O dušiach, smrti a znovuzrodení

Ďalší článok (kapitola z nejakej knihy), čo mám od Mira. Tento neviem čím som si zaslúžila, ale tak sa nejako “urodil” 😛 – možno v čase, keď som trpela depresiami z “deanjelizácie”… A k tej téme “deanjelizácie” mám tiež nejaký dovetok. Kedysi mi jeden hooodne múdry Nemec vysvetľoval princíp sklamania: V nemčine sa sklamanie povie Entäuschung a je zloženinou z “ent” + “täuschen”, teda “od” + “zavádzať”. Po slovensky by to mohlo byť ako od-klamanie. Kým sme sa klamali, bolo dobre… a keď sme sa od-klamali, teda prestali sami seba zavádzať, odrazu nám až tak dobre nie je… Ale je to len návrat k Pravde, pretože už sami seba neklameme!

No a teraz sa vrhnime do víru reinkarnácií, duší a ich nekonečnej púte – azda trochu zmúdrieme (a naplánujeme si, ako budeme “hviezdiť” v budúcich životoch! 😛

Bardo vznikania

Zážitok smrti bude pre väčšinu ľudí znamenať, jednoducho prejsť na konci procesu umierania do stavu zabudnutia. Tri štádiá vnútorného rozkladu môžu byť, ako sa niekedy hovorí, rýchle ako trojité lusknutie prstami. Biela a červená esencia otca a matky sa stretávajú v srdci a vznikne čierny zážitok zvaný “plné dosiahnutie”. Vysvitne Jasné Svetlo, ale my ho nerozoznáme a upadneme do bezvedomia.

Ako som už povedal, je to prvé nerozoznanie alebo stav nevedomosti, nazývaný v tibetčine “marigpa”, opak rigpy. Ten v nás vyznačuje počiatok ďaľšieho cyklu sansáry, ktorý bol v okamihu smrti krátko prerušený. Potom nastane bardo dharmaty, ktoré jednoducho prešľahne nespoznané. To je druhé nerozoznanie, druhé
štádium nevedomosti, marigpa.

Prvá vec, ktorú si uvedomujeme je, že “obloha a zem sa opäť oddelili”. Zrazu precitáme do prechodového stavu, ktorý leží medzi smrťou a ďaľším znovuzrodením.

Tomu sa hovorí bardo vznikania, “sipä bardo”, a je to tretie bardo smrti.

Slovo “sipä”, ktoré sa prekladá ako “vznikanie”, znamená aj “možnosť” a “existenciu”. V sipä barde, keď už myseľ nie je obmedzovaná fyzickým telom tohto sveta, sú “možnosti” pre “vznik” v rôznych oblastiach nekonečné. A toto bardo má vonkajšiu “existenciu” mentálneho tela a vnútornú “existenciu” mysle.

Výrazným rysom barda vznikania je, že rozhodujúcu rolu v ňom preberá myseľ, kým v barde dharmaty sa rozvíjalo v oblasti rigpy. Máme teda v barde dharmaty svetelné telo a v barde vznikania mentálne telo.

V barde vznikania je myseľ obdarená nesmiernou jasnosťou a neobmedzenou pohyblivosťou, ale smer, ktorým sa pohybuje, je určovaný výhradne návykovými tendenciami našej minulej karmy. Preto sa mu hovorí “karmické” bardo vznikania, lebo, ako hovorí Kalu rinpočhe, “je to celkom automatický, slepý výsledok našich predošlých činov či karmy, a nič čo sa tu deje, nie je vedomým rozhodnutím bytosti. Sme jednoducho postrkovaní silou karmy.”

V tomto bode dospela myseľ do ďaľšieho štádia, vo svojom procese postupného rozvoja od svojho najčistejšieho stavu, Jasného Svetla, cez svoje Svetlo a energiu, prejavy barda dharmaty, až k ešte hrubohmotnejšiemu prejavu mentálnej formy v barde vznikania. To, čo sa v tejto etape odohráva, je obrátený proces rozplývania. Znova sa objavujú vetry a spolu s nimi prichádzajú myšlienkové stavy spojené s nevedomosťou, túžbou a hnevom. Potom na seba berieme “mentálne telo”, lebo spomienky na naše minulé karmické telo sú v našej mysli stále živé.

Mentálne telo

Naše mentálne telo má v barde vznikania rad zvláštnych charakteristík. Má všetky svoje zmysly. Je nanajvýš ľahké, voľné a mobilné a jeho vedomie je vraj sedemkrát jasnejšie než zaživa. Je tiež obdarené elementárnym druhom jasnozrivosti, ktorá nie je pod vedomou kontrolou, ale dáva mentálnemu telu schopnosť čítať cudzie myšlienky.

Najskôr bude mať toto mentálne telo formu podobnú telu z práve prežitého života, ale bez akýchkoľvek vád a v rozkvete síl. Aj keď ste boli v tomto živote zmrzačení alebo chorí, budete mať v barde vznikania dokonalé mentálne telo.

Jedno zo starobylých učení dzogčhenu nám hovorí, že mentálne telo má veľkosť asi osem až desaťročného dieťaťa.

Vďaka sile pojmového myslenia, známej ako “karmický vietor”, nie je mentálne telo schopné zostať ani na okamih v kľude. Neustále je v pohybe. Len pomyslením si môže ísť bez zábran kam sa mu zachce. Pretože mentálne telo nemá žiadny fyzický základ, môže prechádzať prekážkami, ako sú steny či hory {1}.

Mentálne telo môže vidieť cez trojrozmerné objekty. Ale pretože nemáme otcovskú a materskú podstatu fyzického tela, nejestvuje ešte svetlo slnka alebo mesiaca, ale len matná žiara osvetľujúca priestor tesne pred nami. Môžeme vidieť iné bardové bytosti, ale nemôže nás vidieť žiadna živá bytosť, s výnimkou tých, ktoré si hlbokými skúsenosťami meditácie vypestovali niektorý z druhov jasnozrivosti {2}. Preto sa na okamihy môžeme stretávať s mnohými cestovateľmi v bardovom svete, ktorí už zomreli pred nami a rozprávať sa s nimi.

Vďaka piatim živlom, z ktorých je vytvorené, pripadá nám mentálne telo pevné a pociťujeme záchvaty hladu. Učenia o barde hovoria, že mentálne telo sa živí pachmi a odoberá si výživu z pálených obetí, ale môže využívať len obete, obetované špeciálne preň.

Mentálna činnosť je v tomto stave veľmi rýchla, myšlienky prichádzajú v rýchlom slede jedna za druhou a môžeme robiť veľa vecí naraz. Myseľ stále opakuje ustálené šablóny a návyky, hlavne svoje lipnutie na skúsenostiach a presvedčení, že sú v konečnom dôsledku reálne.

Zážitky v barde

V priebehu prvých týždňov barda máme dojem, že sme muž alebo žena, rovnako ako v predošlom živote. Neuvedomujeme si, že sme mŕtvi. Vraciame sa domov, aby sme sa stretli s rodinou a svojimi milovanými. Pokúšame sa s nimi hovoriť, dotýkať sa ich. Ale oni neodpovedajú, ani nedávajú najavo, že by vedeli o tom, že tam sme. Bezmocne sa prizeráme, ako plačú alebo sedia apatickí a zasiahnutí v srdci našou smrťou. Márne sa pokúšame používať svoje vlastníctvo. Pri stole už pre nás nie je prestreté a rodina sa chystá vyhodiť naše veci. Cítime sa rozhorčení, urazení a sklamaní “ako ryba zmietajúca sa v horúcom piesku”, ako hovorí Tibetská kniha mŕtvych.

Ak veľmi lipneme na svojom tele, môžeme sa aj márne pokúšať znova do neho vstúpiť alebo ho obletovať. V krajných prípadoch môže mentálne telo otáľať v blízkosti svojho majetku alebo tela celé týždne, dokonca i roky. A ešte stále nám nesvitlo, že sme mŕtvi. Až keď vidíme, že nevrháme tieň, neodrážame sa v zrkadle a nezanechávame na zemi stopy, konečne si to uvedomíme. Už len otras z pochopenia že sme zomreli, môže stačiť na to, aby sme omdleli.

V barde vznikania opäť prežívame všetky zážitky minulého života, vidíme aj tie najmenšie zabudnuté detaily a navštevujeme znova aj miesta, kde sme, ako hovoria majstri, “hoci len pľuvli na zem”. Každých sedem dní sme nútení prechádzať znova zážitkom smrti so všetkými útrapami. Ak bola naša smrť pokojná, opakuje sa tento pokojný stav mysle aj teraz. Ak však bola mučivá, opakujú sa aj tieto muky. Pamätajme si, že k tomu dochádza s vedomím sedemnásobne intenzívnejším než v živote a že sa v prchavom období barda vznikania vracia prudko koncentrovaným a mätúcim spôsobom všetka záporná karma predošlých životov.

Naše nepokojné, osamelé blúdenie bardovým svetom je horúčkovité ako nočná mora a rovnako ako vo sne veríme, že máme fyzické telo a že naozaj existujeme. A predsa vznikajú všetky zážitky tohto barda len z našej mysle, vytvárané našou karmou a vracajúcimi sa návykmi.

Vracajú sa vetry živlov, a ako hovorí tulku Urgjän rinpočhe: “Človek počuje hlasné zvuky spôsobené štyrmi živlami zeme, vody, ohňa a vzduchu. Je tu zvuk lavíny stále padajúcej za nami, zvuk veľkej burácejúcej rieky, zvuk mohutného hučiaceho ohňa ako v sopke a zvuk silnej búrky”. Keď sa v hroznej tme pokúšame pred nimi utiecť, otvárajú sa vraj pred nami tri rôzne priepasti – biela, červená a čierna – “hlboké a strašné”. Tibetská kniha mŕtvych vysvetľuje, že je to náš vlastný hnev, túžba a nevedomosť. Útočia na nás mrazivé lejaky, krupobitie hnisu a krvi, sme štvaní zvukmi beztelného hrozného kriku – prenasledujú nás mäsožraví démoni a ľudožrútske beštie.

Vietor karmy nás neúprosne strháva a my nie sme schopní sa udržať na mieste. Tibetská kniha mŕtvych hovorí: “V tejto chvíli ťa zozadu bude hnať silná víchrica karmy svojimi hroznými, neznesiteľnými, prudkými nárazmi.” Sužovaní strachom a hnaní sem a tam ako semienka púpavy vo vetre, blúdime bezmocne šerom barda.  Mučení hladom a smädom hľadáme tu a tam útočisko. Predstavy našej mysle sa každým okamihom menia a vystreľujú nás, ako hovorí Tibetská kniha mŕtvych, “ako vrhací stroj” striedavo do stavu žiaľu a radosti. Naša myseľ cíti túžbu po fyzickom tele, ale žiadne nenachádzame, čo nás vrhá do ďaľšieho utrpenia.

Celá krajina a okolie sú modelované našou karmou, rovnako ako je bardový svet zaľudnený obrazmi prízrakov nášho vlastného mámenia. Ak bolo naše navyknuté chovanie v živote kladné, budú naše vnemy a zážitky v barde premiešané radosťou a šťastím, ale ak bol náš život zlý a ubližovali sme iným, budú našimi zážitkami
v barde bolesť, zármutok a strach. Tak sa napríklad v Tibete hovorilo, že rybárov, mäsiarov a lovcov budú napádať monštrózne verzie ich predošlých obetí.

Niektorí z tých, ktorí podrobne študovali zdanlivú smrť a hlavne “prehliadku života”, ktorá je jedným z najčastejších rysov, si kládli otázku: Ako by si niekto dokázal predstaviť hrôzu bardových zážitkov veľkoobchodníka s drogami, diktátora alebo nacistického mučiteľa? “Prehliadka života”, ako sa zdá,
naznačuje, že po smrti môžeme prežívať všetky útrapy, za ktoré sme boli priamo i nepriamo zodpovední.

Ako dlho trvá bardo vznikania

Celé bardo vznikania trvá priemerne štyridsaťdeväť dní a minimálne jeden týždeň. Ale je to rôzne, rovnako ako teraz niektorí ľudia žijú do stovky a iní zomierajú v mladosti. Niektorí môžu dokonca v barde uviaznuť a stať sa duchmi či strašidlami. Düdžom rinpočhe vysvetľoval, že v prvých troch týždňoch barda sme ešte silne poznačení predošlým životom, a preto je to pre živých to najdôležitejšie obdobie na pomoc mŕtvemu. Potom sa začína pomaly utvárať náš budúci život a jeho vplyv postupne prevládne.

V barde musíme čakať, kým nedosiahneme karmické spojenie so svojimi budúcimi rodičmi. Niekedy si bardo predstavujem ako akúsi tranzitnú halu, v ktorej môže človek čakať až štyridsaťdeväť dní, kým presadne do ďaľšieho života. Existujú však dva zvláštne prípady, ktoré v prechodovom stave čakať nemusia, lebo intenzita sily ich karmy ich okamžite zmetie do budúceho znovuzrodenia. Prvým je ten, kto prežil nanajvýš dobročinný a pozitívny život a vycvičil svoju myseľ v duchovných cvičeniach tak, že ho sila jeho uvedomenia odnesie priamo do dobrého nového zrodu. Druhým prípadom je osoba, ktorej život bol záporný a škodlivý. Tá cestuje rýchlo k priamemu zrodeniu, nech je to kdekoľvek.

Súd

Niektoré výklady o barde popisujú súdnu scénu, akúsi prehliadku života podobnú posmrtnému súdu, s ktorým sa stretávame v mnohých svetových kultúrach. Vaše dobré svedomie, váš biely anjel strážny, vystupuje ako váš obhajca a vypočítava dobré skutky, ktoré ste vykonali, zatiaľ čo vaše zlé svedomie, čierny démon, predkladá argumenty obžaloby. Dobré a zlé sa kopí ako biele a čierne kamienky. “Pán smrti”, ktorý predsedá, sa potom poradí so zrkadlom karmy a vynesie rozsudok.

Mám pocit, že v tejto súdnej scéne sa objavujú niektoré zaujímavé paralely s prehliadkou života zo skúseností zdanlivej smrti. Celý súd sa odohráva v našej mysli. My sme sudcovia aj odsúdení. “Stojí za to poznamenať,” hovorí Raymond Moody, “že v prípadoch, ktoré som študoval, neprichádzal súd z iniciatívy svetelnej bytosti, ktorá, ako sa zdá, aj tak týchto ľudí prijímala a milovala, ale z vnútra súdených jedincov.”

Jedna žena, ktorá prešla zážitkom zdanlivej smrti, povedala Kennethovi Ringovi: “Ukážu vám váš život a vy ho súdite … Súdite sami seba. Všetky vaše hriechy vám boli odpustené, ale môžete si odpustiť vy sami, že ste neurobili čo ste mali urobiť alebo niektoré drobné podvody, ktorých ste sa azda v živote dopustili? Môžete odpustiť sami sebe? To je súd.”

Súdna scéna tak ukazuje, že to, na čom v konečnej analýze naozaj záleží, je motivácia každého nášho skutku a že niet úniku pred následkami našich minulých činov, slov a myšlienok a pred stopami a návykmi, ktorými nás “opečiatkovali”. To znamená, že sme plne zodpovední nielen za tento život, ale rovnako aj za svoje budúce životy.

Sila mysle

Pretože je naša myseľ v barde taká ľahká, mobilná a zraniteľná, majú nesmiernu silu a vplyv všetky myšlienky, ktoré vzniknú – dobré aj zlé. Bez fyzického tela ako opory, sa vlastne realitou stávajú myšlienky. Predstavte si prudkú bolesť a hnev, ktorý môžete pocítiť, keď vidíte, ako za vás nedbalo vykonávajú pohrebný obrad, alebo pri pohľade na chamtivých príbuzných, ako sa hašteria o váš majetok, alebo keď počujete priateľov, ktorých ste hlboko milovali a o ktorých ste sa domnievali, že vás milujú tiež, ako o vás hovoria posmešne, zle, alebo jednoducho len zhovievavo. Taká situácia môže byť veľmi nebezpečná, lebo naša reakcia nás môže vo svojej prudkosti dohnať priamo k nešťastnému znovuzrodeniu.

Sila prevládajúcej myšlienky je teda v barde vznikania kľúčová. Tento kritický okamih nás konfrontuje s akýmikoľvek návykmi a sklonmi, ktorým sme dovolili, aby ovládli náš život. Ak tieto návyky a sklony nezvládnete už teraz zaživa a nezabránite im, aby sa zmocnili vašej mysle, budete v barde vznikania ich bezmocnými obeťami, postrkovanými ich silou sem a tam. Napríklad, najmenšia podráždenosť môže mať v barde vznikania zničujúce následky, a preto musí byť tým, kto predčítava Tibetskú knihu mŕtvych niekto, s kým ste boli zadobre. Ináč by vás mohol s tými najhoršími dôsledkami rozzúriť už len zvuk jeho hlasu.

Učenie nám ponúka mnoho popisov toho, aká tvárna je myseľ v barde vznikania. Tie najpôsobivejšie konštatujú, že naša myseľ je v tomto barde ako dočervena rozžeravená železná týč, ktorú je možné ohýbať akýmkoľvek spôsobom kým nevychladne, aby potom stuhla v tej podobe, v ktorej práve je. Rovnako môže vraj jediná pozitívna myšlienia v tomto barde viesť priamo k osvieteniu a jediná negatívna reakcia nás môže uvrhnúť do nesmierne dlhého a silného utrpenia. Tibetská kniha mŕtvych nás ani nemôže varovať výrečnejšie:

Teraz je tu chvíľa, ktorá je rozhraním medzi vystupovaním hore
a zostupovaním dole. Teraz je tu chvíľa, kedy aj len chvíľkové
prepadnutie lenivosti ti privodí ustavičné muky. Teraz je tu chvíľa,
keď sústredenosť mysle na jeden bod ti privodí trvalú blaženosť. Maj
myseľ sústredenú na jeden bod! Horlivo predlžuj vyžarovanie svojich
dobrých skutkov!

Tibetská kniha mŕtvych sa snaží prebudiť akékoľvek spojenie s duchovným cvičením, ktoré zomrelá osoba mohla mať, a podnecuje nás vzdať sa lipnutia na ľuďoch a majetku, vzdať sa túžby po tele, nepodvoľovať sa túžbe a hnevu, pestovať láskavosť a nie nepriateľskosť, a dokonca ani neuvažovať o negatívnych skutkoch. Pripomína mŕtvemu, že sa niet čoho báť: Na jednej strane mu hovorí, že hrozné bardové postavy nie sú ničím viac než jeho vlastnými klamnými projekciami a sú zo svojej podstaty prázdne, a na strane druhej, že aj ony samy majú len “mentálne telo navyknutých sklonov”, a preto sú rovnako prázdne. “Tak prázdnota nemôže ublížiť prázdnote.”

Nestála a riskantná prirodzenosť barda vznikania môže však byť aj zdrojom mnohých príležitostí k oslobodeniu, a poddajnosť mysle v tomto barde je možné zmeniť na našu výhodu. Je treba si pamätať jedinú radu – že stačí, aby v našej mysli vznikla jediná pozitívna myšlienka. Ak sa dokážeme rozpomenúť na akékoľvek učenie, ktoré nás inšpirovalo pokiaľ ide o prirodzenosť mysle, ak máme čo len jediný dobrý sklon k duchovným praktikám alebo hlboké spojenie s nimi, to samo nás už môže oslobodiť.

V barde vznikania sa neobjavujú buddhovské oblasti spontánne ako v barde dharmaty. Ale púhou spomienkou na ne sa do nich môžete silou svojej mysle priamo preniesť a pokračovať k osvieteniu. Bolo povedané, že ak dokážete vzývať niektorého buddhu, okamžite sa pred vami objaví. Pamätajte si však, že aj keď sú možnosti neobmedzené, musíte mať v tomto barde ak nie úplnú, tak aspoň čiastočnú moc nad svojou mysľou. A to je nanajvýš ťažké, lebo myseľ je tu taká zraniteľná, roztrieštená a nepokojná.

Preto kedykoľvek v tomto barde nadobudnete čo i len na okamih bdelosť, okamžite si vybavte svoje spojenie s duchovnými cvičeniami, spomeňte si na svojho majstra alebo buddhu a usilovne ich vzývajte. Ak ste si počas života vypestovali prirodzený reflex modliť sa kedykoľvek sa veci skomplikujú, dosiahnu kritický stav alebo začnú unikať vašej kontrole, budete schopní okamžite vzývať alebo si pripomenúť nejakú osvietenú bytosť, Buddhu alebo Padmasambhavu, Táru alebo Avalókitéšvaru, Krista, Pannu Máriu, … Ak ich dokážete vzývať horlivo, so sústredenou oddanosťou a celým srdcom, potom bude silou ich požehnania vaša myseľ oslobodená do priestoru ich múdrej mysle. V tomto živote sa môže modlitba zdať niečím, čo prináša len málo výsledkov, ale jej účinky v barde sú nebývalo mocné.

Popis, ktorý som vám poskytol však ukazuje, aké ťažké je na tejto križovatke sústrediť svoju myseľ, ak nám chýba predošlý výcvik. Pomyslite na to, aké je skoro nemožné spomenúť si vo sne alebo nočnej more na niečo ako je modlitba, a akí neschopní a bezmocní sa v nich cítime. V barde vznikania je rovnako ťažké, ak nie ťažšie, vôbec sústrediť svoje myšlienky. Preto je výzvou, ktorú Tibetská kniha mŕtvych opakuje znova a znova: “Pozorne počúvaj!” A hovorí: “Tadeto prebieha deliaca čiara medzi buddhami a živými bytosťami … V jedinom okamihu sa rozlíšiť, v jedinom okamihu sa stať dokončeným buddhom.”

Znovuzrodenie

Ako sa v barde vznikania blíži čas k znovuzrodeniu, túžite viac a viac po podpore materiálneho tela a hľadáte nejaké, ktoré by mohlo byť pre váš nový zrod k dispozícii. Začnú sa objavovať rôzne znamenia, ktoré vás upozorňujú na oblasť, v ktorej sa pravdepodobne zrodíte. Zo šiestich oblastí existencie žiaria svetlá rôznych farieb a vy sa budete cítiť k niektorému priťahovaní podľa negatívnej emócie, ktorá vo vašej mysli prevláda. Len čo vás raz niektoré zo svetiel pritiahlo, je veľmi ťažké vrátiť sa späť.

Vznikajú potom obrazy a vidiny spojené s rôznymi oblasťami. Čím lepšie ste oboznámení s učeniami, tým ste vnímavejší voči ich skutočnému zmyslu. Podľa rôznych učení sa znaky trochu líšia. Niektoré hovoria, že ak sa máte znovuzrodiť ako boh, budete mať víziu, že vstupujete do nebeského paláca s mnohými poschodiami. Ak vám je určené zrodenie medzi polobohmi, budete mať pocit, že ste uprostred víriacich guľatých ohnivých zbraní alebo že sa uberáta na bojisko. Keď sa máte zrodiť ako zviera, uvidíte sa v jaskyni, v diere v zemi alebo v hniezde zo slamy. Ak máte vidinu pňa stromu, hlbokého lesa alebo tkanej látky, znovuzrodíte sa ako hladný duch. A ak vás čaká zrod v pekle, budete cítiť, ako ste bezmocne vedení po čiernej ceste dolu do čiernej jamy, do pochmúrnej krajiny s čiernymi a červenými domami alebo do železného mesta.

Je aj veľa ďaľších znamení, ktoré naznačujú oblasť do ktorej smerujete, ako napríklad, kam mieri váš pohľad alebo pohyb. Ak sa máte zrodiť v božskej alebo ľudskej oblasti, je váš pohľad upretý nahor, ak ide o zvieraciu oblasť, dívate sa priamo vpred ako vtáci pri lete a ak vás čaká oblasť hladných duchov alebo peklo, hľadíte nadol, akoby ste sa chystali skočiť dolu hlavou do vody.

Ak sa objaví ktorékoľvek z týchto znamení, mali by ste sa mať na pozore, aby ste do žiadneho z týchto nešťastných znovuzrodení neupadli.

Súčasne budete po niektorých oblastiach cítiť silnú túžbu a budete k nim inštinktívne vábení. Učenie nás varuje, že v tomto bode je veľké nebezpečenstvo, že z dychtivosti po znovuzrodení sa vrhnete na akékoľvek miesto, ktoré vám, ako sa bude zdať, ponúka určité bezpečie. Ak bude vaša túžba sklamaná, ukončí hnev ktorý vznikne, zrazu bardo, a prúd tej negatívnej emócie vás zmetie do budúceho zrodu. Ako vidno, je vaša budúca reinkarnácia priamo určovaná túžbou, hnevom a nevedomosťou.

Predstavte si, že sa ponáhľate do bezpečia, len aby ste unikli pred útokom bardových zážitkov. Pretože sa budete báť opustiť to miesto, ktoré ponúka únik, môžete na ňom potom uľpieť a zrodiť sa kdekoľvek len preto, aby ste sa vôbec zrodili. Ako vysvetľuje Tibetská kniha mŕtvych, môžete byť dokonca zmätení natoľko, že si zmýlite dobré miesto zrodenia so zlým alebo naopak. Alebo počuť, ako vás volajú hlasy vašich milovaných alebo zvodný spev a ísť za nimi, len aby ste zistili, že vás vlákali do nižších oblastí.

Musíte si dávať dobrý pozor, aby ste slepo nevstúpili do niektorej z nežiadúcich oblastí. Obdivuhodné však je, že v okamihu, keď si uvedomíte čo sa s vami deje, môžete začať ovplyvňovať a meniť svoj údel.

Zmetení silným vetrom karmy, prídete potom na miesto, kde sa milujú vaši budúci rodičia. Keď ich uvidíte, ste k nim citovo zlákaní a kvôli svojmu minulému karmickému spojeniu začnete spontánne cítiť silnú náklonnosť alebo odpor. Náklonnosť k matke a túžba po nej a žiarlivá averzia voči otcovi spôsobí, že sa narodíte ako chlapec, v opačnom prípade ako dievča {3}. Ale ak podľahnete dostatočne silnej vášni, potom nielenže sa znova zrodíte, ale tá emócia vás môže stiahnuť aj do zrodu v nižšej oblasti.

Môžeme niečo urobiť, aby sme sa znovuzrodeniu vyhli? Učenia o barde ponúkajú dva špeciálne druhy rád: metódy brániace znovuzrodeniu, alebo ak zlyhajú, metódy poskytujúce možnosť voľby dobrého zrodu.

Najprv teda rady k uzavretiu vstupu do ďaľšieho zrodenia:

Najlepšou metódou je vzdať sa emócií, ako je túžba, hnev alebo závisť a rozoznať, že každý z bardových zážitkov nemá skutočnú reálnosť. Ak si to dokážete uvedomiť a potom necháte svoju myseľ spočinúť v jej pravej, prázdnej prirodzenosti, to samo osebe zabráni znovuzrodeniu. Tibetská kniha mŕtvych nás tu varuje:

Ach, otcovia, matky, lejak, vzdušný vír, hrmenie, hrôzostrašné
vízie – všetky tieto viditeľné javy sú vo svojej podstate preludy.
Nech sa javia akékoľvek, nie sú reálne. Všetky substancie sú neskutočné,
klamné. Sú ako fatamorgána, nie sú trvalé, nie sú nemenné. Prečo na nich
lipnúť? Prečo ich nenávidieť alebo sa ich báť? Znamená to považovať
neexistujúce za existujúce.

A Tibetská kniha mŕtvych nám ďalej radí:

“Hľa, všetky veci sú môj vlastný duch a tento duch je nezrodená
a prekážok zbavená prázdnota.” Keď o tom budeš premýšľať, uchovávaj
si myseľ prirodzenú a nefalšovanú, stále zotrvávajúcu vo svojej vlastnej
prirodzenosti, asi ako voda vliata do vody, jednoducho takú, aká sa sama
sebe javí – uvoľnenú, rýdzu, nespútanú. Ak ju necháš zotrvávať v prirodzenom,
uvoľnenom stave, môžeš si byť istý, že brány lôn u všetkých štyroch druhov
zrodení zostanú určite zavreté.

Druhou najlepšou metódou ako zabrániť znovuzrodeniu, je pozerať na svojich potenciálnych rodičov ako na buddhov alebo ako na svojho majstra alebo jidamové božstvá. Prinajmenšom by ste sa potom mali snažiť vyvolať v sebe pocit odporu k tomu, aby ste boli zatiahnutí do pocitov túžby, a myslieť na čisté oblasti
buddhov. To zabráni ďaľšiemu zrodu a môže spôsobiť, že sa zrodíte v jednej z buddhovských oblastí.

Ak nie ste schopní dostatočne ustáliť myseľ, aby ste vykonali aspoň tento druh praxe, zostáva metóda voľby znovuzrodenia, ktorá je spojená s míľnikmi a znakmi rôznych oblastí. Ak sa musíte znovuzrodiť, alebo si to intenzívne prajete, aby ste mohli pokračovať vo svojej duchovnej ceste a prospievať druhým, nemali by ste vstúpiť do žiadnej inej oblasti než ľudskej. Len v nej sú priaznivé podmienky pre duchovný pokrok. Učenie nám hovorí, že ak vám je určené narodiť sa v ľudskej oblasti v šťastnom postavení, budete mať pocit, akoby ste prichádzali do bohatého, prepychového domu alebo mesta, alebo medzi zástup ľudí, alebo sa vám zjavia milujúce sa páry.

Ináč obvykle nemáme voľbu. Sme vlečení na miesto svojho zrodu “neodvratne ako vták vlákaný do klietky, ako suchá tráva, ktorá sa zapálila, alebo ako zviera zabárajúce sa do bahna”. Tibetská kniha mŕtvych hovorí: “Ó syn vznešeného rodu! Ty si pravdaže praješ (do tých miest) nevstupovať, avšak bezmocne hnaný svojím mstiteľom, nemáš silu neísť, a tak tam ísť musíš.”

Ale ako nám učenie stále tak povzbudivo pripomína, vždy je tu nádej. Teraz je čas sa modliť. Intenzívnym prianím a sústredením môžete sa ešte aj v tomto okamihu zrodiť v jednej z buddhovských oblastí alebo si v sebe vytvoriť hlbokú nádej, že sa zrodíte v ľudskej rodine, kde sa môžete stretnúť s duchovnou cestou a pokračovať po nej k oslobodeniu. Ak máte silnú karmu, ktorá vás ženie do určitej oblasti, nemáte možno na výber, ale vaše minulé nádeje alebo modlitby vám môžu pomôcť pretvoriť svoj osud, aby ste sa znovuzrodili k životu, ktorý raz povedie k oslobodeniu.

Ešte keď vstupujete do lona, môžete sa za to modliť. Ešte vtedy si môžete predstavovať seba ako ktorúkoľvek osvietenú bytosť – majstri tradične hovoria ako Vadžrasattvu {4} – žehnať lonu, do ktorého vstupujeme ako posvätnému prostrediu, “palácu bohov”, a pokračovať v duchovnej praxi.

Ach! Teraz, keď mi nadchádza bardo vznikania,
sústredím svoju myseľ na jeden bod,
budem usilovne predlžovať vyžarovanie svojich dobrých skutkov
a pomýšľať na obrat, kým je brána lona uzavretá.
Toto je čas, keď je potrebná vytrvalosť a čistá myseľ.
Kiež odvrhnem žiarlivosť a rozjímam o guruovi!

Nakoniec je to nutkanie mysle osídliť určitú oblasť, čo vás donúti k reinkarnácii, a jej sklon upevniť a držať, ktorý nachádza svoj konečný výraz vo fyzickom zrodení. To je ďaľšia fáza v procese prejavov, ktorý sme sledovali v bardách.

Teraz sme uzavreli úplný kruh a sme opäť pripravení narodiť sa znova do prirodzeného barda tohto života. Keď vidíte svojho otca a matku pri milovaní, vaša myseľ je nevyhnutne vtiahnutá dovnútra a vstúpi do lona. To ohlasuje koniec barda vznikania a vaša myseľ rýchlo zažíva ešte raz znaky fáze rozplývania a úsvitu Jasného Svetla. Potom vznikne znova čierny zážitok úplného dosiahnutia a v tom istom okamihu je vytvorené spojenie s  novým lonom.

A tak život začína, ako skončil – Jasným Svetlom.

——————————————————————-
{1} Bolo povedané, že existujú dve miesta, kam mentálne telo nemôže vstúpiť:
lono budúcej matky a Vadžrasána, kde sa stávajú osvietenými všetci buddhovia.
Tieto dve miesta predstavujú vstup do sansáry a vstup do nirvány. Inými slovami
– znovuzrodenie alebo získanie osvietenia by v tomto barde znamenali koniec jeho
života.

{2} Existujú správy o majstroch, ktorí boli schopní vnímať bardové bytosti alebo
dokonca cestovať do bardových oblastí.

{3} Kdekoľvek sa vraj miluje nejaká dvojica, zhromažďuje sa zástup bardových
bytostí v nádeji, že budú mať karmické spojenie, aby sa mohli znovuzrodiť. Jedna
z nich uspeje a ostatné zmierajú sklamaním – to sa môže prihodiť ako zážitok
smrti v barde každých sedem dní.

{4} Vadžrasattva je hlavné božstvo Stovky pokojných a hnevlivých božstiev – viď
nasledujúcu kapitolu.

60 thoughts on “O dušiach, smrti a znovuzrodení

 1. tento clanok je vskutku zaujimavy a velmi ma motivoval, aby som prehodnotila svoje spravanie k rodicom a bola k nim milsia, nehadala sa s nimi a nehnevala sa na nich! nechcem si pripravit predsa neprijemne posmrtne chvile a este neprijemnejsi buduci zivot!

  Mam jednu otazku, ktora nesuvisi s touto temou: Existuje schopnost citat ludom myslienky?

  Páči sa mi

 2. V závislosti od toho, ktorý zmyslový kanál máme najviac vyvinutý, “čítame” ľudí daným kanálom: vidíme na nich, čo si myslia, počujeme v duchu, čo si hovoria, ňucháme ich emóciu (strach je najjednoduchší), máme z nich pachuť alebo máme istý fyzický vnem (tvrdosť, drsnosť, plyš/zamat a pod.).

  Takže áno, existuje to. Má to rozvinuté každý vo väčšej či menšej miere a v “nebosoráckej” vede sa taký človek označuje ako empat.

  Páči sa mi

  • tak predsa, ten fyzicky vnem, to vnimam ja. opisal by som to ako guľu velku ako nafukovacia lopta ktoru vnimam u niektorych ludi ako hladku alebo drsnu, zamatovu…a ja som si to nevedel vysvetlit. u niektorych je to velmi intenzivny pocit a je vzdy ked su nablizku, u inych si to uvedomim len zriedka.

   Páči sa mi

 3. Aj Tibetskú knihu mŕtvych písali len ľudia,ktorí mali svoje strachy aj radosti,mali určité poznanie.
  Monštrá,ľudožrútske bestie,peklo,nie,s týmto nesúhlasím.Skór mi pripadá rozumné vysvetlenie toho,čo sa deje s dušou po smrti to,čo na svojej stránke dala Mariaaab.

  Páči sa mi

  • Je to dobrá konina. Svôj život si volíme my, nie nejaké preludy alebo niečo podobné. Nato je Vyššie Ja nato je naša duša, ku ktorej sa po smrti vraciame. Duša sa nikdy nemôže vteliť do zvieraťa alebo stromu, to je ďaľší blud. Neviem, ale príde mi to skôr ako nepochopenie:). To by znamenalo:

   Smrteľná posteľ= úmrtie = akýsi medzipriestor = vstup do zrkadla ktoré nás vrhne v dôsledku karmy na zem= nový život. a tak dokolečka. Z tohoto sme už predsa vyrástli:) . Toto hovorí tak, egyptská kniha mŕtvych zasa vraví opak a pravda je aj tak úplne inde. Ale na pobavenie dobré 😛

   Páči sa mi

   • Tvoj nazorny kolobeh je bohuzial celkom presny.
    Problem je, ze sme za urcitych podmienok boli vlastnou zvedavostou vtiahnuti do tohto kolobehu entitami, ktore nam tuto “pascu” pripravili. A je len velmi tazke uvedomit si to v momentoch, ked sa nachadzame niekde kde by sme mohli z takehoto kolobehu “vypadnut”.
    Osobne povazujem tento clanok za prinosny, aj ked v niektorych castiach urcite velmi symbolicky.

    Páči sa mi

   • Ten kolobeh nieje vôbec pravdivý preto som to tak napísal. Karmu a to čo zažiješ si vyberáš ty, nie nejaká sila, chapenzi?:)

    Páči sa mi

   • ja som to pochopil uz na prvy krat, a zjavne si aj Ty pochopil na prvy krat mna 🙂
    viem, ze so mnou nesuhlasis, ale to, ze tomu neveris este neznamena, ze to tak nie je 😉

    Páči sa mi

   • Pri mojej praxi v týchto veciach ti to môžem potvrdiť. Už som sa o tom presvedčil. Ak ty veríš niečomu inému, to je už tvôj problém 😀 .

    Páči sa mi

   • Keď sa Ti sníva sen, tiež to je len prelud, a väčšinou ho neovládaš, tak tu nerozprávaj o tom, ako si všetko volíš Ty. K svojej duši sa nemusíš vracať, lebo tú máš stále pri sebe. Duša sa môže inkarnovať aj do zvieraťa, do stromu, úplne bez problémov. Karmu si vytváraš, a keď ju už raz máš, tak si niet čo vyberať. Potom sila Ťa hodí podľa karmy tam, kam máš ísť.

    Páči sa mi

 4. A ešte čosi. Autor knihy alebo zdroja z toho článu nechápe pojem bardo. Bardo je doslova preklad sídlisko duší, nie nejaký medzipriestor kde ideme trpieť.. tak ako tá teÓria o tých mentálnych telách démonov alebo o tom zdroji. Nato aby som sa skúmal sa nepotrebujem rozdeliť na x častí. Stačí sa pozrieť na ruku a obhmatať si ju pozrieť sa naňu, nerozkrájam si ju na 300 častí .. :). Ako úprimne od toho pochopenia stvorenia sme sa odklonili od času, kedy sme začali písať iné veci po mantrách. Ako povedala mariaaab, že ak chcem spoznať aké to je musím tam ísť a neškatulkovať si to. Takže ak chcete poznať čo to sú to démoni a čo je to univerzum, musíte tam ísť a nie teoretizovať o obrazoch na stenách, kvantových počítačoch a neviem očom, veď to len vyslovte nahlas ,, UNIVERZUM KVANTOVÝ POČÍTAČ ,, počujete tú hlúposť? rozdiel ako Terchová a Las Vegas.

  Ta ja len toľko na srdci som mal :).

  Páči sa mi

 5. Nebojte, už sa pripravuje sľúbený hrk realitou a poukázanie na mnoho vecí, ktoré sme pokladai za samozrejmé.

  Bude to trvať síce dlhšie, pretože je tam toho veľa na vysvetlenie, ale výsledok bude stáť zato. Len dúfam, že helar sa na mňa nenahnevá, už teraz sa jej nepáči čo som jej oznámil v diskusii s tými mantrami :).

  Páči sa mi

 6. Okej. Ak sa chceš trápiť tvoja vec, rešpektujem tiež:).

  Jáááááááj mám takú super náladu, sme boli s mamkou na bubnovačke. TO by si neverila ako tam človeka dokáže tiahnuť mimo realitu. Hodina a pol nemyslenia len počúvania stáleho rytmu. Nádhera!

  Páči sa mi

 7. hm, je to prvý článok na týchto stránkach, ktorý som nedočítala, hoci 3x som sa o to snažila, ale nedostala som sa ani do polovice a nebolo to jeho dĺžkou – jednoducho môj vnútorný pocit mi bránil dočítať to …

  Páči sa mi

 8. To: Aurawiewer

  …. hrk Realitou? 😉 to je mile, asi narazas na udalosti obdobia decembra roku 2012 zeyo? Mam pravdu? Dobre som to pochopil a vycitil z tvojej ,,Šifry,, ?
  Tak osobne si myslim ze to s náma zacloumá 😉 … presne tak ako sa hovorí v znamej rozpravke 😉 xixi… Nechajme veciam prirodzeny chod a nič netreba siliť. Ludia sa asi aktivujú a prebudzaju tak priebežne, je to znatelne asi uz aj zo zvyseneho zaujmu o duchovne veci, to jest o navstevnost tychto stranok 🙂 comu sa velmi a uprimne tesim. Osobne si tiez myslim ze kazdy ma svoje OSOBNE bardo …. vsak kazdy sme tak individualny a predsa len patrime do akejsi mnoziny LUDSKYCH duchov. Je nemyslitelne aby sa ludsky duch integroval s rastlinnou ríšou resp. aby uviazol v živočísnej rovine. Je to akoby ste miešali olej s vodou, na chvilku by sa mohlo zdať keby ste tym MIXom poriadne zatriasli zeby sa utvorila akasi emulzia ale po chvilke sa to ustali do povodnych hodnôt, takze tadialto cesta nevedie…. 😉
  Idem už ja pokuse preč …. Majte sa fajn vsetci a myslite P O Z I T I V N E !!

  Salute by Amfortas 😉

  Páči sa mi

 9. Tak pises dost nejednoznačne, co moze byt pre vela ludi metúce 😉 Vies aky vyznam ma slovo TRANSPARENTNY ?? 😉 .. ale budem to vypravat Tebe – ty ktorý vnímaš Auru? 😀 xi xi

  Dobre ranko Ludia

  Páči sa mi

 10. Ľudkovia, a čo poviete na toto?
  Počas mojich „výletov“ do minulosti sa mi raz objavil takýto obraz… Stála som ako duša pred nádherným, žiarivým svetlom, plným nekonečnej lásky… a bol mi ukázaný môj budúci život… „môj“ ale len v tom prípade, keby som s ním súhlasila. Mala som na výber, mohla som sa úplne slobodne rozhodnúť, či to beriem. (A možno sme ten život naplánovali spoločne s tým svetlom, na základe skúseností z mojich predchádzajúcich životov… Nespomínam si. Videla som asi len to finále, záverečné rozhodovanie tesne pred mojím narodením…)
  Život, ktorý mi bol premietnutý, bol veľmi ťažký, plný karmického vyrovnávania a môjho následného nepochopenia a nenávisti… Bolo to veľmi ťažké rozhodovanie, vôbec sa mi do toho nechcelo a bola tu aj možnosť, že to nezvládnem a padnem ešte hlbšie… ale zároveň som vedela, že je to pre môj ďalší rast veľmi potrebné a že mám šancu zvládnuť to… a počula som aj nejaký hlas pri mne, ktorý mi hovoril „neboj sa, ja ti pomôžem…“ A aj tento hlas mi pomohol rozhodnúť sa… Rozhodla som sa pre „áno“ a teraz už viem, že to rozhodnutie bolo správne… A aj tá sľúbená pomoc prišla, aj vďaka nej som mnoho z toho ťažkého v mojom živote už zvládla… a určite aj preto, lebo aj v tých úplne najťažších chvíľach som mala vždy aspoň kúsok toho nádherného, neopísateľného svetla pred sebou… a aj to mi pomohlo nevzdať to a kráčať ďalej za každých okolností…
  Myslím, že minimálne spomienku na toto svetlo máme v sebe úplne všetci. Nikdy naňho nemôžeme celkom zabudnúť… Môžme ho len odmietnuť, ale ono je aj napriek tomu vždy v našej blízkosti a je pripravené pomôcť nám, ak sa pre to rozhodneme…

  Páči sa mi

  • Ďakujem, Moonica, takí sme tu ale viacerí… 😉 Snažím sa rozhodovať vždy správne, aj keď sa to nie vždy darí, často z tej mojej cesty odbočím alebo sa vrátim aj hodne späť… ale rozhodla som sa, že chcem byť pri tom nádhernom Svetle čo najbližšie… a preto sa snažím počúvať svoj vnútorný hlas, ktorý mi vždy napovie, čo k tomu treba… 🙂

   Páči sa mi

 11. Clanok je napisany tazkou recou, aj ja som mal problem ho docitat. Je tu vela neznamych a odbornych slov(vela ludi ich uz pozna) ale ja som sa o polke tych sovach dozvedel len pred nedavnom…strasne zamotava veci….a aj mne sa najviac pozdava aurikov nazor…ide mi z neho viac svetla … 🙂

  Páči sa mi

  • Prečítal som to ledva potial ešte predtým ako som si prečítal komentáre.
   Nesedí my štýl akým to je písané a celkovo to voľáko odmietam čítať neviem prečo.Takže aký záver si z toho urobíš je na tebe ale ja v tom mám jasno.(Aspoň myslím)

   Páči sa mi

  • Toto si nevsugeruješ ani kebyže sa pokakáš, sugerovanie je najslabšia technika akú poznám. iná haluška to je keď povieš svojej duši čo nechceš. to sú iné fofry nie ako tuto že tisíc krát zopakovať a aj tak sa to nestane.

   Páči sa mi

 12. Mám doma Tibetskú knihu mŕtvych už dobrých desať rokov a pokúšala som sa ju prečítať viackrát,ale vždy som ju odhodila s pocitom,že toto je zbytočné

  Páči sa mi

 13. Tento článok je náročný na pochopenie, aj na čítanie 😀
  Ak je to naozaj tak,ako sa tu píše, tak vám poviem,už teraz sa toho bojím…po prečítaní mám dosť stiesnený pocit…pripadá mi to priveľmi tvrdé…ak je to v tom barde také kruté, aké kruté to musí byť v pekle?
  Nepoznám žiadneho človeka, ktorý by nebol zmietaný žiadnymi vášňami, zlozvykmi alebo pripútanosťou na niečo pozemské…zatiaľ si neviem celkom dobre predstaviť, ako sa dá tomu všetkému odolať, vyrovnať sa so svojou smrťou a zároveň sa aj rozhodnúť pre najlepšiu možnosť do budúcna vo svojom vývoji…je to dosť krátky čas na to všetko 🙂
  Karmicky sme pritiahnutí k rodičom…a s inými ľudmi, ako napríklad s partnerom, priaťeľmi, so svojimi deťmi sa dopredu nedohodneme, že týmto a týmto preskáčeme spolu?…tomu akosi nerozumiem 😀

  Páči sa mi

 14. ja to chapem takto ,ak si vo fyzickom svete dokazes uvedomit a rozpoznat co sa deje ,here and now, nemozes mat problem si takuto istu alebo podobnu situaciu uvedomit znova a z pripadneho bludenia v kruhu na ,druhej strane, sa prezitou skusenostou jednoducho musis “vysekat” von

  Páči sa mi

 15. Life is like a ride in an amusement
  park. And when you choose to go on it
  you think it’s real because that’s how
  powerful our minds are. And the ride
  goes up and down and round and round. It
  has thrills and chills and it’s very
  brightly colored and it’s very loud and
  it’s fun, for a while. Some people have
  been on the ride for a long time and
  they begin to question: “Is this real,
  or is this just a ride?” And other
  people have remembered, and they come
  back to us, they say, “Hey, don’t worry,
  don’t be afraid, ever, because this is
  just a ride.”

  Páči sa mi

 16. Ak si uvedomíme že sme tvorcovia, číže máme dar tvorenia, tak si môžeme vytvoriť aj také peklíčko ,aby aj kresťanská inkvizícia mala za svoje hi hi hi 😀
  no a práve v tomto dochádza k protikladom náhľadu na jednotlivé náboženstvá
  a nech je to akékoľvek náboženstvo stále sa stretávame s neslobodou a uväznením, obmedzovaním, tvrdením o tom, že niečo je tak alebo tak. Treba si vybrať čo sa vám páči, ak sa vám nepáči a necítiť z toho lásku, tak to zavrhnite
  alebo to nechajte sebou prejsť ako mág nechá prechádzať všetky preludy sebou len preto aby dosiahol cieľ toho, čo potrebuje pre svoje poznanie a múdrosť…
  je to len a len na vás, čo si vytvoríte to budete mať… 😀 zákony nepustia… 😛 😀

  Páči sa mi

 17. Je to trochu neskoro, ale kedze cez vikend nie som na webe… v piatok som posielal tento komentar na “schvalenie” pretoze 1. bol dlhy, 2. zaver patri len istej osobe…
  Dufam ze ho nepostihne osud komentara “Spendlik v zadku” 🙂 (pre istotu som si ulozil kopiu)

  “Miro, uverejni ten komentar. A dole donho prosim, skopiruj nasledovny text:”

  “Miro sa ma najprv pytal, ci moze tento komentar uverejnit. Povedala som mu, nech ho uverejni. A provitam kazdy VECNU diskusiu, ale ak sa zasa zdvihne vlna osobnych vypadov, zacnem mat s touto strankou vazny problem. Berte to ako varovanie… Tu sme sa este vzdy ucili jeden od druheho. A nikto z nas nema patent na mudrost. Myslim, ze som to nedavno dost jasne napisala….helar”

  Takze – s pozehnanim kralovnej… 🙂 ….:

  Noo, ked som cital tie komentare az som zapochyboval ci tieto stranky su o ezoterike a o veciach duchovnych, a ci ludia ktori ich navstevuju, vedia o com citaju….

  Priznam sa, necakal som ze Helar skopiruje cely clanok tak ako bol. Myslel som si, ze z neho vytiahne zaujimave pasaze a porovna aj s pohladmi inych uceni na tuto temu. Naozaj je dlhy, a niekoho moze aj nudit. Co sa tyka toho popisu o strasnom pekle tak dve poznamky:
  1. Tibetska kniha mrtvych bola spisana pred X storociami a sami velmi dobre viete zo skoly, ako vtedy svet vyzeral – vojny, zabijanie na dennom poriadku, bieda, choroby ziadne pevne moralne pravidla a z toho vyplyvajuce negativne myslienky, ktore potom ovplyvnuju nase vnimanie barda,
  2. suvisi s tym prvym – v samom texte sa pise ze: “Ak bolo naše navyknuté chovanie v živote kladné, budú naše vnemy a zážitky v barde premiešané radosťou a šťastím, ale ak bol náš život zlý a ubližovali sme iným, budú našimi zážitkami v barde bolesť, zármutok a strach.”
  Velmi dobre to vystihol Smejko – symbolizmus – a ja este dodam – abstraktny (ako to potom popisat, aby tomu obycajni ludia rozumeli?)

  Odkaz pre Saltinku – nie vzdy je to co sa nam paci a zda rozumne aj pravdive. Na druhej strane sam text vysvetluje rozne mozne zazitky (vid bod 2) takze to moze byt aj pekne….

  Odkaz pre Sophie – NIKTO netvrdil, ze toto je pravda. Je to nie jednostranny, ale jeden z mnohych pohladov na vec. Navyse pozorny citatel si nemoze nevsimnut vela podobnosti z inych uceni. (Vlastne preto som aj clanok poslal Helar – vela podobnych naznakov som nasiel aj na minigrimi, mracnej hore, a angelariu)

  Dalsia poznamka nielen pre Sophie – Budhizmus nie je nabozenstvo. Na zapade sme zvyknuty cokolvek duchovne povazovat automaticky za nabozenstvo, ale to by potom bolo nabozenstvom aj samanizmus, zen, taoizmus a cojaviemco este… Budhizmus nema boha. Buddha nebol boh, ale clovek. A takych ludi-buddhov bolo od jeho pociatku na tisice (napr. aj Jezis, Mohamed…akurat ich nevolame budhami). Kazdy clovek moze dosiahnut budhovstvo – je to stav oslobodenia. Oslobodenia od opakujuceho sa znovuzrodenia do tohto sveta. Vsetci po tom tuzime len to nazyvame rozne. A budhizmus je jedna z mnohych ciest ako sa k tomu dopracovat.
  A na zaver este jedno vysvetlenie na niekolko reakcii ohladom toho, ze vsetko vlastne pisu iba ludia. Velki majstri, ktori odovzdavali svoje ucenia, sice po fyzickej stranke boli ludia, ale boli (a su) reinkarnaciami buddhov – teda oslobodenych bytosti od znovuzrodenia. Ich zrodenie je DOBROVOLNE rozhodnutie vratit sa na Zem a pomahat dalsim v ich ceste. Vola sa to bodhicitta. Takze ucenia od tychto majstrov maju obrovsku cenu preto, lebo oni uz tuto cestu uspesne dovrsili.

  No, a teraz ten najsilnejsi dovod preco som sa rozhodol sem napisat:
  “Autor knihy alebo zdroja z toho článu nechápe pojem bardo. Bardo je doslova preklad sídlisko duší, nie nejaký medzipriestor kde ideme trpieť.” “Je to dobrá konina…..toto hovorí tak, egyptská kniha mŕtvych zasa vraví opak a pravda je aj tak úplne inde.” “Aj ja tvrdím, že je to konina a má to od pravdy ďaleko ako Košice od Pekingu.”, “Ten kolobeh nieje vôbec pravdivý preto som to tak napísal. Karmu a to čo zažiješ si vyberáš ty, nie nejaká sila, chapenzi?”……
  (Toto su len vyroky k tomuto clanku, keby som to mal vyzbierat odvsadial, asi by z toho bola slusna kniha.)

  Je smutne, ze clovek ktory ma opravnenie sem vkladat clanky, sa takto arogantne vyjadruje ku vsetkemu, co nepoklada za svoju pravdu. Vsimam si to uz od zaciatku ako som sem zabludil, ale vzdy som to nechal tak. Dovodom ani nie je jeho reakcia na clanok, ktory som poslal Helar ja, (ono tych blbych poznamok na moje komentare bolo viac aj inde a nemal som chut reagovat). Dovod je iny a prave tu je to uz velmi okate.
  Mnohi navstevuju tieto stranky aby sa od skusenejsich v ezoterike nieco naucili, aby dostali upresnujuce informacie a pod. Tym, ze ma urcite schopnosti (nepochybujem o nich – beriem na vedomie), a je tu asi od zaciatku vzniku tohto blogu, mu ludia veria. Takze by sa dalo povedat, ze cokolvek napise, by to tak malo byt. A ak su pochybnosti, tak by na ne mal upozornit. Tak takyto clovek vyhlasi o textoch starych niekolko tisic rokov, ze je to KONINA. Podla neho si karmu a to co zazijeme vyberame sami. Absolutne bez rozmyslu to skonstatuje a zial, mnohy to zoberu ako fakt. Takze z toho vyplyva, ze text Kybalionu stary priblizne 4000 rokov je KONINA. Niekolkotisic rokov stare ucenia budhizmu, hinduizmu, sufizmu, dzogchenu, zenu, toltekov ….. su KONINA, pretoze vsetky tieto ucenia hovoria o karme a znovuzrodeni v PODSTATE to iste. Clovek, ktory vyuziva na svoj “vzostup” mantry, mandaly, mudry, tibetske misky…. cituje Avalokiteshvaru (jeden z prvych buddhov) vsetko veci a metody od tych istych majstrov, ktori spisali tu “koninu”.

  Vazeny mr. Aurawiewer:
  “Bardo” je tibetské slovo, ktoré znamená jednoducho “prechod” alebo medzeru medzi dokončením jednej situácie a nástupom inej. “Bar” znamená “medzi” a “do” “zavesený” alebo “hodený”. (citat z knihy)
  (dalsi citat) : “Bardo je slovo, ktorému získala slávu popularita Tibetskej knihy mŕtvych. Od svojho prvého prekladu do angličtiny v roku 1927 vzbudzuje táto kniha ohromný záujem psychológov a filozofov na Západe a predali sa jej už milióny výtlačkov. (chudaci, keby tak vedeli ze je to KONINA) Skutočný názov knihy je “Bardo thödol čhenmo”, čo znamená “Veľké vyslobodenie v barde počúvaním”. Učenie o barde je nesmierne starobylé a nachádzme ho v dielach, ktorým sa hovorí dzogčhenové tantry. Rodokmeň týchto učení sa tiahne späť do minulosti, pred ľudských majstrov, až k Prvotnému Buddhovi (ktorému sa v sanskrte hovorí Samantabhadra a v tibetčine Küntuzangpo) predstavujúcemu absolútnu, holú, oblohe podobnú, prvotnú čistú prirodzenosť mysle.”

  To, ze mas take schopnosti ake mas, este neznamena ze mas licenciu na pravdu. (Tu som chcel dat citat od Castanedovho ucitela Dona Juana o jednej bariere na ceste. Zial, neviem to najst ale mam pocit ze tvojim problemom (prekazkou, demonom…) je – PYCHA)

  Dodatok:
  Citujem cast clanku, ktory som nasiel iba tot vedla:

  “Každý duchovne vyspelý človek si je vedomý svojho potenciálu. Pokiaľ ho využíva s láskou pre dobro druhých, je to v poriadku. Avšak nemal by byť manipulátorom, “podsúvačom” vlastnej pravdy a najmä nie učiteľom mladých duší, ktoré sú ochotné uveriť všetkému, čo len trochu zaváňa duchovnom! Pozor na to- neverme každej pravde, nech je akokoľvek pekná, zistime si o nej viac – a až potom jej môžeme skutočne uveriť.”

  cely clanok: http://eldhwen.wordpress.com/2009/10/08/co-sa-s-nami-deje/

  Páči sa mi

 18. … stotoznujem sa s mnohym tu napisanym … nie je podstatne s cim, pretoze to, co ma, si najde – ak, svojho adresata a nejde tu o jedneho cloveka, resp. principialne o cloveka konkretneho, ale o pochopenie … (nech je nim ktokolvek a v comkolvek pochopenie) … dakujem … ano, mnohi tieto slova pouzili ci pouziju, alebo to vyjadria inak …a sa uz opakujem ako pokazena platna, ze vsetky cesty vedu do Rima … aj tak je cielom podla mna jednota … jeeej, teplu vodu objavila jana … chi, uz sa posnazim sa neopakovat 🙂 …

  s laskou … (zeby s tou univerzalnou ci bezpodmienecnou ? hmmm) …

  Páči sa mi

 19. Miro,

  ďakujem za upresnenie môjho komentára… v podstate som to myslela presne tak ako ty, len mne sa veľmi ťažko dávajú myšlienky do slov, tak často napíšem niečo nie veľmi presne…

  A úplne s tebou súhlasím aj s tým ostatným… a je úplne úžasné, že si napísal svoj názor na Auríka tak otvorene… myslím, že to bol názor mnohých a nie každý nabral tú odvahu ako ty… takže za seba ďakujem 🙂 Myslím, že je to aj pre tieto stránky veľmi prínosné.
  Súhlasím aj s tým, čo napísala Helar, že Aurík túto situáciu nezvládol. Kvôli pýche už padlo veľmi veľa ľudí, a aj tých, čo boli veľmi vysoko… A ten pád z výšky je logicky oveľa tvrdší… Mám Auríka veľmi rada, ale myslím, že aj keď je toto preňho tvrdé, je to len pre jeho dobro a že dostal to, čo potreboval… Viem, že je dostatočne silný aj múdry na to, aby to zvládol… Žiadna chyba ani pád nie je nezvratný a všetko sa dá napraviť, keď sa chce…
  Všetko zlé je na niečo dobré… to čo sa udialo, by malo slúžiť ako ponaučenie nielen pre Auríka, ale aj pre tých, ktorý nekriticky hltali všetko, čo napísal…

  Páči sa mi

 20. Tento popis Barda poznám a dá sa povedať, že s ním súhlasím. Nič ale netreba brať doslovne, ale z istého pohľadu je tento opis veľmi blízky tomu, ako verím, že to prebieha. Hinduizmus to popisuje viac menej podobne.

  Páči sa mi

 21. Ja by som sa chcel spýtať či ked sa niekomu pacia blondinky a niekomu ciernovlasky ze ci je to vsetko tym ze to ziskali z minulych zivotov alebo len o vkuse.

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s