Všetko je neutrálne, bez pozitívnej či negatívnej hodnoty

Našla som článok T. Harva Ekera The Most Simple Statement That Will Transform Your Life, ktorý sa mi celkom hodí do môjho fokusu “osobnej moci” (krátené).

Každý človek už aspoň raz zažil situáciu, kedy niekto niečo povedal, čo sme vzali veľmi osobne. Je to súčasť toho, že sme “ľudia” – vnímame svet nie bezprostredne, ale cez filtre našich presvedčení a interpretácií… a nie vždy to veci skutočne aj pomáha. Čítať ďalej

Netrúfame si na zázraky

10322722_819868081367758_2434645178513772097_nCarlos Castaneda v knihe Armanda Torresa Encounters with the Nagual:

“Ten popis [sveta], čo sme dostali, je bezpochyby cenný, podobný na nepružný, pevný kolík, ktorý zatĺkame k sadenici, aby ju viedol a bol jej oporou. Umožňuje nám dorásť na normálnych ľudí v spoločnosti, ktorá je prispôsobená tejto nepružnosti. Aby sme toto dosiahli, museli sme sa naučiť “filtrovať”, teda selektívne vyberať z nesmierneho objemu dát, ktoré dostávajú naše zmysly. Ale len čo sa toto filtrovanie zmenilo na ‘realitu’, nepružnosť našej pozornosti funguje ako kotva, pretože nám bráni uvedomiť si naše neuveriteľné možnosti. Čítať ďalej

Škrupina našich obmedzení – ako vzniká?

Už som písala o webinári Crack Your Egg a o tom, že pre mňa už odviedol celkom úžasnú robotu. Medzičasom sprístupnili aj druhé video, ktoré hovorí o tom, aké mechanizmy fungujú pri vytváraní nášho “vajíčka, ktoré potrebujeme puknúť“, a ako funguje celé vajíčko, keď sa raz vytvorí. Pretože sa mi to páčilo, idem si to hodiť aj sem.

Začína to tým, že veľa ľudí verí v predurčenosť osudu a že tí, ktorí sa pokúsia svoj osud meniť, za to budú nejakým spôsobom “potrestaní”. Čítať ďalej

Ako šaman vidí ľudské telo

Naše telo sa v skutočnosti skladá z viacerých rozdielnych typov alebo vrstiev energie.  Tieto energie majú rôznu vlnovú dĺžku. Na ilustráciu používa Miguel Ruiz obraz žiarovky. Predstavte si, že máte šesťvoltovú žiarovku a zapojíte ju na okruh 220V. Žiarovka okamžite zhavaruje. Ale ak použijeme sériu transformátorov a znížime napätie v sieti na menšiu hodnotu, môžeme našu žiarovku bez problémov skombinovať s 220V rozvodom energie.

Spirituálna energia v svojej čistej podobe nedokáže existovať na fyzickej rovine. Aby sme znížili intenzitu spirituálnej energie, potrebujeme éterické telo. To funguje ako „vyrovnávací nárazník“.

Fyzická energia môže vstupovať do interakcie len s fyzickou energiou a takisto vníma len fyzickú energiu. Éterická energia vníma a činí s éterickou energiu a spirituálna energia činí so spirituálnou energiou. (Ja viem, to slovo „činí“ je také divné, ale používajú ho anjeli a ja sa po nich bezostyšne opičím. 🙂 ) Svoju realitu zhmotňujeme zo spirituálnej roviny, ale táto energia je prefiltrovávaná cez všetok emocionálny balast, ktorý je uložený v našom éterickom a fyzickom tele. Tieto filtre spôsobujú, že naše vnímanie reality odráža naše základné presvedčenia. Ak zmeníme svoje presvedčenia, zmení sa aj spôsob, akým budeme zažívať život. Čítať ďalej

Sila filtračného sytému…

Dnes som si “požičala” článok, ktorý sa pred časom objavil u Martiny a veľmi sa mi páčil. Dúfam, že sa za toto kopírovanie nenahnevá 🙂 …

Toltékovia vedeli, že akékoľvek obmedzenia vychádzajú z našej mysle a sú výsledkom našich rozhodnutí.

Naše rozhodovanie určuje spôsob, akým premýšľame o udalostiach vo svojom živote.

To, ako premýšľame o rôznych veciach, je dôsledkom našich presvedčení, predstáv a dohôd so svetom či o svete. Sme odtrhnutí od skutočnosti.

Sme v spojení len so svojím filtračným systémom. Čítať ďalej

Kto je “ja”? O tom, s čím sa identifikujeme

V tomto texte ide o voľné pokračovanie článku Sme viac než naša predstava o sebe. Aj tu sa opieram o myšlienky Arjunu Ardagha, tentokrát z CD2, Radical Awakening (a tu sa už zbudhistieva 😛 ). Vedú nás k uvedomeniu si, že s čímkoľvek sa identifikujeme, postihujeme len časť toho,  čo skutočne sme. Zakladateľ taoizmu Lao-Ce tomu hovoril “pomenovávaním strácame”: pri pomenovaní (identifikovaní sa s časťou miesto celku) strácame všetky tie zvyšné časti a sme ochudobnení. (Mimochodom, niektoré citáty Lao-Ce, “Starého Majstra” nájdete aj v Zdrojoch pre meditáciu a jeho knihu Tao-Te-Ťing nájdete tu.) Čítať ďalej

Obmedzené vnímanie

Oko povedalo jedného dňa: “Za týmito údoliami v belasom opare vidím
vrch. Nie je nádherný?”
Ucho sa započúvalo a po chvíli povedalo: “Kde je kopec? Žiaden
nepočujem.”
Na to odpovedala ruka: “Márne sa snažím dotknúť sa ho. Nenachádzam
žiaden kopec.”
Nos povedal: “Nič necítim. Žiaden kopec nie je.”
Vtedy sa oko obrátilo iným smerom. Tí druhí ešte chvíľu diskutovali o
tomto prapodivnom klame, až nakoniec došli k záveru: “S okom niečo nie
je v poriadku…”

Čo si myslíte, dokáže človek vnímať objektívnu realitu? Predstavte si, že postavíte dvoch ľudí pred tú istú sochu, a necháte ich sochu popísať. Jeden z nich povie, že je pekná, jemne opracovaná, z hladkého kameňa, pomerne veľká. Druhý, pozerajúc na tú istú sochu povie, že je dosť hrubá, povrchne opracovaná, že kameň má nevhodné žilkovanie a socha je primalá na priestor, v ktorom stojí. Jedna socha – a celkom protichodné názory. Ako to? Čítať ďalej