Inorganické bytosti sa živia nižšími emóciami

Zasa z knihy Susan Greggovej:

Tak ako je zem obývaná dušami sídliacimi vo fyzických telách, v éterických vrstvách žijú bytosti bez fyzického tela, ktoré Miguel nazýval „inorganické bytosti”. Tieto bytosti rovnako ťažko vnímali našu realitu ako my vnímame tú ich.

Miguel hovoril, že inorganické bytosti sa v skutočnosti napájajú na ľudí a kŕmia sa ich emóciami. Upozornil ma, že sa nemám čoho báť s výnimkou svojho vlastného strachu. Povedal mi, že môj strach kŕmi tieto bytosti. Pretože jediná moc, ktorú majú, je moc, ktorú im odovzdáme, nemôžu nám uškodiť, pokiaľ im to sami neumožníme. A tak naučiť sa ovládať môj vlastný strach bolo kľúčom k mojej osobnej slobode.

Éterické bytosti sa kŕmia emóciami veľmi podobne, ako sa kŕmi fyzické telo potravou. Majú však aj schopnosť vyvolávať v ľuďoch emócie ako strach alebo hnev. Vyvolávajú ich, aby sa mali čím kŕmiť. Keď ich začnem kŕmiť alebo uverím, že mi môžu ublížiť, stávam sa zraniteľnou a skutočne mi môžu urobiť zle. Ale len čo stiahnem svoje dovolenie robiť mi zle, strácajú schopnosť ovplyvňovať ma. Oveľa neskôr som si uvedomila, že kedykoľvek som „potrebovala“ alebo „hľadala“ nepriateľa, tak ma tieto inorganické bytosti trápili.

Počas mojich štúdií s Miguelom bolo moje štylizovanie sa do obete skutočnou prekážkou a obmedzením. Napríklad keď som začala počas meditácií cestovať do iných realít, vracala som sa často s inorganickou bytosťou napojenou na moju psychiku. Pretože som bola emocionálne utrápená a utýraná, tieto bytosti sa sýtili na mojej zlosti a strachu.

Ako to poznám ja, každé inorganické (teda nefyzické) vedomie sa kŕmi nejakou formou energie – a ľudské emócie sú forma energie. (A myšlienky takisto, pretože produkujú vo fyzickom organizme emócie.) Anjeli sa kŕmia našimi vysoko vibrujúcimi emóciami. Geinveni sa kŕmia našimi nízkymi vibráciami. Transmutačné energie ako Melike síce patria k anjelom, ale živia sa nízkymi vibráciami/emóciami.

Vždy som mala problém rozlíšiť, čo sú inorganické bytosti a čo sú anjeli. V mnohom sa mi ich opis prekrýval… Ale raz mi Gabriel povedal, že on je energia, nie bytosť – a že bytosti majú svoju vlastnú agendu (v zmysle: záujem). Čisté energie sú síce „inorganické“, ale nemajú vlastný záujem (alebo, vo výnimočných prípadoch zvaných „Gabriel“, len veľmi obmedzenú schopnosť mať záujem) a preto primárne nekonajú (nie sú toho schopné, pretože nerobia rozhodnutia), len pôsobia. Inorganické bytosti konajú z vlastného úsudku. Anjeli konajú na príkaz Otca alebo na požiadanie (ak sa nebije s nejakým záujmom Otca).

Takže môj pomocný mentálny model: Ak to má záujem alebo je aktívne, je to nejaká bytosť alebo naše dobre zamaskované ego. Vtedy je rozumné dávať si pozor, pretože ani v jednom, ani v druhom prípade nepoznáme záujem za konaním.

Ak to nie je aktívne, večne to čaká ako taká lemra na požiadanie alebo otázku a potom vás zahrnie múdrosťou, že vo vás vzkypí žlč „a to si mi nemohol povedať skôr, než som do toho fekálu vstúpila?!“… je to anjel… 🙂

Článok je súčasťou projektu toltéckeho sebarozvoja Tanec sily

58 thoughts on “Inorganické bytosti sa živia nižšími emóciami

  • Sprievodným znakom toho, že je na človeka nalepený anorganik (ako ich volám), je pečať t.j. forma dohody, ktorá bola v nejakom čase uzavretá. Túto pečať je potrebné zrušiť/zlomiť, bez toho pokračuje výmena energie bez prestania ďalej. Nepomôže ani totálna sebakontrola, ovládanie, techniky. Pečať je odovzdanie časti vlastnej vôle anorganikovi. Z mojej skúsenosti sa tieto dohody prejavujú u človeka napr. bleskovým vzbĺknutím a neprimeraným hnevom, zúrivosťou, prchkosťou … 😉

   Inak, na stránke yuku odkiaľ je ten obrázok je o anorganických bytostiach skoro úplná informácia, chcem len poznamenať, že je to vedené z môjho pohľadu v duchu starých toltékov.

   Páči sa mi

   • Ehm, akosi rozumiem tomu bleskovému vzbĺknutiu a zúrivosti 🙂 Je tam niekde pls aj diagnostika, či k tomu odovzdaniu časti vôle prišlo a ako to zvrátiť? Zatiaľ tuším pomohlo len m.i. odriekavanie rušenia daných sľubov. Ďakujem

    Páči sa mi

   • Nerozumiem, prečo stále hľadáte niekoho, kto je zodpovedný za Vaše pocity a konanie!
    Aj ja sa niekdy cítim “pod psa”, ale hľadám príčinu a nájdem ju … Či ľútosťou, sklamaním , hnevom a pod. niekoho “živím” mi môže byť ukradnuté.
    Je dôležité nepodliehať ilúzii, že ma niekto ovláda – ak si to pripustíme, tak to potom aj tak je a vedome si sami vytvárame parazitov! a “zbierame” (sme vnímavejší) negatívne “balíčky” energií. Milión ľudí – milión názorov, pocitov a teda aj vplyvov. Iba ja sa môžem (mala by som) s nimi vysporiadať – teda hľadať príčinu a následne riešenie – ak je to spôsobené mnou – napraviť, ak je to bez môjho pričinenia (v konkrétnej situácii) – nájsť dôvod, prečo som citlivá na tieto energie? – nájsť podobnú situáciu v mojom živote, ktorá ostala nedoriešená a pod.
    Nik, asi si toho veľa načítal a spracoval, ale podľa mňa je to “zamotávanie sa do pavučín”. Každý autor má svoje skúsenosti a každá je iná – je to ich príbeh! (a tiež nie je definitívny – iba jeden úsek ich cesty).
    Je dôležité mať vo vnútri “upratané” – vtedy som pokojná a nenechám sa “vykoľajiť”.
    prajem všetkým pekný slnečný deň

    Páči sa mi

   • @ tenshi – je k tomu postup, asi ho napíšem na Pini ku korekciám.

    @ erika – sú rôzne ilúzie … 😉 Ak k niektorej svojej časti nemáš prístup (a v rámci analógie vrana k vrane sadá – v tomto prípade je ich sediskom tento článok – ho asi nemáš), ti nič na tomto svete nenapovie, že do teba niečo v tomto smere zasahuje. Tieto energie nezasahujú tak, že na ne môžeš reagovať, sú tvojou súčasťou, stránkou “tvojej” povahy. Keď upratuješ, upratujú s tebou 😉 😀 … Iní autori o týchto veciach nepísali, zväčša sa len chválili, aké možnosti im anorganické bytosti dávajú, aké informácie, alebo aké sú anorganické bytosti nebezpečné a pod. … nuž, zober si z toho čo chceš :-).

    Páči sa mi

 1. Mi príde, že bytosti sú viac či menej v rovnováhe. Čím je bytosť bližšie k rovnováhe, tým je navonok akoby nečinnejšia. Poddáva sa vlnám Všehomieru (otca) a splýva s ním. Ladí so Všehomierom. Odpovie na požiadanie. Keď ty jej dáš požiadavku, ona ti vráti odpoveď – aby sa zachovala rovnováha. Nevnucuje sa. Čiže tvojích anjelov vnímam ako bytosti blízko rovnováhy. Ako dobrých duchov.

  Keď je bytosť v nerovnováhe, chýba jej sila. Chýba jej moc. Pretože čím si vzdialenejšia od rovnováhy, tým si vzdialenejšia od Zdroja. Bod rovnováhy je totiž prameňom života, studnicou múdrosti, svätým grálom, stredom sveta. Je to to ťažisko, kde máš najväčšiu silu pôsobiť na okolitý svet a zároveň si v bode výmeny síl. Tam, kde výmenou vzniká hodnota.

  Bytosť v nerovnováhe silu nemá. Je odkázaná si ju kradnúť. Nejak ťa prelstiť, aby ti ju vzala. Ona teba osloví. Vypýta si napríklad to, “o čom sama nevieš, že to doma máš”… Ako v tej rozprávke… Nerovnováha spôsobuje rozpor. Nevyváženosť. Tlak. Keď sa dvaja vadia – je medzi nimi rozpor. Keď ti niečo vadí – poukazuje to na rozpor. Na nerovnováhu. Toto je dobré vodítko na rozoznanie, že ti nejaká bytosť kradne silu. Väčšinou je takáto bytosť vnútri teba. Najčastejšie je to nejaká tvoja časť, ktorú treba vyladiť s ostatnými…

  Tie “príšerky” sú vlastne bytosti od podstaty rovnaké ako anjeli, len sú v nerovnováhe. Nemajú silu. Sú to zlí duchovia.

  Ešte mi to nie je úplne jasné:

  Život je teda ustavičné smerovanie k rovnováhe.

  Život je zmena. Zmena ruší ako rovnováhu tak aj nerovnováhu.

  Nerovnováhou sa vzďaluješ od Zdroja a slabneš.

  Ako je teda možné, že niektoré bytosti sú trvalo v nerovnováhe?

  Jestvujú ešte zábrany. Tieto zábrany bránia zmene a vlastne bránia životu. Ich podstata je neživá. Zábrany spôsobujú, že bytosť slabne. Prestáva žiť. Nemá životnú silu, lebo ju zábrany trvalo udržujú v stave nerovnováhy, v stave ďaleko od bodu rovnováhy, od Zdroja životnej sily…

  Keď to napasujem na indické guny:

  sattva: Mier, Dobro – smerovanie k rovnováhe, k miere, zladenie
  radžas: Zmena – život je zmena
  tamas: Zábrany, Zlo – vzdorovanie životu

  Zatiaľ mi príde, že prvé dve, Mier a Zmena, vytvárajú divú hru života. Zábranám zasa vďačíme zato, že máme hmotu. Prostredie pre hru. Otázka je, ako sa k nim chovať..? Nevystupujem z hry života, keď prestávam vzdorovať? Nie, vlastne súzniem zo životom, pretože život je zmena. Život je ustavičné zlaďovanie sa. Akú úlohu teda hrá zlo? Bolo vytvorené len pre srandu?

  Príliš veľa zla nám bráni hrať divú hru života. Drží nás v mŕtvom bode a bez sily. Trocha ho ale treba…

  Kde je rovnováha medzi rovnováhou a nerovnováhou??? medzi smerovaním k rovnováhe a vzdorovaním? Treba ju vôbec hladať?

  Prečo je smerovanie k rovnováhe vlastne potláčaním zla a teda vystupovaním z hry?
  Prečo je vzdorovanie vlastne tiež vystupovaním z hry?

  Je to pevné pravidlo tejto hry, že bojuj proti Zlu..? Že prestupuj a ruš Zlo..?
  Keď prepadnem Zlu, hru prestávam hrať. Ale ostávam v nej uväznený…
  Možno to je dôvod, prečo sa Dobro a Zlo vo svojej krajnosti stretávajú. Kruh sa uzatvára…

  Haluz..

  Aký je tvoj názor?

  Páči sa mi

  • Krkavec,

   píšeš: “niektoré bytosti sú trvalo v nerovnováhe”. Čo pre teba znamená “byť v nerovnováhe”? A čo pre teba znamená “trvale”? A čo pre teba znamená “bytosť”? 🙂

   Potom: “príliš veľa zla nám bráni hrať divú hru života” je síce veľmi pekné poetické vyjadrenie, ale ako vyzerá ne-divá hra života? A čo definuješ ako “zlo”? Má vlastný záujem? Pretože ak nemá, ako nám môže “brániť”? 🙂 A ak má – tak potom ešte stále neberieme Všetko-čo-je ako Všetko-čo-je, ale len ako Všetko-čo-je-mínus-veci-ktoré-tam-nechcem-mať. 🙂

   Páči sa mi

   • Naše slova vyjadřují jen naše definice našeho vidění našeho světa. Naše definice nám dali naši paraziti na našich myslích. Osvobodit se znamená jít cestou bojovníka proti své vlastní mysli. Svobodu pak již nelze vyjádřit slovy falešné mysli definováním dobra či zla. Jsme jen loutky v rukách oněch sil, jsme jen potrava….
    Jakmile se vydáš na cestu osvobození, obyčejný svět pro tebe skončí. Vzal sis červenou pilulku (matrix).
    Moje osamělá cesta bojovníká je také cestou hledání lidí s podobným poznáním.
    Děkuji majitelce tohoto webu za to, že jsem ji mohl najít 🙂
    Demerone

    Páči sa mi

 2. Je spravodlivé, isté, skutočné, že to, čo je dolu, je ako to, čo je hore a to, čo je hore, je ako to, čo je dolu, aby dokonané boli divy jednej veci.
  A ako všetky veci boli stvorené z jednej, prostredníctvom jednej, tak všetky veci zrodili sa z tejto jednej veci prispôsobením.
  Slnko je jeho otcom, mesiac je jeho matkou, vietor nosil ho vo svojich útrobách, zem je jeho živiteľkou. On je otcom univerzálnej telesmy celého sveta. Jeho sila je celá, keď bola premenená v zem.
  Oddelíš zem od ohňa, jemné od hrubého, opatrne a veľmi múdro.
  On vystupuje od zeme k nebu, a zase znovu zostupuje z neba na zem a príma silu horných a dolných vecí.
  Takto budeš mať slávu celého vesmíru. Všetka hmota utečie pred tebou.
  Tu sídli sila, zo všetkých síl najmocnejšia, ktorá prekoná každú jemnú vec a prenikne každú vec pevnú.
  Takto bol stvorený vesmír. Stadeto vzídu zvláštne prispôsobenia, ktorých spôsob je tu.
  Preto som bol nazvaný Hermes Trismegistos, majúc tri časti filozofie celého vesmíru.
  Čo som povedal o magistériu slnka, je úplné. 😕 hm….

  Páči sa mi

   • správne 😀 najvyšší úrad učenia … v ňom sa oddelí podstata učenia …číže to, čo je pravdivé a čo je pridané a zavádzajúce pre vyučovanie majstra a jeho učňa … RA… MA… DA… SA.. štyroch živlov a piateho elementu prapodstaty .. 😀
    Oskar si spieva pieseň 😀

    Páči sa mi

   • Možno trocha na takú praktickú nôtu – ten text Herma Trismegista je kódovým postupom alchýmie, alebo spagyrie. Magistérium je v tomto kontexte výsledná látka, alebo postup výroby. Niekde pri Iskrovi som to už písal.

    Z hľadiska článku o anorganikoch a Hermovom texte – to, čo je hore ako aj to, čo je dole sa spája v každej ľudskej bytosti. Cez naše spojenia ” dole” sa pripájajú anorganici. Cez naše spojenia hore zasa komunikujeme s anjelmi alebo Stvoriteľom. Preto sme ako bytosti tak zaujímaví pre ” všetko” okolo nás, .ako brána tam, kam iní nemôžu ….

    Páči sa mi

   • Aspoň vieš prečo som strážcom textov i ich minimalizácii ..lebo múdrosť prichádza k pripraveným ušiam…text je ako celok..ucelená myšlienka ….. nie len chemických postupov ….má veľmi široký záber vlastne 360° 😀 Ale ako dokázať nevedomým učňom v tej dobe, že sú čiastočky hmoty, ktoré nevidíme ale môžme ich vnímať inak ? 😀 Ako dokázať že sú tam ? 😀 už viete o protónoch , neutrínach , ale stále pochybujete o mentálnych schopnostiach vody, slnka, atď… stále neviete ako vyzerá éter 😀

    Páči sa mi

   • vidíš? a to je celý zázrak
    vidíš? a to je celé mystérium
    vidíš? miesto kde končí zázrak a začína vedomosť
    vidíš? miesto kde je magistérium
    vidíš? kameň mudrcov 😀

    Páči sa mi

   • “Strážca textov” … 😉 cool 😀

    Texty zvyknú mávať všeobsiahly a komplexný charakter vtedy, keď k nim chýba kľúč. Bez kľúča vznikajú rozsiahle filozofické schémy a košatá mytológia. Keď je však kľúč, je to viac – menej priamočiary postup 🙂 (ako keď sa naštartuje auto), hoci individuálne s rozdielnymi výsledkami.

    S tým éterom – v alchýmii vieme, kde je éter, nuž a tá chémia je to košaté dookola 😉 … Ale tak, no, step by step … 😀

    Páči sa mi

 3. Prosim o radu, vysvetllenie , pretoze ja som v koncoch…minuly tyzden som nahle skolabovala a skoncila na pohotovosti..uz nejaky cas pocitujem neprijemnu nervozitu a dost rychlo sa vytocim, na to co som posledne 2 roky prezila som to brala ako urcita faza procesu ktory musim zvladnut..avsak od minuleho tyzdna je to neunosne.nemam sa s kym o tom porozpravat, a dnes v noci mi slo doslova o zivot..v stredu som skoncila na pohotovosti, podozrenie na infarkt..chceli si ma nechat v nemocnici, ale podpisala som revers a vzhladom k mojim krvnym testom a EKG ktore opakovali po par hodinach a nic nenasli, pustli ma domov..zacala som sa ambulantne liecit, okrem vysokeho tlaku v ten den, nenasli nic..takze beriem prasky na znizenie tlaku a v pripade nervozity mam si dat neurol…ten som si dala len raz, nechcem byt zavisla na liekoch..celu dobu aj ked tlak uz mam v norme, necitim sa dobre..tlak na hrudi, busenie srdca, tazke nohy, pritom predtym som behala ako srnka.ten stav sa zhorsil prakticky zo dna na den..nervozita nenormalna, vsetko a vsetci ma vytacaju..minuly tyzden ked som sa vratila z pohotovosti, nespala som vobec, objavili sa v izbe zablesky svetla a trvalo to asi 3 hodiny..subezne so zableskami blikala lampa napriek tomu ze neboa v zastrcke..modlila som sa o dusu, volala Michalela na pomoc..rano som zaspala , ale nebolo mi lepsie..takto to prebiehalo do vcera, kedy opat zacali tie zablesky a blikajuca lampa..nespala som, len som sa modlila a pocitila som ako ma nieco vytahuje von cez vrsok hlavy..bolo to hrozne, branila som sa, kricala ze nechcem, ale citila som ako lietam po miestnosti a narazam do stien..nevladala som sa pohnut, kricat, pocula som len ako meravo kricim, TY co tu k… chces? chod prec!!!to niekolkokrat , videla som namiesto steny nejaku latku ako stan, bola tmava cervena a cez nu sa tlacili ruky..skusala som ich odhanat, ale nedali sa, stala tam nejaka postava muza/neznameho a nejake deti..citila som ako jeden pes bol pri mne, ale cuval od tych ruk..chcela som aby stekal, ale len cuval..potom tie postavy z druhej strany cuvli a naraz som citila velke uvolnenie a vzapati puklo okno v izbe…bolo tesne nad ranom, este som asi na hodinku zaspala, ale nejde mi to z hlavy..co to bolo? ako sa tomu da branit.?

  Páči sa mi

  • Diendae, určite ti tu niekto povolanejší pomôže. Z mojej strany len želanie, aby sa to už nezopakovalo. Určite to zvládneš. Si asi teraz oslabená, vtedy sa prisaje čokoľvek. Držím palce, bude lepšie. Ja idem na skenar, dám vedieť, či by ti to nepomohlo.

   Páči sa mi

   • Dakujem tenshi, ja uz som zazila zopar neprijemnych utokov, ale toto sa vymyka vsetkemu..svieckujem, kadidlujem, palim tycinky,modlim sa dost intenzivne..ta nervozita to prave podozrievam ze je na mne alebo v priestore nieco co na mna tak posobi..pretoze napriek vsetkemu co som zazila som optimista a dost intenzivne uz cez 17 rokov so sebou pracujem…

    Páči sa mi

   • Ja som sa mala najhoršie pred tým, ako začalo byť dobre. Veď vieš, ako je to s tou najväčšou tmou pred svitaním 🙂 Priestor môže byť zamorený, ale dostane ťa len vtedy, ak si oslabená. Aspoň to bola moja skúsenosť.

    Páči sa mi

  • @ diendae – Len poznámka v rámci kontextu článku, anorganické bytosti, lietavci, duše alebo elementály sa neprejavujú tak, ako píšeš. Integrujú sa priamo do osobnosti človeka, jeho “ja” a jeho energetickej konfigurácie. Nepotrebujú preto robiť ten cirkus dookola, ako ho popisuješ. Majú jemnejšie a účinnejšie metódy ako čerpať energiu (z ktorých je však tiež blbo …),

   Toto čo máš mi príde ako forma porobenia, alebo ak je to toxické prostredie kde bývaš, tak potom niečo, čo je tam priamo nalepené. Nechaj si to od niekoho vytestovať, alebo ak v tvojom okruhu nikto nie je, odporúčam (nepropagujem) dievčence alebo tetušky na moneo.sk ti to môžu zistiť, alebo aj odstrániť.

   Načo zbytočne trpieť a očisťovať niečo, čo vôbec nemusí byť tvoje (teda energeticky, karmicky už netuším … ;-)).

   Páči sa mi

   • nik, mas nejaky konkretny tip na koho by som sa mohla s doverou obratit? pretoze tam je len telefonicky kontakt na vestice ..dnes som mala dost burlivy sen s byvalym a prebudila som sa na plac..moj jeden pes zvracia od rana a ma krvavu hnacku, pritom stravu uplne rovnaku a ostatne 3 su v pohode..pri venceni nezjedli nic, vencila som ich posledny tyzden na voditkach…a uplne ze zahada je, ze som moje auto nasla pred chvilou otocene o 90 st. v ceste..teda jeho zadok, predok bol normalne..z tej strany ako bol posunuty je plot…nebolo nijak poskodene ze by do neho niekto narazil, alebo chcel nieco ukradnut, mam tam autoradio a veci pre psov..parkujem tak 4 mesiace a aj ked bol lad, auto drzalo a neklzalo sa..bola tam zaradena rychlost a zatiahnuta rucna brzda..to neni normalne uz…

    Páči sa mi

 4. Ano, presne tak, vnutorne citim ze uz sa to musi skoncit..len aby som to prezila :-D.. odisla som z jedneho zamoreneho domu do este zamorenejsieho..ale v tej dobe nebola ina moznost..planujem v priebehu polroka az roka odist, ale musim to vydrzat hlavne zdravotne a psychicky..vcerajsok ma dost vydesil..

  Páči sa mi

  • Najprv do každého rohu miestnosti nasyp malú lyžičku soli 😀 potom zober 2deci mlieka a zohrej ho, do neho zamiešaj 2 lyžičky medu, dva žĺtky, a na vrch 1 lyžičku masla 😀 toto popíjaj čo najteplejšie. Na druhý deň zmeň stravu a návyky 😀
   A posielam ti boštek lásky do tejto hudby 😀

   Páči sa mi

   • Dakujem Cikitet za rady , videa aj boztek 😀 , velmi je to ukludnujuce, v tejto chvili to potrebujem asi najviac..napatie povoluje, mlieko pijem skoro kazdy vecer, ale bez medu a zltok, zajra kupim a skusim s tym..

    Páči sa mi

  • Diendae ver si! máš v sebe tú silu – tu na zemi v hmotnom svete sme najsilnejšie bytosti a nestane sa nám nič, čo sami nedovolíme! Aj ty si súčasťou Boha, si svetlo, na ktoré tma nedosiahne.

   Čo sa týka tých zábleskov a lampy – nie je nablízku vedenie vysokého napätia?
   Ak áno – môže to mať vplyv aj na zdravotný stav . Hmm, alebo geopatogénne zóny, ktoré spôsobujú kumuláciu statickej elektriny a následné výboje – nevyznám sa, iba ma to teraz napadlo.
   Prajem ti pokojnú dobrú noc

   Páči sa mi

   • Dakujem erika za podporu..stlp tu nie je nablizku, ani zdroj spodnej vody pokial viem, ale dom je nestastne orientovany , je tu velka krizovatka, kde sa krizuju 4 cesty..tie zablesky som videla aj v inom dome tesne predtym nez som sa prestahovala. bolo to ziarive svetlomodrej farby a pulzovalo to v pravidelnych intervaloch tvaru stlpa..v tom predchadzajucom dome to blikalo na strope nad mojou hlavou velkosti cez 1m a malo to okruhly tvar..

    Páči sa mi

  • Diendae, vieš ako sa to vraví, ak nepomáha zmena vonkajších podmienok, asi nebude problém vo “vonkajších podmienkach” 🙂 Viem, ten strach poznám, aj keď u mňa nepukalo okno a ani neblikalo svetlo, resp. neviem, čí blikalo, lebo som oči neotvoril, ani za nič 😀

   To s tou stravou, ako písal Čiki, je celkom zaujímavá myšlienka. Mohlo by to pomôcť na tie fyzické príznaky, čo si spomínala. U mňa je to celkom úspech, ale ešte kríva disciplína, ale to je už na aktuálnom programe a riešim to na dennej báze … viac, či menej úspešne 🙂
   To čo si zažila v noci, by možno chcelo trochu pátrať vo svojom vnútri.

   Čo sa derie na povrch, cez “závoj” zabudnutia?
   Čo si pýta pozornosť, ktorá mu je zámerne odopretá, potlačená, uväznená?
   Prečo sa bojím tejto konfrontácie?
   Chcem sa zbaviť strachu?

   Všetko čo sa mi deje, je v mojich rukách a je to v mojom zámere – záujme, aby sa to stalo.
   Situácie – lekcie, do ktorých sa dostávam, potrebujem pre svoj vývoj a vítam ich s otvorenou náručou.
   Robím vždy všetko na 100%.
   Nikto nikomu nič nerobí a už vôbec nie bojovníkovi 🙂
   Vesmír ma bezpodmienečne miluje a jediný jeho zámer je podporovať môj rast a moje svetlo.

   Ak sa na to pozriem takto, kladiem si otázku, prečo sa toho mám báť – brániť tomu, ak je to presne to čo chcem, čo potrebujem spoznať, pochopiť, vyriešiť, vyhojiť?
   …a zase som pri programoch…chcem ho nájsť, identifikovať, či ho ešte treba a ak nie, nahradiť potrebným, pozitívnym programom…

   Moje nočné zdvorilostné návštevy jedného dňa skončili (trvalo to asi 1/2 roka). Neviem, čo som spravil, ale fungovalo to 🙂 Asi s 1 ročným odstupom, si myslím, že to čo ma ťahalo z tela, bol vlastne priateľ, alebo “okovaná čižma”, ktorý sa mi snažil ukázať niečo, čoho som sa bezdôvodne bál. Stále by som sa asi ešte bál, ale pochopenie, je už niekde inde. Stále ešte neviem prečo, ale aj toto sa raz dostane na radu 😀

   Verím, že to všetko zvládneš na výbornú. Všetky sily svetla sú stále s tebou a pomáhajú Ti. 🙂

   Páči sa mi

   • Pekne si to napísal Iskra, aj mňa napadlo niečo podobné – hlavne, keď napísala, že je to modré svetlo – sama to chce a teda netreba sa báť. Uvedomiť si, že je to to očakávané – napojenie na vyššie energie. Nemám takéto skúsenosti (s nočnými návštevami) a je to iba môj predpoklad, preto som o tom radšej nepísala.

    Páči sa mi

   • Erika, z mojej strany je tiež vlastne také “špiritizovanie”. Je to zbierka predpokladov, ktoré ma v súvislosti so zážitkami Diendae napadli. Kľudne môžem byť vedľa jak tá jedľa…nebolo by to 1. krát 😀

    Páči sa mi

   • Dakujem Iskra, dufala som potajomky ze mi odpovies 😀 ..co sa tyka stravy, v tom som sa za posledne mesiace velmi ukaznila, dnes som mala posledne vysledky vysetreni co som absolvovala po tyzdni opakovane a doktor bol v nemom udive..ze take babatkovske vysledky uz dlho nevidel, takze som sa dost ukludnila po tejto stranke, pretoze priznam, dost som sa vylakala..preto mi to aj neslo do hlavy preco sa tak zle citm ked som vlastne zdrava 😀 ..Ano mas pravdu, je za tym strach..len neviem ako ho mam definovat, z coho ten strach prameni…mozno to zdravie bolo to posledne lpenie na niecom a tak som dostala priucku ako sa odovzdat a hlavne verit..a ked na tom tak premyslam /nad tym co si napisal a ako/ vychadza mi prave ten strach z konfrontacie s tym, po com moja dusa vola uz dlhu dobu, cca 14 rokov, kedy som zazila prve taketo ‘vytahovanie’ z hlavy.a bola som absolutne nepripravena ..toho svetla sa nebojim, ale bojim sa uplneho odovzdania, toho co pride a toho co sa dozviem. no vidis, a uz aj placem, takze strunka sa rozbrnkala..

    Páči sa mi

  • Diendae, ja by som si / VJ / vesmíru možno ešte definoval požiadavku, “Chcem vedieť, čo je zdrojom môjho strachu”, aby som túto časť svojho Ja mohol vyliečiť.
   No a potom si už len úprimne zodpovedať na otázku “Som pripravený čeliť svojmu strachu?” 😀
   …ale to už asi si, keďže sa tá situácia objavila Tu a Teraz. Vesmír by Ti neposlal skúšku, ak by si nebola pripravná sa s ňou popasovať, takže o to menej má zmysel nechať sa paralizovať strachom a to viac má zmysel dať vesmíru signál “Som pripravený nájsť odpoveď”. Jedno aká bude, verím vesmíru, že moja cesta je sprevádzaná svetlom a láskou a odpoveď ma opäť posunie smerom k zámeru – úlohe duše na túto inkarnáciu 🙂

   Skús napr. meditku so šamskou cestou cez deň, keď svetlo podporuje zámer a strach nemá až takú moc a žiadaj o pomoc, ochranu a jasné pochopenie pri absolvovaní tejto skúšky. Jasne tým definuješ svoj zámer aj sama pre seba.

   Tento týžden vnímam, ako začína opäť moje Ja / Duša / Gaia / Vesmír tlačiť, na všeobecné vyhojenie. Bolia ma ramená, medzi lopatkami, objavuje sa hnev a možno x ďalších príznakov, čo som si ešte nevšimol. Keď meditujem, tak ma to vtiahne ako keby do “slnka”, až mám pocit, že energie, ktorá chce prúdiť cez moje telo, je príliš veľa a ešte tú energiu nezvládam, resp. bolí ma z toho skoro celá chrbtica 😛

   Je ale asi čas sa opäť posunúť a je dôležité to spraviť a tak okované čižmi opäť lietajú vzduchom ako Bruce Lee…moja interpretácia energií na tento týžden 😆

   Páči sa mi

  • Dakujem nik, prejdem si ich a uvidim.v zivote som u ziadneho vestca nebola, len pred rokom na cisteni SRT..na chvilu sa ulavilo, potom sa zase zacalo rucat a nema to konca kraja..este jednu vec neviem kam zaradit..od toho dna ked som prvykrat videla svetlo v minulom decembri, pocujem neustale vysoky ton..najprv to bolo ako nejaka mantra, v takom rytme, teraz je silne intenzivny vysoky ton..nemam to v hlave, ked si zapcham usi, nepocujem , je to niekde zvonka pri hlave a je to dost otravne a neprijemne uz..
   pred chvilou som sa vratila z vystupenia vokalnej skupiny Fragile, bolo to nieco uzasne, uplne ma to pohltilo a citila som sa velmi dobre..uvidim co bude v noci a zajtra…

   Páči sa mi

   • Môžeš si na Pini pozrieť mayské techniky, ak hovoríš o tom zvuku, viaceré z nich sa používajú na energetickú analýzu samého seba :-). Ďalšie sa používajú na kontrolu vnímania, ak si v posunutom stave (to napr. k tomu vyťahovaniu cez hlavu, ako si ho spomínala).

    Páči sa mi

   • Diendae, tak ma napadlo – zhmotňuješ si svoj strach a ten má “veľké oči” a bujnú fantáziu (tie ruky v sne). Naozaj by si sa mala prestať báť a viac dôverovať univerzu, veriť že je priateľské, resp. neutrálne a dáva ti to, na čo si zameraná. Veľa je tu o tom napísané – naozaj to tak funguje.
    Tvoje VJ/duša sa chce manifestovať jasnejšie, ale tvoj strach jej to zabraňuje. Nasvedčuje tomu aj to, že keď si sústredená na iné (Fragile) je všetko v poriadku. A tiež to, že tvoje fyzické telo je v poriadku (lekárske vyšetrenia) je prejavom duše (neviem to dobre vyjadriť – že tvoja duša spolupracuje s egom) a väzní ju iba strach.
    Kto verí v “zlých duchov”, tak ich aj vidí, cíti a pod., to je to zhmotňovanie o ktorom sa tu píše (samozrejme, nielen to). Ak pôjdeš k veštici, nájde na tebe “nalepených kopu entít” – lebo ich “chce” nájsť a ty si tiež presvedčená, že “niečo” ti nedá pokojne spávať a teda ich tiež okolo seba zhmotňuješ.
    Ibaže ak sa neprestaneš báť (neprestaneš si zhmotňovať strach – ty mu nemusíš dať podobu – je nespočetne “návodov – vizualizácií, vytvorených inými”) , bude sa to diať dookola.
    Preto opakujem – ver si – nič zlé na teba nemá dosah – tvoja duša – tvoje svetlo je dostatočne silné na to, aby zbavilo temnoty. “Tvoja viera ťa uzdravila” nie je fráza!

    Páči sa mi

   • Viem, že v tejto situácii je to trochu náročnejšie. Pokús sa pozerať na vec s odstupom – pozerať na dianie okolo seba ako na zaujímavý film. Veď život sú skúsenosti – a ty ich máš pestré.

    Páči sa mi

   • Keď som bola ešte malá, veľmi som sa bála vodníka. Doma ma stále strašili, že ma stiahne do vody – bývali sme pri rieke a tak sa báli, aby som sa neutopila. Ako školáčka som chodila na balet a keď som išla potme cez most (vtedy tam ešte nesvietili lampy), neskutočne som sa bála. Tak som si raz pomyslela – čo sa mi môže stať ? – no môžem zomrieť, ale ak mám zomrieť, no tak zomriem a strach tomu aj tak nezabráni! Odvtedy sa fakt nebojím a nielen vodníka (mala som asi 9 rokov).

    Páči sa mi

   • Čo sa týka moneo, je to len telefonická záležitosť. Sú to ľudia z celého Slovenska, nechodí sa k nim. Je to preto celkom jednoduché, toho človeka ani nevidíš a keď ti niekto nesadne, už nezavoláš a vyriešené. Niektorí vedia fungovať aj cez Skype, je to rôzne.

    @ erika – tvoja skúsenosť mi na situáciu diendae moc nesedí, ale je to len môj názor 🙂 Ty si skôr riešila vlastnú sebadôveru a zbavenie sa rodičovskej autority. Diendae rieši energetické veci. Inými slovami, tvoj vodník nebol, ani si si ho nezhmotnila.

    Páči sa mi

 5. diendae,
  reaguji na tvoji výzvu o pomoc. Síla si vždy najde svoji cestu. Pokud jsem zrovna zde ikdyž na žádné fóra nikdy nechodím a ty jsi zde abys našla pomoc, tak je to dáno prozřetelností a mě nezbývá než udělat to, co jsem již udělal v databázi všeho vždy a všude. Jestli už se zabýváš magií tolik let jak píšeš, je zvláštní, že jsi ještě nepřekonala první stupeň a to je strach. Pokud nepřekonáš strach, budeš neustále produkovat potravu pro anorganické bytosti a budeš neustále bez energie. Člověk bez energie není schopen fungovat zvláště ne v případě magie. Já používám Castanedu a jeho pravidla bojovníka. Strach jsem překonal tak, že jsem se odevzdal smrti a přestal lpět na životě. Svět jako takový už pro mě přestal být životně důležitý. Stalo se to, když jsem se řízením osudu stal bezdomovcem. Je třeba se všeho vzdát. Poté nastává smrt ega. Jakmile jsem se takto rozhodl, jako mávnutím kouzelné hůlky se najednou všechno obrátilo k lepšímu a našel jsem si práci a pak podnájem a dokonce v tom podnájmu se mi ukazují zázračné magické obrazy. Bydlel jsem jako dítě v čísle popisném 23 a nyní bydlím v čísle 32. Bydlím tady již dva roky a teď jsem našel na netu mysteriózní film s Jimim Carym “Číslo 23”. Je to magie 🙂 Magie, to je poznání nových světů. Všichni nakonec projdeme východem z tohoto světa a připravit se na nové světy je jediný úkol, který je hodný našeho lidství.
  Tak přeju úspěšnou smrt tvého ega 🙂
  Demerone

  Páči sa mi

   • Na Pini je šéf- majster Sun, požiadaj ju, nech ti pošle prístupové heslo a linku, toť vsjo :-). Je to uzavretý blog pre rôzne techniky a projekty, ľudí tam však ľahko spoznáš podľa ich nickov …

    Páči sa mi

 6. Presne tak ako pises..tie bolesti krk, ramena, medzi lopatkami, podrazdenie, hnev, to sa stupnovalo niekolko tyzdnov, kopec emocii co som zo seba vydala, to by bolo na atomovu elektraren..sranda ze to vsetko som si uvedomovala, a snazila s tym pracovat..len to nabralo velmi vysoku rychlost a zahltilo ma to..moj problem je, ze som sa vzdy za kazdu cenu snazila veci kontrolovat..mam v sebe velmi silnu barieru voci tomu nemat veci pod kontrolou.ale to som si uvedomila az po tvojom komente, ked som premyslala aky typ strachu ma prenasleduje. na jednej strane verim vesmiru a vesmirnym silam a vsetko to okolo vo mne rezonuje, na druhej mam blok poddat sa tomu…je to velka neznama o ktorej sa vela pise, hovori, ale kazdy nakoniec musi hranicu prekrocit sam..vcera som spala pri rozsvietenom svetle a pustenej telke, spanim sa to nedalo nazvat, az nadranom asi na 3 hodinky som zaspala, ale dnes sa citim velmi dobre..
  oni vedia lepsie ako ja kedy som pripravena, ostava zrejme “len” prekrocit svoj tien 😀
  Som rada, ze sa mozem s vami o tom porozpravat, ze niekto vie a chape co prezivam. nepoznam a nestretla som nikoho v mojom okoli, kto by dokazal hoci len vnimat co prezivam..preto aj tie pochybnosti , pretoze kracam touto cestou sama..

  Páči sa mi

  • O strachu zo straty kontroly toho viem tiež dosť. Mňa “poučili” tak, že ma viedli do situácií, kedy som kontrolu nemala a nemohla mať. Keď som sa s nimi spojila (odpovedal mi tuším Gabriel), prišla len otázka – a dôveruješ nám? Moja úprimná odpoveď bola nie. V podstate nedôverujem nikomu, ani tým hore 🙂 Je to strach zo zranenia a bolesti… to som mala pochopiť a naučiť sa s tým pracovať. Keď som úprimne precítila dôveru ku Gabrielovi, veci sa začali meniť. Tie fyzické symptómy ťa majú držať upriamenú na riešenie podstaty.

   Páči sa mi

   • Tenshi, ja si uvedomujem ze im verim a doverujem, pretoze v kazdom okamihu ked si premietam vsetky tie moje neprijemnosti a zazitky , v kazdom pripade to pre mna dopadlo dobre..myslim bez ujmy na zdravi ..stracam veci, ludi a situacie na ktorych som lipla, hmotne problemy, komplikacie a pod..a vzdy to riesenie bolo take, ze som nemala inu moznost ako tu ktoru mi oni poskytli..pocit zatlacenia do kuta..ale vnimam to tak, ze som doslova dokopana do stavu akom som..Len co sa tyka komunikacie, mam strach z toho ci to co ma taha za pacesy von za oponu, ci su to tie bytosti alebo ta energia ktora ma podporuje..preto mozno sa objavuje to svetlo a zablesky.. vzdy sa na nich obraciam o pomoc a ochranu v motlitbe..uvedomujem si cim dalej tym viac ze je to u mna velky problem, pustit to a absolutne verit..pretoze som sa v ludoch sklamala..viera, dovera a laska…

    Páči sa mi

   • Neviem, ci to je skutocne Gabriel. Spytam sa a cakam, co prve pride na “um” ako odpoved. Citi sa to dobre a prijemne, takze to asi nebude nikto “zly”. Mozno je to VJ, mozno moje podvedomie.. Mna vedu nielen k dovere k nim, ale aj k ludom. To je ta lekcia. Napriek sklamaniu, sme odsudeni doverovat ludom, ktori nam skrizia cesty 🙂 Netreba asi nic ocakavat, len doverovat, ze to vzdy dopadne ako ma.

    Páči sa mi

  • Skús vojsť do srdca a spýtať sa či si sama, resp. od kiaľ pocit neúplnosťi a odlúčenia pochádza 🙂
   Nikdy nie si sama, ono sa to ani nedá, lebo sme súčasťou Otca.
   Opýtaj sa sama seba, koľko anjelov strážnych je s tebou a stále sú pripravený pomôcť, čakajúc na tvoje volanie 😀
   Dovoľ svojmu srdcu, aby sa otvorilo a umožni si opäť dýchať slobodne.
   Srdce vie presne, čo treba spraviť. Spýtaj sa ho 🙂

   Páči sa mi

 7. Ja si myslim, ze ma vedie Michael, resp. takto to vnimam..ta dovera hlavne v ludi bude u mna velmi velky problem..vsetky moje problemy zacali prave pre prilisnu doveru v ludi..zacala som pochybovat o sebe, dlho som nedokazala pochopit a spracovat v sebe to co ludia ludom robia..mam pocit zlomeneho srdca a preto bude velmi tazke cez toto sa dostat..to je asi ta brzda a zatial neprekonatelna prekazka…

  Páči sa mi

  • Ja opäť chodím na Bowen masáže a pôjdem aj na ten skenar, ako som spomínala. Už nemám bloknuté hrdlo a sakrál (prepojený so srdcom) sa pomaličky otvára ako kvietok 🙂 Nedôvera a strach z možného sklamania spôsobí, že sa budeš uzatvárať. Zbytočne. Veď čo sa ti najhoršie môže stať ak budeš dôverovať? Nič zvláštne. Už vieš, ako sa cíti zlomené srdce a dá sa to prežiť. Aj sa z toho dostať. Nabudúce už to budeš cítiť inak.

   Páči sa mi

   • tenshi uz s tym skenarom mas skusenosti? ja som nikdy na take veci nechodila, venovala som sa niekolko rokov brusnemu tancu, a je nacase znovu zacat…

    Páči sa mi

   • Idem skúšať skenar prvýkrát, dám vedieť. Je to taká intenzívnejšia kúra, lebo mám občas ešte silné bolesti.
    Brušné tance sú skvelé pre ženu, dobre robíš 🙂

    Páči sa mi

 8. Diendae, skusila som ten skenar, mam za sebou 4 sedenia. Uz po prvom mi prestali bolesti, vysadila som hned analgetika. Aj ked sa to prejavovalo inde, problem bol v drahe obliciek a pecene. Dalsie sedenia sme riesili tieto. Nie je to prilis podla mna vhodne na riesenie primarne psychickych zalezitosti, asi nie ani na anorganikov, ale telo mi skvele reaguje a lieci sa z chronickych problemov sposobenych stresom, zlou zivotospravou aj genetikou. Samozrjeme sa mi vsak aj bez bolesti zlepsila psychika.Mozeme si k tomu dat viac info, ak chces, pis mi na tenshi1205zavinacgmail.com Miesto slova zavinac samozrejme znak @, slovo je tam kvoli spamovym automatom.

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s