Boh mení štruktúru nášho mozgu

Minule som na Amazone naďabila na knihu, ktorá vyšla asi pred rokom. Volá sa How God Changes Your Brain: Breakthrough Findings from a Leading Neuroscientist (Ako Boh mení náš mozog: prielomové zistenia od popredného neurológa) a napísali ju Andrew Newberg a Mark Robert Waldman.

Väčšinou, keď ma niečo zaujme len mierne, začínam čítať recenzie. (Keď ma niečo zaujme silno, nič nečítam a kupujem. 😛 ) Tentokrát som medzi recenziami našla jednu, ktorá vypichuje hlavné myšlienky jednotlivých kapitol. Ja som tú knihu ešte nečítala (čakám, až ju vydajú ako paperback, lebo potom je oveľa lacnejšia), ale kúpim si ju, pretože v nej sú vraj aj cvičenia, ktoré navyše zaberajú… 🙂

Tento článok venujem (aj) Nraynovi. 🙂

Z recenzií čitateľov:

Newberg a Waldman (výskumní neurológovia z University of Pennsylvania) skúmali spiritualitu a ľudský mozog. Kniha je postavená na ich výskume. Zaoberali sa tým, ako spirituálne praktiky môžu zmeniť štruktúru a fungovanie nášho mozgu. Ukazujú množstvo spôsobov, akými ľudský mozog spracováva spirituálne zážitky.

Jedna časť mozgu napríklad vytvára obraz rozhnevaného Boha, iná vytvára pocit láskavého Boha, ďalšia zodpovedá za pochybnosti a podobne. Dáta autorov dokladajú aj to, že Američania (ich výskumná vzorka) sa stávajú menej religióznymi a viac duchovnými, pretože emulujú predstavu vedeckého a súčasne mystického Univerza. Ich online prieskumy tisícky účastníkov ukazujú, že takmer každý má svoju vlastnú predstavu Boha, ktorá sa dosť radikálne odlišuje od predstáv tých ostatných. Dokoca sledujú na ľuďoch kresliacich obrázky Boha, ako táto predstava začína tvárou v mozgu dieťaťa a čím viac dieťa rozmýšľa o Bohu, tým abstraktnejší koncept je schopné spracovávať, pretože na to začína používať rôzne časti mozgu.

Autori ukazujú snímky mozgu viacerých ľudí, nábožensky i svetsky orientovaných, a ukazujú, že čím viac sa niekto zamýšľa nad nejakou spirituálnou otázkou (sem patria aj evolúcia a Big Bang, teda Veľký Tresk), tým viac sa zdravým spôsobom mení štruktúra a fungovanie iných častí mozgu (napr. meditátori s kresťanským, budhistickým alebo nenáboženským pozadím sústavne menia svoj thalamus a svoje vnímanie reality), takže ich najhlbšie presvedčenia preciťujú ako “neurologicky reálne”. To vysvetľuje aj názov knihy, pretože dokonca aj ateisti, ktorí sa začnú zamýšľať nad vierou, začnú vytvárať nové dendrity v dôležitých častiach mozgu, ktoré vyzerajú, že spomaľujú choroby spôsobené vekom.

Kniha pomáha čitateľovi návodmi, ako stimulovať svoj precuneus (kľúčové centrum vedomia), čelové laloky (logika, racio, motivácia) a zadný cingulát (toto asi vôbec nie je po slovensky 😦 ; súcit/láskavosť, intuícia a sociálne povedomie).

Kapitola 1: “Koho zaujíma Boh?” – Všetkých, tvrdia autori a zavádzajú základné pojmy neuroplasticity, neurologického “boja” medzi vierou a nevierou a prečo hocijaký náboženský koncept vytvára v mozgu hociktorého človeka oboje, hnev i láskavosť. Ukazujú, že náš mozog je plastický a mení sa v závislosti od našich myšlienok, prostredia a používania.

Viem si predstaviť, že prísna doktrína hocijakej náboženskej koncepcie vytvára oboje – pocit lásky a spolupatričnosti k rovnako zmýšľajúcim a pocit nenávisti a ohrozenia voči inak zmýšľajúcim. S tým sa zjavne bojuje aj v ezoterike. Myslím, že najväčšiu výhodu majú nábožensky “nezaťažení” ľudia, pretože necítia potrebu nijakú koncepciu obhajovať a brániť. Neviem to posúdiť, sama som nikdy nebola “nábožensky príslušná”, hoci som dlho musela bojovať s nechuťou voči hocičomu, čo zaváňalo hocijakým “Bohom”… ale keď sa podarilo zlomiť toto (mimochodom, cez predstavu “mimozemšťania” 😛 ), už som nemala problém priebežne korigovať svoje názory, ako sa vyvíja moje pochopenie. Skúste povedať ostatní za seba, ako to vnímate vy – hlavne tí, čo boli nábožensky “predprogramovaní”.

Kapitola 2: “Potrebujete Boha, keď sa modlíte?”  Nová štúdia dokladá, že 12-minútové spievanie mantier zlepšilo pamäť starších ľudí s miernym kognitívnym obmedzením (predchodca Alzheimera) za menej ako 8 týždňov. Autori ukazujú aj to, ako si vytvoriť svoj vlastný “program na zlepšenie činnosti mozgu”.

Kapitola 3: “Čo robí Boh nášmu mozgu?” Kapitola rozoberá neurálne možnosti meditácie a modlitby a ako rôzne časti mozgu vytvárajú rôzne podoby Boha. Takisto ukazuje, ako rôzne neurochemické prostriedky a lieky menia spirituálne presvedčenia a reality.

Kapitola 4: “Ako čo cítime Boha?” Pre väčšinu ľudí je Boh skôr pocit ako mentálna predstava. Spirituálne zážitky každého jedinca sú unikátne. Mystické zážitky často vytvárajú dlho pretrvávajúce stavy jednoty, mieru a lásky.

Na margo tých mystických zážitkov: Sama nepatrím k ľuďom, ktorí majú nejaké mystické zážitky, ale jeden mi predsa len utkvel v hlave. Asi pred 2 rokmi bola moja mama v nemocnici; bolo to s ňou hodne zlé, bola tam sama a mala strach. Tak som požiadala svojho strážneho, aby povedal jej strážnemu, nech ju upokojí. Na druhý deň, keď som ju navštívila, porozprávala mi (hodne zmäteným spôsobom, pretože už má demenciu), že sa jej snívalo a v sne stretla nejakého pána a ten povedal, že som ho poslala ja a že sa nemá báť… Mama nevedela, o čo som žiadala svojho strážneho, pretože som to urobila až po návrate domov z nemocnice deň predtým. Keď som mu ďakovala, že poslal jej strážneho, tak mi odpovedal, že to nebol jej strážny, ale že sa toho ujal samotný Gabriel, pretože lebo (vysvetlenie si už nepamätám vďaka mojej vlastnej demencii 🙂 ). Ani neviem povedať, ako vďačne, milovane a pod ochranou som si vtedy prichodila… Niekde vtedy korení moja absolútna dôvera k tomu, čo nazývam “anjeli”. Takýchto momentov bolo viac. Nie sú to zrovna “mystické zážitky”, ale sú to drobné kamienky, z ktorých sa poskladal dôkaz, že je tu niečo iné, že to nie je len moja fantázia…

Iný príklad? Mama išla do obchodu a stratila sa. Zúfalo som telefonovala kolegovi, sľúbil, že príde autom a budeme jazdiť po uliciach a hľadať ju. Zavolal som si na kyvadlo Gabriela a vravím mu “idem na políciu”. “Nikam nechoď,” odpovedá, “ja ti ju privediem.” No ja tak akurát dôverujem niečomu, čo mi povie niekto, dokonca koho ani nevidím, tak som sa začala obliekať a obúvať, že idem na políciu a idem ju hľadať. “Nikam nechoď!” vrčal na mňa. “Privediem ti ju domov.” A odrazu na ulici pred domom vidím susedy, ako pozerajú smerom k našim dverám a niečo hovoria. VEDELA som, o čo ide… Vybehla som von a oni mi povedali, kde moju mamu videli. Bolo to na rohu ulice… Gabriel ju priviedol až tam, kde som ju už našla.

Druhýkrát som robila na počítači, keď na okno sadla straka. Najprv som myslela, že je to ďateľ, pretože začala zobať do rámu (keby nebola robila hluk, ani si ju nevšimnem). Bola taká krásna, že som zbehla za mamou, nech si ju pozrie – a zistila som, že byt je prázdny… Vybehla som do obchodu a odchytila mamu skôr, než sa stihla zatúlať. A viete, čo? Nikdy predtým sme straku na záhrade nemali…

Kapitola 5: “Ako vyzerá Boh?” Autori zozbierali kresby Boha od dospelákov a porovnali ich s obrázkami, ktoré kreslili deti. Ukazuje sa, že najprepracovanejšie kresby robia liberálni veriaci, ateisti a agnostickí študenti. Mnohí ateisti sa však stále držia detských predstáv a obrazov – a to môže byť jeden z dôvodov, prečo im Boh nedáva racionálny zmysel. Autori predpokladajú, že každý má v svojom mozgu “Boží” okruh alebo neurón a ukazujú aj, kde sa tento nachádza.

Moja vlastná predstava o Bohu a anjeloch sa postupne menila. Keď sme spolu začínali 🙂 , videla som ich v podobe ľudí. Nič iné by som vtedy nebola dokázala spracovať. Neskôr, aby mi Gabriel dokázal, že je anjel, sa predo mnou “premenil” na energiu (a ja som na to psychicky tak trochu “zařvala” 😛 ). Na mojich pochôdzkach astrálom som sa s nimi kontaktovala v polopodobe – napoly človek (tvár, ruky), zvyšok nedefinovateľného a premenlivého – a hlavne priesvitného – tvaru). Ešte kus neskôr som ich prestala celkom vidieť a už ich len “cítim” – viem, že tam sú a čo robia, ale nijaký zrakový vnem už nedostávam. Myslím, že ako som postupne akceptovala ich energetický základ, prestala som byť “vidieť” ich.  Ale môže to byť aj inak: vekom môžem strácať svoju schopnosť vidieť. Uvidíme 😛 … alebo aj nie…

Kapitola 6: “Má Boh srdce?” Existuje niečo ako experiment Baylorskej univerzity, ktorý zachytáva štyri “osobnosti” Boha, ale autori na vlastných prieskumoch ukazujú, že väčšina Američanov vníma mystickú a láskavú verziu prírody, Boha a ľudí.

V ezoterike je podstatou Boha “láska” – ako pocit dokonalosti okolo nás. Keď vnútorne začíname žiť v svete, v ktorom niet nedokonalosti, ktorý netreba “opravovať”, pretože všetko v ňom má zmysel aj vtedy, keď my-jedinci ten zmysel nevidíme, dostávame sa bližšie k Bohu. Boh je v mojom vnímaní nekonečná množina potenciálov. Všetko je nám láskavo k dispozícii a čo si z toho vyberieme a aký svet si z ponuky “zostavíme”, je len na nás… A keby sme si hneď aj zostavili hovadinu, nikto nám do toho kafrať nebude, nikto nás nebude nútiť zostaviť si niečo iné, ale nám dá  šancu nabudúce si to zostaviť lepšie… To je univerzálna láska, ako ju vnímam ja. Ži a nechaj žiť (alebo aj zomrieť, ak je to jeho voľba).

Kapitola 7: “Čo sa deje, keď sa Boh naštve?” Obaja autori, z ktorých jeden je agnostik a druhý sa striktne drží prírodných vied, si vysoko cenia všetky spirituálne praktiky a tradície. Nekritizujú ani náboženský fundamentalizmus okrem prípadov, kedy používa rétoriku hnevu. Poukazujú na neurologické nebezpečenstvá nepriateľskosti, strachu, autoritárstva a idealizmu a dospievajú k názoru, že každý z nás má v svojom mozgu zakódovanú tak fundamentalistickú, ako aj ateistickú mentalitu.

Ako to viem ja, Boh sa nenaštve. Boh má emócie, ale nie pocity (v zmysle: majú začiatok, priebeh a koniec). Takto mi to kedysi vysvetľovala Gaia. Boh má vôľu, emóciu a myšlienku, ale nezmietajú ním vášne. V mojom vnímaní je dokonale “studený”, vyvážený, racionálny a nesmierne tolerantný voči všetkým odchýlkam, pretože ho zaujíma, čo z nich vylezie.

Veci ako “nahnevanie” sú naša vlastná projekcia. Anjeli mi hovorili, že sú všetko, čo od nich očakávame. Ak teda od Boha očakávame, že sa naštve, tak sa naštve… A pre tých, ktorí nechápu, prečo Boha stotožňujem s anjelmi, ešte raz moje videnie sveta: Všetko-čo-je v našom vesmíre je Boh a je to vibrácia. Táto vibrácia má rôzne aspekty a to nazývam “anjeli”. Takže každý anjel je síce jeden aspekt, ale všetci dokopy a my a hmota tvoríme Všetko-čo-je, teda Boha… a keď s ním “hovoríme”, je to len preto, že sa nám podarilo nejako náhodou “napichnúť” na tú správnu zbernicu a dokážeme rozpoznať individuálne myšlienky od kolektívnych myšlienok a individuálnu pamäť od kolektívnej pamäte. Prístup k tej správnej zbernici máme cez energiu (“anjela”), ktorá v nás prevláda a ktorá je súčasne jedným z aspektov Boha.

Kapitola 8: “Trénujeme mozog” Kapitola obsahuje osem spôsobov, ako si držať mozog na úrovni fyzicky i mentálne. Dokonca už len zívanie dokáže prekvapivo skľudniť dysfunkčný mozog – ako dokazujú na asi 40 referenciách.

Kapitola 9: “Ako nájsť pokoj” Kapitola plná jednoduchých, oskúšaných meditačných techník, ktoré pomáhajú každému človeku (nábožensky založenému i nenábožensky založenému) znížiť stres, nervozitu, obavy a depresiu a súčasne zlepšiť kogníciu, pamäť, vyššiu citlivosť a empatiu k sebe i iným. Takmer každú meditačnú techniku možno vybrať z jej náboženského kontextu a pritom v organizme navodzuje vhodné neurologické a psychologické zmeny. Už len pár minút meditácie počas dňa vie zlepšiť fungovanie mozgu.

Kapitola 10: “Láskavá komunikácia” Toto je originálne meditačné cvičenie, ktoré možno použiť pri rozhovoroch s inými. Trvá asi 15 minút, než sa ho človek naučí, ale prieskum ukazuje, že zlepšuje komunikáciu dokonca aj pri rozhovore s celkom cudzím človekom. Kapitola obsahuje aj rôzne návody na riešenie interpersonálnych konfliktov.

Na konci knihy je okolo 70 strán lekárskych a biologických referencií aj pre skeptikov a ukazujú, že aj “svetské” formy meditácie ako sebareflexia poskytujú psychologické a neurologické prínosy. Nezávisle na tom, či pre vás Boh existuje alebo nie, naše predstavy a viera môžu zmeniť náš mozog.

142 thoughts on “Boh mení štruktúru nášho mozgu

 1. super! kapitolu sedem za ten svet neviem vysvetliť svojmu okoliu.
  cítim sa ako Don Quijote a jeho mlyny. pekne.
  tuším ti tu chýba nrayn. 🙂

  ( furt si popletiem prsty, keď píšem jeho meno, a to som v strojopise celkom dobrá, :-).)

  Like

   • minne, dočkaj času, aj to bude.:-),

    a k okoliu, ono tých ľudí v okolí na to, aby som sa cítila ako blb, netrreba veľa!!! stačia najbližší príbuzný 🙂
    , k tomu si pridaj pár jedinncov, ktorý mi ako vidíš berú spánok :-),
    :-), 🙂

    Like

 2. Helar,
  neviem kolko si ochotna investovat do tejto knizky….mrkni sa na tento link:

  http://www.amazon.co.uk/s/?ie=UTF8&keywords=how+god+changes+your+brain&tag=googhydr-21&index=aps&hvadid=4436165733&ref=pd_sl_8g188re8nb_b

  delivery je sice do UK (UK Amazon), ale jej pevnu vazbu maju za cenu novej paperback (akurat ze je pouzita, co si myslim ze neva)…ale vedela by som to objednat a po kamoske kt. ide 27-meho na sk, poslat v ramci SR.

  a potom sa da tiez stiahnut z netu, teda ak mas vo svojom okruhu nejakych manikov, ktori stahuju filmy, mozno by sa vedeli k tomu dopracovat, ja nie som dobra v tychto veciach, aj ked potom este sa da cez platene sluzby v poho stiahnut.
  knizka vyzera byt zaujimava, normalne spekulujem ci nekupit ci co. Skusim opytat zajtra na IT ci sa s tym da “nieco urobit”… 🙂

  Like

  • Ďakujem, počkám do budúceho týždňa, potom ju začína americký Amazon distribuovať – za oveľa nižšiu cenu (USD 10) a s donáškou priamo do domu (teda, na poštu 😛 ). Mám to oskúšané a predpokladám, ako sa poznám, že nebude v balíčku osamotená, aby sa po ceste nenudila 😀 … Môj amazoňácky Wish List má asi 17 strán! 😀

   Like

 3. citam si tvoj blog kazdy den no nikdy som sa ta nic neopytalaa a citim potrebu neviem preco prave teraz spytat sa ta jednu otazku ehm viem ze to je mozno trosku od temy alle tyka sa to snov….raz ked som bola mensia mohla som mat asi 4 roky mala som jeden sen aa pametam si ho do dnes len nie uplne cely je to jeden s tych nezabudnutelnych snov…snivalo sa mi ze som sedela v svojej detskej izbe a z nicoho nic prisiel nejak zvlastne z hora proste sa objavil boh bol krasny pametam si uplne presne jak vyzeral co mal oblecene bolo to take jak kebyze hladim na cloveka alle s tym ze z neho citim nieco ako ulpnu nevinnost a zarovn cistotu lasku a pochopenie a on si potom ku mne prisiel prisaddnut a a pohladkal ma a nieco mi zacal hovorit to ze co je jedine na co nespominam….ale anozaj viem ze na ten sen nezabudnem aa jak som rastla a zacala sa zaoberat napriklad aj svojimi snami nabozenstvami proste uplne som prevrela z taoismu:D tak toto je jedina vec ktoru chcem nejakym sposobom pochopit ze co to mohlo vyjadrovat a ci je to normalne ze som bola tak malda a snival sa mi taky sen…hm neviem mozno na to len potrebujem poct nejake vyjadrenie inej osoby a neviem myslim ze dava zmysel ze som si vybrala teba…

  Like

 4. V mojom vnímaní je dokonale “studený”, vyvážený, racionálny a nesmierne tolerantný voči všetkým odchýlkam, pretože ho zaujíma, čo z nich vylezie.

  studený?…:D tak to teda,vôbec… som len nestranný … ako by si zaručila slobodnú vôľu bez ovplyvňovania ? proste som absolútna nestrannosť,
  a preto ani neposudzujem a nikoho nesúdim … a neviem racionálny 😕

  Like

 5. viem že si mala ten pocit ke)D si odomňa “odchádzala” ale to je práve nestrannosťou, aby ste neprevzali niečo z mojich pocitov….. okrem bezpodmienečnej lásky 😀 svetla 😛 … nič čo by vás ovplyvnilo 😀

  Like

 6. a mozog je váš systém, kde vznikajú tvary ,,, vlastne tam končí všetko čo vnímate a tak vy sami si ho môžete upraviť podľa potreby myslenia 😀 ,,,
  mozgy ja nemením hi hi hi 😀 zas by to bolo proti slobodnej vôli 😉

  Like

  • Doteraz nechapem co si chcel seriou tychto divnych prispevkov povedat.

   som len nestranný … ako by si zaručila slobodnú vôľu bez ovplyvňovania ? proste som absolútna nestrannosť,
   a preto ani neposudzujem a nikoho nesúdim … a neviem racionálny

   si odomňa “odchádzala” ale to je práve nestrannosťou, aby ste neprevzali niečo z mojich pocitov….. okrem bezpodmienečnej lásky svetla … nič čo by vás ovplyvnilo

   V kontexte toho celku som nadobudol pocit akoby si sa povazoval za nieco viac, v tomto pripade akoby si bol tym Bohom ty, mozno sa myslim, mozno nie, vyznelo to tak. Len jednu radu: pred tym nez nieco opat napises narataj do desat , poriadne sa nadychni, porozmyslaj a az potom pis. Nenut ludi aby si o tebe mysleli ze si uz nacisto udereny.

   Like

   • nomad, nikdy som sa nepovyšoval ale ani neponižoval a nie som viac ale ani menej … 😀 proste… som ktorý som 😉 😀

    Like

   • vidíš helar už nečíta slová.. ale hľadá skrytú múdrosť tak, že kto písal
    bez nadýchnutia niekoho zdupať 😀 ?

    Like

  • Nomad,

   my už Čikiho poznáme a vieme, ako to myslel… a aspoň ja si skutočne nemyslím, že by bol viacej “Bohom” ako ja! 😆 Len nám opakuje, že nemáme zabudnúť, odkiaľ sme prišli a kam ideme. Či to robí cez “on” alebo “ja” je mi v tomto okamihu lautr fuk, hlavná vec, že nás upozorňuje, aby sme sa nezanorili do našej “hmoty” a nechali si nadhľad “cez okraj taniera”, ako tomu hovoria Nemci. 😛

   Like

   • nomad ešte nechápe, že je tiež boh hi hi hi 😀 tak ako všetci
    lebo, ste stvorený na môj obraz, nie ako rebro alebo prst hi hi
    ak som dal slobodnú vôľu tak, ako sebe som dal 😀 ste ako JA Sám jasné hi hi hi 😀

    Like

   • Ja mam skor pocit vazeni, ze mate akosi problem so svojim egom a zmyslanim o svete. Normalny clovek to pochopi tak, ze si tu ktosi cche dokazovat nieco viac. ja neviem, kolko mate zhruba rokov, ale mi to niekedy pripada ako by ste mali okolo 10. pretoze nijak inak sa to chapat neda. Ale ako viem, tak to dopadne tak, ze najmudrjsi budete opat len vy, len vy mate pravdu a tak to je a tak to musi byt.

    Like

   • Nomad
    Su tu ludia co maju 12 aj 60, mozno aj menej a viac. Nezalezi vsak na veku, ale na dusi. Ludia ktori chodia na tieto stranky, maju vo svojom rebricku hodnot na 1. mieste lasku. A co robis s laskou, robis v sulade s bozim zakonom.
    Kazdy ma pravo mysliet si, ze ma pravdu, a kazdy ma pravo svoj nazor zmenit. 😀

    Like

   • Nomad,

    a prečo ti vadí, že máme problém so svojím egom? Mali by sme snáď mať problém s egom niekoho iného? 😛

    A k tomu veku… 😀 nedávne SRT ukázalo, že moje vnútorné dieťa má vek 92 alebo 93 rokov, takže odvtedy ometám pavučiny… 😀

    Ako hovorím každému: ak ťa priveľmi rozčuľuje táto stránka, máš možnosť na ňu nechodiť.

    Like

 7. Prepacte,ze pisem prave sem,ale neviem,kde by to bolo lepsie.Potrebovala by som radu len na jednu vec…Ako by som mohla zmiernit velmi neprijemnu crtu(ziarlivost) u svojho partnera? Jedno kuzlo som nasla v Knihe kuziel,ale na to treba kadidlo atd…atd…co ja skutocne nemam.Nieco jednoduchsie? 🙂 Dakujem za Vas cas 🙂

  Like

  • Melissa,
   o jednom kúzle by som vedel: Dokáž priateľovi, že on je tvoj jediný milovaný, aby mal v tebe istotu. Musí to nielen vedieť, ale aj cítiť.

   Like

   • minne, ty si šťastný človek s romantickou dušou a tolerantnou, nežiarlivou partnerkou :-),
    mne asi poradíš kurz sebaovládania, že? :-), vieš, začínam nadobúdať dojem, že trstenica je predsa len trstenica :-),

    Like

   • :-), potvrdzujem! mne žiarlivosť toho môjho spôsobuje dosť veľké potiaže, a na caky:-)paky, je už neskoro!!!! 🙂

    :-), čikitet, alebo Pane, :-), čo poradíš mne? cmuk:-)

    Like

   • Pane… zas tá podriadenosť 😀
    Ráz za mnou prišiel syn a vraví… “tatino keď som zaspával prepadával som sa cez posteľ až som skončil v nejakej sieni a tam bola bytosť
    ako človek…spýtal som sa, ako sa volá, a on mi odpovedal, že má veľa mien …niekto mi hovorí boh..niekto Aláh … niekto Jahve … ale nikto okrem teba sa ma nespýtal na meno, každý mi ho doteraz len dal 😀
    a tak som sa ho opýtal prečo vyzerá ako človek a on sa zväčšil do obrovských rozmerov a hromovým hlasom povedal ..takto sa ti lepšie páčim? 😀 …hm ani nie odpovedal som a on sa zmenil na škriatka ..napodiv celkom pekná víla s krídlami… usmial som sa a povedal som mu že, ako priateľ je to lepšie..a tak sa zmenil na človeka ako ja ..
    a tak som sa ho spýtal, prečo sa ho mnohý boja …usmial sa a povedal že každému spĺňa jeho predstavy, ak niekto chce boha hrozného tak som hrozný…ak láskavého tak som láskavý …nikdy nesklamem vaše predstavy o mne … a ešte sme hovorili o všeličom ako priatelia a potom som sa vrátil do tela…
    “a aký si mal pocit ? ” spýtal som sa..
    “vieš, cítil so taký príval lásky …”
    “ceň si to, málo kto sa stretne s tou bytosťou ..a vieš aj to že … 😀
    “áno, už viem že sme on … 😀 a aj mnoho iného…” ešte ráz sa usmial a poskakujúc vybehol na ulicu…

    Like

 8. A este jedna mala otazka…tento tyzden v piatok bude mesiac dorastat?Pretoze sa pozeram asi uz 3 den z okna a mesiac nie a nie vidiet 🙂 A ked som porovnavala lunarny kalendar s tym co som videla na oblohe mylil sa asi o 360° 🙂 Dakujem

  Like

  • ano, tento tyzden v piatok bude Mesiac dorastat; vcera bol nov, preto ho nebolo vidiet na oblohe (ked je blizko novu, je vlastne viditelny cez den)

   a este drobna poznamka – ak ti kalendar ukazuje nieco uplne opacne ako to, co vidis, je to len 180°… 360° je uz cely kruh, takze si v tej spravnej polohe, len o jednu otocku vyssie 🙂

   Like

  • Prava laska v partnerstve znamena urobit vsetko pre to, aby ten druhy bol stastny. cize nehladaj dokazy lasky, pre neho nebude nic stacit.. Pytaj dokaz lasky od neho ty, a to taky, ze ti bude verit. Ved dobry vztah je hlavne o dovere. Ked si nebudete verit, nema zmysel, aby ste boli spolu. Povedz mu, ze ho milujes, keby si ho nemilovala, tak s nim niesi. 😛

   Like

   • rajka, nestačí! nech sa snažím akokoľvek, od boha cez spriaznené duše odkiaľsi z minulých životov, furt nepomáha.
    ono to po čase začne poriadne vadiť, keď si rieši niekto svoje komplexy cezomňa. 🙂

    takže, čo zostáva……trstenica :-), alebo dostane to čoho sa furt bojí, že ho nechám pre krajšieho, lepšieho, …..bla, bla.
    ( a čo sa môže stať? murphyho zákon, dostanem takého istého :-)…)

    Like

 9. Vážení.
  Neviem, či sa tento môj príspevok aj zobrazí, nakoľko som v “moderovaní”

  Chcem len toľko povedať, že ja som bol daný na moderovanie s oddôvodnením helar, že : “Že budem čítať každý ich príspevok a tie, ktoré nebudem považovať za myšlienkové obohatenie ALEBO budú obsahovať útočné prvky ALEBO budú postavené na šírení negatívnych emócií, bezmocnosti a komplexu obete jednoducho neprepustím. To znamená, že skoro žiadne…“

  Takže sem chodím len čítavať aby som sa myšlienkovo obohatil,
  a pravdu vám poviem, dôkladne som si prečítal príspevky autora Čikitet, ale bohužiaľ žiadne myšlienkové obohatenie ma nepostretlo.
  Len som sa dozvedel, že on je nejaký Boh, a že ho helar ospravedlňuje za jeho prejav.

  Hm.
  Dal som si slovo, že tu budem reagovať umiernene, nakoniec ani neviem,
  či sa tento diskusný príspevok sem dostane, ale poviem vám, držím vám palce. Takéto myšlienkové perly totižto ja považujem za vulgárne žartovanie.

  Like

  • Čikitet je boh ako ty ako ja ako helar a jako hocikto iný na svete…A preto sa ním teda aj môže nazývať no nie? 🙂 Môže hovoriť v jeho mene a môže sa zaňho považovať ako hocikto iný na svete lebo každý je boh Aspoň tak som to pochopil ja :-).

   Like

   • 🙂 No dobre, buďme absolútne presní… Každý z nás je súčasť Boha. Nie sme celý celok, ale bez nás by “celok” nebol “celok”, pretože by mu chýbala jedna jeho súčasť… 🙂 Všetko je len otázka toho, s čím sa identifikujeme. Ak so svojím telom, myslením a individuálnym vedomím, sme jedinec. Ak so svojou dušou, sme kolektív. Ak s tým, čo tú dušu odštiepilo, sme Boh. Alebo aspoň jedna jeho súčasť. Čo je fuk, pretože práve bez nás by ani ten Boh nebol Bohom… 🙂

    Like

  • Svetlonoš
   😀 s tvojho komentáru som pochopil iba jedno.. si pobúrený mojim prejavom veľkej pravdy … a čo bude ak budú zjavené ešte väčšie tajomstvá tých čo prišli pred nami… a zas som pochopil, že si pred niekym ponížený služobník a rád ponižuješ iných hm lenže toto je nízkosť náboženstva ale
   nie slobodná vôľa … 😀

   Like

   • preco sa znova hadate?….my sme to pochopili ako si to myslel (Ciki) v prvej osobe, akoze si boh, …niekto to zas nepochopil…….ale to je normalne, nemoze kazdy chapat kazdeho……..
    pridem sem precitam si nieco, nieco sa mi paci, nieco nie, nieco beriem nieco nie….ale nekomentujem vsetko…. a alebo sa mi nechce, lebo nie vzdy to ma vyznam a nie vzdy to padne na urodnu podu.
    vidim tu vela prispevkov od ludi, ktori potrebuju poradit…..tym by mozno bolo vhodne odpisat, venovat energiu…. a nasledne spatne dostane viac pozitivneho feedbacku …..ci co…takto ja chapem zmysel tychto stranok….

    Like

   • Na hadku treba aspon dvoch ludi. Ja zvycajne vidim ako sa jeden rozculuje nad tym ze niekto ma proste zdrave sebavedomie. Nech aj puknu 😛 Vzdy vadi iba to kde siahaju nase hodnoty.. Snazia sa potlacit pozitivnu energiu v prospech vlastneho ega. Napriklad v niektorych krajinach sa tiez snazia potlacit zas zensku energiu a tak chodia zeny zahalene v satach a maju nizke spolocenske postavenie a nie je nahoda ze prave v takychto krajinach je najviac nasilia. Spolocnost potlaca mnozstvo takto vytvorenych vzorov spravania ktore vytvaraju umelu strukturu ktora nakoniec skonci v nejakej depresii. Treba sa jednoducho prebrat z tohto navyku a vytvorit okolo seba priaznive a slobodne prostedie pre zivot.

    Like

   • náhodou, je to veľmi sympatické. že môj Pane? 🙂
    šak sa nezabijem keď som najkrajšia, najsammúdrejšia, no nie? 🙂

    a samozrejme, vy všetci ostatný ste rovnako krásny a múdry ako ja. 🙂

    cmuk, všetkým

    Like

  • Čikitet nemá potrebu hrať sa na Boha, ja to vnímam tak, že Čiki žije hravo – pre neho je hrou život a radostnou …, no a darí sa mu dosiahnuť to, aby sa nenudil 🙂

   Like

 10. Ak bude uz len “to” tak je to jedno. Mozes nazvat cele bytie aj SMOLKO 😛 ale podstata sa nezmeni.. Sme oddeleny ale zaroven sme sucastou celku a preto vznikaju medzi tim rozne rozpory. Tato zabrana sa vsak da zlomit a vyzaduje si to uplnu otvorenost voci svetu. Je to spoznanie boha v sebe a v okolitom svete tak ze to prestaneme rozlisovat ale vsetko berieme ako okamzik pravdy v momente jedneho bytia.

  Like

  • A vieš čo? 🙂 Máš pravdu… 😛 každý z nás môžeme byť Boh. Je to skutočne len otázka toho, s čím sa identifikujeme… a keď sa práve neidentifikujem s egom, tak potom už môžem byť čokoľvek. Aj čokoládová torta. Alebo kaktus. Alebo psí fekál na ceste. Alebo Boh. 🙂 Beriem. Filip, sorry, môj komentár je bezpredmetný. 🙂 Mal si pravdu.

   Like

 11. Moja matka bola náboženský fanatik,ja som vehementne dokazovala sebe aj svetu,aký som ateista,kým ma rodinné tragédie nedonútili pristihnúť sa,že prosím Boha o pomoc.Bola som dobrým dietkom-predstavu starého uja niekde tam hore sa podarilo mojej matke do mna vtĺcť,aj ked som nechcela.Lenže ten starý ujo v jej ponímaní chcel,aby som ho nezištne milovala a vynucoval si to s palicou v ruke.Samý trest,strašenie peklom.Začala som premýšľať,že ak niečo je,asi je to iné,ako som sa to naučila. Dnes si Boha predstavujem ako jednu obrovkú bielu guľu energie(neviem,prečo som mu dala tento tvar) a v nej všetko,čo je,ľudia,zvieratá,rastliny,planéty,ako taká množina rôznorodostí.Každá jedna súčasť je dôležitá,každá by v celku chýbala,sme v Bohu a on je v nás.Boh je neutrálny, nestranný,je v harmónii,ak sme aj my v harmónii,sme v harmónii s celkom.
  Takže aj Čikitetove vyjadrenia beriem normálne,nemám pocit,žeby sa hral na Boha,len nám ukazuje svoj pohľad.
  Svetlonoš
  a čím si nás teraz obohatil?Však napíš o svojej predstave,potom môžeme diskutovať.

  Like

  • saltinka, troška mi odľahlo, keď viem, že niekto je na tom s matkou podobne ako ja. 🙂 , prosím neber to tak, že sa teším podľa porekadla, keď zdochla koza mne, susedovi nech rovno dva. 🙂
   ale presne toto som riešila dnes ráno napr.:
   boh mi ukáže, boh ma strestá, v pekle sa budem škvariť ja aj celá moja nakazená diablová obnož, 🙂

   je ťažké prebiť sa starými, stuhlými, veľmi bigotnými návykmi,
   napr.: keď sa moja matka s patričkami v ruke ( ruženec) prechádza po dvore, demonštratívne sa odušu akože modlí zdravas máriu, a keď sa prišlo mača od susedov nažrať z misky našej cicušky, tresla ho patričkami po hlave so slovami ” zmizni, ty nie si moje! choď domov, tam je viac peňazí! 🙂
   koho ten starý dedko vlastne stresce?
   a hlavne za čo?
   za to, že mu nedovolila sa nejesť, alebo že tresla “posvätenými ” patričkami mača po hlave?

   Like

 12. Dobrý deň.
  Je 17. 03. 2010., 08:58 hod.
  Prečítal som diskusiu.
  Mám len 1 otázku na helar:

  Môžem aj ja, tu na fóre o sebe vyhlásiť, že som BOH ?
  Ďakujem za odpoveď.

  Like

  • 😀 Môžeš… Tu už toho ľudia navyhlasovali – o sebe i o iných! 😆

   Vyhlasovať môžeš. Nemôžeš iných nútiť, aby ti uverili. 🙂 Takže vyhlasuj a nenúť, vysvetľuj a neposudzuj/neodsudzuj. Potom väčšinou počúvame (ale niekedy aj nie, pretože máme “svoj deň” 😛 ). Všetci sme tu to isté – ľudia na nejakej ceste za poznaním. Tá cesta je rôzna v rôznych prípadoch. Cenné je vedieť, ako vyzerá cesta toho druhého, a pritom si uchovať právo mať svoju vlastnú cestu bez toho, aby sa ti k nej večne niekto “rodičovsky” vyjadroval. (“Rodičovsky” v zmysle transakčnej analýzy, ak si psychológ, ako sa dal jeden z tvojich komentárov pochopiť.)

   Like

 13. CIT: lipa (23:41:11) : preco sa znova hadate?….

  RE: Neviem, koho myslíš ?
  Ja som v režime moderácie, takže odo mňa nezávisí, či sa môj príspevok zobrazí, alebo nie.
  Pokiaľ hellar môj príspevok pustí, a i napriek tomu sa niekomu zdá, že sa hádam, tak Vás prosím o odpustenie, pokiaľ môžete.
  Ďakujem.

  Like

  • Svetlonoš,
   či už to je ďalšia Tvoja návnada, pokus o vtip, provokácia alebo “len” preklep, tak jednoducho helar nie je hellar – to jedno l naviac sa Ti môže vrátiť ako bumerang, aj keď nie sme v Austrálii 🙂

   Like

 14. Svetlonoš,
  vidíš, a celkom jednoduchú otázku,ktorú som ti položila,si prehliadol?Radi s tebou podebatíme,ale o čom? o tom ublíženom chlapcovi,ktorý chcel niečo povedať a teraz ho moderuju? Co si povedal k téme?
  Ty aj Nrayn ste mohli byť úžasným prínosom pre tuto stránku,len vaše vlastné ego vám zabránilo byť priateľmi.No, čo, škoda,asi to malo byť tak

  Like

 15. Laska k jednemu_”Tomu Pravemu” je ilúzia a iba forma pozemského zabezpečenia kontinuity života.

  Preto je toto spojenie je vždy v niečom “nedokonalé”…

  Treba ho prijat tak, ako naše ostatné pozemske poslania a skúšky …

  Pre náše duchovne uspokojenie,slobodu a absolutnu Lásku musíme byt v symbioze s Celkom.

  Preto vačšina ezoterických učení doporučuje a akceptuje aj oddeleovaie hmotného a duchovného života.
  Nie je totiž lahke nájsťv tom harmóniu.

  Hm priznám sa,nechápem tu “trstenicu” ? :-)..nie je to až príliš “prízemné ” ????

  🙂

  Like

  • inanna, to bol pokus o vtip. ( videla som jednu reklamu na ktorej bol výrok,
   komenského učenie hrou je dobrá vec, ale trstenica je trstenica) nic víc. 🙂

   Like

  • samozrejme, že nepoužívam trstenicu :-),

   mám malý dvor a dlhý bič, to je tiež dobré, xi, :-), :-), 🙂

   inak súhlasím s tebou, je to ťažké, zlúčiť pozemské a božie zákony do symbiózy,

   Like

   • … to čo žijeme,tu a teraz je zrejme iba” Experiment” plný malých ludských “pokusov” 🙂

    Ale stále je v nás naštastie vela “povodného ” 🙂 a zdá sa ,že sa dokonca blýska na lepšie časy…

    V zmysle vzostupu 🙂 a osvietenia.

    Like

 16. Helar !
  Žiadam o opravu.
  Helar,
  prosím ťa, uverejni tento môj dodatok.
  Bolo mi vytknuté : Cit:” moonica (11:13:18) : Svetlonoš, či už to je ďalšia Tvoja návnada, pokus o vtip, provokácia alebo “len” preklep, tak jednoducho helar nie je hellar – to jedno l naviac sa Ti môže vrátiť ako bumerang, aj keď nie sme v Austrálii…

  Došlo ku preklepu.
  Nie je to žiadna provokácia ani nič iné, čo napísala moonica.
  Veľmi ma mrzí, že na základe banálnej pisárskej chyby došlo k takejto nterpretácii.
  Tie mená sa jednoducho zle píšu.
  Ubezpečujem všetkých, že nepotrebujem sa schovávať za skryté významy vo vetách.
  Mám toľko odvahy, aby som napísal to, čo chcem.
  Zároveň chcem vyjadriť svoje poďakovanie, že mi bolo umožnené sa vyhlásiť za Boha tu na tomto fóre.
  Ďakujem.

  Like

  • 😀 Ó, Svetlonoši náš, ktorý… atď, vitaj medzi nami! 😀 Teraz, keď už si rovnaký cvok ako my všetci, azda budeš na nás priaznivejšie nazerať… 😛

   Like

   • Filipko a Groover,

    ďakujem za lekciu, ktorú ste mi včera uštedrili 😀 … A potom že sa stará plesnivá ježibaba 😛 nemá čo učiť od mládeže! Možno ani neviete, ale nesmierne ste mi pomohli vidieť sa v trocha inom svetle. Nie podriadenecky, ale ako “jeden z”… Díky. Odo mňa i od anjelských. 🙂

    Like

   • Už iba uštedriť lekciu učiteľke, že len preto, že sa mi nechce učiť si nezaslúžim ohodnotenie 5 a budem štastný hihi :D.

    Like

   • Neviem v akeho Boha veris ty alebo verite, ale je mi prinajmensom divne aby sa niekto zanho vyhlasoval. Ano vsetci sme jeho sucastou, pretoze On nas stvoril a dal nam zivot. Chapem Helar co si predtym chcela povedat. Ze je prirodzene sa zanho vyhlasovat nakolko sme jeho sucastou. Ale i cez to vsetko, nezda sa Ti to byt trochu egoisticke?

    A sposob akym to predviedol Cikitet je vrcholne nevskusny. Suhlasim ze kazdy hladame svoju cestu, a rozdielne veci vidime inak, ale i cez to vsetko by mala este fungovat nejaka ucta, nejaka pokora v Boha.

    Jezis, alebo i iny proroci, nam neukazovali cestu viery a svojho poznania v chvalenkarstve a mystifikovaniu hodnot.

    Zrejme na to mate iny nazor, a nepochybujem ze sa Vam taketo spravanie a taketo ponimanie vyjadrenie vlastneho Ja pozdava.

    Pre mna je to vsak iba znak toho, ze poniektori tu maju zrejme male sebavedomie a potrebuju si to tu kompenzovat. Popripade zabudaju na prave hodnoty , a moralny princip. Tiez nie som neomylny, ale mam v sebe aspon tolko pokory a sudnosti aby som sa tu nevyhlasoval za Boha , ked na to nemam ani to najmensie pravo.

    Nechcel som tymto prispevkom niekoho osocovat. Vy mate svoj pohlad na vec a ja svoj. Vyjadril som len svoj nazor a svoje rozcarovanie nad tym co sa tu uz deje.

    Like

   • Nomad,
    Je to tvoj názor a beriem ho no nesúhlasím sním.Nezdá sa mi to byť egoistické z toho dôvodu, že všetci sú si rovný a všetci sú jedno teda podľa môjho chápania to znamená, že sme si rovný a sme jedno aj s bohom,anjelmi a všetkými bytosťami na svete.

    To ako to predviedol Čikitet z môjho pohľadu neni vôbec nevkusné.Skús sa pozrieť nato čo tým chcel povedať a nie na slová ktoré použil.

    K Ježišovi a iným prorokom sa vyjadrovať nebudem lebo otom vpdostate nič neviem.

    Hodnoty má každý iné.Aj ty máš iné “pravé” hodnoty ako ja alebo čikitet alebo niekto iný lebo každý ich má iné pre každého ma niečo iné hodnotu väčšiu ako pre druhého.Všetko to je tým, že všetci sme rozdielny.

    Chcel som písať ešte niečo, ale mám pocit, že to je nepotrebné.
    Nechcem ťa týmto komentárom uraziť, iba ti chcem povedať ako to vidím ja .

    Like

   • nomad
    neviem, ale ty si asi vôbec nepochopil o čo tuto ide a šlo.
    o dobrú atmosféru, o smiech, radosť, lásku. 🙂
    ty si myslíš, že boh sa nevie tešiť? že nemá zmysel pre humor? ale prečo by nás robil na svoj obraz? zober si takého mr. beana. ten človek je typickým prototypom božieho pokusu o humor.
    jeho humor je pre niekoho až trápny, pričom samotný rowan prejavil iba neskutočný talent v pozorovaní správania nás ostatných. 🙂 ,
    iba poukázal na ľudské správanie, na ľudské predsudky, na ľudské niekedy nechutné správanie.
    a s čou pomocou ho matka priviedla na svet? 🙂
    čo je urážlivé, vyhlasovať sa za boha. nie si si vo svojom svete vlastným bohom? a čikitet či filip ty či ja, všetci sme na jeho obraz. 🙂

    Like

   • Ludzé, dneska som zlá… 😀 Nomad, neostýchaj sa, vyhlasuj sa, za koho len chceš… 😀 Ja som napríklad čokoládová torta. (Prosím nežrať. 😛 )

    Neber sám seba a ani iných príliš vážne. Iba čo z toho budeš mať žalúdočné vredy – a za to ti nik nestojí! Proste ak si tu vieš nájsť niečo aj pre seba, tak ber, a ten zvyšok preskoč. Nezaťažuj sa tým. Nie sme tu na to, aby sme ti vymenili tvoj názor za náš. Sme tu na to, aby sme ťa vypočuli a vzali si z toho, čo budeme považovať za potrebné. Rob to podobne ako my a nebudeš mať ešte dlho sivé vlasy. (A ak áno, poznám dobrú farbu… 🙂 )

    Like

   • táto veta, ktorú som našla na nryanovej stránke ma od svetlonoša, ako to jemne povedať, zarazila.
    citujem svetlonoša : Už len čakám, kedy zistia túto fintu, a ako budú reagovať. Lebo jedno je isté, chodia sem špízírovať, len taký rachot.”

    jeho príspevok hovorí o helarinej hlúposti, že mu naletela na jeho fintu zahrať sa na blbečka.
    neviem, mám z tohoto zmiešané pocity. cítim sa byť oklamaná, ako zneužitá! je neuveriteľné, že niekto má toľko drzosti, že sa dokáže nechutným, zákulisným spôsobom vysmievať z ” naivity” iných, pričom sa poburuje nad nesprávne pochopenými myšlienkami zo strany všetkých chudákov na tejto stránke.
    som fakt znechutená. 🙂

    Like

   • lilah
    ja by som sa stým netrápil … treba poznať aj opačnú polaritu… lebo len toto poznanie, ťa privedie na to čo chceš na svojej ceste poznať a zažiť… 😀 myšlienka je vibrácia … ak je sprevádzaná príjemnými pocitmi tak duša to chce zažiť, ale ak je nepríjemná tak duša to nechce zažiť…ale zákon príťažlivosti pracuje na oboch polaritách …priťahuješ na čo myslíš
    či je dobré a či je zlé… ak si tam niečo prečítaš, tak sa snaž vybrať to čo je pre teba príjemné a múdre … 😀 a ostatné zabudni hi hi hi 😀

    Like

   • čiki, :-), dobré ránko, nech ho máš kedykoľvek!

    na tú stránku už nepôjdem, nič mi to tam nedáva, je to staré, skostnatelé, a bolo to niekoľko krát prekonané. ( pre prípadných oponujúcich, napr: starý zákon, nový zákon, nech je kľud) :-). :-).:-)

    a toto je pre svetlonoša :
    som rovnako bezvýznamný človek, ako ktokoľvek z vás, či nás.
    a som zároveň to najdôležitejšie ako ktokoľvek z vás či nás. :-),
    takže chlapci, žite podľa toho čo hlásate, a bude to fajn.
    nebudte do krvi urazený kvôli tomu, že si administrátor tejto stránky dáva bacha!!! už keď nie je za to platený, tak má aspoň isté povinnosti.!!!
    ak chcete, aby vám ľudia vaše učenie “žrali”, tak ho prosím prezentujte spôsobom, ktorý je prípustný pre všetkých ale nech to nie je spôsob ako SILNE EXTRÉMISTICKÁ STRANA, s istým krížom v znaku.
    pôsobite na mňa ako niekto, kto tu už raz bol. ale on aspoň vedel správne zmanipulovať davy. :-).

    PS: pre helar, viem že to tu nemáš rada, napísala by som odkaz aj na ich stránku, ale robím to s istým zámerom! a navyše, nechce sa mi ju hľadať!!!!

    takže chlapci, ticho, teplo, kľud, – zoberte do ruky kamasútru, a šup si troška zacvičiť, ( ak sa samozrejme nedolámete :-).)

    Like

   • Lilah,

    nemá význam pripúšťať si niečo, čo nie je výpoveď o tebe, ale o Svetlonošovi… 🙂 Keď telefonuje Slovák s Maďarom a každý vie len ten svoj jazyk, tiež sa nedohovoria. Pohybujeme sa v rôznych svetoch. Ja za seba som rada, že sa pohybujem v svojej realite a nie v tej jeho 🙂 …

    Ak niečo na tom, čo Svetlonoš niekde napíše, vyvolá v nás prudkú reakciu, je to poukaz, že sme na danú vec citliví a nemáme to spracované. 😛 Toto je teraz malý podryp, ak by to nebolo jasné 😀 : zdá sa, že si ešte stále príliš citlivá na hodnotenie okolia. Nechaj ich hovoriť… slová sú len slová. Ak tvoj spôsob nazerania a reagovania prináša želané výsledky, je jedno, čo hovoria – nemajú pravdu… 🙂 Také jednoduché to je. Ich realita sa nekryje s tvojou.

    Inak, nehádžte Nrayna a Svetlonoša do jedného vreca, pretože každý z nich má iný motív! Jedného ženie hlboké presvedčenie o vlastnej pravde, druhého protifilstvo. A zasa: ak sú v tom svojom svete šťastní, tak je pre nich ten najvhodnejší a nekritizujme im ho. Ale nemusíme ich vôli podriadiť náš vlastný svet, pretože do toho nemajú čo kafrať. 😛 Hepi, hepi, hepi.

    A ak to Svetlonošovi urobí dobre, vytešovať sa, že nás “dobehol”… 🙂 … doprajme mu to… (aj vtedy, keby nedobehol) 🙂 Helar nevadí, keď ju považujú za hlúpu. Dokonca možno majú pravdu. Dúfam, že ju majú… Bol by priekak, keby na tomto svete nebolo múdrejšej hlavy od tej mojej… 🙂 Je jedno, či som hlúpa alebo múdra. Je jedno, či som naivná alebo prefíkaná. Som, kto som. 🙂

    Like

   • heli, dlhé roky pracujem na sebadisciplíne, ( :-), ak keď to takto nevyzerá, xi, :-), )

    ale sú veci ktoré ma dokážu vytočiť do vývrtky.
    keďže sa ja riadim podľa hesla, podľa seba súdim teba, totok ma mierne povedané nasr…o, :-), ( neviem, je toto slovo treba vypípať? xi, …. :-).)
    a dnes mám svoj deň, som vo švungu, a plná energie, od božieho rána, takže sorry,
    tiež som aká som, ale vlastne máš pravdu, nech si myslí kto chce čo chce, je dobré vedieť, že sa mám od koho učiť. :-),

    ono totiž na každého hlupáka je ešte jeden väčší, na každého mudrca, zas ešte väčší a tak dokola, okolo stola la-la-la. 🙂

    pa pa, pekný deň, všetkým s nošami svetla či čo to vlastne nosia. 🙂

    Like

   • 😀 …nasrdilo… a na tom “r” sa dá aj chvíľu postáť: nasr..r..r..r..dilo 😀 A je to absolútne salónne a pritom každý rozumie…

    Netreba nadávať na to, aby bol človek sprostý. (Na to treba len nemať rozum. 🙂 )

    Like

   • tak dobre teda nasr.r.r.r.r.r.r.rr..r.rr..r.r.r.rdilo, je to ok?

    ale už dosť, už na ničom nembudem stáť, bolia ma nohy. 🙂

    pa pa. 🙂

    Like

  • Svetlonoš,
   beriem preklep v pohode – veď som dala na výber viac možností 🙂 na vysvetlenie, lebo u nrayna na blogu si helarin blog autorsky nazval hellblog 😉
   Som rada, že sa to vysvetlilo, a to nie Tvojim úmyslom, ktorý by mal právnu váhu, ale Tvojou chybou v písaní, ktorú aj náš nedokonalý právny štát toleruje 😉

   Like

 17. perfektný článok…úprimné dakujem 😀

  mňa “Boh” zaujíma veľmi…rokmi sa pohľad naňho mení…dostala som fanaticky katolícku výchovu, čo v detstve u mňa spôsobilo z Boha strach…bála som sa spraviť niečo proti “desatoru”…a ked som niečo vyparatila, moje svedomie bolo plné výčitiek…žila som s vetami:”Ked budeš zlá, pôjdeš do pekla!” a “Nerob to, lebo ťa Ježiško nebude mať rád.”…
  nechcela som zostať v takomto stave…mala som predstavu, že s “Bohom” chcem byť skôr priateľka…a tak som hľadala, čítala rôzne knihy, pýtala sa ľudí rôznych vierovyznaní aj neveriacich, pozorovala som všetko okolo seba a hľadala odpovede v svojom vnútri… a teraz ho poznám takého, akého som ho túžila poznať…so všetkým “dobrým”, aj “zlým” v sebe…a som šťastná 😀
  a ako vyzerá v mojich predstavách?…skôr ho cítim, ako vidím…je ako žiarivá, svetlo a teplo sálajúca hmota…ked sa na neho “pozerám”, cítim slovami neopísateľnú energiu, ktorá preniká celým mojím telom 😀
  krásny deň všetkým 😀

  Like

  • Aatina nadherne si to opisala. Myslim ze jeho podstatu najdeme vo svojom srdci a preto ak koname ako by konal on tak citime v sebe spalujucu lasku voci vsetkemu tvorstvu.

   Like

   • áno, presne…cítime lásku…dlho mi trvalo, dokiaľ som v sebe nabrala odvahu toto slovo napísať…nie, ešte vysloviť…dnes viem, že to bolo preto, lebo som milovala majetnícky…je krásne, ked sa človek od niečoho oslobodí…tá voľnosť je skvelá 😀

    Like

  • Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz Ho už poznáte a videli ste Ho. Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne; keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi, 😀

   Like

   • A o pár veršov ďalej:
    “Ježiš mu odpovedal: “Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.”

    Like

   • Chapem, porozmyslal som nad tym, a asi viem co ste tym chceli vyjadrit. Mozno som reagoval i pod vplyvom silnych emocii. Pretoze to co tu odznelo na mna zaposobilo tak trochu impulzivne.

    Laska k Bohu sa da vyjadrit rozne, a kazdy na to mame svoj vlastny sposob.

    Necchel som tu rozputavat nejake vasne, cchel som len trosku poukazat na to ako to vidim ja.

    Pokoj s Vami.

    Like

   • Nomad,
    “Laska k Bohu sa da vyjadrit rozne, a kazdy na to mame svoj vlastny sposob.”…krásne si to napísal 🙂

    Like

 18. Ahojte,
  vidím, že tu znova prebieha diskusia o niekom a nič mi to nedáva. 🙂 Mám na to svoj iný názor, ale chcem sa vrátiť k článku Boh mení štruktúru. Kniha môže byť zaujímavá, z časti s ňou súhlasím a chcela by som sa k tomu vyjadriť:
  Slová sú realizované myšlienky a majú tvorivú silu. Z myšlienky a vôle tvorí Boh vesmíry a svety. Po zdokonalení sa vracajú do podstaty, do Centra (Jednota), a tvoria sa z nich nové vesmíry a svety. S ľudskou dušou je to rovnaké: je stvorená z mnohých častíc a oživená Duchom – iskrou Božou. Po oslobodení z hmotného tela prichádza do duchovného sveta, kde sa môže, chce, zdokonalovať, aby sa navrátila do podstaty – k Bohu. 😉 Každý atóm má svoj duchovný predobraz. Boh tvorí myšlienku a vôľu. Boh je láska, múdrosť… Nič, čo Boh stvoril, nemôže zomrieť, práve preto, že to je Jeho súčasť. Ale môže sa to meniť.
  Zmysel ľudského života je jeden jediný: nájsť svoju Cestu k Bohu a ísť tou Cestou.
  Je to môj pohľad na Boha. Boh = Centrum = Jednota všetkého. 😀

  Like

  • vera, nemám pocit, že sa tu prejednávalo niečo iné! každý svojim spôsobom ( vrátane mňa) sa snaží nájsť si zmysel svojho života.
   moja maličkosť, alebo veľkosť, to je jedno, si myslí, že význam má jedine cesta, ktorou sa tu na tomto blogu snažila vytvoriť aj helar.
   nazbierané skúsenosti ponúkla na pomoc iným, pričom jej pri tej pomoci nebráni nič v tom aby rástla a išla svojou cestou priamo k bohu.
   citujem ťa:
   Zmysel ľudského života je jeden jediný: nájsť svoju Cestu k Bohu a ísť tou Cestou.
   prepáč mi, ak som to nepochopila, ale príde mi to egoistické.
   je to ako uzatváranie sa pred realitou, ktorá žiaľ nie je nič iné ako cesta, ktorú nám pomohol vybrať boh, energia, čikitet, ty, či ja 🙂 sami pred vtelením. už som dnes niečo podobné čítala, a nepáči sa mi, že sa ľudia neodhodlajú prekonávať prekážky postavením sa vlastnému strachu, obavám, skúškam, radšej si z pohodlnosti strčme hlavy do piesku a ešte si aj nahovárajme, že ideme tou správnou cestou a vyhovárame sa na správnu voľbu. 🙂
   niekto múdry mi povedal, že skúške sa treba postaviť, inak sa vráti a v horšej forme. :-), zistila som, že mal pravdu, postavila som sa svojmu strachu a je mi …. skveleee. :-), cmuk všetkým.

   ale ten boh=centrum=jednota všetkého s tým súhlasím.

   Like

   • Lilah,
    ja na svojej Ceste nepoznám prekážky, ale iba pozastavenie a spoznanie toho čo mi je neznáme. Ak to spoznám a pochopím, cestujem ďalej Cestou, vyššie. 🙂 Správna a nesprávna cesta neexistuje, existuje iba jedna Cesta s viacerými možnosťami (sloboda rozhodnúť sa), podľa mňa. Poznám iba jednu prekážku v ľudskom živote a to je strach, ktorý nás spomaľuje v ceste. Z toho, už asi vieš, že ja ten strach nemám, ani ho nepoznám. 🙂 Pre mňa je realita, klam, možno si povieš lilah, že je to egoistické, ale nie je. Duchovný svet je omnoho reálnejší, ako pozemský svet. V pozemskom svete sa všetko vytratí, ale v duchovnom svete všetko pretrváva, kdekoľvek sa nachádzaš, aj tu na Zemi. Napr. (drevorubač v lese zrúbe chorý strom a zbytok vytiahne, potom ho spáli a príde niekto k miestu toho stromu a drevorubač tvrdí, že tu stál na tomto mieste strom, ale ten druhý nevidí nič iba kopu lístia a tvrdí, že ten strom tu nestál a myslí si, že je to iba ilúzia alebo klam drevorubača, pričom drevorubač vie, že ten strom tam stál a pochopil, že mu na ten strom zostala iba spomienka – to je pozemský svet, ale ten strom v pozemskom svete mal svoju dušu a jeho duša prešla do duchovného sveta, takže tá jeho duša bola, stále je a pretrváva). Som pútnikom vo vďačnosti, ale moja Cesta nie je egoistická. Učím sa a poznávam na každom kroku, ale nielen pre seba, nie pre svoje potešenie a šťastie, ale aby som mohla povedať ostatným všetko to, čo viem. 😀 Ja som hľadala pravdu a našla som ju. Ak by si videla to dokonalé Svetlo tak ako ja, ver mi, že na tejto Zemi by si nechcela zostať ani minútu. To Svetlo sa nedá ani opísať slovami jeho dokonalosť. To Svetlo som objavila vo vnútri seba a viem, že ho ma každý, stačí ho iba nájsť. Nie je to predstava, nie je to ilúzia, je to pravda a pravda je Boh a všetko s tým spojené, aj my sme s tým nakoniec spojený. 🙂
    P.S.: Lilah, podobnú autonehodu aj ja som prekonala a zmierila som sa s tým, pretože som pochopila, že moja Cesta ešte nekončí a autonehoda je pre mňa výzva pokračovať v ceste, bojovať za pravdu všetkého a hľadať to čo pre mňa je neznáme. 😉 Helarin blog je super, že existuje. 😀 Ďakujem ti Helar. 😀 😀 😀

    Like

   • vera, dosť ma bolí hlava teraz. ale sľubujem, že si to ešte raz pozorne prečítam, a prediskutujeme. ok 🙂

    zatiaľ len k tej autonehode.
    každý z nás potrebuje občas dostať po hlave, raz autom, raz kladivom. 🙂
    ver mi, že ja som to pochopila hneď! a že som bohu vďačná? to si píš, ale myslíš, že za seba? že som tu mohla ešte zostať? :-), nie, za svoje deti. že ešte budem mať možnosť podieľať sa na ich formovaní, na ich raste.

    ešte sa ti na toto ozvem, ale asi až zajtra. potrebujem oddych. pa, lilah

    Like

   • troška som sa prebrala, môžem písať, zajtra v práci nem bude čas. 🙂

    takže.
    neviem pochopiť prečo oddeľpvať duchovný život od pozemského.
    prečo by mal byť strach niečo zlého? veď ťa chráni. je to skôr o umení priznať si svoje ja, sám pred sebou. svoje strašidlá držať na uzde. nič viac. 🙂
    alebo bolesť? prečo by mala byť bolesť zlá? je dobré keď ju cítime, bez nej by sme sa nedostali k príčine a tak k možnosti pracovať na jej odstránení.

    neber to ako kritiku, ale, nesedí mi ďalšia vec.
    v pozemskom živote sa všetko vytratí, ale v duchovnom pretrváva.
    ale pocity predsa nie sú hmota, alebo áno?
    a prečo si upierať aj pozemské veci ( nemyslím nejaké orgie, alebo čo, normálne veci, chuť pomaranča, alebo jablka práve otrhnutého zo stromu)
    ved nato tu sme! daj bohu čo je božie a cisárovi čo je cisárovo.
    to predsa povedal najväčší učiteľ, alebo mág. je jedno ako ho nazveš.

    použité synonymum drevorubača. veď na zemi videl jasný dôkaz o jeho existencii. prečo by jeden drevorubač mal byť múdrejší, len preto že ten strom videl? :-),
    ten druhý predsa takisto vie, že tam niečo stálo, len sa pretransformovalo do iného.

    neviem, čo si videla. aké dokonalé svetlo, možné to je a ak ťa to posunulo vpred, je to len dobré. ale,
    prečo si ty po uzretí toho nádherného svetla zostala na zemi?
    jednoduchá odpoveď. ešte si nedošla k tomu pravému, ozajstnému, a to čo vidíš, je len slabý odvar toho čo uvidíš, keď tu už nebudeš. 🙂

    a svetlo vnútri seba. ver mi. vidím ho okolo seba sústavne. stačí troška privrieť oči. ( ale to len na okraj)

    a áno, máš pravdu, sme s bohom spojení. všetci. ty, ja , zvieratá, stromy ( aj keď každý trocha inak, ale predsa sme)

    k tej mojej nehode som sa už vyjadrila.
    dúfam, že to neberieš ako moju odvetu, nechcem vyvolávať tieto pocity! skôr to ber ako podnetnú debatu, ok? :-),

    Like

 19. Lilah
  to,čo vravíš,je naozaj boj s veternými mlynmi.Teraz poviem niečo, pre mnohých strašné,ale ja som o matku prišla,ked som mala 23 rokov a to bolo naozaj pre mňa vyslobodením(isto aj pre ňu).Rada by som sa s tebou na túto tému porozprávala,a ak by sa mi dalo aj ti pomohla,ale na stránke je to príliš verejné,asi by to nebolo najlepšie,takto sa odkrývať.Skúsime nájsť nejaký spôsob?

  Like

  • Saltinka,
   ja to chápem, niekedy je lepšie pre našu cestu “toto”, ako keby obidvaja mali spadnúť ešte nižšie. Ja to už volám “milosť Božia” a je veľa takých príbehov, keď rodič zomrel ešte pri mladšom veku dieťaťa a nakoniec to dieťaťu vytvorilo novú cestu a stal sa z neho veľký duchovný majster.

   Like

   • minne, toto nie je milosť Božia! to čo píše saltinka, by som nechcela zažiť! píše,: Teraz poviem niečo, pre mnohých strašné,:
    to znamená, že ona sa zo smrti svojej matky ešte nedostala. je strašné, cítiť vinu za to, že sa nám uľavilo že nejaký človek tu už nie je!
    a už vôbec nehovorím o človeku, ktorý ti dal život.!

    toto nie je milosť božia. to je skúška, ponorenie sa do seba. 🙂

    Like

   • Lilah,
    ale Saltinka napísala aj toto: “to bolo naozaj pre mňa vyslobodením isto aj pre ňu”

    preto som tento prípad takto pochopil

    Like

 20. Lilah, Minne
  ani jeden nemáte pravdu. Matka umrela na leukémiu.V tej dobe to bolo nielenže neliečiteľné,ale ani bolesti sa nedali nejak potláčať,dali mi do hrsti pár fľaštičiek ópia s tým,že to nemá dávkovanie,aby som jej dala toľko,aby sa jej potlačili aspon trocha bolesti.Nemocnica sa zbavila takýchto pacientov pár týždňov pred smrťou. Dívala som sa na to,ako sa trápi a nebolo v mojich silách jej ani uľahčiť,nieto ešte pomôcť.A celý čas som počúvala jej motlitby,ona až do konca verila,že tú chorobu aj tie bolesti jej dal Boh,aby po smrti mohla byť s ním v blaženom raji.

  Like

 21. Ahoj helar,
  mňa by veľmi zaujímalo, prečo tu nie je komentár pre lilah, ktorý som jej dnes napísala. Vysvetlíš mi to? Môžeš mi odpísať na e-mail: vera13@centrum.sk 🙂 Sloboda prejavu, je kde? 🙂 Podľa mňa si vyberáš, čo je pre tvoj blog najlepšie, ale nie je to fér a práve týmto priťahuješ, aj to čo nechceš. Možno po čase aj to pochopíš. 😉

  Like

 22. Nakoniec som zistila, že ešte stále čaká na schválenie.
  Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám….Čakám…..čakám…. ešte stále čakám. 🙂

  Like

 23. To je zaujímavé,ked som si klikla na meno Renscho,hodilo ma to ma komentár Lilah,ja som počítačový antitalent,vie mi niekto povedať,čo to má znamenať?

  Like

  • Keď ideš písať komentár a nie si registrovaná, tak sú tam 4 kolónky a jedna z toho je – že môžeš uviesť napríklad svoju webovú stránku – a on tam skopíroval odkaz po kliknutí na Lilah-in komentár. Čiže ak klikneš na nové komentáre, on klikol na Lilah, ktoré sú v bočnom menu a toto sa ti hore zjaví (http://helar……….) Dalšia kolónka je email, meno a text komentára – to nie je v poradí…

   Like

 24. Ďakujem, ti Minne,teraz si mi vysvetlil mnoho,aj komentáre ľudí,ktorí sa snažili písať pod inou prezývkou,len si zabudli všimnúť,že ich stály slovný prejav odhalí

  Like

 25. Saltinka,
  ak máš také podozrenie, pošli email helar a ona to vie zistiť, či sa jedná o toho istého človeka podľa IP adresy – IP ostane rovnaká celý deň (ale dá sa to obísť, kto je šikovný), ak je dynamická, ale ak má pevnú IP, tak má stále rovnakú, ako napr. ja. Už som tiež niekoho tak dávnejšie odhalil, čo Helar potvrdila podľa IP. Najprv niečo písal a potom sa obhajoval pod iným menom 🙂 hoci všetci boli proti 🙂 ň
  Ale legislatívou je to spravené už tak, že onedlho bude mať každý pevnú IP adresu, aby nedochádzalo k rôznym internetovým podvodom.

  Like

 26. Minne
  to je zbytočné,len by to vyvolalo dalšie ohne na blogu,nech sa dotyční s tým vyrovnávajú ako sa chcú,je to ich problém, nie môj.Ja som spokojná s tým,že nesadnem na lep každému sladkému hlasu.Možno to tak má byť,aby sme sa naučili oddeľovať správne od nesprávneho,alebo …
  Neviem,niekedy mám pocit,že sa na duchovnej ceste stretávame s ľudmi,ktorí sú na nás ako kladivá,alebo ťa zatlčú do zeme,alebo to ustojíš s vlastnou vierou.
  Alebo sú to len naše zrkadlá?

  Like

   • Saltinka to myslela v dobrom 🙂 a čo moja odpoved na email? Alebo som pre teba už iba “vzduch”? Aj vzduch je dôležitý a nevyhnutný! 🙂

    Like

   • Vzdúšik môj, daj mi vydýchnuť… 😀 Najprv som došla okolo pol siedmej domov. Potom som musela zachrániť svet, rozhádať sa s jedným dobrým kamarátom, navečerať sa a až teraz sa číta mail… Ozvem sa, len čo tvoj mail nájdem! 😛

    Like

 27. Clanok je velmi zaujimavy, neuroscience nam cim dalej tym viac potvrzuje ze nase myslenie ,je extremne dolezite a to aj na fyzickej urovni veci … ale tie nasledne diskusie boli z 80% celkom dive dohady a osobne pohlady 🙂 Nemyslim si ze v tomto stave tu na tomto svete mame vobec moznost nieco take ako je vsetko co je co i len z ciastocky pochopit to co mozme pochopit sme my sami – ako hore tak dole … predpokladam ze to pochopenie nam potom da akysi “vhlad” aj do makro urovne veci, urcite si treba uvedomit to ze mysel samotna je “nastroj” ktory sa da pouzivat vselijak – ma obrovsky potencial a tym padom je to aj nieco velmi nebezpecne ked si na to clovek neda pozor … nakoniec to vzdy vychadza tak ze mame plno, plno prace zo zvladanim a formovanim seba samych a pochopenim nami vnimatelneho sveta, a hadajte co … to vsetko je jedno 🙂 … ludsky zivot je jednoducho prilis kratky a prilis zaneprazdneny urychlenym systemom v ktorom zijeme na to aby sme sa do tychto veci akosi seriozne a zmysluplne zahlbili a nakoniec mozno aj to bude mat svoj vyznam 🙂 vsetko ma 🙂 pozdravujem z materskej lode ;)))

  Like

 28. Ahoj Helar!
  Neviem do ktorej rubriky sa hodí moja otázka, no napíšem ju sem.
  Keď som mala asi 2 alebo 3 roky videla som svojich rodičov (pri ktorých som vtedy spala)úplne nahých akoby nemali oči, ústa ani nos. Ich telo nevyzeralo ako typické ľudské telo. Pripomína mi to nejaké črevá bez krvi a bol tam aj sliz. Ležala pri mne a ja som sa na nich dívala. Medzitým som na strope uvidela nahé dieťatko, ktoré krúžilo vo vzduchu. Videla som to zrnito. Podobne ako zrnitý obraz v televízií. Myslela som si že sú mŕtvi. Potom som nejako “zaspala”. Ráno keď som sa zobudila prišlo som so svojou bábikou do obývačky kde ma mama vítala so slovami : tu sme!!! Keď sa jej na to teraz pýtam tak mi hovorí, že si na to až tak dobre nespomína no povedala, že som sa na ňu dívala tak čudne( akoby som niekoho hľadala.
  Neviem ako si to mám vysvetliť a neviem či je normálne aby som si to takto živo pamätala ako 2 alebo 2 a pol ročná. Viac rokov som nemala lebo sa pamätám, že sestra vtedy ešte nebola na tomto svete.
  Za odpoveď vopred ďakujem

  Anna

  Like

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.