Svet dona Juana: tonal, nagual a vedomie "druhého ja"

Svetonázor dona Juana sa zakladá na dualistickom videní reality, popísanom prostredníctvom tonalu a nagualu. Toto chápanie naznačuje, že celé učenie je vysoko pravdepodobne predkolumbiánskeho pôvodu. Odráža predstavu dvoch stránok Ometeotlu, hlavného udržiavateľa sveta v starej tradícii Nahuatlov, ktorá dosiahla svoj vrchol v toltéckom svímaní.

Tonal má dva aspekty. Jednak je to priestor, v ktorom priemerný človek žije počas svojho života, ale súčasne je to aj organizér, ktorý dodáva zmysel a význam všetkému, čo má do činenia s vnímaním a vedomím. Tonal obsahuje všetko, čo si človek myslí, čo robí a čo je, čo si dokáže predstaviť a o čom sa dokáže zhovárať. Rozum, myšlienky a obvyklý popis reality sú bašty tonalu, plné spektrum poznaného. Pre obyčajného človeka neexistuje nič iné, len tonal, takže všetky jeho zážitky a skúsenosti sa obmedzujú na oblasť tonalu.

Nagual je všetko, čo sa nachádza mimo tonalu. Je to to, o čom nevieme rozmýšľať. Castaneda popisuje tonal ako ostrov, ne ktorom človek trávi celý svoj život a ani len netuší, čo sa nachádza za jeho hranicami.

Aj keď je nagual nepochopiteľný a nemožno ho vyjadriť slovami (pretože chápanie a slová patria do oblasti tonalu), možno ho ešte vždy zažiť. A to je prvoradý cieľ bosoráka – pragmaticky spoznať a využívať možnosti nagualu a nesnažiť sa ho racionalizovať alebo pochopiť.

Aj keď sa celý život deje v naguale, úlohou tonalu je dať realite nagualu takú štruktúru a zmysel, ktoré nie sú súčasťou transcendentálnej reality.

Aspekt tonalu a nagualu sa premieta aj do každého jednotlivca. Každá ľudská bytosť má svoju tonalovú a nagualovú stranu. Castaneda ich nazýva aj vedomie pravej a ľavej strany, bežné vedomie a vedomie “druhého ja” alebo snívač a snívané. Tonal, ktorý do chaotického nagualu vnáša systém, nás chráni pred tým, aby sme čelili niečomu, čo by rozložilo našu psychiku.

Rozlíšenie medzi tonalom a nagualom je prítomné v celom učení dona Juana. Učenie je rozdelené na učenie pravej strany a učenie ľavej strany. Učenie pravej strany slúži na to, aby vytvorilo funkčnejšie a reálnejšie prvky na ostrove tonalu (don Juan hovorí aj o “pozametaní ostrova tonalu”). Učenie ľavej strany má za cieľ priviesť bosoráckeho učňa do priameho kontaktu s nagualom spôsobom, ktorý ho nepripraví o rozum.

Prečo vnímame rovnako?

Takže ak tonal každého jednotlivca tým, čo dáva zmysel a poriadok svetu a ak takto vnímaná realita nemá transcendentálne trvanie, ako je možné, že celé ľudstvo má viac-menej rovnaké vnímanie reality?

Čiastočnú odpoveď  poskytuje to, čo sme si už povedali o prvom kruhu sily a spôsobe, akým vytvára obvyklé vnímanie.

Okrem toho však existuje aj niečo, čomu sa hovorí “tonal obdobia”, zdieľaný opis sveta pre členov istej kultúry v istom priestore a čase. Tento medzi sebou udržiavajú tým, že sa ho všetci naučili a prenášajú ho aj na každého novonarodeného jedinca. Dieťa sa tento opis naučí a len tak sa dokáže začleniť do spoločnosti. Práve tento tonal obdobia spolu s individuálnym tonalom každého jedinca vytvárajú konštrukt, ktorý je v zhode s vnímaním ostatných členov spoločnosti. Odlišnosti medzi jednotlivcami sú len drobné.

Vedomie “druhého ja”

Nagualová strana jednotlivca sa nazýva “vedomie druhého ja”. Jeho integrácia do života predstavuje priebežnú tému Castanedových kníh. Keď sa táto integrácia podarí, keď sa nám podarí integrovať každodenné a nagualové vnímanie, dostávame sa do bodu, kedy sme celistvé ja (totality of oneself).

Hoci nagualové vnímanie je samé o seba rovnako nepochopiteľné ako nagual, Castanedove knihy obsahujú mnoho príkladov, ako vyzerá. Najčastejšie ide o spomienky, ktoré nie sú v súlade s naším opisom obvyklého sveta, spomienky na našu podstatu svetelnej bytosti či vedomie nášho snového tela, vnímanie našej smrti alebo schopnosť naladiť sa na vnímanie iných foriem života (organických alebo inorganických) alebo samotnej Zeme.

Castaneda používa “nagual” ešte v jednom význame: ako vodca partie bojovníkov. Táto bytosť vďaka nadpriemernej úrovni energie vie vytvoriť vhodné podmienky, aby bojovníci partie dokázali posunúť svoje kotviace body a vnímať samostatnú realitu za hranicami ľudského tonalu.

Článok je súčasťou projektu toltéckeho rastu

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s