Čítame budúcnosť zo sviečok (voodoo)

Voodoo prikladá veľký dôraz tomu, ako sviečky horia, a odvodzuje z toho rôzne závery: či sa kúzlo podarí alebo budúcnosť (ak práve nebosorujeme). Hlavne vtedy, keď pálime sviečku pre klienta, mali by sme venovať pozornosť tomu, ako horí.

Samozrejme, niektoré sviečky sú proste nanič a horia biedne už od prírody (napríklad keď je knôt príliš hrubý, budú jednoducho čadiť, nech s nimi urobíme čokoľvek). Niekedy do hry vstúpia aj faktory ako vietor alebo prievan, teplota a podobne. Preto by sa nováčik v bosorovaní nemal sviečkami príliš zaoberať, až kým nezíska istú prax.

Ešte poznámka: Znamenia zo sviečok neovplyvňujú výsledok práce. Teda ak nám svieca zhasne alebo čmudí, ešte to neznamená, že sa kúzlo nepodarí. Na druhej strane, ak vám sviečku počas bosorovania zhasol prievan alebo vám ju prevrátila mačka, je to isté zlé znamenie – asi by sme sa do tohto bosorovania nemali púšťať, lebo nás to bude ešte mrzieť… (Takto to bude interpretovať naše podvedomie a je jedno, či my tomu uveríme alebo nie, ono sa podľa toho zariadi a bude našu aktivitu sabotovať.)

A teraz niekoľko znamení:

Sviečka horí jasne a pravidelne

Inerpretácia: Kúzlo alebo práca sa podarí a s najväčšou pravdepodobnosťou dostaneme to, o čo sme žiadali. (Žiaľ, nič to nemení na pravidle, že dostaneme presne to, o čo sme žiadali – aj keby to bolo niečo iné, než čo sme si predstavovali…) Najlepšie je, ak sviečka zanechá čo najmenej zbytkov (a ak používame sviečku v skle, ak nezanechá stopy a vzyšky na skle).

Plameň vzbĺkne, zasliepňa, prihasne a opäť sa rozhorí

Toto býva znamením, že ten, koho ideme pobosorovať, tuší o našich úmysloch a po počiatočnom úspechu môže začať proti nášmu kúzlu bojovať, ale nakoniec podľahne. Dajme si však pozor na to, že zasliepňanie nebolo zapríčinené “svetskými” faktormi (napr. prievan). Ak máme podozrenie, premiestnime sviečku inam a ak sa napriek tomu sliepňanie zopakuje, tak ide rozhodne o znamenie.

Plameň prská, syčí, puká a vydáva zvuky

Toto sa obvykle vysvetľuje tak, že sa s nami snažia skontaktovať duchovia. Pozor – môžeme sa dozvedieť niečo dôležité.

Sviečka počas horenia hodne steká a rozpúšťa sa

Toto nám dáva príležitosť čítať znamenia z vosku (tzv. ceromantia). Ak napríklad pálime figurálnu párovú sviečku (muž a žena) a “žena” sa rozpúšťa viac a zaplavuje celého “muža”, potom jej túžba je silnejšia ako jeho. Ak pálime zelenú sviečku pre kúzla spojené s peniazmi a vosk sa rozpúšťa a stečie na lístok s prianím, tak sa kúzlo už začína napĺňať, akoby nám tie peniaze boli predurčené.

Niekedy bosoráci počas pálenia sviečky úmyselne ovplyvňujú spôsob, ako vosk steká, aby si zabezpečili, že sa veci budú vyvíjať podľa ich želania.

Sviečka zhorí a po sebe zanechá kôpku vosku

Poďme sa pozrieť na tvar, ktorý vosk má. Možno z neho vyčítame niečo dôležité, pretože môže predpovedať výsledok kúzla. Ak napríklad robíme kúzlo lásky a vosk má nakoniec tvar srdca, je to priaznivé znamenie, rovnako ako keď pálime čiernu bosorácku sviečku proti nepriateľovi a vosk má tvar truhly. 

Sviečka v skle zhorí napoly čisto a napoly špinavo

Toto varuje, že osoba, v mene ktorej pálime sviečku, je v ohrození, alebo že niekto sa snaží prekrížiť naše plány. Veci pôjdu spočiatku veľmi pomaly, ale ak budeme kúzlo opakovať, môžeme ho urýchliť. (A ak to neurobíme, môžeme nepochodiť.)

Sviečka spočiatku strašne čmudí, ale nakoniec horí jasne

Aj toto je varovanie, že budú skryté ťažkosti, alebo že niekto pracuje proti nám. Znova sa odporúča kúzlo opakovať, až kým sviečka nehorí jasne celý čas.

Sviečka čmudí a dymí načierno (hlavne sviečky v skle) 

Toto je zlé znamenie. Veci sa nepodaria alebo budú spojené s veľkými ťažkosťami a neželanými účinkami alebo osoba, v mene ktorej sviečku pálime, má väčšie problémy, ako sa na prvý pohľad zdá. Ak robíme útočné kúzlo proti nepriateľovi a jeho sviečka čmudí ako divá, znamená to, že nepriateľ sa bráni zubami-nechatmi.

Sviečka pukne a vosk sa vyleje (hlavne u sviečok v skle)

Zlé znamenie. Ak to bola sviečka pre lásku, je to predzvesť sĺz a rozchodu. Ak išlo o kúzlo peňazí, nebudeme vedieť kontrolovať výdavky a kúzlo sa nepodarí. Puknutá sviečka pálená za rozchod značí veľmi náhly rozchod a hodne bolesti a puknutá exorcistická sviečka môže znamenať, že zlé kúzlo sa zrušilo, ale s veľkými osobnými obeťami.

Ale ak nám sviečka pukne, nechytíme hneď paniku, ale si spomenieme na vady materiálu a podobné “svetské” príčiny. Zapálime druhú takú sviečku a znova urobíme kúzlo, pretože rozliaty vosk a puknutá sviečka nikdy neveštia priaznivý koniec. Ak nám sviečka druhý raz nepukne, je všetko v poriadku.

Sviečka zhasne ešte skôr, než dohorela

Ak sme robili kúzlo nárastu alebo úbytku, ktoré sa nespájalo s vôľou inej osoby (napr. viac peňazí, menej choroby), vtedy je to zlé znamenie – náš úmysel sa nestretol s pochopením a viac peňazí alebo menej choroby nám jednoducho nie je súdené.

Ak sme sa kúzlom snažili manipulovať vôľu inej osoby, môže to znamenať buď neúspech (nemáme právo to urobiť) alebo že sa daná osoba bráni, prieči a snaží sa odraziť kúzlo späť na nás. V každom prípade musíme počítať s veľmi mocným protivníkom a možným neúspechom nášho snaženia.

Keď nám takto zhasne sviečka, musíme zrezať knôt a meditovať nad naším úmyslom, alebo sa musíme pokúsiť o opakovanie kúzla. A ak znova zhasne, potrebujeme silnejšie prostriedky, ak chceme dosiahnuť náš cieľ.

Sviečka sa prevráti a môže spôsobiť požiar

Nielenže kúzlo sa nepodarí, ale musíme rátať s tým, že pred nami (alebo klientom) stojí ohrozenie alebo ťažká skúška. Ak chceme pokračovať, musíme najprv použiť kúzlo na zrušenie pobosorovania pre všetkých zúčastnených a rituálne vyčistiť priestor i pomôcky a až potom môžeme zopakovať kúzlo.

Sviečka vyhorí príliš rýchlo

Rýchle horenie je obvykle dobré, ale príliš rýchle horenie v porovnaní s vašimi skúsenosťami značí, že aj keď sa veci budú dariť, nevydržia dlho. Asi budeme musieť kúzlo zopakovať neskôr.

Ak pálime sviečky za viacero ľudí a jedna z nich horí rýchlejšie ako iné, tak táto osoba je najviac ovplyvnená kúzlom, ale kúzlo nemusí vyvolať trvalý stav.