Bosorácky rebrík (voodoo)

Bosorácky rebrík sa používa, keď chceme uľaviť niekomu inému, či už chorému alebo pobosorovanému.

  • Vezmeme dlhú modrú stužku alebo povraz a zozbierame 7 symbolov zdravia alebo vnútornej pohody – vecí ako sivé pierka pre ochranu počas spánku, liečivé rastliny, cesnak pre ochranu a liečenie, malé talizmany (napr. kamene) a podobne. Dôležité je, aby symboly predstavovali ochranu, liečenie a vnútornú pohodu.
  • Symboly zavesíme na povraz a nabijeme ich priaznivou energiou.