Kúzlo Prestaň zasahovať!

Rituálom  ošetrujeme situáciu, keď niekto zasahuje do našich vecí a robí nám zle. Dá sa použiť aj na to, aby sme niekomu zabránili klebetiť o nás alebo vyzrádzať naše tajomstvá.

Potrebujeme naň:

  • látkovú bábku, ktorá bude predstavovať tú osobu, ktorú chceme zastaviť (podľa možnosti ušitú z látky, ktorú daná odoba nosila a nevyprala)
  • sivú alebo čiernu sviečku, potretú Olejom moci
  • na pokropenie výťažok z “čertovho lajna” (Asa foetida), puškvorcového koreňa a prachu z cintorína (alebo iného uleteného miesta, ktoré vo vás vyvoláva odpor)
  • kadidlo Bon Voyage

Na kúsok papiera napíšeme “XY sa prestal(a) miešať do veci s…” alebo niečo podobné (môžeme na to použiť aj sigil, ktorý môžeme vyryť do sviečky). Ak kúzlo používame na to, aby sme si ochránili svoje tajomstvá, tak bábike zašijeme ústa a do kropiacej vody pridáme aj červený brest (Ulmus rubra).

Bábke zviažeme ruky za chrbtom. Postavíme ju do rohu miestnosti chrbtom k stene.

Sivú (alebo čiernu) sviečku položíme spolu s papierom priamo pred bábku. Zapálime sviečku a pritom opakujeme doslovne, čo sme napísali na papier.

Bábku pokropíme kropidlom a pritom odriekame:

Zahnaný(á) do kúta
ruky máš zviazané
bezmocne prihliadaš
nezmôžeš nič iné

…… (meno osoby, ktorú zaklíname)
pútam ťa príkazom
prestaneš robiť zle
……
(situácia alebo meno osoby)
tvoj vplyv sa pominul
nebudeš robiť zle
žiaden z tých pokusov
nech ti už nevyjde.

Sviečku necháme dohorieť a v duchu si vykresľujeme, ako daná osoba prestáva zasahovať do našich vecí a ako sa jej biedne pokusy obracajú proti nej.

Kým sa bábka nachádza na svojom mieste, má náš target ruky zviazané.