Vyrábame silikónové formy a voskové sviečky

Na internete som našla aj tento článok o výrobe formovaných sviečok z včelieho vosku. Takto by sme si mohli zhotoviť figurálne sviečky na rôzne magické účely:

FORMA NA VÝROBU SVIEČKY 

a.Získanie hotovej formy
Najjednoduchším spôsobom v snahe vyrobiť sviečku je získanie hotovej formy kúpou v špecializovanom obchode, napríklad vo Viedni – Bienenhoff, Kaiserstrasse 4. Obchod má veľmi široký sortiment kvalitných foriem zo syntetického kaučuku, avšak sú pomerne drahé.

b.Výroba formy zo syntetického kaučuku

Potrebujeme:
– Pracovný stôl s podložkou pod formu z lesklého sololitu, skla, atď.
– PVC fóliu, napr používanú na signalizáciu podzemných potrubí pre vodu, plyn, elektrické a iné káble.
– Kvalitný model sviečky alebo dekoratívneho predmetu
– Odlievaciu hmotu – syntetický dvojzložkový kaučuk ( Lučební závody Kolín ) , podľa výberu, najlepšie LUKOPRÉN N SUPER. Tento sa dá kúpiť vo väčších drogériách. ( my ho nakupujeme na dobierku vo firme OK Plast Trnava ) v balení 900 g spolu s katalyzátorom a návodom v príbalovom letáku.

----Príprava modelu :
– model môže byť zhotovený z dreva, kovu, plastov, sádry, vosku, papiera, kameňa, hliny. Z jeho povrchu sa musia odstrániť nežiadúce chyby, menšie nerovnosti opravíme včelím voskom.
Podrobný popis úpravy povrchu modelu uvádza výrobca odlievacej hmoty v Technologickom postupe …. (má osem strán a možno ho stiahnuť z Internetu na www.lucebni.cz ).
Do časti modelu, kde bude z budúcej sviečky vychádzať knôt, zapichneme klinnec, alebo drôt s priemerom cca 2 mm. Vytvoríme takto miesto pre vedenie knôtu vo forme.
---- Príprava na odliatie formy:
– model prilepíme voskom k lesklej podložke na pracovnom stole. Ak má model valcový tvar, z PVC fólie uvinieme vonkajší obal formy (viac závitov ), zabezpečíme gumičkami, položíme na podložku s modelom tak, aby vzdialenosť medzi vnútornou stenou obalu a modelom bola minimálne 5 – 10 mm. Výška obalu má byť väčšia o cca 2 cm, ako je výška modelu. Obal utesníme roztopeným voskom v mieste styku s podložkou.Odliatie formy:
– podľa návodu z príbalového letáku pripravíme odlievaciu hmotu, formu opatrne zalejeme do výšky 2 cm nad vlastnú výšku modelu. Vulkanizácia trvá cca 24 hodín.Dokončenie formy :
– Formu oddelíme od podložky, odstránime PVC obal. Pretečené časti kaučuku na rohoch, a hranách opatrne ostriháme.
Vytiahneme klinec, alebo drôt, ktorý tvorí lôžko pre knôt. Model z formy vyberieme tak, že ostrým nožíkom rozrežieme kaučukovú formu .
Začíname od dierky, ktorá ostala po vytiahnutom klinci pozdĺžne smerom k základni. Z napoly rozrezanej formy vyberieme model. Forma je pripravená na odlievanie sviečok.

PRÍPRAVA A ODLIEVANIE SVIEČOK

Potrebujeme : Včelí vosk

– kvalitný žltý včelí vosk, ktorý je zbavený akýchkoľvek nečistôt roztopíme v nádobe s dvojitým plášťom ( najlepšie v nerezovej nádobe na preváranie mlieka ) – teplota vosku nesmie presiahnuť 80 St. C.

-----------

Knôt
– na výrobu sviečok zo včelieho vosku možno použiť iba knôt kruhového prierezu ktorý je upletený z čistej bavlny, impregnovaný kyselinou boritou. Knôt je upletený tak, že jedno z vlákien pri jeho výrobe má vyššie pnutie, ktoré pri horení sviečky zabezpečí želané ohnutie vyhorievacej časti z plameňa.
Prebytočný nespotrebovaný knôt úplne odhorí, neodpadávajú do sviečky ohorky, ktoré by mohli zapríčiniť požiar. Pred použitím ho namočíme do roztopeného vosku a za tepla zotrieme prebytok vosku. Z hotovej sviečky musí prečnievať cca 1,5 cm a keďže je nasiaknutý palivom, sviečka horí dobre ihneď po zapálení.

-----------Knôt je veľmi dôležitou súčasťou sviečky. Je to vlastne dopravný prostriedok pre palivo plameňa. Ten musí vytvárať iba toľko tepla, aby vytvoril optimálne jazierko roztopeného vosku. Ak je knôt príliš hrubý, tepelná energia z plameňa je veľká, sviečka preteká – horí rýchlo a pretečený vosk znečisťuje svietnik. Plameň je nestály – sviečka bliká a dymí.
Poddimenzovaný – tenký knôt vytvára malý plameň, tepelná energia nestačí na topenie paliva, sviečka horí spočiatku dobre, po odhorení cca 3cm sa plameň začne dusiť – „utopí sa „ , nedostáva potrebný kyslík. Sviečka tiež dymí a napokon zhasne.

Návrh knôtu :
Máme hotovú formu, odmeriame priemer budúcej sviečky a vyberieme knôt podľa nasledujúcej tabuľky :

Knôt č. – – Priemer sviečky (mm)
0 – – – – – – – 10
1 – – – – – – – 12
2 – – – – – – – 15
3 – – – – – – – 18
4 – – – – – – – 20 – 25
5 – – – – – – – 28
6 – – – – – – – 30 – 40
7 – – – – – – – 45 – 55
8 – – – – – – – 55 – 65
9 – – – – – – -65 – 70
10 – – – – – – -70 – 75
11 – – – – – – – 80

Vybraný knôt od nemeckého výrobcu Vám zašleme poštou na dobierku, alebo ho môžete kúpiť aj vo firme Žilmont Žilina, HDS Chemie Bratislava (iba vo väčšom balení).

----Príprava formy, vloženie knôtu:

Knôty s kruhovým prierezom pre výrobu voskových sviečok majú z jednej strany pozdĺžnu plôšku, ktorá určuje ako ho vložiť do formy. Na plôške je viditeľný spôsob pletenia – do „V“. Knôt musí mať orientáciu „V“ smerujúcu k hornej časti sviečky. V opačnom prípade knôt brzdí transport paliva k plameňu.
Do drážky vo forme vložíme orientovaný knôt, ktorý bol predtým namočený do vosku, nechávame rezervu cca 5 cm.
Formu uzavrieme a stiahneme gumičkami. Prečnievajúci knôt zafixujeme do stredu formy napríklad zovretím medzi dve drievka spojené gumičkami.

Odlievanie:

Pripravený vosk, ktorý má teplotu cca 80 St. C opatrne vlejeme do formy. Dbáme, aby pri nalievaní nevznikala pena, alebo vzduchové bubliny, ktoré by sa mohli prichytiť ku stenám formy – sviečka bude mať na povrchu jamky a dierky.
Doporučujeme, tesne pred nalievaním vosku, formu zvnútra nahriať napríklad fénom, vosk zatečie aj do najmenších zákutí prípadného zložitého povrchu.
Vosk pri chladnutí zmenšuje svoj objem o 4 až 6 %, vo forme tuhne od okraja smerom ku stredu, kde sa nachádza knôt. Knôt je potrebné občas potiahnuť – mierne šponovať a nastavovať do osi sviečky do doby, kým je vosk v strede sviečky ešte v tekutom stave. V opačnom prípade sa knôt vo sviečke zvlní.
Formu možno dolievať ďalším voskom aj niekoľkokrát.

KONEČNÁ ÚPRAVA

Sviečku, ktorú sme vybrali z formy zahladíme na spodnej strane napríklad žehličkou, knôt zastrihneme na dĺžku 1,5 cm.
Po určitom čase, približne o jeden, až tri mesiace, sa môže objaviť na sviečke šedý povlak Odstránime ho tak, že sviečku nahrejeme fénom. Šedý povlak -voskový kvet – vzniká na povrchu voskových predmetov vždy. Tvoria ho tekuté zložky vosku, ktoré sú v procese pomalej kryštalizácie postupne vytláčané z priestorov medzi kryštálmi.