Otvárame energetické centrá (a.k.a. čakry) v dlaniach. Časť I.

Naše ruky a špeciálne dlane majú schopnosť pomôcť nám vytvoriť čokoľvek chceme. Vďaka nim navaríme, postavíme plot, zasadíme rastliny, oslobodíme sochu z kusa kameňa alebo pohladíme s láskou iné stvorenia. V nemateriálnom svete nám však dlane vedia pomôcť aj ovládať prúdenie energie, dostávame cez ne energetické informácie z okolia a aj z univerza a prostredníctvom nich vieme liečiť seba alebo iných.

Cez ruky a dlane si odovzdávame energiu bežne – držíme sa za ruky, hladkáme seba, svojich partnerov, deti, zvieratá. Ľudia, ktorí majú k sebe bližší vzťah, sa zvyknú chytať alebo držať okolo pliec. Takto si harmonizujú a aktivizujú energiu cez centrá v dlaniach. Uprostred dlaní sa totiž nachádzajú energetické centrá, sídla transmutácie fyzickej energie, ktoré sú spojené s energetickou výmenou. Viaceré zdroje uvádzajú pojem dlaňová čakra, niektoré nie, takže ja v tomto článočku kvôli č/istote vyjadrovania 🙂 hovorím radšej o energetických centrách. Podrobnejšie je to rozpísané aj v tomto článku. Mne sa tiež pozdáva skôr popis základných 7 čakier, ako generátorov energie a potom systému meridiánov a nádí ako systému energetických kanálov / rozvodov, ale tento článok nemá slúžiť na tautologickú dišputu, no skôr ako podklad pre ďalšie kroky, čo si s tou energiou v dlaniach počať 🙂

Viaceré zdroje uvádzajú tiež rôzne popisy počtov centier – napríklad na jednej stránke sa uvádza, že každá ruka obsahuje minimálne dvadsaťsedem čakier / centier. Ja neriešim počty, keďže si myslím, že je to pre podstatu veci nedôležité a beriem energetické centrum v dlani pre zjednodušenie ako jeden väčší celok, ktorý môže pozostávať z viacerých, menších, čiastkových.

Centrá v dlaniach nevytvárajú energiu sami o sebe, sú miestom, cez ktoré energia preteká. Takéto centrá sú aj v bruškách prstov, len sú o čosi slabšie než dlaňové. Tieto centrá sú v niektorých systémoch spojené so srdcovou čakrou prostredníctvom energetickej cesty, ktorá vedie po paži k srdcu. V systéme meridiánov stredom dlane prechádza meridián osrdcovníka, do jej blízkosti vstupuje i meridián srdca. Prepojenie dlaní so srdcom je veľmi podstatné pre liečenie ale aj pre náš bežný život.

Dlane sú skvelými senzormi a kanálmi vibrujúcich informácií a energií. Stredom dlaní a špičkami prstov prúdi do nášho vnútra životodarná sila, ktorá nám prepožičiava schopnosť liečiť a uzdravovať – silu, ktorá sa používa napríklad pri reiki. Skúsený reikista je schopný presunúť energiu zo svojich rúk do klienta aktiváciou svojich centier na dlaniach. Pre terapeutov, liečiteľov je toto miesto, kde liečivá energia opúšťa telo a dostáva sa do klienta.

Niektoré zdroje uvádzajú, že ľavá ruka prijíma a pravá ruka energiu dáva, vyžaruje; niektoré uvádzajú, že obe dlane / centrá sa dajú aktivovať striedavo na prijímanie alebo vysielanie. Myslím, že odlišnosť ľavej a pravej strany je pravdepodobnejšia ako rovnaká schopnosť (rovnako to máme pri chodidlách), aj keď niektorí majú schopnosť prijímať a odovzdávať energiu rovnako cez obe dlane. Prijímaním sa skenuje aura alebo oblasť a pri liečení sa hľadajú problematické miesta. Vysielaním sa posiela liečivá energia, čistia sa priestory, nabíjajú kamene a objekty, požehnáva sa, ochraňuje alebo vzdáva vďaka.

Na začiatok uvádzam, že ja som okrem jediného nedávneho pokusu vedome neskúšala liečiť, takže ani neviem, či mám takú schopnosť alebo nie. Nie som ani zasvätená do reiki. Môj nedávny pokus liečiť bolesť niekoho iného než seba zabral, ale neviem, či to bola len moja predstavivosť, keďže objekt o mojom liečení ani nevedel 😉 Predtým však trpel bolesťou a potom menej.. Ospravedlnila som sa mu v duchu za zásah, ktorý bol však s cieľom pomôcť mu s láskou, tak som snáď nič nepokazila 😉 Liečenie dlaňami však robia napríklad intuitívne mamy na celom svete – prikladajú svoje ruky na horúčkou blčiace čelá detí alebo hladkajú boľavé brušká. A úspešne 🙂 Tento článok je preto skôr úvodom do tejto problematiky a verím, že skúsení reikisti alebo liečitelia ma doplnia, prípadne opravia.

Aj my začiatočníci môžeme však v dlaniach cítiť energiu pomocou veľmi jednoduchého cvičenia:

Spojme svoje dlane, nepritláčajme, len ich oprime o seba. Precíťme ako sa dlane dotýkajú. Môžeme cítiť, ako medzi nimi pulzuje energia a teplo – predovšetkým v miestach, kde sa najsilnejšie prekrývajú energetické centrá dlaní. Spomaľme dýchanie a jemne začnime krúživo o seba trieť dlane, bez pritláčania. Potom od seba dlane oddeľme na pár centimetrov. Mali by sme cítiť, ako sú prepojené energiou. Keď ich opäť budeme k sebe približovať, teplo a pulzovanie energie by malo narastať. Otestujme sa – Ako ďaleko môžeme mať od seba dlane a stále cítime medzi nimi energetické spojenie? Čím ďalej cítime prepojenie, tým lepšie pre nás, ako (potenciálnych) samo/liečiteľov.

Ja pri meditáciách cítim, ako mi cez dlane pulzuje energia tak, ako ju cítim tiecť cez chodidlá, ale zatiaľ ju inak vedome nepoužívam. Dlane a chodidlá sa mi rozvibrujú na „povel“ a začnem cítiť teplo. Vedome si ten prietok a pulzovanie spúšťam, keď sa potrebujem ukľudniť a mám z toho zatiaľ takú sebeckú radosť 🙂 A samozrejme ako každý ľudský tvor – ak ma niečo bolí, prikladám si na to miesto primárne dlane a hneď to bolí menej.. Objektom energetického liečenia som však pravidelne, keďže sa chodím k jednej liečiteľke nabíjať a konsolidovať energiu na skoro mesačnej báze. Volám to pravidelná energetická údržba a či už to je placebo efekt alebo nie, pomáha mi to. Pôsobí na mňa predovšetkým cez svoje dlane, liečením nie z vlastných energetických zdrojov, ale napojením sa na liečivú energiu. Naša spolupráca pred vyše rokom začínala tak, že si ma ohmatala a zadefinovala blokády, zápaly a nefungujúce čakry. Odvtedy sme už toho preskákali dosť, vrátane hodín rozprávania sa, keďže ja potrebujem veci predovšetkým pochopiť rozumom (aj keď by som ich skôr mala prijať srdcom :)). Primárne mi otvárala na začiatku korunnú a krčnú čakru, keďže tam som mala vážne bloky, potom sme postupne prešli k zharmonizovaniu koreňovej a sakrálnej čakry.

Liečenie začína vždy priblížením dlaní k mojim chodidlám, cez ktoré do mňa púšťa energiu, a postupne sa prepracuje cez celé telo až ku korunnej čakre. Jej pôsobenie cítim vždy ako vlny tlakové alebo tepelné, pulzovanie, niekedy bolesť, keď narazí na nejaký blok alebo zápal. Pootvára pekne všetky moje telá, vyčistí a roztočí čakry a opäť telá uzatvorí. Nemíňa vlastnú energiu, ale je v podstate silným kanálom liečivej energie, napojená primárne na Rafaela. Pýtala som sa jej ako akumuluje energiu a čistí sa z prípadných negatívnych energií alebo únavy. Jej riešením je pravidelná modlitba, keďže je silne veriaca, a humor, ktorého má stále dostatok napriek problematickým pacientom.

Blokády a ako na ne

Tým, že sú centrá na dlaniach spojené so srdcovou čakrou, ukazuje sa cez ne schopnosť dávať, prijímať a vytvárať v tomto svete. Keď sú správne prepojené srdce a dlane, človek je prirodzene dávajúci a starostlivý, ale má aj ďalšiu dimenziu – je schopný prijímať. Vie pomáhať, ale aj dostávať pomoc, komplimenty, dary a rady, bez toho, aby stratil pevnú pôdu pod nohami. Rovnako vie dávať všetky tieto veci bez vytvárania pocitu zadlženosti alebo viny. Spomenula som si na našu nedávnu debatu o tom, že niektorí z nás nevedia prijímať komplimenty alebo byť chválení. Moje riešenie je začať chváliť druhých, bez vedľajších úmyslov, s čistou dušou a potom budeme ľahšie prijímať pochvalu aj od druhých. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí lichotia s úmyslom získať nejakú výhodu, ale neprisudzovala by som takýto úmysel primárne. Stále platí prezumpcia neviny 🙂

Zdravé prepojenie dlaní a srdca sa rovnako ukazuje v prirodzenej kreativite, ktorá akoby z ľudí prýštila. Nepotrebujú sa spoliehať na inštitúcie alebo znalcov, aby validovali ich umelecké vyjadrenie. Majú pohodový vzťah dávania a prijímania so svetom a ľuďmi okolo seba a so svojou energiou. Sú aj schopní ochrániť svoju dávajúcu energiu zatvorením spojenia v prítomnosti energiu vyciciavajúcich ľudí. Blokády v týchto centrách sa môžu prejaviť nedostatočnou citlivosťou vo vzťahoch. Aj nedokrvené a studené ruky bývajú prejavom blokácie energie. K ďalším prejavom patrí i malá kreativita sebavyjadrenia, nešikovnosť, malá umelecká zručnosť. Pri blokácii sa vyskytujú problémy s rukami, bolesti v nich. Máme pocit, že nemôžeme dosiahnuť / zrealizovať, čo skutočne chceme.

Otvorenie energetických centier v dlaniach

Úlohou tohto cvičenia, keď sa vykonáva opakovane, je vytvoriť energetický obvod medzi týmito centrami. Táto energia môže byť použitá pre liečenie, otvorenie iných centier a čakier, dodanie energie. Pomáha tiež s telekinézou a pyrokinézou. Na telekinézu a pyrokinézu je totiž potrebná silná vlastná aura, aby bolo možné ovplyvňovať aury iných objektov.

Toto cvičenie by malo byť vykonávané najmenej raz denne, aby energia mohla voľne v dlaniach prúdiť. Keďže centrá na dlaniach majú spojenie so srdcovou čakrou, posiľňovaním srdcovej čakry stimulujeme dlane a naopak.

Cvičenie:

1. Sadnite si pohodlne a relaxujte. Hlavne na začiatku cvičení skúste ísť do tranzu, pretože čím hlbší tranz a úroveň koncentrácie, tým lepšie výsledky budete mať. Potom, ako bude prúd energie v rukách čakry otvorený a plynúci, môžete toto cvičenie robiť kdekoľvek a kedykoľvek, aj mimo tranzu.

2. Zdvihnite paže, dajte ruky proti sebe, prsty sa skoro dotýkajú a sú uvoľnené. Prsty môžu byť mierne ohnuté ako na obrázku.

3. Sústreďte sa, až kým začnete cítiť teplú žiaru a energiu medzi dlaňami.

4. Začnite pohybovať rukami pomaly od seba (na začiatku do vzdialenosti cca 10 -12 cm) a zase späť , kým sa vaše prsty skoro nedotknú. Snažte sa cítiť energiu medzi dlaňami rúk. Čím viac budete cvičiť a vaša energia zosilnie, budete môcť od seba vzdaľovať ruky až do vzdialenosti 60 cm a budete ju stále pociťovať .

5. Následne si vizualizujte medzi rukami bielu žiarivú guľu; neskôr môžete použiť rôzne farby. Pocit tepla a energie z tejto gule môžete cítiť ako brnenie alebo pulzovanie. Niektorí ľudia naopak pociťujú chlad. Dôležité je dostať túto energiu do pohybu a cítiť ju.

6. Zveste paže dolu a relaxujte. Zamerajte sa na energiu prúdiacu dole rukou do dlaní a prstov. Opakujte postup z bodov 3-5 vyššie.

7. Cvičenie opakujte 4 krát za sebou. Cvičenie je vhodné opakovať denne.

Centrá na dlaniach sa dajú rýchlo „nabiť“ aj rýchlym trením dlaní o seba. Potom ich môžeme priložiť na oči, čím ich zbavíme únavy, alebo si ich priložíme na uši pri napätí, pískaní či hučaní.

Harmonizáciu centier na dlaniach môžeme vykonávať aj pomocou nerastov. Ideálnymi sú krištáľ a diamant, pomáha aj morganit.

Pre liečenie je dôležité vedieť aj upraviť množstva energie, ktoré cez dlane vysielame. Na začiatok je vhodné toto cvičenie:

 • Predstavte si biele svetlo, ako sa pohybuje zhora od vašej hlavy smerom nadol. Svetlo sa pohybuje postupne smerom k ramenám, lakťom a zápästiam rúk.
 • Predstavte si ako vám medzi dlaňami rastie energetická guľa
 • Naďalej sťahujte biele svetlo zhora smerom nadol cez dlane
 • Predstavujte si, ako sa guľa svetla zväčšuje a zväčšuje, až sa svetlo zväčší do veľkosti vašej aury
 • Zmeňte farbu gule podľa intuície a vizualizujte ako sa farba posúva od korunnej čakry nadol.

V pokračovaní si povieme čo ďalej, ak máme energetické centrá v dlaniach otvorené, blokády odstránené a vieme ovládať množstvo energie, ktoré cez ne prúdi. Budem veľmi rada, ak mi aj skúsení reikisti a liečitelia dajú svoje komentáre. ďakujem

Hlavné zdroje:

https://eprakone.wordpress.com/2009/11/16/citime-cez-dlanove-cakry/

http://www.handsofki.com/id42.html

http://www.sanctuarywest.org/archives/158

http://www.care2.com/greenliving/traits-of-healthy-hand-chakras.html#ixzz1OIaDo69o

http://www.energy-healing-info.com/opening-the-hand-chakras.html

http://www.dhyansanjivani.org/palm_and_hand_chakra.asp

https://eprakone.wordpress.com/2011/06/15/nase-energeticke-telo-ako-cakry-riadia-nase-vnimanie/

https://eprakone.wordpress.com/2006/09/17/meridiany-v-ludskom-tele/

Kalashatra Govinda (A Handbook of Chakra Healing: Spiritual Practice for Health, Harmony and Peace)

16 thoughts on “Otvárame energetické centrá (a.k.a. čakry) v dlaniach. Časť I.

 1. Niektoré veci možno poznám s trochu inou interpretáciou. Píšeš, že liečenie začína prikladaním dlaní ku chodidlám, pretože do teba púšťa energiu. Ja to poznám (a robím) trochu inak – pre mňa sú chodidlové čakry (“Bublajúce žriedla”) niečo ako štupeľ vo vani. Keď je zaštupľovaná, negativita neodteká z organizmu späť do prostredia (cez Zem), zadržiava sa v organizme a robí tam problémy (bloky). Preto prvé, čo vždy u človeka zisťujem, je otvorenie Bublajúcich žriediel. A veľmi často ich mávame zatvorené. Môže za to veľa vecí – stres, nevhodná obuv, ale i nedostatok chodenia bosky. Takže z môjho pohľadu liečenie (alebo aj zasväcovanie reiki) začína otvorením Bublajúcich žriediel, aby sa negativita vyplavila z organizmu a nastolila sa rovnováha v energetickej obálke.

  Čo sa týka dlaňových čakier ( 😀 Číňania im hovoria “Paláce práce”), ak to nepletiem, tak nás na čchi-kungu učili, že stálym používaním rúk sme na dlaniach energeticky najcitlivejší a naše ruky si vedia rýchlo okolo seba (=okolo dlane) vytvoriť energetické pole, ktorým potom pri cvičení akoby sme “usmerňovali” pohyb energie v obálke. Proste zdvíhaním rúk popred telo akoby sme uchopili energiu v spodnom kotlíku (tan tien) a vieme ju pomalým zdvíhaním rúk viesť vyššie. Jedna forma meditácie je presne o tom – pohybuješ rukami pred telom a vnímaš pocity, ktoré to v tele vyvoláva. Je to výborný spôsob, ako zvýšiť svoju citlivosť na energiu.

  Tretia vec sa týka tej prijímacej a vysielacej ruky. Po operácii ľavej ruky (=u mňa prijímacia) dočasne pravá ruka prebrala jej funkciu a prijímala aj vysielala súčasne; keď sa ruka dala do poriadku, zasa sa funkcie rozdelili. Kamene viem channelovať cez ľavú ruku a cítim ich, hoci v pravej na ne takmer nereagujem. A prenosy energie robím zásadne pravou. Ale peruánski šamani keď robia extrakcie, používajú súčasne obe ruky ako prijímacie i vysielacie, takže mám podozrenie, že je to len vec tréningu a ja som sa proste potkla ako o prvú o takú knižku, kde to bolo delené na prijímacia/vysielacia. Psychika potom urobí zvyšok. 🙂

  Páči sa mi

  • Mna asi tiez musela riadne odstuplovavat, ale teraz to citim ako velmi silny prud energie, ktory sa rozbehne od chodidiel, potkne sa o koleno (mala som tam zranenie), vybehne do sakralnej cakry, tam sa zmatene pomota a poboli :), cez plexus prebehne bez problemov, zakaslem a pridusi ma, ked prejde cez krcnu a uz je dobre 🙂

   Ano, je to palac prace, Cinania boli velmo pragmaticki. Ved Konfucius 🙂

   Páči sa mi

   • ale sakralno-cakrovu fialovo oranzovu mandalu mam ako obrazok na displejoch, co znamena, ze ju mam furt na ociach 😀

    Páči sa mi

   • To, čo popisuješ, je pocit naplno otvorených Bublajúcich žriediel. V hinduizme ich mal ktosi, myslím Ráma, tak otvorené, že pri každom kroku jeho energia generovala na zemi niečo – buď kvet alebo čo, pamätám si len princíp, Groover bude vedieť presnejšie. Mimochodom – “Ráma” značí dokonale energeticky vyvážená bytosť, ani jasne muž, ani jasne žena (tak len nechápem, prečo potom mal tú svoju Sítu… 😕 na logiku hinduizmu som zjavne ešte nedorástla) :-). V mojej kozmológii “Ráma” je slovo označujúce “anjel”. 🙂

    🙂 Teší ma, že mandalka funguje… Táto jedna bola bezosporu “vnuknutie”, pretože som nemala v úmysle robiť ďalšiu, ale nejako som “musela”.

    Páči sa mi

  • Helar, prosim, myslis, ze by mohla vzniknut aj mandala pre nozky a rucky? Este som sa s takymi sice nestretla, mozno to nema zmysel, ked nie su generatormi. A mozno prave naopak. Dakujem.

   Páči sa mi

 2. Tenshi diikes za pekny clanok.
  Ja pouzivam moje dlanove cakry rozne. V jin shin jyutsu je pri lieceni jedna dlan prijimacia a jedna davajuca ked potrebujem rozprudit energiu medzi dvoma bodmi a odstranit blokacu. Casto sa mi z prijimajucej stane davajuca, hlavne vtedy, ak clovek potrebuje energiu – vtedy citim ako mi ide bud cez nohy alebo cez hlavu (alebo cez obidvojo) energia (prichadzaju rozne kvality) a prudi cezo mna k pacientovi.
  Ak pouzivam dlane na “ohmatavanie” aury, nastavim ich na neutralne – vtedy chcem citit, na ktorych miestach je blok, alebo ktore vyzaruju a ktore prijimaju a ci to je v poriadku.
  Pri lieceni a naplnani energiou pouzivam väcsinou pravu ruku, ak mam pocit ze treba naplnat nieco z dvoch stran, tak obidve.
  Pri vytvarani energetickych poli na posielanie energie pouzivam obidve cakry na stabilizaciu pola, aby som tam mohla dat rozne kvality a naprogramovat ho.

  Páči sa mi

 3. 🙂 sranda, ako tak čítam tento článok a komentáre, ozvala sa moja srdcová čakra a je mi príjemne teplo v tých miestach. Je pravda, že som skúšal to prvé cvičenie z článku, tak možno to niečo naštartovalo 😀

  Páči sa mi

 4. Heli, Tinka, ako casto zvladate takto liecit? Aj ked ste asi napojene na zdroj a necerpate zo seba, aj tak je to narocne na vlastny energeticky stav, nie?

  Páči sa mi

  • Tenshi my sme sa na japonskom prudeni a aj na energetiker seminari ucili techniky ako sa napojit na “zdroj” a sluzit len ako sprostredkovatel energie. Niektori ludia liecia sice s napojenim na zdroj, ale aby vedeli co danemu cloveku je, nechaju jeho problemy premietnut do svojho tela, tam organy vyliecia/blokadu ostrania a udraveny stav premietnu znova do klienta. Tito ludia si musia davat obzvlast pozor, po kazdom lieceni sa poriadne cistit a nabijat. Cistenie po kazdom klientovi je ale aj tak samozrejme.
   Ja som bola minuly rok pozvana na takom festivale umenia, tema bola “repair yourself” a boli sme tam aj skupina energetikov. Vtedy som mala za 5 dni ca. 40 ludi. Uplna masovka, neratali sme s takym navalom, prve dni som si nestihla naplanovat obednajsie prestavky. A ani som ich nepotrebovala. Cely den cezo mna prudila energia zo zdroja, bola som nej plna. Zjedla som prinutenim jeden banan na obed, aby sa moj zaludok nestazoval ze nema co robit, rozhodnutie rozumu. Vecerna unava bola ako po normalnej celodennej praci.

   Páči sa mi

   • Tak to je super 🙂 a to cistenie po klientovi robis nad ohnom? Zvedava som, viem, ale ako a kedy si na to prisla, ze vies / chces liecit?

    Páči sa mi

   • Ked odide klient z miestnosti tak ako prve cistim miestnost, vizualizaciou a mam namiesany taky ocistijuci spray z eterickeho oleja. Potom si idem umyt ruky a zaroven sa cela energeticky cistim tiez vizualizaciou.
    Hmm…kedy som na to dosla… asi pred dvoma rokmi ked som sa ucila pracu s energiou a dosla na to, ze vela “vidim”. 🙂

    Páči sa mi

 5. Ahoj, udelala jsem si kurz masazi a zacala masirovat a asi po 3 mesicich zjistila, ze citim energie stromu a rostlin. Zacala jsem citit i bloky v cakrach lidi a u nekterych primo jejich bolest. V tu dobu jsem patrala po informacich a myslela si, ze jsem se zblaznila. Mam zdravotnicke vzdelani, kde se nic “nadprirozeneho” nepripousti. Proste jen hmotna pricina, symptomy a nasledna lecba. Nevim jake mate kdo pocity v rukach, ale ja citim nedostatek energie jako horko a jehlicky a prebytek jako chlad.
  Jsem rada, ze jsem konecne narazila na clanek, ktery tyto veci aleaspon trochu vysvetluje.

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s