Čakry, čo zodpovedajú za našu hojnosť a energiu

Tento článok sa opiera o moje výpisky z podcastu Kristen Howeovej s Carol Tuttleovou Unblock Your Weak Chakras To Start Living A Life of Abundance and Energy a dopĺňa ich o pohľad Margaret Lynch Raniere, Wendy de Rosa i môj vlastný.

Väčšina ľudí už bola do istej miery konfrontovaná s energetickým systémom človeka a čakrami. Ale pre prípad, že to nie je ešte zakotvené, tu je stručný prehľad:

Energetický systém človeka

Energetický systém človeka má viacero zložiek. Jedna, možno najznámejšia, sú meridiány, toky energie v tele. Akupunktúra pracuje s nimi.

Veľa ľudí pozná aurické pole/auru – energetické pole, ktoré nás obklopuje a je vyjadrením našej osobnej energie.

Čakry

Čakry sú energetické víry, ktoré spracovávajú uzemnenú energiu počínajúc spodnou časťou trupu. Pre telo ich obvykle rozpoznávame sedem a sú možno najmocnejšou časťou nášho energetického systému. Každá čakra má veľmi špecifickú funkciu a účinok na náš život – ovplyvňujú našu každodennú energiu. Každá čakra sa dotýka určitej oblasti nášho života a toho, ako v tej oblasti vyzerá naše zhmotňovanie.

Čakry predstavujú aj vývojové fázy nášho života. Keď sa narodíme, ako prvá sa aktivuje koreňová čakra. Koreňová čakra zásobuje celý náš systém energiou a odvádza z neho “splodiny”. Nachádza sa v blízkosti kostrče, medzi nohami, a je ako lievik, ktorý nás napája na energiu Zeme a tým nás uzemňuje. Do veku nejakých 18 rokov by sme mali mať aktivované všetky čakry, ale niekedy žijeme tak, že niektoré z nich neboli aktivované v plnej šírke. Hovoríme tomu, že fungujú v svojom “poranenom aspekte” (bol k tomu Mastermind 10/2021 s názvom Naša energia a úzke miesta na nej – brožúrka je prístupná na https://www.belangelo.sk/mastermind/mastermind-brozurky-zo-seminarov/). Každý máme svoj vlastný príbeh danej čakry, ktorý predstavuje to, čo sa v našom živote dialo v období otvárania danej čakry.

Niektorí ľudia môžu mať aj čakry, ktoré sa nikdy neotvorili – napríklad preto, že nebolo bezpečné otvoriť si ich alebo chýbal stimul, ktorý by im pomohol otvoriť ich.

Dobré na tom je, že keď si zistíte stav svojich čakier, viete sa o ne postarať – vyčistiť ich a dostať do plnej funkčnosti.

Začína to spomínanou koreňovou čakrou v rozkroku. Je to naše prepojenie so Zemou a pocit “patrím sem” a “môj prirodzený stav je prosperovať vo fyzickom svete” a “som akceptovaný a prínosná súčasť ľudstva”. Nazývame to aj “kmeňová energia” a spája sa s rodinnou kultúrou a spoločenskou kultúrou. Je zdrojom pocitu “som súčasťou väčšieho celku zahŕňajúceho množstvo ľudí”.

Časté nevhodné programovanie tejto čakry spočíva v presvedčení “musím sa vzdať časti svojej identity na to, aby celý kmeň prežil”, “potrebujem byť niekým pre niekoho iného”.

Keby táto čakra mala hlas, hovorila by: “mám právo na jedinečné sebavyjadrenie, pretože aj to pomáha kmeňu prosperovať”.

Tuto sa moje vnímanie programovania odlišuje od Carol Tuttleovej. V mojom vnímaní je koreňová čakra o mojom bezpečnom umiestnení v svete naokolo a v svojom “kmeni”, nie nutne o mojom sebavyjadrení; to ja umiestňujem do sakrálnej čakry: keď sa cítim bezpečne a chránene, môžem sa naplno prejavovať (sakrálna čakra).

Takže moja koreňová čakra, keby mala hlas 😉 , by hovorila niečo ako “svet a okolie ma akceptuje bez výhrad a vyživuje ma; nepotrebujem sa báť alebo robiť niečím iným, než som, a nepotrebujem o nič súťažiť ani bojovať”.

Táto čakra sa spája s našimi fyzickými skúsenosťami: peniazmi, kariérou, prácou, zážitkami v rodine.

Druhá čakra, sakrálna, sa nachádza v strede brucha pod pupkom. (Pri týchto popisoch si treba uvedomiť, že energia je síce spojená s telom, ale pôsobí v našom aurickom poli, čím ovplyvňuje aj zvyšok našej energie a výsledný signál, ktorý navonok vysielame.) Táto čakra sa najčastejšie spája so sexuálnou energiou a zmyselnosťou, ale za tým všetkým sa skrýva kreatívna (tvorivá/tvoriaca) energia – naše jedinečné tvorivé vyjadrenie nášho zažívania. Jej heslo by bolo “mám právo tvoriť a vyjadrovať sa kreatívnym spôsobom”, nech už ide o úžasný sexuálny zážitok alebo akceptovanie vlastnej zmyselnosti na vyjadrenie svojho vnútra.

Táto čakra v našej spoločnosti nabrala množstvo falošného programovania vo forme potláčania vlastných prejavov a prirodzenosti, potláčania tvorivosti a uprednostnenia pozitívneho hodnotenia prostredím pred radosťou z existencie.

Tretia čakra, solárny plexus, je centrum našej sily a moci. Je o našom vzťahu k sebe samým a o spojení s našou osobnou silou. Hovorí, nakoľko sami v seba veríme a či máme potrebnú silu vôle na presadenie vlastných predstáv. Pri moci nejde o kontrolovanie iných ľudí, ale o moc vlastného ducha a kontrolovanie vlastného prejavu a reakcií. Jej heslo by bolo “som mocná bytosť vo fyzickej dimenzii”; prvé tri čakry sa skutočne spájajú s fyzičnom. Najviac ovplyvňujú naše fyzické prežívanie: tretia na rovine sebaobrazu, druhá na rovine tvorivosti a intimity a prvá vo vzťahu k našej širšej rodine.

Tretia čakra hovorí “mám silu” alebo “mám moc meniť svet i svoj život”. Sila v tejto čakre slúži v prvom rade nám samým a až potom môžeme poslúžiť iným.

Postupujeme k štvrtej čakre, srdcovej v strede hrude, ktorá je “čakra spájania sa”. Je čosi ako premostenie medzi fyzickým a spirituálnym svetom. Energeticky je nesmierne silná. Mnoho ľudí behá po svete s predstavou, že ich srdce bolo poranené, a odpoja sa od tejto energie. Táto čakra ovplyvňuje nielen naše city, ale aj spôsob, akým robíme biznis – miesto “buď rád, že ti predáme” (čo je prístup veľkých korporácií) smerom k “sme radi, že ti vieme poslúžiť – ako ti vieme pomôcť?”

Heslom tejto čakry je niečo ako “idem za svojím srdcom”, “som schopný žiť v súlade so svojím srdcom” a “som podporovaný”. Je v tom aj náš vzťah k prijímaniu. V našej západnej kultúre máme mýtus, že najprv potrebujete dávať, aby ste mohli prijímať, hoci skôr opak je pravdou – najprv potrebujete prijať, aby ste mohli dať. Z energetického pohľadu to dáva plný zmysel – najprv potrebujeme “byť nakŕmení” nejakou energiou, aby sme ju mohli posunúť ďalej.

Takže si potrebujeme umožniť začať prijímať, aby sme mohli dávať iným. Ale to prijímanie má ešte jeden aspekt – potrebujeme načúvať myšlienkam a pravde toho druhého, aby sme ju mohli prijať.

A tým sa dostávame k piatej, hrdlovej čakre, ktorá sa nachádza v strede hrdla. Jej zmyslom je vyjadrenie svojej vlastnej jedinečnosti – myšlienkami i slovne. Spája sa s naším hlasom. Mnoho ľudí nevyužíva plnú silu svojho hlasu – najprv špekulujú, že čo by mali povedať, čo sa od nich očakáva, že povedia, čo smú povedať, aby tomu druhému neublížili. Nedôverujú, ako bude ich myšlienka prijatá.

A preto je veľmi často hrdlová čakra uzavretá. Súvisí to s raným detstvom a adolescenciou – ak vás neviedli k tomu, nezávisle od okolností hovoriť svoju pravdu, tak môžete skutočne radšej byť ticho a neumožňujete iným prístup do vášho sveta. Heslom tejto čakry je “som slobodný vyjadriť svoju osobnú pravdu a tá bude prijatá a podporená”.

Ďalej je na rade Tretie oko, naša čelová čakra. Zodpovedá za náš vnútorný prehľad, intuíciu a schopnosť spájať aj zdanlivo nesúvisiace veci, ako aj za psychické schopnosti. Je to miesto nášho vhľadu, porozumenia (v zmysle pochopenia). Vidíte aj to, čo ešte nevidno; viete aj to, čo je ešte neznáme. Máme to všetci, ale rozdiel je v tom, nakoľko tomu dôverujeme. A je prepojenie medzi silou a dôverou – čím viac svojim vhľadom dôverujete, tým silnejšia je táto schopnosť.

Keby táto čakra mala hlas, hovorila by: “funguje mi intuícia, mám záblesky poznania a pravdy a dôverujem im; som vedený”.

A dopracovali sme sa k siedmej čakre, korunnej, ktorá sa nachádza na vrchole hlavy. V podstate sme už hovorili o napájacom kanálu, ktorý vedie zo Zeme do koreňovej čakry, potom energia preteká naším telom a končí v korunnej čakre, ktorá je druhým zakončením tohto kanála a spája nás so spirituálnou sférou (po mojom: tým energetickým “zvyškom z nás”). Zodpovedá za to, ako zažívame Ducha/Spirit, Nebo, Kozmos. Spája nás so spirituálnymi sprievodcami, vyššími energiami a stáva sa vedením, cez ktoré sa informácie odtiaľ dostávajú do nás – do mysle, do Tretieho oka, kde dostávajú formu. Takže hlas tejto čakry by povedal “som vedený, som podporovaný, som milovaný” a vy by ste to tak cítili.

Stav našich čakier

Toľko k jednotlivým čakrám. Lenže ľudia sa neprebojujú životom s týmito ideálnymi nastaveniami, kedy naše čakry fungujú na optime. Väčšinou počas života nadobúdame obmedzenia, bloky a chybné programovanie. Možno v druhej čakre ste si nadobudli skutočne podivuhodné programovanie ohľadne sexuality, v tretej čakre ho potom zhmotníte do svojej identity. Čakry vzájomne totiž komunikujú.

Ale stav čakier môže byť rozdielny aj v čase – sú týždne, mesiace i roky, kedy jedna čakra potrebuje kompenzovať nedostatočnosť inej a vyčerpá sa. Toto všetko sa premieta do osobnosti a vzorcov správania, do prístupu.

Stav našich čakier je tá súčasť energetického systému tela, ktorá má najväčší dopad na naše zhmotňovanie – to, čo zhmotňujeme, i spôsob, akým to zhmotňujeme. Ľudia si často myslia, že to tak nie je a že najvplyvnejšie je naše myslenie – lenže silové pole mysle je slabšie ako napr. silové pole srdca a nedokáže veľmi ovplyvňovať zvyšok tela a jeho energiu.

V čase, kedy zažívame nečakané otrasy, môže to byť dané tým, že sme sa dostali do silnejšieho toku energie, ale niektorý z priechodov v našich čakrách je zúžený a tak novú energiu brzdí. To sa potom prejavuje pocitmi nepohody, kedy na povrch vychádzajú nové a nové samonastolené obmedzenia, aby sme ich mohli odstrániť – pretože už máme energiu, čo je na to potrebná.

Práca s čakrami si vyžaduje všetky tri zložky našej energie. Vaša myseľ nebude robiť nič, pokiaľ nemá potrebné informácie. Takže človek bez pochopenia pre systém čakier a to, prečo sa cíti zle, sa bude aj naďalej cítiť zle – pocitovo-vôľová energia funguje, ale mentálna je nevybavená pre to, čo treba. Takisto môže dôjsť k tomu, že naša emocionálna energia je založená na pocite oddelenosti a odmietne predstavu, že nami vôbec niečo preteká. Zasa: budeme sa cítiť zle, ale navyše to premeníme ešte aj na osobnú drámu, pretože nie sme ochotní začať na svojom fungovaní čokoľvek meniť – museli by sme vystúpiť z našej zóny komfortu.

A úplne najhoršie je, keď sme sa medzičasom natoľko presťahovali do myslenia alebo cítenia, až sme úplne stratili kontakt s naším telom. Vieme, že život sa premenil na prekážkovú dráhu, ale nevieme, prečo – necítime energiu, ktorá nami preteká.

Vo všetkých týchto prípadoch budeme potom ošetrovať len aktuálnu situáciu, ale nie pôvodný problém, ktorý sa cez ňu prejavuje.

Energia kašle na “postupy”

Pri práci s čakrami si potrebujeme uvedomiť, že energetické systémy sa vymykajú nášmu lineárnemu mysleniu. Nepotrebujeme začať koreňovou čakrou, aby sme sa prepracovali vyššie. Tu sa ľudia často strácajú v “postupoch”. Energia sa riadi naším úmyslom.

Energia kašle na “postupy”.
…Carol Tuttle

Preto najdôležitejšie je vždy venovať sa tomu problému, čo nás momentálne najviac obmedzuje – pretože tak dokážeme zozbierať potrebnú vôľu a fokus. Vaše čakry si jednoducho vyžiadajú vašu pozornosť a volajú na vás „helou, vyber si mňa, pretože tu to bolí“. Tá bolesť, tá nepohoda je vlastne dožadovanie sa našej pozornosti.

Ak napríklad stále priťahujete ľudí, ktorí pre vás nie sú tí praví, alebo ak vami kmáše pocit “ja úbožiatko, nikdy ma nikto nebude milovať” (“poor baby me” u toltékov), tak je to poranené srdce a venujte sa svojej srdcovej čakre.

Začnite tam, kde je to najviac pripravené vyhojiť sa. Vtedy uvidíte rýchly výsledok a bude vás to motivovať v ďalšej práci a začnete dávať do poriadku viac a viac.

Energetická “hygiena”

A potom, keď sa dostaneme do okamihu, že systém už funguje v pohode, nasleduje čosi ako „denná údržba“, ktorá ho v tomto stave bude držať – pretože z vonkajšieho prostredia sme obvykle zaplavovaní tonami rôznej energie. Takže rovnako, ako sa staráte o telo – napríklad tým, že si čistíte zuby a sprchujete sa denne (hovorí sa tomu hygiena), existuje aj niečo ako energetická hygiena.

Jej prvým, nevyhnutným bodom je naučiť sa, ako čakry fungujú. Bez týchto vedomostí sa nepohnete ďalej. Ten zvyšok sú už len techniky. A ak tie začnete využívať, tak čakry vás už naučia samé, ako s nimi narábať. Je to inteligentný systém. Nezávisí od toho, že vaša myseľ vynájde, ako s nimi pracovať – venujte im pozornosť a ony začnú pracovať samé.

Takže najlepšie, čo môžete urobiť, je nenechať svoju myseľ rozhodovať, čo s čakrami, ale naučiť ju načúvať svojim čakrám s prístupom založeným na prosperite a hojnosti. Začnete sledovať svoje zvyklosti a vnímať, ako vás energeticky prednastavujú. A potom ich začnete korigovať.

Čakry reagujú na mnoho vecí: na farby, na zvuky, na afirmácie, na poklopkávanie, na fyzické cviky, ale aj na intuitívnejšie, menej presné veci – napríklad na šamanské putovanie. Bez týchto nástrojov je to len ezoterické rozjímanie o otáčajúcich sa víroch energie.

Okej, a čo s nimi? Potrebujete nástroje, aby ste vedeli niečo urobiť. A potrebujete urobiť tú prácu. Niekto vám môže ukázať, ako na to, ale len premýšľaním a bádaním nič nezmeníte – skôr naopak, zhoršíte to. Váš fokus sústredí energiu na nevhodne zúženú čakru, tá začne vyhadzovať na svetlo svoje problémy – a čo vy s tým? Ak nezačnete konať, budete sa nakoniec cítiť ešte horšie než predtým!

Keď s nami hovorí energia, potrebujeme sa naučiť preložiť jej obrazy na naše porozumenie.

Vedená vizualizácia hojnosti

Teraz vizualizácia, ktorá je určená na otvorenie srdcovej čakry a umožnenie toku peňazí. Čo sa totiž deje: doteraz boli peniaze zakotvené v koreňovej čakre a boli o prežití, teda prostriedok prežitia. Zbiehali v nás všetky tie programy ako „nie je dosť pre všetkých“, „nikdy nemám, koľko potrebujem“, „potrebujem peniaze na to, aby som prežil“, „nikdy nebudem mať dosť“, „peniaze predstavujú nenásytnosť a túžbu kontrolovať iných“ – všetko staré programy koreňovej čakry.

Peniaze sú ešte vždy nástroj koreňovej čakry, pretože sú zakorenené vo fyzične, ale v poslednej dobe sa energia peňazí posunula do srdca. Aktivujú sa energie, ktoré peniaze napájajú na srdcovú čakru. To potom vyzerá nasledovne: „robím to, čo milujem, a peniaze ma podporujú“. Dokonca aj keď platíme účty, tak neplatíme prežitie, ale istý životný štýl, ktorý milujeme. „Zakaždým, keď míňam peniaze, tak prejavujem svoje ocenenie (napr. podniku, čo mi umožnil kúpiť to, čo chcem)“.

A jedna z najväčších aktivácií je prebudenie receptivity, prijímania peňazí v srdci. „Prijímam peniaze do svojho srdca.“ „Milujem peniaze.“ Ľudia majú do seba vovychovávanú predstavu, že nie je v poriadku milovať peniaze, že budú vyzerať ako zištní, nenásytní, neetickí, materialistickí. Lenže čo všetko nám peniaze dnes umožňujú! Oveľa vhodnejšie je „milujem peniaze a peniaze milujú mňa“. Peniaze sú neutrálna energia a fungujú nezávisle od spirituality. Peniaze samé o sebe nemajú význam iný než ten, ktorý im pripíšete. Peniaze sú úžasná vec. Poslúžia vám v tom, čo chcete dosiahnuť, čo chcete zanechať po sebe ako stopu v tomto svete. Nie sú v protiklade so spiritualitou. Jednoducho vás urobia viac tým, čo už ste.

A zakaždým – na to pozor! – keď poviete „nemôžem si to dovoliť“, ste späť v svojom starom programovaní koreňovej čakry. Ak niečo skutočne chcete a poviete si „nemôžem si to dovoliť“, doslova tým prianie zabijete. Odpíšete.

Pestujte si svoju túžbu zo srdca, aj keď možno nevidíte realizáciu. Ak je to skutočne silná vnútorná túžba, srdce si nejako potrebné peniaze pritiahne. Alebo si nájde cestičku, ako túžbu naplniť s tým, čo si dovoliť môžete.

Nepestujte si túžbu “mať peniaze”. Peniaze sú len prostriedok na dosiahnutie niečoho – a je veľmi pravdepodobné, že ak vaša túžba šla do peňazí a nie do toho niečoho iného, tak získate peniaze, ale svoju skutočnú túžbu si nenaplníte. Dosiahnete peniaze, ale nedostaví sa spokojnosť, len pocit vnútornej prázdnoty a zlyhania. Vnímajte peniaze nie ako cieľ, ale ako prostriedok k cieľu. Potom sa o ne starať nepotrebujete.

A prečo to robíme presne naopak? Pretože sme tak naučení z minulosti, keď peniaze boli symbol bezpečia a pohody a my sme sa naháňali za symbolom, nie za bezpečím a pohodou. Dnes už je životný štýl tak rozvinutý, že sa väčšinou nepotrebujeme starostiť o bezpečie a pohodlie, ale náš rozum sa zatiaľ naučil jednu jedinú taktiku – ak niečo chceš, potrebuješ na to mať peniaze. Jednoducho doteraz nepoznal nič iné a tak si myslí, že toto je jediný spôsob. Pritom Univerzum pozná milión iných spôsobov, ale pretože sme fixovaní na tento jeden, tak tých milión iných spôsobov ani neuvidíme, keď sa nám postavia priamo do cesty! Zastreľujeme sa na spôsob naplnenia, nie na naplnenie cieľa. V tomto si potrebujeme urobiť jasno.

A ideme na to (meditácia má 16 minút):

“Milujem peniaze”

A aby ste to posilnili, tak prestaňte hovoriť „nemôžem si to dovoliť“ alebo „nemám na to“ a noste so sebou nejaké fyzické peniaze, aby sa vám ich hodnota nevytratila zo života v dnešnom čase „plastikovej meny“. Noste so sebou tak 100-300 €. Dá vám to obrovský pocit majetnosti a samostatnosti pre prípad, že niekde vypadne spojenie a nebudete môcť platiť kreditkou.

Ľahnite si na posteľ a položte si stoeurovku na srdce. Povedzte si „milujem peniaze“ a potom skúmajte, či sa predsa len nevynorí ten starý príbeh „milovať peniaze je nespirituálne, len prízemní ľudia milujú peniaze“ a podobne. A ak sa vynorí, tak si povedzte, že už tieto múdrosti nepotrebujete, lebo vyznávate niečo lepšie. Bolo to len staré rodinné programovanie, ktoré ani nebolo vaše presvedčenie, ale ste ho so sebou nosili, pretože ste nepoznali nič lepšie. Teraz už poznáte. Svoje nové presvedčenie ste si sami zvolili. Nemusíte ho teraz vzývať s kamennou tvárou a smrťou v očiach – spravte si z neho zábavu. Potešenie. S radosťou si pripomínajte, kedy vás peniaze podporili. Hľadajte dôkazy pre toto nové presvedčenie.

One thought on “Čakry, čo zodpovedajú za našu hojnosť a energiu

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s