Zhmotňovanie cez čítanie akašických záznamov

Dnes je tu spracovaný záznam zo staršieho seminára s Andrreou Hess (hlásila som sa aj do novšieho, ale nedostala som link a ak prijmem Basharovu tézu, že všetko na svete je synchronicita, pretože všetci sme tá istá energia, tak som tam asi nemala byť, lebo som na to nenastavila vhodné výhybky).

Tento pôvodný seminár sa volal Akashic Records: Manifesting Demystified, teda Akašické záznamy: zhmotňovanie zbavené mýtov. A presne o tom naozaj aj bol. 🙂 Čítať ďalej

To najlepšie a najvyššie v nás

Minule som našla na fejsbúku popis “eklektickej spirituality”, ktorý mi hodne pripomenul prístupy pathworkingu:

Eklektická spiritualita značí študovať mnoho rôznych ciest a systémov presvedčení a vybrať si z každého to, čo funguje pre nás – a pohnúť sa k nasledujúcemu.

Na každom kroku zavádzam niečo z daného učenia do svojho života.

Verím, že zmyslom spirituálnej cesty je nájsť to najlepšie a najvyššie v nás.

To, čo si vyberám z každej knihy, z každého učenia, mi pomáha hýbať sa ďalej a pomocou princípov z daného učenia objavovať to najvyššie a najlepšie v sebe.

Ľudia, čo praktizujú eklektickú spiritualitu, obvykle:

  • považujú sa skôr za spirituálnych ako za príslušných k určitému smeru (“religióznych”)
  • študujú rôzne spirituálne učenia, rovnako nové ako aj staré, a vyberajú si z nich to, čo im pomáha nájsť odpovede pre veci ich vlastného života
  • zaujímajú sa o iné spirituálne cesty a nezastreľujú sa na jediné spirituálne učenie s predstavou, že im poskytne všetky odpovede na čokoľvek
  • snažia sa spirituálnym hľadaním nájsť svoje vlastné odpovede miesto toho, aby akceptovali, že im niekto iný povie, čo majú veriť
  • sú v pohode s ľuďmi, ktorých spirituálne presvedčenia a cesty sú iné ako tá ich
  • veria, že sa môžu od iných ľudí niečo naučiť miesto toho, aby oni rozprávali iným, v čo veriť
  • pohybujú sa radi v spoločnosti ľudí s otvorenou mysľou, ktorí rešpektujú inakosť.

Ako som to čítala, došlo mi, že je to vlastne o pathworkingu – vziať každú situáciu, poštvať na ňu všetko to, čo vieme (a tušíme), a snažiť sa ju ošetriť tak, aby nás rozvinula. Na konci pathworkingového snaženia je byť tou najlepšou možnou verziou zo seba. A preto pathworking nemá problém s odlišnými spirituálnymi smermi – čo pomáha, to použijem. 🙂

Obyčajný človek spiritualitu vyhľadáva preto, aby si vniesol do chaosu poriadok. Vezme jedno učenie, vrhne sa naň a pomocou neho vysvetľuje všetko. A ak vysvetlenie nie je evidentné, siahne po predstave vyššej moci (každá organizovaná spiritualita ju má) – “Boh tak chcel”. A ty, synu, si trhni nohou, pretože niekto iný povedal, ako to bude. 🙂

Kedysi som u Krishnamurtiho našla jeden citát, ktorý si – ako aj inak – už nepamätám 😛 (čimčarára, čím, čím, čím?), ale hovoril niečo v tom zmysle, že príznakom najvyššej inteligencie je udržiavať v mysli súčasne dve protichodné predstavy a neprihlásiť sa k žiadnej z nich.

Môžem potvrdiť, že to, čomu ja hovorím Otec alebo “systém”, funguje presne tak. Má naše hlavy s často celkom protichodnými predstavami a nezaujato skúma, ktorá z tých predstáv dokáže čo vytvoriť a nakoľko to iné predstavy budú udržiavať nažive, rozvíjať a posilňovať.

Hovorí sa tomu “princíp umožnenia” a ak my ten princíp uplatníme na seba, potrebujeme si umožniť vidieť sa zo všetkých možných uhlov pohľadu, aby sme zo seba vyhrabali to “najlepšie a najvyššie v nás”, teda verziu, kedy sa cítime dobre vo vlastnej koži a v pohode so svetom okolo nás.

Poviem vám – ľahšie sa to hovorí ako dosahuje. 😉 Z vlastnej skúsenosti. 😛

Oznam

Na nedeľu 25. 6. 2023 pripravujem Mastermind na tému Ako zrušiť svojho vnútorného kritika a nájsť svoju mantru sebalásky.

Mastermind začne o 21:00 a bude trvať 60-90 minút (podľa miery diskusie). Bude interaktívny, teda odídete z neho so svojou mantrou a tipmi, ako zastaviť prílev vnútornej negativity vo vašom živote. To značí, že ak sa naň dáte, nezabudnite na papier a ceruzu.

Mastermind stojí 10 €. Ak máte záujem, vyplňte prihlášku:

Čakry, čo zodpovedajú za našu hojnosť a energiu

Tento článok sa opiera o moje výpisky z podcastu Kristen Howeovej s Carol Tuttleovou Unblock Your Weak Chakras To Start Living A Life of Abundance and Energy a dopĺňa ich o pohľad Margaret Lynch Raniere, Wendy de Rosa i môj vlastný.

Väčšina ľudí už bola do istej miery konfrontovaná s energetickým systémom človeka a čakrami. Ale pre prípad, že to nie je ešte zakotvené, tu je stručný prehľad: Čítať ďalej

Ak si smutný

Ak cítiš smútok, nie si “nízko vibrujúci”. Nie si chorý ani pokazený alebo neosvietený, ani neodmietaš vyhojenie. Nie si “uväznený v svojom egu” ani zavrznutý v Pocite “oddelenosti”. Nie si negatívny a netreba na tebe nič opravovať, a smútok nie je chyba, pretože život preteká priamo cez teba a život nemôže byť nikdy “chyba”.

Jednoducho len cítiš smútok, a to je všetko. Je to len istý pociťovaný stav, ktorý sa práve premieta v plnej sile na Čítať ďalej

Prosím, nevzdávaj to

Prosím, nevzdávaj to.

Prosím.
Prosím, nevzdávaj to.

Nech už máš hocikoľko rokov… akúkoľvek minulosť… akokoľvek ťa bolí srdce… odhliadnuc od akýchkoľvek chýb či zlyhaní… od akýchkoľvek poranení, strachov a pochybností. Nech už sa práve cítiš akokoľvek vyčerpane… akokoľvek poničene, beznádejne alebo uťahane… akokoľvek ťa život práve nebaví, prosím, nevzdávaj to. Prosím, nevzdávaj sa. Prosím, nevzdávaj život… tvoj život. Čítať ďalej

Využívať negativitu pozitívnym spôsobom

“Nezažívame negativitu v našej realite presne tým spôsobom, ako ju zažívate vy. Vieme, že existuje. Vieme, že sa dá použiť istým pozitívnym spôsobom, aby sme nastavili určité parametre – nie nutne obmedzenia, ale parametre, ktoré nám umožňujú zažívať realitu spôsobom, aký uprednostňujeme. Preto používame mechanický konštrukt negatívnej energie na vytvorenie parametrov, ktoré na istej úrovni môžu vyzerať ako obmedzenia, ale Čítať ďalej

Ako neúmyselne zabiť akúkoľvek blízkosť

Dnes sem prenášam jeden z článkov z projektu Rok pre seba, hlavne preto, že 1. som naň náhodou narazila včera a 2. pod ním sa rozvinula rozsiahla diskusia, takže asi mal čo ľuďom povedať.

Dnes tu je aj pre vás:

Je dosť dobre možné, že každý deň vedieme rozhovory, ktoré akoby vytvárali odstup medzi nami a tými, ktorých máme radi. Niekedy až natoľko, že ich od seba odpudíme. A pritom si často vôbec neuvedomujeme, že vďaka spôsobu, akým k nim pristupujeme, ich od seba odtískame miesto toho, aby sme si ich pustili blízko… Čítať ďalej