Energetický portál 13. – 19. 1. 2020: dokážeme si odoprieť?

Niekedy je rozumné držať sa zásad – a to práve v tých okamihoch, kedy sa nám to veľmi nehodí. Ak začneme prekrúcať fakty len preto, že chceme veci vidieť v istom svetla, spadneme do staronovej pasce – nedokážeme si odoprieť maličké potešeníčko, ani hoci si tým pokazíme to veľké! Čítať ďalej

Energetický portál 6. – 12. 1. 2020: nedržme sa predpokladov, ale overených faktov

Niekedy veci nevychádzajú – ale to je len predohra k tomu, že raz vyjdú. Teraz nastáva obdobie, kedy sa čakanie začína meniť na pohyb vpred – pokiaľ sa rozhodneme pustiť starého a odvážiť sa na krok, aký sme doteraz ešte neurobili. Čítať ďalej

Gabrielov prechod 16. – 22. 12. 2019: veci sa pohli dopredu

Niekedy, keď nám veci nevychádzajú podľa našich predstáv, máme tendenciu stiahnuť sa do seba a obrniť sa voči možnému neúspechu tak, aby nebolel. Tým však do vyvíjajúcej sa situácie vnášame stagnáciu – nasilu brzdíme prirodzený vývoj tým, ako niektoré jeho prvky odmietame prijať. Výsledok je nakoniec ešte nepríjemnejší než to, čomu sa takto snažíme vyhnúť… Čítať ďalej

Gabrielov prechod 9. – 15. 12. 2019: dôverujme a zbierajme drobné úspechy

Veľa z našich problémov spočíva v našom pocite oddelenosti – a s ním súvisiacich pocitov zraniteľnosti, výnimočnosti, nadradenosti/podradenosti, nedostatku, strachu či príkorí. Keď sme oddelení, veci sa nám dejú. Keby sme sa vnímali ako súčasť celku, tak sa veci len dejú a my sa náhodou nachádzame tam, odkiaľ energia odteká – aby mohla pritiecť nová… Ak sa tomuto “pretekaniu energie” otvoríme a prestaneme sa upínať na to, čo odteká, odrazu sa náš svet dostane do rovnováhy. Čítať ďalej

Gabrielov prechod 2. – 8. 12. 2019: rátajme svoje dary

Veci sa niekedy napĺňajú tak, že si ani nevšimneme, že sa “pod hladinou” niečo zmenilo… Tak sa aj v našom živote práve niečo zmenilo k lepšiemu, ale ešte to nie je voľným okom postihnuteľné. Ešte si môžeme myslieť, že sa veci nepohli dopredu – ale to je len naše vnímanie, nie skutočnosť… Pod hladinou už pôsobia nové prúdy. Do nášho života práve nenápadne zasiahlo Univerzum. Čítať ďalej

Gabrielov prechod 25. 11. – 1. 12. 2019: späť na štartovacie bloky

Pomaly sa nám z minulých zážitkov a toho, k čomu viedli, začína meniť optika. Veci, ktoré sme si nevšímali, začínajú byť odrazu viditeľné – nové možnosti, nové významy pre niečo, čo sa udialo v minulosti. A táto zmena sa premieta automaticky aj do toho, ako vnímame a hodnotíme našu budúcnosť – čo pre nás ešte bude dôležité a čo už svoj význam stratilo. Čítať ďalej

Gabrielov prechod 18. – 24. 11. 2019: potrebujeme ubrať tlak

Rozlet, na ktorý sme nabehli v minulosti, potrebujeme začať trochu tlmiť. Život nie je len o dosahovaní, ale aj o uvedomovaní si – o nachádzaní významu medzi tými dvomi okamihmi, kedy cítime víťazstvo. Inak sa pohybujeme vždy len po povrchu a neuvedomujeme si korene viditeľného, skryté pod hladinou… a preto neskôr nemáme šancu ich ovplyvniť. Čítať ďalej

Gabrielov prechod 11. – 17. 11. 2019: už sa to láme v náš prospech

Niekedy býva pokrok nepatrný a zdĺhavý: ak sme na seba predtým nabalili množstvo nesprávnych predpokladov a samonastolených obmedzení, vnímame už len tie najvypuklejšie, ale nemáme oči pre tie, na ktorých sú postavené… A tak na sebe pracujeme a pracujeme a nakoniec sa obmedzenia zbavíme – len na to, aby sme pod ním našli ďalšie… Osvietenie nie je nič pre slabé povahy a nedočkavcov! 🙂 Čítať ďalej