Programy zakódované do našej DNA

Viete, že niektoré obmedzujúce presvedčenia máme zakódované do našej DNA a preto o nich ani netušíme?

Spomeňte si na prípady, kedy ste sa o niečo snažili a už ste to mali na dosah, len aby sa veci v poslednej chvíli totálne pokazili a zasa vám to nevyšlo… Máte takúto nejakú spomienku? Tak potom je dosť vysoká šanca, že vo vás drieme program, ktorý ste podedili od rodičov – a otravuje vám aj ostatné oblasti vášho života. Čítať ďalej

Dvanásť vrstiev DNA IV: vrstvy 7, 8 a 9 (tzv. lemúrske vrstvy)

Úvod do DNA podľa Kryona som popísala tu. No a pri tejto trojici vrstiev som sa dostala do výrazného vnútorného konfliktu a asi dva dni a jeden channeling s Gabrielom som musela predýchavať, ale nakoniec som sa nevzdala a mienim tú DNA doraziť, aj keby to značilo doraziť seba samú – a nie je to až taká absurdná predstava, to mi verte!

Najvýraznejšiu “kognitívnu disonanciu” som mala s vrstvou 7, o ktorej som si vďaka jej farebnosti pôvodne myslela, že je “moja”. Ale to som ešte nečítala, čo v knižke stojí… 😕

Vrstvy 7, 8 a 9 sú podľa Kryona “lemúrske vrstvy”, rozprávajú príbeh stvorenia a predstavujú knižnicu “ľudstva na Zemi”. Čítať ďalej

Dvanásť vrstiev DNA III: vrstvy 4, 5 a 6

Úvod do DNA podľa Kryona som popísala tu a s prvými troma vrstvami sme začali tu. Dnes prišli na rad ďalšie tri vrstvy – takzvané Ľudské Božské Vrstvy. Volajú sa tak preto, lebo predstavujú “Boha v nás” a podľa Kryona sú prechodom k nelineárnemu mysleniu, hoci ja som cez ne celkom dobre prefrčala aj so svojou obvyklou linearitou 😉 . Ale možno je to vďaka tomu, že ma “predžuli” anjeli a konečne začínam dostávať referenčný rámec pre zážitky od roku 2008.

Numerologickou zaujímavosťou je, že ak tieto vrstvy zrátame, dajú nám 6, rovnako ako prvé tri. A majú ešte jednu zvláštnosť – vrstvy 4 a 5 sa berú spoločne ako naše nedeliteľné anjelské meno.

Vrstvy 4 a 5: Vaše anjelské meno

Spočiatku to bolo dosť drsné čítanie, ale potom odrazu začali veci dávať zmysel a bolo v tom hodne “aha!” – tak dúfam, že nielen pre mňa, ale aj pre vás. Čítať ďalej

Dvanásť vrstiev DNA II: vrstvy 1, 2 a 3

Úvod do DNA podľa Kryona som popísala tu. Dnes idem na prvú trojicu “vrstiev” DNA – a zasa pre istotu opakujem, že nejde o skutočné vrstvy, usporiadané hierarchicky, aj keď majú svoje číslovanie. Hovoríme o čomsi, čo nemá fyzickú/hmotnú podstatu. Je to čosi, čo sa presekáva s ostatnými vrstvami v mnohých bodoch, pretože pravdepodobne ani nie sú “rovné”, a možno ani nemajú nejaký určitý “tvar”.

Kryon tie vrstvy delil po trojiciach. Prvú trojicu nazval “uzemňujúce vrstvy”, pretože energeticky sú najbližšie k našej dimenzionalite, teda k nášmu hmotnému ukotveniu.

Vrstva 1: Biologická

Neexistuje “najdôležitejšia” vrstva DNA, ale táto prvá vrstva je nám najbližšia a je spojivkom so všetkými ostatnými – komunikačným kanálom s našou multidimenznou podstatou. Sama je multidimenzná, ale je pevne ukotvená v tretej dimenzii a preto ju môžeme vyslovene vidieť. Čítať ďalej

Dvanásť vrstiev DNA I: o štruktúre a fungovaní DNA

Takže prichádza jadro Kryonových channelingov k štruktúre ľudskej DNA. Doteraz sme hovorili o “vláknach” v DNA, Kryon hovorí o “vrstvách”, ale sám hovorí, že nejde o skutočné “vrstvy” a slovo si požičal len preto, že to nejak potrebuje nazvať. Podľa toho, čo popisuje, medzičasom chápem, že aj slovo “vlákna” je rovnako neadekvátne a vytvára celkom nesprávny obraz… Keď popisujeme mimohmotné veci, hmotné obrazy to len skreslia. Takže budeme sa točiť ako dunčo za svojím chvostom a preinterpretovávať dookola, aby to bolo čo najpresnejšie. (A nijako k tomu neprispieva, že ja dostávam pri čítaní ešte aj časť informácií cez obrazy. Ale veď nikto netvrdil, že rozumieť DNA je ľahké. 😕 )

Najprv k tomu, čo si pamätám z predošlých kapitol knižky (teraz som na kapitole sedem a začínam to s tou DNA): ľudská DNA sa znázorňuje ako dvojitá špirála, ale nijaká špirála to nie je; podľa Kryona je to gundža vzájomne spolupracujúcich informácií či čoho. Z ľudskej DNA sa podarilo rozkódovať asi 4%, ktoré zodpovedajú za stavbu nášho tela a celkove náš fyzický zjav a život(nosť). Zvyšných 96% sa nazýva “junk DNA”, slovenský ekvivalent nepoznám, ale je to niečo ako “nepotrebná DNA”. A tu kamarát Kryon hovorí: Omyl! Toto je presne to, čo zodpovedá za to, ako tie 4% fungujú. Je to niečo ako “riadiaca jednotka” našej DNA a obsahuje v sebe všetko – kópiu Univerza a jeho zákonitostí a naše napojenie na ostatné dimenzie. DNA je vraj v svojej podstate multidimenzná a obsahuje aj stavebný plán pre aktiváciu našej merkaby. Čítať ďalej

Vyupratujte si svoje telo žihľavou

GabyBaby mi poslala mailom článok od Márie Šimíkovej, zdroj nepoznám a bola som lenivá hľadať. Je o žihľave a tom, čo dokáže urobiť pre naše zdravie. Krátim ho a odstraňujem nelogizmy typu “najunikátnejší” a “najoptimálnejší” 😉 :

Žihľava sa právom sa pokladá za prvú dámu fytoterapie. Krv čistí oveľa účinnejšie ako najlepšie chemické prípravky či lieky.

Stráca svoju pichľavosť už po 12 hodinách a potom je na dotyk zamatovo mäkká. Čítať ďalej

Aktivácia DNA: Naštartovanie 2012

Na YouTube sa objavilo nové video od Shapeshifterov. Ako hudbu používa úryvok z ich CDčka Shamballa – Journey Home, grafiku urobila Deb DeLisi a hlas je od ženskej polovičky dua Shapeshifter, JoAnn.

Video sa volá Aktivácia DNA: Naštartovanie roku 2012. Hudba je silná, anglickému textu netreba rozumieť. Vplyv hudby Shapeshifter na človeka je v tom, že “roztriasa” náš energetický systém, ktorý sa rokmi stabilizoval v istej rovnováhe. Tým, že ho z rovnováhy vyvedie, vytvára podmienky pre to, aby sa poskladal v novej, lepšej forme. To však neurobí sám od seba: treba popri tom robiť aj nejakú “skutočnú” prácu na sebe. Napríklad meditovať, urobiť si zoznam krívd alebo iné cvičenia z Mračnej hory. Alebo je vhodné robiť pri hudbe žam žung alebo Tibeťanov. Čítať ďalej

Aktivuje sa ľudstvu 12 vlákien DNA?

Zachytila som správu z októbra 2009. Podľa nej ruský objav vlnovo-informačnej povahy DNA celkom postavil na hlavu doterajšie presvedčenie, že sme geneticky “fixovaní”, teda nemenní. Rusi skúmali psychické a jazykové schopnosti DNA a predpokladajú, že DNA je univerzálny jazyk spirituality. Človek, ktorý výskum viedol, sa v angličtine transkribuje ako Dr. Gariaev.

Nový odbor “vlnová genetika” (wave genetics) ukazuje, že DNA funguje ako holografický počítač, súčasť väčšieho hologramu (slovo “hologram” sa podľa Gregga Bradena používa v kvantovej fyzike na označenie Poľa – v zmysle Planckovej matrix/matice alebo vo význame “duch Boží/duch Prírody”) reality založenej na informačnej vlne (asi v tomto význame “frekvencii”). Naša DNA má schopnosti hyperkomunikácie – telepatie, vzidialeného vnímania a iných psychických schopností. A takisto máme schopnosť preprogramovať si svoj genetický stavebný plán pomocou jednoduchých slov a frekvencií. Čítať ďalej

Ako si duša tvorí telo

Drunvalo Melchizedek channeloval svoje informácie priamo od Thotha. Thoth bol znalcom staroegyptských praktík. No a v knihe The Ancient Secret of the Flower of Life 2 (linka je v Zdrojoch) som našla pasáž o tom, ako starí Egypťania delili osobnosti človeka. Zatiaľ neviem, načo to bude dobré, ale bolo to zaujímavé čítanie:

Starí Egypťania nevnímali len dve sexuálne polarity, ale až 64 celkom samostatných sexuálnych polarít. Túto časť Drunvalo veľmi nevysvetľuje; možno sa k nej dopracujem v iných zdrojoch. Ale hovorí o jednoduchom vzorci, ktorý je skopírovaný z ľudskej DNA a 64 kodónov. Čítať ďalej

Za všetkým stojí vibrácia

Skúsme vychádzať z tohto nedokonalého prirovnania: Univerzum, ako ho poznáme, je tvorené vibráciou. Táto vibrácia môže mať rôznu frekvenciu, rôznu „hustotu“. Keď má nízku hustotu, nevnímame ju, prípadne ju vnímame ako „vzduch“ alebo „vzduchoprázdno“. Čím väčšiu hustotu má, tým hmotnejšie nám pripadá. Hustú vibráciu vnímame ako pevnú hmotu. Ak sa na tomto dohodneme, potom to znamená, že vzduchoprázdno a svetlo sú najmenej hustá vibrácia, vzduch je hustejší (možno ho ľahšie stlačiť), voda je ešte hustejšia a pevná hmota je najhustejšia. Ale všetko toto má spoločný základ – všetko je to vibrácia. Čítať ďalej