Škrupina našich obmedzení – ako vzniká?

Už som písala o webinári Crack Your Egg a o tom, že pre mňa už odviedol celkom úžasnú robotu. Medzičasom sprístupnili aj druhé video, ktoré hovorí o tom, aké mechanizmy fungujú pri vytváraní nášho “vajíčka, ktoré potrebujeme puknúť“, a ako funguje celé vajíčko, keď sa raz vytvorí. Pretože sa mi to páčilo, idem si to hodiť aj sem.

Začína to tým, že veľa ľudí verí v predurčenosť osudu a že tí, ktorí sa pokúsia svoj osud meniť, za to budú nejakým spôsobom “potrestaní”.

Ale títo ľudia zabúdajú na našu slobodnú vôľu – na našu tvorivú silu a schopnosť utvárať si realitu podľa vlastných predstáv, ktorá je vlastná každému človeku. Zabúdajú na ňu preto, lebo býva skrytá v podvedomom konštrukte, ktorý tuto nazývame “vajce”. Psychológ Carl Jung povedal:

“Keď vnútorná situácia nie je vedomá, navonok sa prejavuje ako “osud”.”

Takže aby sme neosudovali, poďme sa pozrieť na tú vnútornú situáciu, ktorej si nie sme vedomí, a vytiahnime si ju do vedomia. Ruizovi stalkovači a trvalí čitatelia eprakone s tým už majú svoje skúsenosti, pretože v posledných dvoch rokoch nerobíme prakticky nič iné. 🙂

(Mimochodom, v tomto bode o prelomení škrupinky vo videu použili obrázok roztvárajúceho sa lotosu, ktorý je pre mňa totálnou udičkou a potvrdením, že ma ktosi drží za ruku a spoľahlivo naviguje. 🙂 )

Čo teda je to vajíčko?

Nie je to v podstate nič iné než kokón splete vlákien nízkovibrujúcej energie tvorený potlačenými myšlienkami, pocitmi a systémom obmedzujúcich presvedčení- a silným emocionálnym nábojom, ktorý je v nich naviazaný. Tento emocionálny náboj je vlastne to, čo celý konštrukt udržiava pokope – ako supersilné sekundové lepidlo.

Všetky tieto faktory dohromady vytvárajú naše “vajíčko”, akoby silové pole, ktoré podfarbuje a filtruje naše vnímanie sveta, uzatvára náš od prírody rozpínavý tvorivý potenciál a blokuje prietok univerzálnej životnej energie naším životom.

Filtruje naše vnímanie toho, kto sme, kde sme a o čom je vlastne život – často do tej miery, že sa necháme nplno zhypnotizovať tým, čo sa deje vovnútri vajíčka, a stratíme schopnosť vnímať hocijakú inú realitu.

Čo s nami vajíčko robí?

Na tomto mieste je na ilustráciu toho, ako vajíčko funguje, vložený pekný príbeh o bungee trampolíne, aká sa používa v amerických zábavných parkoch. Ide o bungee gumy vyviazané na stranách o nejaké pevné predmety. V strede bungee gúm je zavesená kazajka, do ktorej sa upne dieťa. To dieťa potom môže skákať na trampolíne do výšky, do strán, robiť premety dopredu i dozadu – gumy mu umožňujú pohyb, ale pritom ho držia bezpečne fixované, takže sa mu nemôže nič stať. Nezávisle od toho, ako dieťa skáče, zostáva na jednom a tom istom mieste. Starajú sa o to bungee gumy pripojené na korzet i na pevné body po stranách. Nech už dieťa skáče kamkoľvek, vždy ho stiahnu späť.

Pre prevažnú väčšinu ľudí je život ako takáto bungee trampolína. Od okamihu, ako sa narodíme, a potom po celý zvyšok života sme vystavovaní rôznemu programovaniu a emocionálne nepríjemným situáciam a postupne tým strácame kontakt s našou skutočnou podstatou. Vďaka nepríjemným pocitom ako vina, strach, hanba, hnev, nevraživosť, ľútosť a podobne sami seba navliekame do korzetu tým, že si vytvárame obmedzujúce presvedčenia o sebe i svete ako takom. Tieto presvedčenia sa stávajú zdrojom našich najhlbších poranení, strachov a neistôt.

Takže nepríjemné pocity sa stávajú našimi bungee gumami a obmedzujúce presvedčenia tými pevnými postrannými bodmi, ktoré nás držia ukotvených na jednom a tom istom mieste tým, že filtrujú naše zážitky.

Naše obmedzujúce presvedčenia sa týkajú:

 • toho, kto sme a čo sme zač
 • povahy našich vzťahov s inými ľuďmi
 • predstavy o svete a živote ako takom.

A bungee gumy sú naše emocionálne naviazania na tieto obmedzujúce predstavy.

Obvykle sú obmedzujúce predstavy pre väčšinu ľudí celkom neviditeľné. Neuvedomujeme si náš vlastný korzet – nevedomky si vytvárame bungee napojenia a betónujeme naše pevné body, o ktoré sme ukotvení, a tak ani nevieme presne povedať, prečo je život taký ťažký a o každú prkotinu treba bojovať. Stanovujeme ciele a nasadzujeme všetky svoje sily a schopnosti, robíme všetko potrebné na to, aby sme pokročili, a napriek tomu sa nie a nie pohnúť z miesta. To preto, že sme zavesení o naše bungee gumy, ktoré nás pustia dopredu, niekedy až na dosah, ale v poslednej chvíli nás znova stiahnu späť. Snažíme sa ich jednu po druhej prestrihať, ale stále sa nehýbeme z miesta alebo spadáme do starých návykov… A tak si myslíme, že sebarozvoj je vec námahy, odriekania si, potenia sa a svalice. To len preto, že sme sa nepustili jednoduchou a bezbolestnou cestou – že sme nevyzliekli svoj korzet. Ovšem aby sme ho vyzliekli, museli by sme 1. vedieť, že nejaký máme, a 2. vedieť, kde ho máme založený.

Tento náš korzetovo-gumový život v sebe skrýva ešte jednu zákernosť – obmedzujúce presvedčenia si síce neuvedomujeme, ale ony filtrujú celé naše vnímanie. Filtrujú to, čo si myslíme, čo cítime i ako konáme – a naše myslenie, cítenie a konanie sa vďaka tomu stáva návykovým (autopilot).

Dobre; ale prečo sa nám nedarí prestrihávať naše gumy? Prečo spadáme do starých návykov?

Preto, lebo emocionalita, ktorú gumy predstavujú, je pre nás veľmi ťažká na spracovanie, alebo nás možno desí natoľko, že vec v polovici vzdáme. Ide totiž o emócie, ktoré v nás vyvolávajú nesmierne nepríjemné pocity, a pretože náš korzet vznikol pôvodne ako ochrana proti týmto pocitom, znemožní nám zapodievať sa nimi.

Čo tvorí vajce?

Vajce vzniká následkom viacerých vecí:

Traumatizujúce zážitky nepohody: Niekedy ich ani nevnímame v takej sile, v akej sa podieľajú na vzniku našich obmedzujúcich presvedčení. Nepohodu môže spôsobiť niečo, čo sa nám prihodilo, čo nám niekto urobil alebo aj čo nám povedal. Je v ľudskej povahe vytesniť nepríjemné zážitky von z vedomia, pretože nám to pomáha prežiť a pokračovať. Napríklad ľudia po nehode si často nepamätajú okamih nehody, pretože je to priveľký stres a šok na spracovávanie. Táto tendencia  vytesňovať je súčasťou nášho sebaobranného mechanizmu.

Každý človek má takéto inštinktívne sebaobranné mechanizmy. Fungujú tak, že keď nás postretne nejaký veľký stres, mechanizmus nainštaluje nové podvedomé vzorce správania, ktorých jedinou úlohou je pomôcť nám vysporiadať sa so zážitkom. Tieto vzorce potom začnú riadiť naše myšlienky, pocity a správanie tak,  aby sme ničomu podobnému už nikdy vystavení neboli.

Kondicionovanie zo strany iných: Najčastejšie ide o kondocionovanie zo strany rodičov, učiteľov, priateľov, médií či kultúry. Od okamihu narodenia sme pod neustálym vplyvom rodičov a ich vzorce myslenia s právania a ich predpojatosti sa prenášajú cez výchovu na nás. Ako vyrastáme, pribúdajú nové a nové filtre, ktorými cedíme realitu. Ako zažívame nové a nové stresujúce zážitky, pribúdajú podvedomé programy, ktoré nás majú pred podobnými zážitkami v budúcnosti ochrániť.

Tieto podvedomé programy majú dve súčasti:

 • základné obmedzujúce presvedčenia, ktoré sú výsledkom nepríjemnej situácie alebo správy
 • každé základné obmedzujúce presvedčenie je spojené s nejakou základnou obavou, ktorá nám v podvedomí stále beží na pozadí a má za cieľ ušetriť nám nové opakovanie niektorej zo stresujúcich situácií, ktoré viedli k vytvoreniu obmedzujúceho presvedčenia. Druhou ich úlohou je vyhýbať sa všetkým budúcim situáciám, ktoré by nám mohli priniesť nepohodu.

Základné obmedzujúce presvedčenia spolu so základnými obavami takto vytvárajú kostru pre naše “vajce” a na podvedomej úrovni riadia to, ako sa budeme správať, čo si budeme myslieť a čo budeme cítiť. Stále je to o úrovni podvedomia a tak sa niekedy môžeme čudovať, prečo sa nám v hlave po celý čas premieľajú negatívne monológy. Tak preto.

Poďme na príklad. Predstavme si, že v detstve vás rodičia sústavne chválili a odmeňovali za vaše výsledky (v škole, v športe). Nakoniec ste nepríjemnému pocitu z tohto tlaku podľahli. Nepohoda z tohto sústavného tlaku očakávania vás viedla k tomu, že ste si vytvorili základné obmedzujúce presvedčenie, že život odmeňuje za výsledok, nie za to, kto ste. Takže si budete myslieť, že lásku a pocit sebahodnoty si musíte zaslúžiť, že to nie je vaše vrodené právo.

S týmto vaším základným obmedzujúcim presvedčením sa spojí základná obava zo zlyhania alebo z toho, že by ste mohli urobiť chybu.

Doteraz sme hovorili len o základných obmedzujúcich presvedčeniach a obavách, pretože tvoria základ štruktúry nášho vajíčka. Na nich sú nabalené nadstavby iných obmedzujúcich presvedčení a obáv, ktoré tvoria zvyšok vajíčka. Sú to tieto prvky:

 • základné obavy vytvárajú systém vnútorného vysporiadavania sa s nepríjemnými zážitkami. Sú to spôsoby myslenia/cítenia, ktoré používame na to, aby sme sa vysporiadali s nepríjemným pocitom z našej základnej obavy. Ak sme napríklad podľahli obave zo zlyhania alebo urobenia chyby, môžeme mať tendenciu sústavne vyhľadávať nedokonalosti na sebe i na iných ľuďoch a sústavne vylepšovať tieto chyby/nedokonalosti.
 • systém vnútorného vysporadúvania sa vedie k neprirodzenému zameraniu pozornosti, v našom príklade by to bolo zameriavanie sa na chyby a nedostatky. Takže naša snaha vyhnúť sa nepríjemným situáciám v budúcnosti má presne opačký účinok – sústreďujeme sa na veci, ktoré nám neprinášajú šťastie, spokojnosť a úspech. Sústreďujeme sa na nesprávne, teda negatívne veci. A pretože je to zvyk, deje sa úplne automaticky. Často si ho vôbec neuvedomujeme, alebo si myslíme, ža sa zameriavame pozitívne, ale pritom po celý čas v hlave beží negatívny vnútorný monológ a nevieme sa ho zbaviť.
 • neprirodzené zameranie pozornosti vedie k tomu, že zaviazneme v akomsi “emocionálnom väzení“, ktoré pozostáva z podvedomého myslenia, cítenia a konania, nad ktorým nemáme nijakú kontrolu. Je to akýsi mechanizmus prežitia, ktorý v nás zbieha plne automatizovane. V našom príkalde by takýmto emocionálnym väzením mohol byť hnev a nevraživosť, stále podráždenie a nenávisť zamerané proti sebe, ostatným ľuďom i svetu ako takému. Vždy je niečo v neporiadku a aj keď nie je, nie je to pre vás dosť dobré. (Mala som napísať “pre mňa”, heh? 😕 )
 • všetky tri predošlé zložky vytvárajú výkladnú skriňu, ktorú predvádzame svetu – identitu vajíčka. V našom príklade by to bol reformátor alebo perfekcionista. Prejavovalo by sa to postojmi “musím mať pravdu”, “musím to mať kompletné”, “musím všetko urobiť tým správnym spôsobom”, “musím byť rozumný” a “musím to mať pod kontrolou”. To nie sme naozaj my, ale je to umelá osobnosť, ktorú predvádzame svetu a ktorá sa zakladá na základnej obave nerobiť chyby, ktorá je dôsledkom obmedzujúceho presvedčenia, že svet od nás očakáva nie to, akí sme, ale od nás očakáva dokonalosť. (Práve sme opísali psychogram Jednotky v enneagrame. 😛 )

Celá táto nepravdivá štruktúra potom podmieňuje to, ako budeme vnímať sami seba a realitu. Po čase identite vajíčka uveríme a budeme si myslieť, že sme skutočne takí.

Tento príklad bol len jeden, ale väčšina ľudí žije s mnohými takýmito obmedzujúcimi presvedčeniami a vedie život, ktorý je celkom v disharmónii s tým, čo vlastne sú.

Vďaka konštruktu vajíčka bežia ľudia po celý život na autopilotovi – podvedomých, návykových programoch, ktoré majú za úlohu ošetrovať stavy vnútornej nepohody. Tieto programy sa zakladajú na negatívnych pocitoch ako hnev, zlosť, strach, smútok a podobne, sú plne podvedomé a podmieňujú to, ako navonok myslíme, cítime a konáme. Čiže s nimi sústavne vibrujeme na negatívnych pocitoch a podľa zákona rezonancie tým do svojho života priťahujeme nízke vibrácie.

Ako ďalej?

Potrebujeme si uvedomiť, aké obmedzujúce presvedčenia a základné obavy tvoria našu individuálnu škrupinku vajca. Pre každého budú iné.

Keď ich budeme poznať, potrebujeme sa naučiť “obchvatnúť” fungovanie nášho vajíčka, aby sme ich ostránili.

Obávam sa, že ujček Henk mieni žiť práve z tohto, a tak si nie som istá, nakoľko pustí perie, ale ešte dve videolekcie sú naplánované – a ja sama našťastie patrím k ľuďom, ktorým stačí vedieť, čo (ne)chcú, a ten zvyšok už urobí moja vôľa. 🙂 Vždy nejako. 🙂

6 thoughts on “Škrupina našich obmedzení – ako vzniká?

 1. Čiže na ceste odstraňovania by nám mali pomôcť aj Ruizove dohody, respektíve uvedomenie si dohôd a zavedenie nových, či? V psychológii sa tieto strachy/obmedzenia nazývajú komplexy a má ich každý, ja to chápem tak, že sme ich získali poludštením sa a teda vďaka tej výchove, spoločnosti a pod.. Hm len ono z nevedomia dostať von všetky tieto naše obmedzenia je len predsa trošku náročné. Nie raz som sa k podstate negatívnej emócie nedostala a niekedy až o niekoľko rokov. Asi človek ani nie je vždy pripravený a preto to občas trvá tak dlho a potom zdá sa, akoby riešenie samo prisšlo z neba. A nasúka sa mi ešte jedna otázka, kedy sme to skutočné JA? Ako poznám, že sa k nemu aspoň približuje a odkrývam ho? Keď sme šťastní? Asi. len pri tej pochybovačnosti o všetkom, neviem či nepochybujem aj o tomto.

  Páči sa mi

  • Mne sa tu veľmi pozdáva ten presun pozornosti do srdca a mám pocit, že až sa toto podarí, končia všetky samonastolené obmedzenia hlavy, ega, mozgu, alebo kto/čo je to vlastne za ne zodpovedný 😀
   Podľa Drunvala M. totiž nazeranie na seba a naše okolie, či svet, alebo vesmír so srdca, nie je deformované, tým čo si myslíme, ako by to malo byť, alebo vyzerať, ale je sprostredkovaná na priamo podstata toho, na čo sa zameriavame. Je to údajne ten správny spôsob nazerania na svet a na nás, ktorý sme dávno stratili a vtedy sme prešli so srdca do hlavy a od vtedy nazeráme na svet a seba z hlavy (čo je niečo ako nesprávne fungovanie “systému”)…a teraz sa to celé mení a opäť sa vraciame do srdca 🙂

   Páči sa mi

   • áno toto je asi to správne, len čo s nami takými, ktorí nevedia rozlišovať medzi srdcom a hlavou, akosi sa nám to zlieva 😀 ale chápem, čo si chcel povedať. Je to naozaj asi tak 🙂

    Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s