Kryon o meditácii

Popri spracovávaní vrstiev DNA sa v knihe Kryon vyjadruje aj k veciam, ktoré s DNA priamo nesúvisia. Vyberám pasáž k meditácii. Je to polopreklad (t.j. hoooodne voľný preklad na úrovni zmyslu, nie na úrovni vety, ba dokonca ani na úrovni odseku 🙂 ).

Sú medzi vami ešte aj ľudia, ktorí zavrzli v tom, čomu budem hovoriť stará, treťodimenzná metafyzika. Sú to channelovači a liečitelia, sediaci na seminári a snažiaci sa pochopiť to, čo sa vyučuje – presne toto učenie. Ale miesto chápania sa ich myseľ tomu všetkému sústavne prieči a stále si hovorí: “Čo to má byť, všetka táto veda?  Čo sa stalo s dobrými starými časmi, kedy sme si len tak plynuli, channelovali, keď sme na to mali chuť, ponárali sa do dlhých hlbokých meditácií a venovali sme sa dobrej, silnej energetickej práci? Čo sa stalo so stretnutiami, kde by sme boli strávili tri-štyri hodiny v meditácii a posielali energiu planéte a jeden druhému?” Nuž, mám odpoveď – a mnohým sa nebude páčiť. Čítať ďalej

Dvanásť vrstiev DNA IV: vrstvy 7, 8 a 9 (tzv. lemúrske vrstvy)

Úvod do DNA podľa Kryona som popísala tu. No a pri tejto trojici vrstiev som sa dostala do výrazného vnútorného konfliktu a asi dva dni a jeden channeling s Gabrielom som musela predýchavať, ale nakoniec som sa nevzdala a mienim tú DNA doraziť, aj keby to značilo doraziť seba samú – a nie je to až taká absurdná predstava, to mi verte!

Najvýraznejšiu “kognitívnu disonanciu” som mala s vrstvou 7, o ktorej som si vďaka jej farebnosti pôvodne myslela, že je “moja”. Ale to som ešte nečítala, čo v knižke stojí… 😕

Vrstvy 7, 8 a 9 sú podľa Kryona “lemúrske vrstvy”, rozprávajú príbeh stvorenia a predstavujú knižnicu “ľudstva na Zemi”. Čítať ďalej

Dvanásť vrstiev DNA III: vrstvy 4, 5 a 6

Úvod do DNA podľa Kryona som popísala tu a s prvými troma vrstvami sme začali tu. Dnes prišli na rad ďalšie tri vrstvy – takzvané Ľudské Božské Vrstvy. Volajú sa tak preto, lebo predstavujú “Boha v nás” a podľa Kryona sú prechodom k nelineárnemu mysleniu, hoci ja som cez ne celkom dobre prefrčala aj so svojou obvyklou linearitou 😉 . Ale možno je to vďaka tomu, že ma “predžuli” anjeli a konečne začínam dostávať referenčný rámec pre zážitky od roku 2008.

Numerologickou zaujímavosťou je, že ak tieto vrstvy zrátame, dajú nám 6, rovnako ako prvé tri. A majú ešte jednu zvláštnosť – vrstvy 4 a 5 sa berú spoločne ako naše nedeliteľné anjelské meno.

Vrstvy 4 a 5: Vaše anjelské meno

Spočiatku to bolo dosť drsné čítanie, ale potom odrazu začali veci dávať zmysel a bolo v tom hodne “aha!” – tak dúfam, že nielen pre mňa, ale aj pre vás. Čítať ďalej

Dvanásť vrstiev DNA II: vrstvy 1, 2 a 3

Úvod do DNA podľa Kryona som popísala tu. Dnes idem na prvú trojicu “vrstiev” DNA – a zasa pre istotu opakujem, že nejde o skutočné vrstvy, usporiadané hierarchicky, aj keď majú svoje číslovanie. Hovoríme o čomsi, čo nemá fyzickú/hmotnú podstatu. Je to čosi, čo sa presekáva s ostatnými vrstvami v mnohých bodoch, pretože pravdepodobne ani nie sú “rovné”, a možno ani nemajú nejaký určitý “tvar”.

Kryon tie vrstvy delil po trojiciach. Prvú trojicu nazval “uzemňujúce vrstvy”, pretože energeticky sú najbližšie k našej dimenzionalite, teda k nášmu hmotnému ukotveniu.

Vrstva 1: Biologická

Neexistuje “najdôležitejšia” vrstva DNA, ale táto prvá vrstva je nám najbližšia a je spojivkom so všetkými ostatnými – komunikačným kanálom s našou multidimenznou podstatou. Sama je multidimenzná, ale je pevne ukotvená v tretej dimenzii a preto ju môžeme vyslovene vidieť. Čítať ďalej

Keď vás opustia ešte aj vaši anjeli a sprievodcovia

Tak, na strane 138 Kryona som zistila, prečo ma Gabriel tlačil do toho, aby som ho čítala. Našla som odpoveď na to, čo sa so mnou momentálne deje. 🙂 Našla som odpoveď na ešte asi 10 ďalších otázok, ktoré tu nemienim rozoberať… a je to odpoveď, ktorá asi všeličo osvetlí aj vám.

Od istého času akoby som zostala celkom bez vonkajších kontaktov. Messiel, Yovmiel, Gaia. Michael, Uriel, Camael, Efniel… všetci sa kamsi vytratili. Zostali len Gabriel, Ihderael a Otec a ak som chcela, musela som na šamanskú cestu, aby som sa s nimi porozprávala. No a od určitého času ani to nie. Od určitého času je už len Gabriel a ten nepríde, keď ho volám, až len keď dostanem záchvat akútnej paniky. 😦 Čítať ďalej

Dvanásť vrstiev DNA I: o štruktúre a fungovaní DNA

Takže prichádza jadro Kryonových channelingov k štruktúre ľudskej DNA. Doteraz sme hovorili o “vláknach” v DNA, Kryon hovorí o “vrstvách”, ale sám hovorí, že nejde o skutočné “vrstvy” a slovo si požičal len preto, že to nejak potrebuje nazvať. Podľa toho, čo popisuje, medzičasom chápem, že aj slovo “vlákna” je rovnako neadekvátne a vytvára celkom nesprávny obraz… Keď popisujeme mimohmotné veci, hmotné obrazy to len skreslia. Takže budeme sa točiť ako dunčo za svojím chvostom a preinterpretovávať dookola, aby to bolo čo najpresnejšie. (A nijako k tomu neprispieva, že ja dostávam pri čítaní ešte aj časť informácií cez obrazy. Ale veď nikto netvrdil, že rozumieť DNA je ľahké. 😕 )

Najprv k tomu, čo si pamätám z predošlých kapitol knižky (teraz som na kapitole sedem a začínam to s tou DNA): ľudská DNA sa znázorňuje ako dvojitá špirála, ale nijaká špirála to nie je; podľa Kryona je to gundža vzájomne spolupracujúcich informácií či čoho. Z ľudskej DNA sa podarilo rozkódovať asi 4%, ktoré zodpovedajú za stavbu nášho tela a celkove náš fyzický zjav a život(nosť). Zvyšných 96% sa nazýva “junk DNA”, slovenský ekvivalent nepoznám, ale je to niečo ako “nepotrebná DNA”. A tu kamarát Kryon hovorí: Omyl! Toto je presne to, čo zodpovedá za to, ako tie 4% fungujú. Je to niečo ako “riadiaca jednotka” našej DNA a obsahuje v sebe všetko – kópiu Univerza a jeho zákonitostí a naše napojenie na ostatné dimenzie. DNA je vraj v svojej podstate multidimenzná a obsahuje aj stavebný plán pre aktiváciu našej merkaby. Čítať ďalej

Keď nájdeme Stvoriteľa v sebe

Toto je zlepenec myšlienok Lee Carrolla Kryon: The Twelve Layers of DNA k téme channelingu.

Problémom pri channelingu je, že sme vnímaním hmotné bytosti.

“Myslíme v 3D. Nemôžeme s tým nič urobiť. Je to naša realita a nemožno očakávať, že ju prekonáme. Ale často nám bráni vidieť väčší obraz.”

V skutočnosti sa channelujúci stáva prekladateľom, ktorý prekladá multidimenzionálne správy do 3D. Je “špecialista na linearizáciu”. To aj vysvetľuje, prečo mnohí jasnovidci a futuristi, keď sa  snažia predpovedať budúcnosť, nakoniec prinášajú podrobné informácie o budúcich udalostiach, ktoré sa nikdy nestanú.

Každý, kto channeluje, má veľmi odlišný zážitok. Channelovanie je individuálne pre každého jedinca a tak neexistuje niečo ako “obvyklý channeling”, metóda, ktorej by sa mali iní držať. Stretneme sa s ľuďmi, ktorí na nás ukážu prstom a povedia “Nerobí to správne!” Ale pritom len hovoria “Nerobí to tak ako ja.” Pri channelingu neexistuje správny/nesprávny a neexistuje empirický manuál, ako channelovať. Channeling je osobný a súkromný a každý, kto channeluje, to zažíva inak, po svojom. Čítať ďalej

Doba, v ktorej teraz žijeme

Tento článok nám poslala Sophie. Vždy, keď vidím, koľko ľudí sa na stránku dostalo cez heslo “2012 koniec sveta”, tak obrátim oči stĺpkom. Ale Sophie to vystihla – príliš často nás kdekto straší.  Zdá sa, že strašenie je viac “in” ako radostné očakávanie. A tak si myslím, že nové nahryznutie témy nezaškodí 🙂 :

Aká je doba, v ktorej teraz žijeme? Možno si aj vy kladiete túto otázku. Možno aj vy cítite, najmä ak máte už nejaký ten kúsok života za sebou, že niečo v tomto našom svete sa zmenilo. A táto zmena nie je len taká hocijaká, zdá sa vám, že ide o niečo veľmi radikálne, niečo, čomu sa častokrát len čudujete a nechápete, čo je to za svet, v ktorom žijete a čo sa to s vami a okolo vás deje… Čítať ďalej

S Gabrielom o dimenziách

Dnes sme mali “bosorácky zlet”: GabyBaby, Snakebite a ja. A keď sme spolu, vždy vytiahneme ouiju. Tentokrát sa nám prihlásil nejaký “M” zo 100% svetla (a skutočne taký aj bol). Vypytovali sme sa ho kadečo, záznam nemám, ale čo si k tej bytosti M pamätám: označil sa ako z 29. dimenzie, o sebe povedal, že je “myšlienka” a že je “posol“. Na otázku, čí, odpovedal, že “Otca“. (Snakebite vtedy zapochybovala o jeho pravdovravnosti, ale ukázalo sa, že zbytočne.)

A pretože ja mám z tých dimenzií maglajz, tak sme sa ho pýtali, koľko takých dimenzií je. Povedal, že 35. Prvú nám odmietol popísať, druhá bola podľa neho “hmota”, tretia boli “duše” a “devovia stromov”, štvrtá dimenzia bol “úmysel”, piata bola “Draci” (mimochodom, Snakebite je Had a ako taká patrí k nám, Drakom 😛 ), siedma bola “víly”, trinásta “jednorožci”, dvadsiata piata “Kryon”, dvadsiata siedma “starí bohovia” a tridsiata prvá “dévy” (v indickom ponímaní). Tie ostatné sme z neho nedostali, lebo už nebolo času. Čítať ďalej

Kvality srdce (Poselství Kryona)

Na pochôdzkach internetom som našla český preklad posolstva Kryona. (Ja som s časťou jeho posolstva pracovala v článku Čísla a ich energia.)

Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.

Rád se s Tebou setkávám nyní a zde na setkání duchovní rodiny. Jistě víš, že duchovní rodina nemusí být nutně identická s tou pozemskou. Někteří z vás se v současnosti již necítí být příliš svázáni se svými pozemskými rodiči nebo jinými členy rodiny. Často Ti připadají partner či rodiče spíše cizí a ptáš se možná: “Proč jsem si vybral tohoto partnera nebo tyto rodiče? Co nás vedlo k tomu, abychom byli spolu? Bylo to karmické spojení? Co se máme od sebe naučit?“ Snad máš též pocit, že stará karmická pouta, která vás svazovala, jsou uvolněna. A co teď? Měl bys například opustit partnera nebo existuje jiná možnost, prožít další roky bohaté na události spolu, láskyplně a plodně? Čítať ďalej