O čakrách a našom energetickom systéme

Knihy a celý web sú plné popisov, ako vyzerá energetické telo a z čoho sa skladá. Niekedy som mala pocit, že autori v živote nevideli energiu alebo ja som mimo, ako zúfalo sa moje vnemy odlišovali od ich… 😦 A potom som si kúpila knihu Jima Pathfindera Ewinga (budem používať skratku JPE) Reiki Shamanism: A Guide to Out-of-Body Healing – a odrazu som zostala hepi 🙂 … JPE je totiž sám 1. Indián (alebo nie je?), 2. šaman (aj keď nie z “domorodých” zdrojov, ale z Harnerovych kurzov) a 3. reikista vetvy Usui reiki.  Praktizuje, má skúsenosti a nejde s hlavným prúdom. Takže idem excerptovať z knihy a dodávam toningové cvičenia z YouTube 😛 :

Existuje mnoho spôsobov vnímania energetického tela. V praxi môže energetické telo vyzerať ako čokoľvek. Na šamanských cestách JPE nevidí fyzické telá ani sedemčakrový systém – vidí energetické línie, často v geometrických tvaroch. Svetlé oblasti niekedy obsahujú informácie, ktorým možno porozumieť “počúvaním”.

Čakry

Samotné čakry treba vnímať v súvislosti s energetickým systémom, ktorý popisujeme. Napríklad v tradičnej čínskej medicíne (TCM) ich vnímame ako energetické centrá pozdĺž meridiánov. Vo východnom mysticizme sa vnímajú ako stupne (doslova: gradácie) vedomia. Na šamanskej ceste ich možno vnímať ako umiestnenie portálov, teda prepojenie medzi fyzickým telom a líniami úmyslu, ktoré spájajú, formujú, informujú a usmerňujú energiu v našom živote (napr. prepojenia na rodinu, priateľov, minulé životy a predošlé obdobie súčasného života). Tieto vytvárajú posvätnú geometriu fyzického “priestoru”, minulosti, súčasnosti a budúcnosti.

V starom Egypte sa používal systém 13 čakier, ktorý obsahoval dve srdcové čakry, jednu pre čistú lásku a inú pre lásku vo vzťahu k emóciám/telu. Takisto obsahoval čakru brady, čo sa vnímalo ako tvár, ktorú ukazujeme svetu, čakru nosa, čo je nasmerovanie a možno ho vnímať ako fokus, zameranie na určitý cieľ, a epifýzu ako 45-stupňový uhol medzi Tretím okom a korunnou čakrou. Tento systém taktiež korešponduje s hudobnou stupnicou s pridaním ostrých nôt (to sú tie s krížikom, napr. Cis, Dis a pod.).

Ešte aj populárne kapacity na čakry sa líšia v názore, ako čakry fungujú. Na hinduizme sa zakladá predstava cez čakry sa vzlínajúcej kundalíní, našej životnej energie, ktorá prerazí cez korunnú čakru a spojí nás s božským. V TCM sa zas umiestnenie čakier vzťahuje k akupunktúrnym bodom a nehovorí sa o vzlínajúcej sa kundalíní, ale o čchi, ktoré je súčasťou mikrokozmického obehu a po chrbte vystupuje nahor a prednou stranou tela sa vracia do koreňovej čakry, alebo podľa JPE vchádza to tan tchienu a odtiaľ sa vracia do srdca a späť do hlavy. (Toto budem musieť overiť. Ja som sa mikroorbit učila cez koreňovú čakru.)

Podľa vedy sú čakry generátory elektromagnetických vĺn, ktoré vyvtárajú určitú frekvenciu.

Základný sedemčakrový koncept

Používa tieto čakry:

 1. koreňovú (koniec chrbtice, oblasť medzi anusom a pohlavnými orgánmi)
  farba: červená
  uzemnenie, bezpečnosť, základná energia
  vibrácia: 640-800 Hz (=cyklov za sekundu)
  hudobná nota: G (pod stredným C)

  hinduistický názov: Muladhara
  bídža mantra: Lam

  Óm Muládharam, predstaviť si červenú farbu, niekoľkokrát po sebe Lam a potom si predstaviť, ako sa mení farba na tekuté zlato a pritom viackrát opakovať “kundaliní árúhanam”.
 2. sakrálnu (brucho, nazývanú aj Trojitý kotlík – toto sa mi nezdá, táto čakra sa spája s tan tchienom a je len časťou Trojitého kotlíka, ako to vysvetľuje Mantak Chia)
  farba: oranžová
  vzťahy, emócie, sexualita, intimita
  vibrácia: 600-40 Hz
  hudobná nota: D

  hinduistický názov: Svadhistána
  bídža mantra: Vam

  Óm Svadhistánam, predstaviť si oranžovú farbu, niekoľkokrát po sebe Vam a potom si predstaviť, ako sa mení farba na tekuté zlato a pritom viackrát opakovať “kundaliní árúhanam”.
 3. pupočnú/solárny plexus (oblasť, kde končia spodné rebrá)
  farba: žltá
  energia, vitalita, sila vôle, osobná autorita
  vibrácia: 400-600 Hz
  hudobná nota: F

  hinduistický názov: Manipura
  bídža mantra: Ram

  Óm Manípurá, predstaviť si žltú farbu, niekoľkokrát po sebe Ram a potom si predstaviť, ako sa mení farba na tekuté zlato a pritom viackrát opakovať “kundaliní árúhanam”.
 4. srdcovú (srdce)
  farba: zelená
  vyváženosť, láska, porozumenie nazývané aj “súcit”, pocit prepojenia
  vibrácia: 240-400 Hz
  hudobná nota: G

  hinduistický názov: Anahata
  bídža mantra: Jam

  Óm Anáhatá, predstaviť si zelenú farbu, niekoľkokrát po sebe Jam a potom si predstaviť, ako sa mení farba na tekuté zlato a pritom viackrát opakovať “kundaliní árúhanam”.
 5. hrdelnú (hrdlo)
  farba: modrá (svetlá)
  komunikácia, reč, vyjadrenie, liečenie, kreativita
  vibrácia: 100-240 Hz (s “podvlnou” na 800 Hz)
  hudobná nota: A

  hinduistický názov: Višudda
  bídža mantra: Ham

  Óm Višuddí, predstaviť si belasú farbu, niekoľkokrát po sebe Ham a potom si predstaviť, ako sa mení farba na tekuté zlato a pritom viackrát opakovať “kundaliní árúhanam”.
 6. čelovú/Tretie oko
  farba: indigovomodrá (tmavá)
  intuícia, vhľad a vecné porozumenie, šiesty zmysel, jasnovidectvo
  vibrácia: 100-200 Hz a 740-900 Hz
  hudobná nota: D

  hinduistický názov: Aďna
  bídža mantra: Óm

  Óm Aďnéja, predstaviť si indigovomodrú farbu (tmavá džínsová modrá), niekoľkokrát po sebe Aom v pomere 3:2:1, teda Aaa-oo-m a potom si predstaviť, ako sa mení farba na tekuté zlato a pritom viackrát opakovať “kundaliní árúhanam”.
 7. korunnú (vrchol hlavy)
  farba: fialová (niekedy sa uvádza aj biela ako zjednotenie všetkých farieb, ale mám podozrenie, že tá sa spája až s ôsmou čakrou, čakrou duše, tzv. wiracocha u Inkov)
  osvietenie, transcendencia, kozmické vedomie
  vibrácia: 1100-1200 Hz
  hudobná nota: G

  hinduistický názov: Sahasrára
  bídža mantra: —

  Óm Sahasráram, predstaviť si fialovú pastelovú farbu, niekoľkokrát po sebe “Ógam Satjam Óm” a potom si predstaviť, ako sa mení farba na tekuté zlato a pritom viackrát opakovať “kundaliní árúhanam”.

  a všetky čakry po sebe:

(Tie Hz sú citované podľa Rosalyn Brueyere: Wheels of Light. Nemám možnosť skontrolovať to, ale pokúsim sa nájsť tieto údaje v Goldmanovi a overiť. Takisto mám pocit, že používa iné tóny.)

Sila zvuku

Zvuky kombinované s úmyslom majú na telo zázračné účinky. V budhizme sa napr. používajú dva malé zvončeky, tingša. Keď sa nimi o seba udrie, každý z nich produkuje trošku iný tón. Rozdiel v týchto zvukoch zapríčiňuje, že vydávajú zvuk s veľmi nízkou frekvenciou medzi 4 a 8 Hz, čo je presne tá frekvencia, ktorú produkuje mozog počas meditácie (a ktorá sa čiastočne prekrýva s rytmickým šamanským bubnovaním, ktoré sa pohybuje medzi 0,8 do 5 Hz). Takisto keď sa pri meditácii sústredíme na tlkot nášho srdca, dostávame sa k mocnému zdroju liečenia.

Čakry sú regulátory životnej energie

Čakry v ľudskom tele regulujú tok životnej energie (čchi, ki). Takisto ukazujú, ako je každý z nás bezprostredne prepojený s Univerzom cez jeho frekvencie (alebo ich variácie).

Čakry vytvárajú pole, ktorému sa hovorí aura. Je to univerzálne pole, ktoré siaha niekoľko stôp od nášho tela a mení sa so zdravotným stavom, emocionálnym rozpoložením a v závislosti od rôznych faktorov v prostredí.

Na ľudské telo možno nazerať ako na súbor rôznych energetických vzorcov a súčasne ako na informačný systém. V každej sekunde predstavuje ľudské telo a hocijaký iný objekt “udalosť” – nejaký vzorec energetických vzorcov s merateľnými frekvenciami. Tieto “udalostí” objektu, na ktorýsa pozeráme, ktorého sa dotýkame alebo ktorý inak vnímame, môžeme rôznym spôsobom postihnúť: vidieť, cítiť, vnímať. Vedci hovoria, že hmota je súčasne častica i vlna a že sa “zapína” a “vypína” z existencie (viac o tom je tu). To značí, že nič tu skutočne nie “je” sústavne. Týmto zapínaním/vypínaním, teda pulzovaním životnej energie sa premietame do Univerza. Každý z nás okolo seba vytvára túto auru, pole, ktoré predstavuje náš momentálny stav emócií, zdravia, úmyslu, skutočnú podstatu našej momentálnej existencie – a to v poli, ktoré nás prepája so všetkým naokolo a s celým Univerzom.

Predstavme si, že každá čakra je maličký, ale veľmi výkonný rádiový vysielač, ktorý sústavne vysiela správy o rôznych stavoch našej bytosti. Spoločne tieto správy vytvárajú celkový obraz o nás, teda súhrnnú správu.

Šamanskou terminológiu hovoríme, že sústavne premiestňujeme náš kotviaci bod, tú časť nášho energetického tela, ktorá nás spája s tým, čo vnímame zmyslami i mimozmyslovo ako realitu. Kotviaci bod nás zakotvuje v tej realite, ktorú dokážeme pochopiť a vnímať.

Naše energetické telo existuje za hranicou hmotného; u ľudí sa rozprestiera 27 stôp do priestoru všetkými smermi a potom do iných dimenzií. Možno ho popísať ako hviezdicový tetrahedrón, ktorému sa hovorí aj merkaba. Línie tohto tetrahedrónu sú pre hmotný svet neviditeľné a siahajú do nášho času a priestoru. Keď šamansky putujeme, sledujeme vlastne tieto neviditeľné línie (“šnúry”, angl. chords).

Všetko v Univerze je energia v podobe častice alebo vlny – rôzne formy energie. Myšlienky sú energia. Úmysel je energia. Stromy, kamene a tráva sú energia. Motlitba je energia. Všetci sme súčasťou tohto holografického Univerza, kde je všetko poprepájané, a preto čokoľvek urobíme, má to dopad na všetko ostatné… a to aj vtedy, keď nad našimi myšlienkami, pocitmi a konaním veľmi nerozmýšľame…

6 thoughts on “O čakrách a našom energetickom systéme

  • To pôvodné video je už nedostupné. Trochu som experimentovala s inými videami od autora a našla som iné, ktoré sa dá použiť ako čiastočná náhrada, aspoň u mňa ťahá energiu do koruny. Skús to:

   Páči sa mi

  • Intuitívne…spýtaj sa seba samej ktorá čakra potrebuje vyvážiť ako prvá.Prípadne začni koreňovou.Časom budeš sama vidieť a cítiť,ktorá potrebuje ošetriť a ako 🙂

   Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s