Gabrielov prechod 26. 10. – 1. 11. 2020: prichádzajú dary

Keď už dlhšiu dobu trčíme v tej istej situácii, strácame nasmerovanie a fokus a začíname podliehať rutinám, ktoré možno mali zmysel kedysi, ale dnes už môžu byť celkom proti nášmu najlepšiemu záujmu. Čo vtedy?

Ak dostaneme pocit, že sa už možno pohybujeme v bludnom kruhu návyku a nie na ceste za naším cieľom, nastáva čas otvoriť  sa významu daného okamihu a začať hľadať širší zmysel v tom, čo sa práve okolo nás deje. Je to už len bezduché reagovanie, alebo nás ešte stále veci nadchýnajú? Pohybujeme sa  už len vo vymedzenom priestore – alebo ešte stále dokáže naša duša vzlietnuť? Čítať ďalej

Gabrielov prechod 19. – 25. 10. 2020: nový štart, nová príležitosť

Niekedy sa situácie vyvíjajú priamočiaro, inokedy sa vyvíjajú akoby v kruhoch. Vždy najprv prichádza obdobie nejasnosti, snívania a dôverovania, po ktorom začínajú nejasné možnosti dostávať určitý tvar. Aký ten tvar bude, to bude závisieť od toho, do čoho sa rozhodneme vliať svoju pozornosť. To, čo si začneme všímať, nám bude prostredie zosilnene zrkadliť. To, čo budeme vyhľadávať, dostane z hmly neurčitostí pevnejší obrys, až sa to zhmotní do konkrétnych situácií a konkrétnych výsledkov. Všetko to stojí a padá s tým, na čo sa sústredíme. Čítať ďalej

Gabrielov prechod 12. – 18. 10. 2020: Univerzum nám drží chrbát

V živote máme dve možnosti – buď si povieme, čo chceme dosiahnuť napriek okolnostiam, alebo pozorujeme tok energie v našom prostredí a surfujeme na ňom, aby sme dosiahli svoje. To, pre ktorú z nich sa rozhodneme, ovplyvní, ako sa poskladá náš život – či sa budeme musieť veľmi namáhať a budeme potrebovať čeliť neúspechom a príkoriam, alebo či sa uspokojíme s tým, že nemáme plnú kontrolu nad situáciou a ani záruku, že nám všetko vyjde podľa našich predstáv, ale budeme zažívať drobné i väčšie okamihy radosti aj vtedy, keď veci nebudú  celkom podľa našej predstavy. Čítať ďalej

Gabrielov prechod 5. – 11. 10. 2020: zviditeľňuje sa skryté

Pri silnej koncentrácii na dosahovanie orezávame veci len na tie ich stránky, ktoré dokážeme ovplyvňovať. Ak si zvolíme vyčkávací prístup, začíname veci vnímať v ich komplexnosti – a odrazu sa objavujú možnosti, ktoré tu odjakživa boli, ale akosi nám unikali – pretože neležali tým smerom, ktorým sme sa práve pozerali… Situácia sa mení. Naplnené prestáva byť pútavé a nenaplnené sa začína napĺňať. Začína nové kolo hry o spokojnosť. Čítať ďalej

Gabrielov prechod 28. 9. – 4. 10. 2020: doprajme si nový štart

Niekedy v živote nastáva  obdobie, kedy naše vlastné potreby a sny akoby museli ustúpiť a miesto toho akoby sa začali napĺňať sny a potreby iných. Ale nezabudnime – všetci sme súčasť jedného veľkého toku energie. Kým sa napĺňali sny nám, ľudia, čo vibrovali podobne ako my, dostávali tiež vlny energie a aj ich sny napredovali. Teraz nastáva obdobie, kedy sa potrebujeme trochu stiahnuť a sledovať svoje okolie, aby sme zistili, aká energia ním preteká – a teda ktoré naše sny dostávajú zelenú… Čítať ďalej

Gabrielov prechod 21. – 27. 9. 2020: opúšťame zabehané chodníčky

Niekedy potrebuje život zážehy, pri ktorých zhorí vonkajšia obálka,  aby sa pod ňou objavil trblietavý diamant. Niekedy potrebujeme zlé časy na to, aby sa to cenné v nás vytvrdilo a dostalo formu, ktorá už začne byť vzácna aj iným. Niekedy musíme prejsť Peklom, aby nás pripravilo na sladkú chuť Raja – inak by sme si ho možno vôbec nevedeli vážiť. Čítať ďalej

Gabrielov prechod 14. – 20. 9. 2020: šťastie praje pripraveným

Život nie je vždy stabilný; niekedy sa na obzore pozbierajú búrkové mračná a hoci sme búrku nevideli prichádzať, budeme ju musieť pretrpieť… Najviac pripravených nás zastihne, ak sme nezaspali na vavrínoch – ak aj v dobe hojnosti sme predvídali obdobia biedy, ak uprostred pokoja sme nezabudli na turbulencie z predošlých období, ale medzi svojimi si ešte stále pamätáme, že niekedy stačí absurdne málo na to, aby blízky človek zmenil názor… V najbližšom období bude šťastie priať pripraveným! Čítať ďalej

Gabrielov prechod 7. – 13. 9. 2020: sny nadobúdajú formu

V prírode existuje krehká rovnováha medzi horúčkovitou aktivitou a uvoľnenou dôverou. Táto chvíľa nastáva práve teraz – pocit slobody, konania a prístupných možností posledných dní postupne nahrádza pocit zodpovednosti voči sebe – zvažovaniu možností a určeniu, čo je pre nás také zaujímavé, že sa nám oplatí kvôli tomu konať. Niekedy veci chceme, ale nedejú sa vtedy, kedy by sme si to predstavovali. Čítať ďalej

Gabrielov prechod 31. 8. – 6. 9. 2020: šanca alebo príkorie?

Niekedy je vonkajší svet matoľko presýtený signálmi, že nás to mätie –  nevieme odlíšiť podstatné od nepodstatného. Navyše tomu  nepridáva ani skutočnosť, že niektoré veci sa zdajú byť ako niečo iné,  než skutočne sú… Vtedy potrebujeme obrátiť svoj pohľad do svojho vnútra a zistiť, ako na ne reaguje ono. Čo sa ho dotýka viac? Čo vyzerá, ako keby to tu bolo len pre nás? Čítať ďalej