Nasadenie hlasu pri bosorovaní

Úmysel Sluch Sluch Sluch
želanie nápev štýl, poloha hlasu tempo

Bohatstvo

geyiá hlboký rezonujúci mrmlot pomalý plynulý pomalé

Láska

jávé stredne vysoký plynulý legato pomalé až stredné

Pokoj

áum hlboký rezonujúci mrmlot pomalý plynulý veľmi pomalé

Liečenie

ayié-ou veľmi vysoký kvílivý nástojčivý veľmi rýchle

Útok

ili-la vysoký ostrý staccato rýchle

Šťastie

ayié-ó-em vysoký ostrý staccato rýchle

Ochrana

homm stredne vysoký plynulý legato stredné