Dvanásť vrstiev DNA II: vrstvy 1, 2 a 3

Úvod do DNA podľa Kryona som popísala tu. Dnes idem na prvú trojicu “vrstiev” DNA – a zasa pre istotu opakujem, že nejde o skutočné vrstvy, usporiadané hierarchicky, aj keď majú svoje číslovanie. Hovoríme o čomsi, čo nemá fyzickú/hmotnú podstatu. Je to čosi, čo sa presekáva s ostatnými vrstvami v mnohých bodoch, pretože pravdepodobne ani nie sú “rovné”, a možno ani nemajú nejaký určitý “tvar”.

Kryon tie vrstvy delil po trojiciach. Prvú trojicu nazval “uzemňujúce vrstvy”, pretože energeticky sú najbližšie k našej dimenzionalite, teda k nášmu hmotnému ukotveniu.

Vrstva 1: Biologická

Neexistuje “najdôležitejšia” vrstva DNA, ale táto prvá vrstva je nám najbližšia a je spojivkom so všetkými ostatnými – komunikačným kanálom s našou multidimenznou podstatou. Sama je multidimenzná, ale je pevne ukotvená v tretej dimenzii a preto ju môžeme vyslovene vidieť.

Tri percentá z tejto vrstvy sú biológia, zvyšok je multidimenzná “polievka“, ktorá dáva týmto 3 percentám príkazy, aby konali.

Kryon túto rovinu nazval Keter Etz Chayim. Toto hebrejské meno Boha vybral preto, lebo značí v jeho ponímaní “Strom života”. Predstavuje strom chemickej štruktúry DNA a stavebné bloky skladačky všetkého života na Zemi. A teraz prichádza pasáž, s ktorou sa ja neviem nijako stotožniť a neakceptujem ju, ale vám ju sem preložím a rozhodnite sami, či chcete život vnímať takto alebo nie:

Ale ľudstvo je jediná božská bytosť, ktorá dokáže zmeniť jej štruktúru (=DNA) svojou vôľou. Zvieratá majú DNA tiež a tiež sa v nej nachádza ich akašický záznam, ale z iných dôvodov ako u ľudí. Dokonca aj zelenina má DNA! [Kryon sa usmieva.] Ale ich účelom je činiť s inými životnými formami v systéme, ktorý podporuje ľudstvo – to je jediný dôvod, prečo sa zelenina vyvinula na ten stupeň, na ktorý sa vyvinula.

Kto ma poznáte, asi tušíte, že antropocentrizmus ma kaká a nie som schopná ho akceptovať. Kto ma nepoznáte, tak už to viete tiež. Pýtala som sa Gabriela, ale ten mi povedal len náramnú múdrosť “DO KRIZA ZREKONSTRUUJ“, čomu nerozumiem, ale rekonštruovať mám Kryonove myšlienky. Hehe, keby som ich poznala. 😕

Ideme rekonštruovať?
ANO
Čím začneme?
LUDMI
Čo s nimi?
DRZIA VEDOMIE V VYVOJI
To je ich funkcia?
ANO
A tie “nižšie” tvory a zelenina?
🙂 DELIS VODU 🙂
Ups… Ako že robím zbytočné delenie?
ANO
Tak súborne – ne-ľudská DNA… čo robí?
NEBRAN SA VOPRED
Myslíš, že odmietam počuť čokoľvek?
ANO
Neodmietam. Hovor; ja to nejako už len prehltnem.
🙂 INAK
Inak položiť otázku?
ANO
Aká je úloha ne-ľudskej DNA v systéme?
TRVAT
Aby človek trval?
NIE
Aby systém trval?
ANO
Kvôli diverzite?
ANO
Čiže ne-ľudská DNA je iný systém, ktorý sa čiastočne prekrýva s “ľudským” systémom?
ANO
Tú poslednú otázku si mi napovedal ty? Lebo ja jej moc nerozumiem…
🙂 ANO
CLA…
Články jedného systému na rôznych rovinách?
ANO
Ty, a niekedy tomu aj porozumiem? 🙂
ANO
DNES
😀 Niečo som sa zabudla spýtať?
NIE

Takže keď zložím Carrollov channeling a môj channeling, oba sa kryjú v tom, že DNA ľudí a zvierat a zeleniny sú odlišné – pretože plnia inú funkciu. Carroll interpretoval Kryona ako “sú tu pre ľudstvo”, ja interpretujem Gabriela ako “sú tu pre systém, ktorého súčasťou je aj ľudstvo”. V tejto druhej verzii to dokážem celkom elegantne stráviť. Mal pravdu, že to ešte dnes pochopím 😛 …

Pokračujem zasa Kryonom:

Všimnite si, že každá vrstva DNA nesie meno Boha. Prečo? Pretože absolútna pravda, moji drahí, je, že ste kúsok Stvoriteľa – nie výtvor, ale zdrojová energia Boha. To značí, že ja poznám vás a vy poznáte mňa. To značí, že ste odjakživa boli a naveky budete.

Prvá vrstva má číslo jedna, pretože vie, že je prvá v lineárnej postupnosti čísel a že ak ich dáme do kruhu, tak sa nachádza vedľa posledného čísla, deviatky. (Všimla som si, že Kryon nepracuje z nejakého dôvodu s nulou, ale zatiaľ som nenašla vysvetlenie.) Ako Jednotka je súčasne stredom všetkého, začiatkom, prvým číslo, ktoré má substanciu/hmotu a vedie k ostatným, komplexnejším číslam. Numerologicky sa viaže s “novými začiatkami”, ale v multidimenzionalite neexistujú začiatky, pretože neexistuje čas. Preto táto vrstva predstavuje stredobod všetkého a ako stredobod je kľúčová pre komunikáciu. Je tým bodom, ktorý zabezpečuje spoluprácu a koordináciu všetkých ostatných vrstiev.

Keď použijeme úmysel, táto vrstva “vidí” našu vedomú myšlienku a vydá inštrukciu tej časti DNA, ktorá je založená na proteínovom kódovaní (tie 3%, ktoré kontrolujú naše gény).

Táto vrstva šíri informáciu do všetkých buniek tela prostredníctvom magnetickej indukcie – DNA okolo seba vytvára magnetické pole a jednotlivé magnetické polia jednotlivých DNA sa prekrývajú a tvoria takto “vodivú” vrstvu, ktorá pracuje podľa Kryona nejako tak, že všetky bunky “vedia” súčasne. S takýmto spôsobom fungovania sa aktivuje tá časť ľudskej merkaby, ktorá zodpovedá za duchovno. Celá naša bytosť sa vďaka merkabe rozširuje asi 8 metrov do okolia. Merkabe sa hovorí aj “voz” (čo mne pripomína Vozy božie a ak si to dobre pamätám, boli to Kerubovia, o ktorých mi kedysi povedali, že to boli “pôvodné energie planéty”) a ľudská merkaba obsahuje v sebe celý náš spirituálny odtlačok, teda náš akašický záznam.

DNA jedinca vo vzájomnej súhre vytvára “singularitu”, teda je si vedomá toho, čo je náš spirituálny úmysel a čo robíme. Často je prednastavená karmou, ktorá ovplyvňuje zostavu našich génov.

Súhrn: Vrstva 1 je dvojitá špirála a predstavuje chémiu, ktorú vieme vnímať. Je to premosťovacia vrstva, ktorá obsahuje treťodimenzné i multidimenzné časti. Prijíma a vysiela, pretože jej úlohou je preberať informácie z multidimenzných vrstiev a uplatniť ich na genetickej štruktúre.

Môj osobný vnem, keď som náhodou pozrela na text v editovacom okienku, bol prekrývajúce sa sinusoidy. Opakovali sa v jednotlivých odsekoch. 🙂

Vrstva 2: Naše životné lekcie

Pri tejto vrstve robí Kryon dosť podstatné rozlíšenie medzi karmou a životnými lekciami.

Karma je o skupine okolo vás, vašom mieste v nej a emocionálnych energiách, ktoré sa od toho odvíjajú. Karma je o situáciách s inými ľuďmi, o nedokončených záležitostiach, citoch a systéme interakcie. Životné lekcie sú úplne osobné, sú len o nás a s nami. Zostávajú nám aj po tom, ako sa karmické atribúty vyriešia. Takže vieme, že sú hlbšie ako karma a patria k našej individuálnej podstate, nie k skupine ľudí. Prenášajú sa zo života do života ako karma, ale inak.

Takto som to ešte nevidela, ale prečo nie? Význam je tak-či-tak rovnaký – nesieme so sebou niečo, na čom máme schopnosť/možnosť popracovať. To sa mi dokonca nebije ani s mojím terajším vnímaním “karmy”, ako som si ho poskladala z toltékov.

Táto rovina je o tom, kto sme, prečo tu sme a čo by sme mali v tomto živote dosiahnuť či vykonať. Má svoju “spolupracujúcu vrstvu” vo vrstve 8.

Čo sa týka karmy, tak máme do DNA zakódované nutkania pustiť sa istými chodníčkami, napĺňať určité ciele, používať určité talenty, ale aj vzťahy k blízkym, aké si budeme utvárať.

Dôvodom nie je potrestanie, ale aby /ľudia/ mohli pracovať na týchto veciach a nájsť spôsob, ako situácie vyriešiť. Tieto riešenia zvyšujú vibráciu celku.

V minulosti karma stála za všetkými nutkaniami ľudstva ísť a byť a robiť. Vnímali a vysvetľovali ju už veľmi skoro niektoré z kľúčových náboženstiev na svete.  Len v novších časoch sa táto interpretácia opustila a nahradila systémom spirituálnej odmeny a trestu. Karmický systém od nás vyžaduje pozrieť sa na príčiny vecí a pracovať na nich. Systém odmeny a trestu dáva do rúk vodcov nejakej organizácie absolútnu kontrolu a oni potom hlásajú svojim členom Boží prístup cez pravidlá, ktoré vytvoril človek. Masy to milujú, pretože je to také jednoduché. Pravda je, že hocičo človek použije na to, aby si našiel svoju cestu k Bohu nezávisle od kultúry, považuje Boh za vhodnú cestu, pretože Božej láske nezáleží na spôsobe, akým si nájdete cestu domov.

Na inom mieste to Carroll pekne povedal: Bohu je jedno, či sa k nemu vrátite na Trabante či Mercedese. 🙂

Kryon spomína aj to, že karmické pravidlá sa od 80. rokov postupne uvoľňujú a teraz je doba, kedy si dokážeme vynulovať karmu bez toho, aby nám ju systém času natieral vždy znova a znova pod nos.

Ale miesto karmy sú tu ešte životné lekcie – lekcie s nami a o nás, bez iných zúčastnených (alebo s náhodnými účastníkmi vo forme “spúšťačov” poznania). Tieto lekcie sú absolútne osobné a každý človek má inú sadu lekcií – často viac než len jednu. Kryon uvádza najčastejšie:

 • naučiť sa milovať
 • naučiť sa načúvať
 • naučiť sa prijímať
 • naučiť sa mať rád sám seba
 • naučiť sa hovoriť svoju pravdu
 • naučiť sa nebyť obeťou
 • naučiť sa nedefinovať sa podľa iných ľudí (a neumožniť im, aby nás definovali)
 • naučiť sa vnímať svoje majstrovstvo
 • naučiť sa spolunažívať s inými ľuďmi
 • naučiť sa prestať váľať vinu na iných
 • naučiť sa vyjsť z duality (a zbaviť sa tým karmy)
 • naučiť sa starať viac o seba ako o iných (alebo by sa to dalo interpretovať aj “naučiť sa starať o seba viac ako iní)
 • naučiť sa, že si zaslúžime byť tu a nie sme “špinaví”, keď sa rodíme.

Keď máme pocit, že niektoré lekcie platia pre nás, tak pre nás platia. Rozhoduje ten pocit.

Lekcie sa u ľudí niekedy vzájomne prekrývajú, ale keď ich raz vyriešime, tak sa riešenie preklopí aj do budúcich životov a už sa s nimi nebudeme musieť zapodievať. Každá lekcia je vysoko osobná a nezahŕňa rodinu, skupinovú energiu či skupinovú karmu. V tom čase, kedy karma prestala byť dôležitá (Kryon uvádza rok 1987), sa životné lekcie od karmu oddelili. Dovtedy sme neverili, že dokážeme na sebe niečo zmeniť, ale odvtedy chápeme, že máme spôsob nášho života plne vo vlastných rukách.

Toľko Kryon a ja by som povedala, že v tomto veľa Kryona nie je, ale o to viac Carrolla – deliaceho a precizujúceho človeka. Prečo práve 1987? Prečo nie o rok skôr či neskôr? Hlavný zmysel výpovede asi sedí – karma prestala byť dôležitá, pretože už nie je dôležité, aby nás niekto niekam dostrkal, ale začína byť dôležité, aby sme sa niekam dostrkali láskavo sami. Vyzerá mi to, ako keby ľudské vedomie začalo vibrovať na vyššej frekvencii, ktorá už umožňuje sebarozvoj bez vonkajšieho tlaku.

Pre túto vrstvu dáva Kryon hebrejské meno Torah Eser Sphirot a v jeho interpretácii to značí “schéma pôsobenia Božieho zákona”, pričom ale hneď vysvetľuje, že ten zákon neslobodno chápať po-človečsky ako nejaké pevné pravidlo, ale ako zákonitosti, ako veci fungujú. A v tomto bode sa chytám a chápem, že naozaj nastala doba čítať Kryona. 🙂 Celé Nebo sa snaží podržať mi chrbát a ukázať, že moje myšlienky už dávno nie sú “moje”, len že moja povaha je ešte stále “moja” a dokáže spochybniť aj to, či vôbec existujem. 😉

Takže táto vrstva je o tom, ako vnútorne “tiká” človek.

Niektorí sú takí a iní sú onakí a psychológovia ich triedia do chlievikov. Za tým sa skrýva pocit, že takíto budú po celý život, že sa nezmenia. Ľudia dokážu na sebe zmeniť hocijaký atribút, keď si to prajú. Nič nie je vytesané do kameňa! Fóbie, strachy, typ osobnosti, talenty – všetky sú meniteľné spôsobmi, ako sme už spomínali. Zdrojom týchto darov je vrstva 8. Budeme o nej hovoriť neskôr, ale je to jedna z dvoch vrstiev, ktorá obsahuje akašické záznamy každej ľudskej bytosti.

Priradené má číslo 2. Dvojka je o polarite, o dualite života, pričom dualita sa definuje ako “boj koncepcií v rámci jediného vedomia”.

Dualita je preto telesná a biologická ľudská bytosť, ktorá je súčasne kúskom Boha. V histórii človeka sa často predstavuje ako boj dobra so zlom, integrity s chamtivosťou a Bohom a Diablom. Je to taká mocná sila, že veľa zo svetových náboženstiev obsahuje predstavu “padlého anjela”, ktorý je potom nejako zodpovedný za všetko zlo. Takisto vám hovoria, že kráčate životom a Boh i tento padlý anjel vám šepkajú do ucha, čo by ste mali robiť.

Na začiatku nebola tma. V tomto scenári sa Zlo len vytvorilo zo Svetla.

Ľudská bytosť má plnú slobodu vybrať si, čo chce robiť. Môže byť Matkou Terezou alebo Adolfom Hitlerom. Najčiernejšia čierna, najbesnejšie zlo na planéte začínajú človekom, ktorý ich zo svojej vlastnej duality vytvorí.  Má slobodnú vôľu pustiť sa ktoroukoľvek cestou a niet tej nadradenej moci na svete, ktorá mu v tom bude brániť. Toto, o čom hovoríme, je skutočne slobodná vôľa. Dualita je pre mnohých ľudí odlišná. Niekedy predstavuje boj medzi “vyšším” a “nižším” ja. A hoci to znie divne, ale mnohí prešli týmto bojom a uvedomili si, že tá časť v nás, čo je “božia”, je tá dôverne známa časť a všetko ostatné je len trik.

Preto je toto jedno z najzákladnejších nastavení ľudských bytostí. Niekto hovorí, že test je o tom, či nájdeme “Stvoriteľa v sebe” – a majú pravdu, pretože je to skutočne o tom. Iní zas hovoria skôr, že je to o nájdení svojho “Vyššieho Ja” alebo tej časti v nás, ktorá je vyvážená a vyrovnaná, plná mieru. Je to iné pre každého jedinca. Niektorí sú zjavne v mieri so životom, kým iní sústavne zápasia, aby ten mier dosiahli. Neexistuje jedno jediné riešenie, ktoré by fungovalo pre každého.

To len predpojatosť linearity hovorí, že ľudia sú spirituálne rovnakí. Dokonca aj metafyzickí učitelia často vnímajú spiritualitu ako ľudské telo, kde každý človek má tie isté orgány. Ale tak to nie je! Koľko životov mali? Čo sa majú spirituálne naučiť? Sú na poli spirituality začiatočníkom alebo majstrom? Môžete mať pred sebou niekoho, kto je pripravený prijať tie najvyššie poskytnuteľné informácie, alebo môžete mať niekoho, u koho musíte začať so základnými koncepciami.

Takže vidíte, ako dvojka a dualita idú ruka v ruke s energiou životných lekcií? Keď je dualita v jedincovi vyvážená, životné lekcie sú oveľa zreteľnejšie viditeľné. A ako by človek mohol objaviť svoje životné lekcie a pracovať na nich, keby nebol vyvážený?

Potom sa Kryon vracia zasa k predstave vrstiev, ktoré sú vo vzájomnej súčinnosti. Vrstva 1 je “centrum”, uzlový bod, a je v súčinnosti so všetkými zvyšnými 11 vrstvami, dvojka má najsilnejšie spolupracujúcu vrstvu v osmičke. Osmička je plný osobný akašický záznam ľudskej bytosti – všetko, čo sa kedy udialo, naučilo, dosiahlo. Každý život, každá spirituálna skúsenosť. Táto energia minulosti vytvorila tie atribúty, ktoré sú dnes pre jedinca charakteristické. Každý jedinec má niekoľko lekcií z minulosti, z minulých životov.

Našťastie aspoň v tomto bode nemám nijakú kognitívnu disonanciu a dokážem to celkom dobre zladiť s vlastným vnímaním “karmy” (a v tom zrejme aj tých životných lekcií, ktoré som ja od karmy nikdy neoddeľovala). Proste v mojom vnímaní som unikátna zostava energií, mám prístup k nedokončeným lekciám na svojich energetických vláknach a pokúšam sa ich doriešiť s tou zostavou talentov, ktoré mám k dispozícii práve ja a práve teraz. Čo nedoriešim, je pre “systém” hláška “tudy cesta nevede” a zostáva to ako nedokončená situácia pre nejakú inú zostavu energií s nejakými odlišnými talentmi, ktoré na doriešenie možno postačia (a možno nie 🙂 ).

Kryon popisuje mechanizmus akaše:

Všetko začína akašou a odtiaľ sa to odvíja. Keď sa narodíte, do každej bunky dostávate všetky akašické záznamy v kombinácii s dedičnými faktormi tretej dimenzie – teda dedičstvom od rodičov – a s tým, čomu hovoríme “prach zeme”. To je náš spôsob vyjadrenia, že všetko, čo sa kedy udialo, je v skutočnosti časťou dvojitej špirály, od samého začiatku ľudstva.

Ešte aj tu je moje vnímanie “karmy” v pohode. Kryon/Carroll používa iné slová, ale viem sa v tom nájsť.

V prvých rokoch života dieťaťa 3D bojuje za kontrolu a obvykle vyhráva. Napríklad malé deti sú priam zamilované do vecí, ktoré my dospelí nevidíme. Tieto veci sú veľmi reálne, ale chvíľku dieťaťu trvá, kým sa naučí vidieť len to, čo je v 3D. [Kryon sa usmieva.]

Kto robíte s tarotom, viete, že v numerológii sa osmička spája so zodpovednosťou a praktickým zhmotnením. Preto je to najlepšie číslo, ktoré symbolizuje akašické záznamy. Hovorí o tom, kto sme a akú zodpovednosť na svete máme, ako sme schopní štruktúrovať sa v 3D, hoci sme svojou podstatou multidimenzné bytosti.

Súhrn: Vrstva 2 je boží stavebný plán pre zákon duality. Predstavuje hľadanie individuálnych životných lekcií a spolupracuje s vrstvou 8. Zodpovedá za to, že človek má pocit zmyslu života a nasmerovanie. Prináša atribúty života a všetkého, čo sa kedy udialo – nie ako vedomosť, ale skôr na emočnej úrovni. Niektoré vrstvy obsahujú spomienky a iné vrstvy obsahujú nástroje, ktorými možno so spomienkami narábať. Vrstva 2 je “nástrojová” vrstva.

Vrstva 3: Vzostup a aktivácia

Tak táto vrstva je sama o sebe dosť zvláštna. Volá sa vzostup a aktivácia, ale v podstate sa na nej nič neaktivuje. Kryon to vysvetľuje ako zdroj energie, ktorý je stále rovnaký a nemení sa, ale nie vždy ho používame. Keď ho použijeme, aktivuje, keď ho nepoužijeme, je stále rovnako silný, len nečinný.

Kryon vraví, že všetci majstri, čo kedy chodili po Zemi, boli “biologickí”. Niektorí mali povestné schopnosti – jediným dotykom vedeli vyliečiť slepotu či urobili z chromých znova zdravých, ale v podstate všetci mali tú istú DNA ako my ostatní. Jediný rozdiel je v tom, že oni mali naplno aktivované všetky svoje nevyužité potenciály. Kým bežný človek má aktívnych 30%, oni mali aktívnych 100% svojej DNA. To značí, že všetci z nás majú potenciál k tým zázrakom, ktoré poznáme z posvätných textov. V priebehu vývoja nedostávame novú DNA – dostávame energiu, ktorá pomáha zlepšovať (aktivovať) to, čo ešte nevyužívame alebo využívame len v malej miere.

Kryon definuje vzostup ako “prechod do nového života bez zomretia”. Je to proces, ale nástroje potrebné na to máme všetci. Ak sa zbavíme karmy, vyvážime svoju dualitu, spracujeme svoje životné lekcie, tak sa doslova a do písmena staneme niekým iným. Ľudia, ktorí to dokázali, niekedy hovoria, že sú úplne iná osoba, než boli pôvodne a že ich pôvodné ja už ani nespozorujete. Tento proces bol riadený treťou vrstvou DNA.

Tretia vrstva je “akčná” – mení niečo neaktívne na reagujúce, konajúce. Riadi telesnú chémiu tak, aby aktivovala neaktívne časti v nás. DNA samotná sa nemení; zostáva stále rovnaká a čaká na “riadiaci pokyn”. Sústavne meria našu spirituálnu vibráciu. A keď vyriešime rozpory duality, naplníme si vnútro mierom a začneme tvoriť z nášho vnútra, DNA to zachytí a začne posilňovať schopnosť našich buniek žiť dlhšie, žiť vo väčšej rovnováhe, prekonať strach, hojiť sa a posunúť sa vnímaním do celkom novej roviny. Takže táto vrstva aktivuje nás.

Ľudia, ktorí ponúkajú “aktivovanie našej DNA”, nám vlastne ponúkajú proces, v rámci ktorého sa zvýši naše vedomie. Tým sa zmení naša vibrácia, čo sa premietne do vibrácie DNA a do komunikácie medzi jednotlivými molekulami DNA. DNA si uvedomí, čo sa s nami spirituálne deje, a začne patrične upravovať svoje riadiace signály.

DNA je anténa ľudského tela, ktorá načúva prelomeniu bariér strachu a frustrácie. Meria intenzitu vašej radosti, vrcholy vašej vášne a vidí úsmev na vašej tvári, keď konečne pochopíte, že cestička k Bohu tu pre vás bola odjakživa a bola odjakživa otvorená. Reaguje tým, že zorganizuje bunkovú štruktúru, aby podporila to, kto sme, a obohatila náš život na zemi.

Hebrejské meno Boha pre túto vrstvu je Netzach Merkava Eliyahu, podľa Kryonovej interpretácie “Aktivácia a vzostup”. Je označená čislom tri, čo je katalyzátor premeny. Táto vrstva sa nikdy nemení, ale je zodpovedná za potenciálnu zmenu celého nášho spirituálneho života.

Okrem tvorenia nového bez zmeny starého sa trojka spája aj s radosťou a vnútorným dieťaťom. Oba aspekty sú súčasťou vrstvy 3 spolu s chuťou objavovať stále nové veci.

V procese objavovania nikdy nemožno preceniť radosť. Radosť je lepidlo, ktoré vyvažuje radostné hľadanie cesty späť domov s temnotou a depresiou a utrpením, ktoré vnímame ako súčasný stav, keď sa pustíme na cestu späť. Jediný okamih veľkej radosti dokáže vymazať a odčiniť mesiace útrap a strachu. Deti sú vynikajúci ukazovateľ pre silu radosti – vyhľadávajú ju, vyžadujú ju a využívajú ju plnou mierou. Ich prirodzený stav mysle je smiech.

Preto si potrebujú dospelí ľudia v sebe obnoviť energiu vnútorného dieťaťa. Niektorí to dokážu urobiť cez spomienky na šťastné detstvo a tí, ktorí šťastné detstvo nemali, si ju vedia vyvolať predstavou, ako by bolo toto šťastné detstvo vyzeralo. Pretože “vnútorné dieťa” nie je história nášho detstva, ale spomienka na bezstarostný, spokojný stav celého ľudstva, kedy jediná starosť bola, s čím sa budeme hrať v najbližšej chvíli. Takže “vnútorné dieťa” predstavuje základné detské nastavenie: radosť, hru a mier. Keď sa do takého rozpoloženia dokáže dostať niekto, koho detstvo nebolo najšťastnejšie, má to ešte aj príjemný vedľajší účinok – vyhojí sa tým jeho akašický záznam z detstva. Keď ste v stave “vnútorného dieťaťa”, neexistuje vo vašom svete tma, dráma a strach.

Vytvorte si hocijaké dieťa, aké by ste chceli byť, ale potom choďte a vyváľajte sa v tom smiechu a chichúňaňí v meiste bez starostí a drám.

Stav vnútorného dieťaťa je predprípravou na stav vnútorného majstrovstva. Ak sa pozrieme bližšie na životy majstrov, čo žili na Zemi, všetci mali v sebe istú detskú hravosť. To preto, že vrstva 3 u nich frčala na plné obrátky – boli vzostúpenými bytosťami, ktoré aktivovali všetok potenciál svojej biologickej štruktúry. Boli jedno s prírodou, príroda to videla a poslúchla pravidlá, ktoré dali.

Súhrn: Vrstva 3 je vrstva vzostupu a aktivácie. Nikdy sa nemení a nemožno ju zmeniť. Miesto toho ona mení ostatné vrstvy a chémiu tela, aby tým napomohla spirituálnemu prebudeniu. Je to “akčná” vrstva, pretože sústavne načúva zmenám v našom vedomí.

Ja som po prečítaní tejto kapitoly šla urobiť mandalu, ktorá by zachytila energiu vzostupu tak, ako som ju po prečítaní cítila.

(Citáty z Kryona sú krátené a komprimované. Ilustrácie k vrstvám pochádzajú od Elana Dubro Cohena.)

12 thoughts on “Dvanásť vrstiev DNA II: vrstvy 1, 2 a 3

 1. No aj ja teda začínam byť do Kryona viac a viac zaľúbená, som nesmierne vďačná Gabrielovi a Sun za spoločné dohodnutie sa, že Kryon ÁNO 😀 a že nám ho tu takto umožnili čítať.
  Najprv som si povedala, DNA, spirituálne fakty, to ja až tak nemusím. Hej, sú to fakty ale také, s ktorými sa dá pracovať a pomáhajú mi zorientovať sa sama v sebe.

  No a dnes mi pri čítaní zacvakol taký CVAK, a dostala som odpoveď na moju terajšiu otázku, prečo musím dookola riešiť svoje detstvo, keď som všetkým aktérom vratane seba už odpustila a vniesla som tam lásku a porozumenie.
  “…a tí, ktorí šťastné detstvo nemali, si ju vedia vyvolať predstavou, ako by bolo toto šťastné detstvo vyzeralo. Pretože “vnútorné dieťa” nie je história nášho detstva, ale spomienka na bezstarostný, spokojný stav celého ľudstva, kedy jediná starosť bola, s čím sa budeme hrať v najbližšej chvíli…”
  Tak teraz to už viem, predstava šťastného detstva tam chýba. Len si neviem dosť dobre predstaviť, či to má byť predstava šťastného dieťaťa napriek tým situáciam, ktoré som zažila /ale to sa budem musieť nútiť a potláčať emócie vyplývajúce zo situácií/, alebo či si ich môžem úplne zmeniť a tým zmeniť všetky reakcie aktérov.

  Páči sa mi

 2. napadlo ma, že ten rok 1987 môže súvisieť s tým, že vtedy sme sa začali približovať ku galaktickému stredu…začali sa zvyšovať vibrácie a príležitosti pre rozšírenie vedomia sú početnejšie a intenzívnejšie; odvtedy je to, ako budeme postupovať len na nás…možno je to odvtedy tak silné aj bez toho aby do toho zasahovala karma a umelo ľudí tlačila do niečoho, možno by to nezvládli, taký nápor…a možno práve pre tie vysoké vibrácie, je v tomto období karma neopodstatnená, môžme sa k tomu k čomu by nás za iných okolností asi dokopala, dokopať sami.. 🙂

  Páči sa mi

 3. pred par tyzdnami mi prisla ta knizka z amazonu (12 layers of dna, akurat sa juchystam citat 🙂 ale mam rozcitanu este jednu – ascention manual sa to vola :D, doplnim par info, ked si to prejdem. inac dakujem za pohlad dalsieho cloveka na tieto veci 🙂

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s