Vysnívať sám seba

Zápisky z prednášky Taishe Abelar v Pasadene v októbri 1992, ako boli zverejnené v The Nagualist na jeseň 1994. Obsahujú návrhy pre cvičenia ne-robenia, pre nachádzanie viacerých vecí na rekapitulovanie, ako rekapitulovať počas snívania (to, čomu Lujan Matus hovorí stalkovanie v sne) a tipy, ako prebudiť energetické telo.

Taisha Abelar (vlastným menom Anna-Marie Carter) patrila medzi Castanedove “bosorky”, do jeho druhej, malej družiny.  Bola stalkerka a jedna zo spoluzakladateliek Tensegrity (=Magické prechody hore na lište). Napísala jedinú knižku – Bosorácky prechod, Sorcerer’s Crossing.

Mimochodom, v marci 2011 má vyjsť nová kniha od Taishe Abelar, zatiaľ bez názvu. Vzbudzuje to vo mne síce pochybnosti, pretože keby bola niečo napísala, dalo sa to pred 10 rokmi speňažiť lepšie ako dnes, no ale poznám jedného sivého ušatého, čo si ju aj tak kúpi 🙂 … už len kvôli Taishi. Mne osobne nesmierne pomohla. 🙂

Bosoráci sa sústreďujú na snívanie samého seba.

Spoločnosť je sústredená na ľutovanie chudákov, tzv. syndróm “úbohého dieťaťa”. Dobré cvičenie: Tri dni si zapisovať svoj vnútorný monológ, tri dni počkať a potom si ho znova prečítať, V novinách vyznačovať, kedykoľvek sa objaví “chúďa niekto”.

V súčasnosti pociťujeme nutkanie dávať sa do dvojíc a tvoriť páry.

Naše “ja” sa prezentuje svetu ako “chúďa dieťa” (po našom “ja chudák, ja ublížený, ja nepochopený”).

Pri stalkovaní seba samého venuj pozornosť tomu, ako žiješ.

Dôvod pre toto všetko spočíva v tom, že kotviaci bod je zafixovaný na určitej pozícii.

Kotviaci bod možno presunúť inam. To robia bosoráci – presúvajú ho preč z pozície “chúďa ktokoľvek”.

Kotviaci bod je žiarivá škvrna na svetelnom kokóne a vysvecuje energetické vlákna, ktoré cezeň prechádzajú. Keď energetické vlákna sú v zhode s vláknami Univerza, dochádza k vnímaniu.

Ako posunúť kotviaci bod? Potrebujete energiu. Tú možno získať tým, že neprezentujeme svoje ja v každodennom živote a prestaneme vyhľadávať partnerstvá a flirty. Obmedzíme našu upnutosť na veci/ľudí.

AŽ POTOM, keď zvýšime svoju energiu, môžeme začať s praktikovaním bosoráckych techník:

 1. rekapituláciu (v knihe Sorcerer’s Crossing)
 2. utíšenie vnútorného monológu (na to sú dobré meditácie a dychové cvičenia)
  Tu Taisha rozprávala zábavnú historku o tom, ako išla k nejakému guruovi do Indie, ktorý ovládal dýchaciu techniku za $900: 3 výdychy a 1 nádych.

Používajme hocijaké techniky, ktoré fungujú: bosorácke, magické prechody, zízanie.

Konajme bezchybne. Budeme konať bezchybne, keď nebudeme mať nijaký vlastný záujem. Konajme bez očakávania odmeny alebo nejakého konkrétneho výsledku. Konajme bezchybne a kotviaci bod sa presunie do “polohy bez ľútosti” (place of no pity).

Rozšírené vedomie. Keď sa kotviaci bod presunie dostatočne ďaleko, začíname vidieť iné svety. To, že sme sa tam dostali, spoznáme: budeme veľmi pokojní, sami pre sena akoby cudzí, budeme cítiť samotu, ale nie osamelosť.

Energia k nám príde a bude nás viesť, energia dvojníka, éterického tela. “Úbohý ja” ničí energiu.

To je začiatok; rozšírené vedomie je bránou do večnosti.

TERAZ možno používať snívanie a stalkovanie.

Pri snívaní používaj sny na to, aby si rozšíril svoje vedomie a prebudil energetické telo. Schopnosť snívania je systematické posúvanie kotviaceho bodu (hľadanie rúk a pod.).

Schopnosť stalkovania: keď sa kotviaci bod presunie, treba fixovať jeho novú pozíciu, dať jej reálnosť, skúmať, dať sa na dobrodružstvo.

Treba zistiť následky novej pozície kotviaceho bodu z pohľadu energie tela. Potom treba rozvíjať energetické telo. Používať ho v bdelom stave. Spevniť ho a konať cezeň.

Kde je Taisha Abelar, tam je pozícia kotviaceho bodu.

Posunúť kotviaci bod tam, kde sú kotviace body iných bosorákov.

Aj Zem má svoj vlastný kotviaci bod. (Na porovnanie: ley lines, prirodzené energetické línie Zeme.)

Zahanbenie zviklá pozíciu kotviaceho bodu.

Existujú iné svety než tento, na ktorom sme sa dohodli.

Nagual sa vyslovuje “NO-ALL”. 🙂

Počas snívania možno posúvať kotviaci bod. (V tomto okamihu vydala Taisha Abelar vysoký výkrik.) Výkriky posúvajú kotviacim bodom a spevňujú energetické telo.

U obyčajného človeka je kotviaci bod za jeho ľavou lopatkou.

Vnímanie je zakódované v tele (porovnať: Husserl, fenomenológovia). Vnímanie je aspekt telesnosti.

Jediný spôsob, ako zmeniť energetické telo, je posunúť kotviaci bod a vysvietiť tak iné energetické vlákna.

Spomienky možno znova oživiť, možno znova stimulovať rôzne energetické spomienky.

Snívaj sám seba, je to na tebe. Človek čaká na smrť a kým čaká, obklopuje sa krásou a silou. “Smrti vzdorujúci” [Death Defier; “Nesmrteľný”].

Zmena prichádza zvnútra. Ak chceme zmeniť svet, okolie, Univerzum, musíme posunúť kotviaci bod.

Rekapitulácia: urob si zoznam všetkých, ktorých poznáš, začni s poslednými známosťami a vráť sa späť v čase. Nadýchni sa nad pravým plecom a otoč hlavou doľava a potom vydýchni opačným pohybom.

Nedovoľ sám sebe cítiť sa ako “chúďatko ja”.

Používaj náradie, ktoré tebou otriasa – môžeš tak hýbať kotviacim bodom hore a dole. (Popisuje svoju skúsenosť so stromami v inom svete; kniha Sorcerer’s Crossing).

Korene stromov si konkurujú a preto nie je dobré posúvať pozíciu kotviaceho bodu nadol.

Najväčšia výzva je praktikovať kontrolovaný úlet: vidieť situáciu a nič s ňou neurobiť – neposudzovať; posudzovanie je smrť.

Inorganické bytosti obývajú tú druhú oblasť nášho vesmíru. Druhá zo siedmich brán snívania sú zvery (gargoyles), upíri, tiene. Obývajú blízku oblasť vesmíru a živia sa našou energiou.

Sú to spojenci dona Juana.

Vidiaci vidia túto energiu. Treba si vybudovať integritu – vnútornú silu. Zízať na štrk, lístie, mesiac, oblaky. Ale ak nemáte triezvisť rekapitulovanej bytosti, hodne riskujete.

Ak inorganickí prejdú cez tunel, ignorujte ich. Poslúchnu váš príkaz.

Môžete rekapitulovať svoje sny alebo rekapitulovať v sne. Ak ste v bdelom stave, začnite vpravo, nadýchnite sa doľava a vydýchnite v strede. (Vydavatel Nagualistu napísal, že nejde o snívanie ako také, ale o obyčajný sen. Keď praktizuje rekapituláciu denne a na hocijakú prkotinu, po čase sa mu začnú snívať sny, v ktorých rekapituluje.)

V snívaní nadychujte v smere hodinových ručičiek, vydychujte proti smeru hodinových ručičiek v strede.

Existujú vrstvy rekapitulácie.

Pre kotviaci bod existuje množstvo pozícií. Najlepšia medzipozícia je “miesto bez ľútosti” .

Vhodné použitie sexuálnej energie: ak ste rekapitulovali a máte energiu navyše, sex je OK.

Ak chcete posunúť kotviaci bod do iných oblastí, použite svoju sexuálnu energiu na snívanie.

Druhá brána snívania je cintorín neúspešných bosorákov.

Kontrola je stalkerova hlavná zručnosť.

Energetické telo 1. úrovne. Energetické a fyzické telo 2. úrovne (potrebuje oveľa viac energie). (Táto poznámka popisuje “chodiť na miesta” v snívaní ako energetické telo alebo vziať so sebou fyzické telo.)

Po rekapitulovaní existuje len TERAZ. To umožňuje vychádzať a znova vchádzať do dohodnutého univerza.

Keď posúvame kotviaci bod: 1. zbavme sa priateľov, alebo 2. používajme ich ako kontrolovaný úlet.

Svet má množstvo realít.

Skutočná výzva je v našom každodennom svete – dokážeme sa “zvesiť” z jeho kotviaceho bodu?

Stalkovanie – posuň kotviaci bod, daj energetickému telu impulz (=otras).

Stalkovacie cvičenie: priviaž si dominantnú ruku a používaj tú druhú.

Cvičenie ne-robenia: Kráčaj dozadu. Kráčaj po štyroch (chráň si kolená chráničmi).

Hocijaký spúšťač – zvuk, čas, vôňa – aktivuje pamäť tela.

Zakry zrkadlá: upriamujú pozornosť na ego/ja a posilňujú dohody.

Stalkuj sám seba, pozeraj na svet. Začni rekapitulovať. Snívaj a nájdi svoje ruky v sne.

Ne-robenie: preruš rutiny a rob cvičenia na prebudenie energetického tela (fyzické cvičenia).

4 thoughts on “Vysnívať sám seba

 1. Tento článok mi pripomenul niečo , čo sa mi deje počas spánku. Sníva sa mi zvláštny sen, tento druh snov si nepamätám a odpovedám naň. Nie sú to moje myšlienky, ale zároveň sú. Je to akoby podsunutý sen od niekoho. Neviem…. Ja si vždy uvedomím, čo som povedala, lebo to nebola moja reakcia a rozmýšlam, čo sa mi snívalo, len ako nadobudnem vedomie, tak strácam o tom prehľad. Len viem, že ten sen nebol mojim snom. Občas dostanem pichanec do hlavy za taký sen od jednej z tých bytostí. Viem len jedno, že tie sny a odpoveďe na ne sú od nejakej vyššiej bytosti transformované cezo mňa. Je také niečo možne???

  Ešte jedne vec ma zaujíma…ako ďaleko je možno zájsť ak je človek trvalo napojený na nejaké bytosti?
  Ide o to, že si Messiel vytvoril svoj imaginárny obraz ako ho vnímam ja. Tých dvoch vnímam len vždy niekde bokom ako sedia, alebo sa urazia, postavia sa a idú preč.
  Vidím ho ako malého chlapca v dlhej plátenej košely a občas vnímam pocity toho chlapca . (príklad…pošúcha si ruky a ja cítim aké ich má teplé. Je to len taký záblesk. Mám pocit, že on sa mi viac zhmotnuje. Tých príkladov by bolo viac…

  Páči sa mi

  • Martina,

   to s tými snami neviem presne, pretože ja mám iné skúsenosti, ale tie pichance nemusia byť “umóresnenie”, ale môžu vznikať z toho, že tvoja energia a tá, s ktorou komunikuješ, sú rôzne intenzívne. Mne sa napríklad stáva, že keď som energeticky “na dne”, tak pri kyvadle zaspávam. Raz mi povedali, že keby so mnou vtedy hovorili ďalej, “uvarili by mi mozog”.

   Čo sa týka tej druhej časti, môžem ti povedať, že si trvalo napojená na Messiela. Preto aj vnímaš jeho pocity. Nemôžem hovoriť so skalopevnou istotou, ale podľa mňa tiež patríš k “dušiam Nemezisa” a Messiel je čisto energetická časť Nemezisa, kým “duše” sú fyzický aspekt Nemezisa. Ak si taká “duša”, tak to spojenie je tam a je večné, asi tak, ako tvoja ruka je spojená s tebou a aj keď ju niekto odreže, nikdy nebude ruka niekoho iného, ale len odrezaná tvoja ruka.

   Iné “duše Nemezisa” zistili, že Messiel sa skutočne postupne zhmotňuje a preto možno cítiš silnejúci tlak z jeho strany. Neviem povedať viac, pretože si to už nepamätám… 😦 Halt skleróza. Nechaj to na osud… a dôveruj. Veci sú pod kontrolou. 🙂

   Páči sa mi

   • Čítala som si ten článok čo písala Daeduwen o Nemezisovi a Messielovi.
    Jediné čo sa mi zhoduje, že duše Nemezisa sú snívači, vytvárajú si vlastné svety, čo je môj prípad kam som sa utiahla po zrade anjelov.

    Messiela za svojho anjela strážného nepovažujem, vydával sa z anjela strážného mojej duše a Uriel za môjho. V stave vytriezvenia z anjela Nefritu, ktorého si zo mňa urobili a vymysleli si mi povedali, že nie sú mojimi strážnymi, všetko to bol ich výmysel.

    Ja to skorej beriem tak, že už sú pri mne dlho a on je malý anjel a občas si veľa vecí neuvedomuje. On sa mi do týchto mojich svetov pletie a chce byť ich súčasťou. Tým, že na takéto snívanie zapájam mentálnu energiu a emocionálnu, on musí tiež nejakú vynaložiť, aby sa mi do tohoto sveta mohol dostať. Anjeli majú v prevahe vôlovú energiu a možno mu kolíše emocionálna a vtedy ho dokážem precítiť…neviem….už mi z nich šibe…mať tak Arabelin prsteň a bol by pokoj od nich.

    Raz som tak precítila Rafaela a bol nejaký čas odstavený, lebo sa nevedel spamätať z toho. 😆

    Páči sa mi

 2. toto mi smrdí astrálnym cestovaním 😀 …ten bod kotvenia, vidím ako hviezdu svetelnej energie v oblasti ľavej lopatky, ktorá svoje šľahúne spája z inými časťami tela a menších uzlov energie. Len som netušil, že s tým môžem aj hýbať hi hi 😀 aj keď som mal chuť to premiestniť do stredu jej tela …ale neviem, čo by to spôsobilo 😀 Tak som radšej spravil kotúč energie v tvare elipsy a vyvážil som ho z hora dolu tou rotujúcou energiou 😀 ..takto nejak som prvý raz skúšal liečiť .. ešte toho veľa neviem o tomto druhu energii 😀 Snáď sa dozviem viac, lebo som poprosil vedomie o viac múdrosti a hľa toto som si prečítal hi hi ..
  čudné a zvláštne múdre 😀

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s