Rituál na "odbosorovanie"

Používa sa v dvoch situáciách: keď máme smolné obdobie na zrušenie smoly alebo keď podozrievame, že nám niekto pobosoroval (alebo niekomu, kto nám je blízky). Vtedy urobíme tento rituál.

Potrebujeme naň:

 • hlinenú bábku, ktorá bude predstavovať osobu, ktorú treba “odbosorovať” (možno použiť aj látkovú bábku, ale potom pozor, aby sa nevzňala od sviečky!)
 • 4 biele sviečky
 • 1 čiernu sviečku
 • zem z cintorína (z hrobu, nie z cestičiek!) na výrobu spomínanej hlinenej bábky
 • odbosorovací olej
 • odbosorovacie kadidlo
 • 4 kúsky bieleho papiera s menom pobosorovanej osoby
 • čiernu šnúrku
 • oltár na rozloženie rituálu

a na posvätenie bábky:

 • dve biele sviece
 • červenú sviecu
 • kadidlo očarovania
 • očistné kadidlo

Postup:

 • Pred zhotovením bábky očistíme materiál, z ktorého ju urobíme. Použijeme na to očistné kadidlo a slanú vodu. Materiály najprv nadymíme nad horiacim kadidlom a potom poprskáme slanou vodou, pričom odriekame:
  “Čistím ťa v mene Ohňa a Vzduchu,
  Čistím ťa v mene Vody a Zeme.”
   
 • Kým bábku robíme, predstavujeme si osobu, ktorú má reprezentovať. Pritom si odriekame:
  “Pre mňa si … (meno) …,
  Vidím ťa ako …
  (meno) …”
 • Keď je bábka hotová, postavíme do stredu oltára červenú sviecu, zažneme ju a bábku položíme pod ňu. Položíme ruky nad bábku a prenesieme svoju energiu do nej. Pritom odriekame:
  “Aj keď ste dve veci,
  Ste jeden človek
  A jeho meno znie
  (meno) …”
 • Bábku z oboch strán pretiahneme ponad plameň červenej sviece a pokropíme z oboch strán slanou vodou, pričom odriekame:
  Svätím ťa v mene
  Vzduchu a Ohňa
  ako …
  (meno)
  Svätím ťa v mene
  Vody a Zeme
  ako …
  (meno) …”
  Ak bábku nepoužijeme okamžite, zabalíme ju do bieleho bavlneného alebo ľanového plátna.
 • Štyri biele sviečky pomažeme odbosorovacím olejom (od stredu k špici a od stredu nadol). Rozložíme ich na oltári podľa nasledovného nákresu:
 • Čelo, hrdlo, oblasť srdca, pupku a genitálií bábky potrieme odbosorovacím olejom a pritom odriekame:
  “Ochrana k tebe prichádza
  Tvoje problémy sa rušia
  A zloba späť nech zasiahne
  Toho, kto ju vyslal.”
 • Priviažeme čiernu sviečku čiernou šnúrkou o chrbát bábky. Čierna sviečka bude predstavovať pobosorovaný stav, ktorým osoba trpí v súčasnosti. Zapálime ju a súčasne odriekame:
  “… (meno) … sa nachádza
  V stave pobosorovanom
  Z ktorého chce uniknúť.
  Táto negatívna energia
  Sa čoskoro stratí.”
 • Zapálime štyri biele sviečky. Odriekame:
  “Tento plameň a tento olej
  Ťa oslobodia od biedy
  Od severu, východu, juhu a západu
  Odvejú zlo z tvojej cesty
  Voľnosť a sloboda, úspech a šťastie
  Nahradia zlobu a útok odvrátia.”
 • Sfúkneme čiernu sviečku, ale biele necháme horieť ešte hodinu. Počas tejto doby si predstavujeme, ako negatívna energia opúšťa osobu, v mene ktorej kúzlo robíme. Predstavujeme si túto osobu obklopenú bielym svetlom. Nakoniec zhasneme biele sviece v opačnom poradí, v akom sme ich zažali. Rituál opakujeme po sedem za sebou idúcich dní.
 • Niekde v blízkosti (v dome, byte) obete sa musí nachádzať nejaký cudzorodý predmet, ktorý mu spôsobuje negativitu. Môže to byť guľa z čierneho vosku, gris-gris vrecúško alebo čokoľvek, čo tam predtým nebolo alebo čo danej osobe nepatrí. Túto vec treba nájsť a odstrániť, ak pobosorovanie nemá po čase znova prepuknúť. Ak túto vec nájdeme, je dobré zahrabať ju na krížnych cestách, ktoré nevedú smerom na obydlie obete. Pritom sa odrieka:
  “Preč, preč, zlá vec
  Zem ťa pohltí, vezme ti silu
  Preč, preč, zlá vec.”
 • Na konci siedmich dní bábku zabalíme do bieleho plátna a dáme “obeti”, aby si ju uložila na bezpečné miesto. Táto bábka by ju mala ochraňovať pred novým útokom. Je dobré dať si ju pod posteľ alebo do blízkosti postele.

Súčasne by sme našej obeti mali dať očistný roztok. Tento roztok vyhotovíme tak, že zmiešame:

 • 4 diely vody
 • 4 diely vínového octu
 • 2 lyžičky morskej soli
 • 1 lyžičku jalapového prášku (Ipomoea jalapa)
 • 1 lyžičku bazalkového prášku
 • 1 lyžičku nátržníka husieho (Potentilla anserina)

Zmes rozdelíme na dvojo. Polovičku použije “obeť” na to, aby si ňou vykropila všetky kúty svojho domu/bytu. Druhá sa zasa rozdelí na polovičky. Jedna polovička sa umiestni k vchodovým dverám, druhá k zadným dverám (alebo aj garážovým dverám).

Po vykropení všetkých rohov obydlia do každého rohu uložíme bôbkový list. To sťaží všetky budúce útoky a odstráni negatívne vibrácie, ktoré mohli prejsť z pobosorovania na steny obydlia.