Odhŕňame lupene druhej čakry – časť 1.

Po dlhej odmlke ďalší z článkov z knihy Anodey Judith: Po tom čo sme si pred rokom uplatnili svoj stratený nárok na chrám svojho tela a zaplávali vo vodách odlišnosti pokračujeme v tematike druhej čakry:

Základné témy druhej čakry:

Zmena, pohyb, plynutie, pocit, pôžitok, emócia, potreba, túžba, tieň, vina, dualita, sexualita

Ponorenie do vôd

„ Mýtus vnorenia sa pod vodu, ponorenia sa a znovuzrodenia … mýtus krstu … je odvážnym skokom do nebytia s vyhliadkou dosiahnuť nové bytie.“

Rollo May

Keď vstúpime do druhej čakry, stretávame sa s vodnou ríšou emócií a sexuality. Kým sme sa v prvej čakre zameriavali na uzemnenie a stabilitu tu pestujeme pocity a pohyb; najprv sme sa zaoberali prežitím a štruktúrou, tu sa sústredíme na sexualitu a pôžitok. Náš priradený element sa zmenil zo zeme na vodu, z pevnej látky na kvapalnú. V tejto premene sa stretávame so zmenou. Cez pevnosť nachádza vedomie zmysel, cez zmenu nachádza stimuláciu a rozpínavosť.

Emocionálne naplnenie prichádza vyvážením emočného prúdu a emočnej kontroly v rámci zmyslových a štruktúrnych foriem tela.

Keď vnímame telo ako nádobu pre dušu a ducha, tak element zeme v prvej čakre poskytuje podporu a zadržanie pre tekutý základ druhej čakry, tak ako pohár drží vodu. Bez vhodného zadržania by voda vytiekla a pohár by vyschol. Avšak s prílišným zadržiavaním by voda nemohla vôbec tiecť a stala by sa nehybnou a chmúrnou. V ideálnom prípade máme pohár schopný naplniť sa, držať a vyprázdniť sa. Úlohou prvej čakry bolo vybudovanie takejto nádoby a a v druhej čakre si posvietime na jej obsah.

Oddanie sa pohybu

V prvej čakre sme sa naučili uzemniť, stabilizovať a sústrediť sa. V druhej čakre spočíva naša výzva presne v opaku – pustiť sa – plynúť a pohybovať sa, cítiť a poddať sa. Pohyb a zmena stimulujú vedomie. Miešajú vodnú podstatu pocitov ktoré prúdia cez telo.

Univerzum existuje cez neprestajný tanec stálosti a zmeny. Pomocou stálosti nachádza vedomie zmysel a pomocou zmeny podnecovanie a rozpínanie. Nájsť stálosť v zmene znamená chopiť sa vynárajúceho prúdu.

Fyzicky nás pohyb doslova „zdvihne zo zadku“ keď sa postavíme z kotvy prvej čakry a zväčšíme sa smerom von. Pomocou pohybu si rozšírime pole našej pozornosti čím zvýšime počet zmyslových vstupných údajov. Pohybom tela si vytvárame svalové tkanivá, zvyšujeme krvný obeh, stimulujeme nervové ukončenia a zlepšujeme flexibilitu a životaschopnosť tela. Prúd pôžitkov a vzruchov cez nervový systém zahŕňa organizmus vnemami a vedomím. Pohyb má svoj vlastný druh potešenia.

Pri pozorovaní spôsobu akým sa pohybujeme môžme odhaliť problémy a pocity predtým ukryté. Pri prvej čakre nám forma štruktúry tela napovedala podvedomé procesy. V druhej čakre pozorujeme spôsob akým sa tieto formy pohybujú a nadväzujú spojenia.

Pocit

Zmysly sú bránami medzi vnútorným a vonkajším svetom. Zrak, sluch, hmat, chuť a čuch nám poskytujú neustále sa meniaci vnútorný odtlačok sveta okolo nás. Zmysly sú údajovým vstupom pre náš organizmus. Umožňujú spojenie s našimi zážitkami a dávajú im zmysel. Pomocou našich zmyslov odlišujeme medzi pôžitkom a bolesťou,  rastieme alebo sa sťahujeme,  pohybujeme sa vpred či dozadu, reagujeme alebo sa len hráme. Keď sa stretneme s bolesťou či prázdnotou naše zmysly sa vypnú.

Súhrnná kombinácia vnemov a pocitov nám vytvára emocionálnu rovinu našich zážitkov. Zmysly sú jazykom pocitov a tvoria základ našich hodnôt. To ako niečo vnímame a aký máme z niečoho pocit určuje naše hodnoty. Bez zmyslového spojenia s tým čo sa okolo nás nachádza strácame zmysel pre hodnoty a schopnosť rozlišovať.

Pôžitok

Čo robíte po skončení ťažkého pracovného dňa? Väčšina ľudí oddychuje a vyhľadá nejaký druh pôžitku. Po zabezpečení potrieb na prežitie je zvyčajne ďalším bodom programu pôžitok. Je biologicky prirodzené prikláňať sa k pôžitku a odkláňať sa od bolesti. Bolesť nás sťahuje, odstupujeme či vypíname sa, kdežto pôžitok nás nabáda k rozširovaniu, expanzii a naladeniu sa na naše zmysly. Ak je stimulácia pohybu  naším celkovým úmyslom v druhej čakre, najpríťažlivejší spôsob dosiahnutia je cez pôžitok.

V detstve k nám pôžitok prichádza vo forme dotyku a blízkosti, hry a stimulácie, a potvrdzovania našich emocionálnych zážitkov. Deti majú pôžitok zo samotného bytia a s týmto pocitom okúšajú svet. Ak pri tomto okúšaní cítia lásku a podporu berú život ako príjemnú skúsenosť.

Tak ako logika riadi myseľ, túžba vedie dušu.

Thomas Moore

Žiaľ nie všetky deti majú to šťastie. Moja klientka Jennifer bola vychovaná v domácnosti kde sa pôžitok pokladal za žičlivé mrhanie časom a energiou. Jej mama bola preťažená piatimi deťmi na ktoré bola sama a jednoducho sa musela vzdať pôžitku aby prežila. Nikdy nebol dostatok času či peňazí na tie drobné veci ktoré do života pôžitok prinášajú. Od najstaršej Jennifer sa očakávalo, že vezme na plecia povinnosti dospelých. Čas trávený s jej priateľmi sa vnímal ako neplnenie si svojich úloh v rodine. Nemohla sa venovať jej vlastným pôžitkom. Vyrástla s pocitom že nemá právo na svoje vlastné potešenie kým jej matka tak ťažko pracuje aby prežili. Do dnešného dňa si, napriek tomu že má dobre platenú prácu, dovolí kúpiť šaty iba v secondhande, na dovolenku chodí minimálne a veľa času si nenecháva ani na sexuálne potešenia. Život sa jej zdá chmúrny a vyzerá na viac ako jej naozaj je.

Oliver mal manipulatívne zážitky s pôžitkom. Odmeny ako koláč, povolenie byť pri telke dlhšie či matkine privinutie získaval iba keď sa správal podľa potrieb matky. Keď bol smutný, nahnevaný či v núdzi, tieto pôžitky mu odopreli. Môže sa to zdať ako bežné použitie systému odmien a trestov, no Oliver má teraz ťažkosti s cítením svojho vlastného hnevu a prejavením svojich potrieb zo strachu, že mu manželka nebude naklonená alebo že sa dočká neviditeľného trestu ktorý mu zoberie všetko čo si váži. Oliver má vlastne problém prísť na to čo vlastne chce, pretože sa dávnejšie naučil popierať svoje potreby. Z pôžitkov sa cíti previnilo, stále dumá nad tým či si pôžitok zaslúži.

Samantha mala zabezpečený pôžitok v zdravých pomeroch. Milovali ju bez toho aby tým bola narušená. Rešpektovali jej telo a postarali sa oň. Jej rodičia mali potešenie z jej zvedavosti a radosti a v dome vládla zábavná atmosféra. Má zdravý zmysel pre pôžitok. Naladená na svoje telo dokáže rozlíšiť kedy má dosť. Život berie pozitívne a s entuziazmom.

Ako sa bral pôžitok vo vašej rodine? Bol zanevieraný či ste sa mu oddávali? Trávila vaša rodina spoločné dovolenky, smiali a hrali ste sa spolu? Bolo hlavnou myšlienkou to, že usilovná práca a sebaobetovanie sú potrebné na prežitie, či nástrojom pre duchovnú silu? Boli práca a hry, sebadisciplína a pôžitok v rovnováhe? Ako sa tieto prístupy odzrkadľujú vo vašom vzťahu s pôžitkom?

Pôžitok nás nabáda k vnímaniu našich zmyslov, k životu v prítomnom okamihu a k vychutnávaniu našich životných skúseností. Pôžitok nás nabáda k relaxovaniu, čo znižuje stres. Vďaka pôžitku sme otvorenejší voči novým myšlienkam, oduševnenejší voči novým úlohám a požiadavkám. Pomocou pôžitku si rozširujeme našu pozornosť cez spletitú sieť nervových ukončení ktoré neustále vnútorné a vonkajšie svety cez naše vedomie.

Pôžitok nás nabáda k zlučovaniu, kým strach nás oddeľuje a tlačí k popieraniu. Keď je pre mňa niekto alebo niečo príjemné skôr to budem chcieť ďalej skúmať, hýbať sa smerom k tomu, urobiť z toho súčasť môjho života. Keď niečo nie je príjemné (ako práca ktorej sa obávame), máme sklon vyhnúť sa, alebo zaprieť to.

Naša spoločnosť vníma dospelosť ako schopnosť odopierania pôžitkov. Ako vyrastáme, častokrát sa od nás žiada odložiť naše pôžitky – ticho sedieť, usilovne pracovať, odoprieť či kontrolovať naše pocity. Pôžitky ktoré sme poznali začne ovládať pocit viny, ktorý si držíme vnútri strnulosťou nášho tela a strnulosťou nášho rozmýšľania. Čo je strnulé sa stane aj krehkým a drobivým. Kvôli svojej krehkosti potrebuje strnulý systém silnú obranu a táto obrana vyústi do stavu uzatvorenosti.

Keď sme stiahnutí, prúd životnej ened4ef0a20740b2d1a0d70d314de8be9fa.600xrgie je obmedzený. Keď pustíme a slobodne plynieme, môžme doslova nosiť v tele vyšší „náboj“ či vzrušenie. Primať energiu aby prúdila  telom je jedným z hlavných zámerov druhej čakry. Pôžitok je prvotným spôsobom vyvolávania takéhoto prúdenia. Keď sa pôžitok odoprie, nenainštaluje sa nám podstatná časť programu Druhá čakra. Toto vytvára osobu, ktorej chýba vitálna zložka k dosiahnutiu celosti, ale nevie čo tá zložka je, ako ju nájsť, či dokonca nevie že chýba. Výsledkom je strnulosť v tele a odpojenie od vonkajšieho sveta.

Naše skúsenosti filtrujeme cez sféru pocitov. Keď si odoprieme pôžitok, neuznávame naše právo mať ho, cítime sa vinne za to že ho chceme a zahanbení keď ho máme. Všetky pocity sa stanú subjektom pochybnosti. Dieťa už potom nemá paletu svojich vlastných pocitov aby filtrovalo vonkajšie stimuly a následne stráca selektívnu schopnosť zdravých hraníc. Výsledkom je prehnaná obrana alebo neschopnosť obrany. Problémy s hranicami sú potom prevažné v každej zo spodných troch čakier.

Keď sú odopreté primárne, zdravé pôžitky, nastupujú pôžitky druhotné: pôžitok z alkoholu, drog, z vyhýbania sa zodpovednosti, sexuálne predvádzanie či prejedanie sa. A keďže nám sekundárne pôžitky nemôžu skutočne uspokojiť našu túžbu po primárnych pôžitkoch, z nedostatku uspokojenia túžime po viac, čo dáva priestor pre vznik závislostí – nenažratý hlad po dobrom pocite; hlad, ktorý sa nedá uspokojiť. Zdravý pôžitok prináša uspokojenie; návykový pôžitok so sebou prináša túžbu po viac.BLBBeetMoonPanorama1S

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s