Jedna pravda – rôzne cesty

V posledných dňoch panovala dosť horúca atmosféra v diskusii k článku Astrálne cestovanie. Ono sa k nej schyľovalo tak-či-tak, videla som to prichádzať, ale bola som lenivá s tým niečo robiť… až kým to neprepuklo v plnej kráse. A potom som mala na výber: buď budem hasiť požiare, alebo sa budem učiť.

Rozhodla som sa pre to druhé.

Čo som sa dozvedela? Že ľudia, ktorí sa rozvíjajú a zvyšujú svoju vibráciu, sú v rôznych “kategóriách”. Niektorí vyštartovali z hodne nízkej vibrácie (tiež k nim patrím – sme “staršie” ročníky a “materialisti”), iní mali šťastie a narodili sa neskôr, keď už bola vibrácie Gaie (a spoločenské podmienky) taká vysoká, že sa nemuseli veľmi namáhať, aby prekonali “hmotu”.

Vznikla kategória “nízkovibračný štart” verzus “vysokovibračný štart”.

Potom som si uvedomila, že ľudia vyšli z rôzneho prostredia a museli prekonávať jeho obmedzenia, aby sa dostali vyššie. Niektorí vyšli zo silne nábožensky orientovaného prostredia a v snahe rozvíjať sa museli prelomiť putá cirkvi, ale nie viery. To znamená: pochopili, aké obmedzenie predstavuje organizované náboženstvo a inštitúcie, ktoré si vytvára, ale pretože vieru nasávali s materinským mliekom, nepodrobujú ju prílišnej analýze. Je to dané tým, že človek nedokáže žiť vo vzduchoprázdne – a keď ide meniť všetko naokolo, potrebuje aspoň jediný pevný bod, s ktorým sa môže identifikovať.

Iní vyšli z nábožensky nezaťaženého alebo ateistického prostredia a na ceste rastu nemuseli prekonávať putá cirkvi, ale rozhodne museli prelamovať obmedzenia istého svetonázoru – viery alebo jej popierania (čo je svojím spôsobom zasa len viera v to, že niečo neexistuje).

Vznikla kategória “ovplyvnení” verzus “eklektici”.

No a potom sme každý v nejakej fáze života. Starší ľudia už majú svoje parožie otrkané, poznajú svoje hodnoty a majú istým spôsobom upevnené väzby na okolitý svet a život. Mladí ľudia sa zasa nachádzajú vo fáze “otrkávania rožkov”, zisťujú svoje hodnoty a v postojoch sú oveľa radikálnejší – ale aj nestabilnejší. Sú prispôsobivejší, pretože keď vidia, že nemajú pravdu, po krátkej a intenzívnej vzbure môžu hodiť svoje dovtedajšie postoje cez palubu. Keď by to urobil starší človek, hádže s nimi cez palubu i časť svojho života – a to je veľmi bolestivá záležitosť.

Vznikla mi kategória “usadnutí” verzus “vo vývoji”.

Pozor: vo vývoji sme všetci! Ale práve tento vývoj a hlavne naša osobná história nám robia problémy, ak sa chceme dohodnúť s ostatnými.

Lekcia prvá – osobná história nám bráni rásť

Osobná história je to, ako sa definujeme, s čím sa identifikujeme a čo sú naše hodnoty. Naša osobná história nás robí v očiach okolia predvídateľnými. Dá sa s nami ľahšie jednať, pretože ľudia dokážu predpokladať, ako na veci budeme reagovať.

Pre náš rozvoj to znamená jedno veľké obmedzenie: akonáhle sa s niečím identifikujeme, strácame svoju absolútnu slobodu. Keď si povieme “som dobrý človek” a máme presnú predstavu o tom, čo dobrý človek smie a čo nie, oberáme sa o možnosť presadiť si svoje v prípadoch, kedy by to “dobrý človek” neurobil – a to aj vtedy, ak nikto od nás nečaká, že sa zachováme ako “dobrý človek”! Je to sebaobmedzujúce presvedčenie, ktoré nám sťažuje náš rast. To ma naučili anjeli: musela som sa vzdať svojich tabu. Oni sami bez ostychu skúmajú oba póly danej emócie, pretože potrebujú vedieť, ktorá akcia vyvoláva akú reakciu. Ak to nevedia, nemajú kontrolu nad svojím konaním. A svet, v ktorom by anjeli nemali kontrolu nad svojím konaním, by čoskoro vypadol z limitov prírodných zákonov!

Moje osobné tabu bola napríklad homofóbia. Už som sa tak narodila – bola som taká v období, keď sa o homosexualite nehovorilo a keď som vôbec nevedela, čo to je. Keď sa na týchto stránkach ozvali prví homosexuáli, mala som problém. Moje prvé “cukanie” bolo “sám si za to môžeš, blbec!” Druhé bolo “nebuď ty blbec, veď aj to sú ľudia v trabloch a možno sa trápia” a tak som hodila silnú emotívnu spiatočku a radila som, ako som len vedela. Stále som však bola trochu odmeranejšia a menej empatická ako voči “normálnym” čitateľom. Neskôr som si to uvedomila a snažila som sa byť milšia než obvykle, len aby nepocítili moje zmýšľanie. Ale všetko to bolo falošné – bojovala som so svojou homofóbiou tak, že som ju potláčala.

Miyamoto Musaši povedal: “Nedá sa bojovať len na povrchu, tak ako sa nedá udrieť len vnútrom.” Pre mňa to bol štart na ceste k osobnému rozvoju a k ezoterike. Mal pravdu: ak človek chce dosahovať, musí maj v dokonalom súlade telo i ducha. Ak jedno z toho pokrivkáva, nemáme kontrolu nad výsledkom. Ak máme obmedzujúce presvedčenia, musíme sa ich zbaviť – potláčať ich nestačí!

Keď ma dostali “do pazúrov” 😛 anjeli, rýchlo zistili, aké obmedzenie mám. Pomaly, nenápadne, začali prerezávať moju identifikáciu s vlastným telom a pohlavím. Najprv tak, že ma plánovali premeniť na obojpohlavnú bytosť či energiu. Bojovala som proti tomu, ale túto bitku som prehrala… Vyvrcholilo to vtedy, keď som začala chodiť za Gaiou. Gaia bola pre mňa zdroj neposudzujúcej, úprimnej, nevypočítavej a neobmedzujúcej lásky. Z Kroník Gaie z 28.2.2009:

“Pamätám sa ešte, že sme sedeli pri pníku a ona sa ma dotýkala a nebolo to celkom kóšer. Robila narážky a sledovala, či mi to nevadí. Povedala som jej, že ak jej to robí dobre, tak nech robí, čo chce, ale ja že na ženy nie som. Nato sa rozosmiala a povedala, či si uvedomujem, aký je to rozdiel oproti minulosti, keď už len pomyslenie na lesbický kontakt ma nútilo zvracať. V tom okamihu som to celkom nechápala, ale potom mi to došlo – v minulosti som bola svoje telo. Teraz už sa s ním natoľko neidentifikujem a viem ho prepustiť iným, ak mu neublížia (lebo ho mám rada). Myslím, že sa predsa len začínam odlúpavať od toho materiálneho.”

Keď sa s niečím identifikujeme, jednak pozeráme na svet cez filter týchto hodnôt, ale súčasne vedieme vnútorné monológy, ktoré tento svet v našom vnímaní upevňujú a posilňujú. Niekedy potom spadneme do stavu, keď našu cestu považujeme za jedinú správnu. V dobrom úmysle sa snažíme donútiť ostatných, aby sa správali podľa našich hodnôt, pretože naša osobná história ich zacementovala zážitkami, že toto správanie je jediné správne. Ako je to možné? Filtre, ktoré sme si vybudovali, totiž do nášho vnútorného sveta prestali prepúšťať všetky tie situácie, ktoré by mohli ukázať, že sa mýlime…

Naša osobná história nám potom robí problémy, ak sa máme dohodnúť s ľuďmi s inou osobnou históriou, ktorí takisto ako my podliehajú presvedčeniu, že ich osobná história ich oprávňuje dávať dobré rady iným – a tie dobré rady sú hodne odlišné od nášho vlastného hodnotenia situácie.

Vezmime si napríklad niekoho, kto vyštartoval z vibrácie “5” a vlastným úsilím a skutočne tvrdou prácou na sebe sa vypracoval do vibrácie “12”. Je to obrovský skok a človek vidí, ako ďaleko sa v porovnaní so svojím okolím dostal! Má potvrdené, že to funguje. Vie, ako na to.

A potom príde človek, ktorý mal jednoducho to šťastie, že sa narodil s vibráciou “13”. Ešte sa z nej ani nepohol, nemusel sa snažiť, nemusel strádať. Takýto človek nepochopí, čo oprávňuje toho prvého byť taký pyšný na to, čo dosiahol – keď v očiach toho druhého to vyzerá smiešne a necenné! Ale to je osud: nie všetci sa rodíme s rovnakou vibráciou. Ktorý z tých dvoch má pravdu? Svojím spôsobom obaja! Prvý má pravdu vzhľadom na svoju štartovaciu čiaru, druhý vzhľadom na svoju.

Mne chvíľu trvalo, než som si zvykla na razantný a niekedy trochu “drastický” štýl našej “mládeže”. Najprv som vnímala len tú nebotyčnú aroganciu niekoho, kto si ešte poriadne nečuchol k životu a nedostal pár prepleskov, ktoré by ho okresali na správnu mieru… Ale potom som začala vnímať rozum za slovami a schopnosti, ktoré vysoko prevyšovali moje vlastné. Keby som čo robila, ja som štartovala z vibrácie “5” a to už nikdy nezmením. Nech sa budem snažiť, ako sa budem snažiť, nikdy nebudem taká “dobrá” ako oni – ale zato možno budem vedieť pomáhať širšiemu spektru ľudí, pretože kým oni štartovali z vibrácie “13” a všetko pod ňou je pre nich hnus zelený, pre mňa je to plné ľudí, ktorí potrebujú potiahnuť vyššie… 🙂

Lekcia druhá – konflikty nám pomáhajú zmúdrieť

Až kým nedošlo k skutočne tvrdej diskusii pri článku o astrálnom cestovaní, neuvedomovala som si silu konfliktu. Sama som skôr typ, ktorý sa snaží konflikty zamiesť pod koberec. Celý život som preto mala pocit nevyhovovania – miesto aby som išla a dala niekomu po papuli, tvárila som sa príjemne a zažierala som svoju zlosť do seba. Bola som “prispôsobená” – správala som sa v súlade s hodnotami prostredia, nie s mojimi vlastnými hodnotami.

Moja zmena nastala v okamihu, keď sa ma sused pokúsil zhodiť zo strechy. Ako sme zápasili, uvedomila som si, že som o 20 kg ľahšia, o polovicu slabšia a nemám šancu mu v tom zabrániť… A vtedy do mňa vliezla úžasná zlosť – prestala som byť svojou osobnou históriou, prestala som napĺňať očakávania prostredia a naplnila som len svoju momentálnu emóciu: “tak dobre, ale ty pôjdeš so mnou!” A miesto vzpierania sa som ho pevne zdrapila a začala som ho ťahať ku kraju strechy…

Odvtedy som opäť spadla do svojho “prispôsobeného” spôsobu života, ale do smrti nezabudnem na to, keď ten chlap, čo sa ma práve pokúšal zabiť, začal v šoku kričať o pomoc. Budem zomierať a tento pocit ma bude hriať pri srdci! 😀

Na to, aby sme dokázali konštruktívne čeliť konfliktu, musíme prestať mať hocijaký iný záujem okrem pravdy. Kým si potrebujeme uhrať svoju polievočku, brániť to, čo tvorí našu osobnú históriu, alebo sa presadiť tak, ako si myslíme, že to okolie od náš očakáva, prestávame mať záujem o pravdu a zaujíma nás len, aby sme dosiahli istý výsledok. Kým existuje priepasť medzi “je” a “malo by byť”, nie sme šťastní a spokojní. Cítime večne nejaký nedostatok alebo krivdu. A pretože “je” nevieme dosť dobre ovplyvniť, môžeme ovplyvňovať jedine “malo by byť” – a to tak, že to vynulujeme. Prestaneme mať očakávania. Čokoľvek príde, je dobré a vhodné a viem s tým žiť – veď ono sa to zasa za chvíľu zmení. Pozriem sa, čo príde, vyťažím z toho maximum a pôjdem ďalej.

Aj na tento tenký ľad ma zaviedli anjeli 😕 … Vďačím im za veľmi veľa. Klamali ma úplne príšerným spôsobom – vo veľkých veciach i v absolútnych somarinách. Nechápala som, čo robia – vlastne až dodnes som tomu veľmi nerozumela. Ale ako som sa pustila písať tento článok, čosi vo mne sa zobudilo… To, čo celý čas robili, vyzeralo nasledovne: vytvorili vo mne ilúziu nejakého budúceho stavu – a potom ju nenaplnili. Znova a znova. S veľkými i malými vecami. Nešlo o budovanie dôvery, ako som sa mylne domnievala (to bol len vedľajší produkt), išlo o zrušenie pnutia medzi “je” a “malo by byť”. V tomto období vznikol nasledujúci obrázok (a myslím, že hovorí lepšie ako hocijaké slová):

Ním skončilo jedno moje “anjelské” obdobie. Namaľovala som si ho, keď ma to večné klamanie utýralo natoľko, že som bola ochotná vzdať sa hocijakého očakávania budúcnosti a žiť s tým, čo je teraz. Použila som ho na naprogramovanie podvedomia na nový stav. A viete, čo sa mi páčilo? Keď som ho kreslila, mala som len pocit, že už ďalej nevládzem. A potom som dopísala poslednú vetu a uvedomila som si, že tam stojí “všetko je jedno”, čo bol konečný cieľ mojej cesty – stať sa “jedno” so “všetkým”…

… a sklonila som hlavu v pokore pred anjelmi a tým, čo pre mňa dokázali urobiť. 😳

Konflikty majú ešte jednu dobrú vlastnosť – nútia nás nahlas formulovať svoje stanoviská. Veľmi často si už pri ich formulovaní uvedomíme, že nie sú udržateľné, že niekde sú chyby, alebo… že ide len o stanoviská… Stanoviská sa dajú meniť, realita je len jedna. Môžeme ju vnímať rôzne, ale je len jedna… myslím… 😕

“Smrť bosoráka”

Obom spomínaným veciam sa hovorieva “smrť bosoráka”. Najprv vymažete svoju osobnú históriu, čím oslabíte svoje ego. Potom vymažete svoju orientáciu na budúcnosť a nedostatok, čím ego zbavíte očakávaní a ponecháte mu len poslednú funkciu – udržiavať vás na živote. S takto upraveným egom kráčate životom v plnom uvedomovaní si terajšku a príležitostí, ktoré sa v ňom skrývajú, a robíte rozhodnutia, ktoré vám v danom okamihu dávajú najviac sily, výhod a uspokojenia. Všetko, čo robíte, robíte teraz – nečakáte na nejakú budúcu situáciu, ktorá možno nikdy nenastane. Nič neodkladáte do budúcnosti, pretože budúcnosť neexistuje.

Jediné, čo máme, je “tu a teraz”.

Ak máte pocit, že vás niečo oslovilo a potrebujete okamžite začať robiť niečo so svojou osobnou históriou alebo s priepasťou medzi “je” a “malo by  byť”, odporúčam vám Cestu prázdnoty.

Viac o osobnej histórii a živote v “tu a teraz” nájdete v Carlosovi Castanedovi: Cesta do Ixtlánu a Samostatná realita. Vrele odporúčam aj tým, ktorí sa nechcú stať bosorákmi, ale len múdrejšími ľuďmi.

A prečo som toto všetko písala…

Diskusia pri článku o astrálnom cestovaní ukázala, ako rýchlo sa dokážu rozísť názory a ako dokážu polarizovať všetkých, čo ich čítajú. Keďže padalo stanovisko cez stanovisko, bola som nútená premýšľať, čo tie stanoviská znamenajú pre mňa. S niečím som súhlasila, s niečím nie – ale bola som prekvapená, že ľudia na ceste za pravdou si vedia navzájom tak veľmi ubližovať. (Zasa sa prejavuje môj “prispôsobený” stav života. 🙂 )

V diskusii vznikli dva hlavné tábory: Minne kontra Aurawiewer. Aurawiewerovi prekáža “ježišovská” orientácia Minneho a jeho trochu “tebe niečo uniká” štýl. Tu sa prejavuje generačný rozdiel a skúsenosť Minneho, že musel veľa absolvovať, aby sa dostal tam, kde sa nachádza dnes – a automaticky predpokladá, že vďaka tomu času, čo strávil svojím rastom, je ďalej ako Aurawiewer.

Žiaľ, ono je to trochu inak… Minne, rovnako ako ja, začínal z vibrácie “5”. Cesta, ktorú má za sebou, je úžasná a je to veľký ľudský počin. Ale Aurawiewer sa narodil do vibrácie “13”… Keby neurobil vôbec nič, jeho vibrácia je dnes vyššia ako Minneho alebo moja vlastná. To, čo my musíme dosahovať rozumom a sebakontrolou, on má vrodené. A s tým sa bude musieť Minne zmieriť tak, ako som sa s tým zmierovala ja. Možno by mu pomohlo, keby v Aurawiewerových prejavoch našiel kus svojho starého “rebelantského” ja, ktoré ho doviedlo tam, kde je dnes. Mne to pomohlo.

Aurawiewer bude zasa musieť pochopiť, že nič v živote nie je len čierne alebo len biele, že všetko sú to iba odtiene sivej a nie každá vec, ktorá nám ide na nervy, je spojená so skutočne zlým úmyslom. To, že sa narodil s vibráciou “13”, ešte zďaleka neznamená, že tí s nižšou vibráciou sa vo všetkom mýlia alebo že nemajú hodnotu… Aj veci, ktoré nám nesedia, treba počúvať a komentovať – ale nie tak, že zaujmem stanovisko k osobe, čo to hovorí (a budem predpokladať nejaký jej úmysel), ale zaujmem stanovisko k tomu, čo hovorí, a poviem, kde v tom vidím možné nedostatky. Takýmto spôsobom držíme diskusiu na veci a nevyvolávame emócie a pokusy brániť sa. Bránime sa totiž len vtedy, keď na nás útočia. V neurolingvistickom programovaní sa hovorí: “význam tvojej komunikácie je reakcia, ktorú dostávaš”. Ak niekto reaguje nie na to, čo sme od neho očakávali, tak sme my komunikovali nesprávne…

No a zvyšok čitateľov a diskutujúcich sa rozdelil na dva tábory. Jedni absolútne držali stranu Minnemu či Aurawiewerovi, iní si vedeli vybrať tu od Minneho, tu od Aurawiewera. O čom to vypovedá? Že ani jeden z nich nemal absolútnu pravdu – pretože absolútna pravda neexistuje. Ale kým jeden oslovoval ľudí s istou vibráciou a vyššou, druhý oslovoval ľudí s inou vibráciou a vyššou. Každý z nich vedel svet vykresliť pre inú skupinu ľudí.

Po tejto diskusii sa Minne zľakol a stiahol, lebo mal pocit “nevyhovovania”. Bál sa toho, že jeho životná skúsenosť nebude v tomto kruhu prijatá ako múdrosť, že bude musieť čeliť myšlienkam, ktoré sú v protiklade s tým, o čom je presvedčený. Nikdy sa nedozvie, akú hodnotu mali jeho skúsenosti… a Aurawiewer sa nikdy nedozvie, ako vidí svet niekto s Minneho skúsenosťami. Nebude sa môcť poučiť a preto možno niektoré veci bude musieť preskákať na vlastnej koži.

Preto sú diskusie a konflikty také užitočné. Obvykle totiž počujeme len stanoviská ľudí – pri konfliktoch, pokiaľ sa hovorí o veci a nie o osobe, sa dopočujeme aj dôvody ich stanovísk – a až tu pre nás vzniká príležitosť učiť sa

Pri predchádzajúcej podobnej diskusii som v komentároch napísala starý židovský vtip a tu ho zopakujem:

Pohádali sa Kohn a Grün. Išli za rabínom, aby ich rozsúdil.
Prvý hovoril s rabínom Kohn. Rabín ho vypočul, pokyvkal hlavou a povedal: “Vieš, Kohn, máš pravdu.”
Potom s rabínom hovoril Grün. Rabín ho vypočul, pokyvkal hlavou a povedal: “Vieš, Grün, máš pravdu.”
Počula so Sára, rabínova žena, i pýta sa rabína: Rabín, tak ako to vlastne je? Kohnovi si povedal, že pravdu má on. Grünovi si povedal, že pravdu má on. Nemôžu mať predsa obaja súčasne pravdu!”
A rabín pokyvkal hlavou a povedal: “Vieš, Sára, máš pravdu…”

Kohn mal pravdu z pohľadu všetkých Kohnov tohto sveta. Grün mal pravdu z pohľadu všetkých Grünov tohto sveta. Sára mala pravdu z pohľadu všetkých Sár tohto sveta… a rabín bol múdry muž.

Takže Minne má čo povedať všetkým, ktorí majú podobnú cestu ako on a neprešli ňou ďalej. Potom ho možno začnú korigovať v niektorých jeho postojoch. (Aspoň ja to robím tam, kde vidím potrebu.) Aurawiewer má čo povedať všetkým, ktorí sa narodili s podobnou vibráciou, a môže nás mnohému naučiť. Jeho ostrý, nekompromisný mozog veľmi presne pomenováva veci. Tak presne, že niekedy zraňuje.

Toto tu nie je súťaž, kto je cennejší… Toto tu je hľadanie pravdy. Každý jeden z nás je rovnako cenný. Možno si nerozumieme, možno si ideme na nervy, ale budeme sa musieť zmieriť s tým, že každý má svoju cenu – a tieto ceny sa nedajú porovnávať, pretože každý z nás je úplne iný!

Alebo si niekto trúfame povedať, ktorý z tých dvoch má pravdu? 😕

131 thoughts on “Jedna pravda – rôzne cesty

 1. Teba sa ten k**** pokúsil zabiť? Helar vo mne to vrie. Fuu fuuu , ja mam problem teraz, toto som asi nemal vedieť, mám chuť trošička ale len štipinku bosorovať.
  Ja to rozdýcham. Prisam bohu teraz by ste videli take vudu ze az.

  Heli a vlastne prečo ťa chcel zabiť? ja nechápem, je mi zle keď nato pomyslím. Ale naopak som na teba hrdí že si sa nedala.

  Čo sa týka článku, díky, máš pravdu, áno aj ja mám kopu chýb, a niekedy( no dobre vždy) šplechnem aj to posledne ho*** do očí. Ale taky proste som je to v mojej podstate, mam rad pravdu nech je v akejkolvek trpkej podobe.
  Asi ste si to už všimli. Nerobi mi problém povedať Minnemu že ho nemám rád, alebo naopak povedať saltinke že i keď som sa naňu hneval som jej vďačný.
  Ako povedal čikitet, keby nebola takáto rôznorodosť stvoriteľ by sa nudil. Každý jeden..

  Teraz si to pekne vysvetlila, pretože niečo podobné sa mi stalo dnes. To sú celí ,,dospeláci ,, .
  Vždy , ale vždy vždy vždy keď nevedia čo povedať tak povedia ,, no a čo som tu dlhšie ako ty neprešiel si životom nemáš skúsenosti,, dnes mi toto povedal brat a dedo. Moja reakcia? Smiech a odpoveď ? Ego väčšie ak vták.
  Helar to síce tiež použila ale nie tou formou ako tie 4 milirady dospelích.
  Vysvetlila to a preto jej to nezazlievam, nerobila rozdiely medzi 16 chalanom a 30 ročným chlapom pretože vie že múdrosť pramení i odinakiaľ ako od skúseností. Fakt niektorích ,,dospelích,, nepochopím. Ako môj brat a jeho frajerka, ustavičné hádky rozchody a opätovné spojenia. Keď som im povedal holú pravdu čo robia zas sa obrátila tá istá vec ktorú používa aj Minne málo rokov málo skúseností, a to nieje pravda. Ale tak čo už nechať ich v tej dokonalosti 😛 😀 im ešte knihovník v akáši jednu facku zato jeb** .
  Ja sa spokojne usmievam keď vidím ako sa všetci snažia a keď si pomyslím ja mám 16 brat 30 a michael cez 400 miliÓnov. 😀 je mi do smiechu. Ako sa pučia všetci za tým a sú rovnaké deti ako my.
  Akurát helar a pár ľudí s vás tu chytilo rozum a pochopilo že niesú dokonalí a preto ich to posunulo ďalej.

  Hmm tak preto odkazujem všetkým dospelím okrem Helar a Luc keď si budete potrebovať dokazovať aký ste dospelí a hrdý samci a samice, spomente si prosím na tie tri čísla 16 30 a 400 miliónov a opäť skrotnite, a pochopte že k tím deťom nemáte ale vôbec ale vôbec ďaleko. 😛
  Preto ďakujem helar že im to vysvetlila, asi už chápete prečo mám pred helar väčší rešpekt ako pred anjelmi.
  Oooooch asi sa tu pár ľudí teraz rozčarovalo a tým odkazujem toto:

  🙂 hihihi Avé Marrasa e Papá Legba

  Páči sa mi

  • Aurawiewer viem si ťa živo predstaviť ako seba v 16 s voďárkom po ruke .Teraz 21 taký istý ale bez voďárka… To len malá pripomienka 😀 . V tomto máš absolútnu pravdu čo píšeš, ja som nonstop do tých dospelých hučal a nechápal jak môžu byť takí slepí. Zistil som že u väčšiny to nemá význam. Nemám im to ale moc za zlé, lebo oni sa narodili tam kde ich od malička ovplyvňovali ich nevedomý rodičia. Potom v škole kde ich nútili zapadnúť do radu a každé vybočenie sa potláčalo tak isto ako dnes tam ich vycvičili ako opičky a hneď potom v očiach vidíš iskričky že chcú sa zamestnať a mať istoty ( toľká hlúposť). A takí ľudia sú není naučení vôbec plne využívať vlastný mozog… A zistil som že fakt málo ľudí je takých napríklad ako Ja či Ty a mnohý tu prítomní, ktorí si fakt idú to svoje bez ohľadu na to “stádo”. Je to proste fakt…. Jediné v čom som sa za tých 5 rokov zmenil je, že som neni až tak agresívny a tolerantnejší a skoro úplne som s tým prestal na internete, lebo sa mi to zdá smiešne, keďže cez net sa robia veľkými väčšinou tí najmenší…Myslím si, že to sa pomaličky stane s tebou a nebudeš tak prežívať všetky “***lé názory. A v tom podľa mňa nemáš pravdu čo sa týka toho veku, lebo porovnávať vek človeka, ktorý žije pár rokov a vždy začína odznova a anjela je blbosť….

   A k tomu čo tu Helar načrtla ohľadom tej prítomnosti stojí za to si prečítať túto knihu voľne stiahnuteľnú http://sirver.neutral.cz/EE/clanky.php?id=920

   Páči sa mi

   • Nieje to blbosť, zamysli sa nad tým tam vôbec nejde o tie čísla ale o tú ľudskú úbohosť, už dávno som sem písal

    Moje vety majú vždy dva zmysle,
    keď pozornosť nevenuješ im,
    zídu s očí, zídu s mysle.

    Páči sa mi

 2. Pani nočného tieňa teba som tiež zabudol dať do vzácneho zoznamu výnimiek, ó príjmi moje ospravedlnenie. 🙂 keď vznešené meno i vznešená reč sa patrí!

  Páči sa mi

 3. velmi vystizny clanok 🙂
  kazdy sa ma co ucit, aby napredoval, ale kazdy ma aj vlastnu cestu. moja cesta nemusi byt pre inych spravna a dokonca ani pochopitelna a pre zas tych ostatnych. ja napr. cirkev a vlastne nic co sa tyka krestanstva naozaj nemusim. viem, ze to nie je pre mna, nedokazem sa s tym stotoznit. roky som prskala ako diva macka, ked niekto, co i len spomenul cokolvek, co mi “zavanalo” krestanstvom a aj dnes s tym mam este problem, ale snazim sa naucit akceptovat (hmmm… alebo zatial skor len zdvorilo ignorovat) odlisne nazory, co je pri mojej povahe takmer zazrak :mrgreen:

  ps:
  Helar, vdaka, uz mi je lepsie 😀 a poslala som Ti mailik

  Páči sa mi

 4. Helar,

  …..a sklonila som hlavu v pokore pred anjelmi a tym, co pre mna dokazali urobit.

  Ja, musim povedat, za seba, ze slovo ‘pokora’ mi dlhe roky nic nehovorila, nespravala som sa sice ako sebec sebecky-posledny, ale mala som svoje ‘tahy’ az ma zivot pomalymi krokmi priviedol k ciernej tme a ja som do nej spadla, cela som sa tam natiahla a nevedela som co zo sebou – a to teda bol dost neprijemny pocit, ked sa zrazu k vam vracaju spat vsetky slova, myslienky, a hlavne ta sila, ktorou ste to povedali, akym sposobom ste to podali – vsetko sa vrati ako bumerang a to je zakon nad vsetky zakony, prvy a jediny.
  A ked som bola v tej tme, tak sa mi nejakym zazrakom (mojim anjelom) dostala do ruk jedna uzasna kniha, v ktorej som si precitala o sebe aka som (ztotoznovala som sa s tym) a doslova ma “prefackala”, a v tej sekunde som sa hanbila sama pred sebou, bol to hrozny pocit – na to nikdy v zivote nezabudnem.
  A tak ma navstivila pokora. Uvedomila som si, ze tadial cesta nevedie a ze je treba nieco urobit.
  A tak som sa postavila (v tej tme) a povedala si, ze nieco so sebou urobim, ze sa zmenim, ze budem lepsia a priatelska a hlavne som to chcela uprimne a so srdca. Uz su tomu tri roky, co na sebe ‘makam’ tazke, potesi, ked vam niekto povie – si ina, kludnejsia, posobys inym dojmom…….zvlast ludia, ktori vas poznaju z dob, ktore sa dufam, uz nikdy nevratia.
  S pokorou sa mi zije lepsie, lahsie, som viac kamaratska a ustretova, viac rozumiem ludom (predtym ma vobec nezaujimali) a viac viem citit.
  Ja VAm blahozelam,vitam v clube a prajem krasne dalsie obdobia vo vasom zivote.

  Páči sa mi

 5. Ahoj, tu je hadí kráľ, toto je moje internetové alter ego. Aj mne je pozoruhodne dobre, neviem ale či anjeli aj mne nerobia to isté, či nevzbudzujú klamné nádeje aby vo mne niečo zlomili. Ale ak to robia cez kyvadlo, prečo mi to isté povedali karty, kocky aj niekoľko šamanov? Neviem, ale ďakujem za podporu vám všetkým a na tvojho suseda mám takú zlosť ako Auraviewer. Ale aj to ťa asi malo niečo naučiť. 🙂

  P.S. Aj ja som ti poslala mail 🙂

  Páči sa mi

 6. Snakebite, nechcem sa nijako vyvyšovať, klepali sa ti ruky od zlosti? 🙂 Nech ma v tej chvíľi niečo nedrží tak jej sused do rána otrčí klepetá.
  Dobrích ľudí si bránim ! A zvlášť takích ako je helar, myslím že sme tu viacerí ktorí by neváhali porušiť zákon karmy kôli nej. Ja som tak raz už urobil.

  Páči sa mi

  • ako to myslíš, porušil zákon karmy? nie som v tejto oblasti celkom doma, ale z toho, čo som si doteraz prečítala, zákon karmy nehovorí, že nesmieš zabiť alebo ublížiť – len to, že sa ti to raz vráti. že ten, kto v niektorom živote zabije, môže v niektorom z nasledujúcich životov cítiť nedefinovateľný strach o svoj život. ak by si sa za helar pomstil jej susedovi, neviem aký úžitok by z toho mala ona a ty tiež. jedine by si si vylial zlosť na osobe, ktorá vykonala – podľa tvojho úsudku – veľkú nespravodlivosť na osobe, ktorá si to nezaslúžila. možno máš schopnosť vhľadu do minulých životov iných ľudí, to nemôžem vedieť. ak však nie, tak netušíš, čo sa medzi tými dvoma v minulosti pred týmto životom odohralo, možno situácia bola otočená. žeby tá situácia bola odrazom spravodlivosti vo vesmíre? možno sa obaja mali niečo naučiť – jeden sa brániť krivde a druhý pocítiť, že mu dajme tomu fyzická sila nedáva právo sa vyvyšovať a taktiež, aké to je, keď zrazu on musí čeliť faktu, že jeho telo nie je nezničiteľné. všetko je relatívne 🙂 aj počiatočný pocit, že keď mi ostatní nestačia, tak sú menejcenní… zatiaľ som v živote prišla na to, že nepoznám žiadneho “hlúpeho” človeka, len neinformovaného alebo neschopného/neochotného sa poučiť zo skúseností. uff, to bol ale dlhý komentár :-)))

   Páči sa mi

   • Tak vidno ze si v karme neni doma, karma je vsetko, ale i karmy sa mozes zbavit. tam nejde len o zivot, priklad:

    Pride ku mne bytost a brani mi kontaktu so svetlom, volam ju mnohokrat aby odisla, nechce odist a miesto toho zacnem pocitovat jej zlo v sebe, tak jednoducho to zlo otocim voci nej a tym karma so mnou nema co riesit lebo vysledok boja bol 5:5 ale ako sa stalo minule filip mi poslal ducha aby som ho oslobodil to som ja vsak nevedel a stale mi cosi branilo kontaktu zo svetlom, bol som vtedy tak paradne vytoceny, hadajte kto si to odniesol 11:5 pre mna . to uz mata karma zasiahla a vratila mi zvysne body inym sposobom, karma je v sucasnosti zrychlena a vracia sa ti este v tomto zivote! a to velmi rychlo mne sa to vratilo pred chvilkou troma udermi .
    To je zakon karmy, mozes sa spod neho oslobodit , jeden zivot cely spievania mantier na jej zrusenie by mal stacit.

    To je particia ktorej nerozumies zjavne co je to CIT a OBETAVOST pre niekoho na kom ti zalezi i ked to mozno vypada ze to neni spravne. Riesis nieco o com nepoznas sirsie suvislosti 🙂 karmu mas vysvetlenu a do tohto stuchas len prstom ako do velkeho otaznika tak si s tym ani hlavku nelam . To je nepopisatelny pocit ktory tebou prejde a je ti jedno co tym stratis ci si to budes muset odsrat tak ze ti spadne tehla na nohu alebo ta karma vyhodi s prace, je ti to jedno lebo vies ze robis to co tak ma byt. A teraz hovorim uplne o inom pripade ako je s jej susedom. Su to niekedy malickosti a niekedy zistis ze to ma velkost demona . A to som tu napisal iba 2O% asi s toho aby si tomu chapala preco je to tak ako to je, sam ti to neviem v skratke povedat , ale Svetielko ako helar si zasluzi zit bez toho ci mala s nejakym dmntom rozrobene daco v minulosti alebo nie. skus sa zamysliet sama nad tym

    Páči sa mi

   • Aurík,

    ak sa ti karma vracia okamžite, značí to v mojom pohľade len jedno – si v poslednej inkarnácii… ale to my predsa vieme! Vo fáze “instantnej karmy” už si nevyrábaš lekcie do budúcnosti, lebo všetko sa ti okamžite zosype na hlavu.

    Ale zas by som sa nenosila 10 cm nad zemou 😛 , pretože nevieš, aké “dedičstvo” z minulosti si ešte musíš odrobiť, aj keď už nové “dedičstvo” netvoríš! 😀

    PS: A neprskaj na iných len preto, že nechápu… Vysvetľuj. Prskanie ešte nikoho nič nenaučilo; vysvetľovanie má oveľa lepšie výsledky! 🙂 A nestrachuj sa o mňa: myslím, že som svoju “zákrutu” už vybrala – síce nie elegantne, ale aspoň účinne… 🙂

    Páči sa mi

   • Ja prskám vždy ako mačička 😛 mnaaaaaaaau .

    No fakticky ja ked nieco zle spravim tak okamzite dostanem tri krat kopanec dorite od karmy, a jo viem ze je toto moja posledna inkarnacia pytal som sa Tary, a nielen moja ale viacerich ludi s tohto blogisku 😛

    Páči sa mi

   • Aurawiewer, nepoznas ma, nevies, co by ma prve napadlo… ked chce niekto ublizit mojim drahym, resp. vzacnym ludom, u ktorych mam to stastie, ze som ich mohla spoznat, poviem to Tvojimi slovami – najradsej by som mu rozkopala rit – ale snazim sa nad tym pouvazovat a spamatat sa… nie kvoli karme, ta ma tak netrapi, kedze ju celkom ani nechapem, ale kvoli uvedomovaniu si nasledkov pre ostatnych… btw, cokolvek som v zivote urobila proti dobru vsetkych bytosti a vesmiru, ci ako to mam nazvat, sa mi vratilo x krat takmer vzapeti… presne tak ako to, co som urobila proti sebe. nemam pocit, ze by som tu mala byt tento zivot poslednykrat, este toho mam dost, co musim so sebou urobit… co sa tyka karmy, naozaj by som si toho mala prestudovat viac, pretoze teoreticky ju skutocne nezvladam, iba nieco tusim, ako si povedal. a nez ma zacnes obvinovat z toho, ze neviem, co je to cit a obetavost, a ze si dostatocne nevazim helar, tak ti poviem, ze len vdaka nej a tejto stranke som sa zacala hrabat dopredu, alebo nahor, ako chces… aj ked je pravda, ze ma nieco v tomto zivote vedie urcitym smerom (knihy, filmy, piesne, ludia – proste vsetko naokolo; poradie – podla toho, ako som si ich zacala uvedomovat). tolko prva (aj ked uz scasti revidovana 🙂 ) reakcia, hadam ze dost prudka, takze predbezne sa Ti ospravedlnujem, keby som si nechala cas na vychladnutie, odpoved by vyzerala inak. ale aj toto je lekcia – aspon viem, kde mam este zabrat.

    Páči sa mi

   • Kazdy mame svoj osud a ten moj sa tymto zivotom na zemi konci, nieje to len kvoli karme ale i kvoli iním veciam. Hmm pocit mat mozes ale ked to nastane budes kukat. Neviem ti to vysvetlit jednoducho u mna to tak zial je, a poviem ti celkom sa tesim, zem by bola fajn bez polky populacie 😛 tej zlej samozrejme.

    Páči sa mi

 7. Auraviewer, aj ja by som kvôli nej riskovala svoju karmu :).Mimochodom, tento rok som sa dala na bylinky, musím preštudovať tvoj blog, nazbierala som aj čistec, je proti uhranutiu, okrem iného, čistí auru, ak chceš, donesiem ti na to stretnutie v auguste, ty sa občas dostávaš do rizikového prostredia, nie? 😀

  Páči sa mi

 8. pššššššššššššššt 🙂 lebo sa k nám bude chcieť ešte niekto nasockovať.
  To je ešte neverejné info !!

  VŠETKY OTÁZKY NA TÚTO TÉMU BUDU IGNOROVANÉ!!!!

  pis taketo veci radsej do emailu 😀 hej pracujem v rizikovom prostredi, najmä sa bojim ze sa jedneho dna naserie Papa Legba a posadne ma a par ludom tu napraví ,,obličej,,

  Páči sa mi

 9. ambala, aj tvoj príspevok je veľmi výstižný 😀
  Som rada, že ti je lepšie 🙂
  Ja som bola bicyklovať a a tam ma napadlo, že keď môžem vybrať fyzickú bolesť, prečo nie bolesť srdca? mala som akurát malú traumu, tak som si za jazdy vytrhla bolesť a odhodila ju do stredu zeme. zafungovalo to, prestalo to trápiť a hneď prišla odmena, veci sa úplne otočili. Poslal mi sms “chcel by som byť s tebou”, chápeš, úplný schizofrenik 😀

  Páči sa mi

  • Snake,

   tak, teraz už verím, že Gabúúúúšik je úúúplný poklad 😀 … Mňam! Ešte že nie je z čokolády, lebo by ho nezachránil ani úctyhodný vek, aní “krídla” 😛 …

   Páči sa mi

 10. 🙂 ach jo snejk bajt ty si tiez pubertacka 😛 podobne to robím aj ja
  akurat ze ja zlost zo seba lúpem ako cibuľu a tiež to nechávam spáliť v zemi.
  je to zábavné a účinné.

  Páči sa mi

 11. tak ja sa odstrihuje od rodičov, rozoberám a potom skladám ako niečo iné, minule som sa zložila ako ľadoborec a potom ešte raz, ako oceľový hrot 😀
  už sa viem poskladať celkom rýchlo a rutinne
  budem puberťáčka celý život ::::)))))

  Páči sa mi

  • No jo ale na helar ešte nemáš 😀 😀 hehe ale už sa blížiš k nej 🙂
   Blázonko :-* ale v tom dobrom slova zmysle.
   Ty Hopi Hipi Hop Hop Hipi Hipi Hop Hip Hop

   No páni mne dobre prestriháva, zhoreli mi tu totiž v malej uzavretej izbe dve tibetské tyčinky .. 😀 hí

   Páči sa mi

 12. muheheheeheheheheehehe mohla by si mi konečne odpísať majla 😀 😀 😀
  muheaehiehiahehaehiihi hoh oho ho hoh oh o
  fiha uz mám schyzu
  hí!

  Ako úprimne JA i moje DRUHÉ dvojča si myslíme že som vporiadku tak neviem čo riešim.. :-)))))

  Páči sa mi

 13. aurík, robila som dnes ambale niečo s migrénou, aj hela, spoločnými silami. ja čchi-kungovou metódou, je jednoduchá a účinná a zistila som, že nielen na fyzické bolesti 🙂

  Páči sa mi

 14. či kúnk je fájn ale ja preferujem klasické ihli a vúdú bábiky a liečenie cez ne, však mi to čí kúnk ukážeš 🙂
  Tak je faj že ste jej pomohli, a vraj si nemožná nepodcenuj sa dievča!!

  Páči sa mi

 15. helar ?
  vidiac muža ktorý našiel dieťa v perinke a v snahe zachrániť jeho život, opiekol mäso
  a dal dieťaťu , to nielen že ho pozvracalo ale ak sa priblížil začalo hrozne plakať. Potom prišiel s dieťaťom za vedmou a poprosil o radu, čo treba aby prežilo. Vedma zavolala ženu, ktorá mala tiež podobné dieťa a priložila jej ho k prsníku. To sa napilo a spokojne zaspalo 😀 Kto mal viac lásky ? Ten muž alebo tá žena čo kojila ? Nebiť múdrosti Vedmy dieťa by zomrelo a nik by nevedel že len láska nestačí a že potrebuješ aj múdrosť 😕

  Páči sa mi

  • 🙂 Láska je schopnosť, nie súťažná disciplína… 🙂 Život je schopnosť, nie súťažná disciplína! A ako túto schopnosť rozumne využívať, na to človek potrebuje múdrosť. Ovšem pozor: aj múdrosť má rôzne stupne a žiaden z nich nie je lepší alebo horší, iba viac alebo menej vyhovuje danej situácii, ktorú sa snaží ošetriť…

   Vlastnosti/schopnosti majú dve hodnoty: absolútnu a relatívnu. Relatívna sa meria v závislosti od situácie. Absolútna sa meria svojou vlastnou absenciou – a to je, prosím pekne, logický nezmysel… ale je to tak! 😕

   Páči sa mi

   • Ale “niekto” ju asi premenil na súťažnú disciplínu a potom s pohárom plným lásky oblieval neuhasiteľný oheň života 😀 a nikto ma tu nemá rád, posťažoval si… 😀 😀 😛 ale myslím si že skôr strach priniesol ovocie hnevu…
    To znamená že nerovnorodé sa nepriťahuje a aby to bolo podľa zákona príťažlivosti treba to vyvážiť ako sa len dá, čiže stúpiť na tú stranu, ktorá je moc hore ,a zdvihnúť stranu ktorá je moc dolu 😀 hi hi
    A čo sa týka múdrosti je veľmi tajomná a záhadná ako žena a preto mám rád
    Ženy 🙂 Já som mal z toho všetkého pocit že to má na svedomí slnko a jeho stav ,a aj to že niekto chce zožrať gabriela ak by bol z čokolády 😀

    Páči sa mi

 16. Helar,
  tento článok je ďalšia tehlička pri mojej prestavbe.Uvedomila som si,ako som si vlastne voľkala vo svojom nešťastnom živote,čo všetko hrozného som musela prežiť,ale našťastie nikdy som nehľadela smrti do očí, ako ty a to hneď dvakrát,ak rátame aj chorobu, ktorú si prekonala.Klobúk dole,pretože teba tieto situácie posilnili,vačšinu ľudí naopak by zadupali do zeme.Aj ja som sa nechala osudom zadupať,až kým nebolo kde uhnúť.Nezostalo mi nič iné,len ísť na to iným spósobom,ale vtedy som si to ešte neuvedomovala, to bolo snáď na úrovni podvedomia.Narodila som sa tiež s vibrácoiu 5 a možno aj menej,aspoň taký pocit mám.To, že sme starší,podľa mladých vo veku Auríka som už vykopávka je bohužiaľ naša nevýhoda. Sme veľmi ovplyvnení názormi našich rodičov, učiteľov,kolegov, vlastne všetkými dejmi okolo nás,ktorých sme boli účastní.Ak vezmem ako vzor Auríka , narodil sa ako indigové dietko,aspoň si to myslím, s istými danosťami do milujúcej rodiny,ktorá ak som to správne pochopila už bola na duchovnej ceste. Čiže jeho rozvoj len podporovali,pomáhali mu rozvíjať jeho vlastnú osobnosť.On za ten krátky čas prešiel oveľa kratšiu cestu ako my, ale je ďalej.Ibaže nie je podstatné,aby bol niekto ďalej,ide o to, že je tá jeho cesta efektívnejšia.
  Naproti tomu Minne,tiež je odo mňa o dosť mladší si myslím, to už nemal asi tak jednoznačné v živote,ale sa tiež dostal na túto cestu.Ľudia v jeho okolí boli iného zamerania, aj začiatok cesty bol u neho asi z iných zdrojov.
  Myslím si ,že rozumiem o čom hovorí, aj keď ja pátričkárov tiež nemám v láske.Aj sa snažím ich aspoň tolerovať.Snáď sa mi podarí ešte v tomto živote vniesť do svojho srdca toľko lásky,aby som milovala všetkých ľuďí,ako vraví Minne.
  A možno zajtra, keď si znova prečítam tento článok,budem mať úplne iný názor,neviem,v poslednej dobe nie som kamarát ani so svojimi názormi 😀

  Páči sa mi

 17. Ak to neprišlo:

  Saltinka nerád ti kazím hepy end ale také ľahké to vôbec nemám . jediný kto mi rozumie v tíchto veciach s rodiny je mama ostatní sa toho zriekli.

  Pre mňa ste tu všetky baby pubertiačky v trocha zrelom veku, noa? v pohode.
  Ehm niesom indigo, som krišťáľové dieťa. Moja rodina čo sa týka duchovna tak trt a nie duchovno, prešiel som si to sám bez pomoci rodiny ona tímito vecami opovrhuje, teda ako ktorí ale neveria tomu ať na mámku no.
  Takže toľko k tomu no.. A o duchovne učím ja mamku a nie mamka mňa 😀 vtipné že?:D

  Páči sa mi

 18. héj nočné živly jakto že už nechrápete ? 😀 😀 😀
  prišiel Jakob s manželkou za Rabím .
  “Otče čo máme robiť, moja žena už dávno nedosiahla orgazmus.”
  Rabí : Nájdi pekného mladíka,a nech nad vami počas aktu máva uterákom. To v žene zvýši predstavivosť a ona dosiahne orgazmus. 😀
  Po týždni prídu k Rabímu a povedia že skúšali ale nepomáha.
  Rabí : Tak treba aby manžel mával uterákom a mladík nastúpil namiesto manžela.
  Žena po búrlivej noci dosiahla fantastický orgazmus.Keď bolo po všetkom, manžel hovorí mladíkovi ” No vidíš ty šmejd takto treba mávať uterákom. 😀 😀

  Páči sa mi

 19. Keď teraz čítam,čo som to splodila, akosi mi ušla pointa.
  Ja len,že všetky cesty vedú do Ríma,je zbytočné hádať sa o to, ktorá je tá pravá, radšej sa tešiť,že sa tam stretneme 😀

  Páči sa mi

 20. No lol esteze je to na nehorlavej podlozke ja tu mam seriozny plamen mne sa chytilo to drevo v sviecke od zapaliek a horiet mi to tu zacalo :D:D hehe to je rozhavene do krvavocervena to železo či čo to je 😀 😀 hehe dufam ze mi to tu nedrbne lebo inak bude haluz ked som do toho fukol tak sa to zvacsilo na 10 cm plamen

  Páči sa mi

 21. Presne dokým smajlíkuje ho strpím ale po písmenkách hryziem

  vrrr baf baf 😀 a k článku nemá čo napísať lebo mu helar povedala pravdu, a mne tiež, ja som ju prijal ale ako ju prijme on, asi ťažko, mohol by napísaťl.
  poprvy krat kedy budem rad ze napise komentar( to sa nesmie opakovat)

  Páči sa mi

 22. Ty sa ozývaj, bubububu inak rozmýšlam čo všetko mi dnes horelo v izbe

  Jedna tyčinka
  Druhá tyčinka
  Tretia tyčinka
  Štvrtá tyčinka
  Sviečka jedna
  druhá
  tretia
  štvrtá
  piata
  potom jeden požiar zo zápaliek a ešte nuda a škrtanie zápaliek

  hmm a pritom mi pyrokinéza vôbec nejde , ale aspoň sa mi podarilo ugrilovať budhovu sochu 🙂 dúfam že sa nebude na mňa veľmo hnevať.. ehm.. 🙂 ňaňa
  A čo vy ostatní, aj vy grilujete?
  (Tí ,,dospelí,, teraz klikli inde a odfrkli si že oni takéto čítať nebudú) tak im odkazujem jedno:
  Mladými sme dovtedy dokým dokážeme v sebe prebudiť to dieťa ktoré sa chce hrať, a keď ho prebudíme ostatní nám ho v kútku duše závidia a snažia sa to zakryť egom pýchou hrdosťou a závisťou.
  I keď je to také jednoduché, nenechajte svoje vnútorné dieťa umrieť, je to to najkrajšie čo máte ( teda okrem duše a rodiny)

  Páči sa mi

   • Chcel som tým povedať, že si mi práve pomohol lepšie pochopiť a vyložiť význam tejto vety: “Pokiaľ nebudete ako deti, nevojdete do Kráľovstva Nebeského”.

    Dobrú noc Vám všetkým 🙂

    Páči sa mi

   • Minne, zlatko, ako som už povedal pochopenie neprichádza s veku či mám 16 alebo 50 ale so srdca.
    Všetko čo vám tu prezentujem, sú moje úvahy a moje myšlienky, mám si nane zabiť kopirajt? 😀
    Sú to moje pozorovania a moje cítenia . Jednoducho to viem, ja vám to nedokážem vysvetliť, Niekto vídí niekto počuje a niekto vie, a toto čo viem viem od vlastnej duše.

    Páči sa mi

   • Aurík,
    veď to každému vravím. Aj mne jedna pani povedala, že sa pri mne cíti, ako začiatočník. Ja jej vravím, že vedomosti, ktoré ja mám, si môže prečítať v knihách za pár mesiacov, ale to, čo ona má vo svojom srdci, ja nedoženiem možno za 500 rokov, lebo to je dôležité, čo máme v srdci a tam je zdroj pravdy.

    Páči sa mi

 23. nie je to krasne, ked sa vsetci takto spolocne znasate?:) ten clanok sa mi veeeeeelmi pacil… pretoze tak trochu vyjadruje moj pristup k zivotu…
  cestu si kazdy vybera sam a ak po nej napreduje s odhodlanim, tak je to chvalyhodne v kazdom pripade (teraz si odmyslam tych, co zisli zo spravnej:))
  aurik dakujem za zaradenie medzi tych “vyvolenych”, uz som ani nedufalaaaaaaaaa…
  a okrem toho sa ti bezplatne ponukam ako cvicitel pravopisu (haaa haaa…)
  ale najkrajsie na tej celej diskusii co sa otvorila k tomuto clanku je to pochopenie jezisovho vyroku… pretoze on to myslel presne takto (teda ja si to tak vysvetlujem. preto sa snazim byt dietatom vzdy a vsade a dost mi to ide… kym sa dusevne nezbijem a neprinutim spravat trochu dospelo, hlavne v pritomnosti dospelych)
  ale uz pisem prilis
  len tolko, ze ma toto cele straaasne tesi:)

  Páči sa mi

 24. Ja chcem len povedať, že nie každý, kto sa narodil s vyššou vibráciou sa musí vyvyšovať:) Nie každý je taký a myslím, že je veľa ľudí, ktorí majú síce vyššiu vibráciu od “prírody” a pomáhajú ostatným. Ja som chcel len vyjadriť svoj názor:) A ešte niečo- SUPER ČLÁNOK;)

  Páči sa mi

 25. Helar to bol naaaaaadhernyyyyy clanok 🙂 🙂 … pomohlo mi uvedomit si vela veci a v mojej momentalnej situacii mi nesmierne padol vhod 🙂 🙂 ….
  kraaasne si to napisala 🙂

  Páči sa mi

 26. inak akoze citam si tu clanky a som zvedava na REAKCIE na clanky ale vyzera to tu skor ako na pokeci, mozno by ste sa mali prestahovat tam, ak si tu riesite svoje osobne veci medzi sebou navzajom, ved kolko z toho sa absolutne netyka clanku, a to nehovorim len o tomto jednom.

  Páči sa mi

  • Ahoj crystal, priznam sa, mne tiez nejako zvlast nevonali komentare k roznym clankom, aj ked na druhej strane sa najdu mnohe velmi poucne a hodnotne, takze sa musis zahrat na popolusku a povyberat si tie “svoje”…
   ale…
   tento clanok je nielen velmi poucny (poklona Helar 😉 – skoda iba, ze je v nom malo humoru), ale najlepsie a NAJPOUCNEJSIE su komentare k tomuto clanku. Asi zo vsetkych komentarov (samozrejme trosku prehanam) som si z tychto zobral najviac – velmi rad citam medzi riadkami….

   Páči sa mi

  • Ach jo.. neboj sa aj tebe sa raz pochopenia dostane, nechápem ako môže byť niekto takto primitívny, no nič ty tou korytnačkou nikdy nebudeš nech sa aj rozpučíš 😀

   Páči sa mi

 27. mimochodom k clanku:

  bol raz jeden mlady rychly zajko, a aj tak ho dokazali predbehnut dve stare korytnacky…. 🙂

  poucenie:

  nezalezi ake “cislo” mas, ale ako s nim nalozis (ako svoju poziciu “zhodnotis”)

  Páči sa mi

 28. Ahojte, môžete mi poradiť ako zistím, s akou výškou vibrácie som sa narodila, resp. aká je moja súčasná výška vibrácie ( mám na mysli vibračné čísla ). Vopred vďaka za poučenie.

  Páči sa mi

  • Hela,

   neexistujú “vibračné čísla”… To som uviedla ako príklad, aby to bolo zjavné. S akou vibráciou sme sa narodili, vedia jedine anjeli. My sa to môžeme len domnievať – ale obávam sa, že vy patríte k nám s “vibráciou 5” ako štartovacou čiarou 😦 … Sorry, že nemám lepšiu správu!

   V podstate až od 80. rokov sa začali rodiť deti s podstatne vyššou vibráciou. Predtým to bol len kde-tu nejaký jedinec.

   Páči sa mi

 29. No aj mňa by to zaujímalo. Ja len viem na 100%, že moje decká sa narodili určite s vyššou vibráciou ako ja. Pravdepodobne mám doma indigové a krištáľové dieťa. 😀 Tíško im v dobrom závidím, lebo oni jednoducho niektoré veci, ktoré ja musím pracne študovať už vedia. Len tak ti povedia a toto si nevedela? ( také samozrejmé 😀 ) Ale na niečo je to dobré, učím sa od nich aj keď nahlas im to nepoviem. 😀

  Páči sa mi

 30. Myslela som si to. Ja proste partiu nikdy a v ničom nekazím-ha-ha.( namiesto smajlíka )
  Apropó ingigové deti – reagujem na Rozalku.
  Pri rozhovore s p. Aničkou Sadlovou som sa dozvedela, že ide vraj o deti s “ťažkou karmou”. Majú vraj obrovské danosti, ale aj veľa za ušami. Pokiaľ máte možnosť, opýtajte sa na to prosím anjelov. Jedného indigáča mám asi ja doma – vo forme vnučky.

  Páči sa mi

 31. ,, VŠETKO ZLÉ JE NA NIEČO DOBRÉ ,, Dnes sa to potvrdilo ! čítajte ďalej

  ,,volám archanjela Michaela so 100% svetla, Michael si tu?,,
  ,,nie,,
  ,,čo si?,,
  ,,červ,,
  ,,vypadni,,

  Nepomohlo. Robil som prvý rituál vúdú ,,misko si tu?,, ,,nie,, po druhom rituále to isté, v treťom rituále som práve zasväcoval bábiku keď saltinka spomenula MINNEHO, nechal som v sebe vzrásť zlosť a bytosť som štipol ihlou dozadku.
  ,,michael si tu?,,
  ,,ano,,
  ,,hovoris pravdu ze si …,,
  ,,ano,,

  Ako vidíte všetko ZLÉ je na niečo DOBRÉ :-)) Ď Minne :-)( ale aj tak niesme kamaráti!!!)

  Páči sa mi

 32. absolútna pravda neexistuje <— Tato veta od Helara sa mi velmi pacila. Ked kracam ulicou po dazdi a pozeram sa na mokry chodnik od vody v ktorej sa odraza svetlo, tak ten odraz vzdy putuje so mnou v zornom uhly mojho pohladu a nestoji na mieste. Ked kracam svetlo odrazu slnka ide so mnou ako mesiac v noci alebo odraz v zrkadle. Ale znamena to snad ze vsade kde mozem vidiet odraz svetla v zornom uhle oka tam naozaj je ? Ano je tam ale ja ho nemozem vidiet pod tim zornim uhlom kde prave stojim.. A tak su nam aj teraz ukryte niektore skutocnosti. Kazdy clovek ma vlastne nazory a vlastny rozum ale to neznamena ze nemoze mat mysel otvorenu pre cudzie nazory a nezastava len jeden. Nesmieme byt na nicom zavysli a vsetky nazory pocuvat pozorne bez rychlecho odsudenia a podobne. Napriklad moj sucasni nazor na svet a vsetko co som doteraz zazil je ten ze len proste zijem zivot a stretavam sa stale s novymi vecami o ktore sa zaujimam a rad pocuvam rozne nazory a sam nejake vymyslam ale v skutocnosti v hlave nemam poriadne ani jeden uceleny nazor na svet. Myslim ze clovek ma este daleko od toho aby pochopil ako vsetky veci spolu suvisia. Ale urcite to nie je take ake to vyzera z pohladu jedneho cloveka. Jednej osoby tejto zeme..

  Zachytit myslienku je jedna vec,druhe je ju vyjadrit.. dufam ze som to vystihol.

  Páči sa mi

 33. Neviem s akou vibráciou som sa narodila, viem akú mám teraz. Kvôli tomuto nepochopeniu som zrušila svoju pôvodnú stránku a chcela som si písať len pre seba , svoje skúsenosti a nové poznatky od bytostí, čo s nimy komunikujem. Možno by som na staré kolena napíslala zaujímavú knihu. :o)

  Páči sa mi

 34. Dve pitchurky sa ma snazili cez to oblbnut, obalamutit a ovladat. Nevyslo im to a vypoculi si moj velmi negustiozny slovnik a kopu odfajcov 🙂 Nevies? Zakladom tradicneho domorodeho africkeho nabozenstva je tajit svoj vek,rok i datum narodenia pretoze sa cez to da mnohe cloveku urobit. Avsak kto ma pevnejsiu volu a zdravy rozum nato dojde a vrati to spat tam skade to prislo

  Páči sa mi

   • No aj ja smbol na tom tak kym sa cosi taketo nestalo, ale teraz je to uz ok
    Ako s rokom narodenia moc nezrobis tam si len urcis co to o osobe
    pri mesiaci vies uz robit silne babikove vudu lebo to su znamenia a pri dni, amen tma. v africkych technikach sa mesiace este na par veci pouzivaju ale ktore presne neviem…
    zistim ti ak ces

    Páči sa mi

 35. Pises tu helar ze nepozerat cez filtre, pozerat na svet ako ze je vsetko jedno. Ale to znamena ze ked chcem byt ezoterik, ked chcem davat aspekt duchovneho zivota do kazdej veci co robim, aj to je filter. Napr je filter ze sa nenahnevam a ze vidim vec z ineho uhlu – z uhlu ezoterika. Aj to je filter ze ked sa chcem odmaterializovat aj to je utcity filter pohladu na vec – pohladu na vec z pohladu ezoterika ze na materii nezalezi. Aj toto cele je filter. To znamena ze sa zo mna ma stat bezcharakterny clovek, co nema vlastne ziadne vlastnosti a sprava sa len podla situacie, suchy clovek ktory len vnima realitu, len proste zije a vnima, nic viac…o tom je tento clanok? pretoze podla mna nejaky filter musime mat teda jeden neutralny filter a tym je pohlad na svet podla duchovnych zakonov a univerzalnych zakonov ktore nehovoria o filtri ale o urcitych pravidlach , ked s ktorymi sa ztotoznime nebudeme potrebovat nic, len lasku a stastie. A jo este jedna vec. Tam dakde v clanku je daco pisane o tom ze ,,zi tu a teraz,, a nieco ze na stastie musime mat dovod. To ale nieje pravda, ved my sme vedomie a ked sa vedomie rozhodne byt stastne, byt stastne bez priciny tak to funguje a vsetko bude na to nadvadzovat. Takze teraz som dost v zmateny 😦

  Páči sa mi

 36. Samuel8,

  neviem, ci to napisem spravne, ale helar ma podla mna pravdu… filtre su fajn, kym sa s nimi neidentifikujes prilis. ak sa divas na svet cez filter, unika ti to, co ostalo pred nim. a to, ze reagujes podla situacie – ved reagujes tak, aby to bolo k tvojmu prospechu (teda, ak si dostatocne uvedomely). no a co je na tom, ze jednoducho zijes a vnimas? co viac od zivota cakas? hladanie este vyssieho zmyslu? my sme tu na to, aby sme jednoducho zili a vnimali… nic ine sa od nas ani nechce (teda v duchovnom zmysle slova). ak sa budes prilis oddalovat od sveta, zacnes ho nenavidiet, pretoze ti bude pripadat nespravny… a to uz nema s pozitivnym pohladom cez filter vobec nic spolocne
  a ano, vedomie je stastne vtedy, ked sa rozhodne byt stastne… ale uz to samotne je dovod 🙂
  a toto cele je tiez len pohlad, ktory sa potrebuje konfrontovat s pohladmi inych ludi… pretoze kazdy vidime veci z vlastneho uhla pohladu a iba ked ich vsetky sklbime, dostaneme sa k univerzalnej pravde 🙂

  Páči sa mi

 37. Samuel8,

  napíšem to inak: je jedno, aké sú naše interpretácie pravdy – rozhoduje jedine pravda sama… Keď dosiahneš tento stav, žiješ bez filtrov. Dobré a zlé sa stávajú bezpredmetnými, pretože to sú len naše dočasné hodnotenia, zapríčinené momentálnym vnímaním/pocitom (a ako je známe, všetky pocity majú svoj začiatok, priebeh a koniec). Dobré a zlé sa dá posudzovať vždy len v náväznosti na danú situáciu, teda v náväznosti na náš cieľ, ktorý sa za danou situáciou skrýva. Ale dnes máme jeden cieľ a zajtra druhý, a preto náš cieľ (a tým aj hodnotenie a posúdenie) nie sú trvalé stavy.

  Na rozdiel od nich skutočnosť/pravda/fakt je trvalý stav.

  Ak sme Vedomie, tak základnou funkciou Vedomia je uvedomovanie si. Otvorím oči a vidím tmu. Je tma dobrá alebo zlá? Je temná. Som z nej šťastný alebo nie? Beriem ju na vedomie a pozerám sa, ako sa hodí do mojich momentálnych plánov – a až potom viem “vyfiltrovať”, či som z nej šťastný alebo nie. Rozumieš?

  Páči sa mi

 38. Ano rozumiem, len jedna vec. Teraz budem brat aj trochu z cesty prazdnoty – ked sa mame spravat spontanne, bez filtrov, mame spojit nase rozstiepenia osobnosti ako – ja som otuzilec, ja som srandovny, tak sa budeme spravat len podla aktualneho momentu a emocie, nie cez filtre. Ok. Ale 1 – ked kazdy zahodi/spoji svoje roztiepky osobnosti, a bude sa spravat spontanne, nebudeme sa spravat vsetci rovnako?, ved potom ako vynikne nasa osobnost, ked vlastne ziadnu nebudeme mat. Len podla aktualnej emocie. A 2 – ked teda nic nedusit v sebe, spravat sa podla terajsku a aktualnej emocie, nebudem sa ztotoznovat s niakym ja som…. tak potom napriklad ked sa rozculim, tak je to dobre? Lebo ked sa rozculim, nic nedusim v sebe, spravam sa podla aktualnej emocie, cez ziadne filtre a postoje…alebo sa nemam rozculovat, ale to uz budem – JA SOM kludny a 3 – v jednom clanku hovorite, je dobre verit , verit v dobro, ocakavat dobre veci,mat nadej a tak….a v dalsom clanku zase pisete nemajte nadej, nemajte ocakavania lebo to su len filtre a emocie, a na co ocakavat nieco ked sa to aj tak nemusi udiat….. 🙂

  Páči sa mi

 39. No ide o to odburat tiez bloky nasej pravej osobnosti. Ja ich mam napriklad este tolko ze nezijem pre seba ale pre inych ako ma vidia a podobne. Stresy ist do skoly a tim padom problemy s 3 cakrou. To vsetko treba odburat. Ked sa v situacii nachadzam ja a ostatni tak ju nikdy nezhodnotim dobre. Vzdycky ked mame s nejakym blokom problem objavuje sa nam dovtedy kym ho nezburame a pomaly zo seba nestrhneme vsetky masky. Sice je o tom pekne vraviet ale malokto si stiahne zo seba vsetky masky a je to velmy tazka vec. To iste plati ak niekto chce sudit co je dobre a co zle. Kazda blbost-malickost sa neudeje nahodov. Vsetko je velmy dokonale hoci to nevidime. Ked trpime tak je to aby sme sa nieco naucili. Musime byt vnimavi aby sme to spozorovali, ked nas nieco urazi alebo otravuje je chyba v nas nie v tej danej veci. Joj a to vravim a sam robim take chyby ale ucim sa ako kazdy iny. Vrchne cakry sa mi otvorili prilis skoro kym do spodnich som dostaval negativnu energiu lebo som sa na to vykaslal a aj teraz mavam debilne chvilky a sam si za to mozem. Kto chce pomoc dostane ju.

  Páči sa mi

 40. Samuel8,

  myslím, že ide o nedorozumenie. Ja nikomu nikdy neodporúčam správať sa podľa momentálnej emócie…Pocity sú prechodné a sú naša reakcia na niečo, nie to niečo! Dnes reagujem tak, zajtra inak. Ale emócia je len moja interpretácia a je výsledkom tých spomínaných filtrov.

  Ak sa niekto chce dať na Cestu prázdnoty, tak potom sa, naopak, potrebuje svojich emócií (=reakcie ega na fakty okolo nás) zbaviť, nie sa nimi riadiť! Umenie nie je vybúchnúť, keď sa rozčúlim, ale nerozčúliť sa – a teda ani nevybuchnúť.

  To “ja som” je len projekcia nášho ega. Vyberie sústavu predstáv, s ktorými sa stotožníme, a potom jedného dňa celkom bez rozmyslu ideme v mene nejakej našej nie celkom rozumnej predstavy, ktorá tvorí “ja som”, zmlátiť či zabiť iného človeka… To nie je Cesta prázdnoty, to je Cesta ega! Ani ona nie je zlá; aj ňou sa niekam dostaneme – len k osvieteniu nie…

  Ak máte s tými myšlienkami, o ktorých píšem, taký problém, venujte sa radšej iným schopnostiam a svoje ego nebabrite. Neboli by ste pri tom šťastný. Každý máme svoju cestu a možno pre vás ešte nenastal čas pustiť sa Cestou prázdnoty. To ešte neznamená, že nemôžete zvýšiť svoju osobnú moc a naučiť sa zhmotňovať či rozvinúť jasnozrivosť alebo čo… To len znamená, že “ak cesta (pre nás) nemá srdce, nechoďme ňou“.

  Páči sa mi

 41. Dakujem, super vysvetlujete. Le pre mna ta naj otazka a to ta tretia :v jednom clanku hovorite, je dobre verit , verit v dobro, ocakavat dobre veci,mat nadej a tak….a v dalsom clanku zase pisete nemajte nadej, nemajte ocakavania lebo to su len filtre a emocie, a na co ocakavat nieco ked sa to aj tak nemusi udiat….. 🙂 – to ste s tymi anjelmi co z Vas vypacili nadej na nove veci..tak ako to je..

  Páči sa mi

  • Samuel8,

   nie je len jedna úroveň práce na sebe – prakticky ich existuje nespočetné množstvo. Záleží od toho, čo je váš definitívny cieľ. Ak chcete byť šťastný alebo si naplniť nejakú predstavu o živote, použijete techniky ako LOA. Ak chcete ísť za konečným poznaním, potrebujete sa zbaviť svojich očakávaní, pretože tie vás nútia vnímať svet dualitne: vhodné pre moje očakávanie/nevhodné pre moje očakávanie. Nie je v tom nijaké vnútorné protirečenie. Všetko závisí od toho, čo si vytýčite ako cieľ.

   Posledné štádium “vzostupu” (teda premeny na energiu) spočíva v tom druhom. Energia nesmie mať svoje vlastné záujmy, inak nebude pôsobiť univerzálne… (Aj keď to nie je celkom pravda, ale obávam sa, že tým by som to celé len došmodrchala ešte viac. 😕 )

   To je to, čo som napísala – každý máme svoju vlastnú cestu: v závislosti od stupňa rozvoja, cieľov, karmy a externých záujmov (teda tých mimo nás). Každý si potrebuje vybrať to, čo mu v momentálnom štádiu vyhovuje najviac. Niekto bude kultivovať emócie. Iný bude rozvíjať svoju lásku k blížnym, pocit prepojenosti a ochotu pomáhať. Ďalší bude posilňovať silu svojho zámeru a skúmať to, čo leží “za”. A zasa iný si povie, že už stačilo, a je na čase stať sa niečím iným. Ani jedno z toho nie je dobré alebo zlé – zjavne každé použije celkom iný prístup. Tie “protirečenia” sú z tohto. Ak si najprv potrebujete rozvinúť v sebe schopnosť cítiť, tak vám moje rady “zbaviť sa emócií” musia prichodiť hodne strelené. A keď ja “už nechcem”, tak ma nejaké emócie alebo zhmotňovanie nijako extra nezaujímajú – len keď mi stoja v ceste za tým, kam sa hrabem… 😛

   Páči sa mi

 42. Noa aj Osho si casto odporoval vo vyrokoch a pritom je taky uznavany svojimi nazormi (To bol len priklad).

  Ocakavaj to co by si chcel ale nevesaj sa na to akoby ti to patrilo. Veci k tebe sami pridu. Tie rozpory vznikaju preto lebo niektore veci sa proste tazko vysvetluju slovami.

  Páči sa mi

 43. Aha aha, dobre, tak co by ste robili na mojom mieste, ked chcem byt reikistom, a tento smer – prirodne energie. Mam kaslat na tieto ocakavania a celu cestu prazdnoty? Ale aj tak zrusenie emocii mi islo velmi lahko, aj niektore veci som si vybral z cesty prazdnoty co mi vyhohovali. Mozem to urobit tak , ze sa pustim na cestach len tym co mi teraz sadne, kustok z pravdy, kustok z cesty energie a potom vlastna cesta….a potom ked zase postupim budem prichadzat na nove a nove veci….lebo aj tak tie emocie sa mi zdaju miestami nedobre na dusevny zozvoj….takze moze ist takto? 🙂

  Páči sa mi

  • Samozrejme… Vyberajte si, čo vás oslovuje. Ľudský život je tak zariadený, že vždy odstraňujete najužšie hrdlo, najväčšiu bariéru rozvoja. A keď ju odstránite, zmení sa vám pohľad na niektoré veci úzke hrdlo sa presunie inam… a potom odstraňujete toto úzke hrdlo… atď.

   Takže je dosť možné, že začnete v “malom”, ako reikista, a postupne budete svoje kruhy rozširovať. Dôležité je, aby ste cítili nutkanie danú vec (u)robiť – vtedy má cesta “srdce”. Ak toto nutkanie necítite, tak sa danej veci vyhnite a robte miesto toho to, čo vám padne dobre a bude vás to baviť. Veľa čítajte, veľa zisťujte (aj z iných oblastí) a v istom bode potom zistíte, že sa vám dovtedy zdanlivo nepodstatné informácie začínajú skladať do celkom nového obrazu… a potom na vnútornej obrazovke zasvieti okienko s nápisom “NEXT LEVEL”. 😛

   Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s