz heheh

  ale intuitívne viem že viera v lepši zajtrajšok by mala byt to naše posuvne koliesko vpred….

  papa kolegovci !

  Páči sa mi

 2. Zaujímavé čítanie…..niečo z toho som už počula, či čítala na iných stránkach. Každopádne sa nechajme prekvapiť, čo nám zvestujú vo filme Mayovia.

  Páči sa mi

 3. Presne toto je ten pocit,ktorý mám už dosť dlho.Ani som sa neodvážila ho komukoľvek povedať,aby ma nevysmial,že mi už načisto šibe.Aj preto stále hovorím,že sa máme len udržiavať v rovnováhe.Práve táto téma ma nedávno dohnala k tak silnej depke,akú som ešte nemala,zablokovala som si čakry,ktoré som si dlho otvárala.Mám podozrenie,že sme súčasťou jedného veľkého orgaznizmu,niečo ako bunky v našom tele. Len treba vyvážiť všetky čakry,jednať z pozície srdiečka,lebo ak jednáme s láskou v srdci,snažíme sa o vyvážený prístup k všetkým sféram života,nie je možné,aby sme nevzostúpili spolu so Zemou.

  Páči sa mi

   • Musíš to sama cítiť. Ak to sama dlhšie pociťuješ, máš pocit, že niečo je bloknuté/niečo nie je v poriadku, tak asi niečo na tom bude. Keby to bolo v poriadku, tak sa nebudeš nad tým pozastavovať. 🙂

    Páči sa mi

 4. waw, perfektny clanok. vela veci sa mi povysvetlovalo. napr, to, ze preco som svoju dusu citila od 18 rokov v hrudi, v strede pri srdci. myslela som si, ze to nie je mozne, aby som svoju dusu citila tam a este to, ze ju vobec citim sa mi zdalo nenormalne, ze to sa mi iba zda.ale ona tam je, a dokonca je to uplne normalne a logicke.:))

  Páči sa mi

 5. čo myslíte že by sa stalo keď by som si želal od vesmírnej lodi aby bolo všetko tak ako má? 😀 hi hi
  príde mi nelogické že nič 😀 ironické zas koľko krát sa spomína veda 😀 má dačo do seba táto udička…sloboda, srdce, možnosti, výber, koniec, začiatok, kruh, prax, teorija 😀 som zvedavý akým smerom sa to všetko vydá či začnú aj tie vlády myslieť srdcom mm

  Páči sa mi

  • Na to by najprv museli mať srdce… a to by potom neboli vlády. Vlády myslia peňaženkou alebo vplyvom. Vždy podľa toho, kto je pri kormidle. Buď “my máme!” alebo “my im ukážeme!”… nehodiace sa škrtnúť. Čo s týmto má srdce?

   Páči sa mi

 6. Vazne putavy clanok, len stale mam z celej tejto temy “rok 2012” zmiesany pocit.. Citala som uz vela clankov, v podstate sa da povedat ze vsetky sa zhoduju v tom, ze ludstvo caka zmena, vzostup..urcite kazdy z nas citi, ze je to potrebne vzhladom na to, co sa v sucasnosti deje na Zemi a ako sa ludia k sebe spravaju, ake maju hodnoty, zmyslanie, atd..Lenze ako som uz spomenula na zaciatku, mam z toho zmiesany pocit, a neviem si celkom predstavit ako tato zmena pride, co vlastne nastane, ci pride nejaka prirodna katastrofa..alebo ludia, ktorym doteraz islo len o materialno, sa zrazu preorientuju? neviem si to v praxi predstavit..ak sa mozem spytat, ako si to predstavujete vy? myslim nejake konkretne predstavy..
  Mam velky respekt pred touto zmenou, ktora nas caka, ale stale ked o tom rozmyslam, alebo niekde citam, rozmohne sa vo mne tolko myslienok a ja si to nejak neviem utriedit..preto budem vdacna aj za vase nazory:)

  Páči sa mi

  • Maja, mozem Ti napisat vlastnu predstavu:) planeta Zem prechadza neustalou zmenou, len zemetraseni roznej intenzity nastane cca 1300 000 na celej planete rocne. sledujeme rozne nasledky tejto cinnosti a mame pocit, ze ich viac 🙂 v skutocnosti jedinou zmenou je internet a moznost rychleho sirenia informacii. katastrofy boli a budu a je otazkou kde a kedy sa clovek v tom case nachadza. vsetko ma zaciatok a koniec. a nie len v roku 2012 ( vid Haiti ). ludia nie su o nic horsi, alebo lepsi ako boli, len maju vacsi pristup k informaciam, tak citaju a hladaju odpovede. mozno viac zacinaju chapat, ze ked uz takmer ovladli materialno, nie su stastni a tak zacina hladanie v rovine duchovnej ( chvala Bohu ). niektorym pomoze urobit Bubu o konci sveta, aby zacali mysliet nato, ako by mali zit, co citit, po com tuzit, aby toho co najviac dovtedy stihli. proste, ze by mali zit, naco pri vsetkych hrackach a problemoch doby zabudli. kazdopadne si myslim, ze kazdeho osobny pribeh skonci vtedy, ked sa naplni. niektori sa doziju 2012, ini 2032 a bohuzial niektori budu zajtra diagnostikovani leukemiou, alebo zrazeni autom. je nielen zbytocne ale ja nebezpecne sa bat, lebo si pritahujeme co nechceme a ked sa aj nic nestane, postarame sa aspon o paniku ( zbytocnu ). kazdy je strojcom vlastneho vzostupu a cim viac ludi natom pracuje, tym viac ostatnych pozitivne ovplyvni.
   strach je vyborny manipulator, preto myslime predtym nez sa zacneme bat.

   Páči sa mi

   • Presne, moja rec, Alexa, dakujem za slova, aspon nemusim tolko pisat 🙂 Podla mna, kazda generacia si mysli, ze zije vynimocnu dobu, od lovcov mamutov, cez Krista, az po dnes. Napr.: “nikdy sa tolko nekradlo, ako dnes”, “zimy byvali dlhsie, kratsie, silenejsie, slabsie -vyber si kazdy, co chces”, “nikdy nebyvalo tolko zemetraseni”, “kedysi bolo viac lasky”, “nikdy nebolo tolko chorob, vrazd, znasilneni”, “kde ten svet speje …”, atd. atd. Pritom vek ludi sa predlzuje, … asi preto, ze sa viac trapia?

    Prave som inde docital zaujimavy vedecko-ezotericky vyskum:

    “Profesor Wever z Inštitútu pre fyziológiu správania Maxa Plancka nachádzajúceho sa v Erling-Andechs vybudoval podzemný bunker, z ktorého sa komplexne vylúčilo magnetické pole (teda aj kazdodennch 7,83 Hz). Dobrovoľní študenti v ňom potom žili štyri týždne. Toto prostredie bolo hermeticky uzavreté. Zistilo sa, že každodenný rytmus študentov sa odlišoval, a že trpeli emocionálnym nepokojom a migrénami. Už po krátkom opätovnom vystavení frekvencii 7,83 Hz (vypustení von), sa zdravie dobrovoľníkov zlepšilo.”

    Tak toto je argument jak svina. Ala Drunvalo. 4 tyzdne v hermeticky uzavretom bunkri by mala migrenu, depresie a iny rytmus aj koza rohata, do pol boka odrata.

    Páči sa mi

 7. prepáčte, ale len skúšam, či aj tu mám zablokovaný prístup komentovať články, lebo na eldhwen mám, neviem prečo, bloknutý prístup.
  Ak prejde tento komentár, tak Vám všetkým prajem príjemné prežitie Silvestra a všetko najlepšie do nového roku. Hlavne veľa Lásky a duchovných úspechov.
  Minne

  Páči sa mi

   • Helar,
    prečo ma zablokovali tie veselé dievčiny (eldhwen a mariaaab), chcel som po dlhom čase komentovať vegetariánstnvo a moje komentáre sa automaticky mažú. Neviem, prečo sa ma boja 🙂 Viem samozrejme obísť blokaciu IP adresy a mena, ale vnucovať sa nechcem. Aj tak ich mám rád. Ešte že tu sa nič neblokuje, nemaže a každý sa môže vyjadriť. Vlastne všetko je v súlade s plánom, tak prečo sa čudujem 🙂 príčina a následok

    Páči sa mi

 8. helar
  je tu celkom pekne rozpísané ako sa dá astrálne cestovať, pomerne dosť vedecký opis roztočenia merkaby a potom hore a doprava hi hi hi 😀
  presne takto ja vycestujem von z tela 😀

  Páči sa mi

 9. Otázka: Tam kde je v texte skratka ET, tak to je mimozemšťan?!? 😛

  Ten mayský pozdrav som už niekde počula, len neviem kde (Lak”ech)…
  A napadlo ma niečo aj z “Malého princa” – Tady je moje tajemství. Je jednoduché. Správně vidíme jedině srdcem; to nejdůležitější je očím neviditelné.

  Čikiket – spomína sa tu aj nejaké dýchanie… pri roztáčaní merkaby. Aké je to dýchanie prosím ťa?

  Páči sa mi

  • pránické … musíš pomaly dýchať a sústrediť sa na dýchanie a predstavovať si ako vdychuješ svetlo a snažíš sa o rovnováhu kryštálov merkáby a potom hore a doprava a voz sa začne pohybovať … 😀 ale aby som ja dosiahol rovnováhu tak musím držať pôst aby som sa utíšil a vedel sústrediť… 😛

   Páči sa mi

   • Ďakujem 😀 To hore a doprava je to isté čo on píše, že sa očami pozrieš akoby do mozgu? A keď sa voz začne pohybovať, tak to znamená, že vyjdeš z tela? A potom čo? Pôjdeš hocikde, kde si zamyslíš?
    (len teraz som si všimla, že som ti predtým skomolila meno, sorry 🙂 )

    Páči sa mi

   • áno hocikde kde si zmyslíš…. lebo vesmír je mentálny a prenos myšlienky je okamžik … 😀 niečo ako piata dimenzia hi hi 😀 takto sa dá aj nazrieť do budúcnosti, alebo vlastne si pozrieť čo naše myšlienky už vytvorili ale ešte sa nesplnilo,alebo splnilo ale nie podľa našich predstáv.
    No a práve v tom je náš problém a dobrodružstvo času a priestoru, lebo čo prežívame tu, je zaujímavé práve preto že nevieme ako dopadne čo práve tvoríme hi hi hi 😀 ba niektorý ani nevedia čo tvoria 😀 😛

    Páči sa mi

 10. O všetkom,čo sa týka roku 2012 sa píše v knihe Tajemství Amenti1 aneb O čem to všechno je. Práve som ju dočítala a sú tam popísané skutočnosti, o ktorých mnohí ani nechyrujú. Celá táto naša doba je výnimočná a všetko, čo sa teraz deje, má oveľa širší dopad.Nie len na nás,ľudstvo planéty Zem,ale na celý vesmír. Poslal mi to jeden známy,ale v závere knihy je mail na človeka, ktorý to preložil napísal k tomu aj niečo svoje a on vám to môže poslať. Takže kto má záujem, nech poprosí o zaslanie knihy na mailovú adresu: petr.penquin@gmail.com

  Páči sa mi

 11. Ja som z toho článku teda nemal dobrý pocit. Miestami mi pripadalo že ten autor je tak trochu blázon ( tí mimozemšťania ) a potom tá doba ľadová a čo ja viem čo ďalšie… Zatiaľ neviem čo presne mám od tej srandy s 2012 očakávať ( ja som totiž na numerológiu nikdy moc neveril…) to ET je akože ten mimozemšťan 😀 ? Asi som tomu dobre nepochopil, ja len že sa mi zdalo že miestami hovorí len o konci sveta… možno mi pointa ušla. Pardon ale ak má byť ďalší vívoj ľudstva vykonaný cez úplnú deštrukciu sveta tak sa akosik neteším… Pardon ak som sa niekoho dotkol, je to len moj názor.

  Páči sa mi

 12. tak pokial viem o nastupe dobe ladovej som pocul od ekologa, dokonca sa mi zda ze tvrdil ze to uz je aj vedecka teoria…
  kazdopadne skvely clanok zase troska rozsiril obzory…

  trosku na odlahcenie k tejto teme

  😀

  Páči sa mi

 13. Hej, podobny som uz videl na nete :D. Inac som si este vspomenul na jednu mudrost: “netrapme sa nad niecim co nemozeme ovplyvnit”. Bohuzial na nu casto zabudam. Ja len ze ten pan miestami znel fakt cudne ( stale mam problem s akceptovanim istych nazorov…) a ked k tomu mam aj zlu naladu… ten obrazok pomohol 😀

  Páči sa mi

  • ten chlapik s kamennym kalendarom hovori: “bolo tam miesta len po rok 2012.” a ten druhy sa na tom smeje a hovori “ha! raz v buducnosti to niekoho poriadne vydesi”… 🙂

   Páči sa mi

  • ja ked sa nieco take stane, rada sledujem, ze natom ludstvo nie ja az tak zle, ako vsade citame:) kolko statov vyslalo pomoc, kolko penazi sa vyzbieralo a ako aspon nacas dokazeme mysliet nato, ze nasu energiu ( v akejkolvek forme ) potrebuje niekto iny na dolezitejsie veci. myslim nato, ze vzdy ked sa stane nieco zle, stane sa nasledne dobre. ( kazdy nech sa sustredi nato, co mu je blizsie ). je to otazka balancu a disbalancu. fluktuacie su prirodzene, rovnako ako by mala byt snaha o prinavratenie do ” normalu “. niekedy si hovorim ” ake by to bolo, keby vsetka ta energia, sucit, posielanie lasky a neviem coho vsetkeho ” bola sustredena v urcitej dobe ale nie ako nasledok toho negativneho, ale len tak. vznikol by aj vtedy disbalanc? ak ano akeho druhu?

   Páči sa mi

 14. Neviem istotne, mozno len hlupost, ale mam podozrenie ze to nebola nahodna katastrofa 🙂

  Napriklad aj v roku 1999 davali dokument o Nostradamusovy a proroctva ze v roku 2000 sa stane katastrofa v meste York. Hoci sa netrafil presne v datume ani meste ale ked sa to potom neskor stal ten utok na WTC v New Yorku tak som zostal zarazeny. Ale vydavaju vela fiktivnich proroctiev pod jeho menom takze sa to neda jasne potvrdit. Existuje uz len moznost ze ti co robili dokument vedeli co sa stane a co je naplanovane ale to by uz bolo uplne na hlavu 😛

  Páči sa mi

 15. K tomu Haiti, zemetrasenie prave v hlavnom meste predpovedal isty kubansky geolog uz v roku 2008, dalej bolo niekolko vystrah pre haitske urady, ze ich budovy nie su odolne voci silnym otrasom, ake sa predpokladaju, vsetko marne, ta miestna luza to odignorovala, tak im to padlo na hlavu a nebolo na to (predpoved bliziacej sa katastrofy) treba ziadne mysteria, iba kus poctivej vedeckej prace. Tento clanok mi pripada dost o nicom, autor sa snazi urobit zo seba zaujimaveho, ale tape z temy do temy a trepe dve na tri. Miesa hrusky s jablkami, srobky s jogurtami. Vysledkom je gulas, ktory je znacne nejedly. S datumami si hraje ako infantilny pubertiak, raz to pride vtedy, raz onehdy, vsetko nakoniec bude uplne inak a takito samozvani predpovedaci apokalypsy vezmu rychly koniec.

  Páči sa mi

  • Mne Drunvalo Melchizedeka pripomina toho Kung-Fu herca David Carradine. No ten herec uz zomrel 😀

   A este ja by som toho autora takto neponizoval. Ak nieco nechapes tak to nechaj tak a nekomentuj to. Tot moj nazor, ale rob ako chces. Veda a ezoterika su to iste Tam kde sa jedno konci moze druhe zacinat. Veda tak aj ezoterika by sa mala viac poohybat a nebyt ukotvena na jednom bode inac nedokazu nic nove. Vsetky prirodne vedy spolu suvisia a nevidim dovod robyt rozdiely zrovna medzi timito dvoma.

   Páči sa mi

  • timechild
   – akoby si mi z duse hovoril. Tento exot je pre mna obycajny hochstapler, ktory potrebuje byt originalny a zviditelnovat sa za kazdu cenu. Ani som to nedokazal docitat, .. uplne o nicom. Ale citatelia Noveho casu si urcite zgustnu 🙂 Bohapusty bulvar, az na grc.

   Páči sa mi

 16. Ahojte, zaujimave ale neviem comu verit, lebo nemam osobnu skusenost s vela vecami co tu boli opisane. Samozrejme ze niektore poznam ale ktovie ci tie ostatne nie su milne dopasovane. K tomu clanku som sa dostal cez kamarata. Ja Vam chcem ale dat odkaz na videu o strachu http://pokec.azet.sk/oly80/videoalbumy/1122139?i9=79c03f87fd80
  Ale to neni to hlavne co by som Vam chcel ukazat a dat vediet. Dolezitejsie su dalsie videa ktore mam vo videoalbumoch na azete.

  Páči sa mi

  • To video je natocene dost depresivne. Ked sa chcu zbavit tich strachov tak nech to robia normalne a netocia katastrofy. Staci nejake videjko o prirode s dobrou hudbou a hned mas lepsiu naladu.

   Páči sa mi

 17. Toho pana nepoznam, ale veci o ktorych rozprava niesu zdaleka miesanim hrusiek s jablkami, vsetko so vsetkym suvisi. Napr. skvrny na slnku suvisia s magnetickym polom zeme viac ako by si nezainteresovany mohol mysliet. http://www.mojevideo.sk/video/30fe/slnecna_burka_v_roku_2012.html podrobnejsie v anglictine http://www.youtube.com/watch?v=U-IxkwLx-6c&feature=PlayList&p=F7294358F9832734&index=0 alebo odporucam pozriet si dokument Magneticka burka z produkcie Discovery, videl som ho v cestine ale nasiel som len trailer http://www.youtube.com/watch?v=pZrAbjJBde0 hovori sa v nom v kratkosti o radikalnom zoslabovani magnetickeho pola v poslednych tristo rokoch a co to moze sposobit. Ohladne doby ladovej som videl par dokumentov a v podstate uz nasa doba tepla presluhuje… 🙂 Je pravda ze tieto veci sa tu diali aj davnejsie len sa o nich tolko nerozpravalo, ale zaroven je pravda ze vsetko sa deje v cykloch a zlomovy bod cyklu v ktorom zijeme sa velmi rychlo priblizuje. Viete o tom ze pred par rokmi sa zastavil golfsky prud, a predstavte si dopad ked sa zastavy uplne? Nasa zem proste vybruje tak ako uz davno nie a tym davno nemyslim ze si to pamata moja stara mama… 🙂
  Sivy mimozemstania mi tiez idu proti srsti, ale vie niekto povedat co a koho tym presne myslel? Podla mna ten clovek velmi dobre vie o com rozprava, ale vedomosti ktore ma su tak komplexne, ze keby chcel zachadzat do detailov tak by nato nestacila kniha natoz rozhovor. Nemyslim si ze je koli tomu treba robit paniku, ale ludia by naozaj mali prehodnotit svoje priority…

  Páči sa mi

  • “2010: III. svetová vojna začne v novembri 2010 a skončí v októbri 2014. Začne ako obvykle, konvenčne, neskôr sa ale v boji použijú jadrové a chemické zbrane. Moslimovia zaútočia na Európanov s chemickými zbraňami.”

   Takze si staci pockat do Novembra a uvidime hehe 😛 Ale treba zit v pritomnosti. Darmo diskulovat o tom co bude zajtra alebo o rok.

   Páči sa mi

   • Ja tomu osobne neverím, ale sa pýtam preto, či niekto počul už o tej Vange, alebo niekto z nej až teraz po jej smrti spravil dokonalú prorokyňu. Veď keby mala predtým tak úspešné proroctvá, tak by musela byť známa…

    Páči sa mi

   • Idem si kúpiť gumipušku, dezinfekčné mydlo a kilo bravčového, aby som ho po tých moslimoch mohla hádzať, keď sa budú blížiť. A prebojujeme sa až do Mekky! 🙂 Milujem proroctvá o konci sveta. Najmä tie, ktoré sa nenaplnia 😛 .

    Páči sa mi

   • Dnes som nasiel zaujimavy clanok o 2012 aj by som ho poslal ale neviem kam. Ma to sest stran a do komentara asi nem moc dobre… 🙂

    Páči sa mi

 18. Minne
  ešte za čias socíku sme o nej vedeli dosť, ľudia,ktorí chodili na dovolenky do Bulharska sa ju snažili vyhľadávať a dávali si jej veštiť,bola známa dosť.A aj dosť trefná,ako vidno z toho,čo sa jej splnilo. Aj napriek tomu si myslím,že sa môže splniť len to, čo dopustíme. Je dobré,že o týchto proroctvách vieme. Snažme sa všetci myslieť a konať tak,aby sa to nestalo. Vysielajme lásku všade okolo seba,ľuďom, zvieratám, matke Zemi,požehnajme všetko s čím prídeme do kontaktu.Tie doťahovačky s Nrayanom- no neviem,či to nebolo nastavené zrkadlo pre nás,že nemusíme reagovať, stačí si len nevšímať(prepáč,Helar,ty si mi to dala najavo v komentári v Múre nárekov). Ak k myšlienke nepriradíme príslušnú emóciu,nemá silu.Aj ked sa tu spolu schádzame,ideme rôznymi cestami,ale v každej je možnosť dvíhania vibrácií,lásky.Myslime všetci na to,aké to bude krásne a úžasné,ked bude Zem úplne v piatej dimenzii,pamätáte sa ešte,ako sme všetci svojho času spievali Shakti mantru pre Zem?Žeby sa to dalo aj teraz?Alebo niečo iné? Ved povedzte.

  Páči sa mi

  • nedalo sa to nevšímať… 😀 lebo sa “podpísal” o každý stĺpik, krík, roh
   a bolo treba zachovať rovnováhu, vieš to je inkvizícia z inej cirkvi….
   je schopný zabíjať za božie meno… aj keď to nie je “meno kristovo ”
   jediné v čo verí je jeho boh…. a karmu … dosť nešťastné … hľadal som niečo
   čo okrem fanatizmu, predstavuje jeho smer alebo nejaký znak svojho pohľadu na život…. ale na všetko, čo tu kto napísal ..napísal vlastne, len NIE.
   A je dobré neposudzovať, ale ak sa dejú špatné veci, tak treba povedať.. nie
   toto sa mi nepáči ..lenže čo spraviť ak stále počuješ len, nie ? A sám vo svojich komentároch si protirečí… možno že to súdim, ale možno je to schizofrénia čo tu pod modrým panáčikom píše … neviem ako sa k tomu postaviť ale viem že… to čo si prestanem všímať zanikne hi hi hi 😀

   Páči sa mi

  • Pekne si to Saltinka napísala. Len by som dodal, že my, ktorý veríme v Boha, tak v neho veríme vo viacerych podobach, lenže človek, ktorý verí iba konkretnej cirkvi, už jedno akej, tak vieme aké má názory o ináč zmyslajucich. Ako by dopadla diskusia na to tomto fóre napr. s katolickym fararom? Zrejme rovnako.

   Páči sa mi

   • Minne,
    aj s katolíckym duchovným by mohlo byť zaujímavá diskusia, ak by bol uvedomelý napr. ako Sv. František z Assisi, ktorého Pieseň Brata Slnka má bližšie k ezoterike ako ku katolíckemu katechizmu.

    Nech sa páči : Pieseň Brata Slnka

    Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane,
    tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie,
    len tebe patria, Najvyšší;
    a nijaký človek nie je hoden vysloviť tvoje meno.
    Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom,
    najmä s pánom bratom Slnkom,
    ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo.
    A on je krásny a žiari veľkým jasom;
    o tebe, Najvyšší, je nám znamením.
    Buď pochválený, môj Pane, za sestru
    Lunu a hviezdy;
    na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne.
    Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor,
    za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé počasie,
    čím dávaš svojim tvorom obživu.
    Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu,
    ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá.
    Buď pochválený, môj Pane, za brata Oheň,
    ktorým osvetľuješ noc.
    Aj on je krásny, veselý i silný a mocný.
    Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu
    matku Zem,
    ktorá nás živí a stará sa o nás
    a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu.
    Buď pochválený, môj Pane, za tých,
    čo odpúšťajú pre tvoju lásku
    a znášajú slabosť a trápenie.
    Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú,
    lebo ty, Najvyšší, ich budeš korunovať.
    Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť,
    ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť.
    Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch;
    blažení tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli,
    lebo druhá smrť im neublíži.
    Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu,
    ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!

    Páči sa mi

   • moonica,
    je to pekná pieseň.
    Ale vieš si predstaviť, ako by reagovať taký katolícky kňaz, ak by niekto spomenul napríklad reinkarnáciu?
    Proste pre každého veriaceho v určitú cirkev je iba jeho mienka správna a čo je v rozpore s cirkevnými výkladmi ich predstaviteľov, je zrejme diablovo dielo. Čo už, ja proti nim nič nemám, lebo aj taký človek môže byť človek s veľkým srdcom, hoci je mi trocha ľúto, že majú taký pohľad na inač zmýšľajúcich ľudí, ktorých už vopred vidia ako “zatratených”.
    Myslím, že by sme nemali posudzovať ľudí podľa ich názorov, lebo v hĺbke svojho srdca sú to možno tie najláskavejšie bytosti, ktoré majú prehnanú snahu dostať ľudí na svoju cestu, lebo im chcú z uhla svojho pohľadu to najlepšie.

    Páči sa mi

 19. V 1952 zacali japonsky vedci skumat populaciu opic Makakou na ostrove Kosima. Na plazi nechavali opiciam sladke zemiaky ktore sa tam volne nenachadzali. Po urcitom case si zacala jedna mlada opica zemiaky umyvat v sladkej vode aby ich zbavila soli ktora sa tam dostalo z mora. Za par dni sa to naucili aj dalsie opice. Na jesen 1958 si uz umyvalo zemiaky 99% populacie. Nieco neocakavane sa ale stalo az ked sa to naucila aj posledna opica. V ten den ked sa to naucila posledna opica zacali si rovnako umyvat zemiaky vsetky opice aj na okolitych ostrovoch ktore nikdy neprisli do styku z opicami z ostrovu Kosima. Hovori sa o tzv efekte stej opice. Vedci skumanim na potkanoch zistili ze mozog v podstate funguje ako prijimac a nie pamat. Potkan ovladal nauceny cvik aj po odobrati roznych casti mozgu az kym neumrel. Podla Ruperta Shaldrake z univerzity v Cambidgi si vsetky informacie berieme z takzvaneho morfickeho pola(kolektivna pamat). Zjednodusene povedane mozog je RAM pamat ktora odosiela vsetky vnemi na centralny server a pracuje s tym co je na serveri ako dominantne – umyvat zemiaky je dobre pre 100% populacie na ostrove Kosima. 100% – nezpochybneny fakt=dobre aj pre nas.
  Myslienkovy pochod. 🙂
  Ked dojde nasledkom zmeny magnetickeho pola k zmazaniu pamete vacsiny obyvatelov planety. Na server sa budu moct nacitat len myslienky ludi ktory o pamat nepridu a pokial budu tieto myslienky rovnake tak nasledne tieto myslienky po restarte ostatnych ludi dostanu tieto myslienky ako nove data pre dalsie fungovanie… 🙂

  Páči sa mi

 20. podla mna to trafil presne Rupert Shaldrake. Predpokladat ze sa organizmus zlozi sam so spravne poskladanych bielkovyn je podobne posetile ako priniest na stavbu domu tehli a ocakavat ze sa dom postavy sam…

  Páči sa mi

 21. 2012 ……. Zmeny uz prebiehaju – nevsimate si to?
  Pocasie = zmeny v geomagnetickom poli = vibracie
  Pride studeny alebo teply front a nastanu prudke, necakane zmeny v priebehu niekolkych hodin, dokonca minut. co je nenormalne, lebo predtym sa to nedialo.
  (pred 2O rokmi, povedzme)
  Meteosenzitivny ludia to pocituju. Kde? Vo svojej aure.Geomagneticke pole je aura Zeme. Zem (Gaia) je ziva bytost. Zijeme na zemi, a sme s nou spojeni na urovni vedomia. Level vedomia je frekvencia vibracii.
  Co sposobuje zemetrasenie? Silne vibracie. Clovek uz nie, ale zvierata to dokazu dopredu vycitit. Ak nastane hromadny utek domacich zvierat, mozeme vediet ocakavat, ze nieco hrozne pride. Ani nemusime mat drahe vedecke pristroje. Staci prirodzeny instinkt – a mozes byt zachraneny. Si predsa sucastou Prirody.
  ‘fsetko’ so vsetkym suvisi a je spojeny ako wwweb.

  Páči sa mi

  • Drunvalo Melchisedek je uznavana kapacita v tejto (duchovnej) oblasti v USA.
   Jeho knihy vysli aj v cestine.
   Clanok je prepis rozhlasovej interview ktore je velakrat prerusene reklamami a prelozeny z anglictiny do cestiny. obsahuje fragmenty hlbokeho duchovneho ucenia (SACRED GEOMETRY, FLOWER OF LIFE) ktore boli volakedy pristupne len zasvetencom, napriklad v Egypte. Dnes to moze hocikto stiahnut a studovat – (nie je potrebne zatajit -lebo to pochopia iba ti ktori na to uz dozreli vo svojom vedomi) … niektorym sa bude vzdat ako bulvar… netusi (este) suvislosti.

   Tu sa nehovori o astralnom cestovani. Ale o duchovnej/spiritualnej urovni, co je vysia dimenzia.
   Vies ako vyzera Davidova Hviezda ? Izraelsky stat to ma na statnej zastave.
   Dve spojene trojuholniky. Predstav si to v 3D okolo svojho tela: jedna rotuje z prava dolava, druha opacne – a to sucasne. Toto je tzv. Merkaba. Akysi krystalicky geometricky tvar, vibrujuci na vysokej frekvencnej urovni. Nazyva sa to vozom, lebo to vyzdvihuje cloveka z urovne pozemskych, nizkych, pomalych vibracii.
   Pozri youtube video o Merkabah Meditation.
   Doporucujem tiez videa o Sacred Geometry. Fascinujuce, pritom jednoduche.
   Mozno pochopis prvky tejto geometrie v nejakom tvare z prirody, napriklad v kvetu slnecnice. Vsimaj si ako su usporiadane semienka v tanieri slnecnice… Aj o tom je Sacred Geometry. Vedci to uz zacinali potvrdzovat.
   (fraktaly) Sacred=posvetna.
   Tu nejde o ziadne povery ale o duchovne ucenia ktore neprotirecia vedeckym objavom.

   Páči sa mi

 22. Srdce: hovori sa tu o Duchovnom Srdi.
  Predstav si Kriz. Na urovni kde sa stretne/pretina zvisla a vodorovna ciara, je ten dolezity bod, kde sa (symbolicky) nachadza toto srdce.
  Ked hovoris o sebe : “Ja Som…” ukazujes do stredu hrude.
  Clovek ktory uz vnima, mysli tymto srdcom ci ‘organom’ prekonal dualitu, protiklady :ano-nie, bud-alebo, dobro-zlo. Co je za tym
  ( above&beyond) ?
  Jednota. Jestvovanie. Bytie.
  A toto nas caka, toto mame pred sebou – ludstvo a kazdy jeden z nas…
  (Dokonca aj vlady sa skladaju z jednotlivcov 😉
  ….Jezis Kristus bol jednym z nich.
  Je to vyssia uroven vedomia. Je to vyvoj /skok v evolucii ludskeho pokolenia, akesi spiritualne znovuzrodenie, ktora sa neodohrava na fyzickej urovni ( ako kedysi v praveku : praclovek-homo sapiense) ale tentokrat na mentalnej /vedomej.
  (Priklad: praclovek sedel pri ohni – v 21.storoci sedime pred pocitacom.
  Computer funguje na bazi elektroniky, co je principom ohna, a to na kvalitativne vyssej urovni).
  Clovek si uvedomuje, prichadza na to, pochopi, ze je viac, nez toto telo, s ktorym sa stotoznuje.
  Takze, vlastne, chcem len povedat, poukazat na to, ze aj o tomto je 2012.

  Katastrofy su sprievodnymi javmi kedy sa to stare zbura aby mohlo vzniknut nove. Ved Zem /Priroda sa takisto musi obnovit.
  Klucove slovo je Zmena. Vsetko sa zmeni. A cim dalej, tych rychlejsie. Pocitujeme to koby sa cas zrychloval.
  Ale vnimanie casu je mentalny proces. A zmena vedomia tiez.

  Pozor, takato uzasna astrologicka konstelacia nastava raz za 26 000 rokov !
  Hviezdy neklamu. Univerzum, vesmir tvoria predsa planety, galaxie, ktore sa pohybuju podla urciteho, presneho, vypocitatelneho poriadku, cyklu.
  ( Pozri: Maysky kalendar)
  V 2012 sa konci niekolko takychto astrologickych cyklov naraz!
  A my tu a teraz mozeme byt priamymi svedkami tychto udalosti , doslova pocitit ich na vlastnej kozi ! No nie je to privilegium ?!

  Páči sa mi

 23. Ahojte. No, s tým starým a novým. V poslednom čase sa okolo mňa dejú zaujímavé veci. Odchádza to staré, čo príde neviem. Konkrétne, mením názory na priateľov, prípadne oni menia na mňa. Odchádzajú a ja som s tým spokojná. Odchádzajú tí, čo pre mňa boli energetickou záťažou, okolo ktorých som musela chodiť po špičkách… Už im v odchode nebránim. Mením sa ja, či oni? Myslím, že ja, myslím, že som konečne pustila zo života to, čo mi bránilo ísť vpred… Celkovo je to zaujímavé, začínam sa pozerať na svet inými očami, akokeby mi nekto postupne odstavoval pocity vo význame, už dosť rozčuľovania, riešenia, ber život ako je, nerieš… Len choď… Ešte stále ma niečo vytočí, ale už sa s tým zmierim rýchlejšie.

  Páči sa mi

 24. V poslednych rokoch mam pocit ako keby som cely cas len ´spala´ ,nic si neuvedomovala ,nevnimala na 100%,s pocitom ze sa stane nieco velke…stale na to cakam …ale teraz uz viem co..rok 2012:)

  Páči sa mi

 25. Ahoj,
  neviem preco mam pocit, ze tu chyba aspon trosku kriticky pristup… Po precitani clanku nemam pocit, ze autor je vynimocny, ale naopak, mam pocit ze autor ma o sebe velmi vysoku mienku a dohady vydava za fakty. Nie je prave toto nebezpecne pre pokrok v mysleni ludi? Kde je kriticky pristup a kde je rozdiel od napr. krestanskych dogmat, ktore rovnako hlasaju silou zakona myslienky davno prekonane? Nechcem byt k vam zly, ale asi by som pri takto zavaznych tvreniach vnutorne pozadoval trosku viac ako: “po 15 rokoch som zistil…” Mam pocit, ze tento autor vlastne “prekukol” cele universum:-) S pozdravom Martin

  Páči sa mi

   • Helar, nevenujes sa podstate, ale vate, ktorej je v kazdej konverzacii pozehnane…
    Bol tak dolezity moj slovny zvrat na zaciatku vety, nebolo dolezitejsie to, ze “10” reakcii “papa” vsetko od pana vsevedka? Helar, zda sa, ze mas tiez ego:-) Je otazkou co chces… Chces mat na stranke len ludi, ktory idu milo v rade a zboznuju teba a clanky, alebo chces aj maly brainstorming?

    Páči sa mi

   • Martin,

    😕 … Čo chcem? Neslúžiť ako drevo na škrabanie pre každú mačku s pazúrmi, ktorá náhodou ide okolo. A nemať okolo seba ľudí, ktorí náramne rýchlo majú náramne zásadné postoje k náramne hocijakým veciam, o ktorých toho náramne málo vedia. (Netvrdím, že ja toho viem viac. Vedieť alebo nevedieť je stav, s ktorým sa dá niečo robiť. Obrusovať si zuby na hocičom, čo nepohryzie späť, je chyba charakteru. A nepodceňuj ma – keď nie som lenivá, hryziem.)

    Bez smajlov. Nevidím dôvod, prečo by som sa mala usmievať.

    Páči sa mi

   • Helar, byt drievkon na skrabanie si vypros. Nikto by si nemal o teba brusit drapky! Trafil som ti ego, pretoze som si to vyprosil aj ja od teba? 🙂 Ego je tazky protivnik. Ak ho vyhodis dverami, pride oknom a ak si mylsis, ze si sa ho zbavila, prave vtedy ma u teba ustlane.

    Páči sa mi

   • Helar, inak nesiel som nahodou okolo, ale chodim a citam na tejto stranke vyse roka dost aktivne. Teba som bral ako naozaj duchovne vyspelu a rad som cital tvoje prispevky.

    Páči sa mi

   • Čikitet, nebudem ti uz rubat do toho Drumvala 🙂 Ja som skor na trosku vedeckejsie typy ako Ryzl, Friebe, Grof a preto som trosku opatrnejsi k autorom fantasy. Viem ze som urobil vypad na Drumvala, ale bolo to silnejsie ako ja:-) Sorry!
    P.s.: Helar a ty sa tiez nejeduj za kazdy odlisny pohlad 🙂

    Páči sa mi

   • Takže sa budeme baviť o teórii strún.. alebo kvantovej mechanike
    alebo o Faradayových zákonoch elektrických kapacít,alebo Coulobových elektrických nábojoch alebo o Ionizujúcom žiarení uránu, magnetickej indukcii alebo o deriváciach,a časovopriestorových javoch pri čierných dierach ,elektrických potencialoch, alebo supravodivosti ,polovodičovej technológii , alebo budem písať Q=It , 1C= As ,
    G= 1/R a to sú tie najjednodu 😀

    Páči sa mi

   • Martin …
    tiež hľadám múdrosť a poznanie ..ale snažím sa neposudzovať, to čo som dôkladne nepreskúmal a ver, že hora nepoznania rastie práve poznaním
    a mystéria zanikajú poznaním pravdy , tak ako by ťa obesili v 14 storočí za kameru alebo dig foťák ,tak isto ti hrozí újma aj teraz za oveľa vyššie poznanie ako je doteraz medzi ľuďmi …. 😕 😀

    Páči sa mi

   • Čikitet,
    Milan Ryzl – vyskum mimozmysloveho vnimania, parapsycholog, Stanislav Grof – profesor psychologie, zakladatel transpersonalnej psychologie, holotropne dychanie. Margarete Friebe – studium podvedomia a meditacnych technik. To len na vysvetlenie tej mojej vety o vedeckejsich typoch(stale to ale bolo z oblasti parapsychologie, ci ezoteriky a nie zapadnej vedy). Vidis, zase sme sa nepochopili:-)
    Inak s tou teoriou strun si netrafil vedla. Minuly mesiac som cital o M-teorii, ktora v sulade s teoriou strun predpoklada existenciu az 11. dimenzii priestoru, takze v podstate je mozno kvantova fyzika moznym prepojenim s metafyzikou a dusevnym badanim:-). Mas pravdu – aj ja si velmi dobre uvedomujem, ze cim viac sa venujem “dusevnu” a hladam sa, tym viac prichadzam na to, ze kazda cesta sa rozdeluje na dalsie cesty a tie potom na dalsie cesty… Je to ako keby to boh (alebo tvorca, ci princip) takto zariadil naschval a ziadna cesta nema koniec. Ono “viem ze nic neviem” to asi vystihuje najlepsie:-)

    Páči sa mi

 26. martin bol si za Drumvalom a porozprával si sa s ním…? 😀
  požičal ti svoje boty aby si videl ako to myslí ?
  prečítal si si aspoň jednu jeho knihu ? 😀 študoval si tieto veci ? 😛

  Páči sa mi

 27. Čikitet, kritika kazdej myslienky Ti zarucuje nadhlad. Mozno ti krivdim, ale citim z tvojho odkazu trosku povyseneckost (smajliky vnimam ako uskrn, pretoze nezakocuju vtipne ladenu vetu…).
  Nemyslim, ze treba nosit niekoho topanky na to, aby som mohol vyjadrit svoj nazor… Ci studujem tieto veci? Mam pocit, ze tento clovek sa len v tomto jednom clanku dotyka takmer vsetkeho a celeho sveta – potom ano, studujem aj tieto veci, pretoze ver ze som na tuto stranku neprisiel nahodou a ani z nudy:-). Opytam sa aj ja teba jednu otazku: Skutocne mas pocit, ze jeden clovek na 100% obsiahne komplet znalosti takych vednych odborov ako: matematika, astrofyzika, financnictvo a ekonomia, oceanologia, archeologia, fyzika, geofyzika, chémia, enviromentalna chemia, regionalistika, teologia? Mimoriadne tvrdenia potrebuju mimoriadne dokazy a tie pan Drumval jednoznacne dlzi… Pre ostatnych: Nejdem bojovat, ale diskutovat PEACE:-)))

  Páči sa mi

  • 😀 vidíš ? 😀 já zas nepozerám nad to … ale, do toho čomu nerozumiem…
   a ak nechápem tak pozerám z druhej strany.. preobraciam to a očistím a zoberiem si to čo sa mi páči .. a ak sa mi niečo nepáči, tak si poviem príčinu prečo je to tak a aký z toho budem mať prospech ak to čo sa mi nepáči preštudujem a poučím sa práve preto že to tak niekto interpretoval .. niečo ľudia pochopia áž o niekoľko 1000 rokov 😀
   hi hi a rád sa smejem..lebo nemám smutný život..je plný krásnych príbehov
   a snívam krásne sny ..beriem všetko ako krásnu hru..som tvorca toho čo žijem 😀 hi hi hi 😛

   Páči sa mi

   • pochválil šofér niekedy šoférku a povedal óóó ja krásne prešla tou križovatkou? 😀 Ó jaká to “vzácnosť” počuť milý slovník taxikára keď mu skrížite cestu … 😀 hi hi múdrosť prichádza do pripravených uší … 😕 hm

    Páči sa mi

   • Šamane , ja som sice na inotaje a poeziu, ale tej tvojej tvorbe nerozumiem…:-)
    Presne rovnaki ludia ako si ty profamuju metafyziku na zmes polopravd a rozpravok a subjektivnym myslenim ju zrazaju na uroven fantazie bez moznosti obhajit jej skutocnu podstatu. Mozete si vytvarat ritualy a vesat ozdobky, ale to pravdu iba zakryva… Mozno na toto niesu pripravene tvoje usi a odsudis to… 🙂

    Páči sa mi

   • Počúvaj, Ó človeče, a prikloň sa k múdrosti: kde meno a forma skončí? Jedine vo vedomí, neviditeľnom, v nekonečnej sile žiarivosti jasu. Formy, ktoré vytvárate, zjasňujúc svoje videnie, sú skutočné účinky, ktoré nasledujú tvoju príčinu…. 😀

    Páči sa mi

  • Systém ťa zadržal. Meno, e-mail, IP adresa, z ktorej si posielal prvý komentár alebo nieco v tele samotného komentára sa mu zdali “nevierohodné”. 😛 Nerozumiem tomu, lebo tú istú IP adresu používa ešte aspoň 10 iných ľudí a ich komentáre to nezastavuje.

   Proste sú veci medzi zemou a nebom… 😀

   Páči sa mi

 28. Takže ..kvantový model atómu … Moc staré 1913
  Predpokladá sa že sa elektróny pohybujú len po určitých stacionárnych dráhach . Preto v tomto stave atóm nevyžaruje energiu, takže pri prechode zo stavu s vyššou energiou do stavu z nižšou energiou atóm vyžiari jeden fotón s frekvenciou v=(Em-En)/h) … En=nhv=nhw
  podiel En/v=nh

  mám pokračovať ďalej?
  Takto pracuje moje pozemské ego 😀 😛

  Páči sa mi

 29. Čitiket, ja keby som napisal cervena, tak ty sa ma opytas preco modra. Je vobec mozne, aby si nezareagoval ani raz k veci? (teraz ti pekne nahravam na smec, ze ty nebudes reagovat tak, ako mam ja predstavu) Dakujem za prezentaciu a aj spomenutie Nielsa Bohra a jeho model atomu z 1913. Wikipedia je fajn, ze? Naznak ze si vedec si viem v reali velmi tazko predstavit uz aj preto s akou formou argumentujes a aj nekriticky prijmas zasadne tvrdenia. Ci mas dalej pokracovat? Kvoli mne uz rozhodne netreba…

  Páči sa mi

 30. neviem vikipédia … vždy zdôrazňujem, že nie som viac ale ani menej.. nerobím rozdiely medzi žiadnym životom ani jeho prejavom.. 😀 .. lebo viem že celý vesmír je mentálny …KYBALION a nikdy neviem… čo je načo dobré.. :D.. preto sa viac pýtam .. a neargumentujem 😀 lebo nepotrebujem argumentovať.. lebo viem… že každý z vás komunikuje zo svojou predstavou.. ale nie so mnou.. 😀
  lebo každý si ma predstavuje inak … 😀

  Páči sa mi

 31. mám nápad 😀 prečítaj si všetko čo nájdeš na týchto stránkach ale nič neporovnávaj..len čítaj a potom podobné pospájaj a uprostred toho nájdeš svoju veľkú pravdu 😀 hm 😕

  Páči sa mi

 32. “Žádná mysl, žádný tvar, jen Já jsem;
  nyní ustala veškerá vůle a myšlenky,
  poslední tanec Přírody,
  jsem tím, koho jsem hledal.

  Království Blaženosti, odhalené, nejzazší,
  za tím, kdo poznává i poznaným,
  konečně se těším z nesmírného klidu,
  tváří v tvář Jedinému.

  Prošel jsem tajnými cestami života,
  stal jsem se Cílem.
  Neměnná Pravda je zjevena,
  Já jsem cesta, Bůh Duše.

  Můj duch si je vědom všech výšek,
  jsem tichý v jádru Slunce,
  nesměňuji nic s časem a činy,
  má kosmická hra je skončena.”

  o(^.^)o

  Páči sa mi

Napísať odpoveď pre Lia Zrušiť odpoveď

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.