Wicca stručne

Tieto údaje som prevzala z knihy manželov Frostovcov. Sú jednými z najaktívnejších amerických zástancov Wicca a podarilo sa im založiť Wicca ako uznávaný cirkevný smer. O Wicca toho neviem veľa (ba dokonca to neviem v slovenčine ani len vyskloňovať), ale zakladá sa na starých pohanských presvedčeniach a rituáloch (hovorí sa tomu aj paganizmus). Keďže ja mám problém s božstvami hocijakého druhu (vrátane všetkých “superstar”), nemám veľké sklony využívať Wicca, ale Frostovci sú rozhodne všeličo iné, len nie dogmatickí, a ich knihy sa čítajú ľahko a obsahujú veľa rozumu.

Podľa Frostovcov sa samotné bosorovanie (teda robenie kúziel) rozpadá na tri časti:

 1. Príprava (plán)
 2. Realizácia (bosorovanie)
 3. Follow-up (dosledovanie)

PLÁN

 1. Definuj svoj zámer

  Človek si má urobiť presnú definíciu naliehavej nutnosti, ktorá má spĺňať nasledovné:
  * má byť jasná
  * má byť kompletná
  * nemá obsahovať veci, ktoré sme nedomysleli alebo zabudli.
  Pri definovaní zámeru je hlavným nástrojom vizualizácia. Vizualizujeme presne, čo chceme dosiahnuť, a do vizualizácie zapojíme čo najviac zmyslov. Vykreslíme si budúcnosť, ako k nám prichádza. Na spojenie s objektom nášho bosorovania používame jeho osobné predmety alebo fotografiu.
 2. Vytvor si psychické linky

  Objekt bosorovania nazývame target (=cieľ) a aby sme ho čo najpresnejšie zasiahli, používame jeho osobné predmety ako fotografia, časti oblečenia, vlasy, telesné tekutiny (sliny, krv, urín, semeno) a pod. Tieto nám pomáhajú sústrediť sa na target čo najdokonalejšie.Potom si potrebujeme vytvoriť tak veľa rôznorodých liniek, ako len vieme: farba, chuť, vôňa, nápev, rytmus a pod. Ak je nám target neznámy, potrebujeme aspoň jeho čo najdokonalejší popis. V žiadnom prípade nepoužívať zástupnú fotografiu – mohlo by to kúzlo nasmerovať na človeka na nej.
 3. Urči asociatívne spúšťače/triggery
   
  Na to slúži tabuľka na konci textu.
 4. Vyber priestor

  Viac energie je na vrcholku kopca alebo na hornom poschodí/pod strechou. Vhodné priestory sú okolo zemských línií (ley lines). Prirodzené zemské línie sú napr. rieky, umelé zemské línie sú cesty, koľaje, elektrické vedenie, brázdy a medze. Často sa používajú krížne cesty.
   
  Môžeme si vyrobiť aj umelé brázdy z kameňov cudzích v našom prostredí, ktoré rozmiestnime v rovnakej vzdialenosti (ideálne 10,88 stopy) v rovných čiarach od centra našej práce. Práca pri riekach závisí od toku vody. Pri každom brehu sa robia iné víry (eddies) a tie sa využívajú na iné veci: na zvyšovanie/nárast pracujeme na brehu s vírmi v smere hodinových ručičiek (?ľavom?), na zmenšovanie pracujeme na brehu s vírmi proti smeru hodinových ručičiek (?pravom?).
 5. Stanov načasovanie

  Ak náš target je živý človek, pracujeme vtedy, keď spí, pretože je prístupnejší vplyvom. Ak je náš target neživý, príde k nám prostredníctvom iných ľudí, a vtedy pracujeme v čase, keď títo spia. Najlepšia doba je okolo polnoci.
   
  Načasovanie sa riadi aj podľa fáz mesiaca: waxing (pribúda; = 3 dni po nove) alebo waning (ubúda; = 3 dni po splne). Napríklad rastliny sadíme podľa toho, či sú listové alebo koreňové. Keď mesiac pribúda, ťahá silu do listov, keď ubúda, sťahuje sa sila do koreňov. Listové rastliny sadíme a zbierame vo waxing čase, koreňové sadíme a zbierame vo waning čase. Pracujeme vtedy, keď je mesiac v zenite. Pre zmenšovanie: o polnoci waning, pre zväčšovanie: na obed waxing.
 6. Priprav sa na kúzlo

  Jazyk kúzla má pokrývať emócie. Je jedno, aké slová použijeme, ale musia u nás vyvolať silné emócie a jednoznačný zámer. Je to preto, lebo podvedomie reaguje na emotívne kódovanie. Preto používame rozkazy, príkazy, zvolané želania (“moje auto!”) .
   
  Zvolíme si, akú metódu koncentrácie použijeme: tanec, nápev, bubnovanie, modla.

  Naplánovať postup:
  *Koľko psychických liniek potrebujem?
  *Koľko spúšťačov potrebujem?
  *Ako načasujem?
  *Vnútri alebo vonku?
  *Vyhovuje počasie?

 

 

REALIZÁCIA

 1. Nabi sa

  Pre nabitie sa využívame HEDE: Human-Earth Dynamo Effect. Točíme sa (whirl) v rámci elektromagnetického poľa zeme, a to rôznou rýchlosťou (podľa zámeru).

  Pre severnú pologuľu platia tieto princípy: pozitívne pole (vtedy, keď ideme niečo zosilňovať) vytvárame točením v smere hod. ručičiek (deosil, sunwise), negatívne pole (keď zoslabujeme alebo zmenšujeme cudzí útok) vytvárame točením proti smeru hod. ručičiek (widdershins).

  Postup:
  *otáčame sa na kosti pod palcom pravej nohy, ľavá noha nás otáča, hlava trochu zaklonená, ruky rozpažené
  *nahromadíme energiu
  *uvoľníme energiu príkazom.

  Doplnkovú energiu môžeme získať z kameňov alebo kamenných bohov, ktoré sme predtým nabili => pri príkaze hodiť do horúcej vody, energia sa uvoľní, energiu usmerníme.

  Energiu lepšie držia a uvoľňujú kamene s drsným povrchom. Treba ich uložiť do ťažkej oceľovej krabice, aby energia nevyprchala.

  Pri použití kamenných bohov ich treba umiestniť mimo nášho ochranného kruhu do ich vlastného ochranného kruhu.

  Ak na znásobenie energie chceme využiť energiu niekoho iného (“pomocníka”), nesmieme sa držať za ruky! Skríženie prstov totiž ničí energiu. Ruky/prsty musia byť paralelne!

  Najsilnejší energizér je prežitie, preto sa niektorí bosoráci pred bosorovaním pridusia. Na zosilnenie energie sa využíva aj odriekanie (sexu a jedla) asi 3 dni pred bosorovaním.

 2. Urob kúzlo

  Pri bosorovaní si treba uvedomiť, že psychická linka, ktorú vytvárame medzi nami a targetom, je obojsmerná. To značí, že počas bosorovania sme zraniteľní. Aby sme sa tomu vyhli, robíme nasledovné:

  a. vytvárame si z elektricky vodivého materiálu (vlhká morská soľ, drevné uhlie, medený drôt, spálená síra) ochranný kruh

  b. skracujeme čas, ktorý trávime na psychickej linke

  c. zbavujeme sa zvyškovej (reziduálnej) energie cez uzemnenie (grounding)

  d. reflektujeme negativitu cez amulety.
   
   

 3. Odveď nadbytočnú energiu (grounding)

  • kľaknúť na zem, ruky a čelo na zem -> vyžiariť energiu
  • napiť sa studenej vody s citrónom
  • sex
  • práca v záhrade (ruky do hliny)
  • počúvať metal alebo niečo uvoľňujúce
  • tancovať prudký tanec (?cvičiť?)
  • kúpeľ, studená sprcha

  Iný spôsob je hladkať/hrať sa s domácim zvieraťom (najlepšie mačka).

  Pomáha aj produkcia endorfínov, a tú stimuluje:

  • objatia
  • tanec (niečo pomalšie, napr. valčík)
  • masáž
  • smiech
  • spev
  • alkohol
  • teplý, komótny kúpeľ
       
        
 4. Zisti úspešnosť (channeling) Channeling pomáha bezprostredne po bosorovaní zistiť, nakoľko bolo kúzlo úspešné. Pozor: vždy, keď rozmýšľame o urobenom, otvárame znova linku:
  • obavy, zvedavosť zoslabujú kúzlo
  • vystavujeme sa útoku od targetu (ak ide o negatívny vzťah alebo liečenie cudzej choroby).

  Preto najlepšie je zabudnúť, “pustiť kúzlo z hlavy”.

 

 

 

PO KÚZLE

Zvyšky z kúzla treba zahrabať na krížnych cestách, aby zvyšková energia išla pozdĺž nich a nezostala u nás.

Po skončení bosorovania sa treba znovu nabiť – „hviezdna“ pozícia: ruky nahor dlaňami vo výške ramien, nohy rozkročené, hlava trochu zaklonená, bosé nohy zaťaté do zeme alebo trávy.

Viac energie získame na vrcholku kopca alebo na hornom poschodí. 

Tabuľka súvislostí

želanie Bohatstvo Láska Pokoj Liečenie Útok Šťastie Ochrana
farba zlatá smarag-dová belasá trávová červená tmavo-modrá žltá
chuť

burgund-ské

portské ryba morský jazyk soľ čili karamel maslo
vôňa šafrán poma-rančový kvet levanduľa ruža tabak narcis nočné kvety
pocit, dotyk zamat sex želatína detská kožka vrecovi-na objatie lakované drevo
nápev geyiá jávé áum ayié-ou illi-la ayié-ó-em homm
poloha hlasu hlboký
rezonujúci mrmlot
pomalý plynulý
stredne vysoký
plynulý
legato
hlboký
rezonujúci mrmlot
pomalý plynulý
veľmi vysoký
kvílivý
nástojčivý
vysoký
ostrý
staccato
vysoký
ostrý
staccato
stredne vysoký
plynulý
legato
tempo pomalé pomalé až stredné veľmi pomalé veľmi rýchle rýchle rýchle stredné
fáza mesiaca waxing waxing hocikedy waning waning waxing waxing