1. Cesta prázdnoty

Od obyčajného človeka k múdremu človeku: Cesta prázdnoty

Prečo nemôže byť obyčajný človek bosorákom – a keď, tak len “sviatočným”? Pretože bosorovanie je manipulácia s energiou a vnímaním a obyčajný človek má energiu veľmi nízku a vnímanie veľmi obmedzené a skreslené.

Na to, aby prekonal tieto dva problémy, potrebuje absolvovať niekoľko krokov. Kroky sú zoradené v tej postupnosti, v akej ich treba absolvovať.

A ešte jedno upozornenie: cvičenia nie sú na to, aby sme si ich prečítali a múdro pokyvkali hlavou, ako fajn im rozumieme. Bosorovanie nie je len o rozumení. Bosorovanie je hlavne o robení. Každé cvičenie treba poctivo urobiť. A tie, kde je napísané “denne”, treba robiť denne, inak budeme vedieť o veciach len pekne hovoriť, ale nedokážeme nič dosiahnuť!

1. Vydávame sa novými chodníčkami

Musíme uveriť, že existuje niečo ako Univerzálna Energia, ktorá nám pomôže dosiahnuť náš cieľ. Tejto energii potrebujeme “odovzdať velenie”. Uvedomme si, že niečo také osvedčené dokáže vyriešiť problémy lepšie ako náš malý utrápený mozoček. Prispôsobme sa a spoľahnime sa na intuíciu. A aby nás nesklamala, potrebujeme si ju vybudovať (o tom viac v bode 4).

2. Spracovávame minulosť

Musíme uvoľniť časť našej viazanej energie tým, že sa rozlúčime so situáciami príkorí, krívd a tráum z minulosti, v ktorých je viazaná.

 • Ako objavíme a odstránime to, čo z nás odsáva energiu? (text) ukazuje, ako si dokážeme zvýšiť základnú úroveň energie na to, aby sme začali od základov meniť svoj život
 • cvičenie: Zoznam krívd nás učí vysporiadať sa s minulými krivdami a príkoriami a uvoľniť emocionálnu energiu, ktorá je na ne naviazaná v našich spomienkach – navrátiť si “stratené kúsky duše”
 • Berieme pod drobnohľad svoju povahu a odhaľujeme jej neprospešné prejavy
 • Prečo niektorí ľudia majú potrebu kontrolovať iných? hovorí o značne rozšírenom “defekte”, ktorý silno skresľuje naše vnímanie a stojí nás priveľa energie; pokiaľ vykazujeme túto vlastnosť a chceme sa rozvíjať, budeme s ňou musieť niečo urobiť; článok o Kodependencii popisuje túto vlastnosť z psychologického hľadiska a ukazuje, ako sa jej môžeme zbaviť
 • Článok Ľudia okolo nás nás učí o tom, s akými povahami budeme mať počas života do činenia. Pomôže nám zaradiť seba a zaraďovať priebežne aj iných a sprievodné články k nemu ukazujú, ako títo ľudia reagujú a čo od nich môžeme očakávať. Keď už budeme vedieť odhadnúť, kde sme my a kde sú tí iní, potrebujeme sa pozrieť na to, ako ísť na tých problematických “súkmeňovcov”…
 • Rušíme bývalé záväzky (text a cvičenie) alebo ako kúzlo
 • Rekapitulácia podľa Carlosa Castanedu (článok s cvičením od Jerryho), pomocou ktorej zlikvidujeme a neutralizujeme energetické úniky, ku ktorým u nás došlo tým, že sme uzavreli emócie v našej minulosti a navysporiadali sme sa s nimi; rekapitulácia je základom každého bosoráckeho sebarozvoja
 • Blesková rekapitulácia (cvičenie) je skratka, ktorá nám pomáha odstrániť emocionálnu “udičku” zo situácií, ktoré sme neuhrali optimálne a nechceme si z nich urobiť emocionálny balast do budúcnosti
 • ďalšie cvičenie na vnútornú očistu od neželaných energií, postojov, predsudkov, ublížení a emocionálych zvyškov z minulosti: rituál ohňa
 • Kde sú naše silné a slabé stránky? (text a cvičenia)
 • Budujeme si novú identitu
 • Meníme svoj vnútorný monológ (text a cvičenie) nás učí, kde robíme chybu v našich predsavzatiach (ale aj formuláciách prosieb k Univerzálnej Energii), kde sa fixujeme v nevyhovujúcej realite a ako jednoduchou zmenou nášho vnútorného monológu vieme zmeniť svoje prežívanie vecí a zlepšiť svoju šancu stať sa tým, čím sa chceme stať
  • Na zmenu vnútorného monológu môžeme použiť aj afirmácie alebo citáty toltéckych a iných majstrov. Pre tých toltéckych som urobila špeciálnu stránku, na ktorej dole je ikonka knihy: umožní vám vytiahnuť si náhodný citát na daný deň. Tento citát je námet na rozmýšľanie v danom dni, na cestu do seba alebo pre meditáciu, pokiaľ meditujete.
 • iné techniky na naprogramovanie nášho podvedomia: najprv niečo o fungovaní podvedomia, vkladáme príkaz do podvedomia, vizualizácia, meditácia, afirmácie
 • Afirmácia “V tomto okamihu” (text) nám pomáha sústrediť sa na tie veci, ktoré nám dajú vyššiu kontrolu nad naším životom, na plodné a rozumné správania a na to, čo z nás neskôr urobí výborných bosorákov
 • Ako fixujeme nový stav? (text)

3. Vytvárame Prázdnotu: nulujeme ego a meníme naše programy pre budúcnosť

Potrebujeme zrušiť našu sústavnú sebareflexiu a pocit vlastnej dôležitosti. Konflikty sú výsledok zveličovania vlastného významu. Sebareflexia nás vedie k sústavnému rozmýšľaniu o tom, aký postoj alebo pocit v danej veci máme, a uberá nám energiu, ktorú potrebujeme na zmenu kotviaceho bodu.

4. Prepájame pravú a ľavú polovičku mozgu

Zvyšujeme svoju schopnosť vnímať pomocou mimofyzických zmyslov signály, ktoré sa týkajú našej prítomnosti a budúcnosti (lebo minulosť sme sa už naučili vnímať v bode 2).

5. Začíname do nášho života zhmoťňovať to, čo v ňom chceme mať

No a keď už sme prešli pekne postupne všetkými cvičeniami, mal by sa nám náš život dostať do celkom nových koľají. Fajn, poviete si… Pre niekoho to stačí. Potom je čas prestať a ísť si za svojimi dennými pochôdzkami. Ale ak chcete viac, ak chcete pokračovať, potom nastal čas vykročiť na Cestu energie.