Prebúdzame intuíciu a posilňujeme éterické telo

Na to, aby sme prebudili a podporili našu intuíciu, existujú rôzne metódy. Nedávno som našla nemeckú techniku AKHESY, ktorá sa mi zdá pomerne ľahká a je vraj dobre účinná. Navyše sa o nej hovorí, že pomáha tiež budovať nášho éterického dvojníka, čo je pre bosorákov a všetkých ľudí, ktorí chcú kontakt s mimofyzickým svetom, nevyhnutný základ.

Ďalšia výhoda tejto techniky spočíva v tom, že ide skutočne o techniku, teda nevyžaduje si nijaký mimoriadny talent. (Pravda, s talentom ide všetko ľahšie… 😛 ) Na mimofyzickej úrovni dosahuje tieto účinky:

 • posilňuje éterického dvojníka
 • napráva poškodenia aurického poľa
 • stabilizuje a posilňuje auru
 • aktivizuje a harmonizuje čakry
 • napája nás na akašickú maticu.

Technika AKHESY je pomerne jednoduchá a spočíva z týchto 10 krokov:

 • Sedíme vzpriamene – uvoľnene, otvorene, s rovným chrbátom.
 • Uzemníme sa – predstavíme si korene alebo lano, ktoré vychádza z našej kostrče, vedie hlboko do zeme a pevne nás v nej kotví a odvádza z nás negativitu.
 • Presunieme pozornosť do vlastného stredu – sústredíme sa pomocou vedomého dýchania.
 • Predstavíme si pozdĺž chrbtice vedúci kanál, ktorý cez naše telo prepája Zem a Nebo.
 • Sústredíme sa na naše “ja” – predstavíme si, ako sa naše “ja” stiahne do nášho brucha (v druhej alebo tretej čakre, lepšia je druhá čakra, Číňanmi nazývaná tan-tien).
 • Otvoríme korunnú čakru – predstavíme si ju ako kvet, ktorý pomaly a postupne roztvára svoje okvetné lupienky.
 • V duchu si povieme a precítime túto afirmáciu: “Som autentický, jednoznačný a nefalšovaný.”
 • V duchu požiadame o správu – môžeme na to použiť vety ako “žiadam bytosti svetla o správu pre … vo veci …”
 • Poďakujeme.
 • Zatvoríme korunnú čakru.

Teoreticky to rozpisovať nebudem; ako výsostne pragmatický človek som si kúpila cvičebnicu, ale nie učebnicu 😀 … A pretože v cvičebnici sú cvičenia, tak sa pozrime, ako sa dajú jednotlivé kroky natrénovať!

Prvý krok: Sedíme vzpriamene

Tento krok má tri podmienky: 1. sedíme vzpriamene, 2. sme uvoľnení, 3. sme otvorení a “na príjme”.

Cvičenie 1: Sedíme vzpriamene

Posadíme sa na stoličku alebo na meditačnú podložku bez toho, aby sme chrbát opreli. Dovoľme telu, aby zaujalo čo navyrovnanejšiu polohu – akoby nás niekto ťahal na špagátiku nahor alebo akoby bola naša hlava balón na nitke.

Porovnáme tento pocit s pocitom, aký obvykle mávame pri sedení. Pokúsme sa nastaviť na vnímanie vyšších frekvencií.

Potom si sadneme naopak pokrivene, hlavy nahneme dopredu a telo do boku, prípadne sa celkom zmotáme na zemi.

Pokúsme sa v tejto polohe nastaviť na vnímanie vyšších frekvencií! Aký je rozdiel oproti prvej polohe? Ako sme sa cítili, keď sme boli chvíľku v prvej polohe? Ako sa cítime, keď sme zotrvali chvíľku v druhej polohe?

Cvičenie 2: Relaxácia

Zhlboka sa nadýchneme. Čo najsilnejšie napneme svalstvo tela a súčasne pritom zadržíme dych. Chvíľku tak zostaneme, potom sa uvoľníme a intenzívne vydýchneme. Opakujeme štyrikrát. Všímame si účinky extrémneho napnutia a uvoľnenia.

Cvičenie 3: Nastavujeme sa na “príjem”

Ruky položíme dlaňami nahor do lona alebo na stehná. Vnímame energiu okolo seba.

Potom ruky otočíme dlaňami nadol a znova vnímame energiu.

Aký je rozdiel? Kedy sme “otvorený systém” a kedy sme “zatvorený systém”?

Druhý krok: Uzemňujeme sa (kotvíme sa)

Cvičenie 4: Matička Zem

Položíme sa bruchom na zem, ruky natiahneme nad hlavu dlaňami nadol, čelom sa opierame o zem.

Predstavujeme si, ako pri nádychu prijímame bruchom, srdcom a dlaňami energiu Matičky Zeme do tela, ako ju doslova nasávame. Pri výdychu ju rovnomerne rozmiestňujeme po celom tele.

Pritom sa čoraz viac uvoľňujeme a pokúšame sa splynúť s touto energiou.

Cvičenie 5: Červená tekutina

Posadíme sa na stoličku alebo do kresla. Nohy pri tomto cvičení nesmieme mať prekrížené.

Trikrát sa zhlboka nadýchneme a našu pozornosť zameriame čoraz hlbšie do tela, až skončíme v našich nohách.

Predstavujeme si, ako energia Zeme ako tmavočervená tekutina vchádza do nášho tela čakrami v chodidlách a potom stúpa až nahor do oblasti pánvy.

Pri každom nádychu nasávame túto červenú tekutinu a pri každom výdychu ju rovnomerne rozmiestňujeme po celom tele. Pritom vnímame, ako stabilne sa začíname cítiť.

Tretí krok: Centrujeme sa vo vlastnom strede

Cvičenie 6: Centrujeme sa

Posadíme sa na stoličku alebo do tureckého sedu na zem. Vrchnou polovicou tela sa začneme mierne a rytmicky knísať z boka na bok. Dovolíme telu, aby si našlo svoj vlastný rytmus a tempo.

Nijako telo neusmerňujeme. Čo sa stane, to dovolíme.

Vnímame, ako sa postupne pohyby zmierňujú, ako sa centrujeme a telo nakoniec zastane. Vnímame, čo to robí s našim vnútorným pocitom.

Cvičenie 7: Centrované dýchanie

Sústredíme sa na dýchanie. Vedome vnímame, ako sa nadychujeme a vydychujeme.

Vnímame svoje hrdlo. Predĺžime ho. Predstavujeme si, že ide až nahor do hlavy a nadol do brucha. Predstavujeme si, že sa v ňom pohybuje biela pingpongová loptička. Pri nádychu vždy ide nahor, pri výdychu klesá nadol.

Dýchame a sledujeme pohyb loptičky. Všímame si, ako sa nám zastavil vnútorný monológ.

Štvrtý krok: Kanál pozdĺž chrbtice

Cvičenie 8: Svetelný kanál

Predstavíme si, že sme priepustní ako nádoba, napríklad ako vodovodné potrubie. Toto potrubie máme pripevnené pozdĺž chrbtice.

Predstavujeme si, že je z rôznych materiálov:

 • z umelej hmoty
 • z medi
 • z vibrujúcich svetielok
 • z krištáľového skla alebo z iných materiálov.

Pohrávame sa v mysli s rôznymi materiálmi, najprv si ich predstavujeme a potom stabilizujeme obraz. Sledujeme, ako sa pri zmene materiálu zmení pôsobenie na svetelný kanál.

Piaty krok: Sťahujeme vedomie do brucha

Cvičenie 9: Vreckové vydanie

Predstavujeme si, že sme celkom miniatúrni a nachádzame sa v palci na nohe. Žijeme v ňom. Ako to tam vyzerá? Ako vyzeráme my? Sme rovnakí ako v plnej veľkosti, alebo z nás zostali len dôležité časti? Ktoré to sú?

Cvičenie 10: Cukrová vata

Predstavujeme si, že pozostávame z cukrovej vaty. Sme celkom ľahkí a krehkí. A týmto krehkým telom obývame naše fyzické telo.

Ako telo z cukrovej vaty sa stisneme do celkom maličkej guľôčky a stiahneme sa do brucha.

Vnímame rozdiel oproti tomu, keď sme roztiahnutí po celom tele.

Šiesty krok: Otvárame korunnú čakru

Cvičenie 11: Otvorenie korunnej čakry

Uvedomíme si, že otvorením korunnej čakry máme prístup k energiám a informáciám, ktoré sú nám obvykle neprístupné. Vedome sa rozhodneme, či to chceme pripustiť.

Navyše si jasne povieme, prečo a pre akú kvalitu sa chceme otvoriť. Celkom jasne pomenujeme svoj úmysel.

Uvedomujeme si, čo sa na nás sype počas dňa. Touto technikou cielene vyberáme, čo si chceme pripustiť a čo nie.

Cvičenie 12: Otvorenie sa Nebu

Posadíme sa uvoľnene na stoličku alebo na mäkkú podložku a ukotvíme sa takým spôsobom, ktorý sa nám robí najľahšie.

Potom natiahneme ruky do strán a nahor k nebu, dlaňami nahor.

Cítime, ako sme sa otvorili nebeskej sile a ako táto do nás vchádza aj cez korunnú čakru. Vnímame svoju zmenenú energiu.

Siedmy krok: Som autentický, jednoznačný a nefalšovaný

Cvičenie 13: Som autentický

Preskúmame, ako sa správame v každodennom živote:

 • nakoľko sme autentickí (teda sami sebou, tým, čo sme vnútri)?
 • kde sme sami sebe neverní?
 • kde nosíme ochrannú masku?
 • kde popierame seba alebo svoje úmysly?

Cvičenie 14: Jednoznačnosť

Skúsme meditovať a zamyslieť sa nad zmyslom jednoznačnosti. Zamyslime sa, prečo je v živote taká dôležitá. Kde v živote máme jednoznačnosť a kde nám chýba?

Preskúmajme, kedy bývame nejednoznační alebo kedy sami nemáme vo veciach jasno. Preskúmajme príčiny a zapíšme si, čo sme zistili, aby sme s tým mohli neskôr pracovať.

Cvičenie 15: Nefalšovanosť

Pozrime sa spätne na svoj život a sebakriticky si pripomeňme, kedy sme neboli čestní a kedy sme čestní boli.

Skontrolujme, ako to vyzerá v súčasnosti. Ako sa cítime, keď sme čestní a nefalšovaní? Ako sa cítime, keď nie sme čestní – k sebe ani k iným?

Osmy krok: Požiadanie o správu

K tomuto kroku neexistuje cvičenie. Ale keď už sme sa sem dostali, môžeme urobiť dve veci: môžeme si cvične vyčistiť svetelný kanál pozdĺž chrbtice a môžeme požiadať cvične o farbu pre naše liečenie.

Cvičenie 16: Čistíme svetelný kanál

Absolvujeme kroky 1-7. Požiadame pomocníkov – svetelné bytosti, aby nám vyčistili náš svetelný kanál a aby ho rozšírili, nech sa zlepší naša schopnosť vnímať mimofyzickú realitu.

Nakoniec im poďakujeme.

Cvičenie 17: Liečiaca farba

Absolvujeme kroky 1-7. Požiadame majstrov svetelnej roviny o farbu, ktorá podporí naše telesné hojenie.

Nakoniec im poďakujeme.

Deviaty krok: Poďakovanie

Cvičenie 18: Zabudneme poďakovať

Vyžiadajme si cielene niečo od niekoho (priateľa, príbuzného). Požiadajme o drobnosť, o malú službičku.

Keď ju dostaneme, prijmime ju ako najväčšiu samozrejmosť a v žiadnom prípade nepoďakujme!

Potom sa zamyslime a preskúmajme, ako sa pri tom cítime. Vnímajme nerovnováhu, ktorú to v nás vyvolá.

Tip: Nakoniec sa dotyčnému predsa len poďakujeme a môžeme mu aj vysvetliť, o čo v tomto cvičení išlo a ako sme sa pritom cítili. Môžeme sa aj spýtať, ako sa pritom cítili oni.

Cvičenie 19: Poďakujeme sa

Jeden deň sa vyslovene sústredíme na to, aby sme poďakovali za každý dar, ktorý dostávame. Môžeme to urobiť nahlas a osobne, alebo celkom skryte vo vlastnej duši. Poďakujme nebu za slnečné lúče, Bohovi/Univerzálnej Energii za to, že tu môžeme byť, poštárovi za doručenú poštu a pod.

Precítime svoju vďačnosť a všímame si, ako nám pocit vďačnosti vylepšuje pocit zo života.

Desiaty krok: Zatvárame korunnú čakru

Cvičenie 20: Zakrývame korunnú čakru

Schúlime sa do klbka, prekrížime ruky nad hlavou a zakryjeme si tak korunnú čakru.

Sústredíme sa na vlastné vnútro a vnímame, ako sa pritom cítime.

Cvičenie 21: Ochrana hlavy

Vezmeme šatku a oviažeme si ju okolo hlavy tak, aby zakrývala korunnú čakru. Na ňu si ešte narazíme kolbúk, možno pod klobúk ešte natiahneme pletenú čiapku… Čím viac pokrývok hlavy, tým lepšie. Nejde o výzor, ale o ochranu hlavy!

Vnímame, čo to s nami robí, keď sa takto tienime a chránime si korunnú čakru.

13 thoughts on “Prebúdzame intuíciu a posilňujeme éterické telo

 1. AHoj Helar,
  Je to veľmi zaujímave. Niečo podobné už cvičím. Prečítala som veľa kníh a cvičenie a meditácie som si prispôsobila tak, aby boli jednoduché na môj obraz.
  Skúsim si vybrať aj niečo z týchto cvičení. Ďakujem.

  Jarka

  Páči sa mi

 2. Ahoj všetci,
  tak ma napadla jedna téma podla mna vhodná na zamyslenie, no rád by som poznal vaše názory… čo je to STRACH, LÁSKA, SLOBODA ???
  ako vzniká čo je jej príčinou aké má následky??…

  Páči sa mi

 3. Želám pekný deň.Zaujímavá technika.Mám dva stupne cchi-kungu.Je to podobné.Bohužiaľ som to prestala robiť,pretože to bolo náročné na čas.Hlavný cvik sa robil pol hodiny na prvom stupni a dve hodiny bol druhý stupeň.Ale naučila som sa diagnostikovať a chvíľu sa mi podarilo liečiť.Ale od istej doby mi liečenie nejde.Chcela by som sa naučiť niečo jednoduchšie,ale zatiaľ mi “nič”také do cesty neprišlo.

  Páči sa mi

 4. dobry vecer ,ja i som sa chcel zaujimat ci existuje niejake cede ktore ma dovededo priblizneho stavu–jaki sa tu vizaduje ,,som clovek ktory ma fialove ziarenie slnka co to znam,ena netusim povedal my to jeden pan ktory racuje s energiami a mea intenzitu,,popri tom som robil v obchode kde ludia z podobnou tematikou chodili a rozparavali sa som nou vsetci my vraveli ze mam hroznu kapacitu enegie prtom ale sa stale citim unaven a ospali poradte my prosim vas ..na moj email..vola kedy som chodil na budhisticke cvicenia no ale kvoli priatelke som prestal myslela si ze je to sekta co neni pravda,,DAKUJEM ZA KAZDU RADU A ODKAZ NA CEDECKA,,JA MAM LEN CEST K UVOLNENIU ..OD LADISLAVA CHUDIKA–ALE TO JE NIC
  FRANKI

  Páči sa mi

 5. NO A ESTE JEDNA VEC CHCEL BI SOM POUZIVAT DORZE NA LIECENIE ,,,LEN NEVIEM CI TO NEMVOZE UBLIZIT VIEM ZE SA MAM VYVAROVAT SRDCU A HLAVE,,,LEBO TA ENERGIA MVOZE ZABIT..ALEBO ZASTAVIT ORGAN ..JA OSOBNE BI SOM SA CHCEL PRIBLIZIT K MILANOVI VANEKOVI,,JE TOCLEVEKKTORY KOMUNIKUJE Z VYSIIIM JA..EXISTUJE NIEJAKE POMOCNE CEDECKO,,
  KTORE MA UVEDE DO PODOBNEHO STAVU
  —–DAKUJEM
  ..PRIEMNE SVIATKI

  Páči sa mi

 6. Franki981,

  Dorže: je to budhistická záležitosť a ja som teda všeličo, ale budhista rozhodne nie som a ani nebudem (tak by som nedokázala žiť 😛 ). Takže niekto iný a asi aj niekde inde…

  Páči sa mi

 7. Zelenoocka,

  asi vám nič iné nezostane… Ale radšej by som to skúšala na mieste, kde podo mnou nič nie je. Nechcela by som “nasať” do seba energiu spodných siedmich poschodí… 😕 Ak nemáme inú možnosť, skúšajme to na balkóne, kde pod nami nikto iný nie je.

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s